Skip to main content

Full text of "Caroli Linnæi Systema naturæ"

See other formats


&?J?l\* % %°M&° 
LIBRARY OF 


I885_ IQ56 CAROLI LINMI 

S YST E M A 

NATUR^. REGNUM ANIMALE 

l EDITIO DECIMA, 1758, 

CURA SOCIETATIS ZOOLOGIOE GERMANIOE 
ITERUM EDITA 

A. MDCCCXCIV. lipsle 

SUMPTIBUS GUILIELMI ENGELMANN 
1894. 


Verla g von Wilhelm Eugelmauu in Leipzig. 

Bibliotheca zoologica. 

Verzeiclmiss der Schriften liber Zoologie, 

welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 184G— 1SG0 

selbstandig erschienen sind. 
Bearbeitet von 

J. Victor Carus und Wilhelm Engelmann. 

2 Bande. gr. 8. 1861. 
Herabgesetzter Preis ,// 16. Bibliotheca zoologica II. 

Verzeichniss der Schriften tiber Zoologie, 

welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1861 — 1SS0 

selbstandig erschienen sind. 

Mit Einschluss der allgemein - naturgeschichtlichen , periodischen 

und palaeontologischen Schriften. 

Bearbeitet von 

Dr. 0. Taschenberg 

a, o. Professor an der Universitat Halle. 

Bisher erschien: Erste bis elfte Lieferung. 

cr. 8. 1SS6— 1893. a Lieferung Jl 7.—, auf Yelin a Jl 1».— J Catalogus Hymenoptcrorum 

hucusque descriptorum 

systematicus et synonyinicus 

Auctore 

Dr. C. G. de Dalla Torre 

Professore Oenipontano. 

Bisher sind erschienen: Volumen II 
» VI 
» VII Cynipidae. gr. 8. 1893. Jl 6.—. 

Chrysididae (Tubulifera). gr. 8. 1892. Jl 5.—. 

Formicidae (Heterogyna). gr. 8. 1893. Jl 13.— . 

In Vorbereitung befinden sich: 
Volumen I. 1) Tenthredinidae (Phyllophaga) , 2) Uroceridae (Xylo- 
phaga). 
» III. 4) Evaniidae, 5) Trigonalidae, 6) Ichneumonidae, 7) Ste- 

phanidae, 8) Pelecinidae. 
» IV. 9) Braconidae. 
h V. 10) Chalcididae, 11) Proctotrupidae. 
» VIII. 14) Sphegidae (Fossores). 
» IX. 15) Vespidae (Diplopteryga\ 
JLm » X. 16) A.pidae (Anthophila). 
Cchlussband: Litteratura hymenopterologica und Generalregister cler 
Gattungs- und Artnamen in Band I— X. CAROLI LINNiil 

S Y S T E M A 

NATUR^E. 

REGNUM ANIMALE EDITIO DECIMA, 1758, 

CURA SOCIETATIS ZOOLOGIGE GERMANIOE 
ITERUM EDITA. LIPSLE 

SUMPTIBUS GUILIELMI ENGELMANN 
A. MDCCCXCIV. CAROLI LINNLEI 

Equitis De Stella Polari, 

Archiatri Regii, Med. & Botan. Profess. Upsal. ; 

Acad. Upsal. Holmens. Petropol. Berol. Imper. 

Lond. Monspel. Tolos. Florent. Soc 

SYSTEMA 

NATUR/E 

Per 

REGNA TRIA NATUR^E, 

Secundum 
CLASSES, ORDINES, 
GENERA, SPECIES,' 

CUM 

CHARACTERIBUS, D IFFERENTIJ S , 
SYNONYMIS, LOCIS. 

Tomus I. *$ZE?ss Editio Decima, Reformata. 
Cum Privilcgio S:ce R:ce M.tis Svecia. 

HOLMI^, 
Impensis Direct. LAURENTII SALVIL 

1758. -'!> O JEHOVA 

Quam ampla funt Tua Opera! 

Quam fapienter Ea fecifli! 

Quam plena eft Terra poffeffwne Tua! S:,e R:,£ M:tis Summ^: FIDEI VIRO 
CELSISSIMO ILLUSTRISSIMOque 

COMITI 

DnoCARG.TESSIN, 

REGIS REGNIque SVIOGOTHICI SENATORI 

REGI^ CANCELLARI^E PR^ESIDI 

AD AULAM REGIARUM CELSITUDINUM SUMMO 

MARESCHALLO, 

EDUCATIONI SERENISS. PRINCIPIS GUSTAVI PR^EFECTO 

CANCELLARIO ACADEMLE ABOENSIS 

ORDINIS S:.E R:.E MAJEST. SERAPHINORUM EOUITI AURATO 

ET COMMENDATORI, EQUITI AURATO DE AQUILA NIGRA 

NEC NON OMNIUM S:^ R:^ MAJEST SVECKLE 

ORDINUM CANCELLARIO 

SA CR UM. 

Cum quivis auftor fperet fe apud pofteros gratiam 
habere & poffe fecum duratura nomina educere, 
Auctori mese fortunae Libellum decimo nunc offero-' 
Ille me, peregrinum in patria, reducem excepit; 
Ille mihi Stipendium ab Ordinibus regni expetiif 
Ille mihi fpartam Medici claffici procuravit; 
Ille mihi Munus, quo fungor, conciliavit; 
Ille mihi Titulum, quo diftinguor, paravit; 
Ille me ad Sereniff. Reges introduxit; 
ILLE meas crrare boves ui cernis 6- ipfum 

luderc qua vellcm calamo permifct agrefti; 

quare 

cana prius gelido defint abfmthia ponto 

quam immemor vivam 

TANTI MsECENATIS 

Upfaliae 1757, 

^ *' Cultor devotiffimus 

C. LlNN/EUS. Magnus eft DEUS nofter, 

& magna eft potentia Ejus, 

& potentice Ejus non eft numerus. RA * * * * * RATIO EDITIONIS. SYSTEMA NATUR^ iteratis vicibus prodiit. 

i . Leydae 1735 Folio imper. pag. 1 2. a me per J. F. GRONOVIUM. 

Confpcclus tantum opcris 6* qitafi Mappa Gcogr. 

2. Holmiae 1740 Oclavo. pag. 80. a me ipfo revifum. 
AuClum AnimaUum nomenclaturis ; characlcrihus. ~ 

3. Hake 1740 Ouart • oblong. pag. 70. per J. J. LANGEN. 
Latino-germanice, caterum idcm cum 1. 

4. Parifiis 1740 Octavo. pag. 108. t. 1. per B. JUSSIEUM. 
Adjccla nomina Gallica. idem cum 2. 

5. Halae 1747 O&avo. pag. 88. per M. G. AGNETHLER. 
Nomina Gcrmanica, cceterum idcm cum 2. 

6. Holmiae 1748 Oftavo. pag. 232. t. 8. auftum a me ipfo. 
Charaderes effent. Vegetabilium. Spccies A/iim. &> Lapid. 

7. Lipfiae 1748 Octavo. pag. 232. t. 8. per Typographum. 
Nomina Germanica, cceterum idem cum 6. 

8. Holmiae 1753 Oftav. p. 136. Vegetabilia per J. J.Haartman. 
At regnum Lapideum Scarae 8:vo per MoLLER. 

9. Leydae 1756 Oclavo. pag. 226. per Gronovium. 
Pauciffima dc Avibus, Pifcibus. idem cum 6. 

10. Holmiae hac editione,. longe auftius faftum a me ipfo: 
Species animalium omnium mihi cognitorum cum Differen- 

tiis, Synonymis. Locis, nominibus Trivialibus. 
Methodus Animalium ex novis obfervatis reformata. 
Pifcium imprimis nova methodus cum Auflorum obfervatis 

radiis pinnarum. 

Plantarum reformati chara6leres , emendatae differentioe 
variae. 

Lapidum plures fpecies, observationes. & omnium Nom. 

Trivialia. 
Obfervationcs in Regna Naturae novae, cum introductione 

in Naturam. 

A COL- COLLECTANEA, quae obtinere potui, difpofui: imprimis 

adjuvarunt 
S:i ADOLPHI Friderici Regis Mufeum tom. i. quem edidi, 

& toni. 2. Mfc. de AnimaUbus exoticis, quem compofui. 
S:ae LoviS.E Ulric.e Reginas Mufeum Mfc. 

in Conchiliis & Infeclis ftupendum, defcriptionibus adornavi. 
C. TESSIN Mufeum. Holm. 1753. Fol. 

in Lapidibus & Conchiliis magnificum. 
C. De Geer Mufeum. 

Amphibiis, Infcclis aliisque rarioribus dives. 
Upsaliensis Mufeum Academise : 

ex Animalibus undiquaque conqvifitis. 
STOCKHOLMENSIS Mufeum Academiae Scientiarum. 

Variis pulchris naturalibus fcatens. 
Itinera propria: Oelandicum 1 741 , Gotlandicum 1741, We- 

firogothicum 1746, Scanicum 1749 edita; & Lapponicum 

1732, Dalekarlicum 1734 inedita. 
Difcipulorum quondam meorum inftituta Itinera, mihi. ab ex- 

terorum gazophylaciis remoto, proficua : 

C. TERNSTROEM in Afiam (fed periit in Poulicandor) 1745. 
P. KALMII in Penfylvaniam & Canadam. 1747. 

L. MoNTINl in Lapponiam Lulenfem. 1749. 

F. HASSELQUIST in /Egyptum & Fa/cejlinam. 1 749. 

O. TORENII in Malabariam & Surattc. 1750. 

P. OSBECKII in Chinam & Javam. 1750. 

P. LOEFLINGII in Hifpaniam & Americam. 1 75 1 . 

P. J. BERGII in Gotlandiam infulam. 1752. 

M. K.EHLERI in Italiam & Api/Iiam. 1752. 

D. SoLANDRI in Lapp. Pitcnfcm & Tornenfem. 1753. 
D. Rolandri in Surinamum & Euflatium. 1755. 

FINEM Operis obtinuero, fi inde 

Peregrinatores dignofcant notiora antea naturalia. 
Curiofi attentiores Mufea intrantes, vifa intelligant. 
Docli nova, nec trita, aclis fuis inferant. 
Scientia facilius augeatur fepofitis vulgatioribus. 
Nomina magis ftabiliantur, imprimis Trivialia & Generica. 

His utere L. B. donec alii plura praeftantioraque fiftant. 
Upfaliae 1757. Maji 24. 

IN- 

Docuifti me DEUS a juventute mea, 

& usque nunc pronunciabo Mirabilia Tua. INTROITUS. 

HOMO mundi intraturus theatrum quaeritur Quis 
fit: unde ortns} e ftemmate Creationis; Quo tcn- 
daP. ad vitam beatam; Quid hic} intueri naturam; Qtto 
munere} curiofum effe fimilemque quidem reliquis ani- 
mantibus (quae vorant, ludunt, pruriunt. generant, 
multiplicantur, dormiunt, commoda ftabula quaerunt, 
proximis fui generis inferviunt, vitam tuentur, fentiunt, 
percipiunt,) fed nobiliorem, utpote qui meditatur, ratio- 
cinatur, miratur pulchrum fapientis opus Artificis. O 
quam contemta res eft homo, nifi fupra humana fe ere- 
xerit! Quid enim erat cur in numero viventium fe po- 
iitum gauderet? an ut Cibos & Potiones percolaret? ut 
hoc corpus cafurum periturumque farciret? quae tanta 
neceffitas in fundum telluris intimae hominem merfit, ut 
oblitus dierum, oblitus fortunae melioris. ab hoc fe a- 
verteret? Puto certe multos ad fapientiam perventuros, 
nifi fuperbia magnae fortunae inflati, putaffent fe perve- 
niffe; fapiens utique eft. qui fines refpicit. 

Finis Creationis telluris efi gloriaX^YX ex Opei^eKa- 
turai per Hominem folum. 

Tanto igitur magis noffe Naturam opere ') pretium, 
quo nullum majus eft! neque enim quidquam habet in 
fe hujus materiae tracftatio pulchrius, cum multa lateant 
futura ufui, quam quod hominem Magnificentia fua de- 
tinet. nec mercede, fed Miraculo colitur! 

Ouota enim pars operis Tanti noftris oculis com- 
mittitur, & quam multa, praeter haec, quae vidimus, 
in fecretum eunt nunquam humanis oculis orientia; ne- 
que enim omnia Deus humanis oculis nota fecit. Multa 
etenim funt quae effe audivimus. qualia autem fint igno- 
ramus! quamque multa hoc primum cognovimus fecu- 
lo! & quidem multa venientis aevi populus, ignota no- 
bis. fciet! multa feculis tunc futuris, cum memoria 
noftri exoleverit, refervantur; veniet tempus. quo ifta 
quae nunc latent, in lucem dies extrahat & longioris 
aevi diligfentia. Rerum enim Natura facra fua non fimul 
tradit; initiatos nos credimus, in veftibulo ejus haere- 

A 2 mus ; 

(_*) lege: opcne. Viae Emendanda pag. H'24. mus; illa arcana non promifcue, non omnibus patent! 
reducta & interiori ( ' ) facrario claufa funt ; involuta veri- 
tas in alto latet. 

Si in hoc juventus fobria incumberet (**), hoc Ma- 
jores docerent, hoc Minores addifcerent, vix tamen ad 
fundum veniretur, in quo veritas pofita eft, quam nunc 
in fumma Tellure, & levi manu qvaerimus. Magni 
omnino res eft rerum Naturse latebras dimovere, nec 
contentum exteriore ejus confpectu, introfpicere & in 
Divina fecreta defcendere. Senec. 

Intravi itaque denfas umbrofasque Naturse Silvas, 
hinc inde horrentes acutiffimis & hamatis fpinis, evita- 
vi quotquot licuit plurimas, at neminem tam effe cir- 
cumfpectum didici, cujus non diligentia fibi ipfi ali- 
quando excidat, ideoque ringentium Satyrorum cachin- 
nos, humerisque infilientium fimiolorum fpeculationes 
fuftinui, incefn viam & quem dederat curfum fortu- 
na peregi. IMPE- O JEHOVA! 

Quam magnifica funt Tua Opera! 
Vir infipiens non cognofcit ea 
& ftultus non animadvertit ea. 

David. (*) lege: in interiori. Vide Emen&anda pag. 824. 
(**) Confer Worin. iiuif. prafat. I. IMPERIUM 

NATUR^. 

U JuL U 1V1 fempiternum . omnifciutn . omnipotentem a tergo 
tranfeuntem vidi & obftupui ! legi aliquot Ejus vefHgia per 
creata rerum, in quibus omnibus, etjam minimis, ut fere 
nullis. quas Vis ! quanta Sapientia! quam inextricabilis Per- 
fectio ! Obfervavi Animalia inniti vegetabilibus , Vegetabilia 
terreftribus, Terrefiria telluri ; Tellurem dein ordine inconcus- 
fo volvi circa folem, a quo vitam mutuatur; Solem demum 
circa axin gyrari cum reliquis Afiris, fyftemaque Siderum, 
fpatio & numero vix definiendum. mediante motu in vacuo 
nihilo fufpenfum teneri ab incomprehenfibili Movente primo, 
ENTE ENTIUM (a), Cauffa cauffarum, Cufiode Recloreque 
univerfi, mundani hujus operis Domino cV Artifice. Vis illud 
Fatum vocare, non errabis, efl cx quo fufpenfa funt omnia. 
V/s illud NATURAM vocare, non errabis, efl cx quo nata 
funt omnia. Vis illud PROVIDENTIAM vocare , recle dices, 
efi cujus confilio mundus afltis fuos explicat (b); totus ejl 
Sensus , totus VlSUS , totus Auditus , totus Andle , to- 
tus ANIMI , totus Sui ; hujus Extera indagare non capit hu~ 
maiiff conjedura mentis (c) ; NUMEN effe credi par eft, oeter- 
num, immenfum , neque genitum neque creatum (d). Hoc 
fine quo nihil efi, quod totum hoc fundavit & condidit, 
quodquc oculos noftros &> implet 6° cffttgit, cogitatione tan- 
tum vifendum efi; in fancliorc enim fcceffu Majefias tanta 
dclituit, ncc ulli dat aditttm nifi animo. (e) 

MUNDUS compleclitur omnia sub jove, quae in notitiam no- 
ftram per fenfus cadere poffunt; funt ha;c Afira, Elementa, 
Teiiusque inenarrabili velocitate circumafta: horum inoffen- 

fam velocitatem procedere videmus ceternce lcgis imperio, nec 
effe temcre erra/itis httuc ordinem, neque quce temere coivc- 
rttnt tanta arte pendere, itt terrarum graviffimum pondus 

fcdeat [quafi) immotttm cV circum fc properantis coeli ftt- 
ga/n fpeclet. (f) 

A 3 ASTRA 

(a) Ariftotcli. (b) Scncc. quaji. II: 45. hoc refpedtu, fed caute, ne cffcclus fu- 
matitr pro caujja. (c) Exod. XX: 4. (d) Plin. Nat. II. t. 7. (e) Se- 
nec. VII: 31. (f) Senec. 1:1. 6 IMPERIUM NATUR^E. 

ASTRA funt remotiffima corpora lucida, quae gyrantur motu 
perpetuo ; funt haec aut SlDERA propria luce radiantia, ut Sol, 
remotioresque Stcllce fixce; aut Plaxet.E a fideribus lucem 
mutuantes, quorum primarii Solares: Satumus, /upiter, 
Mars. Tellus, Venus, Mercurius\ fecundarii obfecundantes 
Planetis, ut Luna Telluri, aliique; nec poffe fine Cujlode 
tautum opus Jlare , ncc hunc fiderum difcurfum fortuiti impetus 
effc, nam quce cafus incitat fcepe turbari 6° cito arietare. (g) 

ELEMENTA funt corpora fimpliciffima, atmofphaeram Plane- 
tarum conftituentia, fpatia inter Aftra forte replentia : 
TERRA opaca, fixa, frigida, quiefccns, fterilis. 

AQUA diaphana, fluida, humida, penetrans, concipiens. 
Aer pellucidus, clajlicus, ficcus, obvolitans, generans. 
IGNIS lucidus, rejilicns, calidus, evolans, vivificans. 
Omnium Elcrncntorum altcrni rccurfus Junt, quidquid alteri 
pcrit in alterum tranfit; alternce Junt vices rerum. (h) 

TELLUS eft globus planetarius horis 24 rotatus, circum fo- 
lem quotannis in orbem actus, Blementorum atmofphaera ob- 
velatus, rerum Naturalium ftupendo cortice tectus, cujus 
cognofcendae fuperficiei ftudemus. Globus hic terraqueus eft, 
cujus depreffiorem partem Aqua; inundant & Mare lente coar- 
ctandum ; elatiorem vero aquae fugiunt fenfim dilatandam in 
Continentem ficcam habitabilem. Haec Aquarum halitu, vi 
Aeris in nubes aclo, irroratur, ut fummi montes perennique 
nive Alpini Scaturigines in Fluvios perennes concurrentes, 
eamque permeantes, potum terreftri cibo addant in alimen- 
tum incolarum , dum Vcnti motum excitant Ignis calore vi- 
vificatis corporibus. Sic omnia adjuvabunt Naturam, ut na- 
turce opcra peragantur (i). 

NATURALIA funt corpora cuncta Creatoris manu compofita, 
corticem Telluris conftituentia, in Regna Natura; tria divifa, 
quorum limites concurrunt in Lithophytis. 

LAPIDES corpora congefia, nec viva, nec fentientia. 

VEGETABILIA corp. organifata & viva, non fentientia. 

ANIMALIA corp. organifata & viva & fentientia, fpon- 
teque fe moventia. Tota enim hujus mundi concordia cx 
difcordibus conjlat (k); Ncc ad unam Natura Jormam opus 
Juitm prceflat, fed in ipfa varietate fe jaclat (1). 

HOMO 

(g) Senec. (h) Senec. III: 1U. (i) Sencc. III: 29. (k) Senec. 
(1) Scnec. VJI: 27. 1MPERIUM NATUR/E. 7 

HOMO fapiens. creatorum operum perfectiffimum , ultimum 
& fummum, in Telluris cortice, Majeftatis Divinae ftupendis 
indiciis obte6lo, conftitutus, fecundum fenfus judicans artifi- 
cium, admirans pulchritudinem, veneraturus Auftorem. Re- 
trogrediendo per generationes multiplicatas videt Creatorem; 
Progrediendo per confervationem multiplicandam videt Na- 
turam: ad utrumque invitant Pulchritudo, Mechanifmus. 
Nexus, Fines, Commoda. Sic totus Mundus gloria divina 
plenus cft (m), dum omnia creata opera Dcum glorificant per 
kominem (n), qui ex inerti humo, Dei manu vivificata contem- 
platur auftoris fui Majeftatem ex fine creationis, dignus ho- 
fpes conftitutus Summi Entis praeco. Hac contemplatio Natura' 
cvadit pro?fentia voluptatis caleftis , ettjits particeps Animits in 
Ittee obambulat & tamquam in terreftri ceelo vitam degit (o) ; 
Nec pietas adverfus DEitm, nec quanta Iittic gratia debea- 
tur, jine explicatione Naturoz intelligi poteft (p). 

SAPIENTIA, divinas particula aurae, fummum eft attributum 
Hominis Sapientis. Primus Sapientiae gradus eft res ipfas noffe. 
Notitia confiftit in vera idea objectorum, qua fimilia a diffimi- 
libus diftingvuntur notis propriis, a Creatore rebus infcriptis ; 
hanc notitiam ut cum aliis communicet, nomina propria non 
confundenda fingulis diverfis imponat; Nomina enim fi pe- 
reunt, perit&rerum cognitio. Haec literae elementaque erunt. 
quibus deftitutus nemo naturam legerit; qvum iguorato gene- 
re proprio, uulla defcriptio quamvis accttrate tradita, ccrtum 
demonftret, fed plerumque fallit (q) . 

METHODUS , anima Scientiae , fiftat notas proprias rebus 

inditas fyftematice digeftas ; Syftema apte quinquies tantum 

fubdividitur: fic 
Claffis, Ordo, Geuits, Species, Varietas. 

Gcnus fum. G. intcrvicdium, G.proximum, Species, Individuum. 
Provincice, Territoria, Parcecice, Digi, Domicilium. 

Legioncs, Cohortes, Manipuli, Contubernia, Miles. 

Nift enivi in ordines redigantttr & veluti caftrorum acies 

diftribuantur tuniitltu c> flucluatione omnia perturbari nc- 

ceffe eft (r). 
NOMINA refpondeant Methodo Syftematicae ; fint itaque : 
Nomina Clafflum, Ordinum, Generum, Specierum, Varietatum. 
Charafler. Claffium, Ordinum, Generum; Specierum, Varietatumq; 
Differentiis definita, nam nomina nofce oportet qui rem fcire 

A 4 velit, 

(m) Efa. VI: 4. (n) David. CXVIII. (o) Acl. holm. (p) Cicero. 
(q) Cafalpinus. (r) Ccefalpinus. 8 IMPERIUM NATUR^:. 

velit, confufis cnim nominibus omnia confundi ncceffe ejl. 
Noniinum iJcoqtie impofitio primi //ominis in aurta ceta- 
tc aclio crat. 

SCIENTIA Naturae innititur Cognitioni Naturalium Methodi- 
cae & Nomenclaturae Syftematicae tamquam filo ariad- 
neo, fecundum quod Naturae mseandros unice tutoque per- 
meare liceat. 

Ordo alius ftruentis eft, alius eft inhabitantis. Creator ince- 
pit a fimpliciffimis elementis Terreis. per Lapides. Vege- 
tabilia. Animalia in hominem defiit. Homo autem incipiat 
a fe ipfo, definat in Terram. Auclor Syftematis a parti- 
cularibus ad univerfalia adfcendat ; Doctor vero contra a ge- 
neralibus ad fpecialia defcendat. Fontes enim concurrunt 
in rivos, hi in fluvios: adfcendat autem nauta quousque 
poterit, nec tamen fontium ultimas origines attingerit. Data 
diftin6la rerum cognitione ulterius penetrandum in Specia- 
liffimas Proprietates, Phaenomena, Myfteria. Dotes, Vi- 
res, Ufus; Naturalis qvum Scientia trium regnorum Fun- 
damentum fit omnis Diaetae, Medicinae, Oeconomiae tam 
privatae quam ipfius naturae. Felices agricolce bona Ji fua 
norint. 

Omnes res creatae funt divinae fapientiae & potentiae teftes, 
divitiae felicitatis humanae: ex harum ufu bonitas Creatoris; 
ex pulchritudine Sapientia Domini ; ex oeconomia in 
Confcrvatione , Proportione , Renovatione , potentia Ma- 
jejtatis elucet. Earum itaque indagatio ab hominibus fibi 
relictis femper aeftimata; a vere eruditis & Sapientibus fem- 
per exculta ; perverfe doctis & barbaris femper inimica fuit. RE- Narrabo mirabilia Tua DOMINE, 

& virtutem Terribilium Tuorum dicant 
generationes. 
David. REGNUM ANIMALE. 9 

REGNUM ANIMALE. 

ANIMALIA organifatione viva. nervis fentiunt, percipiunt, 
feque ex arbitrio movent motu poffibili. 

VIVENTIA fingula, in multiplicatione prodiga Natura, ordi- 
tur a minimis, generat in fluido, incipit in ovi liquido, cum 
oniii c i' iv 11111 ex ovo. 

OVUM intra Tunicas, faepe includentes Albumen, continet Vi- 

tcllinn. cujus lateri emergenti infertum Pttncliim faliens, vc- 

getans in Embryonem, cattlcfccntciii Funiculo umbilicali, ra- 
dicatitnt placenta vitellina. 

MATER prolifera promit ante generationem vivum compen- 
dium novi animalis fuique fimillimi, tamquam plumulam intra 
femen vegetabile; hoc Patris polline fpermatico eleclrifatum 
calore excluditur; Pun6lum faliens enim Ovi incubantis Avis 
oftendit primum Cor micans Cerebrumque cum Medulla ; cor- 
culum hoc. ceffans a frigore, excitatur calido halitu, premit- 
que Bulla aerea, fenfim dilatata, liquores fecundum canales 
fluxiles. Pitiiclttni vita/itatis itaque in viventibus eft tantum 
a prima creatione continuata vitse ramificatio, cum ovum fit 
gemma matris ab exordio viva, licet non fentiens ante foecun- 
dationem ; fic Generatio ALquivoca nulla. 

CORPUS Animantium compofita eft machina : 

NATURALIS, vegetat e cranii Tubere cruftato, Cattlc verticali, 
articulato. rigido, oppofite ramofo, cui infident Folia car- 
nofa, fibrofa, fparfa, apicibus etiam affixa inMufculos, prod- 
eunte Fruclificatione genitalium e dichotomia ultima caulis. 
VlTALIS, e Bnlbo Cordis perpetuo mobili, radicata vafis 
la6leis intra tubi inteftinalis fterquilinium, ramificatur ad 
caulem naturalem duplici canali circulante, ne fuccus ali- 
mentaris quavis tempeftate & ftatu deficiat. 
ANIMALIS, e Bttlbo Cerebri repentisque Medullae, indolis inco- 
gnitse, fedis cogitantis, Fila fimpliciffima, ele6lrica ad fibras 
omnes irritabiles exferit, per quae cogitans fentit & movet. 

ORGANA fenfuum machinae funt phyfica?, infertae extremi- 
tati nervi. fenforio cerebri proximi, quibus divina arte per- 
cipit Animal : 
OCULUS : Camera obfcura imaginem proportione , figura, co- 
lore depingens. 

A 5 Au- 10 REGNUM ANIMALE. AURIS: Tympanum membranae corda tenfae fuper cochleam, 

a motu aetheris tremens. 
NASUS : Membrana latiffima, humida. contortuplicata, aeris 

perreptantis volatilia figens. 
LlNGVA: Spongiola bibulae, fparfae, humido folutum atra- 

hentes. 
TACTUS: PapiUtc molliufculae . figuram impreffam brevi 

affumentes. 
His gaudent plurima Animalia, fed non omnia. Plura fi Crea- 

tori addere placuiffet, plura percepiffent : uti Magnete prae- 

fentiam Ferri, Eleclro eleclxicitatis phaenomena. Antennas 

Infe6lis folis conceffit, nobis aeque ignotas ac illis Aures. 
Indicat Oculus ex luce, Auris ex aethere appropinquantia; per- 

cipit Tacltts ex unione folida praefentia; examinat Nafus vo- 

latilia nervis, Lingua folubilia fibris, affumenda: f. con- 

ceffa falutaria, f. vetita noxia. 

COGITANS allicit ad velle gratum, aut nollc ingratum. Gaudium puerile, 

fpongiofum, 
ridens, 

METUS juvenilis, 
laxus, 
fuffocans, 

IRA virilis, 

ftricta, 
ftertens, 

MOEROR fenilis, 
rigidus, 
fufpirans, fanguineum, 

tepidum 

tranfpirans, 

phlegmatic. 

horrens, 

cacans, 

cholerica. 

fervens, 

mic~turiens, 

melancholic. 

frigidus, 

obftipans, rubrum, 

libere pulfans, 

promtum. 

pallefcens, 

debile pulfans, 

tremens. 

fufca, 

dure pulfans, 

agitans. 

ater, 

tarde pulfans, 

quiefcens. oleofum, 

anhelans, 

Vita. 

aquofus, 

dyfpnoicus, 

Morbus. 

fpirituofa, 

afthmatica, 

Medicina. 

acidus, 

orthopnoicus. 

Mors. Sic Gaudium bonis fruitur, Metus fuga eripit, Ira armis de- 
fendit, Moeror amiffa luget. 

IMPERANTIUM cauffa quemadmodum Populi non funt 
nati, fed fubditorum ordini fervando Imperantes conftituti, 
ita Vegetabilium cauffa Animalia Phytiphaga, phytiphagorum 
Carnivora, & ex his Majora ob parva, Homo (qua animal 
in ceconomia naturae) ob maxima & fingula, fefe vero prae- 
cipue, faeva mercede conducta tyrannidem exercent, ut Pro- 
portio cum nitore Reipublicae naturae perennet. Viciffim fin- 
guli cives confpirant in Majeftatem Hominis rationalis impe- 
rantis, cujus eft fummum Reipublicae auctorem agnofcere. 

RES REGNUM ANIMALE. n 

RES PUBLICA Naturaa, tanquam Aqua e Fontibus in Ri- 
vulos, Amnes, Fluvios ad Mare tranans, e numerofiffi- 
ma Plcbe in pauciores Nobiles , pauciffimosque Magnates 
ad Imperantem adfcendit. dum Animalia minima, nume- 
ro. vi. potentia facile infinita, in ufum cedant majoribus, 
inertioribus, prseftantioribus, cum natura nunquam magis 
quam in minimis tota fit. 

OPERATIONES incolarum prrecipuae funt : i . Multiplicarc 
Speciem. ut negotiis fufnciant. 2. Aufcrrc immunda, ca- 
davera. languida, confpurcata. ftagnantia. acida, putrida, 
ut nitor aulse fulgeat. 3. Detondere quotannis vegetabilia, 
ut renovetur annuum theatrum; 4. ALquilibrium inter Spe- 
cies Animalium & Vegetabilium fervare, ut proportio per- 
cnnet. 5. Vindicare fe ipfos ab interitu, ne vacet admi- 
niftratio. 

MlNISTRl. propriis muniis prsefixi, tot funt, quot animalium 
Species, finguli ad officia proprio commodo allecrti, qvum 
ex labore fuftentationem fuam reportent; ne quidquam defi- 
ciat. ubi nihil fupervacaneum. Ne autem alter alterius ne- 
gotiis fefe immifceat, fimulque lucrum alteri prseripiat ; fub 
pcena capitali fancita Lex, ipfa fenfibus, Olfaftus imprimis 
& Guftus, infcripta, ne transgreffores excufabiles evade- 
rent. Sic rapina rerum omnium eft, quam Armis, Ful- 
cris. Munimentis, Halitu eludunt vivaciora, dum Languida 
fuccumbant, & Vegetiora in motu feftinent, ut opus naturae 
perenni flore rideat. 

Impulsores etiam praefixi ad munera promte peragenda : blan- 
da Venus ad propagationem irritat; avara Fames ad fuftenta- 
tionem impellit; atrox Dolor ad confervationem cogit; ne- 
que haec fine Numine. 

DIVISIO Naturalis Animalium"ab interna ftructura indicatur: 
COR biloculare, biauritum : / viviparis Mammalibus. 

Sangvine calido, rubro. \ oviparis Avibus. 

COR uniloculare, uniauritum;j pulmonearbitrario^///////$//s. 

Sangvine frigido, rubro. \ branchiisexternis Pifcibus. 
COR uniloculare, inauritum ;J antennatis Infeclis. 

Sanic frigida. albida. \ tentaculatis Vermibus. I. MAM- 12 REGNUM AMIMALE. 

I. MAMMALIA. 

Cor biloculare, biauritum; Sanguine calido. rubro. 
Pulmoncs refpirantes reciproce. 
Maxillce incumbentes, tec~tae. 
Penis intrans viviparas, lactantes. 
Scnft/s: Lingua, Nares, Ta£tus, Oculi, Aures. 
Tegmenta: Pili, pauci indicis, pauciffimi aquaticis. 
Fulcra: Pedes quatuor, exceptis mere aquaticis, in quibus 
pedes pojlcriorcs in caudce pinnam coaliti. 

II. AVES. 

Cor biloculare, biauritum; Sanguine calido, rubro. 

Pulmoncs refpirantes reciproce. 

Maxillcz incumbentes, nudae, exfertae, edentulae. 

Pcnis fubintrans absque fcroto oviparas crufta calcarea. 

Scnfus: Lingua, Nares, Oculi, Aures absque auriculis. 

Tcgmcnta: Pennae incumbentes, imbricatae. 

Fulcra: Pedes duo. Alae duaj. 

III. AMPHIBIA. 

Cor uniloculare, uniauritum ; Sanguine frigido, rubro. 

Pulmoncs fpirantes arbitrarie. 

Maxillce incumbentes. 

Pcncs bini. Ova plerisque membranacea. 

Scnfus: Lingua, Nares, Oculi, multis Aures. 

Tegmcnta coriacea nuda. 

Fulcra varia variis, quibusdam nulla. 

IV. PISCES. 

Cor uniloculare, uniauritum; Sanguine frigido, rubro. 

Branchicz extus comprimendae. 

MaxillcB incumbentes. 

Fcncs nulli. Ova absque albumine. 

Senfus: Lingua, Nares? Oculi (non Aures). 

Tcgmenta : Squamas imbricatae. 

Fitlcra: Pinnae natantes. V. IN- (*) In omnibus animalibus, quibus fangvis non calet, ventricnlus cordis efl 
unicus. Flall. Bocrh. I. p. 117, 191. miratus itaque quod 2 ventviculos cor- 
dis Crocodilo adfcribat Hajfelquijl itcr 293. REGNUM ANIMALE. 13 

V. INSECTA. 

Cor uniloculare, inauritum; Sanie frigida. 

Spiracula: Pori laterales corporis. 

Maxillce laterales. 

Penes intrantes. 

Senfus: Lingua, Oculi, Antennae in capite absque cerebro. 

(non Aures, Nares). 
Tegmenta: cataphracta cute offea fuftentante. 
Fulcra: Pedes, quibusdam Ala;. 

VI. VERMES. 

Cor uniloculare. inauritum ; Sanie frigida. 

Spiracula nulla ? 

Maxillce multifariae, variae variis. 

Penes varii Hermaphroditis Androgynis. 

Senfus: Tentacula, caput nullum (vix Oculi, non Aures, 

Nares) . 
Tegmenta interdum calcarea vel nulla, nifi Spinae. 
Fulcra : nulli Pedes aut Pinnae. CLAS- Terribilia funt opera Tua DOMINE, 
In multitudine virtutis Tuse, Te metientur 

inimici Tui. 14 MAMMALIA. 

CLASSIS I. 

M A M M A L I A. MAMMALIA hac & nulla alia mammata Animalia, ex 
ftructura, vifceribus, organis homini proxima, pleraque Qua- 
dntpcdia. nobiscum Continentem inhabitant. tanquam inter 
hoftes atrociffimos , dum pauca Hnnata intra Pelagum fe 
fubducunt. 

VESTITUS Ouadrupedium e Pilis flexilibus, molliffimis, di- 
ftinctis, injuriae minus obnoxiis; iisque fertilioribus in frigidis 
quam aeftuantibus terris. Hi vero Pili in Aculeos coaliti (Eri- 
naceo. Hyftricibus) , aculei explanati in Squamas (Mani), 
fquamae coadunatae in Scutum (Dafypis) ; at pilorum vellus 
faepe diftinctum Sitturis (Cani, Equo), quae elongatae \r\Jtt- 
bam (Equo, Sui) ; Sed Aquatica mtda evafere, ne madefie- 
rent, nifi in terram exire aliquando neceffe habeant. Prae- 
terea Facies faepe Verrucis, Labia Vibriffis, Mentum Barba 
(Homini, Simiae, Caprae) & Pedes Callis non raro notata funt. 

FULCRA, motus inftrumenta, pro expeditiori fuga in evi- 
tando hoftem, aut affequendo praedam TERRESTRIBUS funt 
Pedes IV, quorum anteriores Palmis inftruuntur, interdum tan- 
quam Manus remoto pollice divifae (Primatibus, Didelphibus) ; 
Pofteriores autem Plantis, ut validius properarent, & hi vel 
Palmati digitis membrana connexis, ut natarent, vel Fiffi di- 
gitis feparatis, ut facilius currerent, aut Talis innixi, ut firmius 
perfifterent (Homini, Urfo) ; Ne vero fuga detererentur in- 
ter afpera, vel denfo vellere manicati (Lepori timido, Vul- 
. pi Lagopo, Bradypis), vel Ungulis tanquam calceis induti 
funt digiti (bifulcis Pecoribus, Suibus), qui etiam fuccenturi- 
afis muniti talis, vel Solipedes indivifis pedibus (Equis) : fed 
in mambus faepe ungues plani, orbiculati (Homini, Simiis, 
Lemuribus) ; At vero rapaciores Ferae unguibus armatae fu- 
bulatis ut praedam apprehenderent, lacerarent, terramque fo- 
derent : fed Volantia vel manibus elongatis palmatisque aera 
fcandunt (Vefpertiliones), vel membrana inter palmas plan- 
tasque expandenda, velificant (Lemur, Sciurus, Mus). Aliter 
Aquatica, quorum brachia intra latus retracla, & femora 
poftice coadunata plantis in caudam horizontalem (Cetis). 

AR- MAMMALIA. 15 

ARMA Mammalium praeter dictos ungues, nominandosque 
Dentes, imprimis Cornua cartilaginea capiti inferta funt; haec 
velfo/ida perennia (Rhinoceroti), vel ramofa annua, primum- 
que pilofa apiceque crefcentia (Cervis), vel cava vaginantia 
bafique crefcentia (Bobus, Capris, Ovibus . 

CIBARIA inftrumenta Dcntcs audiunt, qui triplices: Primorcs 
faepe compreffi incifores pro evellendo. rodendo confcinden- 
do : Laniarii conici longiores pro lacerando : Molares latio- 
res pro conterendo, & hi obtufi phytiphagis, acutiores car- 
nivoris; at edentula folaj Myrmecophagae & Manis evafere. 

UMBRACULUM eft Cauda, qua turpiffimae abfconduntur 
partes; haec paucis nulla (Homini, Simiis & Muribus non- 
nullis), abbreviata nec femoribus longior (Lepori, Satyro, 
Talpae, Erinaceis), elongata ad pedum longitudinem & ultra 
(Canibus, Muribus, &c); harum fingulae vel Nuda (Muribus), 
vel Prclicnjilcs convolvendae proque quinta manu infervien- 
tes (Simiis, Hyftrici, Didelphibus), vel Comofcc longis fetis 
(Equis, Bobus), vel Floccofce apice penicilliformi (Leoni ma- 
ri, Muri Jaculo), vel Dijlichcc utrinque pilofae (Sciuris, Myr- 
mecophagae). 

CUSTODES Animalium Senfus funt pro confervatione indi- 
vidui : fed terreftribus Aures inftru&ae Auriculis varia figura 
lobatis, pro acutiore auditu ; Aquaticis vero auriculae nullae ; 
Nafus figura varia interdum elongatus in probofcidem (Elephan- 
ti, Beftiis), fitus fupra Labium fuperius fjfum (Gliribus) aut 
lacunofum (plerisque). 

GENITALIUM curiofior indagatio abominabilis difplicet, 
quamvis varia & fingularis Clitoride. Nymphis, Scroto, Pe- 
ne, qui tamen poffet ad ordines naturales viam monftrare. 
VENERE Vaga pruriunt pleraque, ubi Mares dimicant inter 
fe, quo valentiores polleant pro fobole vivaciore, ineun- 
tes feminas viviparas fcetum intra fe excludentes, quem 
enixum lactant, defendunt, curantin proximasnuptias, adul- 
tioremve aetatem. Polygama autem nonnullis, ubi Mas gy- 
naeceum ex pluribus feminis fibi affociatis defendit (Pho- 
cse): pauciffimis vero Monogamia eft, dum Mas & Femi- 
na individui focii curam gerunt fcetus (Simiae nonnullae, 
Lemur. Vefpertiliones, Erinaceus). MAM- i6 MAMMALIA. MAMM^E laftantes feminis omnibus, etiam Maribus (exce- 
pto Equo) numero determinatae : Peclorales (Primatibus, 
Cetis); Abdominales (Didelphibus, Phocis) : Inguinales 
(Pecoribus, Belluis); Abdominales Pccloralesquc fimul 
(Gliribus pluribus); longitudinaliter digeftse (Suibus aliis- 
que) , at fepius binae pro fingulo fcetu ordinario. 

COLUNTUR varia imprimis Pecora ob Carnes , Lac , Cori- 
um, Vellera, Hnguedinem; ad Onera vero Eqvus, Came- 
lus, Elephas; inftituuntur Ferre varise pro venatu, muribus, 
ferpentibus; Vivariis affervantur rariora. 

ORDINES imprimis a dentibus defumuntur: 

nullis utrinque — — 
— fuperioribus, inferioribus 

pluribus — — 

duobus; laniariis nullis — 

uno pluribus — MAM- Quadru- 
pedia, 
(ungvibus 

arniata) 
Dentibus MALIA) Primori- 
bus pluribus ; 
laniariis ' folitariis ; fquatuor 
primori- bus fu- < 
periori- 
bus Bruta. 2. 

Pecora. 6. 
Glires. 5 . 
Bejlice. 4. 

Primates. 1 . fexobtufisi>^7/W. 7. — acutis Ferce. Pinnata {mutica absque ungvibus) pinnis 
loco pedum inftrucia — — Ccte. 8. I. PRIMATES. 

Dentes primores fuperiores IV paralleli. Laniarii jolitarii. 

Mammas peclorales, binoe. 

Palmse Manus funt. 

Brachia diducla claviculis, inceffu tetrapodo valgo. 

Scandunt arbores earumque gazas legu/it. 

II. BRUTA. 

Dentes primores nulli fuperius aut inferius. 
Inceffus ineptior. 

III. FERyE. 

Dentes primores utrinque: fuperiores VI, omnes acutiores. 

Laniarii folitarii. 
Ungues pedui/i acuti. 
Victus ore fcevientium c cadaveribus, rapi/ia. IV. BE- MAMMALIA. i 7 

IV. BESTLE. 

Dentes primores utrinque numero indeterminato. Lania- 

rii fiempcr uno plures. 
Nafus elongatus, fodiens. 
Victus e fiuccofis radicibus, vermibus. 

V. GLIRES. 

Dentes primores fuperius inferiufque 2. Laniarii nulli. 

Pedes curfiu falientes. 

Viftus rodendo cortices, radices, vegetabilia, &c. 

VI. PECORA. 

Dentes primores inferiores plures ; fuperiores nulli. 

Pedes ungulati, bifulci. 

Vi6lus evellendo plantas ruminandas . 

Ventriculi 4: Ingluvies macerans, ruminans; Reticulum 
canccllatum, rccipiens; Omafus multiplicatus , confu- 
mens ; Abomafus fafciatus, acefceus Coagulo pro febo, 
ut mimis alcalefccmt. 

VII. BELLIL^. 

Dentes primores phcres, obtuft. 

Inceffus gravis. 

Vi6lus extrahendo vegetabilia. 

VIII. CETE. 

Pedum loco pinnce peclorales & caudce (plagiura) plana. 
Ungues nulli. 

Dentes cartilaginei. Nafus frontis fcepe fiflula. 

Viftus e Mollufcis, Pifcibus. 

Locus pelagicus. 

Hos a Pifcibus divulfos juffi Mammalibus affociai-i ob 
Cor biloculare calidum, Pulmones refpirantes , Aures 
cavas, Penem intrantem Feminam Mammis laclan- 
tem, idquc ex lege 7iaturoz jure meritoque. 

AUCTORES: Gefnerus, Aldrovandus diffufe, epitoma- 
tor ejus Jonfilonus, Rajus, paucique alii paffim, fed 
mancam reliqueruntZT^r^w, de novo ordiendam fe- 
cundum notas proprias; Defcriptionibus attributorum, 
Diozta varia, Oeco?iomia propria, reliquis, ut folida 
grana e furfurum quisquiliis depurentur; exemplaria 
propofui in Cane domeftico, Cervo Rhenone, Mure 
indico, Ove Ariete. 

B GENE- 18 MAMMALIA. 

GENERUM Chara6teres compendiofi. 

I. PRIMATES. 

i. HOMO nofce te ipfum. 

2. Simia Dentes laniarii, hinc remoii. 

3 . Lemur Dentes primores inferiores 6 . 

4. Vefpertilio Manus palmatce volatiles. 

II. BRUTA. 

5. Elephas Dentes laniarii 6° moiares; Nafus probofcide 
elongatus. 

6. Trichecus Dentes laniarii fuperiores\ molares ex offe 
rugofo. Pedes poflici coadunati. 

7. Bradypus Dentes laniarii &* molares. Nafus obtufics. 

8. Myrmecophaga Dentcs nulli. Corpus pi/ofum. 
g. Manis Dentes nulli. Corpus fquamatum. 

III. FER.E. 

10. Phoca Dentes primores inferiores 4. Auriculce nullce. 

1 1 . Canis Dentes primores fuperiores i?itermedii lobati. 

12. Felis Lingua aculeata. Ungues retracliles. 

13. Viverra Lingua aculeata. Ungues exferti. 

14. Muftela Dentes primores inferiores conferti: duobus 
alternis interioribus . 

15. Urfus Dentes primores fuperiores excavati. Penis 
offe flexuofo. 

IV. BESTLE. 

16. Sus Dentes primores fuperiores 4, inferiores 8. 

17. Dafypus Corpus tefia zonis interfecla. 

18. Erinaceus Dentes primores fuperiores 2, inferiorcs 2. 
ig. Talpa Dentes primores fuperiores 6, inferiores 8. 

20. Sorex Dentes primores fuperiores 2, i?tferiorcs 4. 

21. Didelphis Dentes primores fuperiores 10, inferiores 8. V. GLI- MAMMALIA. 19 

V. GLIRES. 

22. Rhinoceros Cornu nafale. 

23. Hyftrix corpus Spinis teclum. 

24. Lepus Dentes primores fuperiores duplicati. 

25. Caftor Dentes primores fuperiores angulo reclo exca- 
vati. 

26. Mus Dentes primores fuperiores fubulati. 

27. Sciurus Dentes primores fuperiores cuneati; inferiores 
compreffi. 

VI. PECORA. 

28. Camelus ecornis dentibus laniariis pluribus. 

29. Mofchus ecornis dentibus laniariis folitariis : fuperio- 
ribus exfertis. 

30. Cervus Cornua folida, ramofa, decidua. 

3 1 . Capra Cornua tubulofa erecla. 

32. Ovis Cornua tubulofa reclinata. 

33. Bos Cornua tubulofa porrecla. 

VII. BELLU/E. 

34. Eqvus Dentes primores approximati. 

3 5 . Hippopotamus Dentes primores difiantes. 

VIII. CETE. 

36. Monodon Dens in maxilla fuperiore exfertus. 

37. Balaena Dentes cornei in maxilla fuperiore. 

38. Phyfeter Dentes in maxilla tantum inferiore. 

39. Delphinus Dentes in utraque maxilla. B 2 I. PRI- 20 MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

I. PRIMATES. 

Dentes Primores fiiperiores IV, paralleli. 
Mammce Peclorales II 

i. HOMO nofce Te ipfum. (*) 
Sapiens. i. H. diurnus; varians cultura, loco. 
Ferus. tetrapus, mutus, hirfutus. 

Juvenis Urfinus lithuanus. 1661. 

Juvenis Lupinus hejfenfis. 1344. 

Juvenis Ovinus hibernus. Tulp. obf. IV: 9. 

Juvenis Hannoveranus . 

Pueri 2 Pyrenaici. 17 19. 

fohannes Leodicenfis. 

America- a. rufus, cholericus, re6tus. 

nus. Pilis nigris, re6lis, craffis ; Naribus patulis ; Facie ephe- 
litica, Mento fubimberbi. 
Pertinax, hilaris, liber. 
Pingit fe lineis daedaleis rubris. 
Regititr Confvetudine. 

g_al- 

(*) Nosse Se Ipsum gradus eft primus fapientise, dictumque Solonis , quon- 
dam fcriptum litteris aureis fupra Diancc Templum. Muf. ADOLPH. 
FRID. Prafat. 

Phyfiologice : Te contextum Nervis, intertextum Fibris, Machina tenella, fed 
adolefcente in perfectiffimam, facultatibus inftructam fere omnibus pluri- 
busque, quam reliqua cuncla. Nudum in nuda humo, natali die, abjecit 
fiatura ad vagitus Jiatim & ploratum, manibus pedibusque devinciendum Ani- 
j/ial cateris imperaturum; cui fcire nihil fcne doclrina: nonfari, non ingre- 
di, non vefci, non aliud natura fponte. Plin. Vides itaque qualem vitam no- 
bis rerum natura promift, quce primum nafcentium omen flctum effe voluit. 
Seneca. 

Dicetetice: Te fanitate & tranquillitate, fi noveris, felicem: Moderatis confer- 
vandum, Nimiis deftruendum, Variatis afficiendum, Infvetis frangendum, 
Confvetis indurandum ; polyphagum Culina inftrudliffima, per errores gra- 
tiffima, igne vinoque horrenda. Parvo fames conflat, tnagno faflidium. 
Seneca. 

Pathologice : Te tumidam usque dum crepueris bullam, piloque pendulam in 
pundlo fugientis temporis. Nihil enim homine imbecillius terra alit. Homer. 
Nulli vita fragilior ; nulli tot Morbi, tot Cura, tot Pericula. Breve univerfum 
utique a>vi tempus : Pars aqua morti funilis exigitur; nec reputantur Infantim 
anni, qui fenfu carent ; nec Senecla: in poenam vivaces: hebcfcunt Senfus, tor- 
peni Mtmbra, pramoriuntur Vifus, Auditus, Inceffus, Dentes, Ciborum in- 
flrumenta. Plin. Sic niagna pars tnortis jatn pra-teriit, quidquid cetatis rctro 
efl Mors tenet. Totum denique hunc, quem vides populum, quousque cogitas 
ejfe ; cito natura rcvocavit dr 5 condet ; Mors otnnes aque vocat; iratis Diis pro- 
pitiisque moriendum Senec. II: 59. MAMMALIA PRIMATES. Homo. 21 

Euro- (3. albus, fanguineus, torofus. 
peeus. P/lis flavefcentibus prolixis. Oculis caeruleis. 
Zevis, acutiffimus, inventor. 
Tegitur Veftimentis arclis. 
Rcgitur Ritibus. 

Afiati- y. luridus, melancholicus, rigidus. 
cus. Pilis nigricantibus. Oculis fufcis. 

Sevcrus. faftuofus, avarus. 
Tegitur Indumentis laxis. 
Regitur Opinionibus. B 3 0. ni- 

Naturalitcr: Te audacis naturce miraculum, Animalium Principem, cujus 
cauffa cuncta genuit natura, effe animal flens, ridens, melodum, loquens, 
docile , judicans , admirans , fapientiffimum ; fed. fragile , nudum , fuapte 
natura inerme, ad omnem fortunce contumeliam projectum, alienoe opis 
indigens, anxise mentis follicitseque tutelse, precarii fpiritus, pertinacis 
fpei, querulte vitse, tardae fapientire. Temporis annihilati emortui con- 
temtorem, prsefentis vividi dilapidatorem. futuri dubii seftimatorem in vita 
volucri, pretiofiffnna, irrevocabili ; fic optima qureque dies miferis mor- 
talibus sevi prima fugit; alium ad quotidianum opus laboriofa Egeftas 
vocat; alium Luxus incarcerat, altilemque fuffocat; alium Ambitio num- 
quam quieta follicitat; alius Divitiis, quas optaverat, metuit, & voto la- 
borat fuo ; alium Solitudo, alium femper veftibulum obtidens turba. 
Hic fe habere dolet Liberos, hic fe perdidiffe ; Lacrymse nobis deerunt 
antequam cauffte dolendi. Sed quousque nos malos noftra mala rapuere: 
circumferre pericula, ruere in ignotos, iratos fme injuria, ferarum more 
occidere quem non oderimus, fecundos optare ventos, quorum felicitas 
eft ad bella perferre; parum videlicet ad mortes noftras terra late patet. 
Scnec. Ccetcra animantia congrcgari contra dijfimilia, at Homini plurima ex ho- 
minc mala. Plin. 

Politice: Te recli loco tenere errorem publicum faclum, qui te vix enixum 
confvetudinis larva induit, nutrit, educat, alit, regit, fecundum quam 
honeftus, fortis, fapiens, moratus, pius exiftimaris ; Cum gubernatus Opi- 
nione vivas ad Confvetudinem, nec ad Rationem. Te, inter perituros 
conftitutum, cum nulli contigit impune nafci, beneficii loco petere, nt 
ulrimus cervicem pnebeas, dum interim, dulci fortuna ebrius, colligen- 
do in craftinum Lapillos fortunee certas, verbis in furorem ageris, aliter 
theoretice pios odio perfequeris, quantosque tumultus excitas, non ut fer- 
vias, fed cui ; nugis irrevocabile tempus confumis ; immortalia ^ternaque 
animo volutas, de feris nepotibus pronepotibusque difponis, novas fpes 
oblitus conditionis Tua; ponis, dum interea longa conantem mors op- 
primit, at in agone oculos aperiens (av&QWTTOg) fomnium primo 
obfervas; Sic vivimus ut immortalcs &* morimur tit mortales. Senec. 

Moralitcr: Te fub rudi larva Ineptum, Lafcivum, Imitatorem, Ambitiofum, 
Prodigum, Solicitum, Aftutum, Aufterum, Invidum, Avarum, transforma- 
ri in Attentum, Caftum, Confideratum, Modeftum, Sobriunv, Tranquil- 
lum, Sincerum, Mitem, Beneficum, fuis Contentum. Uni animantium 22 MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

Afer. 8. niger, phlegmaticus, laxus. 

Pllis atris, contortuplicatis. Cute holofericea. Nafo fi- 

mo. Labiis tumidis. Feminis finus pudoris ; Mammce 

lactantes prolixse. 
Vafer, fegnis, negligens. 
Ungit fe pingui. 
Regitur Arbitrio. 

Monflro-z. folo (a) arte (b, c). 
fus. a. Alpini parvi, agiles, timidi. 
Patagonici magni, fegnes. 

b. Monorchides ut minus fertiles: Hottentotti. 
Juncece puellae abdomine attenuato: Europaese. 

c. Macrocephali capite conico : Chinenfes. 
Plagiocephali capite antice compreffo: Canadenfes. 
Habitat inter Tropicos fponte gratisque; per reliquam 

Telluris totam continentem coaffe. 

CORPUS ere£tum, nudum, Pilis raris remotiffimis ad- 
fperfum, fubfexpedale. 

CAPUT obovatum: Pileus pilofus: Sincipite obtufo, 
Vertice obtufiffimo, Occipite gibbofo. 

Facies nuda: Frons planiufcula, quadrata, Temporihis 
compreffa, angulis finu intra Pileum adfcendens. Su- 
percilia prominula pilis extrorfum imbricatis, inter- 
ftincta Glabella planiufcula. Palpebra fuperior mobilis, 
inferior quieta; utraque Ciliis exftantibus fubrecurvatis 
pectinata. Oculi rotundi : Pupilla orbiculata. Gence 
gibbse, molliufculae, coloratae. Malce compreffiufculae, 
uti Buccce laxiores. Nafus prominens, labio brevior, 
compreffus,apice altior gibbofiorque:iVrt:r/^ovalibus, 

intus 

Luclus, Luxuria, Ambitio, Avaritia, Vivendique cupido ; curat atque etjam 
poft fe de futuro. Plin. 
Theologice : Te ultimum finem creationis ; 
In Telluris globum, omnipotentis magiflerium, introduc"lum ; ratione fa- 
piente, fecundum fenfus concludente, mundi contemplatorem ; ut ex ope- 
re agnofceres Creatorem omnipotentem, omnifcium, immenfum & fempi- 
ternum DEum. 
(Ccetera revelata a Tlieologis cxplicanda.) 
Duo namque funt qua: in cognitionem DEi ducunt, Creatio &* Scriptura. 

Auguftinus. 
D E US itaque Natura cognofccndus, dein Doclrina recognofcendus. 

Tcrtullian. 
Hottio folus DEum contemplatur, Natura 6° Revelationis eundem Auclorcm: 

quem te DEus ejfe 
jufftt, &° humana qua parte locatus es in re, difce. Perf. LIl : 71. MAMMALIA PRIMATES. Homo. 23 

intus hirtis, margine craffiufculo. Labhcm fuperius fub- 
perpendiculare, Lacuna exaratum ; Labium inferius e- 
re6tiufculum, magis gibbum. Mcntum prominens, obtu- 
fum, gibbofum. Aures laterales: Auriculoz rotundato- 
lunatae, appreffiufculae, nudae, fupra margine fornicatae ; 
infra gibbofae, molles. 

TRUNCUS conftans Collo, Thorace, Dorfo, Ab- 
domine. 

Collum teretiufculum, capite brevius ; Cervicis Nucha con- 
cava; Gula fupra concava, medio fubtus gibba. 

Thorax antice pofticeque depreffiufculus. Peclus planiufcu- 
lum, Jugulo excavato, Axillis concavis barbatis, Scrobi- 
culo planiore. Mammce duae, pectorales, diftantes, gib- 
bae, rotundatae : Papilla cylindrica, obtufa, rugofa. 

Dorfum Tergo planiufculo, Humcris exftantibus, Interfca- 
pulio depreffo. 

Abdomen gibbum , laxum : Umbilico excavato , Epiga- 
Jlrio planiore, Hypogaflrio gibbofiore, Hypochondriis ro- 
tundatis, Ingiiinibus planiufculo-concavis. Pubis regio 
barbata. Genitalia exferta: Pene cylindrico, Scroto fub- 
rotundo, rugofo cute laxa, futura longitudinali per 
Perinceum excurrente ; f. Vulva gibba, compreffiufcula. 
Anus retractus. 

ARTUS ex Manibus loco pedum anteriorum & Pedibus 
pofterioribus. 

Manuum Armi divaricati, craffiufculi, teretes, longitudine 
pedum. Cubitus obtufo-prominulus. Lacertce craffitie 
armorum, teretes, introrfum planiores. Palmoz rotun- 
datae, dilatatae, planse, extus convexae; Vola concava; 
Digiti V: Pollex remotus , brevior, craffior. Digiti 
2, 3, 4, 5 approximati, horum 5 minor reliquis, dein 
2, 4. fed 3 paulo longior. Ungues omnibus rotundati, 
plano-convexi, lunula pallida. 

Pedum Femora approximata, Lumbis mufculofis, Natibus 
gibbis, carnofis, Genubus antrorfum verfis, obtufiffimis, 
fubtus concavis. Crura longitudine femorum, poftice 
mufculofo-ventricofa, inferne anguftiora, antice macra. 
Calcanei Talis infiftentes, prominuli, gibbi : Malleolis 
lateralibus, utrinque oppofitis,hemifphaericis, duriufculis. 
PlantcB oblongae, fupra convexiufculae, fubtus planae, 
transverfe concavae. DigitiV: omnes incurvi, fubtus 
gibbi, approximati. Pollex craffior, brevior; 2, 3 fub- 
aequales, 4, 5 decrefcentes ; ultimo minimo. Ungues 
ut in Manibus omnes. 

B 4 Dif- 24 MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

Differt itaque a reliquis Corpore erecto nudo, at pilofo 
Capite, Superciliis, Ciliisque, tandem Pube, Axillis, 
Maribusque Mento. Feminis Nymphae & Clitoris; 
Mammae 2 pe&orales. Caput Cerebro omnium ma- 
ximo; Uvula; Facies abdomini parallela, nuda; Nafo 
prominente, compreffo, breviore; Mento prominente. 
Cauda nulla. Pedes Talis incedentes. 

Troglo-2.H. nocturnus (*). 
dytes. Homo fylveftris Orang Outang. Bont. jav. 84. t. 84. 

Kakurlacko. Kjcep. itin. c. 86. Dalin. orat. 5. 

Habitat in /Ethiopiae contcrminis (Plin.), in Javae, 
Amboinae, Ternateae fpeluncis. 

Corpus album, inceffu ereclum, nojlro dimidio minus. 
Pili albi, contortuplicati. Oculi orbiculati: iride pu- 
pillaque aurea. Palpebrae antice incumbentes cum Mem- 
brana niclitante. Vifus lateralis, noclurnus. Aetas 
XXV annorum. Die ccecutit, latet; No6tu videt, 
exit, furatur. Loquitur fibilo ; Cogitat, credit fui 
cauffa faclatn tellurem, fe aliquando iterum fore im- 
perantem, fi fides peregrinatoribus. 2. SI- *) Gcnus Troglodytce ab Homine diilinchim, adhibita quamvis omni attentio- 
ne, obtinere non porui, nifi affumerem notam lubricam, in aliis generi- 
bus non conftantem. Nec Dentes laniarii, minime a reliquis remoti; 
nec Nymph.se Caffrse, quibus carent Simise, hunc ad fnnias reducere 
admittebant. Inquirant autoptse in vivo, qua ratione, modo notoe aliquce 
exiftant, ab hominis Genere feparari queat, nam ititer ftmias verfatttcm opor- 
tet effe fitniam. Apollodor. 

Spcciem Troglodytse ab Homine fapiente diftinctiffimam, nec noftri generis il- 
lam nec fangvinis effe, ftatura quamvis fimillimam, dubium non eft, ne ita- 
que varietatem credas, quam vel fola Membrana nictitans abfolute negat. 

Afri Pilos contortuplicatos, quamvis albos, in hoc miratus fum, collatis im- 
primis Varietatum cauffis in Plantis , in Pullo Gallinaceo, nec tamen 
quidquam de Mauris albis ex nigris ftatui. 

Prceadamitas nec dixi hos Troglodytas Plinii, quamvis nos ultimum fimus 
Creationis opus. 

Homo caudatus hirfutus. Maupcrt. epifl. 7. Kiop. it. 79. Bont. jav. 85, an Aldr. 
digit. 249 ? incola orbis antarclici, nobis ignotus, ideoque utrum ad Ho- 
minis aut Simise genus pertineat, non determino. Mirum quod ignem ex- 
citet, carnesque affet, quamvis & crudas voret teftimonio Peregrinantium. MAMMALIA PRIMATES. Simia. 25 

2. SIMIA. Dentes Primores IV, approximati. 

Lcmiarii folitarii, longiores hinc 

remoti. 
Molares obtufi. 
Caitda nttlla: Simiae vctcrum. 

Satyrus. 1. S. ecaudata fubtus nuda. Syfi. nat. VI p. 3. 
Satyrus indicus. Tttlp. obf. III. c. 56. 
Habitat in Africa, Afia. 

Magnitudo pueri fcxennis. Dorfum crinibus nigris hir- 
futnm ; fttbtus f antice undique glaber. 

Sylva- 2. S. ecaudata, clunibus tuberofo-callofis. Syjl. nat. 3. 
nus. Simia. Gcfn. quadr. 847. 

Simius cynocephalus alter. AIp. cegypt. 241. t. 16. 
Cercopithecus. fonfl. qttadr. t. 59./. 5. 
Habitat in Africa, Zeylona. 

Frons ad fuperciliorum regionem transverfe gibba. Pellis 
ltrfina. Scrotum tamqttam intra vulvam rcconditum: 
vel penis intra Scroti foramen ; atitumno Tefticuli in- 
tumcfcunt. Sedes Femince rapi inflar extuberans . 
Minatur minis, cachinno blanditur , caffrorum more 
falutat. Sorbilia mantt hattrit. Fcmina menftruat. 
Anatome. E. N. C. d. 2. a. 7. obf 40. 

* * Cauda abbreviata: Papiones. 

Sphinx. 3. S. femicaudata, ore vibriffato, unguibus acuminatis. 

Syfl. nat. 3. 
Papio f. Baboon. Gefn. quadr. 352. t. 353. Aldr. digit. 

ibo.Jonfl. quadr. 145. /. 61./. 1. Raj. quadr. 158. 
Habitat in Borneo. 
Magnitudo Moloffi; incedens quatuor pcdibus ; Scrotum 

pendulum; Animal /ibidinofum, femiuis facile vim in- 

fert; litteras transferre addifcit. 

Apedia. 4. S. femicaudata, palmarum pollice approximato, ungui- 
bus oblongis : pollicum omnium rotundatis. 
Simia cauda abrupta, unguibus compreffis : pollice pal- 
marum digitis adhaerente. Amcen. acad. i.p. 278. 

B 5 Habi- 

Simia quam iimilis turpiffima beftia nobis Ennius: quod Simiae Mammse, Uvu- 
la, Uterus, Cilia, Mufculi Loquelse, Ungves hominis funt; non vero Rete 
mirabile, Clitoris, Nymphse. 26 MAMMALIA PRIMATES. Simia. Habitat in Indiis. 

Magnitudo 6° color Sciuri fubgrifei; fimilis S. fciurece. 

Pollex manuum anticarum non remotus. Ungues omnes 
oblongi, compreffi, fed pollicum tam anteriorum, qitam 
poflicorum humanis fimiles, Cauda breviffima, vix pol- 
licis transverfi. 

* Cauda elongata: Cercopitheci. 

Silenus. 5. S. caudata barbata, corpore nigro. barba nivea prolixa. 
Simia Callitriches magnitudine cynocephalorum. Alp. 

ozgypt. 242 ? 
Habitat in Afia: Zeylona, Java &c. 
Species obfcurior, ignotis Pedum unguibus aliisque plu- 

rimis attributis. 

Faunus. 6. S. caudata barbata, cauda apice floccofa. Syfl. nat. 3. 
Cercopithecus barbatus 1. Cluf. exot. 371. t. 371. Nie- 

remb. nat. 179. Raj. quadr. 153. 
Habitat 
Corpus nigricans; Barba, Peclus , afiteriora abdomi- 

nis alba. 

Panifcus. 7. S. caudata barbata, cauda prehenfili, palmis fubtetra- 
dactylis. Syfl. nat. 3. 

Simia fufca major, palmis tetradactylis, cauda prehen- 
fili ad apicem fubtus nuda. Brotvn. jam. 489. 

Guariba. Marcgr. braf. 229. t. 226. Raj. quadr. 153. 

Habitat in America meridionali: Brafilia. 

Corpus nigrum. Pedes 6° Cauda dimidia exterior brwi- 
nea; Catidaz extremitas hinc nuda, qua, quidquid c 
terra e/evet, prehendit. Digiti Pedum 4-5. Z. Hall- 
man; efl vero Pollex reliquis minor, introrfum a ca- 
teris remotus, Unguesque manuum rotundati, pedum 
fubulati. D. Aymen. Pullos in dorfo gerit, qui ambiunt 
matris corpus poflerius anguflius. Oriefite <5^ Occidente 
fole congregantur concionem celebrantes. Marcgr. 

Diana. 8. S. caudatabarbata, frontebarbaquefaftigiata. Linn. acl. 

Stockh. 1754. p. 210. /. 6. 
Cercopithecus barbatus guineenfis. Marcgr. braf. 227. 

t. 228. Raj. quadr. 159. 
Cercopithecus barbatus 2 . Cluf. exot. 311. 
Habitat in Guinea. Magni- MAMMALIA PRIMATES. Simia. 27 

Magnitudo Felis majoris, nigra punclis albidis. Dorfum 
pofticc fcrrugincum. Femora fubtus helvola. Gula 
pe6tusque alba. Frons pilis ereclis, albis, fafligiatis 
linea transverfa in formam lunoz crcfccntis. Barba/cr- 
fligiata , nigra, fubtits alba , infidcns tuberi adipofo. 
Linea alba ab ano ad genua ab exteriori latere fcmo- 
runi ducla. Liidibunda oinnia dcjicit, peregrinos nu- 
titando falutat; irata ore hiat maxillasque exagitat; 
vocata refpondet greck. 

Cephus. 9. S.caudata, buccisbarbatis, verticeflavefcente.pedibus 
nigris, cauda apice ferruginea. 
Cercopithecusbarbatus alius guineenfis. Marcgr.braf. 2 2 8. 

Raj. quadr. 156. 
Habitat in America. 

Corpus fiibfufcam, fubtus fubcairnlefcens; Os carule- 
fcens : barba fiavefcens. 

Aygula. 10. S. caudata fubbarbata grifea, eminentia pilofa verticis 
longitudinali. Ofb. iter. 99. 
Habitat in India. Ofbeck. 

Corpus grifcum lupi coloris, fubtus gula, peclore, abdo- 
mineque albicans. Cauda corpore longior, cinerea, at- 
tenuata. Facies planiufcula, albida, nuda. Nafus de- 
prejfus, breviffimus , ab ore remotus, lacuna labii fu- 
perioris gemina. Bucca fubbarbata, longitudine menti 
fubbarbati. Supercilia frontis gibba, prominentia. Pe- 
des nigri: Ungues pollicum rotundati; reliqui oblongi. 
Auriculse acutiufculoz . 

Hama- 11. S. caudata imberbis, auribus comofis. Syfi. nat. 3. 
dryas. Simius cynocephalus, ad utramque aurem magna coma. 
Alp. cegypt. 248. 

Habitat in Africa. 

Hozc etiamiiitin obfcura efi. 

Jacchus. 12. S. caudata, auribus villofis patulis, cauda hirfutiffima 

longiffima, unguibus fubulatis : pollicum rotundatis. 
Simia auribus villofis patulis, unguibus pollicum fubro- 

tundis. Syfi. nat. 3. 
Cercopithecus brafilianus 3, Sagouin. Cluf. exot. 372. 

/. 372. Raj. qvadr. 154. 160. 
Cagui minor. Marcgr. braf. 227. Pct. gaz. 26. t. f. 5. 

Klein. dub. 11. /. 1 . 
Habitat in America. 

Cau- 28 MAMMALIA PRIMATES. Simia. Cauda denfo vcllere amntlata. Aures villofi, extus al- 
bi. Superba, injuriarum impatiens, altiffimc clamitat, 
delicatula. 

Oedipus. 13. S. caudata imberbis, capillo dependente. 

Cercopithecus minimus mexicanus, capilliceo niveo. 

Edv.. av. 195. /. 195. 
Habitat in America. 
Corpus parvum, fubtits album. Capillitium dependens, 

humano fimile. Cauda longa, nigra, introrfum aurantia. 

/Ethiops. 14. S. caudata imberbis, vertice pilis arrectis lunulaque 

frontis albis. 
Simia fethiops. Haffelqv. iter. 190. 
Habitat in ^Ethiopia. Haffelquifl. 
Corpus ftatura Diance, fttfcum, fitbttts album. Cauda 

tecla, fubtits ferruginea. Supercilia f. lunula alba 

transverfa. Palpebra fuperior nuda, alba. Aures acu- 

tiufcuIcB. 

Midas. 15. S. caudata imberbis, labio fuperiore fiffo, auribus qua- 

dratis nudis. 
Cercopithecus niger minimus, manibus & pedibus cro- 

ceis. Edv. av. 196. /. 196. 
Cay. Raj. quadr. 155. 
Habitat in America. 
Manus & Pedes lutei aut rubri. Corpus atrum, Cauda 

longiffima. Aures nitdcz, amplce, retufce, Ungues 

omnes fubitlati f. ferini, exceptis pollicum plantarum 

rotundatis f. humanis. 

Cyna- 16. S. caudata imberbis, naribus bifidis elatis, clunibus 
molgos. tuberofis. Syfl. nat. 3. 

Simia cegyptiaca cauda elongata, clunibus tuberofis nudis. 

Haffelqv. iter. 189. 
Cercopithecus angolenfis major. Marcgr.braf.22']. Raj. 

quadr. 155. 
Habitat in Africa. 
Color lupi ex fitfco viridi-fiavefcens. Statura urfi. 

Nates calvce. Cauda arcuata. Abdomen albicans. 
Noclu vigilias inflituit. 

Apella. 17. S. caudataimberbis,caudafubprehenfili,corporefufco, 
pedibus nigris. Muf. Ad. Fr. \. t. \. Habi- MAMMALIA PRIMATES. Simia. 29 

Habitat in America. 

Undique circumfpiciens, Souo ptilli Melcagridis famelici. 

Morta. 18. S. caudataimberbis, orefufco, corpore fpadiceo, cau- 
da nuda fubfquamofa. 
Cercopithecus americanus minor Monkie di6tus. Seb. 

tnuf i.p. 52. t. 33./. 1. 
Habitat in America. 

Capuci- 19. S. caudata imberbis, cauda longa hirfuta, facie flave- 
na. fcente. Muf. Ad. Fr. 2. t. 2. 

Habitat .... 

Clamore horrendo hofles pcllit; fridet fozpitts uti Cicada; 
irata latrat more catuli . 

fciurea. 20. S.caudataimberbis,occipiteprominulo,unguibusqua- 
tuor plantarum oblongis. Muf. Ad. Fr. i.p. 3. 

Habitat in India. 

Corpus Sciuri, grifeo-vircns, fubtus pallidum. Ulnae 6° 
Tibiae fcrrugincoz. Cauda villofa, corporc duplo lon- 
gior. Pollicum ungues rotundati. 

Syrichta. 21. S.caudataimberbis, oreciliisquevibriffatis.5jy?.;/<7/. 3. 
Cercopithecus luzonicus minimus. Pet. gaz. 2 1 ./. 13./. 1 1. 
Habitat in Luzonum infulis. 

3. LEMUR. Dentes Primores fuperiores IV: inter- 

mediis remotis. 

Inferiores VI, longiores, 

porrecli , compreffi , 

paralleli, approximati. 

Laniarii folitarii, approximati. 

Molares plures, fublobati: anti- 

ci longiores acutiores. 

tardigra- 1. L. ecaudatus. Muf. Ad. Fr. i.p. 3. 

dus . Simia ecaudata, unguibus indicis fubulatis. Syfl. nat. 5 . ;;. 2 . 

Ani- 

Species Simiarum interMammaliaplurima,fedpauciffima rite defa-iptiZ&* cognitic, 

plurimcE obfcurce ignorantur. 
Simire fifpctftcc, memores, petulantes, imitatores, gejliculatores, indociles, minan- 

tnr, rident, cibos bucca macerant, pediculos venantitr, taclu excellunt, natos 

ulnis gerunt, menfiruant, terrefacla caca?it immunda, urina meatu fccpe di- 

tlinclo a vulva fmgulares. 30 MAMMALIA PRIMATES. Lemur. 

Animal cynocephalum tardigradum. Seb. muf. I. p. 55. 
/. 35. /. 1. 2. 6- t. 47. /. i. 

Animal elegantiffimum robinfoni. Raj. quadr. 161. 

Habitat in Zeylona. 

Statura Sciuri , fubferruginea , linea dorfali fubfufca ; 
Gula albidiore. Linea longitudinalis oculis interjecla 
alba. Facies tecla. Auriculse urceolatce, intus bifolia- 
tce. Pedum palmce plantczque nudce. Ungues rotun- 
dati : indicum plantarum vero fubulati. Cauda fe- 
re nulla. Mammae 2 in peclore ; 2 in abdomine ver- 
fus peclus. 

Ani?nal tardigradum, anditu excellens, monogamum. 

Catta. 2. L. cauda annulata. 

Simia-Sciurus madagafcarienfis, five Maucauco. Edv. 
av. 199. t. 199. 

Habitat in Madagafcar. 

Statura Felis , fubcinerea. Oculorum regiones nigrce. 
Caput acuminatum. Aures teclce. Cauda longa, picla 
annulis atris cinereisque. Ungues fubulati: pollici- 
bus plantarum rotundiores ; fcandit ut Simia, fed tar- 
diufcule. Habitu accedit ad Genettam auclorum. 

volans. 3. L. caudatus, membrana ambiente volitans. f. 

Cato-Simius volans camelli. Pet. gaz. 14. t. 9. /. 8. 
Acl. angl. 277. n. 1065. 

Vefpertilio admirabilis. Bont. jav. 68. /. 69. 

Felis volans ternatea. Seb. muf. 1. p. 93. /. 58. /. 2. 3. 

Habitat in Afia. 

Membrana more Sciuri volantis f. Muris volantis a ca- 
pite ad manus, a manibus per latera ad plantas , a 
plantis ad apicem caitdce expansa. Ungues acuti. 
Mammse duce. peclorales. Edit fruclus arborum. Ex 
mammis videtur Lemuribus f. Sitniis proximum A- 
nimalciilum , fed nobis non vifum ; ulterius examinent 
autoptce. VE- MAMMALIA PRIMATES. Vefpertilio. 31 

4. VESPERTILIO. Dentes erecti , acuti , approxi- 

mati : primores 4 sequales. 
Maims palmatae, volitantes mem- 
brana corpus cingente. 

Vampy- 1. V. ecaudatus, nafo fimplici, membrana inter femora 
rus. divifa. 

Vefpertilio cauda nulla. Syft. nat. 7. 

Canis volans ternatanus orientalis. Seb.muf. 1. p. 91. 

t. 57. /. 1. 2. 
Vefpertilio ingens. Cluf. exot. 94. Edv. av. 180. t. 180. 

/. 2. 4. 
Habitat i/i Afia. 

/Voclu haurit fanguinem dormientium , criftas Gallorum 
6° lacrymas palmarum. 

Spe- 2. V. ecaudatus, nafo infundibuliformi lanceolato. 
ctrum. Canis volans maxima aurita. Seb. muf. 1. p. 92. /. 58. 
/. 1. 

Habztat in America auftrah. Rolander. 

Nares extus infundibulum referentes , fuperne adfcen- 
dentes in folium la/iceolatum. Aures ovatai , interius 
lacinia fubulata membranacea , longitudine Auricula. 
Dentes Primores 4. Laniarii folitarii, magni , ap- 
proximati reliquis. Molares anteriores breviores , ob- 
tuftores. Alarum digiti 4, quorum 1. annexus 2:do; 
Pollex brevis ungue arcuato. Pedes digitis 5 aquali- 
bus , unguibus arcuatis. Calcaneus exferit tendinem 
fubulatum fecundum marginem membranoz inter pedes 
pofticos, non coeuntem cum oppofito. Cauda nulla. 

perfpicil-3. V. ecaudatus, nafo foliato plano acuminato. Syft. nat. 
latus. 7. Muf. Ad. Fr. 1. p. 7. 

Vefpertilio americanus vulgaris. Seb. muf. 1. p. 90. 

/. 55. /. 2. Edv. av. 201. /. 201. /. 1. 
Vefpertilio roftro appendice auriculae forma donato.»S/^;/. 

jam. 2. p. 330. 
Habitat in America. 
An hac femina fequentis ? 

^v. 

Vefpertilionum genus noftunram volitat Palmis expanfis palmatis membranaque 
laterali ; Phalsenis imprimis vi<£titans. 32 MAMMALIA PRIMATES. Vefpertilio. 

Spafina. 4. V. caudatus, nafo foliato obcordato. Syjl. nat. 7. 

Glis volans ternatanus. Seb. muj. \.p. 90. t. 56./. 1. 
Habitat in Afia. 

leporinus.5. V. caudatus, labio fuperiore bifido. Syjl. nat. 7.* Muf. 
Ad. Fr. \.p. 7.* 
Vefpertilio, cato fimilis, americanus. Seb. muf. \. p. 89. 

t. 55-/- i- 
Habitat in America. 

auritus. 6. V. caudatus, nafo oreque fimplici, auriculis duplicatis 

capite majoribus. 
Vefpertilio auribus majoribus. Frifch. av. t. 103. Edv. 

av. t. 201. f. 3. Olear. muf. t. 15./. I. 
Babitat in Europa. 
Diftincla fpecies auriculis, nifi folo Jexu a fequenti a- 

liena ? 

murinus. 7. V. caudatus, nafo oreque fimplici. auriculis capite mi- 

noribus. Faun. fvec. 18. Syfl. nat. 7. 
Vefpertilio. Bell. av. 147. Gefn. av. 694. Aldr. ornith. 

l - P- 57 1 - Jonft' av - 53- *■ 2 °- Alb\ av. 3. p. 95. 

t. 101. Raj. quadr. 243. Edv. av. t. 20\.f. 2. 
Vefpertilio auribus minoribus. Frifch. av. t. 102. 
Habitat in Europa. 
Noclu volat, viclitat imprimis Phalcenis , capitur Arclii 

Lappce calycibus, Jiybernat, de terra non evolat', vc- 

nenatus. 
Anatome. E. N. C. d. 2. a. 1. obf. 48. II. BRU- Ovid. met. IV: 12. Lucemque peroja 

Notfle volant, Jeroqiie tenent a vefpera nomen. MAMMALIA BRUTA. Elephas. 33 

II. BRUTA. 

Dentes Primores nulli utrtngue. 

5. ELEPHAS. Dentes Primores nulli. 

Laniarii fuperiores elon- 
gati. 
Probofcis longiffima, prehenfilis. 
Corpus nudiufculum. 

maximus. i.ELEPHAS. Raj. quadr. 123. Syjl. nat. 11. Seb. muf. 1. 
t. wi.f. 1 . 

Elephantus. Gefn. quadr. 377. Aldr. quadr. I. \. c. 9. 
fonft. quadr. 30. /. 78./. 9. 

Habitat in Zeylonae paludofis ad Amnes, edit Ramos, 
Cocos, Guilandincz fenwia, Frumentum. 

Maximum quadrupes. Oculi parvi. Dentes Laniarii fu- 
periores exferti (Ebur). Aures amplifflmcz, pendulcz, 
dentatce; ad. angl. 277. p. 1051. Cutis craffiffima, 
callofa. Mammae 2 juxta peclus. Ungues in apicibus 
loborum pedum. Genua flexilia. Collum breve. 

Probofcis longiffima, extenfilis, acute odorans, loco ma- 
nus ipfi inferviens; ea cibum potumque haurit, Jwftem- 
que pcllit; ca pr&cifa occiditur; jmirem mctuit fub 
fomno ob trachea infertionem. Retro coit & mingit. 
Portat domos, reflore collo infidente ; in bello arma- 
tur falcibus ; vulnufculo inter axin 6° atlantcm furio- 
fus occiditur; cceterum prudens, docilis. C 6. TRI- Paxwax, Ligamentum album, ad Caput e/evandum&' Collumfiijlinenditm, commune 
cjl quadritpcdibus ; at deejl Homini cr 3 Simiis, cum crefti plerumquc fedcant & 
incedant, ncc eo indigeant. Rajus. 34 MAMMALIA BRUTA. Trichecus. 

6. TRICHECHUS. Dentes Primores nulli. 

Laniarii fuperiores fo- 

litarii. 
Molares ex offe rugo- 
fo utrinque infe- 
rius duo. 
Labia geminata. 
Pedes pofteriores coadunati in 
pinnam. 

Manatus. i.TRICHECUS. Art. gen. 79. fyu. 107. Syjl. nat. 37. 

Manatus. Rond. pifc. 490. Gefn. pifc. 213. Hem. 

mex. 323. 
Manati. Cluf. exot. 133. Aldr. pifc. 728. 
Manati. S. Vacca marina. Raj. quadr. 193. 
Habitat in Mari Americano. 

Labium ftiperius muricatum Vibriffis rigidis, incurvis. 
Pili corporis remoti, breves. Pedes antici abbreviati, 

palmati, unguiadati; poftici coadunati. Mammae 2. 

peclorales. 
Edit vegetabilia; manfuefcit; mufica deleclatur. Caro 

efculenta. 7. BRADYPUS. Dentes Laniarii obtufmfculi remo- 

tiffimi. 
Molares utrinque obtufi. 
Corpus pilis teclum. 

tridacty- 1. B. manibus tridaftylis, cauda brevi. Syfl. nat. 6. p. 3. 
lus. Amcen. acad. 1. p. 487.* Muf. Ad. Fr. 4. 

Arctopithaecus. Gefn. quadr. 869. /. 870. 
Ai f. Ignavus. Marcgr. braf. 221. Cluf. exot. 110. 

/. 373. Seb. muf. 1. p. 53. /. 33. /. 2. Olcar muf. 

7. t. 6. /. 2. 
Habitat in Americae meridionalis arboribus ; Victitat/0- 

liis teneris; non bibit; imbres metuit. 
Gula fiava. Auriculae nullce. Cauda fubovata. Digiti 

combinati. Ungues palmarum 3; plantarum 3. Mam- 

mae 2 peclorales. Corpus valde pilofum, vitce tenax. 

Faci- MAMMALIA BRUTA. Bradypus. 35 

Facile fcandit, tardiffime &= vix incedit, attonitus 
quafi caput flcclit; Jonus fenarius adjcendens ; cla- 
mor horrendus, lacrimoz mijeroz. 

didacty- 2. B. manibus didactylis, cauda nulla. Syfl. nat. 3. Muf. 
lus. Ad. Fr. 4. 

Tardigradus ceilanicus. Seb. muf. I. p. 54. /. 34./. 1. 

<W. 33./. 4. 
Habitat in Zeylona. 

Corpus pilis Jerrugineis undu/atis. Caput rotundatum. 
Auriculae magnoz. Ungues in palmis 2, in plantis 3. 
Mammae 2 peclorales. 8. MYRMECOPHAGA. Dentes nulli. 

Lingua teres, extenfilis. 
Corpus pilis te6lum. 

didactyla. i.M. palmis dida6lylis, plantis tetradactylis. S}ft.nat.8. 

Muf. Ad. Fr. 8.* 
Tamandua S. Coati americana alba. Scb. muf. i.p. 

60. t. 37./. 3. _ 
Habitat in America auflrali. 

trida6ly- 2. M. palmis tridactylis, plantis pentadaclylis. Syfl.nat.S. 
la. Tamandua-guacu Marcgr. braf. 225. Seb. muf. i.p. 60. 

/. 37./. 2. 6" t. 40./. 1. Raj. quadr. 241. 
Habitat in America meridionali. 

Victitat Formicis, infeclis, quorum nidos ungue fecat. 
Macula nigra a peclore verfus latus ducla. Mammae 
Peclorales 2, Abdominales 6; lente currit, cauda lata 
infiar mufcarii fe tegit, arbores etiam fcandit. 

tetrada- 3. M. palmis tetrada6lylis, plantis pentada6tylis. Syfi. 
6tyla. nat. 8. 

Tamandua 1. Marcgr. braf. 226. Raj. quadr. 2\2. Seb. 

muf. 2. t. 47. /. 2. 
Habitat in America meridionali. 

Noclu exit; die dormit capite fub brachiis recondito ; 
irata bacuhim prehendit, flertit, pofterioribus pedibus 
infidens. Caudae extremitas calva, qua fe ex ramis 
arborum fufpendere potefi, quod non in prczcedenti. 

C 2 9. MA- 3 6 MAMMALIA BRUTA. Manis. 

9. MANIS. Dentes nulli. 

Lingua teres, extenfilis. 
Corfius fquamis tectum. 

pentada-i. M.pedibuspentadactylis. Syjl.nat. 8.Ac7. Stockh. 1749. 
ftyla. p. 265. t. 6.J. 3. 

Armadillus fquamatus major ceylanicus. Seb. muf. 1 . 

p. 88. /. 54./. 1. &" t. 53./. 5. Aldr. quadr. 667. 
Lacertus fquamofus. Cluf. cxot. 374. Bont.jav. 60. 

Olear. mnf. 8. t. 7. /. 1. Pct. gaz. 32. /. 20./. 1. 

2. Raj. quadr. 274. 
Myrmecophagus fquamatus f. Dsemon thebaicus. Herm. 

muf. 295. 
Habitat in India orientali. Victitat Formicis, Vermibus, 

Lacertis. 
Corpus fupra fquamis bafi Jlriatis fetisque interflinclis 

veflitum ut ftrobilus ; fubtus hirtum efl. Sed Cauda 

utrinque fquamofa, ctiam fubtus imbricata. 
Auriculae nudoz rotundatez. Ungues primores medii ma- 

jores, quibus contraclis incedit. 
Myrmecophagis affinis. Irata Jquamas erigit horrida. 
Cauda pinguis in epulis expetita. III. FE- MAMMALIA FER^). Phoca. 37 

III. FER^E. 

Dentes Primores fuperiores fex, acutm- 
fcuii. Canini folitarii. 

10. PHOCA. Dentes Primores fuperiores VI paral- 

leli: exteriores majores. 
Inferiores IV, paralleli, 
diftincli, sequales, obtu- 
fiufculi. 
Laniarii I: fuperiores ab in- 
ciforibus, inferiores a mo- 
laribus remoti. 
Molares V f. VI, tricufpidati. 
Auriculce nullae. 
Pedes poftici coaliti. 

Urfina. i. P. capite auriculato. 

Urfus marinus. Acl. petropol. 2. ann. 1749. 

Habitat in Camfchatcae maritimis inter Afiam & Ame- 
ricam proximam, primario in infula Bermgii. 

Impctuofiffime natant, mares polygami gregatim degunt 
cumuxoribus, filiis, filiabus ad 120; cocunt in littore 
refupinata femina, vix metuunt hominem, mordent 
projeclum lapidem, fenes elumbes quiefcunt pingues, 
proprium lapidem p?-o leclo habent, quem non defe- 
runt\ bella injlituunt propter uxores, leclum, azqvum 
6" jufium ; fuccumbente uno accurrit alter opem la- 
turus, mox alteri alius, ne duo contra unum, usque 
dum omnes prcelio involuti: mcefii lacrymas fundunt 
copiofiffimas. Steller. 

Leonina. 2. P. capite antice criftato. 

Leo marinus. Anfon. itin. 100. /. 100. 
Habitat ad polum Antarcticum. 

C 3 Mas Phocae genus natatfub aqua, vix incedit ob pedes anticos retraclos, pojticos unitos. 
viclitat pifcibus ; pingve. 38 MAMMALIA FER^. Phoca. 

Mas labio Juperiore crijlato. Dentes 2 fcre exferti in 

maxilla inferiore. 
Natant gregatim, pugnant pro feminis, excubias agunt. 

Rosma- 3. P. dentibus laniariis fuperioribus exfertis. Svfl nat 6 

rus. n. 8. * ' 

Rofmarus. Olear. muf. 38. t. 23. f 3. J nfl. pifc. 

t. 44. Worm. muf. 289. Bonan. muj. 26g.f. ->j 
Mors f. Morfz, Rofmarus. Gefn. aqv. 211. 
Wall-Roff. Martcns. Jpitsb. 78. /. \. P. f. B. 
Eqvus marinus f. Hippopothamus falfo dicius. Raj. 
quadr. 191. 

Habitat intra Zotiam arclicam Europae, Afiae, Americse. 
Vitulina.4. P. dentibus laniariis teais. Syfl. nat. 6. n. 1. 

Phoca f. Vitulus marinus. Gefn. aqu. 702. Aldr. pifc. 

t 2 2. Jonfl. pifc. 44. Dodart. acl. 191. /. igi. R a j. 

quadr. 189. 
Habitat in mari Europaeo. 
Dormiunt in lapide ex aqua eminente, pariunt in gla- 

cie, per quam adfcendunt halitu, non dcfcendunt. 

Mammas retrahunt duas abdominis ; inter Hale- 

cum catervos faginantur, a Laris provocatoz exfpuunt 

pifces. 

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 9. obf 98. 6- d. 3. a 7 
app. 15. 1 1 CANIS. Dentes Primores fuperiores VI: latera- 

les longiores diftantes : 
intermedii lobati. 
Inferiores VI : laterales lo- 
bati. 
Laniarii folitarii, incurvati. 
Molares VI f. VII (pluresve quam 
in reliquis.) 

familia- 1 . C. cauda (finiftrorfum) recurvata. Faun. fvec 1 2 
HS. Syfl. nat. 5. Diff Canis 1. /. 1. 

Canis. Gefn. quadr. 91. Aldr. digit. 482. Jonjl. quadr. 
\22. Raj. quadr. 176. 

a. auri- MAMMALIA FER^. Canis. 39 

domejlic. a. auriculis ereftis, cauda fubtus lanata. 

fagax. p. auriculis pendulis, digito fpurio ad tibias pofticas. 

grajus. Y- magnitudine lupi, trunco curvato, roftro attenuato. Ca- 
nis fcoticus venaticus. Gefn. quadr. 249. Aldr. 545. 

Moloffus. 8. magnitudinelupi,labiisadlaterapendulis, corporeto- 
rofo. Ca/iis fagax fangvinarius. Gefn. quadr. 251. 

aquaticus. e. pilo crifpo longo, inftar ovis. 

meliteus. £• magnitudine Sciuri. 

fricator. tj. nafo refimo, auribus pendulis, corpore quadrato. 

vertagus. 0. pedibus curvatis, trunco longo faepius vanegato. 

avicular. 1. cauda truncata. Canis panthcrinus. Aldr. digit. 555. 

extrarius. x. auriculis longis lanatis pendulis. Aldr. digit. 561. 

cegyptius. X. nudus absque pilis. 

Habitat fcepius cum homine pafftm, etiamfpontaneusevafit. 
Caput vertice carinatum. Labium inferius lateribus den- 
tatis nudis occultatum. Myftaces ordinibus 5. /. 6. 
Nares extrorfum recurvato finu lunares. Auriculae 
margine bafeos fuperiore reflexo ; pofteriore duplicato ; 
antico trilobo. Verrucae faciei pilofce 7. Suturae vel- 
leris 8: collares, flernea, cubitales, abdominates, ocu- 
lares, lumbares, auricularcs, anales. Mammse 10: 
harum quatuor in pcclore. Pedes fubpalmati. 
Edit carnes, vcgetabilia farinofa, non olera. Digerit offa: 
Vomitu a gramine purgatur, cacat fupra lapidem : Al- 
bum grcecum, fepticu/n fum/num. Potat lambendo, 
mingit ad latus, cu/n hofpitefcepe centies, odorat anum 
alterius, odoratu excellit nafo humido. Leviffime in- 
cedit fupra digitos, vix fudat, calidus linguam exfe- 
rit, cubitum iturus circumit locum, dormit auditu 
acutiore, fomtiiat. Procis rixantibus crudelis, catul- 
lit cum variis, mordet illa illos, cohozret copula jun- 
clus; gravida 63 diebus, parit fczpe 4 ad 8, /nafculis 
patri fimilibus, femineis matri. Fidiffimus omnium, 
docilis, odit ignotos , mordet projcclum lapidem, ad 
muficam ululat. Latrat in peregrinos, excepto cane 
Americce. auflralis; a Mahometanis rejeclus. 

Lupus. 2. C. cauda incurvata. Faun.fuec. 13. Syfl. nat. 5. 

Lupus. Gefn. quadr. 634. Aldr. dig. 144- J™ft- quadr. 

89. Raj. quadr. 173. 
Habitat in Europse fylvis, etjam frigidioribus . C 4 Cater- Canis genus vorax, morfu lacerans, arbores non fcandit; Penis nodofus ejl. 40 MAMMALIA FERJE. Canis. 

Catervatim incedit, Pecora, Eqnos , Sues occidit , ra- 
rius hominem; in fylvis Jujpiciociffimus vix audet; 
traclum funiculum mciuit. Oculi noclu lucent. 

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 9. obf. 71. e° cent. 10. 
app. 450. 

Hysena. 3. C. cauda re6la annulata, pilis cervicis erectis, auriculis 

nudis. Syfl. nat. 5. 
Lupus marinus. Bellon. aquat. 33. /. 34. Jonfl. quadr. 

t. 57. Gefn. quadr. 674. 
Taxus porcinus f. Hyaena veterum. Kcemph. amcen. 411. 

t. 407. /. 4. _ 
Habitat in India. 
Magnitudo Suis, Pili dorfi fubfpitkamcei, erecli, apicibus 

nigris. Oculi roflro propinquiores. Auriculae nudtv. 

Cauda annulis nigricantibus verticillata : crura annu- 

lis nigris variegata. Striae corporis fufccB <3° nigroz, 

transverfales, a dorfo ad ventrem duclce. 
Excavat terram degitque i?i antris , diutius fine cibo vi- 

vit, in humana cadavera fozvit, quce e tumulis ejfo- 

dit, coemiteriis infcjla. 

Vulpes. 4. C. cauda recla: apice albo. Syfi. nat. 5. 

Vulpes. Gefn. quadr. 966. Aldr. dig. 195. Jonfil. quadr. 
82. Raj. quadr. 177. 

Habitat in Europa, Afia, Africa, antra fodiens. 

Corpus fiavo rufefcens . Aures recli. Maxillae albce. Pe- 
des antice nigrefcentes. 

Degit in antris , quce fodit animal afiutiffimum ; fozvit 
in Agnos , Anferes , Gallinas , Aviculas , non Accipi- 
tres fcetidioresque ; colligit ftercora animalium. Fra- 
grat ambrofiaco odore fupra bafin caudoz. 

Alopex. 5. C. cauda re6la: apice nigro. Syfi. nat. 5. 
Vulpes campeftris vulgo. 
Habitat in Europa, Afia. 

Lagopus. 6. C. cauda recla: apice concolore. Syjl. nat. 5. 
a. Vulpes alba. Kalm. bahuf. 236. 
(3. Vulpes caerulefcens. Faun. Suec. 14. 

Habitat in alpibus Lapponicis, Sibiria. 

Pcdes denfiffime pilofi ut in Lcpore. 

aureus. 7. C. Zupus aurcus diclus. f. 

Lupus aureus. KcempJ. amcen. 413. /. 407. /. 3. Raj. 
quadr. 174. Vul _ MAMMALIA FER/E. Felis. 41 

Vulpes indiae orientalis. Valent. mitf. 452. /. 452. 

Adill. Bell. itin. 160. 

Habitat in oriente. 

Nitide flavus , catervatim inccdit , furto dcditus; uno 

clamantc clamant remoti alii , ambulante fono noclur- 

no; ululatus cxecrabilis , quafi cjulatus latratu inter- 
ceptus. Defcriptio vera animalis etiamnum deflcit. 

12. FELIS. Dentes Primores sequales. 
Molares terni. 
Lingtia retrorfum aculeata. 
Uugues retra£tiles. 

Leo. 1. F. cauda elongata, corpore helvulo. 

Felis cauda elongata floccofa, thorace jubato. Syfl. 

nat. 6. /. 4. ;/. 1. 
Leo. Gcfn. quadr. 572. Aldr. dig. 2. fonfl. quadr. 72. 

Dodart. acl. I. t. I. 6° 7. /. 7. Raj. quadr. 162. 
Habitat in Africa. 
Color luieo-rufus. Fons quadrata. Cor maximum. Ma- 

ris Thorax hirfutiis Caudaque floccofa. 
Segnis, efuriens pradatur de Equis et majoribus quadru- 

pedibus , nec nifi famelicus homine ; fugatur accenfa 

flamma; canibus coercetur. Retro mingit 6° coitr 

Rugitus horrendus a trachea. annulis integris im- 

bricatis. 
Anatome. E. N. C. d. 1. a 2. obf 6. Barth. acl. 

1671. ;/. 17. 

Tigris. 2. F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis. 

Syft. nat. 4. n. 2. 
Tigris. Gefn. quadr. 936. Aldr. dig. 101. Jonft. quadr. 

84. Bont.jav. 52. t. 53. Raj. quadr. 165. 
Habitat in Afia. 
Magnitudo Leonis. Maculce virgatce , transverfoz. Pul- 

cherrimum animal tremendoz velocitatis, homini pcffi- 

mus , defolat indos ; Mas occidit proprios filios. 
Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obf. j. &> a q. obf. 194. 

Pardus. 3. F. cauda elongata, corpore maculis fuperioribus orbi- 
culatis; inferioribus virgatis. Syfl. nat. 4. n. 3. 
Panthera, Pardalis,Pardus,Leopardus. Gcfn.quadr. 824. 
Cj Pa^ 

Felis gcnus fobrium, fcandit facilc arbores, nodlu potiffunum fpccidatur. 42 MAMMALIA FER^. Felis. 

Pardus mas, Panthera femina. Alp. agypt.2^']. 1. 15./. 2. 

Pardalis. Raj. quadr. 166. 

Tigris mexicana. Hern. mex. 498. t. 498. 

Pinum Dafypus. Nieremb. nat. 153. t. 153. 

Habitat in Indiis. 

Onca. 4. F. cauda elongata, corpore flavefcente maculis nigris 
rotundato angulatis medio flavis. 
Pardus f. Lynx brafilienfis. Raj. quadr. 168. 
Jaguara. Marcgr. braf. 235. 
Habitat in America mcridionali. 

Pardalis. 5. F. cauda elongata, corpore maculis fuperioribus virga- 
tis; inferioribus orbiculatis. Syjl. nat. 4. n. 4. 

Cato-Pardus mexicanus. Hem. mex. 512. t. 512. 

Catus Pardus f. Catus americanorum. Raj. quadr. 169. 

Habitat in America. 

Magnitudo Melis fupra fufcus , fubtus albicans ; Lineoz 
punclaque nigra per totum corpus longitudinaliter fpar- 
fa, fed pedes 6° abdomen tantum punclis ; Latera li- 
neis latioribus albis cV fufcis pinguntur. Aures breves, 
margine bifida. absque penicillis. Pedes 5-4. Cauda 
verticillato - variegata proportione Cati. Myftaces 4 
ordinum : in fingulo ordine fetce 3 . f. 5 , albce bafi ni- 
grce, /ongiiudine capitis. 

Catus. 6. F. cauda elongata, corpore fafciis nigricantibus ; dor- 
falibus longitudinalibus tribus ; lateralibus fpiralibus. 

Felis cauda elongata, auribus sequalibus. Faun.fucc. 3. 
Syfi. nat. 4. n. 6. 

Felis vulgo Catus. Gefn. quadr. 98. Aldr. quadr. 565. 
Raj. quadr. 98. 

Felis. Aldr. dig. 564. Jonfl. quadr. 180. /. 72.. 

Habitat in Europae anflralis fylvis. 

Moribus congenerum , tranquilla , ore molat , caudam 
erigit ; excitata agiliffima , fcandit, irata fremit odo- 
re ambrofiaco , Murum Leo , in pr&dam inienta cau- 
dam movct, oculi noclu lucent, inhiando prozdam hau- 
rit , clamando rixandoque mifere amat. Pupilla in- 
terdm perpendiculari oblonga , noclu tereti ampliata ; 
unguibus complicatis inccdit , parce bibit, urina corro- 
fiva, flercus fepelit, carnes edit vegetabiliaque rcfpuit, 
os injlante tempeflatc manu lavat, dorfim in tenebris 
eleclrifat ; in altum acta decidit in pedes. Pulices non 
habct. Deleclatur Maro , Nepeta , Valeriana. 

7. F. MAMMALIA FERJE. Viverra. 43 

Lynx. 7 . F. cauda abbreviata, apice atra, auriculis apice barbatis. 
Felis cauda truncata, colore rufefcente maculato. Faun. 

fuec. 4. Syjl. nat. 4. n. 7. //. Wgoth. 222. 
Lynx cervarius. Gefn. quadr. 677. Tourn. it. 2. p. 185. 
Lynx. Aldr. dig. 90. fonst. quadr. 82. /. 31. Raj. 

quadr. 166. 
Habitat in Europse fylvis 6° defertis. 
Cauda femoribus paulo brevior apice atra. Palpebra in- 

ferior albicans , ut d- fuperior verfus canthum majo- 

rem. Macula linearis fufca pone oculos. Auricularum 

apices nigri. Palpebrae albce. 

13. VIVERRA. Dentes Primores VI: intermediis 

brevioribus. 
Molares plures quam tres. 
Lingtta retrorfum aculeata. 
Ungues exferti. 

Ichneu- 1. V. cauda e bafi incraffata fenfim attenuata. 
mon. Meles digitis mediis longioribus : lateralibus asqualibus, 
unguibus fubuniformibus. Haffelqv. itin. 191. 
Meles unguibus uniformibus, leucophaea. Syfl. nat. 6. 
Mus pharaonis. Alpin. cegypt. 14. /. 3. 
Ichneumon. Bellon. itin. 96. pifc. 44. Gefn. quadr. 
568. Aldr. quadr. 300. /. 301. 
p. Muftela glauca. Syfl. nat. 5. Amccn. acad. 2. p. 109. 
Muftella f. Viverra indis Mangutia. Kcempf. amoen. 

574- *■ 567- 

Quil f. Quirpele. Garc. arom. 163. 

Serpenticida f. Muncos. Rumpf. herb. 7. p. 69. t. 28. 
/■ 2. 3- 

Ichneumon indicus. Edv. av. 199. /. 199. 

Ichneumon f. Vulpecula zeilanica. Seb. muf. 1. p. 66. 
/. 41. /. 1. 

Habitat in ^Egypto ad ripas Nili, 6° in India primario ; 
manfuefcit. 

Frons ptana. Labium fuperius prominens . Auricuke ro- 
tundatce. Myftaces funplici ferie in omnibus labiis la- 
teralibus ad marginem. Lingua fcabra. Pollex a reli- 
quis diftinclus. Cauda bafi craffa, fenfim attenuata, 
longitudine corporis. Folliculus ante aperturam ani, 

fub 44 MAMMALIA FER^. Viverra. 

fub aflu apertus. Pili albido cV grifeo nigrefcente ver- 
ticillati. Magnitudo Cati; calcaneis incedit. Viclitat 
iiiuribus, avibus, ovis, amphibiis, herbis ; ova Croco- 
dili cffodit & hattrit; Serpentum hoftis. 

Memphi- 2 . V. cauda fufca luteo-annulata, corpore fpadiceo fub- 
tis. tus flavefcente. 

Ysquiepatl. Hern. mex. 332. Seb. muf. i.p. 68. /. 42. 
/. 1. Raj. quadr. 181. 

Habitat in America. 

Magnitudo Martis. Color fupra albus, fubtus ex albo 
6° nigro variegatus. Pedes talis incedentes. Ungues 
5-5: anteriores compreffi, longi; pofleriores breviores, 
fitbtus excavati. Dentes Primores fuperiores in meo 
nulli; Primores infcriores 6, cequales, quorum 2 inte- 
riores ; Laniarii fupra cV infra utrinque approximati. 

Irritata fundit cum ventris crepitu halitum fa'tidiffi- 
mttiti, ut nihil cum eo comparari queat. 

Putorius. 3. V. fufca lineis quatuor albidis dorfalibus parallelis. 
Putorius americanus ftriatus. Catefb. carol. 2.p. 62. t. 62 . 
Polcat, Skunk, Fiskatta. Kalm. itin. 2. p. 378. 
Habitat in America feptentrionali. 
Cauda longitudine cotporis, villofa. 

Irritata ut antecedens halitttm explodit , quo nihil foe- 
tiditts. 

Zibetha. 4. V. cauda annulata, dorfo cinereo nigroque undatim 
ftriato. 

Civetta Cluf. cur. 57. 

Animal Zibethicum. Raj.quadr. 178. Dodart. acl. 155. 
Hern. mex. 538. 580. 581. Olear. muf. 7. /. 6./. 3. 

Hyaena veteribus, nunc Civetta. Bellon. itin. 94. 

Habitat in Indiis. 

Corpus oblongum. Roftrum obtufum. Dentes Primores 
fuperiores 6, parallcli: intermedii paulo minores ; in- 
feriores paralleli : medii paullo breviores : alternis in- 
terioribus. Laniarii folitarii, utrinque diftantes. Mo- 
larcs acuti, denticulati. Aures tecloz, breves. Corpo- 
ris pili fccundum dorfum longiores, cincreo nigroque 
undati, rigidiufcu/i. Fedesfubtus nudi. Ungues 5-5, 
canini. Cauda felis annulata. 

Utriculus Zibethi inter anum o° vulvam iti utroque fexu. 

Anatome. Barth. cent. 4. 11. 1. c> cent. 5. ;/. 49. 

5. V. MAMMALIA FER^. Viverra. 45 Genetta -5 . V. cauda annulata, corpore fulvo-nigricante maculato f 
Genetta f. Ginetta. Raj.quadr.201. BeU.1tm.7b. Gefn. 

quadr. 550. 
Habitat in Oriente juxta rivos. 
Caudc-e annuli 8 nigri; totidemque alhcantes. _ U>rpus 

croceo-nigricans, bene olens, maculis nigris ordine 

difpofitis ; mi/ii generis obfcuri. \a MUSTELA. Dcntes Primores fuperiores VI, ere- 
*" ai, acutiores, difhncti. 

Inferiores VI obtufio- 
res conferti: duo in- 
teriores. 
Lingua laevis. 

Lutris. 1. M. plantis palmatis pilofis, cauda corpore quadruplo 
breviore. 
Lutra marina. Ad. petropol. 1749- P- 2 °7 '■ 
Lutra brafilienfis. Raj. quadr. 187. 
Habitat in Afia & America feptentrionah . 

Lutra. 2. M. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio bre- 

viore. 
Lutra digitis aequalibus. Faun. fuec. 10. 
Lutra. Bell. aquat. 31. t. 32. Gefn. aquai. 515- Atdr. 

quadr.i^. Dodart. acl. 147. '• *47- Raj.quadr. 187. 
Habitat in Europae aquis dulcibus , fluvns, flagms, 

pifcinis. 
Viclitat pifcibus, ranis, cancris. 
Anatome E. N. C. d. 1. a. 3. obf. 195 & d - 2 - a ' IO " 

obf. 112. 6° cent. 10. app. 468. 

Gulo. 3. M. plantis fiffis corpore rufo-fufco medio dorfi nigro. 
Faun. fuec. 6. Syft. nat. 5. n. 1. 
Gulo. Ol.Magn. Schef. lapp. 339- Racz. polon.339. 
Habitat in alpibus Lapponise, RufficX, Sibinse fylvis va- 

/liffimis. . t-7 j 

Viclitat leporibus, avibus, Rangifens , cadavenbus , ad- 

mittitvulpem; voracior urfo; fcetidus; Pellis praefian- 

tiffima, pretiofiffima. 
Anatome. Barth. cent. 4- obf. 30. 

A. M. 46 MAMMALIA FER^. Muftela. 

barbara. 4. M. atra, collo fubtus macula alba triloba. 

Habitat in Brafilia. Ac. Holmenf. 

Confer. Brown. jam. 485. t. 49./. 1. Galera? 

Statura Martis at nigra pilis rigidioribus ; auriculae ro- 
tund<%, villofce. Area a?ite oculos ci?ierafce?is. Macu- 
lae fub medio collo, non vcro fub gula. Mammae po- 
ne umbilicum 4. 

Martes. 5 . M. plantis fiffis, corpore fulvo nigricante, gula pallida. 
Muftela fulvo-nigricans, gula pallida. Faun. Suec. 7. 

Syfl. nat. 5. n. 2. 
Martes. Gefn. quadr. 151. Jonfl. quadr. t. 64. Raj. 

quadr. 200. 
Habiiat in fylvis antiquis. 
Viclitat Sciuris, Muribus, Avibus. 

Putorius. 6. M. plantis fiffis, corpore flavo nigricante, ore auricu- 

lisque albis. 
Muftela flavefcente nigricans, ore albo, collari flavo. 

Faun. fuec. 8. Syft. nat. 5. n. 3. 
Putorius. Gefn. quadr. 767. Aldr. ungv. 330. Jonfl. 

quadr. t. 64. Raj. quadr. 199. 
Habitat inter Europae rupes &■ lapidiun acervos. 
Noclu prcedatur Cuniculos, Gallinas, Aviculas, Ova ra- 

pit; ano halitu fcetidiffima. 

Furo. 7. M. plantis fiffis, oculis rubicundis. f 

Muftela fylveftris Viverra di6la. Raj. quadr. 199. 
Habitat in Africa. 

Putorio minor; Auriculce. arreclce patulce breves; Oculi 
rubicundi. Raj. 

Zibellina.8. M. plantis fiffis, corpore obfcure fulvo, fronte exal- 
bida, gutture cinereo. f 
Muftela Sibellina. Raj. quadr. 201. 
Habitat in Afia feptentrionali. 

Color fulvo - obfcurus gutture cinereo ; anterior pars ca- 
pitis & auriculce exalbido-ci?ierece. Raj. Vibriffce ad 
fupercilia, nares, os longiffimce. 

Erminea.9. M- plantis fiffis, caudae apice atro. 

Muftela vulgaris. Gefn. quadr. 149. Aldr. ungv. 307. 
Jonfil. quadr. t. 74. Raj . quadr. 195. 

^ Mu- 

Muftelse^'«?/j corpore dongato pcdibusque brevibus ejl,currit trunco incurvato,/can- 
dit arbores, falit ex arbore in arborem. MAMMALIA FER^. Muftela. 47 [3. Muftela candida f. Ermineum. Raj. quadr. 198. 
Muftela alpina candida. Vagn. helvet. 180. 
Habitat in Europa 6° Afia frigidiore ; hyeme prcefertim 

in alpinis regionibus nivea. 
Confcr. Muftela javanica. Seb. muf. i.p. 77. t. 48./. 4. 
Cauda dimidia extrorfum nigra; corpus hyeme album, 

afiate rufum excepto abdomine , peclore , gula. Pellis 

pretiofa hodie feminis noflratibus . 
Edit Pifces , carnes , Mures , ova , Fungos , non vegcta- 

bilia; avarif/ima, fcetida, fiticulofa , noclu prcedatur; 

terrefacla epilepfia corripitur. 15. URSUS. Dentes Primores fuperiores VI, intus 

excavati alterni. 
Inferiores VI: laterales 2 
longiores lobati; fecunda- 
rii bafi interiores. 
Laniarii folitarii, conici. 
Molares V f. VI: primo lania- 
riis approximato. 
Lingua laevis. 
Membrana niclitans. Nafus promi- 

nens. 
Penis fcatens offe recurvato. 

Arclos. 1. U. cauda abrupta. Faun. fuec. 2. Syfl. nat. 4. n. 1. 
Urfus. Gefn. quadr. 14. Aldr. digit. 117. Jonfl. quadr. 

t. 55. Dodart. acl. 67. t. 67. Raj. quadr. 171. 
Habitat in fylvis Europae frigidce. 
Irrequietus ; abjlemius hybernat intra Mufcos ; lambit 

pedes (Barth. acl. 1674. p. 34) ; inflat prozda?n. 
Urfus maritimus albus major, arclicus. Martens. Spitzb. 

73. t. 0. f. C. forte diflincla fpecies efl , nobis 

non vifa. 

lufcus. 2. U. cauda elongata, corpore ferrugineo, roftro fufco, 
fronte fafciaque laterali longitudinali albida. 
Urfulus lupi affinis americanus. Edv.av. 1./.103. ^.103. 
Habitat ad flnum Hudfonis. 

3. U. 4 8 MAMMALIA FER^E. Urfus. Meles. 3. U. cauda concolore, corpore fupra cinereo fubtus ni- 
gro, fafcia longitudinali per oculos auresque nigra. 

Meles unguibus anticis longiffimis. Faun. fucc. 15. 
Syjl. nat. 6. 

Meles. Gefn. quadr. 686. 

Taxus. Aldr. digit. 264. Jonfl. quadr. t. 64. Raj. 
quadr. 185. 

Habitat in Europa inter rimas rupium &> lapidum. 

Venatur cuniculos , antra fodit inhabitatquc ; ftercus in 
eodcm loco deponunt inhabitantcs extra antrum ; dic 
latct , corradit Lathyrum in hyemcm , folliculum pu- 
torium fupra amnn haurit hybcrnans. 

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 5. obf 32. 6° d. 3. a. 3. 
obf. 163. 

Lotor. 4. U. cauda annulata, fafcia per oculos tranfverfali. 

Urfus cauda elongata. Syfl. nat. 4. Act. Stockh. 1747. 

t.q.f 1. 
Mus indicus alius. Gefn. quadr. 741. 
Vulpi afnnis americana. Raj. quadr. 179. 
Raccon. Kalm. it. 2. p. 228. 
Coati-monde. Marcgr. braf. 228. Jonfl. quadr. 139. 

JVorm. muf. 319. Dodart. acl. 181. /. 181. Major. 

mofc. 30. Raj. quadr. 180. 
Felis montana americana. Seb. nwf. 1. p. 68. t. 42. 

/. 1. 
Habitat in Americse maritimis. 
Cauda craffa, ferruginea annulis nigris. 
Edit lubenter ova, Gallinas; cibum lavat; odoratu taclu- 

quc excellit ; mentis tenaciffcmus , dormit a 12 noclis 

in 12 diei; peltitur fetis porcinis. Penis offe incur- 

vato fcatet. IV. BE- Urfi gemis fcandit interdum arbores, at non falit , fed defcendit pojlcrioribus priveun- 
tibus. Talis communiter incedit. Penis offc curvato fcatet. MAMMALIA BESTLE. Sus. 49 

IV. BESTI^E. 

Dentes Primores ittrinque: intermediis di- 
ftantibus. 
Laniarii femper mio plures utrinque : 
Nafus tdtra os prominens. 

SUS. Dentes Primores Superiores IV, con- 

vergentes. 
Inferiores VIII patuli. 
Laniarii Superiores II breviores. 
Inferiores II exferti. 

1. 1. S. dorfo antice fetofo, cauda pilofa. Fn.fvec. 36. Syjl. 
nat. 12. 

Aper. Gefn. quadr. 146. Aldr. bifulc. 1013. Jonfl. 
quadr. 74. Raj. qitadr. 96. 
p. Sus. Gefn. quadr. 872. Aldr. bifulc. 937. Jonfl. quadr. 

/.47. Raj. quadr. 92. 
y. Sus chinenfis. It. Wgoth. 62. It. Scan. 72. 

Habitat in Europa aufiraliore. 

Aper vix dijfert a Sue domeflico , nifi quod lanam in- 
ter fetas non habeat. 

Chinenfis dorfo fubnudo, abdomine ad terram usque de- 
pendente differt. 

Varietas frequens Upfalioz Suis domeflici femper monun- 
guli, in cozteris eadem fpecies. 

Animal odore pollens, naribus fodiens : tendinibus trun- 
candis ; qitisquilias , flercus , fuccule^ita , variaque 
fpurcata vorans ; multa feligens ; pinguiffimum , flu- 
pidiim . fomnolentum , tempeftatum proznuncium &= im- 
patiens ; apricatur in fole, ifi cce?io fe volutat, immitn- 
dum , grunniens , accurrit clamanti adverfus hofiem 
fpumante orc dentibusque horrens , Crotalis infeflum ; 
tardum venere : pene laxo longo ; mammis numerofis- 
fimis , prole innumera ; laborat pediculis , fcabie, 
fcrophulis, pipere. Ganeoz numerofa materies, Atletis 
6° exercitatis falubris, 11011 vero criticis ; faccharo f. 
ficu inprimis altilis laudatur: inde Pernoz , Sincipitia, 
Trunculi , Cofioz , Sumina , Vulvoz , Ificia , Botuli, 
[ufcula ; at flercus in fiuxu fanguineo valet. 

D 2. S. 50 MAMMALIA BESTLE. Sus. Porcus. 2. S. Dorfo poftice fetofo , cauda longitudine pedum, 

umbilio cyftifero. Syji. nat. 12. 
Porcus guineenfis. Raj. quadr. 96. 
Habitat in Africa. 
Affinis priori. Corpus rujum. Auriculse acuminatiffimce. 

Cauda longa, ntida. 
Vellus fetis caret, nifi fupra clunes. 

Tajacu. 3. S. dorfo cyftifero, cauda nulla. Syfl. nat. 12. 
Tajacu. Rf. Ind. 98. 
Tajacu f. Aper mexicanus moichiferus. Tyfon. act. n. 

153. Raj. quadr. 97. 
Cuaiguara. Marcgr. braf. 229. Barth. cent. 3. n. 44. 
Quavlifla cogmati Quapizott. Hern. mex. 637. /. 637. 
Habitat in Mexici, Panamae, Brafiliae montibus , fylvis ; 

edit Ra?ias, Serpentcs. 
Corpus cincrcum ; fafcia fiava circum humores ; crux 

iiigra fupra nafiim. 
Pedes nigri: macula alba fupra genua antica. Setaejfa- 

Jligiatce nigrce inter breves aures, nec in dorfo. Ro- 

tuberantia ad latera oris & fupra nafum. Glandula 

fecretoria fupra clunes , fecernens odoratum liquorem 

ambrofiacum. Z. Hallman. 

Babyrus-4. S. dentibus duobus caninis fronti innatis. Syjl.nat. 12. 
fa. Babyrouffa. Bont. jav. 61. Barth. cent. 2. obf. 96. 

Grew. mttf. t. 1. Scb. muf. \. p. 80. t. 50. /. 2. Raj. 
quadr. 96. 
Habitat in Borneo Indice orientalis. 
Magnitudine Cervi. Dentes Laniarii fuperiores II, per- 
forantes cranium frontis , recurvati ut 2 cornua ; in- 
feriores utrinque folitarii, magni, adflant prioribus. 17. DASYPUS. Dentes . . . 

Corpus tefta offea cataphraclum , Zo- 
nis interfecTa. 

Unicin- 1 . D.tegmine tripartito, pedibus pentada£lylis. Syjt.nat. 6. 
aus. Tatu f. Armadillo africanus. Seb. muj. i.p. 47. /.30. 

/• 3- 4- 
p. Dafypus cingulo fimplici. Syjl. nat. 6. 

Tatu muftelinus. Raj. quadr. 235. Grew. muj. 19. t. 1. 
Habitat in Africa. 

2. D. MAMMALIA BESTLE. Dafypus. 5i tricin- 2. D. cingulis tribus, pedibus pentadactylis. 
6tus. Dafypus cingulis tribus. Syji. nat. 6. 

Tatou f. Armadillo. Red. exper. 91. /. 92. 

Tatu f. Armadillo orientalis. Seb. muf. 1. p. 62. t. 38. 

/• 2. 3- 
Tatu apara. Maregr. braf. 232. Pif. braf. 100. Raj. 

quadr. 234. 
Armadillo f. Tatou genus alterum. Cluf. cxot. 109. 
Armadillo. Greiu. muf. 17. Olear. nutf. 8. t. 6. /. 4. 
Habitat in India orientali. 

quadri- 3. D. cingulis quatuor. Syfl. nat. 6. 

cin6tus. Chelonifcus. Column. aquat. 2. p. 15. /. 16. 

Habitai .... 
fexcin- 4 . D . cingulis fenis, pedibus pentadacty lis . Muf. Ad. Fr. 7 . 
ctus. Dafypus cingulis fex. Syjl. nat. 6. 

Tatu f. Armadillo primus. Raj. quadr. 233. 

Tatu f. Tatu-pera. Marcgr. braf. 231. 

Armadillo f. Tatou. Cluf. exot. 230. 

Habitat in America Meridio7iali. 

feptem- 5. D. Ungulis feptenis, palmis tetradactylis, plantis pen- 
cinctus. tada6lylis. Amcen. acad. 1. p. 281. 

Dafypus cingulis feptem. Syft. nat. 6. 

Habitat in Indiis. 

An fufficienter a fequente diflinclus ? 

novem- 6. D. cingulis novem, palmis tetradactylis, plantis penta- 
cin6lus. da6lylis. Muf. Ad. Fr. 6. 

Dafypus cingulis novem. Syfl. nat. 6. 

Tatou f. Armadillus americanus. Seb. muf. 1. p. 45. 
t. 29. /. 1. c^ t. 53. /. 6. 

Tatue brafilienficus. Marcgr. braf. 231. Raj. 9. quadr. 

233- 
p. Dafypus. Hern. mex. 314. 
Habitat in America meridionali. D 2 18. ERI- Dafypi in dentes &* fexus differentias inquirant autopta. 52 MAMMALIA BESTLE. Erinaceus. 

18. ERINACEUS. Dentes Primores II, paralleli, 

fubcuneati , longiores, 
diftantes : fuperiores 
remotiores. 

Laniarii II ubique, an- 
trorfum decumbentes, 
parvi. 

Molares III f. IV acuti. 
lobati. 
Corpus fpinis obteclum. 

europseus. i. ERINACEUS. Fn.fv. 16. Syft. nat. 6. //. Goth. 264. 
Echinus f. Erinaceus terreftris. Gcfn. quadr. 368. Aldr. 

quadr. 459. fonfil. quadr. 119. t. 68. Raj. quadr. 231. 
Seb. muf. 1. p. 78. t. 49. /. 1.8. (*) 
Habitat in Europa. 
Mitis , ambrofiaczis , polyphagtis , noclurnus . ?nonoga- 

mus , hybernans , nidificans e Mufco in fruticibus, 

metu fe contrahens, naribus crifiatis. 
Anatome E. N. C. d. 2. an. obf 65. c^ an. 6. obf. 105. 

6° cent. 10. app. 447. Barth. acl. 167 1. ?i. 90. 

19. TALPA. Dentes Primores fuperiores VI. 

Inferiores VIII. 
Laniarii major I, & mino- 

res IV. 
Molares acuminati. 

europsea. 1. T. caudata, pedibus pentada<5tylis. 

Talpa caudata. Syft. nat. 7. Faun.fvec. 17. It. Scan. 

332. 
Talpa. Gefn. quadr. 93 1. Aldrov. digit. 451. Raj. quadr. 

236. Seb. muf. 1. p. 68. t. 41. fig. 1, 4. 
Habitat in Europae humofis fub terra, viclitans e Lum- 

bricis, non p/antis, noclu pr&datur. 
Anatome. E. N. C. d. 1. a 2. obf. 51. &° d 2. a 1. obf. 

130. 
Penis omnium animalium longiffimus. Pellis delicatula. 

2. T. 

(*) lege : f. 1.2. Vide Emendanda pag. 824. MAMMALIA BESTLE. Talpa. 53 

afiatica. 2. T. ecaudata, palmis tridactylis. 

Talpa fibirica verficolor. Seb. muf 1. /. 51. /. 32. 

/• 4, 5- 
Habitat in Sibiria. 20. SOREX. Dentes Primores Superiores II, bifidi. 

Inferiores IV : interme- 
diis 2 brevioribus. 
Laniarii utrinque plures. 

Araneus. 1 . S. cauda corpore iongiore. 

Sorex. Faun. fvec. 33.* Syjl. nat. 10. 

Mus araneus. Gefn. quadr. 741. Aldr. digit. 441. t. 442. 

Jonft. quadr. t. 66. Raj. quadr. 239. 
Habitat in Europae cryptis. 
Auriculae breves, ampltz. Cauda lo?iga. 

criftatus. 2. S. naribus criftatis, cauda corpore breviore. 

Habitat in Penfylvania. P Kalm. 

Facies Talpce, colore atro, palmis niveis. 

Auriculae nullce. Roftrum longiffimum. Cauda fubnu- 
da , corpore dimidio brevior , concolor. Nares fin- 
gulca ftella pahnata radiis 10. f 15. fubulatis , nudis 
ut in Erinaceo. Dentes primores fuperiores 2 ; in- 
feriores 4. Laniarii utrinque plures. 

aquaticus.3. S. plantis palmatis, palmis caudaque corpore brevio- 

re albis. 
Talpa virginianus niger. Seb. muf. 1. p. 51. /. 32./. 3. 
Habitat in America feptentrionali . P. Kalm. 
Facies prtzcedentis, fed cinerea aut fufca, palmis albis. 
Cauda corpore quadruplo brevior, alba. Dentes primo- 

res fupc7'iores 2 ; inferiores 4 .' intermediis breviffimis. 

Laniarii utrinque plures, difcreti. D 3 21. DI- Sorex capenfis maximus Pct. gaz. 37. t. 23. /. 9. nobis non vifus eft. 54 MAMMALIA BESTI/E. Didelphis. 

21. DIDELPHIS. Dentes Primores Superiores X. 

Inferiores VIII: inter- 
mediis 2 breviffimis. 
Laniarii longi. 
Molares denticulati. 
Lingua fubciliata. 
Folliculus abdominalis mamma- 
rum. 

marfu- 1. D. mammis 8 intra abdomen. Amoen. acad. 1. /. 279. 
pialis. Syjl. nat. 10. Muf. Ad. Fr. 10. 

Philander. Seb. muf. 1. p. 64. t. 39. 

Opoffum. Tyfon. acl. 290. p. 1565. 

Carigue. Laet. amcr. 551. 

Carigueija brafilienfibus. Marcgr. braf 222. Pifi braf. 
323. Jonjl. quadr. 136. /. 63. 

Maritacaca. Pif. braf 323. Raj. quadr. 182. 

Thlaquatzien. Hernand. mex. 330. 

Habitat in America. 

Corpus Melis, magnitudine Felis majoris. Roftrum co- 
nicum , longum fuis injlar , carinatum , riclu longiffi- 
7110 vulpis. Narcs perpcndiculares, lunares. Vibriffae 
5 ordinum, longce ; fetae pone oris riflum 8 , fub gu- 
la 5. Auriculse rotundatce, atrce apicibus albis. Den- 
tes molares lobati : anteriores fimplices : primi mini- 
mi ; reliqui ut hi characlere. Tibiae nigroz , lozves 
pilis brevibus. Cauda nuda, longitudine corporis, quafi 
Jegmentis ex rugis , prehenfilis. Manus 5 dacly/ce, 
fiffce. Digiti teretes , nudi, ozquales. Ungues com- 
preffi, arcuati. Plantce ut in palmis: Pollex omni- 
no muticus. 

Pullos laclantes territosque intra abdomen recipit mater. 

Philan- 2. D. cauda bafi pilofa, auriculis pendulis, mammis qua- 
der. ternis. # 

Tlaquazin f. Tai-ibi brafilienfibus. Seb. muf 1. p. 57. 

t. 36. /. 4. 
Habitat in America. Figu- Didelphis follice plantanwi , uti dijlinclo f. remoto, gaudent Primates mutico. MAMMALIA BESTLE. Didelphis. 55 

Figura Sebce aliena rojlro rotundiore, fafcia fufca trans 
oculos, pollice pojlico unguiculato, quod non in nojlro. 
Ubera duo : mammis in fingulis 2 . 
Opos- 3. D. cauda femipilofa, fuperciliorum regione pallidiore, 
fum. mammis binis. 

Philander, Opoffum f. Carigueja. Seb. muf 1. p. 50. 

t. 36. /• 1, 2. 

Habitat in America. 

Abdomen circa mammas contrahitur in marfupum) pol- 

lices pojlici mutici. 
murina. 4. D. cauda femipilofa , mammis fenis. Amcenit. acad. 
I. 2jq. 
Mus fylveftris americanus. Seb. muf. 1. /. 48. /. 31. 

/. 12, 36. 
Habitat in Afia, Amenca. 
Ungues digitis omnibus acuti , exceptis polhcibus po- 

flicis. 
dorfige- 5. D. cauda bafi pilofa corpore longiore, digitis manuum 
ra. muticis. f 

Mus fylveftris americana. Seb. muf 1 . p. 49- L 3 T • /• 

5, 4. 6- 2. p. 90. /. 84. /• 4- Merian. fnrin. 
Habitat in America. 
Pullos in dorfo gerit caudis cirrhi inflar convolntis. d 4 v - GLI " 56 MAMMALIA GLIRES. Rhinoceros. 

V. GLIRES. 

Dentes Primores bini fupra & infra , a 
molaribtts remoti. 
Laniarii nulli. 

22. RHINOCEROS. Dentes Primores II. 

Cormt nafo infidens. 

unicor- i. R. cornu unico conico. Syjl. nat. n. n. i. 
nis. Rhinoceros. Jonfl. quadr. 98. t. 38. Bont. jav. 50. 

/. 51. Bergen. orat. 1746. /. 1. Gcfn. quadr. 842. 

Aldr. bifulc. 878. 
Habitat in Africa , India , coeno fe volutans , viclitans 

vepretibus. 
Statura prioris fere Elephantis. 

Cornu in rofiro, folidum, recurvum, perpehium, conicum. 
Labium fuperius acuminatum aduncum. 
Oculi 6° Aures parvce. 
Cutis nuda. Rugge transverfales : 1. Capitis pofiica. 2. 

Scapularis: 3. Abdominalis ante femora. 4. Femora- 

lis trans femora. Ungulae tres. 
Cauda attcnuata pedibus brevior. 
Animal mite , ni laceffetur, tum arbores fragore pro- 

Jlernit, cornu ejicit omnia. 
Quantus erat cornu, cui pila Taurus erat. Martialis. 

bicornis. 2. R. cornibus duobus cuneiformibus. Syfl. nat. 11. n. 2. 
Habitat in India. Kolbius, Jacobceus, Schroeckius. 
Species obfcura , cranium tantum cum cornibus duobus 
compreffis altero ?ni?iori' fupra alterum nobis vifum. 

23. HYSTRIX. Dentes Primores II oblique fcis- 

fi. (Paj.) 
Molares 06I0. 
Corpus fpinis te<5tum. 

criftata. 1. H. palmis tetradaclylis, plantis pentada6lylis, capite 
^criftato, cauda abbreviata. Syfl. nat. 9. n. 1. 

Hy- MAMMALIA GLIRES. Hyftrix. 57 

Hyftrix. Gefn. quadr. 563. Aldrov. digit. 471. Jonfl. 
quadr. ng.t. 68. Dodart. acl. 233. Raj. quadr. 206. 
Hyftrix orientalis criftata. Seb. muf. i.p. 79. /. 50./. 1. 
Habitat in Afia. 

prehenfi-2. H. pedibus tetradactylis. cauda elongata prehenfili fe- 
lis. minuda. Syfl. nat. 9. n. 2. 

Hyftrix. Bont.jav. 54. 
Cuandu brafilienfibus. Marcgr. braf. 233. Pif. amcr. 

99. Raj. quadr. 208. 
Hoitztlacuatzin. Hcrn. mex. 322. 
Habitat in Afia, America meridionali. 

dorfata. 3. H. palmis tetradactylis, plantis pentadaclylis, cauda 
elongata, dorfo folo fpinofo. 
Hyftrix canadenfis. Edv. av. 52. t. 52. 
Habitat in Canada. 
Corpus ferrugineuni, Cauda apice fubtus alba. 

macrou- 4. H. pedibus pentadactylis, cauda elongata : aculeis cla- 
ra. vatis. Syfl. nat. 9. n. 3. 

Porcus aculeatus f. Hyftrix orientalis. Seb. muf. 1 . p. 

84. t. 52. /. 1. 
Habitat in Afia. 

brachyu-5. H. pedibus pentadaftylis, cauda abbreviata. Syfl.nat. 
ra. 9. ;/. 4. 

Porcus aculeatus f. Hyftrix malaccenfis. Seb. muf. 1. 

p. 81. /. 51./. 1. 
Habitat in Afia. 

24. LEPUS. Dentes Primores II: fuperiores dupli- 

cati: interioribus minoribus. 

timidus. 1 . L. cauda abbreviata, auribus apice nigris. Syfl. nat. 
9. n. 2. Faun. fvec. 19. 

Lepus. Gefn. quadr. 69. Aldr. dig. 247. fonfl. quadr. 
^.65. Raj. quadr. 204. 

Habitat in Europa. 

Hyeme in frigidis niveus, exceptis auribus nigris. Cau- 

da etiam ceflate alba. Aures longce. Oculi exflantes 

membrana niclitante, fomno aperti. Femora poftica 

craffa Pedibus lanatis 5-4, 6° dorfum conflituunt 

D 5 prce- 

Lepus cornutus, fi non hybridus, certe fabulofus Jit. 5 8 MAMMALIA GLIRES. Lepus. 

prozflantiffimam partcvi. Nares huniidi, motitantes. 
fnermis curfu valet, timidus, currit gyros fcnfini bre- 
viores, retro deviat exfiliendo ; a Canibus, Felibus, 
Accipitribus, Nocluis venatur; cavitas utrinque e re- 
gione pubis ; mordet truncum tranfcendcndum ; delecla- 
tur tympano ; cervice fragili ; immenfus parturitione ; 
urina foetida non in cubile; pulicibus obnoxius. 
Anatome. E. N. C. d. i. a. 2. obf 251. 6° a. 3. obf. 
93. 6° d. 3. a. 5. obf. 225. Barth. acl. 167 1. n. 136. 

Cunicu- 2. L. cauda abbreviata, auriculis nudatis. Syfl. nat. 9. n. 
lus. 3. Faun. fucc. 20. 

Cuniculus. Gefn. quadr. 72. Aldr. digit. 382. Jonjl. 

quadr. t. 65. Raj. quadr. 205. 
Habitat in Europa auftrali, antra fodiens in arenofis. 
Hofles ipfi Falcones, Meles, Putorius. 
Species facilius dignofcitur, quam dijferentia fpecifica 

dcterminatur. 
Anatome. Parv. obf. 10. 

capenfis. 3. L. cauda longitudine capitis, pedibus rubris. 

Habitat ad Cap. b. Spei. Sodicns. J. Burmanniis. 

brafilien-4. L. cauda nulla. Syfl. nat. 9. //. 1. 

fis. Cuniculus brafilienfis Tapeti. Marcgr. braf. 223. Raj. 

quadr. 205 . 
Habitat in America meridionali. 

25. CASTOR. Dentes Primores Superiores trun- 

cati , angulo transverfo 
excavati; inferiores apice 
transverfi. 
Cauda depreffa. 

Fiber. 1. C. cauda ovata plana. Faun. fvec. 23. Syjl. nat. 

10. ;/. 1. 
Caftor. Gefn. pifc. 185. Rond. pifc. 236. Jonfl. pifc. 

t. 68. Dodart. aft. 131. Raj. quadr. 209. Aldr. 

quadr. 706. 
Fiber. Bellon. aqv. 30. 
Habitat in Europae, Afiae, Americae borcalibus ad ripas 

fluviorum lacuumque , vic7itans corticibus imprimu 

Populi trcmuloz ; Domos mire exjlruit. 

Oeco- MAMMALIA GLIRES. Caftor. 59 Occonomia animalis data a D. Giflero , acl. Stockh. 

1756. p. 207. 
Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obf. 251. 

mofcha- 2. C. cauda longa lanceolata plana. Faun. fvec. 24. Syfl. 
tus. nat. 10. n. 2. 

Mus aquaticus exoticus. Cli/f. cxot. 375. Wortn. mi/f. . . . 

Raj. quadr. 217. 
Habitat in Ruffiae aquofis, America. 
Pedes poflici, ut in antecedente paltnati; viclitat Acoro. 26. MUS. Dentes Primores inferiores fubulati. 

Porcel- 1 . M. cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridacly- 
lus. lis. It. Wgoth. 224. Syfl. nat. 10. n. 1. 

Cuniculus indicus. Gefn.quadr. 367. Aldr. digit. 391 . 393. 
Porcellus indicus f. Cuniculus indicus. Jonfl. quadr. 

161. t. 63./. 6. 
Mus f. Cuniculus americanus guineenfis porcelli pilis & 

voce. Raj. quadr. 223. 
Cavia Cambaya. Marcgr. braf. 22^. Pif. braf. 102. 
Habitat in Brafilia. 

Hifioria hujus habetur in Dijfertatione de Mure indico. 
Conf. Capybara. Marcgr.braf. 230. huic affnis, fed ma- 

jor, coloris ignoti. 
Pipientes, loquaces, inquicti, fequaces, calcitraittes , at- 
tenti, comantes, maflicantes , edunt vcgetabilia variata ; 
potant lympham puram, calorem amant; femina tnam- 
mis duabus, parit pullos petfecliffimos , tnox coit; tnas 
bombylans juniores mafculos tnordet parapledicos. Co- 
lor varius etjatn fpontaneis. 
lepori- 2. M. cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tri- 
nus. daclylis. 

Lepus javenfis. Catesb. carol. 3. p. 18. t. 18. 

Habitat i/i Java, Sumatra. 

Aures fubrotundae, Color rufus, abdomine albo. 

Lem- 3. M. cauda abbreviata, pedibus pentadactylis. 
mus. Mus cauda abrupta, corpore fulvo nigroque vario. 

Fai/n.fvec. 26. Acl. Stockh. 1740. p. 326. t. 6./. 45. 
Syfl. nat. 10. ;;. 2. 
Mus montanus. Scheff. lapp. 346. 
Lemming. Olcar. muf. 21. t. 12. /. 6. 

Lem- 60 MAMMALIA GLIRES. Mus. 

Lemmus. 01. Magn. fept. 18: 20. 

Mus norvagicus. Worm. muf. 322. /. 325. monogr. 6. 

Raj. quadr. 227. 
Habitat in alpibus Lapponicis. 
Gregatim fugiunt quibusdam annis ex alpibus, recla via 

iter infiituentes ; eduut Lichenem rangiferi?ium, amcn- 

ta Betulez nanoz, no?i carncs. 
Wo?-?nii Hifloria Muris ?iorvagici. Haffn. 1653 quart. 

hunc fiftit. 
Anatome. Ba?-th. cent. 2.p. 301. 

Marmo- 4. M.caudaabbreviatafubnuda, auriculis rotundatis, buc- 
ta. cis gibbis. 

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo. Syfl. ?iat. 10. 
?i. 11. 

Mus montanus. Matth. diofc. 2. c. 63. 

Mus alpinus. Raj. quadr. 221. Wagn. helv. 179. Do- 
dant. ?ie?n. 3. p. 31. /. 31. Gefn. quadr. 743. Aldr. 
quadr. 445. 

Habitat in alpibus Helveticis, Tridentinis. 

Dentes p?-i?nores i?iferiores apice divergentes. 

Myftaces utri?ique ferie fextuplici. Aures parva, ve- 
flitoz. Bucca utrinquei admodtim gibba. Cauda pal- 
maris, nigra. Verruca fupra oculos fetis 6; fub oculis 
fetis 7. Dorfum cinereum. Inguina 6° pedes ci?iereo 
flavefce?itia. Sutura a gula ad a?iu??i. Pedes 4-5. H. 
Z. Hallman. 

P?'ofu?ide 6° celerri??ie fodit; hyber?iat alto fomno, ?na- 
?iibus cibu??i o?-i ad??wvet, fa:pe erecla incedit; facilius 
in pla?iitie, quam fub terra affequitur. 

Monax. 5. M. cauda mediocri pilofa. corpore grifeo, auriculis fub- 
rotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. 
Monax f. Marmota americana. Edv. av. 104. t. 104. 
Habitat in America fepte?itrio?iali. 
Auriculce fubrotundce . 

Cricetus.6. M. cauda fubabbreviata, auriculis rotundatis, corpore 
fubtus nigro, lateribus rufefcentibus. 

Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque 
longitudinaliter vario. Syfl. nat. 10. ?i. 10. 

Cricetus. Raj. quadr. 221. E.N. C. d. 2. a. 5. obf. 186. 
Gefn. quadr. 738. 

Hamfter. Mcijcr. thicr. [Norib. 1748. /<?/.) t. 81. 82. 

Habitat in Germania. 

Nu??ie- MAMMALIA GLIRES. Mus. 61 

Numerus digitorum pedum in hac 6° antecedente nobis 
ignotus. Cuniculo minor, cauda pedibus fere brevior. 
Bucca utrinque faccata. 

Cavernas fodit fub terra plurimis concamerationibus, du- 
plici foramine: altero obliquo aditu, altero perpendicu- 
lari fpccula. Colligit Frumentum , Fifa, Fabas, 
fruclus, in diflinclis cameris fervanda, adportat ea 
in bucca ; parit bis in anno fex pullos, itidem in 
propria camera fervandos, uti etiam flerquilinium in 
difiincla. 

Venatur ob carnes, pelles, frumcntum colleclum ; occidi- 
tur pulvcre Veratri, farina &> melle iti panes coclis. 

Citillus auclorum, fi ab hoc diverfus, probc objervan- 
dus. 

terreftris. 7. M. cauda mediocri fubpilofa, palmis fubtetradacly- 
lis, plantis pentada6tylis, auriculis vellere breviori- 

bus. 
Mus cauda longiffima pilofa, auribus fubrotundis vellere 

brevioribus. Fn.fuec. 29. S\fi. nat. 10. n. 5. 
Mus agreftis, capite grandi, brachiuros. Raj. quadr. 

218. 
Habitat in Europas tcrra 6° aqua. 
Corpus fufcum fubtus pallidum, at non albicans. Caput 

crafftus, ore gibbo. Cauda magis pi/ofa, quam in Rat- 

to, fed corpore dimidio brevior, a pedibus fere longior. 
Hortos Talptz inftar mifere effodit palmis licet parvis ; 

natat in fojfts &> urinatur plantis licet fiffis ; Radices 

arborum dccorticat, plantarum confumit f. aufert; Pul- 

los anatum in pifcinis occidit. 

amphi- 8. M. cauda elongata pilofa, plantis palmatis. f 
bius. Mus major aquaticus f. Rattus aquaticus. Raj. quadr. 

217. 
Mus aquaticus. Bell. aquat. 35. t. 36. 
Habitat in Europae, Africas foffis, ripis, pifcinis, 

hortis. 
Species mihi non rite cognita. 
Fodit ad foffas 6° radices arborum, natat, tirinatur, 

confumit radices , Hortis 6^ fatis infeflus , capitur 

Naffis e virgulis confcclis fub aqua demerfis. 

Rattus. 9. M. cauda elongata fubnuda, palmis tetrada£tylis cum 
unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. 

Mus 62 MAMMALIA GLIRES. Mus. 

Mus cauda elongata fubnuda, corporefufco cinerafcente. 

Fattn. fiuec. 28. Syjl. nat. 10. ;/. 6. 
Mus domefticus major. Gefn. quadr. 109. Aldr. quadr. 

417. Raj. quadr. 217. 
Glis. Jonjl. quadr.f. 66. 
Habitat in domibus Europae. 
Cautum animal, ntenfilibus infeflum. 
Glirem veterum me ignorare agnofco, nifi fit Marmota 

aut Cricetus. 

Mufcu- 10. M. cauda elongatafubnuda, palmis tetradactylis, plan- 
lus. tis pentadaclylis. 

Muscaudanudiufcula, corpore cinereo-fufco, abdomine 

fubalbefcente. Faun. fiuec. 31. Syfl. nat. n. 8. 
Mus. Gefn. quadr. 714. Aldr. quadr. 417. Jonfl. 

quadr. t. 66. 
Mus domefticus vulgaris f. minor. Raj. quadr. 218. 
Habitat in domibus. 

Unguis pollicaris palmarum nullus, quo a Ratto differt. 
Deleclatur mufica ; non facile incarceratur ; polyphagus. 

avellana- 1 1 . M. cauda elongata pilofa, corpore rufo, gula albicante. 
rius. Faun.fuec. 32. 

Mus avellanarum minor. Raj. quadr. 220. Aldr. digit. 

440. 
Habitat in Europse fylvis. 
Colligit nuces, glandes; fuperfluas defodit. 

fylvati- 12. M. cauda longa, palmis tetradaciylis, plantis penta- 
cus. dactylis, corpore grifeo pilis nigris, abdomine albi- 

do. Faun. fuec. 30. Syjl. nat. 10. n. 7. 
Mus domefticus medius. Raj. quadr. 218. 
Habitat in Hortis 6° fylvis Europse. 
Afferes duriffimas, f&pe uno die perforat. 

ftriatus. 13. M. cauda elongata fubnuda, palmis tetradactylis, plan- 
tis pentadaftylis, corporis ftriis punclatis. 

Mus caudalonga, ftriis corporislongitudinalibus &pun- 
6lis albis. Mufi Ad. Fr. 10.* 

Mus orientalis. Seb. muf. 2. p. 22. t. 21. f. 2. 

Habitat in India. 

longipes. 14. M. cauda elongata veftita, palmis tetradaclylis, plan- 
tis pentada£tylis, femoribus longiffimis. 

Mus MAMMALIA GLIRES. Mus. 63 

Mus cauda longa veftita, pedibus pofticis longitudine 

corporis flavi. Muf Ad. Fr. 9.* 
Habitat in torridis regionibus. 

Jaculus. 1 5 . M. cauda elongata floccofa, palmis pentadactylis, plan- 

tis tridactylis, femoribuslongiffimis, bractiis breviffi- 

mis. 
M.\xs jaculus pedibus pofticis longiffimis, cauda extremo 

villofa. Haffelq. itin. 198. acl. Stock. 1752. p. 123. 

/. 4./. 1. 
Mus aegyptius. Haffelq. acl. Upf. 1750./. 17. 
Cuniculus minor caudatus dauricus. Muf Petrop. i.p. 

344. 11. 123. 
Cuniculus f. Lepus indicus Utias di6lus. Aldr. quadr. 

395- fig- hon - 
Lepus cauda elongata. Syfi. nat. 9. n. 4. 
Habitat in Arabia, Calmukia. 
Plantis tantum incedit, cV quiefcit ; palmis cibum ori ad- 

movet. 

volans. 16. M. cauda elongata villofa, palmis tetrada<5tylis, plan- 
tis pentadaftylis, lateribus extenfis volitans. 

Sciurus americanus volans. Raj. quadr. 215. Seb. muf. 
i.p. 72. /. 44./. 3. Edv. av. 191. /. 191. 

Habitat in Virginia, Mexico. 

Cutis ab atiribus ad brachia orfemora cV caudam extenfa 
margine plicato nigro. 

27. SCIURUS. Dentes Primores II: Superiores cu- 

neati ; 
Inferiores compreffi. 

vulgaris. 1. S.auriculisapicebarbatis, palmis tetrada6lylis, plantis 

pentadaclylis. 
Sciurus palmis folis faliens. Faun.fuec. 2 1 . Syfl. nat. g.u.i. 
Sciurus. Gefn. quadr. 13. Aldr. quadr. 398. Jonji. 

quadr. t. 66. 
Sciurus vulgaris. Raj. quadr. 214. 
Habitat in Europae arboribus. 
Aiflate rubcr abdomine albo , hyeme cinereus. Viclitat 

nucibus , Jlrobilis 6-v. fedens. Superfluum cibum 

defodit; Cortice interdum navigat. Nidus globofus 

e mufcis. 
Anatome. E. N. C. cent. 10. app. 449. 

2. S. 6 4 MAMMALIA GLIRES. Sciurus. nieer. 2. S. niger. Catesb. carol 2.'p. 73. /. 
Habitat in America feptentrionali. 73- flavus. getulus. cinereus. 3. S. virginianus cinereus major. Raj. quadr. 215. Catesb. 
car. 2. p. 74. 174. Kalm. itin. 2. p. 409. 
Habitat in America feptentrionali. 
Magnitudo tripla aut quadrupla Sc. vulgaris. 

4. S. auriculis fubrotundis, pedibus pentada6tylis. 
Sciurus cauda tereti, pilis brevibus, auriculis fubrotundis. 

Amcen. acad. i.p. 281. 
Habitat in America. 
Magnitudine dimidio minor Sc. vulgari, luteus , api- 

cibus pilorum albis. Pollex anticus folo fere ungue 

conflat. 

5. S. fufcus, ftriis quatuor albidis longitudinalibus. 
Sciurus getulus. Raj. quadr. 216. Edv. av. 198. /. 198. 

Seb. muf. i.p. 76. /. 47./. 3. 
Habitat in Africa. 

ftriatus. 6. S. flavus ftriis quatuor fufcis longitudinalibus. Muf. Ad. 

Fr. 8.* 
Sciurus ftriatus. Catefb. car. 2. p. 75. /. 75. Edv. av. 

181. /. 181. 
Rceffelvisfla. Kalm. itin. 2. p. 419. 
Habitat in America feptentrionali fub terra. 
Magnitudine Muris mufculi vel paulo major. Palmae 

tetradacly/cB, plantae pcntadaclylce. 

volans. 7. S. hypochondriis prolixis volitans. Faun.fuec. 22. Syfl. 

nat. 9. 
Sciurus volans. Seb. muf. 1. p. 67. /. 41./. 3. Catesb. 

car. 2. p. 76. &> 77. Edv. av. 191. /. 191. 
Mus ponticus f. fcythicus. Gefn. quadr. 743. 
Quadrupes volatile ruffiae. Acl. petr. 5. p. 218. 
Habitat in borcalibus Europse, Afias, Americas. 
Extenfa cute inter brackia 6° femora volitat. VI. PE- MAMMALIA PECORA. Camelus. 65 

VI. PECORA. 

Dentes Primores fuperiores nulli. 

Inferiores VI aut VIII, a 
molaribus remotiffimi. 
Pedes ungulati. 
Mammcs inguinales. 

28. CAMELUS. Cormia nulla. 

Dentes Primores inferiores VI, 
fpathiformes. 
Laniarii diftantes : fupe- 
riores III, inferiores II. 
Labitwt fuperius fiffum. 

Drome- 1. C. topho dorfi unico. Syji. ?iat. 13. n. 1. 
darius. Camelus unico in dorfo gibbo. Raj. quadr. 143. 

Camelus. Jonjl. quadr. /.41. Gefn. quadr. 159. Aldr. 

bif 908. 
Habitat in Africse defertis arenofis fiticulofis. 
Callos in pedibus anterioribus 4 , in fioflerioribus 2 , in 
fterno 1 . gerit. Ventriculus fecundus cellulofus pro aqua 
pura diutius affervanda per fiticulofa deferta. Onera 
portat, lente feflinat, laffus jacet fuper peclus. 

Ba6lria- 2. C. tophis dorfi duobus. Syfi. nat. 13. n. 2. 
nus. Dromedarius. Jonfl. quadr. 1. 44. /. 1. 

Camelus. Gefn. quadr. 151. Aldr. bif. 907. 

Habitat in Africa. 

Ctirfu antecedente celerior, pro magnatibus, rarior. 

Glama. 3. C. dorfo lsevi, topho peftorali. Syjl. nat. 13. ;/. 3. 
Camelus peruvianus Glama dictus. Raj. quadr. 145. 
Pelon ichiatloquitli. Hern. mex. 660. 
Habitat in America meridionali. Frigoris impatiens. 
Cicuratur , onera portat , fatigata fuccumbit , compreffis 
tefliculis obftinax compellitur; vomitu hoftem pellit, 
fcepe Catocho obnoxia. 4. C 66 MAMMALIA PECORA. Camelus. 

Pacos. 4. C. tophis nullis, corpore lanato. Syjl. nat. 13. n. 4. 
Camelus peruvianus laniger Pacos di£tus. Raj. quadr. 

147. 
Habitat in America meridionali. 

Totus fanguineus, fubtus albus ; Pedes didadyli. Priori 
minor, magis lanatus, nec oneribus portandis par. 

29. MOSCHUS. Comua nulla. 

Dentes Laniarii fuperiores foli- 
tarii exferti. 

mofchi- 1. Mofchus. Syfl. nat. 13. 
ferus. Animal mofchiferum. Raj. quadr. 127. 

Capreolus mofchi. Gefn. quadr. 695. 
Capra mofchus. Aldr. bifulc. 743. Jonfl. quadr. 55. 

t. 39. 
Mofchus. Schrock. monogr. t. 44. 
Habitat in Tataria verfus Chinam. 
Mofchus fubfla?itia uncluofa ambrofiaca e folliculo prope 

umbilicum. 
Schrocki Hiftoria Mofchi. TVien. 1682. quart. 

\o. CERVUS. Cornua folida, tenera corio hirto .-> tecla apiceque crefcentia, 
denudata, annua. 
Dentes Primores inferiores VIII. 

Laniarii nulli (interdum fo- 
litarii fuperius). 

Camelo- 1. C. cornibus fimpliciffimis, pedibus anticis longiffimis. 
pardalis. Syfl. nat. 13. n. 1. 

Camelo-pardalis. Bellon. itin. 119. Raj. quadr. 90. 

Hajfelqv. aft. Upf. 1750. /. 15. itin. 203. 
Habitat in yEthiopia 6° Sennar. 

Pronus cubat more Cameli; Gramen depafcitur .divari- 
catis pedibus anticis , fed arborum imprimis vefcitur 
foliis. 

Alces. 2. C. cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. 
Syfl. nat. 13. ;;. 2. Fn. fvec. 37. 

Alce. MAMMALIA PECORA. Cervus. 67 Alce. Gcfit. quadr. 1, 3, 4. Aldr. bifulc. 836. Jonfl. 

quadr. t. 30. Bonan. mufi. t. 295. Olear. muf. t. 9. 

/. 2. Raj. quadr. 39. 
Habitat in borealibus Europae, Afiseque Populetis. 
Ungula fierit; 50 milliaria de die percurrit; corimn glo- 

bum plumbeum fere eludit. 

Elaphus. 3. C. cornibus ramofis teretibus incurvis. Faun.fuec. 38. 

Syfl. nat. 13. n. 3. 
Cervus. Gefn. quadr. 1, 3, 4. Aldr. bifiulc. 774. Jonfil. 

quadr. t. 31. Raj. quadr. 84. 
Habitat in Europa, Afia. 
^itas Bovis tantum ; fabula est longozvitatis cervi. Cy- 

flide fellea caret Cervi genus. 
Anatome. E. N. C. cent. 10. app. 448. 

Taran- 4. C. cornibus ramofis teretibus: fummitatibus palmatis. 
dus. Faun. fuec. 39. Syfl. nat. 13. n. 4. 

Rangifer. Gefn. quadr. 141. Olear. muf 16. t. 10. f 3. 
Raj. quadr. 88. 

Tarandus. Aldr. biju/c. 859. /. 861. 

Rheno. Amcen. acad. 4. p. 

Habitat in Alpibus Europae cr Afiae maxime fepten- 
trionatibus, viclitat Lichene rangiferino. 

Uterque fexus cornutus efl ut in Ca?nelopardale , ramo 
infimo etjam palmato ; caftratus quotannis cornua de- 
ponit. Vellus denfiffimum. Fuliccs , Oeflra , Tabani 
ad alpes cogunt, crepitantibus ungulis. Pecora Lap- 
ponum cafeofa. JEtas XVL annoruin. 

Anatome. Barth. acl. 1671. ;/. 135. 

Dama. 5. C. cornibus ramofis compreffis : fummitatibus palmatis. 
Faun. fuec. 40. Syfl. nat. 13. n. 5. 
Dama. Bell. itin. 57. Gefn. quadr. 84. Aldr. bifulc. 

741. Jonfl. quadr. 82. 
Cervus platyceros. Raj. quadr 85. 
Habitat in Europa. 
Arcetur filo horizontali. 

Bezoar- 6. C. cornibus ramofis teretibus ereftis : ramis tribus. f 
ticus. Mazama. Hern. mex. 324. 

Caguacu-&c. Marcgr. Brafi 235. Pifi braf. 98. Raj . 

quadr. 90. 
Habitat in America auflrali. 68 MAMMALIA PECORA. Cervus. 

Capreo- 7. C. cornibus ramofis teretibus ereftis : fummitate bifida. 
lus. Faun. fuec. 41. Syjl. nat. 13. n. 6. 

Capra, Capreolus, Dorcas. Gefn. quadr. 64. Jonfl. 

^ quadr. 33. t. 33. 

Caprea plinii, Capreolus. Aldr.bifulc. 738. Raj. quadr. 

89. 
Habitat in Europa. Afia. 

guineen-8. C. grifeus fubtus nigricans. Muf. Ad. Fr. 1. p. 12. 
fis. Habitat in Guinea. 

Cornua non vidi, tamcn hujus generis. 

31. CAPRA. Cormta concava, furfum verfa, erecla, 

fcabra. 
Dentes Primores inferiores VIII. 
Laniarii nulli. 

Hircus. 1. C. cornibus carinatis arcuatis. Faun. fucc. 42. 

Capra. Gefn. quadr. 242. Aldr. bifulc. 635. Jonfl. quadr. 
47. Raj. quadr. 77. 
[3. Capra angolenfis. Haffelqv. iter. 206. 

Habitat in montofis , viclitans ex ramulis variis frondi- 

busquc arborum, Lichcnibus. 
Pecus barbatum infidum, faliens , falax , hircum olens, 
dccorticans ; corio tenaci indutum, lana caprina teclum, 
arunco barbatum, bcllicofum , cafeofum; Peditm ca- 
flratio fingularis. Edit etiam Cicutam. 
C. Angolenfis Lana ad pedcs usque dcpendet nivca, 
fericum provocante camelina dicla. 

Ibex. 2. C. cornibus nodofis in dorfum reclinatis. Syjl. nat. 
14. ;;. 6. 
Ibex. Olear. muf. t.io.f. 1. Raj. qnadr. 79. Wagn. 

helv. 176. 
Habitat in Wallefiae prariiptis inacceffis. 
Cornibus vaflis reclinatis, corpore Julvo, arunco nigro. 

Rupica- 3. C. cornibus ereftis uncinatis. Syjl. nat. 14. n. 5. 
pra. Rupicapra. Bell.itin.12b. Olear. muj. t. 9. /. 3. Gefn. 

quadr. 1 40. Aldr. bifulc .727. Dodart. acl. 225. Scheuch . 
alp. 155. JVagn. helv. 183. 
Habitat in alpibus Helveticis fummis inacccffis. 
Ruffo -fufca , fed alba fronte , vertice, gula, auribus intus. 

4. C. MAMMALIA PECORA. Capra. 69 

depreffa. 4. C. cornibus depreffis incurvis minimis cranio incum- 

bentibus. Syjl. nat. 14. //. 2. 
Habitat in America. 
Magnitudo hcedi Hirci. Pili longi , penduli. Cornua 

lunata , craffa , vix digitum longa , cranio adpreffa 

ut fere cutem perforent. 

reverfa. 5. C. cornibus ereclis apice recurvis. Syfl. nat. 14. n. 3. 

Habitat in America. 

Magnitudo hcedi Hirci unius anni. Pili breves, cervi- 
ni. Cornua vix digitum longa, antrorfum recurvata 
apicc. Hcec cum prcecedenti coibat 6° pullum non 
diu fuperftitem in vivario Cliffortiano producebat. 
Facies utriusque adeo aliena , ut vix fpeciem eandem, 
at diverfiffimam argueret. 

pygmea. 6. C. cornibus teretibus conicis obtufis curvis: latere in- 
curvato rugofo. 
Capra pedibus digito humano anguftioribus. Syfl. nat. 

14. n. 4. 
Cervus pufillus guineenfis. Seb. muf. 1. p. 10. t. 43. 

/•3- 
Habitat 211 Guinea, India. 

Gazella. 7. C. cornibus teretibus recliffimis longiffimis: bafi annu- 
latis. Syfl. nat. 14. /;. 8. 
Gazella indica, cornibus re£tis longiffimis nigris prope 

caput tantum annulatis. Raj. quadr. 79. 
Habitat in India. 

Cervica- 8. C. cornibus teretibus dimidiato-annulatis contortis. Syff. 
pra. nat. 14. n. 7. 

Gazella africana. Raj. quadr. 79. 
Capri-Cerva. Kcemph. amcen. 398. /. 407./. 1. 
Habitat in India, Afia. 
Color Capreoli, ventre albo, Cauda nigra. 
Bczoar orientale fcepe in hujus quarto ventriculo. 

Dorcas. 9. C. cornibus teretibus perfe6le annulatis contortis. Syjl. 

nat. 14. n. 9. 
Gazella africana, cornibus brevibus ab imo ad fummum 

fere annulatis, circa medium inflexis. Raj. quadr. 

80. 
Habitat in Africa. 

E 3 10. C. 70 MAMMALIA PECORA. Capra. 

grimmia. 10. C. capite fafciculo tophofo, cavitate infraoculos. Syjl. 
nat. 14. 71. 10. 
Capra fylveftris africana grimmii. Raj. quadr. 80. 
Habitat i?i Africa. 

mambri- 11. C. auribus pendulis longiffimis. Syjl. nat. 14. 
ca. Capra mambrica f. fyriaca. Gefn. quadr. 153. Raj. quadr. 

81. Alp. cegypt. 229. 
Habitat in India. 

Ammon.12. C. cornibus arcuatis, collo fubtus barbato, cauda ni- 
gra. f 
Tryelaphus & Mufimon. Gefn. quadr. 155. 
Habitat in Sibiria. Gmelin. 
Medium quafi inter Capras 6° Oves. 
Animalis hujus hijloria defideratur. 

32. OVIS. Cornua concava, retrorfum verfa, in- 

torta, rugofa. 
Dentes Primores inferiores VIII. 
Lania^Hi nulli. 

Aries. 1. O. cornibus compreffis lunatis. Faun. fuec. 43. Syfi. 
nat. 15. "«. 1 . 
Ovis. Gefn. quadr. 138. Aldr. bifulc. 370. Jonfil. quadr. 
t. 22. f. 1. 2. 3. Raj. quadr. 73. 
rujlica. a. cornuta. 

anglica. [3. mutica, cauda fcrotoque ad genua pcndulis. 
hifpanica y. cornuta cornuum fpira extrorfum tracla. 
polycerat.h. Polycerata e gotlandia 248. Aldr. bifulc. 397. 
africana. e. africana. Raj. 75. pro lana pilis brevibus hirta. 
laticau- £• platyura arabica. 
data.' Habitat in ficcis apricis calidis. 

Ovis cum Ariete Vervece Agnoque edit imprimis Fe- 
fiucam ovinam , in arvis Burfam pafioris , lceditur 
a Pruno fpinofa , Equifcto , Flammula , Antheri- 
co , Kalmia , Myofotidc aquatica, Ancmone nemorofa. 
Parum bibit , ab aqua fiagnante vermes Duodeni He- 
patisque ; prcecavetur muria ; mutat cetate dentes ; fert 
Lanam ; lcetificat pafcua ; timida pellit hofiem calci- 
tratione, urina. Mas tmus fufficit 20 feminis; gravi- 
dis 150 diebus. Opilio pera pedoque infiruclus 6° ca- 
ne, e caula minus clauja cducat balantcs greges in cam- 

pos MAMMALIA PECORA. Ovis. 7i pos fiticulofos , apricos. Infejlatur Hippobofca , Pedi- 
culo , Oejlro , Acaro; Laborat Vertigine , Hydrope, 
Phthifi, Iclero, Hcpatitide. 

guineen-2 . 0. auribuspendulis, palearibus laxis, occipite prominen- 
fis. te. Syfi. nat. 15. //. 3. 

Aries guineenfis f. angolenfis. Marcgr. braf. 264. Raj. 

quadr. 75. 
Habitat in Guinea. 

Cornua parva, deorfum usque ad oculos torta. Juba fub 
collo pendula. Pili breves, hircini. 

Strepfi- 3. O. cornibus reftis fpiralibus. Syjl. nat. 15. n. 2. f 
ceros. Strepficeros cretenfis. Bellon.itin.20. Aldr.bifulc. 407. 
Raj. quadr. 75. 
Habitat in Ida monte. 33. BOS. Comiia concava, antrorfum verfa, luna- 

ta, lsevia. 
Dentes Primores inferiores VIII. 
Laniarii nulli. 

Taurus. 1 . B. cornibus teretibus extrorfum curvatis, palearibus la- 
xis. Faun. fvec. 44. Syfl. nat. 15. //. 1. 
[3. Bos. Gefn. quadr. 25. Aldr. bifulc. 13. /. 36. Jonjl. 

quadr. t. 14. Raj. quadr. 70. 
a. Urus. Ccefar bell. gall. VI. c. 5. 

Habitat in Poloniae depreffis graminofis ferus Urus. 
Mugiens boansque Bos : Tauro , Vacca , Vitulo , homini 
utiliffimus pro agris lcetificandis , colendis fub jugo ; 
pollet carne, lacle, cafeo , butyro , febo , corio; infe- 
flatur Oeflris , Tabanis , Cynipe , Ricino , Pediculis; 
laiditur a Cicuta , Aconito , Anemone. Vitulus tendi- 
nofus brevioris <zvi fingularis. 

Bonafus.2. B. cornibus in fe flexis, juba longiffima. Syjt. nat. 
15. 11. 2. 
Bonafus. Raj. quadr. 71. Jonjl. quadr. t. 18./. 1. 
Habitat in Africa, Afia. 

Dejendit Je Jlercore , ad aliquot pajjus dejeclo, combu- 
rente. E 4 3- B. 72 MAMMALIA PECORA. Bos. 

Bifon. 3. B. cornibus divaricatis, juba longiffima, dorfo gibbofo. 

Syjl. nat. 15. n. 3. 
Bifon. Raj. quadr. 71. Gefn. quadr. 296. Jonjl. quadr. 

t. 17. /. 2. 
Bifon americanus. Catesb. carol. 3. p. 20. 
Taurus mexicanus. Hern. mex. 587. Gefn. quadr. 

301. 
Habitat i?i Mexico, Florida. 
Collum 6° Pe6lus undique urfi injlar hirfuta. 

Bubalis. 4. B. cornibus refupinatis intortis antice planis. Syft.nat. 

15. n. 4. 
Bubalus. Raj. quadr. J2. Gefn. quadr. 58. Aldr. 

bifulc. I. 1. c. 6. 
Habitat in Afia, cultus in Italia. 
Lana duriufcula in dorfo , caterum pili rari. Regitur 

annulo narium; trahit currus ; oryzam colit; cafeum 

di cavallo prozbet. 

indicus. 5 . B. cornibus aure brevioribus, dorfo gibbo, juba nulla. f 
Bubalus parvus indicus. Edw. av. 200. /. 200. 
Habitat in China. 

Utrum hcec fpecies diftincla a prcecedentibus , nec ne, 
dubito. VII. BEL- MAMMALIA BELLUA. Eqvus. 73 

VII. BELLUA. 

Dentes Primores obtufe truncati 
Mammce duce inguinales. 

34. EOVUS. Dentes Primores fuperiores VI ere- 

cto-paralleli. 
Inferiores VI pro- 
minentiores. 
Laniarii folitarii, inclufi, utrin- 
que remoti. 
Pedes ungula indivifa. 

Caballus. 1. E. cauda undique fetofa. Faun.fuec. 34. Syjl. nat. 11. 

Eqvus. Gefn. quadr. 132. Aldr. ungv. 12. Jonft. quadr. 
1. /. 1. 2. 3. 4. Raj. quadr. 62. 

Habitat in Europa. 

Animal generofum, fuperbum, fortiffimum in currendo, 
portando, trahendo, aptiffimum equitando, curfu fu- 
rens ; fylvis deleclatur; pofteriora curat; cauda mufcas 
abigit; alterum fcalpit; pullum injurioz obnoxium re- 
ponit; hinnitu focium vocat; dormit poft noclcm; cal- 
citrando pugnat; fudans fe volutat; vegetabilia edit 
bove propius , femi?ia diffeminat; ftercus incalefcit; 
cyftide fellea caret; non vomit; Eqvuleus Hippomane 
natus, pcdibus elongatis ; lozditur globulo auris, acicu- 
la pedis, nafi capiftro , dentibus febo illitis , Padi 
herba, Phellandrii Curadione. Laborat hernia medi- 
aftini, polypo cordis, orthopnoea , aftro faucium ani- 
que, fcabie, tartaroqtie pedum, Bubone colli; Hippo- 
comia inftruitur. 

Afinus. 2 . E. cauda extremitate fetofa, cruce nigra fupra humeros. 
Faun. fucc. 3 5 . Syft. nat. 1 1 . 
Afinus. Gefn. quadr. 40. Aldr. ung. zq^.Jonft. quadr. 

12. t. 6. Raj. quadr. 63. 
Onager. Raj. quadr. 63. fylvefiris eft. 
[3. Mulus. Raj. quadr. 64. ab Equa 6° Afino. 
y. Hinnus. Raj. qicadr. 64. ab Afina 6° Equo. 

E 5 Habi- 

Solidungiila mafcala mammas non habent. Arijlot. 74 MAMMALIA BELLUA. Eqvus. 

Habitat. in oriente, frigoris impatiens. 
Viclitat fpinis ; tardus, Jlupidus , rudens , libidinofus; 
auriculae magnoz. 

Zebra. 3. E. fafciis fufcis verficolor. Syjl. nat. 11. 

Zebra. Edw. av. tab. duce ultimce. Raj. quadr. 69. 

Jo?ift. quadr. t. 5. /. 1. Aldr. quadr. I. 1. c. 8. 
Habitat i?i India, Africa. 

Color albidus Jeti rufefcens fafciis ?iigris digitos tres la- 
tis per totum corpus transverjls. Cauda Afini. 35. HIPPOPOTAMUS. Dentes Primores fuperio- 

res VI, per pa- 
ria remoti. 
Inferiores IV pro- 
minentes : in- 
termediis recla 
protenfis. 
Laniarii folitarii , 
oblique truncati. 
Pedes margine unguiculati. 

amphi- 1 . H. pedibus quadrilobis. 

bius. Hippopotamus. Bell. aquat. 28. /. 30. G?-ev. muf. t. 1. 

/. 5. Alp. cegypt. 245. /. 22, 23, 24, 25. Matth. 

diofc. 2. c. 22. Raj. quadr. 123. Jonjl. quadr. t. 49. 

Syft. nat. 1 1 . 

Habitat i?i Nilo & Bambolo Africse &= ad ojlia fiuvio- 

rum Afiffi, amphibus. 
Corpus Suis, nudum frczter vibriffas, ?nag?iitudi?ie Uri, 
Pedibus brevibus, Mandibula fuperiore mobili; den- 
tibus fci?itilla?is . Manmitz 1 , 1 , i?igui?iales ; incedit nec 
?iatat; hiwiiles aggeres vix adfcendit; pabulatur i?i 
fundo 6° ficco ; Oryzoz 6° Colocafioz da??i?iu??i adfert. 
Lupino pellitur. Behe??iot Jobi. 

terreftris. 2. H. pedibus pofticis trifulcis. f 

Tapirierete. Marcgr. braf 2 2Q. Raj . quadr. 126. 
Habitat in Brafilia. 

Ani??ial dubium, Hippopotamo ge?iere proxi??iu??i, proz- 
eunte Rajo. 

VIII. CE- MAMMALIA CETE. Monodon. 75 

VIII. CETE. 

Spiracula fupra Caput. 
Pinncc Peclorales caudalisque horizon- 
talis absque unguibus. 

36. MONODON. Dens in maxilla fuperiore exfer- 

tus, prjelongus, re6lus. 
Fijlula in vertice. 

Mono- 1. MONODON. Art. gen. 78. fyn. 108. Faun. fuec. 263. 
ceros. Syfl. nat. 39. 

Monoceros pifcis. Will. icht. 42. Raj. pifc. 11. 

Unicornu marinum. Tulp. obf. 375. 

Habitat in Oceano feptentrionali Americae, Europse. 

Cornu Monocerotis fpirale hujus Dens efl. 

37. BAL^ENA. Dentium loco in maxilla fuperiore 

laminse cornese. 
Fijlula duplex. 

Myftice- 1 . B. naribus flexuofis in medio capite, dorfo impenni. Art. 
tus. gcn. y6.fyn. 106. Faun. fuec. 264. Syft. nat. 39. n. 1. 

Balsena Will. ic/it. 35. 

Balsena vulgo f. Mufculus. Rond. pifc. 475. 
Balsena vulgo f. Myfticetus ariftotelis. Gefn. pifc. 114. 
Balaena vulgaris edentula, dorfo non pinnato. Raj.pifc. 6. 
Balaena fpitsbergenfis. Mar. fpitsb. 98. /. Q. f. A. B. C. 
Habitat in Oceano Grcenlandico. 
Maxhnus omnium animaliutn; fcepe 100 pedum, vicii- 

tat medufis. Caput grande; Dorfum impenne. 
Fiftula nulla, fed 2 foramina flexuofa. 
Mammse abdominales ante vidvam; Maxillofi Dentes 

flexiles fiffilesque ufuales. Pinguedo copiofiffima, ut 

ex unico fcepe oneretur navis. 

Phyfa- 2. B. naribus in medio capite, dorfo extremo pinna adi- 
lus. pofa. Art. gen. 77. /)';/. 107. Faun.fvec. 265. Syfi. 

nat. 39. 2. 

Balae- 

Cetis quibusdam pinna dorfalis, omnibus pinna caudce &* feClorales ; nullis P. ani, 
aut ventrales, cum pedes in caudam coadunati. 7 6 MAMMALIA CETE. Balaena. 

Balaena edentula, corpore ftrictiore, dorfopinnato. Raj. 

pifc. 9. 
Phyfalis bellua f. Phyfeter. Gefn.pifc. 723. 
Phyfeter. Rond. pifc. 485. Wiil. icht. 41. 
Finfifch. Martcns. fpitsb. 125. /. Q.f. C. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Boops. 3. B. fiftula duplici in roftro, dorfo extremo protube- 
rantia cornea. Art. gen. 77. fyn. 107. Muf. Ad. 
Frid. 1. p. 50. 

Balsena tripinnis nares habens cum roftro acuto & pli- 
cis in ventre. Raj. pifc. 16. 

Habitat in Oceano fcptentrionali. 

Mufcu- 4. B. fiftula duplici in fronte, maxilla inferiore multo la- 
lus. tiore. Art. gen. 78. fyn. 107. Syfi. nat. 39. n. 3. 7 

Balsena tripinnis, maxillam inferiorem rotundam & fu- 

periore multo latiorem habens. Raj. pifc. 1 7. 
Habitat in mari Scotico. 

Modo hic a Myfliceto fufficienter diflinclus ; conferatur. 
Muf. Ad. Fr. 51. 

38. PHYSETER. Dentes in maxilla inferiore. 
Fiftula in capite f. fronte. 

Catodon. 1. P. dorfo impenni, fiftula in roftro. 

Catodon fiftula in roftro. Art. gen. jS.fyn. 108. Syjl. 

nat. 39. n. 1. 
Balaena minor in inferiore maxilla tantum dentata, fine 

penna aut fpina in dorfo. Raj. pifc. 15. 
Habitat in Oceano feptentrionali. 

macroce-2. P. dorfo impenni, fiftula in cervice. 
phalus. Catodon fiftula in cervice. Art. gen. 78. fyn. 108. 

Faun.fvec. 262. Syfl. nat. 39. n. 2. 
Cete. Cluf exot. 131. 
Cete Clufio defcriptum. Will. icht. 41. 
Balaena major in inferiore tantum maxilla dentata ma- 

crocephala bipinnis. Raj. pifc. 15: 11. 
Habitat in Oceano Europaeo. 
Longitudo fozpe fexaginta pedum. 
Sperma Ceti e vcntriculis cerebri. 

microps. 3. P. dorfo fpina longa, maxilla fuperiore longiore. Art. 

gen. 74. fyn. 104. Syfl. nat. 39. n. 1. 

Balae- MAMMALIA CETE. Bakena. 77 

Balaena major inferiore tantum maxilla dentata, denti- 
bus arcuatis falciformibus, pinnam f. fpinam in dor- 
fo habens. Raj. pifc. 15. 

Habitat in Oceano feptentrionali. 

Turfio. 4. B. dorfi pinna altiffima, apice dentium plano. Art.gen. 
74. fyn. 104. Syfi. nat. 39. n. 2. 
Balaena macrocephalatripinnis, quce in mandibula infe- 
riore dentes habet minus inflexos & in planum defi- 
nentes. Raj. pifc. 16. 
Habitat in Oceano feptentrionali. 

39. DELPHINUS. Dentes in maxilla utraque. 
Fijlitla in capite. 

Phocce- 1. D. corpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubobtu- 
na. fo. Art. gen. 75. fyn. 104. Faun. fvec. 266. Syfl. 

nat. 39. n. 1. 
Phoccena f. Turfio. Bell. pifc. 16. Gefn. pifc. 711. 
Phoccena. Rond.pifc. 473. Will '. icht : 31 . Raj.pifc.13. 
Habitat in Oceano Europseo, & Balthico. 

Delphis. 2. D. corpore oblongo fubtereti, roftro attenuato acuto. 
Art. gen. 76. fyn. 105. Syfl. nat. 39. n. 2. 
Delphinus. Bell. pifc. 9. Rond. pifc. 459. 
Delphinus antiquorum. Raj. pifc. 12. Will. pifc. 28. 
Habitat in Oceano Europseo. 

Orca. 3. D. roftro furfum repando, dentibus latis ferratis. Art. 

gen. 76. fyn. 106. Faim. fvec. 267. Syfl. nat. 39. n. 3. 

Orca. Bell.pifc. 18. Rond.pifc. 483. Gefn.pifc. 635. 

Will. icht. 40. 
Balsena minor, utraque maxilla dentata. Raj. pifc. 15. 
Habitat in Occano Europaeo. CLAS- SlREN Barth. cent. 2. obf. II. £ 188. <? Brafdia Cultro anatomico Leydce fubjecla, 
mihi paradoxa ob Aures cxjlantes, Collumque angujlum in aquatico Mammali, 
nec a peregrinaforibus ulterius con/irmata. 78 AVES. 

CLASSIS II. 

AVES. 

x-\ERE/E vocales Volucres pulcherrimae, Mandibulis protraclis 
nudis, Corpore pennis imbricato, Alis duabus pennatis 
volitantes bipedes dignofcuntur. 

AVES leviffimae modicae magnitudinis, tectae pennis plumisque, 
deftitutae Auriculis , Labiis , Cauda , Scroto , De?iti- 
bus, Utero, Epiglottide, Fornice, Corpore callofo, Dia- 
phragmate. 

PENN/E avibus propriae imbricatim in quincuncem difpofitae, in- 
terftinctae Plumis , diftinctae a Remigibus Reclricibusque, 
omnes, e bafi cylindro concavo vafi lymphaticis fimili, 
elongataebifariamradiisparallelisapproximatisdiftinclisiti- 
dem pinnatis. 

Colore ludunt, fed variant aetate, fexu, tempeftate ; con- 
ftantiores Remiges & Reclrices, quae attente notandae. (*) 

OVA his, animalibus communia (pag. 9. n. 3.) numero diverfis 
vario, fed majora pro mora exclufionis ilccae, femper pu- 
tamine calcareo obtecta, incubatu calido excludenda ple- 
rumque Parentis. 

DIVIDITUR Avium corpus in Caput, Truncum, Artus. 

CAPUT impofitum Collo elongato, erectiufculo, teretiufculo. 

Mandibulce nudae, edentulae, exporrectae in Ro/lrum cor- 
neum, Naribus pertufum, bafi quibusdam Cera nuda ve- 
ftitum, Vibriffis peftinatim digeftis ad faucis exterioris 
margines. 

Lingua carnofa, cartilaginea, emarginata, lacera, ciliata, 
integra f. acuta. 

Oculi laterales palpebris, Membranaque niclitante. 
Aures truncatae absque auriculis. 

Ornamenta verticis e Crijla pennacea f. Caruncula fron- 
tis sfulaeve. TRUN- (*) A(fi. Stockh. 1740./. 370. /. 1. /. 10, 11. AVES. 79 

TRUNCUS ovatus conftans Dorfo coadunato macro, fubtus 
Sterno magno carinato mufculofiffimo, Claviculis coadu- 
natis in Furcam, Abdomine minore poftice fub uropygio 
perforato ano, genitalibus communi. 

ARTUS comprehendunt Alas, Caudam, Pcdes. 

AL/E 2 ex Brachio & Cubito manibus privato conftant, quae 
poftice fornicato-ciliatae Pennis Remigibus: exterioribus 
Primoribus Cubiti, pofterioribus Sccundariis brachii, ala 
notha fupplente rudimentum Pollicis. Hae remiges proxime 
teguntur Tcclricibus alarum proximis & ultra. 

CAUDA ex Uropygio cordato, gemina glandula fceto, fupra 
pertufo, poro penicillo cin6lo, ambitu ciliatoPennis Reclri- 
cibus faepius 1 2 : pede longioribus in Macrouris, breviori- 
bus in Brachyuris, funtque vel aequales (C. integra), 
vel ad latera breviores (cuneata), vel ad latera longiores 
(forficata ) . 

PEDES 2, ex Femore, Tibia, Digitis & Unguibus. 

Femora carnofa, pennis te6ta, fed feminuda in Grallis. 
Tibice tendinofae, plerisque nudae, anguftae, rarius hirfutae, 
paucis Calcari poftice cornutae. 

Digitis pedes infiftentes faspius 4, anterioribus plerisque 
tribus, pollice unico poftico, nifi in fcandentibus digitis 
anticis duobus totidemque pofticis, vel curforiis absque 
poftico. Fiffi funt & diftinfti Digiti in plerisque terre- 
ftribus (Fiffrpedes) ; femipahnati in paluftribus ; mem- 
branis vel Lobati, aut membrana toti Palmati (Palmi- 
pedes) in natantibus. 

Unguibus inftruuntur Digiti plerumque, rarius pofticus 
absque articulo eft. 

VOLATILIA haec, Tellurisvigileslibidinofiquemufici, plerumque 
inermia funt, cum Alarum remigibus fe facile in aethera 
recipiant ab hoftibus terreftribus, & Caudae reftricibus ae- 
reos diverfo volatu eludant, nifi in terra negotiari neceffe 
fit, dum odor vel ingratus hoftes arcet, vel abolitus oc- 
cultat; dum aliae fpeculantur hoftemque appropinquan- 
tem indicantque aliis. 

ARMA paucis : Cornua Meleagridi cornutae, Anhimae. 
Calcaria Pavoni, Phafiano. 

Spince (axillares) Struthione Camelo, Fulicae fpi- 
nofae, Charadrio fpinofi, Anhimae. 

VENE- 80 AVES. 

VENERE monogama junguntur pleraeque Aves. polygama paucio- 
res, ut Gallinae, Anates. Illae utriusque fexus conjun6tis 
viribus ftruunt nidum faepe artificiofiffimum, uteri fucce- 
daneum, incubant fedulae ovis, pullos famelicae alunt, 
fovent, curant, pro aris & focis defendunt (*), dum in 
his otientur mares. 

MIGRATIONES annuas inter feptentrionales aeftivas & auftrales 
hybernas plagas ar<5ticae Telluris inftituunt non paucae, 
ne hyeme demergerentur boreales omnes apud nos in- 
fectivorae; fic migrant plurimi Pafferes, inprimis tenui- 
roftres ob defeclum infeftorum ; Grallce ob denegatum 
glacie aditum vermibus & amphibiis ; Anferes ob congela- 
tas aquas includentes pifces &c. Revocant vero easdem 
Dies aeftatis longiores, ciborum copia, denfiores veftitus, 
nuptiae paratae. 

OPERA nec fine fru6lu peragunt fua fingulae : fedentes Accipitres 
cadavera auferunt, ut vivis parcant ; incedentes Picce quis- 
quilias impuras verminofasque devorant; natantes Anferes 
aquarum nimios hofpites minuunt; vadantes Grallce inqui- 
runt in paludum animalcula ; currentes Gallince. decidua 
Grana legunt ; falientes Pafferes arbuftarum herbarumque 
femina infeclaque carpunt ; eoque varia feminaPifcium, In- 
fe6torum Plantarumque faepius in remotiffima loca ferunt. 
Conquiruntur venatu, Falconaria ; Aucupio inftituuntur Fal- 
cones ad venatum, Diomedeae ad pifcaturam, Pafferes ad 
Mufccam. Manfuefcunt Gallincc, Anates, Pafferesque varii: 
in ornithone f. Aviario coluntur ob carnes, ova, plumas. 
pennas, pulchritudinem, fonum. Affervantur cxuvice, fic- 
catce, fpiritu contentae. 

ORNITHOLOGI eminent inter veteres Bellonius, Gcfnerus, 
Aldrovandus; inter recentiores Willugbceus; inter recentis- 
fimos Marfigli, Albinus, Seba, Catesbceus, eximiusque 
Edwardus. Syftematici Rajus, Barrcre, Kleinius, Maih- 
ringius. ORDI- (*) Mof. Deuter. XXII: 6, 7. AVIUM Ordines. 
ORDINUM Charafteres. I. ACCIPITRES. RoSTRUM (Uncus trahens) fubincurvatum : Mandibula 

fuperiore pone apicem utrinque dente armata : Nari- 

bus patulis. 
Pedes infidentes, breves, robufti : Digitis fub geniculis 

verrucofis ; Unguibus arcuatis, acutiffimis. 
Corpus capite Colloque mufculofis : Cute tenaci. Im- 

purum. 
VlCTUS: Laniena rapinaque e cadaveribus. 
NlDUS in altis ; Ova circiter 4 ; Femina praeftantior ; 

Monoeramia. II. PICE. RoSTRUM (Cuneus farriens) cultratum dorfo convexo. 

PEDES ambulantes, breves, validiufculi. 

Corpus tenaciufculum, Impurum. 

VlCTUS e Quisquiliis. 

NlDUS in Arboribus ; Mas alens feminam incubantem ; Monogamia. III. ANSERES. RoSTRUM (Cribrum colans) lseve, epidermide te<5tum, 

apice auctum. 
Pedes natatorii digitis membrana palmatis ; Tibiis com- 

preffis, brevibus. 
CoRPUS pingue , Cute tenaci , Plumis praeftantioribus. 

Rancefcens. 
VlCTUS in Aquis ex plantis, pifcibus, &c. 
NlDUS fsepius terreftris ; Mater non porrigit pullis ; fre- 

quentius Polygamia. IV. GRAL- 82 AVIUM Ordines. 

IV. GRALLvE. 

RoSTRUM {Bacillus tentans) fubcylindricum. 

PEDES vadantes Femoribus feminudis. 

CoRPUS compreffum pelle tenuiffima: Cauda brevi, 

Sapidum. 
VlCTUS in Paludibus ex Animalculis. 
NlDUS in terra faepius ; Nuptiis variis. V. GALLIN/E. 

RoSTRUM (Harpa colligens) convexum : Mandibula fu- 
periore fornicata fupra inferiorem ; Naribus membrana 
cartilaginea fornicatis. 

PEDES curforii Digitis fubtus fcabris. 

Corpus febaceum, mufculofum. Purum. 

VlCTUS e Granis in ingluvie macerandis. Pulveratrices. 

NlDUS in Terra absque arte. Ovis numerofis. Fullis 
cibus demonftrandus. Polygamia. VI. PASSERES. 

RoSTRUM {Forceps excipiens) conico-acuminatum. 

PEDES falientes, teneri, fiffi. 

CoRPUS tenellum : Granivoris Purum. Infeclivoris Im- 

purum. 
VlCTUS e Seminibus aut Infe6lis. 
NlDUS artificiofus ; Pullis cibus inculcandus. Mono- 

gamia. CHA- AVIUM Genera. 83 

CHARACTERES AVIUM. 

I. ACCIPITRES. 

40. Vultur Roftrum aduncum. Caput denudatum. 

41. Falco Roftrum aduncum bafi Cera tcclum. 

42. STRIX Roftrum aduncum bafi Setis tcclum. 

43. LANIUS Roftrum reftiufculum. 

II. PICE. 

* Digitis anticis 2, pofticis 2. 

44. PSITTACUS Lingua carnofa. Mandibula fut>erior ad- 
unca. 

45. RAiVjPHASTOS Lingua pennacea. Mandibula fuperior 
inanis. 

52. CUCULUS Lingua cartilaginca. Mandibula fuperior 
naribus marginatis . 

53. JYNX Lingua lumbriciformis. Mandibula fuperior tc- 
retiufcula. 

54. PlCUS Lingua lumbriciformis. Mandibula fuperior pri- 
fmatica. 

* Digitis anticis 3, poftico 1. Lingua incifa. 

48. CoRVUS Mandibula fuperior cultrata bafi fetis tecla. 

49. CoRACIAS Mandibula fupcrior cultrata bafi nuda. 

55. SlTTA Roftrum porreclum, rcclum. 

57. MEROPS Roftrum arcuatum, carinatum. 

60. TROCHILUS Roftrum fi/iformc, capite longius. 

* Digitis anticis 3, poftico 1, Lingua integra. 

46. BUCEROS Mandibula fuperior fronte offeo-gibbofa. 

47. CROTOPHAGA Mandibula fuperior comprcfifa, infracla, 
iransvcrfe fulcata. 

50. GRACULA Mandibula fuperior comprcffa, lcevis, bafi 
nuda. 

51. PARADISEA Mandibula fuperior ad mcdium usque plu- 
mofo-holofericea . 

56. ALCEDO Mandibula fupcrior angulata. Lingua brc- 
viffima. 

58. UPUPA Roftrum arcuatum. Lingua obiufa. 

59. CERTHIA Roftrum arcuatum. Lingua acuta. 

F 2 III. AN- 84 AVIUM Genera. 

III. ANSERES. 

* Roftro apice unguiculato. 

61. ANAS Nares ovales. Dentes lamellof. 

62. MERGUS Nares ovales. Dentes fubulati. 

64. PROCELLARIA Nares in cylindrum comiatce. 

65. DlOMEDEA Nares fubcylindricce, dijlantcs. 

66. PELECANUS Nares hneares. Facies nuda. Pedes 
Digitis omnibus palmatis. 

* Roftro apice fimplici. 

67. PHaETHON Roftrum cultrato-fubulatum, faucc amplio- 
re. Pedes Digitis 4 anticis. 

63. AlCA Roftrum transverfe fafciatum. Pedes absquc 
poflico. 

68. COLUMBUS Roftrum fubulatum, capite longius. Pedes 
pone cequiiibrium. 

69. LARUS Roftrum fubtus pone apicem gibbwn. 

70. STERNA Roftrum fubulatum. 

7 1 . RHYNCOPS Roftri maxilla fuperior brevior. 

IV. GRALL^. 

* Roftro magno capite longiore. 

72. PHOENICOPTERUS Roftrum infraclum , dcnticulatum. 
Pedes palmati. 

73. PLATALEA Roftrum dcpreffum: apicc rotundato - di- 
latato. 

74. MYCTERIA Roftrum mandibulis adfcendentibus. 

75. TANTALUS Roftrum arcuatum facco gulari. 

76. ARDEA Roftrum rcclum, acutiufculum. 

80. RECURVIROSTRA Roftrum fiibulato- attcnuatum , rc- 

curvum. 
7 7 . SCOLOPAX Roftrum rcclum , tercthifculum , obtuftu- 

fculum. 

* Roftro capite vix longiore. Pedibus tetradactylis. 
78. TRINGA Roftrum teretiufculum , obtufum. Pollex vix 

infjlens. 

82. FULICA Roflri bafis fronte calva. 

83. RALLUS Roftrum fubcarinatum. Corpus compreffiu- 
fculum. 

84. PSOPHIA Roftrum fubfornicatum. Nares ovatce. 

* Ro- AVIUM Genera. 85 

Roftro capite vix longiore. Pedibus tridactylis. 
81. FLEMATOPUS Roftrum compreffiufiulum apice cuneo. 
79. Charadrius Roftrum teretiufculum, obtufum. 

85. OTIS Roftrum fubfomicatum. Lingua emarginata. 

86. STRUTHIO Roftrum conicum. Alae non volitantes. V. GALLINiE. 

87/ PAVO Vertex pennis revolutis. Roftrum nudum. 

88. MELEAGRIS Facies carunculis verrucofa. 

89. CRAX Bafis rofiri Cera obtccla. 

90. PHASIANUS Gemc nudw, lceves. 

91. TETRAO Supercilia nuda, papittofa. VI. PASSERES. 

Graminivori craffiroftres. 

92. CoLUMBA Roftrum cera obliterata naribus tumidis. 

93. ALAUDA Roftrum porrecluni. Ungvis pollicis longis- 
fimus. 

95. TURDUS Roftrum naribus mcmbrana femiteclis. 

96. LOXIA Roftrum conico-gibbum. Lingua integra. 

97. EMBERIZA Roftrum mandibula inferiore latiore , late- 
ribus furfum coarclata. 

98. FRINGILLA Roftrum conicum, redum, cequale. 
* Infectivori tenuiroftres. 

94. Sturnus Roftrum mandibula fuperiore planiufcnla 
undique marginata. 

99. MoTAClLLx\ Roftrum fubuiatum. Lingua lacera. 

100. Parus Roftrum fubulatum. Lingua truncata, qua- 
drifeta. 

101. Hirundo Roftrum depreffum , incurvatum. Faux 
imberbis. 

102. CAPRIMULGUS Roftrum depreffum, incurvatum. Faux 
vibriffis ciliata. F 3 I. AC- 86 AVES ACCIPITRES. Vultur. 

I. ACCIPITRES. 

Rq/irum e Mandibula fuperiore denticu- 
lum utrinque exferens. 

40. VULTUR. Roftrum rectum, apice aduncum. 

Caput impenne, antice nuda cute. 
Lingua bifida. 

Gryphus.i. V. maximus, caruncula verticali longitudine capitis. 7 
Vultur Gryps Gryphus. Klein. av. 45. 
Cuntur. Raj. av. 1 1 . 
Habitare ferttir Chili. 
Rara avis in terris ; mihi ignota ; vidcfis Kleinium. 

Harpyja. 2. V. occipite fubcriftato. f 

Yzquauhtli Hern. mcx. pp. 34. 

Aquilae criftatae genus. Raj. av. 161. 

Habitat in Mexico. 

Magnitudo arictis. Collum, Dorfum, Cauda, Crifta 
furrefta nigra; Subtus nigro candidoque fulvo mix- 
ta. Homines etiam adoritur. Hernand. 

Cfr. Aquila mexicana coronata. Roftrum Vulturis. O- 
culi membrana niclitante. Sub ingluvie penna albce, 
quas iratus dimittit usquc ad pedum digitos. Alae Cau- 
daque fubtus albo nigroque punclatce colorc Tigridis. 
Ercclus confidet. Pennas occipitis fcepius erigit in for- 
mam coronce. Fcrtur unico iclu cranium hominis i- 
ratus findcrc. Vifus Madriti in Vivario Regio a Z. 
Hallman. 

Papa. 3. V. naribus carunculatis , vertice colloque denudato. 
Vultur elegans. Edv. av. 2. t. 2. 
Vultur. Alb. av. 2. p. 4. t. 4. 
Habitat in India occidentali. 

Obf. Vultur. Alb. av. 3./. 1. /. 1. an fcmina hujus r 
Caput & Collum quafi excoriata retrahcre potcfl intra 
vaginam cutis plumofa colli infcrioris. 

Aura. 4. V. fufcogrifeus, remigibus nigris, roftro albo. 
Tzopilotle f. Aura. Hernand. mcx. 331. 

Uru- AVES ACCIPITRES. Vultur. 87 

Urubu brafilienfibus. Marcgr. brafl 207. Willugb. orn. 

68. Raj. av. 10. 180. 
Buteo fpecie gallo - pavonis. Catesb. car. 1. p. 6. 

/. 6. 
Vultur gallinae africanae facie. Sloan. jam. 2. p. 294. t. 

254. 
Vultur pullus, capite implumi, cute craffa rugofa ultra 

aperturas nafales laxata. Brown. iam. 471. 
Habitat in America calidiore. 
Privilcgio munitus in Jamaica. 

barbatus.5. V. albidus, dorfo fufco, jugulo barbato, roftro incar- 

nato, capite linea nigra cincto. 
Vultur aureus. Gefn. av. 783. t. 781. 
Vultur barbatus. Edv. av. 106. t. 106. 
Habitat in Africa. 
Ad bafin maxillee infcrioris barba dcpendet; flrons oeulo- 

rumquc rcgio atra. 

Pereno- 6. V. remigibus nigris margine exteriore (praeter extimas) 
pterus. canis. 

Perenopterus f. Gypaetos. Aldr. om. t. 2. c. 10. Raj. 

av. 8. 
Falco montanus aegyptiacus. Haffclqv. acl. Stockh. 1 7 5 1 . 

/. 196. 

Vultur, Percnopterus, capite nudo, gula plumofa. Has- 
felq. itin. 209. 

Vultur niger. Raj. av. 9. 

Vultur baeticus. Raj. av. 10. 

Vultur albus. Raj. av. 10. 

Vultur aquilina. Aldr. om. Alb. av. 2. p. 3. t. 3. 

Vultur fulvus, baetico bellonii congener. Raj. av. 10. 

Habitat in /Egypto. 

Mas totus albus : Remigibus atris margine exteriore ca- 
nis, exceptis duabus primis unicoloribus : Femina tota 
fufca: Remigibus quatuor extimis concoloribus. Ro- 
ftrum atrum cera flava. Haffclqv. Narcs perpetuo 
ftillant. Raj. 

Purgat Cairi terram a cadaverum fcetore , Jlipendiis al- 
leclus. Haffelq. F 4 4 1 - FAL ~ 88 AVES ACCIPITRES. Falco. 

41. FALCO. Rojirmn aduncum, bafi cera inftructum. 
Capzit pennis arcte teclum. 
Lingna bifida. 

Cera lutea. 
Melanae- 1. F. cera lutea, pedibus lemilanatis, corpore ferrugineo- 
tus. nigricante ftriis flavis. 

Melanaetus f. Aquila valeria. Raj. av. 7. ;/. 4. Will. om. 

30. /. 2. Alb. av. 2. p. 2. t. 2. 
Habitat i/i Europa. 

Chryfae-2. F. cera lutea, pedibus lanatis, corpore fufco ferrugi- 
tos. neo vario, cauda nigra bafi cinereo-undulata. Faun. 

fvcc. 56. 
Aquila chryfaetos. Will. orn. 27. /. 1. Raj. av. 6. n. 

1. Aldr. orn. t. 2. c. 2. 
Habitat in Europa. 

fulvus. 3. F cera flava, pedibus lanatis, dorfo fufco, cauda fa- 

fcia alba. 
Aquila fulva f. Chryfaetos, cauda annulo albo cincta. 

Will. orn. 28. /. 1. Raj. av. 6. //. 2. 
Habitat in Europa. 

canaden-4. cera flava pedibusque lanatis, corpore fufco, cauda al- 
fis. ba apice fufco. 

Aquila cauda alba. Edw. av. 1. /. 1. 

Habitat in Canada. 

Pectus punclis trigonis adfperfum. 

ruftico- 5. F. cera palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo al- 
lus. boque undulato, collari albo. 

Habitat in Svecia. 

barbarus.6. F. cera pedibusque luteis, corpore caerulefcente fufco- 
que maculato, peftore immaculato, cauda fafciata. 
Falco tunetanus. Alb. av. 3. p. 2. t. 2. 
Habitat in Barbaria. 

caerule- 7 . F. cera palpebris pedibus fubtusque luteus, dorfo nigro- 
fcens. caerulefcente, temporibus linea alba inclufis. 

Accipiter minimus benghalenfis. Edv. av. 108. t. 108. 
Habitat in Afia. ■Aquilse dulic fucrc Falconcs majorcs, pedibus hirfutis. AVES ACCIPITRES. Falco. 89 Albicilla. 8. F. ceraflava, reftricibus albis : intermediis apice nigris. 
Fn. fvec. 58. 
Pygargus, Albicilla, Hinnularia. Bcll. av. 15. Gefn. 
av. 205. Aldr. orn. I. 2. c. 5. Will. ornith. 31. Raj. 
av. 7. n. 5. 
(3. Aquila. capite albo. Catesb. car. 1. p. 1. A 1. 
Habitat in Europa. America. 

Pygar- 9. F. cera flava, corpore cinereo, abdomine pallido ma- 
gus. culis oblongis rufis. oculorum orbita alba. 

Pygargus. Alb. av. 2. p. 5. /. 5. femina; &>$.$. 3. 

/. 3. nias. Raj . av. 17. //. 5. 
Habitat in Europa. 

Milvus. 10. F. cera flava, cauda forficata. corpore ferrugineo, ca- 

pite albidiore. Fn.fvec. 59. 
Milvus. Gefn. av. 610. Aldr. ornith. 368. /. 1. Will. 

ornitJi. 41. /. 6. Raj. av. 17. Albin. av. 1. p. 4. 

t. 4. 
Habitat in Europa, Afia, Africa. 
Migrat trans pontum Euxinum in Afam; privilegio 

munita Londini. Bcll. itin. 108. Vorat quisquilias, 

pullos gallinaceos ; tempejtates prazfagit. 

forfica- 1 1 . F. cera flava, cauda forficata longiffima, corpore fu- 
tus. pra fufco fubtus albido. 

Accipiter cauda furcata. Catesb. car. i.p. 4. t. 4. 
Habitat in America. 

gentilis. 12. F.cerapedibusque flavis, corpore cinereo maculis fu- 

fcis, cauda fafciis quatuor nigricantibus. Fn. fvec. 

60. 
Falco gentilis. Will. ornith. 46. Raj. av. 13. 
Falco montanus. Will. ornith. 45. t. 5. Raj. av. 13. 
Habitat in Alpibus, viclitans Tetraonibus . 
Ars capiendi Falcones Columbis 6° Lanio, inftituendi, 

his venandi Gazellas, Ardeas, Aviculas &°c. propriis 

artificibus. 

Subbu- 13. F. cera pedibusque flavis, dorfo fufco, nucha alba, 
teo. abdomine pallido maculis oblongis fufcis. Fn.fvec. 

64. F 5 Sub- Falconaria ars ad aucupium &*venatum injlrucndi Falcones tranftit in Scicntiam ; in- 
tcr auclorcs plurimos cminct d' Efparon Falconaria. Francf. 1617. quart. 9° AVES ACCIPITRES. Falco. Subbuteo. Alb. av. i.p. 6. /. 6. Raj. av. 15. 
Habitat in Europa, Alaudis infe/lus. 

Buteo. 14. F. cera pedibusque luteis, corpore fufco. abdomine 

pallido maculis fufcis. 
Buteo vulgaris. Gefn. av. 46. Will. ornit/i. 38. t. 6. 

jRaj. av. 16. 
Buteo. Alb. av. i.p. 1. t. 1. 
Habitat in Europa, Cuniculis 6° Bufonibus infeflus. 

Tinnun- 15. F. cera pedibusque flavis, dorfo rufo punftis nigris, 

culus. peftore maculis longitudinalibus fufcis. cauda rotun- 

data. Fn. fvec. 67. 

Tinnunculus f. Cenchris. Gefn. av. 54. Aldr. ornith. 

l> 5- /-395- Will. orn. 50. ' t. 5. Raj. av. 16. Alb. 

av. 1. p. 7. /. 7. (femina) 6° 3./. 5. t. 5. 

Habitat in Europae turribus , aviculis muribusque infe- 

flus. In cauda fafcia unica lata nigra verfus apices. 

fufflator. 16. F. cera pedibusque luteis, corpore fufco albido, ocu- 

lorum operculis offeis. 
Habitat Surinami. Rolander. 
Corpus fupra fufcum plumis baft albis ; fubtus luteo al- 

bo fufcoque maculatum, uti etiam reclrices. Nares lo- 

bo 'carneo intercalari. Iratus aut territus caput in- 

JJat ad viagnitudinem corporis. 

cachin- 17. F. cera pedibus luteis, palpebris albis, corpore fufco 
nans. albidoque vario, annulo nigro verticem album cin- 

gente. Rolander. 
Habitat in America meridionali. 

Corpus fupra Dotfum, A/as, tiropygium fufcum ; fed Al- 
ba funt collum, gula, peclus, abdomen, alcz fubtus. 
Cauda fafciis luteis nigrisque. Homincm obfervans ca- 
chinnos edit. 

fparve- 18. F. cera lutea, capite fufco, vertice abdomineque ru- 
rius. bro, alis caerulefcentibus. 

Accipiter minor. Catcsb. carol. 1. p. 5. /. 5. 
Habitat in America. 

columba-19. F. cera lutea, corpore fufco-fubtus albido, cauda fu- 
rius. fca fafciis linearibus quatuor albis. 

Accipiter palumbarius. Catesb. car. i.p. 3. t. 3. 
Habitat in America. 

20. F. AVES ACCIPITRES. Falco. 91 

Lanarius. 20. F. cera lutea, pedibusroftroque caeruleis, corporefub- 
tus maculis nigris longitudinalibus. Fn. fvec. 61. 

Lanarius. Gcfn. av. 76. Aldr. omith. I. 5. c. 11. Will. 
orn. 48. Raj. av. 15. Alb. av. 2. p. 7. /. 7. 

Habitat in Europa; migratorius. 

* * Cera obfcura. 

Halioetus. 2 1 . F. cera pedibusque caeruleis, corpore fupra fufco fub- 
tus albo, capite albido. Fn.fvcc. 57. 
Falco cyanopoda. Gcfn. av. 74. 
Haliaetus. Aldr. ornith. I. 2. c. 3. 
Morphnos. Aldr. omith. 1. 2. c. 8. 
Balbufardus. Will. omith. 37. t. 6. Raj. av. 16. 
Habitat in Europa, humi intcr arundincs. 
Viclitat pifcibus majoribus, Anatibus. Pes finijler fub- 
palmatus. 

Gyrfal- 22. F. cera casrulea, pedibus luteis, corpore fufco: fub- 
co. tus fafciis cinereis, caudae lateribus albis. Faun. 

fvec. 62. 
Gyrfalco. Will. ornith. 44? Raj. av. 13.? 
Habitat in Europa ; Columbis infcflus. 

apivorus. 23. F. cera nigra, pedibus feminudis flavis, capite cine- 
reo, caudae fafcia cinerea apice albo. Fn. fvcc. 66. 

Buteo apivorus f. vefpivorus. Will. ornith. 38. t. 3. 
Raj. av. 16. 

Habitat in Europa; viclitans Muribus, Lacertis , In- 
fcclis. 

jerugino- 24. F. cera fufca, corpore grifeo, vertice gula axillis pe- 
fus. dibusque luteis. 

Falco cera luteo-viridi, pedibus luteis, corpore ferru- 

gineo, vertice fulvo. Fn.fvec. 63. 
Milvus aeruginofus. Will. om. 42. t. 7. Raj. av. 17. 

Alb. av. I. p. 3. t. 3. 
Habitat in Europa. 

palumba-25. F. cera nigra margine pedibusque flavis, corpore fu- 
rius. fco, rectricibus fafciis pallidis, fuperciliis albis. 

Accipiter palumbarius. Aldr. omith. I. 5. c. 2. Raj. av. 

18. n. 1. Alb. av. 2. p. 8. t. 8. 
Habitat in Europa, Gallinis infeflus. 
Subtus totus albus nigro undulatus. Rcclriccs apicc alba. 

26. F. 92 AVES ACCIPITRES. Falco. 

Nifus. 26. F. cera viridi, pedibus flavis, peclore albo fufco un- 

dulato, cauda fafciis nigricantibus. Fn.fvec. 68. 
Accipiter fringillarius. Gcfn. av. 51. Aldr. ornith. I. 5. 

c. 3. Bcll. av. 19. b. Will. ornith. 51. /. 5. Raj. av. 

18. ^4//?. av. 3. /. 4. A 4. 6° 1. />. 5. /. 5. fcmina. 
Mofcheutus. Aldr. ornith. 345. 
Habitat in Europa ; Columbis Pafferibusquc infeflus ; ve- 

natur egregie Alaudas, eoque utimur in aucupiis. 

42. STRIX. Rojlrum aduncum (absque cera) bafi 
pennis fetaceis tectum. 
Caput grande auribus oculisque magnis. 
Lingua bifida. 

* Auriculatce. 

Bubo. 1. S. capite auriculato, corpore ruffo. Fn.fvec. 45. 

Bubo. Bell. av. 25. a. Gefn. av. 234. Aldr. orn. I. 8. 

c. 2. Will. orn. 62. Alb. av. 2. p. 9. /. 9. Frifc/i. 

av. t. 93. 
Habitat in Europa. 

fcandia- 2. S. capite auriculato, corpore albido. Fn.fvec. 46. 
ca. Habitat in Alpibus Lapponise. 

Afio. 3. S. capite aurito, corpore fupra ferrugineo fubtus cine- 
reo, alis punclis quinque albis. 
Noclua aurita minor. Caiesb. car. I. p. 7. /. 7. 
Habitat in America. 

Otus. 4. S. capite auriculato pennis fenis. Faun.fvec. 47. 

Otus f. Afio. Bell. av. 25. 6. Aldr. orn. 1. 8. c. 3. 

Will. ornit/i. 64. /. 12. Raj. av. 25. Frifch. av. t. 

99. Alb. av. 2. p. 10. /. 10. 
Habitat in Europa. 
Criftce auritez albidoz fafciis fex fufcis. 

Scops. 5. S. capite auriculato penna folitaria. 

Scops. Aldr. ornith. I. 8. c. 4. Raj. av. 25. 
Habitat in Europa. 

* * In- 

Strix dijfert a Falcone ut Phahcna a Papilionc; altera enim Jinrna, alter noclurnus efi. 
Noclupreeriantur aviculis, muribus ; die crocutiunt; pedes lanati ne frigefcant) aitres 
. amplce ut percipiant; die aviculis opprobrio expofitce. AVES ACCIPITRES. Strix. 93 * * Tnauriculatce. 
Aluco. 6. S. capitc laevi, corpore ferrugineo, iridibus atris, remi- 

gibus primoribus ferratis. Fn.fvec. 48. //. «V. 69.* 
Aluco minor. Will. ornith. 67. /. 13. Raj. av. 25. ;/. 1. 

Alb. av. 2. p. 11. /. 11. 
Habitat in Europa. 

funerea. 7. S. capitelaevi, corporeiufco, iridibus fiavis. Fn.fvcc. 51. 
Ulula flammeata. Frifch. av. t. 98 ? ■ 
Habitat i/i Europa. 

Nyctea. 8. S. capite laevi, corpore albido maculis lunatis diftanti- 
bus fufcis. Fn. fvec. 54. 
Aluco albus diurnus. Edv. av. 61. /. 61. 
Habitat i/i Europa & America feptentrionali. 
Alba fereque immaculata i/i Alpibus Lapponicis. 

ftridula. 9. S. capite laevi, corpore ferrugineo. remige tertia lon- 

giore. Fn.fvec. 55. 
Strix. Aldr. or/iith. 561. /. 563. Will. ornith. 65. Raj. 

av, 25. 
Habitat i/i Europa. 

Ulula. 10. S. capite laevi, corpore fupra fufco albo maculato. 

reclricibus fafciis albis. Fn. fvec. 52. 
Ulula. Gcf/i. av. 773. Aldr. ornith. I. 8. c. 6. Will. 

ornith. 68. t. 13. Raj. av . 26. 11. 4. 
Habitat in Europa. 

pafferina. 1 1 . S. capite laevi. remigibus albis : maculis qvinqve or- 
dinum. F/i, Svec. 53. 
Noclua minima. Gefn. av. 620. Aldr. omith. 1. 8. c. 
7. Will. omith. 69. /. 13. Raj . av. 26. n. 6. Alb. av. 
2. p. 12. t. 12. Frifch. av. t. 100. 
Habitat in Europa. LANIUS. Rq/irum rectiufculum , dente utrinque 
verfus apicem, bafi nudum. Lingua lacera. criftatus. 1. L. cauda cuneiformi, capite criftato, corpore rufefcen- 
te. fubtus fulvo fufcoque undulato. 
Lanius fulvus criftatus. Edw. av. 54. /. 54. 
Habitat in Benghala. 

2. L. 94 AVES ACCIPITRES. Lanius. 

Excubi- 2. L. cauda cuneiformi lateribus alba, dorfo cano, alis 
tor. nigris macula alba. 

Ampelis cserulefcens, alis caudaque nigricantibus. Fn. 

fv. 181. 
Lanius cinereus major. Aldr. om. I. 5./. 386. Will. 
orn. 53. t. 10. Raj. av. 18. Alb. av. 2. p. 13. t. 13. 
Pica cinerea. Frifch. av. t. 59. 
Habitat in Europa. 
Accipitres adventantes obfervat &= aviculis indicat. 

Collurio. 3. L. cauda fubcuneiformi, dorfo grifeo, reciricibus qua- 

tuor intermediis unicoloribus, roftro plumbeo. 
Ampelis dorfo grifeo, macula ad oculos longitudinali. 

Fn.fvec. 180. /. 2. f. 180. 
Lanius tertius. Will. ornith. 54. Raj. av. 18. Alb. av. 2. 

p. 14- t. 14. 15. 
Pica media Lanius medius. Frifch. av. t. 60. 
Habitat in Europa. 
Scarabceos Pruno fpinofa perforat; cerebra avicularum 

effodit earum Simia. 

Tyran- 4. L. vertice nigro : ftria longitudinali fulva. 
nus. Mufcicapa corona rubra. Catesb. car. i.p. 55. t. 55. 

Pica americana criftata. Frifch. av. 4. /. 62. 
Habitat in America feptentrionali. 
Color obfcure cinereus, abdomine albo. 

Carnifex. 5. L. corpore rubro, fafcia oculari remigum rerJtricumque 
apicibus nigris. 
Garrulus ruber furinamenfis. Edv. av. 39. /. 39. 
Habitat Surinami. 

Schach. 6. L. corpore lutefcente, fronte alisque nigris. 

Lanius A-fcack. Osb. itcr. 22-}. 

Habitat in China. P. Osbeck. 

Magnitudo prcecedentium. Caput e^ Collum fupra gri- 
feum. Collum fubtus teflacco-albidum. Dorfum &> 
Abdomen pallide teflacea. Remiges nigrce: primores 
bafi albat; fecundarice apice albicantes. 

Senator. 7. L. cauda integra, corpore fupra nigro fubtus albo, oc- 
cipite purpureo. 
Lanius rubro capite. Alb. av. 2. p. 15. /. 16. 
Habitat in Indiis. 

Fafcia AVES ACCIPITRES. Lanius. 95 

Fafcia frofitis cV bafeos alarum alba. Macula alba in 
remigibus. 

caerule- 8. L. cauda forficata, corpore nigro casrulefcente, abdo- 
fcens. mine albo. 

Lanius cauda forcipata. Edv. av. 56. t. 56. 
Habitat in Benghala. 

jocofus. 9. L. cauda integra, corpore grifeo, palpebra inferiore 
purpurea, ano fanguineo. Amcen. acad. 4. p. . . 
Habitat in China. Osbeck. 
Capitt iiigrum. Gula alba. Abdomcn albicans. 
Roftrum rcclius quam in rcliquis, fed uirinque intra a- 
picem cmarginatum . 

Garrulus. 10. L. remigibusfecundariisapicemembranaceocolorato, 
cauda integra. 

Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo ter- 
minatis. Fn.fvcc. 179. 

Garrulus bohemicus. Gcfn. av. 703. Aldr. om. I. 12. 
c. 18. Will. orn. 90. t. 20. Raj. av. 85. Alb. av. 2. 
p. 25. t. 26. Frifch. av. 32. /. 1. 
(3. Garrulus carolinenfis. Catcsb. car. 1 . p. 46. t. 46. 

Habitat in Europa e^ America borcali; afiivat fupra 
Sveciam. 

Vibriffoz ad rofirum nullm, quemadmodum in Turdis, 
a quibus etiam Roftro brcviore apice magis incurvo 
differt ; Nares fetis tecloz ut in Corvis ; proxime au- 
tcm dubia avis Laniis accedit; facics ex fascia ocu- 
lari non rcpugnat, fed baccivora, nec rapax. Remi- 
ges fecundarice fquama cotorata terminatoz. Nutritur 
Baccis Sorbi. II. PI- 9 6 AVES PIC/E. Pfittacus. 

II. PIC/E. 

Roflruni fubcompreffum, convexum. 44. PSITTACUS. 3- 

I I WilL 

Edv. Rojlrum aduncum: mandibula fu- 
periore mobili cera inftructa. 
Lingua carnofa, obtufa, integra. 
Pedum digiti antici 2, pofti- 
cique 2 . 

* Macrouri cauda cuneiformi. 

Macao. 1. P. macrourus ruber, remigibus fupra caeruleis, fubtus 

rufis, genis nudis rugofis. 
Pfittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis rugofis. 

Syft. nat. 18. 
Pfittacus maximus alter. Aldr. omitli. I. n. c. 

omit/i. 73. Raj. av. 29. Alb. av. \. p. 11. t. 

av. 158. t. 158. 
Pfittacus erythrocyaneus. Gefn. av. 721. 
Araracanga. Marcgr. braf. 206. 
Habitat in America meridionali. 
Corpus magnitudine Gallince , coccineunu Roftri ma- 

xilla fuperior alba; inferior nigra. Tempora nuda. 

alba, rugofa. Remiges imprimis exteriores ccerulece : 

teclricibus pluribus luteis. Cauda cuneiformis, longifji- 

nui. Reclrices rubrce, lateralibus cceruleis. 

Ararau- 2. P. macrourus fupra cseruleus, genis nudis; lineis plu- 
na. mofis. 

Pfittacus cauda cuneiformi,temporibusnudis : lineisplu- 

mofis. Syfl. uat. 18. 
Pfittacus maximus cyano-croceus. Aldr. ornith. /.11. 

c. 2. IVill. ornith. 110. t. 15. Raj. av. 28. 181. Sloan. 

jam. 2. p. 296. Edv. av. 159. /. 159. 
Ararauna. Marcgr. braf. 206. Will. omith. 1 1 1 . Alb. 

av. 3. p. 10. t. 10. fem. 6° 2. p. 16. /. 17. mas. 
Habitat in America meridionali. Cseru- AVES FICJE. Pfittacus. 97 

Caerulea fupra Collum, Dorfum, Alas, Caudam. Subtus 
Collo, Peclore, Abdomine, Cauda Lutea femince, f. 
Rubra Maris. Nigra Roflrum & Gula. Palpebrae fer- 
ratce papillis nigris. Tempora nuda, Hneata punclis 
plumofis cceruleo-nigris . 

obfcu- 3. P. macrourus niger, genis nudis, vertice cinereo-nigre- 
rus. fcente vario, cauda cinerea. Haffelq. iter. 236. 

Habitat in Africa? 

nobilis. 4. P. macrourus viridis, genis nudis, humeris coccineis. 

Muf. Ad. Fr. 2. p. 
Pfittacus viridis, alarum cofta fuperne rubente. Aldr. 

orn. I. 11. c. 5. Raj. av. 30, 181. Sloan. jam. 2. 

p. 297. 
Pfittacus mediae magnitudinis. Will. orn. 112. /. 16. 
Habitat in America meridionali. 

feverus. 5. P. macrourusviridis, genisnudis, remigibus reftricibus- 
que c?eruleis fubtus purpurafcentibus. Muf.Ad.Fr.i. 

p. 13- 

Habitat in Indiis. 

borneus. 6. P. macrourus ruber, remigibus re£lricibusque apice vi- 
ridibus, alis macula caerulea. 
Pfittacus coccineus, cauda longiore. Edw. av. 173. 

t. 173- 
Habitat in India: Borneo. 

folftitia- 7. P. macrourus luteus, alarum te6tricibus viridibus, cau- 
lis. da forficata. 

Pfittacus angolenfis. Alb. av. 3. p. 13. t. 13. 
Habitat in Guinea. 

caroli- 8. P. macrourus viridis, capite collo genibusque luteis. 
nenfis. Pfittacus carolinenfis. Catesb. car. 1. p. n. /. n. 

Habitat in Carolina, Virginia. 

alexan- 9. P. macrourus viridis, collari peaoreque rubro. gula 
dri. nigra. Amocn. acad. 4. p. 

Y{\\X-A.cw$>cubicularius, cauda cuneiformi, digito interiore 

poftice truncato. Haffelq. itin. 235. 
Pfittacus javanicus. Ofb. iter. 101. 
Pfittacus torquatus macrourus antiquorum. Will. om. 
77. t. 16./. 3. 

G Pfit- q8 AVES PICiE. Pfittacus. 

Pfittacus viridis ex ind. orientali. Alb.av. 2.t.i8.& 3. 

t. 14. 
Pfittacus torquatus macrourus antiquorum. Aldr. av. I. 

11. c. 12. Raj. av. 33. 
Perrocello. Olin. av. 24. t. 24. 
Habitat in China, Benghala, yEthiopia. 
P-imus (totus viridis torque tniniatd) innotuit fub ex- 
peditione Alexandri magni. Plin. 

pertinax. 10. P. macrourus viridis, genis fulvis, remigibus rectrici- 
busque canefcentibus. Muf. Ad. Fr. 1. p. 14. 

Pfittacus minor viridis, cauda longa & malis croceis. 
Frifch. av. 4. t. 54. 

Habitat in Indiis. 

canicula-u. P. macrourus viridis, fronte rubra, occipite remigi- 
ris. busque extimis caeruleis. 

Pfittacus capite rubro caeruleoque. Fdw. av. 176. t. 

176. 
Tui-apute-juba. Marcgr. braf. 206. ;/. 2. 
Habitat in America. 
Magnitudo Turdi. Cauda corpore longior. 

aerugino- 12.P. macrourus viridis, vertice remigibusque primoribus 
fus. caeruleis. 

Pfittacus minor, gutture fufco, occidentalis. Edw. av. 

177. t. 177. 
Habitat in America. 
Cauda corporc brevior. 

rufiro- 1 3 . P. macrourus viridis, roftro pedibusque rubris, reclrici- 
ftris. bus apice caerulefcentibus. Muf. Ad. Fr. 2. p. . . 

Pfittacus minor macrourus totus viridis. Aldr. ornith. 

I. 2. c. 13. Raj. av. 33. Sloan. jam. 2. p. 297. 
Pfittacus minor viridis, cauda longiore. Edw. av. 175. 

t. 175. _ 
Tujaputepjuba. Marcgr. braf 206. n. 3. Will. ornith. 

116. Raj. av. 34. 
Habitat in America. 

ornatus. 14. P. macrourus luteo-viridis, occipite gula pe6toreque 
rubris, vertice auribusque caeruleis. Pfit- AVES PIC7E. Pfittacus. 99 

Pfittacus minor e coccineo viridis. Edw. av. 174. 

t. 174. 
Habitat in America. 

agilis. 15. P. fubmacrourus viridis, teftricibus remigum primo- 
rum cserulefcentium fulvis, cauda fubtus rubra. 
Pfittacus minor viridis. Edw. av. 168. t. 168. 
Habitat in America. 
Magnitudo Coccothrauflis. Cauda cuneiformis, fed non 

elongata. 
* * Brachyuri cauda cequali. 

criftatus. 16. P. brachyurus albus, crifta dependente flava. 

Pfittacus albus criftatus. Aldr. omith. I. 11. c. 4. Will. 

ornith. . . Raj. av. 30. Seb. muf. 1. p. 94. t. 59./. 1. 

Alb. av. $.p. 12. t. 12. Ediv. av. 160. t. 160. Frifch. 

av. 4. /. 50. 
Habitat in China. 

niger. 17. P. brachyurus niger. 

Pfittacus niger. Edw. av. 5. /. 5. 
Habitat in Madagafcar. 
Cauda /onga, fed cequalis. 

fordidus. 18. P. brachyurus fubfufcus, gula cserulea. alis caudaque 
viridibus, roftro anoque rubris. 
Pfittacus fufcus. Edw. av. 167. /. 167. 
Habitat in Mexico. 

erythro- 19. P. brachyurus cinereus, uropygio, reftricibus remigi- 
leucus. busque coccineis. f 

Pfittacus erythroleucus. Aldr. om. /. 11. c. 11. WiU. 
om. 76. Raj. dv. 31. 

Habitat . . . 

Magnitudo Gallinoe. 

erithacus. 20. P. brachyurus canus, temporibus albis, cauda coccinea. 
Muf Ad. Fr. \.p. 14- 
Pfittacus cinereus f. fubcsruleus. Aldr. ornith. I. 11. c. 

10. Raj. av. 31. Alb. av. 1. p. 12. t. 12. Frifch. 

av. 4. t. 51. 
Habitat in Guinea. G 2 ioo AVES PIGE. Pfittacus.. 

garrulus. 21. P. brachyurus ruber, genibus alisque viridibus. re6tri- 

cibus medietate poftica cseruleis. Muf. Ad. Fr. z.p. 
Pfittacus ruber, remigibus rectricibusque introrfum pur- 

pureis. It. Wgot. 137. 
Pfittacus rufus, femoribus & alis viridibus. Frifch. av. 

4. t. 45. 
Pfittacus coccineus, alis e viridi & nigro variis. Edw. 

av. 172. /. 172. 
Habitat in Afia. 

aurorae. 2 2 . P. brachy urus coccineus, alis viridibus nigrisque. re6tri- 
cibus fiavis medietate poftica virefcentibus. 

Pfittacus coccineus orientalis, alis ex viridi & nigro va- 
riis. Raj. av. 31. 

Habitat in India oricntali. 

Corpus coccineum, magnitudine Turdi. Alarum teclri- 
ces virides. Remiges nigrce margine exteriore viridi : 
fubtus pnrpurafcentes. Annulus viridis fupra genua. 
Pedes nigri. Roftrum flavum. Raj. 

Domi- 23. P.brachyurus ruber, pileo fufco, alis viridibus. hume- 
cella. ris genibusque cs^ruleis. 

Pfittacus coccineus orientalis. vertice nigro. Edw. av. 

171. /. 171. 
Pfittacus brafilienfis. Alb. ar. \. p. 13. /. 13? 
Habitat in Afia. 

Lory. 24. P. brachyurus purpureus, pileo nigro. alis viridibus, 
peftore genibus caudaque caeruleis. 
Pfittacus coccineus orientalis, vertice nigro. Edw. av. 

1 70. /. 1 70. Frifch. av. 4. /. 44 r 
Habitat in India orientali. 

caerulo- 25. P. brachyurus, capite pectore dorfoque caeruleis, ven- 
cephalus. tre uropygio caudaque viridibus, vertice fiavo. f 

Pfittacus verficolor f. erythrocyaneus. Aldr. orn. /.11. 
c. 9. Will. orn. 75. Raj. av. 31. 

Habitat . . . 

leucoce- 26. P. brachyurus viridis . remigibus caaruleis . fronte 
phalus. alba. 

Pfittacus leucocephalus. Aldr. ornith. 1. 11. c. 8. Raj. 

av. 31. 
Pfittacus viridis, fronte alba, collo rubro. Frifch. av. 
4. /. 46. 

Pfit- AVES PIGE. Pfittacus. 101 

Phttacus viridis, capite albo. Edw. av. 166. t. 166. 

Habitat in America. 

Corpus magnitudine Cuculi, viride pennis margine ni- 
gris. Caput fupra 6° ad latera cceruleum ; fro?ite o- 
culorumque regione alba. Gula tota rubra. Remiges 
nigrce latere exteriore denudato cceruleoz. Rectrices ce- 
qualcs. virides, bafi rubrce, apice fiavefcentes ; at \. i. 
latere exteriore cceruleo ; 6. 6. unicolores. Abdomen 
poftice ferrugincum. 

aeftivus. 27. P. brachyurus viridis, fronte cserulea, humeris fangui- 
neis. 

Pfittacus viridis melanorrhynchos. Aldr. av. 1. 1 1. c. 7. 
Raj. av. 30. 

Pappagallo. Olin. av. 23. /. 22. 

Pfittacus viridis & luteus barbadenfis. Alb. av. 3./. 11. 
/.11. male. 

Pfittacus viridis major occidentalis. Ediv. av. 162. 
t. 162. 

Pfittacus viridis, capite luteo, fronte camilea. Frifch. 
av. 4. /. 47? 

Habitat in America. 

Corpus magnitudine Cotumbce, viride , dorfo adfpcr- 
fo pennis luteis. Facies flava. Frons ccerulea. Vertex 
albidus. Rectrices virides apice pallidiores : 1. 2. 3. bafi 
interiore rubroz; at 1 etiam latere exteriore ccerulea. 
Humeri fulvi f. fanguinci. Remiges primores nigrce 
apice carulefcentes , latere cxteriore virides ; fecun- 
daricc anteriores latere exteriorc verfus bafin rubra. 
Roftrum nigrum. 

paradifi. 2 8. P. brachyurus luteus, angulo abdominis reftricibusque 
bafi rubris. 
Pfittacus paradifi ex cuba. Catesb. car. \.p. 10. /. 10. 
Habitat in America. 

feftivus. 39. P. brachyurus viridis, fronte purpurafcente, fuperci- 
liis gulaque caeruleis. dorfo fanguineo. 
Habitat in Indiis. 
Corpus magnitudine Cohimbce. 

G \ \o. P. Pfittaci monogami, pcr paria inccdunt, garruhei^) loqnaccs, docilcs, longcevce, vicli- 
tantimprimis nucibus, glandibus, fcm.cucurbitarum, Carihami ; fcandunt rcflro, 
irati pennas erigunt, mcditabundi. 

(*) tege : garruli. Vidc Emcndanda pag. 824. 102 AVES FICJE. Pfittacus. 

brafilien-30.P.brachyurus viridis. facierubra, temporibus caeruleis. 
fis. Pfittacus viridis brafilienfis. Edw. av. 1 6 1 . /. 161. 

Habitat in Brafilia. 

Avis viridis fiavo contaminata. Rubrum infra flexu- 
rani alce 6° in exteriore latere reclricum 2. 2; cae- 
ruleum in latere cxteriore remigum rcclricumquc pri- 
nwruvi. 

autum- 3 1 . P. brachyurus viridis. fronte remigumque macula coc- 
nalis. cinea. vertice remigibusque primoribus caeruleis. 

Pfittacus viridis minor occidentalis. Edw. ar. 164. 
/. 164. 

Habitat in America. 

Magnitudo Columbce. Corpus viridc. Oculorum regio 
cozrulea. Alarum teclrices primorcs ccerulece, bafi ru- 
brce. Remiges primores ccerulea, pojleriores virides. 
Reclrices fupra viridcs, apice flavefcentes: extimo 
latere exteriore cazruko; fubtus ftavcr, bafi rufefccn- 
tcs, nicdio macula viridi. 

accipitri-32. P. brachyurus viridis. capite grifeo. collo pectoreque 
nus. fubviolaceo vario, remigibus reclricibusque apice cse- 

ruleis. 
Pfittacus orientalis capite accipitris. Edio. av. 165. /. 

165. 
Pfittacus elegans. Cluf. cxot. 365. Raj. av . 32. Will. 

ornith. . . . 
Habitat in India. 

melano- 33. P.brachiurus viridis fubtus luteus. pileo nigro. pecto- 
cephalus. re albo. Muf. Ad. Fr. 2. p. 

Pfittacus coccineus, ventre albo. Ediv. av. 169. /. 169. 

Habitat in Mexico. 

collarius. 34. P. brachyurus viridis. collo rubente. 

Pfittacus minor, collo miniaceo. Sloan. jam. 2. p. 297. 

Raj. av. 181. 
Habitat in America. 

pullarius.35. P.brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva fafcia 
nigra. Muf. Ad. Fr. 2. p. 
Pfittacus parvus viridis, ex india orientali. Alb. av. 3. 

p. 15. /. 15. 
Pfittacus minimus viridis. cum fronte & gula rubra. 
Frifch. av. 4. /. 54. 

Pfit- AVES PIC/E. Pfittacus. 103 

Pfittacus pufillus viridis aethiopicus. Raj. av. 31. 

Pfittacus minimus. Cluf. exot. 365. 

Pfittacus minor verficolor. Scb. muf. 2. p. 40. t. 40. 

/. 1. 
Habitat in Afia, .-Ethiopia. 

Galgu- 36. P. brachyurus viridis, uropygio pe&oreque coccineis. 

lus. vertice cseruleo. Amozn. acad. 4. p. . Osb. iter. 10 1. 

Pfittacus minimus viridis ruber indicus. Edw. av. 6. 

t. 6. 
Avicula cechini. Aldr. or/i. 1. 20. p. 560. 
Habitat in India. 

Pedc altero fufpc/ifus dormit. Plin. X, 33: Galgulos 
ipfos dependentes pedibus fomnum capere confirmat, 
quia tutiorcs ita fe fpercnt. 

pafferi- 37. P.brachyurus luteo virens, macula alarum alisque fub- 
nus. tus crcruleis. Mufi Ad. Fr. 1. p. 14- 

Habitat in America. 
Magnitudo Paffcris . 
Remigcs fubtus 6° tcclrices alarum primarice carulecB. 

45. RAMPHASTOS. Roftrum maximum, inane, con- 

vexum, extrorfum ferratum. 

Nares pone maxillas. 

Lingua pennacea. 

Pedum digiti antici poftici- 
que gemini. 

piperivo- 1 . R. roftro nigro : carina craffiffima. 
rus. Habitat in America mcridiona/i. 

Tuca- 2. R. roftro rubro: carina obtufa alba. 
nus. Habitat in America meridionali. 

Maxillse verfus bafin fafcia nigra. 

picatus. 3. R. roftro rubro: apice nigro: carina compreffa. 

Pica brafilienfis. Alb. av. 2. p. 24. , t. 25. Aldr. orn. 

1. 20. c. 19. 
Habitat in America meridionali. 
Roftrum magnum ii/tcr congenercs; ctiam bafi nigri- 

cans. 

G 4 4- R- 104 AVES PIC/E. Ramphaftos. Aracari. 4. R. roftro nigro: maxilla fuperiore lateribus alba. bafi 
triloba. 
Toucan. Edw. av. 64. /. 64. 
Aracari. Marcgr. braf 217. Raj. av. 44. 
Habitat in America meridionali. 

Maxilla fuperior ad nares triloba, quod non in reliquis, 
fafcia abdominis anoqae fanguineis. 46. BUCEROS. Rqftrum convexum, cultratum, 

magnum; Frontis calvaria nu- 
da, offeo-gibbofa. 

Nares in bafi roftri. 

Lingua acuta, brevis. 

bicornis. 1. B. fronte offea plana antrorfum bicorni. Amcen. acad. 
4. p. . . 

Calao. Pet. gaz. 43. t. 28. /. 6. 6- /. 31. /. 1. 77)7/. 
Ornith. t. ij.f. l. 

Habitat in China. 

Corpus magnitudine Gallince, nigrum ; fubtus peclore, 
abdomine, femoribus album. Macula alba in remigi- 
bus alarum. Cauda hngiufcula. Rectrices 10, nigrce, 
cxtimis utrinque albis. Pedes virefcentes : digitis 3 
a/iticis; 1 poflico. 

2. B. cornu maxillari frontis recurvato. f 
Rhinoceros. Bont. jav. 63. /. 64. Olear. muf. t. 15./. 
4. Will.orn. t. 17./. 3. Worm. muf 293. Aldr. orn. 
I. 12. c. 20. 
Habitat in India. 

Cum Willugbaus aliiquc roflrum extrorfum ferratum fi- 
fiant, videtur Ramphafli potius generis avis ejfe. 
Pceda fcetidaque cadaveribus viclitans venatores comi- 
tatur. Rhino- 

ceros. 47. CRO- AVES PIOE. Crotophaga. 105 

47. CROTOPHAGA. Rojirum compreffum, femio- 

vatum, arcuatum, fulco u- 
trinque exaratum; Man- 
dibula fuperiore margine 
utrinque angulata. 
Nares pervise. 

Ani. 1. Crotophaga. 

Crotophagus ater, roftro breviore compreffo arcuato-cul- 

trato. Brown. jam. 474. 
Monedula tota nigra major garrula, mandibula fuperio- 

re arcuata. Sloan.jam. 2. p. 298. /. 256./. 1. Catesb. 

car. 3./. 3. t. 3. 
Ani. Marcgr. braf. 193. Will. om. 120. Raj . av. 35. 

n. 10. 6° 185. n. 29. 
Habitat in America, Africa; viclitans gryllis. 

48. CORVUS. Rq/lrum convexum, cultratum, bafi 

pennis fetaceis teclum. 
Lingua cartilaginea bifida. 

Corax. 1. C. ater, dorfo caerulefcente, cauda fubrotundata. Fn. 

fuec. 69. 
Corvus. Gefn. av. 334. Aldr. om. I. 12. c. . Jonjl. av. 

38. t. 16. Will. ornith. 82. t. 18. Raj. av . 39. Alb. 

av. 2. p. 19. t. 20. Frifch. av. t. 63. 
Habitat in Europa, viclitat cadaveribus, furto deditus, 

loqui addifcit, feris convivalis, clamitans. 

Corone. 2. C. atro-caerulefcens, cauda rotundata: re6lricibus a- 
cutis. 
Cornix. Raj. av. 39. n. 2. Alb. av. 2. p. 20. t. 21. 
Habitat in Europa. 

frugile- 3. C. ater, fronte cinerafcente. Fn.fvec. 70. 
gus. Cornix frugilega. Aldr. orn. I. 12. c. 3. Will. ornith. 

84. t. 18. Raj. av. 39. Alb. av. 2. p. 21. t. 22. Frifch. 
av. t. 64. 
Habitat in Europa, agris infejla, gregaria. 

Cornix. 4. C. cinerafcens. capite gula alis caudaque nigris. Fn. 
fvec. 7 1 . 

G s Cor- 106 AVES PIGE. Corvus. 

Cornix cinerea frugilega. Aldr.ornith. I. 12. c. 4. Will. 

omith. 84. /. 77. Raj. av . 39. Alb. av. 2. p. 22. 

t. 23. Frifch. av. t. 65. 
Habitat in Europa , viclitat Larvis Tipularum , quis- 

quiliis : apitd nos re/egata, at inaitdita Gr* indefenfa. 

Ventis advcrfa conftdet. 

Mone- 5. C. fufca, occipite incano. fronte alis caudaque nigris. 
dula. Fn. fvec. 72. 

Monedula f. Lupus. Aldr. orn. I. 12. c. 9. Will. or- 
nith. 85. t. 19. Raj. av. 40. Alb. av. \.p. 14. t. 14. 
Frifch. av. t. 67. 
Habitat in Europse agris ; gregaria. 

bengha- 6. C. vertice alis caudaque caeruleis, collo grifeo. 
lenfis. Pica glandaria benghalenfis. A/b. av. 1. p. 17. t. 17. 
Habitat in Benghala. 

glanda- 7 . C. teftricibus alarum caeruleis : lineis transverfis albis 

rius. nigrisque, corpore ferrugineo variegato. Fn.fvec. 74. 

Pica glandaria. Gefn. av. 700. A/ar. omith. /. 12. c. 

14. Will. orn. 88. /. 19. Raj. av. 41. A/b. av. 1. p. 

16. /. 16. Frifch. av. t. 55. O/in. av. 35. 

Habitat in Europa ; co/ligit nuccs, glandcs : fuperf/uas 

dcfodit. 

criftatus. 8. C. te6tricibus alarum lineis transverfis nigris, corpore 
caeruleo, collari nigro. 
Pica glandaria caerulea criftata. Catesb. car.p. 15. t. 15. 
Habitat in America feptattrionati. Prtrccdcnti i/t mul- 
tis afftmi/ans. 

Caryoca-9. C. fufcus alboque punctatus, alis caudaque nigris: re- 
ta6les. clricibus apice albis: intermediis apice detritis. 

Corvus cinereus, cauda alisque nigris. Fn. fvec. 75. 
Caryocatactes. Gefn. av. 245. Wi/l. ornith. 90. /. 20. 

Raj. av. 42. 
Pica abietum nigra guttata. Frifch. av. t. 56. 
Habitat in Europa; edit mtces. 

Pica. 10. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi. Fu. 
fvec. 76. 
Pica varia f. caudata. Gcfn. av. 695. A/dr. orn. /. 12. 
c. 12. Jonfi. av. 44. /. 17. Wil/. ornith. 87. /. 19. Raj . 
av. 41. A/b. av. t. i.p. 15. /. 15. Frifch. av. t. 58. 

Habi- AVES PICE. Corvus. 107 

Habitat in Europa nido artificiofo. 
Degit ad pagos, mier hoftes offenfos fylvarum ofor; le- 
git quisquilias. 

paradifi. n. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi, remigi- 
bus intermediis longiffimis, capite nigro criftato: 

Manucodiota criftata ex albo nigroque variata. Raj. av. 
195. t. 2.f. 13. 

Avis paradifi. Seb. muf 1 ./. 85 . /. 52 ./. 3 . & /. 30./. 5 . 

Pica orientalis, cauda duabus pennis longiffimis. Edw. 
av. 113. t. 113. 

Habitat i/i India. 

infauftus. 12. C. dorfo cinereo, rectricibus rufis : intermediis duabus 

cinereis. fascia nigricante. 
Turdus reclricibus rufis : duabus intermediis cinereisfa- 

fcia nigricante: proximisapicecinereis. Fn.fvec. 187. 
Merula faxatilis. Will.orn. 145.*. 3 6 - Raj.av.t^. Alb. 

av. 3./. 51. t. 55. 
Habitat in Europse alpinis fylvis. 
Aris proterva^ fape camivora. 

49. CORACIAS. Rojlrzim cultratum apice incurvato, 

bafi pennis denudatum. 
Lingua cartilaginea, bifida. 

Garrulus. 1. C. cserulea, dorfo rubro, remigibus nigris. 

Corvus dorfo fanguineo, remigibus nigris, re6lricibus 

viridibus. Fn.fvec. 73. 
Cornix caerulea. " Gefi. av. 335. Aldr. ornith. I. 12. c. 

18. &• 5. Will. orn. 85. /. 20. 
Garrulus argentoratenfis. Raj. av. 41. Edw. av. 109. 

/. 109. 
Habitat in Europa, viclitans Scarabais, Raius. 

caffra. 2. C. cserulea, remigibus margine exteriore luteis. 
Habitat in /Ethiopia. /. Burmannus. 
Femina cceruhfccntc-nigra efl. 

Oriolus. 3. C. flava alis caudaque nigris. 

Ampelis fiava. artibus nigris, reclricibus quinque exte- 
rioribus retrorfum flavis. Acl. Stockh. 1750./. 127. 

t- 3-/- 5- 
Oriolus. Gcfn. av. . . . 

Gal- 108 AVES PIGE. Coracias. 

Galbula. Aldr. orn. 854. t. 857. 858. 

Galbula benghalenfis. Edw. av. 185. /. 185. 

Picus nidum fuspendens. Will. orn. . . t. 7,6./. 6.<W. 38. 

/. 4. Jonjl. av. 112. t. 41./. 8. Raj. av. 68. 
Flava avis benghalenfis. Alb. av. 3. p. ig. t. 20. 
Habitat in Europa, Afia, migratoria avis. 

Galbula. 4. C. fulva, capite dorfo remigibusque nigris. 

Icterus ex aureo nigroque varius. Catesb. car. 1. p. 48. 

t. 48. 
Habitat in America. 

aurea. 5 . C. flavo-fulva, gula te6lricibus primariis extremitateque 
rectricum nigris. 
Paradifea flavo-fulva. Muf. Ad. Fr. 1. p. 15. 
Paradifea aurea. Edw. Av. 112. /. 112. 
Habitat in Afia. 

Xanthor-6. C. flava, capite remigibusque primoribus nigris. 
nus. I6lerus indicus, capite nigro. Edw. av. 77. t. 77. 

Xanthornus major, nigro varius. Broun. jam. 477. 
Pica luteo nigra varia. Catesb. car. 3./. 5. t. 5. 
Habitat in America. 50. GRACULA. Roftrum convexo - cultratum , bafi 

nudiufculum. 
Lingua integra, acutiufcula, carnofa. 
Pedes digitis anticis 3, poftico 1 . 

religio- 1 . G. nigro violacea, macula alarum alba, fafcia occipi- 
fa. tis nuda flava. 

Corvus javanenfis. Osb. iter. 102. 

Sturnus indicus. Bont.jav. 67. Will. orn. 145. /.38. Raj. 

av. 68. 
Minor f. Mino. Edw. av. 17. t. 17. Alb. av. 2. p. 35. 

t. 38. 
Habitat in Afia. 

fcetida. 2 . G. nigra, remigibus extus caerulefcentibus, fafcia collari 
nuda. 
Habitat i/i America. Rolander. Magni- AVES PIOE. Gracula. 109 

Magnitudo Picce. Corpus nigrum, at Alce compofitis rc- 
migibus extus ccerulefcentes absque alba macula. Re6lri- 
ces cequales. Caput nigrum, plumis ereclis breviffimis 
quafi kolofericeum. Roftrum fere Cuculi. Nares ova- 
ta nudcu. Lingua integra camofa acuta. Pedes tetra- 
daclyir. 11/10 pojtico. 

Barita. 3. G. fubgrifea. humeris caeruleis, remigibus extus viridi- 
bus. 
Habitat i/i Americae Mufis. cujus fruclus devaflat. Ro- 

lander. 

Roftrum breviitfcitlum. cultratitm. nigricans, bafi nudiim. 
fubtits albicans. Alae complicatis remigibus virides; 
explicatce remiges intus nigrce. Cauda rotundata, vi- 
ridis ditm complicata. 

criftatel- 4. G. nigra, remigibus primoribus bafi reclricibusque api- 
la.- ce albis, roftro flavo. 

Sturnus chinenfis niger. Edw. av. 19. t. 19. 
Habitat in China. 

Saularis. 5. G. nigro-caerulefcens, abdomine macula alarum re- 
clricibusque lateralibus albis. 
Pica minor benghalenfis. Edw. av. 181. /.181. 
Dialbird. Alb. av. 3./. 17- t. 17. 18. 
Saularis maderafpatanus. Raj. av. 197. t. 2. f. 19. 20. 
Habitat in Afia. 

Quifcu- 6. G. nigro-violacea, cauda fubcuneiformi . 

~la. Monedula purpurea. Catesb. car. \.p. 12. t. 12. 

Merops niger, viridi (*) argentea. Brow/i. jam. 476. 
Habitat in America feptentrionali. 

Virginianis i/ivifa avis: aqua cV igne interdicla, fed in- 
jufte. 
Atthis. 7. G. viridi-caerulea, abdomineferrugineo,pedibusfangui- 
neis. 
Corvus {cegyptius) viridi maculatus, dorfo medio cseruleo. 

Hajfelq. itcr. 140. n. 20. 
Habitat in yEgypto. 51. PA- (*) lege : iride. Vide Emendanda pag. 824. "o AVES PICJE. Paradifea. 

51. PARADISyEA. Roftrum bafi plumis tomentofis 

teclum. 
Pennce hypochondriorum lon- 
giores. 

apoda. 1. P. pennis hypochondriis corpore longioribus, reclrici- 

bus intermediis longis fetaceis. 
Paradifea lutea, cauda peclore abdomineque brunneis, <>u- 

la azurea. It. Wgoth. 139. Mufi Ad. Fr. \. p. 15. 
Paradifea avis. Clufi exot. 360. t. 360. Olear. muf. 24. 

/. 13./. 1. Seb. mufi. 1. p. 24. /. 13./. 1. Hern. 

mex. 317. /. 318. Worm. muf 294. /. 294. Bradl. 

nat. t. 12. f. 1. 2. 
Manucodiata major. Edw. av. 110. /. 110. Marcgr. 

braf. 201. Raj. av. 21. n. 7. 
Habitat in India; gregaria. 
Cirrhi 2 caudoz apicc attenuati, nudi, rccli. 
Apodam perperam dixere veteres: viclitat Papilioni- 

bus maximis. 

regia. 2. P. cirrhis caudalibus filiformibus apice lunato-penna- 

ceis. Muf Ad. Fr. 1. p. 15. 
Rex avium paradifaearum. Pet. gaz. 1. t. 53. /. 2. 

Cluf exot. 362. /. 362. Olear. muf 24. /. 13./ 2. 

Raj. av. 22. n. 10. Scb. muf 1. t. 38./. 5. Edw. 

av. iii. /. iii. 
Habitat in India orieniali. 
Purpurea pedorali ccerulefcente ; cirrhi cauda longiffi- 

mi; Pennoz fub alis funt reliquis longiores , licet 

xauda breviores. (*) 

52. CUCULUS. Roftrum teretiufculum. 

Nares margine prominulae. 
Lingua fagittata, plana, integra. 

canorus. 1. C. cauda aequali nigricantealbopunaata. Fn.fvecjj. 

Cuculus. Gefn. av. 363. Aldr. omith. I. 5. c. 107. 

Bell. av. 22:6. Will. ornith. 62. /. 77. Frifch. av. 

4. /. 40, 41, 42. Raj. av. 23. Alb. av. i.p. 8. t. 8. 

Olin. av. 38. 

Habi- (*) Paradifeas fidlas (Seb. muf 1. t. 60. f. 1, 2, 3), e PfUtacis aliisque vendi- 
dtt fape Mti/eis afins chinenfeum. AVES PIGE. Cuculus. 1 1 1 Habiiat in Europa; viclitat Larvis. 
Ova fua aliarum avicularum nidis imponit, cubandi im- 
potcns ; variat cetate , fcxu ; tempore frondefcentice, 
fiorefcenticB , groffifcationis cuculat; occultatur ca- 
niculce ortu ; in falco/icm transformari perperam affe- 
ritur. 

Perfa. 2. C. cauda «quali, capite crifta erecta, remigibus pri- 
moribus rubris. 
• Touraco. Alb. av. 2. p. 19. /. 19. Edw. av. 7. /. 7. 
Habitat in Africa. 

Antice viridis, poflice fubviolaccus. rcmig/bus primoribus 
rubris ; linea alba fupra & i/ifra palpebras fanguineas. 

Vetula. 3. C. cauda cuneiformi, corpore fubfufco : fubtusteftaceo, 

ciliis rubris. 
Cuculus major. Sloan. jam. 2. p. 312. t. 258./. i, 2. 
Cuculus major olivaceus, cauda longiore, ciliis rubris. 

Brown . jam . 476. 
Picus major leucophseus f. canefcens, pluviae avis&Se- 

nex dictus. Raj. av. 182. 
Habitat in Jamaica. 
Voce clamofiore pluviam prozfagit. 

glanda- 4. C. cauda cuneiformi, capite fubcriftato, fafcia ocula- 
rius. ri nigra. 

Cuculus fulvus maculatus. Edw. av. 57. t. 57. 
Habitat in Africa feptentrionali 6° Europa aujlrali. 
Dorfum fufcum. Alce albo punclatce. Subtus teflaceus 
efl. Caput cinereum, fubcriflatu/n. Linea nigra trans 
oculos. 

fcolopa- 5. C. cauda cuneiformi, corpore undique grifeo fufco- 
ceus. que nebulofo. 

Cuculus indicus fufcus maculatus. Edw. av. 59. /. 59. 
Habitat in Benehala. niger. 6. C. cauda cuneiformi, 
flavo. 
Cuculus indicus niger. 
Habitat in Benehala. corpore nigro nitido , roftro 
Edw. av. 58. /. 58. america- 7. C. cauda cuneiformi, corpore fupra cinereo : fubtus al- 
nus. bo, maxilla inferiore lutea. Cucu- ii2 AVES PIGE. Cuculus. 

Cuculus carolinianus. Catesb. car. g. t. g. 
Habitat in Carolina. 

auratus. 8. C. cauda fubforcipata, gula pectoreque nigris, nucha 

rubra. 
Picus major, alis aureis. Catesb. car. i.p. 18. t. 18. 
Habitat in Carolina. 
Cauda refcrt Picuni. Avis varia pulchra ; rackis re- 

migutn primorum aurea. 53. JYNX. Roftrum teretiufculum, acuminatum. 
Nares concavse. 

Lingua teres. lumbriciformis. longiffi- 
ma, apice mucronata. 

Torquil- 1. JYNX. 

la. Cuculus fubgrifeus maculatus, reclricibus nigris fafciis 

undulatis. Fn.fvec. 78. /. i.f. 78. 
Jynx f. Torquilla. Bell. av. 76. a. Gefn. av. 573. 
Aldr. ornith. I. 12. c. 42. fonfl. av. . . t. 42. Will. 
om. 95. /. 22. Raj . av. 44. Rudb. lapp. 66. t. 66. 
Alb. av. i.p. 11. t. 21. Frifch. av. . . t. 38. 
Habitat in Europa. 54. PICUS. Rojirum polyedrum, reclum: apice cu- 

neato. 
Nares pennis fetaceis obteclae. 
Lingua teres, lumbriciformis , longis- 

fima, mucronata, apice retrorfum 

aculeata fetis. 

martius. 1. P. niger, pileo coccineo. Faun.fvcc. 79. 

Picus niger maximus. Gefn. av. 708. Aldr. orn. I. 12. 

c. 31. Will. omith. 22. t. 21. Raj . av. 42. Alb. 

av. 2. p. 26. /. 27. Frifch. av. t. 34./. I. 
Habitat in Europa, vix in Anglia. 
Arbores emortuas confcindit. 

2. P. 

Lingiea Picorum d^ Jyngis infcrititr fronti. Intejtina cacis carcnt. AVES PIOE. Picus. H3 

principa-2. P. niger, crifta coccinea, linea utrinque collari remigi- 
Hs. busque fecundariis albis. 

Picus maximus, roft.ro albo. Catcsb. car. i.p. 16. t. ib. 
Habitat in America feptentrionali. 

pileatus. 3. P. niger, capite criftato rubro, temporibus alisque al- 

bis maculis. 
Picus niger maximus, capite rubro. Catcsb. car. 2. p. 

17. /. 17. Kalm. itin. 2. p. 271. 
Ipecu. Marcgr. braf. 207. 
Habitat in America. 
Diffcrt a P. cornicino, quod tempora alba; maculcz ah- 

quot parvce in alis albcB ; caput magis latc coccineum. 

hirundi- 4. P. niger, occipite coccineo, humeris albido pun&atis. 
naceus. Picus fecundus niger. Alb. av. 3. p. 22. t. 23. 

Habitat iu America fcptcntrionali. 

Magnitudinc vix Hirundincm fuperat. 

erythro- 5. P. capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomi- 
cephalus. ne albo. 

Picus capite toto rubro. Catcsb. car. 1. p. 20. t. 20. 

Habitat iu America. 

caroli- 6. P. pileo nuchaque rubris, dorfo fafciis nigris, rearici- 
nus. bus mediis albis nigro pun6latis. 

Picus ventre rubro. Catesb. car. 1. p. 19. /. 19./- 2. 
Habitat in America feptentrionali. 
Ani rcgio rubra punclata. 

viridis. 7. P. viridis, vertice coccineo. Fn. fvcc. 80. 

Picus viridis. Gcfn. av. 710. Aldr. ornith. 1. 12. c. 34. 
Will. omith. 93. /.21. Raj. av. 42. Alb. av. 1. p. 
18. /. 18. Frifch. av. . . t. 35. /. 1. 
Habitat iu Europa. 
bengha- 8. viridis, occipite rubro, nucha nigra, fubtus anticeque 
lenfis. albus nigro maculatus. 

Picus benghalenfis. Alb. av. 3. p. 21. t. 22. Edw. av. 

182. /. 182. 
Habitat in Benghala. 

H Habi- Pici Larvas infcdonim Ugnum intits rodentiumrojlro fecantejono terrefaciente, au- 
ditu percipiente, lingua acuta hajlata intrante extrahnnt, dc qua Acl. angl. 
350. p. 509. ii 4 AVES PIGE. Picus. 

Habitus P. viridis fed dilutior; facie antice, collo fub- 
tus, pcclore albis maculis nigris. Cauda nigra. Oc- 
ciput crijia rubra. 

femiro- 9. P. maxilla fuperiore breviore. Muf Ad. Fr. 1. p. 16. 
ftris. Habitat in India. 

major. 10. P. albo nigroque varius, ano occipiteque rubro. 

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus laterali- 

bus utrinque albefcentibus. Fn. fvec. 81. 
Picus varius major. Gefn. av. 708. Aldr. ornith. I. 12. 

c. 32. Will. om. 94. t. 21. Raj. av. 43. Alb. av. 1. 

p. 19. /. 19. Frifch. av. . . t. 36. /. 1. 
Habitat in Europa. 

medius. 11. P. albo nigroque varius, ano verticeque rubris. 

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus 

apice albo variegatis. Fn. fvcc. 82. 
Picus varius minor. Gefn. av. 708. Aldr. om. I. 12. 
c- 33- Will. omith. 92. /. 21. Raj. av. 43. Has- 
felqv. iter. 2^2. 
Habitat in Europa. 

minor. 12. P. albo nigroque varius vertice rubro, ano albido. 
Picus albo nigroque varius, reftricibus tribus laterali- 

bus feminigris. Fn. fvec. 83. Haffelqv. iter. 242. 
Picus varius tertius. Raj. av. 43. 
Picus varius minor. Alb. av. 1. p. 20. /. 20. 
Habitat in Europa. 

trida<5ty-i3. P. albo nigroque varius, pedibus tridactylis. Fn.fvec. 
lus. 84. Acl. Stockh. 1740. p. 222. 

Picus trida<5lylus. Edtu. av. 114. t. 114. 
Picus tridaclylos anomalus. Muf pctrop. 368. 
Habitat in Svecia ad Alpes Lapponicas, Dalekarlicas 

frcqucns 6° ad finuni Hudfonis nec non in Sibiria. 
Europceus vertice flavo , Americanus rubro efl. Ani 
regio albida. 55- SIT- AVES PIOE. Sitta. 115 

55. SITTA. Roftrum fubcultrato - conicum , rectum, 

porrectum : integerrimum , mandi- 
bula fuperiore obtufiufcula. 
Lingua lacero - emarginata. 

europcea.i. S. re6tricibus nigris : lateralibus quatuor infra apicem 

albis. Fu. fvec. 182. 
Sitta f. Picus cinereus. Gefn. av. 711. Aldr. orn. I.12. 

£.38. Will. ornith. 98. /. 33. Raj . av. 47. Alb. av. 

2. p. 27. t. 28. Frifch. av. . . t. 39. /. 2. 
(3. Sitta capite nigro & Sitta capite fufco. Catcsb. carol. 

1. p. 22. t. 22. 
Habitat iu Europae, Americae truncis arborum larvas 

fub corticc effodicns: Nitces roflro perforat c^ edit. 

Kidum firuens reperto congruo foraminc arboris , il- 

lud limo oblinit pro capacitate ingreffus. 

56. ALCEDO. Roftrum trigonum, craffum, recium, 

lonooim. 

o 

Lmgua carnofa, breviffima, plana, 
acuta. 

Ifpida. 1. A. brachyura, fupra cserulea, fubtus fulva. 

Ifpida fupra cserulea, fubtus ferruginea. Muf. Ad. Fr. 

1. p. 16. 
Ifpida. Raj. av. 48. n. 1. Olin. av. 39. Aldr. orn.l. 

20. c. 61. 
Ifpida indica minor. Edw. av. 11. t. 11. Alb. av. 1. 

p. 51. t. 54. 
Alcedo americana f. Apiaftra. Seb. muf 1. p. 87. /. 

53- /• 3- 
Habitat ad maris littora in Europa, Afia. 

erithaca. 2. A. brachyura, dorfo cseruleo, abdomine luteo, capite 
uropygioque purpureo, gula nuchaque albis. 
Alcedo benghalenfis. Alb. av. 3. p. 28. t. 29. 
Habitat in Benghala. 

Alcyon. 3. A. brachyura nigra, abdomine albo, peftore ferru- 
gineo. 
Alcyon. Catesb. car. 1. p. 69. /. 69. Raj. av. 49. 

u. 2. 6° 184. n. 14. 

H 2 Ifpi-, n6 AVES PICE. Alcedo. 

Ifpida carolinienfis. Edw. av. 115. /. 115. 

Jaguacati guacu. Marcgr. braf 194. 

Habitat in America. 

Roftrum capite longius, validum f Picce. Macula al- 
ba ante &* poft oculos. Lingua brcviffima , caruofa. 
acuta, plana. Corpus nigrum. Pennae capitis longio- 
res. Remiges nigrce, apice albce : exterioribus minori- 
bus ; omnes latere interiore albo maculatce. Reclri- 
ces 12, cequales, utrinque albo maculatoz. Gula alba. 
Peftus & Abdomen alba , fed Peclus antice fafcia 
ferruginea. Femora fcrruginea. Tibiae brevifftmaz. 
Digitus extimus connexus cum intermedio. 

Todus. 4. A. brachyura viridis. gula fanguinea, abdomine albo. 

Rubecula viridis elegantiffima. Edw. av. 121. t. 121. 

f. 1. Sloan. jam. 2. p. 306. /. 263./. 1. Raj. av. 187. 

Todus viridis , peftore rubro . roftro reclo. Brown. 

jam. 476. 
Habitat in America. 

Genus dubium 6° quafi medium inter Alccdincm 6r° 
Trochilum. 

fmyrnen-5. A. macroura ferruginea, alis cauda dorfoque viridibus. 
fis. Alcedo fmyrnenfis. Alb. av. 3. p. 26. t. 27. 

Ifpida major africana. Edw. av. 8. /. 8. 
Habitat in Africa d^ Afia. 

Confer. Alcedo major benghalenfis. Alb. av. 3. p. 
271. 28. 

rudis. 6. A. macroura fufca albido varia. 

Alcedo rudis. Haffelqv. iter. 243. n. 22. 

Ifpida ex albo & nigro varius. Edw. av. g. /. g. 

Habitat in Perfia, ^gypto. 

Cauda oequalis albida fafcia lineari lataque nigra. 

Dea. 7. A. rectricibus duabus longiffimis, corpore nigro-cae- 

rulefcente, alis virefcentibus. 
Alcedo binis plumis in cauda longiffimis. Edta. av. 10. 

t. 10. 
Avis paradifiaca ternatana. Seb. muf. 1. p. 74. /. 46. 

/■ 3-' 
Habitat Surinami. 57. ME- AVES PIGE. Merops. 117 

57. MEROPS. Roftnuu curvatum, compreffum, 

carinatum. 
Lingua apice laciniata. 
Digiti infimo articulo coadunati : 

poftico diftinclx). 

Apiafter.i. M. dorfo ferrugineo, abdomine caudaque viridi - caeru- 
lefcente, re<Stricibus duabus longioribus. 

Merops. Bcll. av. 16. Gefn. av. 599. Aldr. ornith. I. 
\2. c. 45. Will. ornith. 102. t. 24. Raj. av. 49. 
Alb. av. 2. p. 40. /. 44. Charl. onovi. 87. /. 87. 

Merops galilaeus. Haffclq. itcr. 247. 

Ifpida. F/i. Svcc. 86. 

Habitat in Europa auflrali, Oriente. 

Grcgaria viclitat Cicadis, Apibus. 

viridis. 2. M. dorfo ferrugineo, abdomine alisque viridibus, gula 
caudaque caeruleis. 
Ifpida viridis, fupra ferruginea. Osb. iter. 96. 
Merops viridis, fupra ferruginea. Chin. lagcrflr. 5. 
Merops benghalenfis. Alb. av. 3. p. 29. t. 30. 
Merops minor, caudae 2. pennis longioribus & tenuio- 

ribus. Edw. av. 183. t. 183. 
Habitat in java, Benghala. 

cinereus.3. M. rubro fiavoque variegatus. fubtus flavo-rubefcens, 
rectricibus duabus longiffimis rubris. 
Avicula de gvauheilui. Scb. muf. 1. p. 50. /. 30./. 10. 
Habitat in America. 

cafer. 4. M. grifeus, ani regione flava. cauda longiffima. 
Habitat in /Ethiopia. 

Intcr pulchrc delineatos iconcs animalium ultra 150, quas 
mifit amiciffimus f. Bitrinannus, vifa efl. 

58. UPUPA. Roftrum arcuatum, convexum, fub- 

compreffum. 
Lingua obtufa, integerrima, triquetra, 
breviffima. 

Epops. 1. U. criftata variegata. 

H 3 Upu- u8 AVES PIGE. Upupa. 

Upupa. Fn. fvec. 85. Bcll. av. 72 : a. Gcfn. av. 776. 

Aldr. omith. I. 17. c. 11. Jonfl. av. . . t. 42. Will. 

ornith. 100. t. 24. Raj. av. 48. Alb. av. 2. p. 39. /. 

42. 43. Frifch. av. t. 43. Charl. ononi. 63. /. 63. 

Olin. av. 36. 
Habitat in Europse fylvis. 
Terrcfacla criflam crigit. 

paradi- 2. U. rectricibus duabus longiffimis. 
fea. Avis paradifiaca Manucodiata criftata orientalis. Scb. 

nwf 1. /. 40. t. 30./. 5. 
Habitat in Afia. 

Eremita. 3. U. viridis, capite flavo, cervice jubata. 

Corvus fylvaticus. Gcfn. av. 351. Aldr. om. I. 19. c. 57. 
Eremita montanus helveticus. Alb. av. 3./. 16. t. 16. 
Habitat in Helvetia. 

Pyrrho- 4. U. atra, roftro pedibusque rubris. 
corax. Monedula Pyrrhocorax. Haffelqv. itcr. 238. 

Coracias f. Pyrrhocorax. Aldr.orn. I. 12. c. 8. Will. orn. 
86. /. 19. Raj. av. 40. n. 6. Alb. av. 2. p. 23. /. 24. 
Habitat in Angliae, ^Egypti maritimis. 

59. CERTHIA. Rojirum arcuatum, tenue, fub- 

tri£onum. 
Lingiia acuta. 

familia- 1. C. fupra grifea, fubtus alba, remigibus fufcis : decem 
ris. macula alba. 

Certhia. Fn. fvcc. 213. Gefn. av. 251. Aldr. ornith. 
I. 12. c. 44. Bell. av. 98. a. Will. orn. 100. /. 23. 
Raj. av. 47. ;/. 5. Alb. av. 3. p. 24. t. 25. Frifch. av. 

39- /• 1. 

Habitat in Europae arboribus reptans ; ova 20. parit. 
Remiges 4-14. macula transverfa alba notatoz. 

pufilla. 2. C. fupra grifea, fubtus alba, re6lricibus fufcis: extimis 
apice albis. 
Certhia fufca minor. Edw. av. 26. /. 26. 
Habitat in India. caerulea. 3. C. caerulea, remigibus rectricibusque nigris. 
Certhia caerulea. Edw. av. 21. t. 21. Habi- AVES PIGE. Certhia. 119 

Habitat Surinami. 

Roflrum huic longius quam in cougcncribus. 

cruenta- 4. C. nigro-crurulefcens, fubtus alba. vertice, cervice, dor- 
ta. fo uropygioque rubris. 

Certhia minor. ex albo nigro & rubro varia. Eaw.av.Si. 

t. 81. 
Habitat in Benghala. 

flaveola. 5. C. nigra, uropygio pecloreque luteo, fuperciliis macu- 
la alarum re6tricumque apicibus albis. 

Lufcinia f. Philomela e fufco & luteo varia. Sloan.jam. 
2. p. 307. t. 259. Raj. av. 187. n. 45. Edza. av. 122. 
t. 122. 

Habitat in America. 

60. TROCHILUS. Roftrum fubulato - filiforme , in- 

curvatum , capite longius : 
Mandibula fuperior vaginans 
inferiorem. 
Lingua filiformis , bipartito - tu- 
bulofa. 

* Macroari 1-5. 

paradi- 1 . T. curviroftris ruber, alis cgeruleis, capite criftato, re- 
feus. ctricibus duabus longiffimis. 

Mellivora avis criftata cum duobus pennis longis in cau- 

da. Scb. muf. 1. p. 97. /. b\. f. 4. 
Habitat in Mexico. 

afer. 2. T. curviroftris, corpore viridi, alis cseruleis, rectricibus 
nigris : intermediis longiffimis. 
Habitat in /Ethiopia. J. Burmannus. 

Pella. 3. T. curviroftris, rectricibus intermediis longiffimis, cor- 
pore rubro, capite fufco, gula aurata uropygioque 
viridi. 
Mellivora major rubra, cauda longa. Edw.ctv. 32./. 32. 

/• 2. 
Habitat in Indiis. H^ 4_T 

Trochili aviathc minitnce', alu? rojlro recurvo, alicc incurvo, ali<z rcclo. 120 AVES PIGE. Trochilus. Polyt- 4. T. curviroftris, reftricibus lateralibus longiffimis, corpo- 
mus. re virefcente, pileo reclricibusque fufcis. 

Polytmus viridans aureo varie fplendens, pinnis binis u- 

ropygii longiffimis. Brown. jam. 475. 
Mellivora capite nigro, cauda longa. Edw. av. 34. t: 

34. Alb. av. 3. p. 45. /. 49. /. 1 ? 
Mellivora avis maxima. Sloan.jam. 2. p. 309. /.264./. 4. 
Habitat in America. 

forfica- 5. T. curviroftris, rectricibus lateralibus longiffimis, cor- 
tus. pore viridi, pileo reclricibusque caeruleis. 

Polytmus major nigricans aureo varie fplendens, pennis 

binis uropygii longiffimis. Brown. jam. p. 475. 
Mellivora viridis. cauda longa. Edw. av. 33. t. 33. 
Mellivora avis minima. Sloan.jam. 2. p. 307. /. 264. 

/. 1. Raj. av. 187. 
Habitat in Jamaica. 
Peniuz longiffimce bafi fuffultcR fupra 6° infra pennula 

rigida. 

* * Brachyuri 6-18. 

Colubris. 6. T. reftricibus nigris: lateralibus tribus apice albis, gu- 

la rubra. 
Mellivora avis carolinenfis. Catesb. car. 1. p. 65. 

t. 65. 
Mellivora gula rubra. Edw. av. 38. /. 38. 
Habitat in America, imprimis fcptcntrionali. 

Ouriffia. 7. T. reclricibus fubaequalibus fufco-aureis, corporeaura- 
to, remigibus nigris. 
Habitat in Indiis. 

Mofqui- 8. T. re£r.ricibus aequalibus ferrugineis: extimis apice fu- 
tus. fcis, corpore nigro-aureo, remigibus nigris. Mufi Ad. 

Fr. 2. p. 
Habitat in Indiis. 

holoferi- 9. T. curviroftris reftricibus aequalibus fupra nigris, corpo- 
ceus. re fupra viridi, peclore caeruleo, abdomine nigro. 

Mellivora viridis , ventre nigro. Edta. av. 36. /. 36. 
Habitat in America. 

10. T. Mel e floribus hauriunt viore Bombylii, nec flantis inhcerent. AVES PIOE. Trochilus. 121 

mellifu- 10. T. rectricibus aequalibus ca:ruleis, corporevirideaureo, 
gus. remigibus atro-caerulefcentibus. Muf. Ad. Fr. 2. p. . 

Habitat in Indiis. 

Tomi- 1 1 . T. rectricibus fubaequalibus bafi ferrugineis apice albis, 
neo. corpore fupra fufco fubtus albo. Mitf. Ad. Fr. 2. p. 

Ouriffia f. Tomineo. Clufi exot. 96. 
Habitat in America. 
Hanc feminam T. eolubris (6.) putat Edw. av. t. 38. 

furina- 12. T. reclricibus ferrugineis, remigibus nigris, corpore 
menfis. aureo fubtus albicante. 

Habitat iu America. 

niger. 13. T. reclricibus fubaequalibus, corpore nigro fubtus au- 
rato, ano albo. 
Trochilus niger. Muf Ad. Fr. i.p. 18. 
Habitat in Indiis. 

mellivo-14. T.re6liroftris, re6lricibus nigris : lateralibus albis, ca- 
rus. pite caeruleo, dorfo viridi, abdomine albo. 

Mellivora ventre albo. Edw. av. 35. t. 35./. 1. 

Habitat in India. 

Rcclrices laterales alba: CoIIum a tergo lunula alba. 

ruber. 15. T. reclricibus lateralibus violaceis, corpore teftaceo 
fufco fubmaculato. 
Mellivora parva purpurea. Edw. av. 32. t. 32. /. 1. 
Habitat Surinami. 
Reclriccs intcrmedice teftacca. 

Mango. 16. T. re£tricibus fubaequalibus ferrugineis, corpore te- 
ftaceo, abdomine atro. 
Mellivora Mango. Alb. av. 3. p. 45. t. 49./. 2. 
Habitat in Jamaica. 

criftatus. 1 7. T. re6liroftris viridis, alis fufcis, abdomine cinereo, 
crifta caerulefcente. 
Mellivora minor criftata. Edzo. av. 37. /. 37. 
Habitat in America. 

minimus. 18. T. reclricibus lateralibus margine exteriore albis, cor- 
pore fufco nitente, fubtus albido. 
Avis mellivora minima. Edw. av. 105. /. 105./. infima. 
Habitat in America. 
Avis minin/a intcr omnes notas. 

H 5 III. AN- 122 AVES ANSERES. Anas. 

III. ANSERES. 

Roftrum obtufiufculum ', epidermide teclum, 

fub bafi gibbum, apice auclum. 
Lingtia camofa, obtufmfcula. 
Pedes palmati, natatorii. 

61. ANAS. Roftrum lamellofo - dentatum , conve- 
xum, obtufum. 
Lingua ciliata, obtufa. 

* Rojlro bafi gibbo. 
Cygnus. i. A. roftro femicylindrico atro, cera flava, corpore al- 

bo. Fn. fvec. 88. //. wgoth. 143. 
Cygnus ferus. Bell. av. 30. a. Gefn. av. 372. Aldr. or- 

nith. 1. 19. c. 1. Will. orn. 212. . . Raj. av. 136. 

Alb. av. 3./. 91. /. 96. Edw. av. 150. /. 150. 
[3. Cygnus manfvetus. Will. orn. 271. t. 69. Raj. av. 136. 
Habitat in Europa, America fcptentrionali . 
Accedit ad nos itltinw die rcgelationis. Pifcatur pomo. 

It. fcan. 186. 228. 

Cygnoid. 2. A. roftro femicylindrico bafi gibbo. Fn.fvec. 89. 
auflralis. Anfer cygneus guineenfis. Raj. av. 138. WiU.orn.27^. 

Anfer cygnoides. Alb. av. \. p. 89. /. 91. 
orienta- [i. Anfer, roftro femicylindrico atro bafi gibbo, minor. 
lis. Anfer chinenfis. //. Wgot. 145. 

Anfer mofchoviticus. Alb. av. 2.p. 83. /. 91. 92. 
Habitat in Afia. 

Varictas orientalis [3. ab auftrali a. parum differt; im- 
primis quod illa minor. 

Tador- 3. A. roftro fimo, fronte compreffa, corpore albo va- 
na. riegato. 

Anasalbo-variegata,pe£torislateribusferrugineis,abdo- 
mine longitudinaliter cinereo-maculato. Fn. fvec. 93. 
Anas Tadorna di6ta. It. fcan. 212* It. Wgot. 214. 
Tadorna f. Vulpanfer. Will. orn. 278. t. 70. 71. Raj. 

av. 140. 
Vulpanfer. Alb. av. \. p. 90. /. 94. 

• Brand- AVES ANSERES. Anas. 123 

Brandgaas. Clufi exot. 368. 
Habitat in Europa: maritimis. 

fpectabi-4. A. roftro bafi gibbo comprcffo : carina pennacea nigra, 
lis. capite canefcente. Muf. Ad. Fr. 2. p. 

Anas canadenfis, capite grifeo caeruleo. Edw. av. 154. 

t. 154. 
Habitat i/i Canada, Svecia. 

fufca. 5. A. nigricans, macula pone oculoslineaquealarum albis. 
Anas corpore obfcuro, macula alba pone oculos, line- 

aque alba. Fn.fvec. 106. It. gotl. 215. 271. 
Anas fera fusca. Jon/l. av. t. 44. 
Anas niger. Will. orn. 278. /. 10. Raj. av. 141. 
Habitat in oceano Europseo. 
Mas ad bafin roftri gibbofitate notatus. 

nigra. 6. A. tota nigra, bafi roftri gibba. 

Anas niger minor. Will. om. 280. /. 74. Raj. av. 141. 

Habitat in Lapponia, Anglia. 

Cauda fubcttneiformis. Femina fufca efl. 

* * LcBves rofilro bafi aquali. 

Anfer. 7. A. roftro femicylindrico, corpore fupra cinereo fubtus 
pallidiore, collo ftriato. Fn.fvec. 90. 
a. Anfer ferus. Gcfn. av. 158. Aldr. orn. I. 19. c. 18. 

Will. or/i. 274. /. 69. Raj . av. 136. 
p. Anfer domefticus. Gcfn. av. 141. Will. orn. 2J3. t. 

75. Raj. av. 136. 
y. Anfer canadenfis fufcus maculatus. Edio. av. 153./. 153. 
Habitat ii/ Europa c^ America maxime boreali. 
Collum friatum. Annul/is albus ad bafin rojlri in fpon- 
taneo ; migrat per phalanges; filo arcetur. Mas 1 
feminis 4 ; indc Pennoz, Plumoz, Anfer durateus, fus 
■ fparta/ium, Jecur ficatum. 

erythro- 8. A. cinerea, fronte alba. Fn.fvec. 92. 
pus. Anfer helfingicus. Cluf. exot. 368. 

Habitat in Europa fcptentrionali. 

canaden-g. A. fufca, capite colloque nigro, gula alba. 

fis. Anfer canadenfis. Will. ornith. 276. /. 70./. 1. cW. 71. 

/. 3. Raj. av. 139. t. 10. Catcsb. car. i.p. 92. /.92. 
Edw. av. 151. /. 151. 
Habitat in Canada. 

10. A. i24 AVES ANSERES. Anas. 

cserule- 10. A. grifea, fubtus alba, tectricibus alarum dorfoquepo- 
fcens. ftico caerulefcentibus. 

Anfer canadenfis, alis caeruleis. Edw. av. 152./. 152. 
Habitat in Canada. 

Bernicla. 1 1 . A. fufca, capite collo pectoreque nigris, collari albo. 
Anas capite colloque nigris. Fn.fvec. 91. 
Branta f. Bernicla. Gefn. av. 110. Aldr. om. I. 19. 

c. 23. Jonfl. av. t. 49. Will. orn. 274. 275. t. 10. 

Raj. av. 137. Valent. muf. 495. Alb. av. \.p. 89. 

t. 93. 
Habitat in Europa boreali : migrat fupra Sveciam. 

molliffi- 12. A. rofhro cylindrico, cera poftice bifida rugofa. Fn. 
ma. fvec. 94. 

Anas plumis molliffimis. Barth. acl. 1. p. 90. Worm. 

muf. 310. Will. om. 277. Raj. av. 141. 
Anas magna nigra & alba. Edw. av. 98. t. 98. 
Habitat in Europa boreali, pelagica. It.gotl. 213. de- 
plumatur in nido : plumis molliffimis, prceflantiffimis ; 
pretiofiffimis . 
Mas albus, fubtus pofliceque niger. Femina grifea. 

mofcha- 13. A. facie nuda papillofa. Fn.fvec. 98. 

ta. Anas mofchata. Raj . av. 150. Alb. av. 3./. 92. t. 

97. 98. 
Anas indica. Gcfn. av. 122. Aldr. orn. I. 19. c. 26. 
Anas libyca. Will. orn. 294. 
Habitat i?i India. 
Alba hujus forte varictas minor. It. Wgoth. 143. 

bahamen-14. A. grifea, roftro plumbeo : macula laterali fulva, ma- 
fis. cula alarum viridi luteaque. 

Anas bahamenfis ; roftro plumbeo, macula aurantii co- 

loris. Catcsb. car. i.p. 63. /. 93. 
Habitat in Bahama. 

Albeola. 1 5 . A. alba, dorfo remigibusque nigris, capite cjerulefcen- 
te, occipite albo. 
Anas minor albus & fufcus. Edw. av. 100. 1. 100. 
Habitat in America. 

clypeata.16. A. roftri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo. 
Fn . fvec. 1 02 . //. gotl. 167. 

Anas AVES ANSERES. Anas. 125 

Anas latiroftra major. Gefn. av. 120. Aldr. orn. 3./. 

227. 
Anas platyrhynchos altera. Will. orn. 283. /. 74. Raj. 

av. 143. 
Anas clypeata germanica. Alb. av. I. p. 93. t. 97. 98. 
Habitat in Europae maritimis. 

platy- 17. A. macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pe- 
rhynchos. ctore rufefcente. Fn.fvec. 103. 

Anas platyrhynchos, pedibus luteis. Aldr. orn. 1. 1 9. c. 32. 

Will. orn. 284. Raj. av. 144. 
Habitat in Europae mariUmis. 

ftrepera. 18. A. macula alarum rufa nigra alba. Fn.fvec. 101. 
Anas ftrepera. Gcfn. av. 121. 
Anas platyrhynchos, roftro nigro & plano. Aldr. orn. 

I. 19. c. 32. Raj . av. 145. 
The godwall or gray. Will. orn. 287. /. 72. 
Habitat in Europae aquis ditlcibus. 

bucepha- 1 9. A. albida, dorfo remigibusque nigris, capite fupra infra- 
la. que tumido fericeo nitente. 

Anas minor, purpureo capite. Catesb. car. i.p. 95. t. 95. 
Habitat in aquis dulcibus Americse feptentrionalis . 

Clangu- 20. A. nigro alboque varia, capite tumido nigro-viridi : 
la. finu oris macula alba. Fn.fvec. 100. It. ccl. 49. 

Clangula. Gefn. av. 119. Alb. av. 1. p. 92. /. 96. 
Anas platyrhynchos mas. Aldr. orn. 1. 19. c. 42. Will. 

or/i. 282. t. 73. Raj . av. 142. 
Habitat in Europa; fcepius maritima. 
Urinatur egregie, qucefitura cochleas, trachea ventrico- 
fa, ocu/is cencis. 

ruftica. 21. A. fufco cinerea, macula aurium alarumque alba. 

Anas minor ex albo & fufco varia. Catesb. car. i.p. 

98. t. 98. 
Habitat in America feptentrionali. 

perfpicil-22. A. nigra, vertice nuchaque albis, macula nigra roftri 
lata. pone nares. 

Anas canadenfis major niger. Edw. av. 155. /. 155. 
Habitat in Canada. A. 126 AVES ANSERES. Anas. 

Glau- 23. A. iridibus flavis, capite grifeo, collari albo. Faun. 
cion. fvec. 104. 

Glaucion. Bell. av. 33 : b. Aldr. orn. I. 13. c. 38. 
Will. orn. 231. Raj. av. 144. 

Habitat in Europae maritimis. 

Penelo- 24. A. cauda acutiufcula fubtus nigra, capite brunneo, 
pe. fronte alba. Fn. fvec. 105. 

Penelope. Gefn. av. 108. Aldr. orn. I. 19. c. 38. Jonfl. 

av. I. 49. Will. orn. 288. /. 72. Raj. av. 146. 
Anas fiftularis. Alb. av. 2. p. 88. /. 99. 
Habitat in Europae maritimis 6° paludibus. 

acuta. 25. A. cauda acuminata elongata fubtus nigra, occipite 
utrinque linea alba. 
Anas cauda cuneiformi acuta. Fn. fvec. 96. 
Anas cauda acuta. Gefn. av. 121. Will. orn. 289. /. 73. 

Raj. av. 147. Alb. av. 2. p. 84. /. 94. 
Habitat in Europae maritimis. 

hyema- 26. A. cauda cuneata: rectricibus intermediis longis, cor- 
lis. pore grifeo, temporibus albis. Fn. fvec. 95. 

Anas iflandica. Worm. muf. 302. 
Anas cauda acuta canadenfis. Edw. av. 156. t. 156. 
Habitat in Europa 6° America arclica. 
Hieme ad nos migrat: aflate verfus feptentrionem vl- 
terius pergit. 

ferina. 27. A. alis cinereis immaculatis, uropygio nigro. Faun. 

fvcc. 107. 
Anas fera fufca. Gefn. av. 116. Aldr. om. I. 19. c. 

40. Will. om. 288. t. 72. Raj. av. 143. Alb. av. 2. 

p. 87. t. 98. 
Habitat iti Europae maritimis. 

Querque-28. A. macula alarum viridi, linea alba fupra oculos. Fn. 
dula. fvec. 108. 

Kernell. Gefn. av. 107. Aldr. orn. I. 19. c. 33. 
Querquedula prima. Will. ornith. 291. /. 74. Raj. av. 

148. 
Habitat in Europae aquis dulcibus. 

Crecca. 29. A. macula alarum viridi, linea alba fupra infraque o- 
culos. Fn. fvcc. 109. 

Quer- AVES ANSERES. Anas. 127 

Querquedula fecunda f. minor. Gefn. av. 105. Aldr. 

orn. 1. 19. c. 31. Will. orn. 290. /. 74. Raj. av. 147. 
Querquedula francia. Alb. av. 1. p. 95. /. 100. 6° 2. 

/. 91. /. 102. 
Habitat in Europ?e #<////.>- dulcibus. 

hiftrioni-30. A. fufca albo caeruleoque varia, auribus, temporibus 
ca. linea gemina, collari fafciaque peclorali albis. 

Anas fufcus maculatus. Edw. av. 99. /. 99. 
Habitat in America. 

minuta. 31. A. grifea. auribus albis. remigibusprimoribusnigrican- 
tibus. 
Anas canadenfis minor fufcus. Edw. av. 157. t. 157. 
Habitat in Canada. 

Parva admodum, tota grifea. Punclum albitm ad au- 
res utrinque. An prioris femina ? 

Circia. 32. A. macula alarum varia, linea alba fupra oculos, ro- 
ftro pedibusque cinereis. Fn. fvec. 111. 

Anas Circia. Alb. av. 2. p. 92. /. 103. 104. Raj. 
av. 148. 

Habitat in Europse paludibus. 

autumna-33. A.grifea, remigibus cauda ventreque nigris, area ala- 
lis. rum fulva albaque. 

Anas fiftularis rufus, roftro rubro, occidentalis. Edw. 

av. 194. /. 194. 
Habitat in America. 
* * * Pcnnis aliquot recurvis. 

Bofchas.34. A. reclxicibus intermediis (maris) recurvatis, roftro re- 

6I0. Fn. fvec. 97. 
Anas fera torqvata minor. Gefn. av. 114. Aldr. oru. 

I. 19. c. 25. Raj. av. 145. 
Bofchas major. Will. om. 284. /. 72. Alb. av. 2. p. 

89. /. 100. 
[3. Anas domeftica. Jonfl. av. 141. t. 49. Will. orru 

2 93- *• 75- Aldr. orn. I. 19. c. 35. Gefn. av. 96. 

Raj. av. 150. 
Habitat in Europse lacubus; 6° manfueta. 
Mas autumno fcminis jimilis: ova numerofa parere in- 

cipit florefcente Hepatica. Viclitat Ranis, Cu/icibus, 

Lemna. 

35- A. i28 AVES ANSERES. Anas. 

adunca. 35. A. rectricibus intermediis (maris) recurvatis, roftro in- 
curvato. 
Anas domeftica, roftro adunco. Will.0rn.2S0. Raj.av. 

150. Alb. av. 2. p. 86. /. 97. 96. 
Habitat in . ; hodie uti pracedens domeftica. 
Quomodo hozc a prio?-i cxorta jit me fngit. 

galericu-36. A. crifta dependente. dorfoque poftico utrinque penna 
lata. recurvata compreffa elevata. 

Querquedula finenfis elegans. Edw. av. 102, /. 102. 

Kinmodfuis. Kcemph. jap. 129. /. 10. 

Habitat in China. 

Crifta viridis rubraque. Roftrum 6° Pedes rubri. Dor- 
fum fufcitm maculis cceruleis. Pcnnoz dorfi erecloz ru- 
foz obtufcB. Remex intimus, claufis alis, altcro margi- 
ne crigitur fupra dorfum, rufus, antrorfum falcatus. 

* * * * Criftatce. 

Sponfa. 37. A. crifta dependente duplici viridi cseruleo alboque 

varia. 
Anas criftatus elegans. Catesb. car. 1. p. 97. /. 97. 

Edw. av. 10 1. /. 10 1. 
Anas fufca criftata, ad gulam alba, iride flammea. Brown. 

jam. 481. 
Habitat in America fcptcntrionali. 
Crifta depcndcns viridi alboque ccerulea, uti 6° dorfum. 

Peclus grifeum, albo maculatum. Gula alba. 

arborea. 38. A. grifea, capite fubcriftato, abdomine albo nigroque 

maculato. 
Anas fiftularis rufus, roftro nigro, occidentalis. Edw* 

av. 193. /.193. 
Anas fiftularis arboribus infidens. Sloan. jam. 2. /. 324. 

/. 272. Raj. av. 192. 
Habitat in America. 

Fuligula.39. A. crifta dependente, corpore nigro, ventre macula- 

que alarum albis. Fn. Svec. 99. 
Anas Fuligula. Gcfn. av. 107. Will. or/i. 280. /. 73. 

Alb. av. 1. p. 91. /.95. 
Anas criftata. Raj. av. 142. 
Habitat in Europae maritimis. 
Mas, incubantc femina, nos defcrit. 

62. MER- AVES ANSERES. Mergus. 129 

62. MERGUS. Roftnm denticulatum , fubulato-cy- 

lindricum apice adunco. 

cuculla- 1. M. crifta globofa utrinque alba. corpore fupra fufco, 
tus. fubtus albo. 

Anas criftatus. Catesb. car. 1. p. 94. /. 94. 
Habitat in America. 

Mergan- 2. M. crifta dependente, capite nigro-crerulefcente, colla- 
fer. ri albo. It. gottl. 166. cel. 49. Fn. fvec. 113. 

Merganfer. Gefn. av. 134. Aldr. oru. 1. 19. c. 63. 
Will. orn. 253. t. 64. Raj. av. 134. Marf. danub. 
78. t. 37. 
[5. Mergus major, peciore rubro. Alb. av. 1. p. 83. /. 87. 
6° 2. /. 90. /. 101. Edw. av. 95. /. 95. 
Habitat in Europa. 

Serrator. 3. M. crifta dependente, capite nigro maculis ferrugineis. 

Fn. fvec. 114. //. gotl. 271. 
Anas longiroftra. Gefn.av.133. Aldr. orn. 1. 19. c. 60. 
Mergus cirrhatus fufcus. Will. om. 255. /. 64. iP^'. 

09. 135. 
Habitat in Europa. 
Hujus mcthodus pifcandi habetur in Aclis Stockh. 1749. 

p. 190; rubro allicitur. 

Albellus.4. M. crifta dependente fubtus nigra, corpore albo, dorfo 

nigro, alis variegatis. 
Mergus Tinus. Haffelq. iter. 268. 
Mergus major cirrhatus. Raj. av. 135. 
Serrator minimus, capite niveo. cervice genisque nigris. 

Klein. av. 140. 
Albellus alter. Aldr. orn. I. 19. /. 378. Alb. av. i.p. 

85. t. 89. Will. orn. 254. t. 64. 
Habitat in Europa. 

minutus. 5. M. capite grifeo lasvi. Fn. fvec. 115. 
Te wezel-coot. Alb. av. I. p. 84. /. 88. 
Habitat in Europa. 
In a/is macula atra, antice & poftice alba. 63. AL- 13° AVES ANSERES. Alca. 63. ALCA. Torda. Rojlrum edentulum , breve , compreffum, 
convexum , fulcatum faepius trans- 
verfe: Mandibula inferior ante ba- 
fin gibba. 

Pedes plerisque tridactyli. 

. A. roftri fulcis quatuor, linea utrinque alba a roftro ad 

oculos. //. gottl. 286. Fn. fvec. 120. 
Alca. Cluf. exot. 367. Wonn. muf. 363. Will. om. 

243. t. 64. /. 1. c^ /. 65. /. 2. Raj. av. 119. Alb. 

av. 3. p. 90. /. 95. 
Habitat in Europae borealis oceano. 
Plures ova folitaria fimul in antro rupium pariunt, 

coiijttnciis viribus altcrnatis cxclttdunt , unica excubias 

agente ; ereclce incedunt. 

A. roftro compreffo-ancipiti fulcato, macula ovata u- 

trinque ante oculos. Fn. Svec. 119. 
Anfer magellanicus. Worm. muf. 300. /. 301. 
Penguin. Will. ornith. 244. /. 65. Ediv. av. 147. /. 147. 
Habitat in Europa arclica. 

A. roftro compreffo-ancipiti fulcato fulcis quatuor, o- 

culorum orbita temporibusque albis. Fn. fvec. 118. 
Anas arftica. Cluf. exot. 104. Raj . av. 120. Worm. 

uutf. 302. Olear. muf. t. 15. /. 5. Will. orn. 244. t. 

65. Raj. av. 120. Alb. av. 2. p. 73. /. 78. 79. 
Lunda. Gcfn. av. 725. Oelig. muf. 2. f 11. /. 11. 

/. 21. 
Habttat in Europae borcahs oceano. 

Lomvia. 4. A. roftro laevi oblongo: mandibula fuperiore margine 
flavefcente. 
Lomvia. Cluf. exot. 367. Will. orn.-2<\\. t. 65. Raj. 

av. 120. 
Gvillemot. Alb. av. I. p. 80. t. 84. 
Habitat in Europa boreali. 

Grylle. 5. A. roftro laevi fubulato, abdomine maculaque alarum 
alba, pedibus rubris. 
Colymbus pedibus tridactylis palmatis. Fn.fvec. 124. 

Colum- lmpen- 
nis. arclica. Alice inipenncs , alicc fuigularcs quod ncqucant volan 
Pennate alicc, in terra Jlabulantcs, eretflce incedunt. AVES ANSERES. Alca. 131 

Columba grcenlandica. Mart. fpitzb. 56. t. L. f. B. 
Will. ornith. 245. Raj. av. 12 1. n. 6. Alb. av. 2. 

p. 73. t. 80. Edw. ar. 50. /. 50. 
Habitat in Europae borcalis oceano. 
Rojirum /u/ji/s longitudine fere capitis, feqitcntis vero 

breviffimum. 

Alle. 6. A. roftro lsevi conico, abdomine fafciaque alarum alba, 

pedibus nigris. 
Columba grcenlandica. Alb. av. I. p. 81. /. 85. Ediu. 

av. 91. t. 9 1 . 
Mergus melanoleucus, roftro acuto brevi. Will. orn. 

261. /. 59. Raj . av. 125. //. 5. 
Habitat in Europae, Americae arclicce oceano. 
Pracedentis feminam effc flatuit Albinus , negant Ed- 

wardus 6° noftrates. 

64. PROCELLARIA. Roflrum edentulum, fubcom- 

preffum : Mandibulis aequa- 
libus: fuperiore apice adun- 
ca ; inferiore apice compres- 
fo - canaliculata. 

Nares cylindro fupra bafin 
roftri decumbente, truncato. 

Pedes palmati : ungue poftico 
feffili absque digito. 

pelagica.i. P. nigra, uropygio albo. Fn. fvec. 249. Acl. Stockh. 

1745- P- 93- *. . . 
Peteril. Cluf. exot. 368. Damp. itin. 3. p. 97. Alb. av. 

3. /. 87. /. 92. Edw. av. 90. t. 90. /. 1. 
Hirundo marina major apus, roftro adunco. Barr. ce- 

quin. 134. 
Larus minimus, naribus tubulofis. Catesb. carol. 3./. 14. 

t. 14. 
Fregata marina apus fubtus alba, fuperne nigra. Barr. 

av. 73. 
Habitat in albo Oceano. 

I 2 2. P. 

Procellariee aves pelagica funt, ncc adcontincntis littora confpiciuntnr,expofita omni- 
ous procellis. 132 AVES ANSERES. Procellaria. 

sequino- 2. P. fufca immaculata, roftro flavo. 
ctialis. Peteril magna nigra. Ediv. av. 89. /. 89. 
Habilat ad Cap. b. Spei. 

capenfis. 3. P. albo fufcoque varia. Amcen. acad. 4. p. . . Osb. it. 70. 
Anas alia indica. Gefn. av. 803. /. 804. /. 2. 
Peteril media maculata. Edw. av. 90. t. 90. /. 2. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 

65. DIOMEDEA. Rojlrum rectum: maxilla fuperio- 

re apice aclunca ; inferiore 
truncata. 
Nares ovatse , patulse , prominu- 
lae, laterales. 

exulans. 1. D. alis pennatis, pedibus tridactylis. 

Albatros. Edw. av. 88. /. 88. A/b. av. 3. p. 76. t. 

81. Greza. muf. t. 6. /. 1. 

Habitat intra tropicos Pclagi &* ad Cap. b. Spei, athera 

altiffime fcandens : viclitans c Triglis volitantibus a Co- 

ryphcena exagitatis. 
Statura Pelccani Aquili . naribus ovatis prominulis . 11011 

vcro Uncaribus : cauda rotundata brcvi ncc forficata. 

Roflrum in hac quadruplo majus. 

demerfa.2. D. alis impennibus, pedibus tetradaclylis. 

Penguin pedibus nigris. Edw. av. 94. t. 94. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 

Statura Phacthoutis demerfi, fed rojlrum diverfiffimum. 

66. PELECANUS. Roftrtun edentulum, re6tum: api- 

ce adunco, unguiculato. 
Nares lineares, obliteratae. 
Facies nudiufcula. 
Pedes digitis omnibus quatuor 

fimul palmatis. 

* Roftro edentulo. 
Onocro- 1. P. gula faccata. Syfl. nat. 23. 
talus. Onocrotalus. Olcar. muf. t. 13./ 1. Dod. mem. 3. 
p. 86. 

Ono- AVES ANSERES. Pelecanus. 133 

Onocrotalus f. Pelecanus. AlJr. orn. /. 19. c. 2. Will. 

orn. 246. /. 63. Raj. av. 121. Marfil. danub. 6. /. 

35. Edw. av. 92. /. 92. Bont. jav. 68. 
p. Onocrotalus f. Pelecanus fufcus. Sloan.jam. 2. p. 322. 

Raj. av. 191. 
Onocrotalus americanus. Edtv. av. 93. /. 93. 
Habitat in Africa, Afia, [5 in America. 
Remiges nigrce. 
An americanus [B fufcus ab orientali albo fpecie fuf- 

ficienter diftinclus? 
Sacco git/ari aqua/ii fiticulofis pullis adfert , ut e^ con- 

terranei fitim expleant intaclis pullis. 

Aquilus. 2. P. cauda forficata, corpore nigro, capite abdomineque 

albis. Amccn. acad. 4. p. . . 
Pelecanus Aquilus. Osb. iter. 2^2. 
Alcyon major pulla, cauda longiore bifurca. Brown. 

jam. 483. 
Cari pira. Lait. amer. 575. 
Man of var. S/oan. jain. 1. /. 30. 
Avis Rabo focardo. Pet. gaz. t. 45./. 1.? 
Frigate bird. A/b. av. 3. p. 75. /. 80. ma/e. 
Habitat iu Infula Adfcenfionis aliisque pelagicis, vitam 

agens Diomedece exu/is, cui fanilis. 

Carbo. 3. P. cauda aequali, corpore nigro. roftro edentulo. 

Pelecanus corpore atro,fubtus albicante,re6lricibus qua- 

tuordecim . Fn. fvec. 1 1 6. 
Carbo aquaticus. Gefn. ai>. 137. 
Cervus aquaticus. Aldr. orn. I. 19. c. 55. fonfl. av. 

t. 47. Will. om. 248. /. 63. Raj. av. 122. Marf. 

danub. 16. /. 36. Alb. av. 2. p. 74. /. 81. 
Habitat in Europa ; nidificat i/i a/tis arboribus. 
Cauda longior &* /axior qua/n in rcliquis aqttaticis. 
* * Mandibulis fcrratis. 

BalTanus.4. P. cauda cuneiformi. roftro ferrato, remigibus primo- 

ribus nigris. 
Anfer Baffanus. Will. om. 247. /. 63. Raj. av. 122. 

A/b. av. 1. p. 82. t. 86. 
Anferi baffano congener cinereo albus. S/oanfam.praf. 

31. /. 6./. 1. Raj. av. 191. 
Habital in Scotia, America. 

I 3 Magni- 134 AVES ANSERES. Pelecanus. 

Magnitudo Ahferis. Ad nares, fupra oculos, ponc fimtm 

oris, linca lateraUs fitb gula, nuda. 
Ma/idibulce fcabrce, non fcrratoz. 

Pifcator. 5. P. cauda cuneiformi, roftro ferrato, remigibus omni- 

bus nigris. Chin. Lagerflr. 8. Osb. iter. 85. 
Ansethetus major melinus fubtus albidus, roftro ferra- 

to dentato. Brotvn. jam. 481. 
Anferi baffano affinis. Catesb. car. 1. p. 87. /. 87. 

Sloan. jam. 2. p. ^22. t. 2j1.fi 2. Raj. av. 191. 
Habitat iit India utraque, Europa. 
Alter fcxits albtts rcmigibus nigris , altcr niger abdomine 

cancfccntc. Osbcck. 
Mandibula fnperior verfits bafin margine qitafit dcntc 11- 

trinquc mutilata. Narcs claufice. Rcmiges in albo pri- 

mores nigrce; fecundarioz albce, fied apicibus extrorfum 

nigro3. 

67. PHAETHON. Roftrwn cultratum, reclum, acu- 

minatum. Fauce pone roftrum 
hiante. 

Nares oblongse , poftice membra- 
na femitectae. 

Digiti poftici antrorfum verfi. 

gethereus.i. PH. reclricibus duabus longiffimis, roftro ferrato, digi- 
to poftico adnato. 

Avis tropicorum. Catesb. car. 3. p. 14. /. 14. Raj. av. 
123. Jf'i/1. orn. 250. /. 76. Edw. av. 149. /. 149. 
f. 1. Sloan. jam. 1. p. 22. Kalm. iter. 2. p. 149. 
Osb. itcr. 291. 

Avis Rabos forcados. Aldr. om. I. 20. p. 544. 

Habitat in Pelago inter tropicos. Osbeck. 

Magnitudo Anatis , alba fiitpra liucis nigricautibits un- 
dulata tota : fiubtus immaculata. Fafcia nigra per 0- 
culos. Roftrum fangvineum, coniprcffiiim, rccliits qitam 
P. Pificatoris, retrorfum fcrratttm. Pedes pallidi, ex- 
trorfum nigri , digito qitarto etiam membrana affixo. 
Remiges omncs fubtits alba ?: primores fiupra latcrc ex- 
teriore nigrce ; fecundarioz fiupra linca longitudinali ni- 
gra. Reclrices albce in cauda cuneiformi, verfius apicem 
lincola fiubfiagittata fttfica : omncs fiupra rac/ti nivca. 

2. PH. AVES ANSERES. Phaethon. i35 demer- 2. PH. alis impennibus, roftro mandibulis edentulis, digi- 
fus. to poftico diftincto. 

Penguin. Edw. av. 49. /. 49. 

Habitat ad Tropicum capricorni. 

Remigibus deftituitur, adeoque volatus nefcia avis. 

68. COLYMBUS. Rojirum edentulum, fubulatum, 

rectum, acuminatum. 
Pedes pone sequilibrium. 

arcticus. 1 . C. pedibus palmatis indivifis,gutture nigro-purpurafcen- 

te. Fn. fvec. 121. //. gotl. 341. 
Colymbus ar<5ticus Lumme. Worm. muf. 304. /. 305. 

Will. orn. 259. /. 62. Raj. av. 125. Oelig. muf 1. 

/ II. /. i.f. 2. 
Mergus maximus ferroenfis f. arcticus. Cluf. exot. 102. 
Colymbus collo rubro. Edzv. av. 97. /. 97. 6° 146. 

/. 140. 
Habitat in Europa c° America boreali; lacuflris. 
Mas fub gu/a purpurafcens, Femina vero nigra ; monoga- 

ma : ova 2. in littore ; nequit incedere; feris exofa ; 

clamitando tempeftates prcefagit; migrat in proximam 

Germaniam. 
Confr. Colymbus maximus caudatus. Alb. av. 1. p. 78. 

/. 82. Raj". av. 125. n. 4. Will. orn. 258. /. 62. /. 

1 . fcmina. 

criftatus. 2. C. pedibus lobato-fiffis, capite rufo, collari nigro, re- 
migibus fecundariis albis. Fn. fvec. 122. 

Colymbus major criftatus f. cornutus. Gefn. av. 139. 
Aldr. ornith. I. 19. c. 52. Will. orn. 257. /. 61. Raj . 
av. 124. Marfil. danub. 80. /. 38. 

Habitat in Europa. 

auritus. 3. C. pedibus lobatis, capite nigro, auribus criftato-ferru- 
gineis. Fn. Svec. 123. 
Colymbus f. Podiceps minor. Aldr. orn. I. 19. c. 52. 
Will. orn. 258. /. 61. Sloan. jam. 2. p. 322. /. 271. 
/ 1. Raj. av. 125. Marf. danub. 82. /. 39. Alb. 
av. 2. p. 70. /. 76. Edw. av. 145. /. 145. 6° 96. 
/. 96. 14 Habi- Colymbi ncqucunt inccdcre, at citifjimc fupcr aqnam citrrunt, & egregic nrinantnr. 136 AVES ANSERES. Colymbus. 

Habitat in fumtnis Europae e^ Americae lacubus. 
Nidum natantem conficit. 

Podi- 4. C. pedibus lobatis, corpore fufco, roftro fafcia fesqui 
ceps. altera. 

Podiceps minor, roftro vario. Catesb. car. 1. p. 91. 
/. 91. 

Habitat in America feptentrionali, 

69. LARUS. Rojirum edentulum, rectum, cultratum, 
apice declive: Mandibula inferior 
infra apicem gibba. 
Nares lineares, antice latiores. 

tridacty- 1. L. albicans dorfo canefcente, rectricibus excepto ex- 
lus. timo nig-ris, pedibus tridaclyli?. 

Larus hybernus. Alb. av. 2. p. 80. /. 87. 
Larus cinereus. Bell. av. . . Raj. av. 128. n. 4. 
Habitat in Europa feptentrionali. 

canus. 2. L. albus, dorfo cano. Fn. fvcc. 125. 
Larus albus. Alb. av. 2. p. 77. t. 84. 
Habitat in Europa. 
Agitati Lari cvomunt aut explodunt cibum. 

marinus. 3. L. albus, dorfo nigro. //. Gottl. 214. It. Wgot. 156. 
Larus nigrefcens marinus. Clufi exot. 104. Alb. av. 3. 

p. 89. t. 94. 
Habitat in Europa. 

fufcus. 4. L. albus, dorfo fufco. Fn. fivcc. 126. 
Habitat in Europa. 

Atricilla. 5. L. albus, capite alarumque apicibus nigris, roftro ru- 
bro. 
Larus major. Catesb. car. 1. p. 89. t. 89. 
Habitat in America. 

parafiti- 6. L. rectricibus duabus intermediis longiffimis. 

cus. Sterna reclricibus maximis nigris. Fn.fvec. 129. //. 

Wgot. 182. Acl. Stockh. 1753./. 291. Avis 

Pulli primi auui plurumque in his grifci /uiit ; undc fpeciei multiplicatio. AVES ANSERES. Larus. 137 

Avis norvegica Kyuffa. Ocl. muf. 1. f. 11. //. 20. 

Truen f. Fur. Barth. acl. 1. /. 91. 

Coprotheres. Raj. av. 127. 11. 2. Martcnf fpitz. 63. 

t. L. f. D. 
Avis arclica. Edw. av. 148. t. 148. &• t. 149. /. 2. 
Habitat intra tropicum Cancri , Europae , Americae , 

Afiae. 
Hfcatunc ineptus agitat congcncrcs , vomituquc cjcclum 

cibitm arripit. 70. STERNA. Rojirum edentulum, fubulatum, reclum, 
acutum apice compreffmfculo. 
Nares lineares. 

flolida. 1. S. cauda cuneiformi, corpore nigro, fronte albicante. 

Amcc/t. acad. 3. p. 
Hirundo marina major, capite albo. Sloan. jam. i.p. 

31. /. 6./. 2. Catcsb. carol. 1. p. 88. /. 88. 
Anaethetus minor fufcus, vertice cinereo, roftro glabro. 

Brown. jam. 481. 
Habitat itt Americae Pclago. 
Pelagicoz avcs vix homines advcntantes metuiint. 

Hirundo. 2. S. cauda forncata: reftricibus duabus extimis albo ni- 

groque dimidiatis. Fn. fvec. 127. 
Sterna. Gcfn. av. 53. Aldr. orn. I. 19. c. 7. Jonfl. 

av. 130. t. 46. 
Hirundo marina. Will. om. 268. /. 68. Raj . av. 131. 

Alb. av. 2. p. 79. /. 90. 
Habitat in Europa. 
Mas 6° Femina indiffolubilcs focii monogami. 

nigra. 3. S. cauda fubforficata, corpore cano, capite roftroque 
nigro, pedibus rubris. Fn. fvcc. 128. 
Hirundo marina minor. Alb. av. 2. p. 82. /. 89. 
Sterna fufca. Raj. av. 131. 
Larus cinereus minor. Aldr. orn. . . 
Habitat in Europa ; vivit in focictate. I 5 71. RYN- 138 AVES ANSERES. Rynchops. 

71. RYNCHOPS. Roftrum redum.- mandibula fu- 

periore multo breviore. 

nigra. 1. R. nigra, fubtus alba. roftro bafi rubro. 

Ryngchopfalia dorfo nigro, ventre albo. Barr. av. 20. 
Larus major, roftro insequali. Catesb. car. 1. p. 90. 

/. 90. 
Plotus roftro conico inaequali. K/cin. av. \\2. 
Habitat i/i America. 

fulva. 2. R. fulva, roftro nigro. f 

Ryngchopfalia fulva, roftro nigro. Barr. av. 20. 

Habitat in America. 

Gcnus proxima affinitatc Laris junclum. IV. GRAL- AVES GRALL/E. Phcenicopterus. 139 

IV. GRALLtE. 

Roftrwn fubcylindricwu. oblujiufculum. 
Lingua i/itegra, carnofa. 
Femora fupra genua denudata. 

72. PHOENICOPTERUS. Rojirum denudatum, in- 

fraclo - incurvatum. 
Pedes palmati , tetra- 
dactyli. 

ruber. 1. P. ruber, remigibus primoribus nigris. 

Phcenicopterus. Bell. av. I. 8. c. 8. Gefn. av. . . Aldr. 

orn. 2. I. 20. c. 4. Will. orn. 360. t. 60. Raj. av. 

117. Tctr. itin. 300. JForm. muf. 200. Grew. muf. 

67. /. 5. Sloan. jam. 2. p. 321. Acl. angl. 350. /. 

523. Seb. muf. 1. p. 123. t. 67. /. 1. Catesb. car. 1. 

A 73- t- 73- 74- Alb. av. 2. p. 71. /. 77. 
Habitat in Africa, America, rarius in Europa. 
Dat mihi penna rubens nomcn, fed linqua gulofis : A- 

fticio, CaligulcB, Vitci/io, Heliogaba/o expctita fuit, 

tef/antibus P/inio, Martiali, Svetonio, Lampridio. 

73. PLATALEA. Roftrum planiufculum : apice dila- 

tato, orbiculato, plano. 
Pedes tetradaclyli, femipalmati. % 

Leuco- 1. P. corpore albo. 

rodia. Anas roftro plano, apice dilatato rotundatoque. Fn.fvec. 

87. 
Platea f. Pelecanus. Gefn. av. 666. Jonf/. av. . . t. 

46. Will. oni. 212. f. 52. Raj.av. 102. Worm. muf. 

1. f 2. t. n. f. 10. 
Leucorodias. Aldr. orn. 1. 20. c. 13. 
Platina f. Cochlearia. Olear. mitf. 23. /. 13. /. 4. 
Albardiola. A/b. av. 2. p. 61. /. 66. 
Habitat in Europa, nidificat i/t Arboribus. 
Roftrum & Pedes nigri. 2. P. i 4 o AVES GRALL/E. Platalea. 

Ajaja. 2. P. corpore fanguineo. 

Platea incarnata. Sloan. jam. 2. p. 316. 
Platea braiilienfis Ajaja di£ta. Marcgr. braf. 204. Raj . 
av. 102. 
p. Tlauhquechul f. Platea mexicana. Hern. mex. 49. 
Raj. av. 102. 
Habitat in America aufirali. 

pygmea. 3. P. corpore fupra fufco, fubtus albo. Muf. Ad. Fr. 
2. p. . . 
Habitat Surinami. 
Magnitudo Pafferis . 

74. MYCTERIA. Roftrum maxilla fuperiore trique- 

tra recliffima fubadfcendens, 
acutum, Maxilla inferiore tri- 
gona acuminata adfcendens. 

Xares lineares. 

Lingita nulla. Marcgr. 

Pedes tetradaclyli. 

america- 1. Mycteria. 

na. Jabiru-guacu. Marcgr. braf. 201. Pif. braf. 87. Raj. 

av. 96. Will. orn. 202. t. 47./. 2. 4. 
Habitat in America calidiore. 

Magnitudo CiconJce, albd, rt/nigibus rcclricibusquc ni- 

gro-purpiirafccntibus . 
Conf. Greiv. niuf. t. 5. f. 1. 

75. TANTALUS. Roflrum longum, fubulatum. ob- 

tufum, fubarcuatum, tereti- 

ufculum. 
Saccus jugularis nudus. 
Nares ovatse. 
Pedes tetradaclyli. 

Locula- 1. TANTALUS. Klein. av. 127. 
tor. Pelicanus americanus. Catesb. car. 1. p. 81. /.81. 

Tacab, Mife perfis. Chardin. itin. 3. p. 40. 

Habi- AVES GRALLyE. Tantalus. 141 

Habitat in America, Afia. 

Tibiaj longcB. Femora feminuda, Pedes tetradadyli : di- 
gitis 3 anterioribus tantum bafi palmatis. 

76. ARDEA. Rojlrum reclum, acutum, longum, 

fubcompreffum , fulco e naribus, 
verfus apicem exaratum. 
Pedes tetradaciyli. 

Criftatai: roftro vix capite longiore. 

pavoni- 1. A. crifta fetofa erecta. temporibus palearibusque binis 
na. nudis. 

Grus balearica. Aldr. orn. I. 20. c. 6. Will. orn. 201. 

t. 48. Raj. av. 95. Dodart. mcm. 3. p. 199. 
Grus criftata africana. Edw. av. 192. /. 192. 
Pavo marinus. Cluf. exot. 105. 
Grus capenfis fufca, capite aureo galeato. Pet. gaz. 

t. 76. /. 9. 
Ifabitat in Africa. 
Caput nigrum. Crifta flavefcens. Alae albcc. Cauda 

nigra csqualis. 

Virgo. 2. A. fuperciliis albis retrorfum longe criftatis. 

Virgo numidica. Edw. av. 134. t. 134. Dodart. mcm. 
3./. 1. 

Grus numidica. Alb. av. 3. p. 78. t. 83. 

Habitat in Oriente. 

Corpus magnitudine Ciconicc cccruleo-cinercum : capitc 
collo rcmigibusqitc primariis nigris. Pennas paleares 
nigree pendulce. Oculi rubri pupitta cinerea. Pone 0- 
culos utrinque crifta pennacea recurvata longa alba. 
* Grues : capitc calvo. 

canaden-3. A. fincipite nudo papillofo, corpore cinereo, alis ex- 
fis. tus teftaceis. 

Grus fufca canadenfis. Edw. av. 133. /. 133. 
Habitat in America feptentrionali. 

Grus. 4. A. vertice nudo papillofo, fronte remigibus occipiteque 
nigris, corpore cinereo. 
Ardea vertice papillofo. Fn. fvcc. 131. Grus. 142 AVES GRALL/E. Ardea. Grus. Bell. av. 41. 6. Gefn. av. 529. Aldr. orn. 1. 

20. c. 5. Jonft. av. 166. /. 44. 7r7//. 0/7/. 200. /. 48. 

Raj. av. 95. Marf. danub. 5. /. 6. /. r. Alb. av. 

2. p. 60. /. 65. 
Habitat in Europae, Africae campis fubkumidis. 
Trans pontum fugat &° terris immittit apricis. Virg. 

america- 5. A. vertice temporibusque nudis papillofis, fronte nu- 
na. cha remigibusque primariis nigris, corpore albo. 

Grus americana alba. Catcsb. carol. 1. p. 75. /. 75. 

Edw. av. 132. /. 132. 
Habitat in America fcptcntrionali. 
Caput fubtus ad maxillam inferiorem rubrum eft. 

Antigo- 6. A. capite nudo collarique papillofo, corpore cinereo, 
ne. remigibus nigris. 

Grus major indica. Edw. av. 45. /. 45. 
Habitat in Afia. 

Pone oculos macula parva a/ba, 6° vertex albus. 
Ciconice. 

Ciconia. 7. A. alba, remigibus nigris, cute fanguinea. 

Ardea alba, remigibus rubris. Fn. fvec. 136. 
Ciconia. Bell. av. 45. a. Gefn. av. 262. Aldr. orn. 

1. 20. c. 1. Jonjl. av. 147. /. 50. Marftl. danub. 5. 
p. 26. t. 11. 

Ciconia alba. Will. orn. 210. Raj. av. 97. Alb. av. 

2. p. 59. t. 64. 

Habitat in Europa, Afia, Africa. 

Cittis corporis fub pennis fanguinea. Nidus ad pagos in 
altis, refonans Paffcribits ; /11/ic honos ferpentum exitio 
tantus, ttt occidere nefas ,* noclu ftridct : /nigrat trans 
pontum in ALgyptum, ALthiopiam; aflivat inter Sve- 
ciam 6° Italiam. 

nigra. 8. A. nigra, peftore abdomineque albo. Fn.fvec. 135. 
Ciconia nigra. Gefn. av. 97. Aldr. orn. I. 20. c. 2. 

Will. orn. 211. Alb. av. 3./. 77. /. 82. 
Habitat in Europa boreali. 
Migrat o?ftate fupra Sveciam. 
■ ■ * * Ardece. 

Nyfti- 9. A. crifta occipitis tripenni dependente, dorfo nigro, 
corax. abdomine flavefcente. Nyfti- AVES GRALL.E. Ardea. 143 

Nycticorax. Gcfn. av. 628. AlJr. orn. I. 19. c. 57. 

p. 272. 
Ardea cinerea minor. Will. orn. 204. t. 49. Raj. av. 

gg. ;/. 3. Marf. Janub. 5. /. 3. Alb. av. 2. p. 62. 

/. 67. AlJr. orn. I. 20. c. 10. 
Habitat in Europa auftrali. 
Frons alba circum rofirum. Dorfum nigrum, abJo- 

mcn album. Penntz criftas 3, teretiufculce, albce, aJ 

medium dorfi JcpenJentes. 

cinerea. 10. A. occipite crifta pendula, dorfo ceerulefcente, fubtus 

albida, pe6tore maculis oblongis nigris. 
Ardea crifta dependente. F/i. fvcc. 133. 
Ardea cinerea major. Aldr. orn. I. 20. c. g. Gefn. av. 

212. Jonft. av. 151. t. 50. Will. orn. 203. t. 49. 

Raj. av. g8. Marf Jameb. 5. p. 8. /. 2. Alb. av. 

1. p. 64. t. 67. cV 3. p. . . t. 78. 
Habitat in Europa ; nidificant i/i arboribi/s plurcs fi- 

mul. 

Herodias.11. A. occipite criftato, dorfo cinereo, femoribus ruffis, 

pectore maculis oblongis nigris. 
Ardea fufca canadenfis. EJzv. av. 135. t. 135. 
Ardea criftata maxima americana. Catesb. carol. 3. p. 

10. t. 10? 
Habitat in America. 
Tempora alba. Capitis penntz longiores nigrce, unde 

poflice crifta evaJit. Collum fubtus a/biJo-teftaceum, 

fufco maculatum. Brachia antice rufefccntia. Corpus 

fupra fufcum. 

violacea.12. A. crifta flava, corpore nigro-cserulefcente, fafcia tem- 
porali alba. 
Ardea ftellaris criftata americana. Catesb. car. 1. p. 79. 
t. 79. 

Habitat in America fcptentrionaU. 

crerulea.13. A. occipite criftato, corpore caeruleo. 

Ardea major grifea criftata, capite nigro, vertice & ci- 

liis albicantibus. Broum. ja/n. 478. 
Ardea casrulea. Catcsb. car. 1. p. 76. /. 76, Alb. av. 

3. p. 74. t. 79. Sloan. ja/n. 2. p. 314. t. 264. /. 5. 

Raj. av. 189. 
Habitat in America feptentrionali. 

14. A. 144 AVES GRALL^. Ardea. 

ftriata. 14. A. occipite fubcriftato, dorfo cano ftriato, collo fub- 
tusferrugineo, remigibus fecundariis apice albis. Ro- 
lander. 

Habitat Surinami. 

Vertex niger nucha fubcrijlata. Remiges fufica, fed fe- 
cundaria tantum margine apicis albce. 

virefcens.15. A. occipite fubcriftato , dorfo viridi, pectore rufe- 
fcente. 
Ardea ftellaris minor. Sloan. ja/n. 3. p. 315. /. 263. 

Raj. av. 189. n. 2. Catesb. car. 1. p. 80. /. 80. 
Habitat in America. 

ftellaris. 16. A. capite Iseviufculo, fupra teftacea maculis transver- 

fis, fubtus pallidior maculis oblongis fufcis. 
Ardea vertice nigro, pe6tore pallido maculis longitudi- 

nalibus nigricantibus. Fn. fvec. 134. 
Ardea ftellaris minor. Gcfin. av. 215. Aldr. orn. I. 20. 

c. 16. Will. orn. 207. /. 50. 52. Raj . av. 100. ;/. 

11. Marf. danub. 5. p. 16. /. 6. Alb. av. 1. /. 65. 

/. 68. 
Habitat i/i Europa. 
Venatus falconibus magnatibus placct; Mugitus fientorii 

impares ; tcrrcfacla fpiraliter cethcra fcandit. 

alba. 17. A. capite laevi, corpore albo, roftro rubro. 
Ardea tota alba, capite lsevi. Fn. fvec. 132. 
Ardea alba major. Will. orn. 205. /. 43. Raj. av. 99. 

71. 4. 
Habitat in Europa. 

Ibis. 18. A. capite laevi, corpore albo, roftro flavefcente apice 
pedibusque nigris. 
Ardea Ibis tota alba, pedibus atris, unguibus arcuatis 
maximis. Haffelqv. itin. 248. 
p. Ibis nigra. Raj. av. 98. 
Habitat in /Egypto ; rcgionis purificator. 
BeUonii Ibis rofilro arcuato, nigra efil; at Plinius X : 30. 
Ibis circa pcluficum tantum nigra cjt, cateris ou/ni- 
bus locis candida. 

aequino-19. A. capite laevi, corpore albo, remigibus duabus pri- 
ctialis. mis margine exteriore fufcis. Rolander. 

Habitat in America. 

Simil- AVES GRALL.E. Ardea. 145 

SimiUima Ibicli tota ftruclura ; at vero Remiges primo- 
res omnes apice fufccfcentcs, & I , • 2 etiam margine 
exteriore longitudinali fufcce, ccetcritm eadem. ut fa- 
cile pro variefate agnofcatur. 

77. SCOLOPAX. Rofirum teretiufculum , obtufum, 

capite longius. 
Pedes tetradaclyli : poftico pluri- 
bus articulis infiftente. 

rubra. 1 . S. roftro arcuato, pedibus rubris, corpore fanguineo, 

alarum apicibus nigris. 
Porphyrio amboinenfis f. Ardea rubra corallina. Seb. 

muf. 1. p. 98. /. 62. /. 3. 
Numenius ruber. Catesb. car. 1. p. 84. /. 84. 
Numenius indicus. Cluf. exot. 366. 
Guara. Marcgr. braf. 203. Will. orn. 239. Raj. av. 

104. ;/. 6. 
Habitat in America. 

alba. 2. S. roftro arcuato, pedibus rubris, corpore albo. ala- 
rum apicibus viridibus. 
Numenius albus. Catesb. car. 1. p. 82. /.82. 
Habitat in America. 

fufca. 3. S. roftro arcuato, pedibus rubris, corpore fufco, cau- 

da bafi alba. 
Numenius fufcus. Catesb. car. 1. /. 83. /. 83. 
Habitat in America. 
Antecedentes 1. 2. 3. flruclura nimis affines, fed colore 

corporis diverfce. 

Totanus. 4. S. roftro re6to bafi rubro, pedibus coccineis, remigibus 

fecundariis albis. Fn. fvec. 149. 
Totanus. Gefn. av. 518. Aldr. orn. !. 20. c. 24. Will. 

om. 220. /. 53. /. 4. Raj. av. 107. Alb. av. 3. /. 

82. /. 87. 
Habitat in Europa. 

Arquata. 5. S. roftro arcuato, pedibus cserulefcentibus, alis nigris 
maculis niveis. Fn. fvec. 139. K Nume- 146 AVES GRALL/E. Scolopax. 

Numenius f. Arquata. Gefn. av. 222. Aldr. orn. I. 

20. c. 21. Will. orn. 216. /. 54. /. I. 2. Raj. av. 

103. Alb. av. 1. p. 75. /. 79. Marf. danub. . . . 

t. 17. 
Habitat in Europa. 

Phaeopus.6. S.roftro arcuato, pedibus caerulefcentibus, maculis dor- 
falibus fufcis rhomboidalibus. Fn. fvec. 140. 

Phseopus altera f. Arquata minor. Gefn. av. 500. Aldr. 
orn. I. 20. c. 21. 

Arquata minor noftras. Raj. av. 103. //. 2. Will. om. 
217. 

Habitat in Europa. 

Surfum recla evolans clamando tempeflates prcenuncians . 

Ruftico- 7. S. roftro recto lsevi, pedibus cinereis, femoribus tectis. 
la. fafcia frontis nigra. 

Numenius roftri apice laevi, capite linea utrinque nigra, 

rectricibus nigris apice albis. Fn. fvec. 141. 
Scolopax f. Perdix ruftica. Gefn. av. 502. 
Scolopax. Aldr. orn. I. 20. c. 51. Will. orn. 213. Raj. 

av. 104. //. 1. Alb. av. I. p. 67. /. 70. 
Habitat in Europa. 
Noctu volitat reditque iterato eadem via aerea. 

Fedoa. 8. S. roftro recto longo, pedibus fufcis, remigibus fecun- 

dariis rufis nigro punctatis. 
Fedoa americana. Ediv. av. 137. /. 137. 
Habitat in America feptentrionali. 
Corpus grifeum. Remiges primores fitfcai. Linea fu- 

perciliorum alba. 

Glottis. 9. S. roftro recto bafi inferiori rubro, pedibus virefcen- 

tibus. 
Numenius pedibus virefcentibus, uropygio albo, re- 

migibus lineis albis fufcisque undulatis. Faun. fvec. 

142. 
Pluvialis major. Aldr. orn. I. 20. c. 66. Will. orn. 220. 

/.55. Raj. av. 106. 
Glottis. Gefn. av. 520. 
Habitat in Europa. 

10. S. 

Species Scolopacnm, Tringarum &c. difficillime dijlingvuntnr, trtate fexuque 
mutabiles, colore parum dijlinctce; quce pedibus funt rubris a reliquis probe 
obfervandcr, cum pedes non varient. AVES GRALL^E. Scolopax. 147 

Limofa. 10. S. roftro recto laevi, pedibus fufcis, remigibus macu- 
la alba: quatuor primis immaculatis. 

Numenius uropygio albo, re6lricibus nigris bafi albis, 
remigibus transverfa alba macula : exceptis quatuor 
primis. 2*n. fvec. 144. 

Habitat in Europa. 

Gallina- 1 1 . S.roftro recto apice tuberculato, pedibus fufcis, lineis 
go. frontis fufcis quaternis. 

Numenius capite lineis 4. fufcis longitudinalibus, ro- 

ftri apice tuberculofo, femoribus feminudis. Faitn. 

fvec. 143. 
Gallinago minor. Gefn. av. 503. Aldr. orn. I. 20. c. 

53. Will. orn. 214. Raj. av. 105. n. 2. Alb. av. 1. 

/. 68. /.71. 
Habitat in Europa. 
Hizc Capella cceleftis cujus mas tam alte celerrimeque 

vo/itat, ut audiri, non vero oculis attingi poffit. 

lapponi- 12. S. roftro fubrecurvato, pedibusque nigris, pectore fer- 
ca. rugineo. 

Recurviroftra pectore croceo. Fn. fvec. 138. 
Habitat in Lapponia. Rudbeck. 

/Egoce-13. S. roftro reclo, pedibus virefcentibus, capite colloque 
phala. rufefcentibus, remigibus tribus nigris bafi albis. 

Barge f. /Egocephalus. Will. orn. 215. Raj . av. 105. 

;/. 4. Alb. av. 2. p. 64. /. 70. 
Habitat in Europa auflrali. 

Hsema- 14. S. roftro re6lo fiavefcente, pedibus fufcis, corporefub- 
ftica. tus fulvo fufco-undato. 

Fedoa americana, pectore rufo. Edw. av. 138. t. 138. 
Habitat in America feptentrionali. 
Corpus grifeum fubtus rubro-fulvefcens. 
Rectrices primores nigrce apice albce. K 2 78. TRIN- 

Scolopaces digitis quatuor injijiunt, pcr paludes vadant. TringEe per campos litto- 
raque currunt vix digito pojlico inftfientes, uti rite Cel. Kleynius notavit. 148 AVES GRALL^E. Tringa. 

78. TRINGA. Roftrum teretiufculum , longitudine 

capitis. 
Pedes tetradactyli : poftico uniarti- 
culato a terra elevato. 

Pugnax. 1 . T. pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus imma- 
culatis, facie papillis granulatis carneis. Fn.fvec. 145. 

Avis pugnax. Aldr. orn. I. 20. c. 19./. 1-8. Jonjl. av. 
152. /.51. 52. Will. orn. 224. t. 56. Raj. av. 107. 
Marf. danub. 52. /. 24. Alb. av. 1. p. 69. /. 72. 73. 

Habitat in Europa minus boreali. 

Mares diffimiles^ pugnaciffuiii. 

Vanel- 2. T. pedibus rubris, crifta dependente. pe£tore nigro. 
lus. Fn. fvec. 148. 

Capella f. Vanellus. Bell. av. 49. a. Gefn. av. 764. 
Aldr. orn. 1. 20. c. 63. Will. orn. 228. /. 57. jonji. 
av. 164. t. 53. 27. Raj. av. 110. Alb. av. 1. /. 70. 
/. 74. 
Habitat in Europa, Africa. 
Migrat forte in JEgyptum. Ova Belgis in ^eiiciis. 

Gambet- 3. T. roftro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque 
ta. variegato, fubtus albo. Fn.fvec. 153. 

Gambetta. Aldr. orn. I. 20. c. 26. Raj. av. 107. 
Habitat in Europa. 

Interpres. 4. T. pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque 

vario, pe6tore abdomineque albo. //. gottl. 217. Fu. 

fvec. 154. 
Morinellus canadenfis. Edw. av. 141. /. 141. 
Habitat in Europa &° America feptentrionali. 
tobata.(')5. T.roftro fubulato apice inflexo, pedibus virefcentibus 

lobatis, abdomine albido. 
Tringa fufca, pedibus fulicae. Edw. av. 143. t. 143. 6° 

46. /. 46. 
Habitat in America feptcntrionali, Lapponia. 
Roftrum tenuiffimum efl; procellofa tempefiatc natat 

gregaria. 

Fulicaria.6. T. roftro recto, pedibus lobatis fubfufcis, abdomiue 
ferrugineo. 

Trin- 

(*) lege : lobata. Vidt Emendanda pag. S24. AVES GRALL/E. Tringa. 149 

Tringafufca canadenfis. membranis ad digitorum articu- 

los. Edw. av. 142. t. 142. 
Habitat in America. 

alpina. 7. T. teftaceo-fufca, pe6lore nigricante, rectricibus cine- 
reo-albidis, pedibus fufcefcentibus. 
Habitat in Lapponia. Adlerheim. 
Magnitudo Stumi: Abdomen album. 

Ocro- 8. Tringaroftri apice punctato. pedibus virefcentibus. dor- 
phus. fo fufco-viridi nitido. Fn.fvec. 146. 

Tringa. Aldr. orn. 1. 20. c. 54. Will. orn. 222. t. 55. 

Raj. av. 108. 
Rhodophus f. Ocrophus. Gcfn. av. 508. 511. Aldr. 

orn. I. 20. c. 39. 
Habitat in Europa. 

Hypoleu-9. T. roftro laevi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris 
cos. nigris: fubtus albo. Fn. fvec. 147. 

Tringa minor. Will. orn. 225. t. 35. Raj. av. 108. 
Gallinula hypoleucos. Gefn. av. 509. Aldr. om. 3. 

p: 469. 
Habitat in Europa. 

Canutus. 10. T. roftro laevi. pedibus cinerafcentibus, remigibus pri- 

moribus ferratis. 
Tringacinerea. remigibusfecundariisbafi albis, rectrici- 

bus quatuor mediis immaculatis. Fn. fvec. 150. 
Canuti avis. Raj. av. 108. 
Habitat in Europa. 

Glareo- 1 1. T. roftro lsevi, pedibus virefcentibus, corpore albo pun- 
la. 6lato, pe6lore fubalbido. Fn. fvec. 152. 

Habitat in Europa. 

littorea. 12. T. roftro laevi, pedibus fufcis, remigibus fufcis: rachi 
primse nivea. Fn. fvec. 151. 
Habitat in Europa. 

Squata- 13. T. roftro nigro. pedibus virefcentibus, corpore grifeo 
rola. fubtus albido. Fn. fvec. 155. 

Pluvialis cinerea. Raj. av. 111. Alb. av. 1. p. 72. 

/. 76. 
Habitat in Europa. K 3 79- CHA- *50 AVES GRALL^. Charadrius. 79. CHARADRIUS. Roftrum teretiufculum , obtu- 

fum. 
Pedes tridactyli. 

criftatus. 1. C. gula pileo pectoreque nigris, occipite criftato, dor- 
fo teftaceo, pedibus nigris. 
Pluvialis indicus, pe6tore nigro. Edw. av. 47. t. 47. 
Habitat in Perfia. 
Simillhnus eji Tringoz Vanello. 

Hiaticu- 2. C. pectore nigro, fronte nigricante fafciola alba, ver- 
la. tice fufco, pedibus luteis. Fn. fvec. 159. 

Charadrios f. Hiaticula. Aldr. om. I. 20. c. 67. Jonjl. 
av. 166. /.53. Will. om. 230. /.57. Raj. av. 112. 
Sloan. jam. 2. p. 314. t. 169. f. 2. Alb. av. 1. /. 
76. /. 80. 
Habitat in Europa 6° America ad ripas. 

alexan- 3. C. fufcus, fronte collarique dorfali abdomineque albis, 
drinus. rectricibus lateralibus utrinque candidis,pedibus nigris. 

Charadrius alexandrinus. Haffelq. itcr. 255. n. 30. 

Habitat ad /Egypti ex Nilo canalem. 

vocife- 4. C. fafciis pe6toris colli frontis genarumque nigris, cau- 
rus. da lutea fafcia nigra, pedibus pallidis. 

Pluvialis vociferus. Catesb. car. 1. /. 71. /. 71. 
Habitat in America feptentrionali. 

segyptius. 5. C. fafcia pe£torali nigra, fuperciliis albis, re6tricibus 
apice albis fafcia nigra, pedibus caeruleis. 
Charadrius segyptius. Hajfclq. iter. 256. «.31. 
Habitat in yEgypti apricis. 

Morinel- 6. C. pe£tore ferrugineo, fafcia fuperciliorum pe6torisque 
lus. lineari alba, pedibus nigris. Fn.fvec. 158. 160. 

Morinellus. Alb. av. 2. p. 57. /. 61. 62. Raj. av. 111. 
Habitat in Europa : ad Alpes migrans per Upfaliam me- 

dio maji feptentrionem verfus. 
Mas ad fcrobiculum abdominis niger, femina non. 

aprica- 7. C. pe6tore nigro, roftro bafi gibbo, pedibus cinereis. 
rius. Charadrius nigro-lutefcente variegatus, pectore nigro. 

Fn. fvec. 156. Iter. cel. 72. Plu- AVES GRALL.E. Charadrius. 151 

Pluvialis viridis maculatus, ventre nigro. Edtc. av. 

140. /. 140. 
Habitat in Oelandia, Canada. 

Pluvialis. 8. C. pedibus cinereis, corpore nigro viridique maculato, 
fubtus albido. Fn. fvec. 157. 
Pluvialis viridis. Will. orn. 2 2g. t. 57. Raj.av. 111. 
Sloan. jam. 2. p. 113. /. 269. /. 1. Alb. av. 1. p. 71. 

* 75- 
Habitat in Europa. 

Oedicne- 9. C. grifeus, remigibus primoribus duabus nigris medio 
mus. albis, roftro acuto, pedibus cinereis. 

Oedicnemus. Bell. av. . . Raj. av. 108. n. 4. Alb. 

av. 1. p. 66. /. 69. 
Charadrius. Gefn. av. 256. 

Charadrius Kervari. Hajfelq. iter. 210. n. 32. an? 
Habitat in Anglia. 

Himan- 10. C. fupra niger, fubtus albus, roftro nigro capite lon- 
topus. giore, pedibus rubris longiffimis. 

Charadrius autumnalis. Hajfelq. iter. 253. n. 29. 
Himantopus. Sibb.fcot. . . t. 11. 13. Raj. av. 106. Aldr. 

orn. I. 20. c. 30. Gefn. av. . . 
Habitat in Europa auflraliore. 

fpinofus. 11. C. remigibus peftore abdomine pedibusque atris, re- 
6lricibus dimidiato-albis, humeris fpinofis. 
Charadrius fpinofus. Hajfelq. itin. 260. 270. 
Habitat in ^Egypto. 
Humeri fpinofi, ut in Fulica fpinofa, fingulares funt. 

80. RECURVIROSTRA. Rofirum depreffo-planum, 

acuminatum, recurvatum. 
Pedes palmati, tetradaclyli. 

Avofet- 1. R. albo nigroque varia. //. cel. 89. Fn. fvec. 137. 
ta. Avofetta f. Recurviroftra. Gefn. av. 232. Aldr. orn. 

I. 19. c. 64. Will. orn. 240. t. 60. Raj. av. 117. 
Marf. danub. 5. p. 72. t. 34. Alb. av. 1. p. 96. t. 101. 
Habitat in Europa atiflraliore. 
Migrat in Italiam, rariffima apud nos. 

K 4 81. HJE- 152 AVES GRALL/E. Haematopus. 

81. H^MATOPUS. Roftrum compreffum: apice 

cuneo sequali. 
Pedes tridactyli, fiffi. 

Oftrale- i. LLematopus. //. al. 83. Fn. fvec. 161. Bell. av. 

gus. 18. Aldr. orn. I. 20. c. 31. Will. orn. 220. t. 56. 

Raj. av. 105. Alb. av. 1. /. 74. /. 78. Catcsb. car. 

1. p. 85. t. 85. 

Habitat in Europae, Americse feptentrionalis littoribits 

marinis ; viclitat conchis. 82. FULICA. Roftrum convexum: Mandibula fupe- 
riore margine fupra inferiorem for- 
nicata; Mandibula inferior, pone 
apicem gibba. 

Frons calva. 

Pedes tetradacftyli, fublobati. 

atra. 1. F. fronte calva, corpore nigro, digitis lobatis. 
Fulica fronte calva aequali. Fn. fvec. 130. 
Fulica. BeJl. av. 36. /;. Gcfn. av. 390. Aldr. om. /. 

19. c. 13. Will. orn. 239. /. 59. Raj. av. 116. 

Marfd. danub. 70. /. 33. Alb. av. 1. p. 79. /. 83. 

Haffelqv. acl. upf. 175 1. /. 22. itin. 262. 
Habitat in Europa ; hybernat in Gallia. 
Edit Semina, Herbas ; natat fupraque aquam currit. 

Chloro- 2. F. fronte calva, corpore nigro, digitis fimplicibus. 
pus. Gallinula Chloropus. Alb. av. 2. p. 66. /. 72. <^= 3. 

/>. 86. /. 91. Raj. av. 113. 
Habitat in Europa. 

Porphy- 3. F. fronte calva, corpore violaceo, digitis fimplicibus. 
rio. Fulica major pulla, fronte cera coccinea oblongo-qua- 

drata. Brown. jam. 479. 
Porphyrio. Alb. av. 3. p. 79. /. 84. Raj. av. 116. //. 

13. Edw. av. 87. /. 87. Dodart. acl. 3. p. 30? 
Habitat in Afia, America. 

fpinofa. 4. F. fronte carunculata, corpore variegato. humeris fpi- 
nofis, digitis fimplicibus, ungue poftico longiffimo. 

Galli- AVES GRALL/E. Fulica. i53 Gallinula alis cornubus donatis. Edw. av. 48. /. 48. 
Habitat in America aujlrali. 

Unguis pojlicus recTus, digito longior. Pollex unius ar- 
ticuli injijlcns. Rcmigcs viridcs. 

83. RALLUS. Rojlrum bafi crafiius, compreffum, 

dorfo attenuatum apicem verfus, 
sequale, acutum. 
Pedes tetradactyli, fiffi. 
Corpus compreffum. 

Crex. 1. R. alis rufo-ferrugineis. 

Ortygometra alis rufo-ferrugineis. Fn. Jvec. 162. 
Ortygometra. Aldr. om. 1. 13. c. 23. Will. orn. $22. 

t. 29. Raj. av. 58. Alb. av. 1. p. 30. /. 32. 
Habitat in Europae agris, careclis : viditat Lumbri- 

cis. 
Corpus valde comprejjum ; vcfperi &= nodc Jonorus voce 

ingemin ata crex . 

aquati- 2. R. alis grifeis fufco-maculatis, hypochondriis albo-ma- 
cus. culatis, roftro luteo. 

Rallus aquaticus. Alb. av. 1. p. 73. t. 77. Will. om. 

234. Aldr. orn. . . Raj. av. 113. //. 2. 
Ortygometra alis fufcis. Syjl. nat. 25. 
Habitat in Europa. 

larifor- 3. R. fubtus albido-fiavefcens, cervice cserulefcenti ma- 
mis. culato, digitis marginatis. f 

Larus fiffipes. Alb. av. 2. p. 75. /. 82. 
Rallus cinereus facie Lari. Klcin. av. 103. 
Habitat in Europa. 
Cauda huic longiujcula ; ideoque anceps genus. 

bengha- 4. R. corpore vertice oculisque albis, capite colloque ni- 
lenfis. gris, alis dorfoque viridibus, remigibus primariis ru- 

bro-maculatis. 
Rallus benghalenfis. Alb. av. 3. p. 85. /. 90. 
Habitat in Afia. 

carolinus. 5. R. grifea, fronte nigra, pe6tore plumbeo, roftro flavo, 
pedibus virefcentibus. K 5 Gal- i 5 4 AVES GRALL/E. Rallus. 

Gallinula minor canadenfis. Edw. av. 144. /. 144. 

Catesb. car. 1. p. 70. /. 70. 
Habitat in America feptentrionali . 

84. PSOPHIA. Roftrum cylindrico - conicum , con- 

vexum, acutiufculum, mandibula 
fuperiore longiore. 
Nares ovatse patulse. 

crepitans. 1 . PSOPHIA. 

Pfophia crepitans nigra, pe6lore columbino. Barr.av. 62. 
Gallina fylvatica crepitans, pectore columbino. Barr. 

aquin. 132. 
Gallina fylveftris Macucagua. Raj. av. 53. 
Macucagua. Marcgr. braf. 213. Pif. braf. 88. 
Habitat in America meridionali. 
Roftro muffitans refpondet per anum. 

85. OTIS. Rojtrtim mandibula fuperiore fornicata. 

Lingua bifida. 

Pedes tridaclyli absque poftico. 

Tarda. 1. 0. jugulo utrinque criftato. 

Tarda. Dodart. mem. 3. p. 309. Edw. av. 73. t. 73. 

74. Alb. av. 3. p. 36. /. 38. 39. 
Otis f. Tarda avis. Raj. av. 38. Aldr. orn. I. 13. c. 

12. Edw. av. 73. /. 73. 74. 
Habitat in Polonise, Orientis campis: jnigrat per Bel- 

gium, Angliam. Menfis eximia. 

arabs. 2.0. auribus erecto-criftatis. 

Otis arabica. Edw. av. 12. t. 12. 
Habitat in Oriente. 

Supra fcolopacina^ fubtus albida. Aures nigroz. Cauda 
fafcia fufca. 

Tetrax. 3. 0. capite juguloque laevi. 

Anas campeftris. Alb. av. 3. p. 33. /. 41. Raj. 

av. 59. 
Tetrax. Bell. av. . . Aldr. orn. I. 13. c. 13. 
Habitat in Europa, imprimis in Gallia. 

4. O. AVES GRALL/E. Otis. 155 

afra. 4. O. nigra, dorfo cinereo, auribus albis. 
Habitat in zEthiopia /. Burmannus. 
Maris Roflrum 6° Pedes fiavi. Vertex cinercus. A- 

larum margo exterior albus. Femina tota cinerea. 

exccptis femoribus abdomincque atris. 

86. STRUTHIO. Roftrum conicum. 

Al<z ad volandum ineptae. 

Came- 1 . S. pedibus didactylis. 
lus. Struthio-Camelus. Aldr. orn. I. 9. c. 2. Dodart. mcm. 

335. Seb. muf. 1. /. 51./. 6. Will. ornith. 104. /.25. 
Raj. av. 36. Alb. av. 3. p. 30. /.31. 

Habitat in Syria, Arabia, Lybia, Africa. 

Spina fiub humeris armatur, maxima Avium ; Palpebra 
utraque ciliata. Exterior digitus muticus. Pennce la- 
7iatce pro galeis bellicis criflaque caflrenft. Ova fcepe 
50, caudida, t&via, in arcna excludenda deferta. /ob. 
39: 16. 

Cafua- 2. S. pedibus tridaclylis, vertice palearibusque nudis. 
rius. Cafuarius. Olear. muf. 23. /. 13. /. 2. Alb. av. 2. 

p. 56. /. 60. 
Emeu. Dodart. mem. 377. Raj . av. 36. Cluf. exot. 

98. Bont.jav. 71. JVill. ornith. 105. /. 25. Worm. 

muf. . . Jonfl. av. 172. t. 56. Aldr. orn. I. 20. 

t. 541. 
Habitat in Afia, Sumatra, Molucca, Banda. 
Callus elevatus quafi diadema verticis. Palearia 2 fub 

collo ; CoIIum a tergo nudum. Ungue inter/nedio ma- 

jore fcrit: ova punclis excavatis. 

america-3. S. digito poftico rotundato mutico. 
nus. Struthio Camelus americanus. Raj . av. 36. 

Nhanduguacu brafilienfibus. Marcgr. braf 190. Pif. 

braf. 84. 
Habitat in America auflrali. 

cuculla- 4. S. pedibus tetrada£tylis, omnibus unguiculatis. 
tus. Gallus gallinaceus peregrinus. Cluf. exot. 99. t. 100. 

Olear. mufi 21 . t. 13. /. 5. 
Cygnus cucullatus. Nieremb. nat. 231. Raj . av. 37. 
Dronte. Bont. jav. 70. 
Habitat in India. 

V. GAL- 156 AVES GALLIN/E. Pavo. 

V. GALLIN^E. 

Rofkrum convexztm: mandibula fuperiore 
fomicata, margine extra inferiorem 
dilatato. 

Nares membrana cartilaginea convexa fe- 
miteclce. 

87. PAVO. Caput pennis reclis revolutis tectum. 

Pennce dorfales elongatse. 

criftatus. 1. P. capite crifta ere6la. 

Pavo cauda longa. Fn. fvec. 163. 

Pavo. Gefn. av. 656. Aldr. om. I. 13. c. 1. Jonjl. 
av. 56. /. 22. Will. orn. 112. t. 27. Raj. av. 51. 

Habitat in India orienta/i, Zeylona. 

Mas remigibus primoribus ferrugineis , ejulans , vindi- 
cans, fuperbtis, togam dorfalem gemmantibus ocellis, na- 
turcz miraculo piclam engendamque, tertio anno acqui- 
rit, qua nihil pulchrius, fub canicula dejicit. Femina 
curat pullos iu proximas nuptias. Sambuci foribus 
occiditur. 

bicalca- 2. P. capite lsevi, calcaribus duobus. 
ratus. Phafianus pavonicus chinenfis. Edw. av. 67. /. 67. 6° 
t. 69./. 1. _ 
Habitat in China. 

Fennce verticis revolutoz. Fennce poflerioris dorfi longee 
ocellis pavoninis indicant hoc gcnus. 

88. MELEAGRIS. Capttt carunculis fpongiofis 

tetftum. 

Gallo- 1 . M. capite caruncula frontali, criftaque gulari, maris pe- 
pavo. 6tore barbato. 

Meleagris. Fn. fvec. 164. 

Gallo-pavo fylveftris novas anglias. Raj. av. 51. Alb. 
av. 3. p. 33. /.35. 
[3. Gallopavo. Gefn. av. 482. Aldr. om. 1. 13. c. 4. 
Bell. av. 60. a. Jonfl. av. 58. /. 24. Will. orn. 
113. /. 27. Raj. av. 5 1 . 

T . Gal- AVES GALLIN^. Meleagris. 157 

y. Gallopavo criftatus. Alb. av. 2. p. 30. /. 33. 

Habitat in America fcptoitrionali. 

Mas cxceftuat injiato pcclore, cxpanfa cauda. fangui- 
nea facie, relaxata frontis caruncula: ircz tenax; Sa- 
pida caro. Refirices XVIII. Barba pcdoris tertio 
a/iuo cxcrcfcit. 

criftata. 2. M. capite pennis ereftis criftato, temporibus viola- 
ceis. 
Quan f. Guan. Edw. av. 13. t. 13. 
Jacupema. Marcgr. braf. 198. 
Coxolitli. Hern. mex. . . 
Phafianus brafilienfis. Raj. av. 56. 
Habitat in America auflrali. 

Gula caruncula compreffa rubra ut in antcccdcntc. ca- 
pite fupra crifla oblonga pcnnacca. 

Satyra. 3. M. capite cornubus duobus, corpore rubro punctis 

nigris albo foetis. 7 
Phafianus cornutus. Edtv. av. 116. /. 116. 
Habitat in Benghala. 
Frons nigra. Caruncula gularis ccerulea rufo varicgata. 

Cornua duo ca?ru/ea pone oculos enata. 

89. CRAX. Rojlrum baii cera obteclum. 

PenncE caput tegentes revolutae. 

nigra. 1. C. nigra. Syji. nat. 27. 

Gallus indicus. Sloan. jam. 2. p. 302. /. 260. Dodart. 

mcm. 146. 
Gallus indicus alius. Aldr. orn. . . 
Mitu f. Mutu. Will. orn. . . t. 28. Raj. av. 52. 

Marcgr. braf 194. 195. 
Gallus curaffavicus. Aldr. av. 2. p. 29. /.31. 32. 
Habitat in America auflrali. 

rubra. 2. C. rubra, capite caerulefcente. f 

Gallina peruviana rubra. Alb. av. 3. p. 37. /.40. 
Habitat.in America. 
An varietas prcecedentis? 90. PHA- i 5 8 AVES GALLIN/E. Phafianus. 90. PHASIANUS. Gencz cute nuda lsevigata. Gallus. 1. P. cauda compreffa adfcendente. Fn. fvec. 165. 

Gallus gallinaceus f. Gallina. Gefn. av. 395. 340. Aldr. 

orn. I. 14. c. 1. Will. orn. 109. /. 26. Raj. av. 51. 

criflatus. [3. Gallina crifta in vertice plumofa denfiffima. Raj. 

av. 51. 
ecaudatus y. Gallina cauda f. urogygio carens. ./?#/. av. 51. 
crifpus. 6. Gallina friflandica. £F///. 0/7/. 110. 

Gallina crifpa. Raj. av. 51. y4A/r. <?r//. /. 14. ^. 329. 
pitfdlus. e. Gallus tibiis pennatis. 

Gallina bentamenfis. Alb. av. 3. p. 33. /. 33. 34. 
Habitat in India Orientali : Pouli candor, &°c. 
Gallus pug/iax, fuperbus celfa crifila, erecla falcataque 
cauda, vigil, plaudentibus lateribus canens gallicinia^ 
falax 10. feminis fufficit. Gallina pulveratrix ova 
copiofa ponitj raro fubventanea, nifi Capis ajfociata; 
cibis expetita ova, caro, jufcula galli fenioris. Lcedi- 
tur baccis Sambuci ; a pediculis liberatur pipere. 

Melea- 2. P. vertice callofo, temporibus carunculatis. 
gris. Gallina vertice corneo. Hafifclqv. itcr. 274. 

Gallus vertice corneo. Syfi. nat. 28. 
Gallina guinea. Worm. mufi. 297. 
Gallina africana. Marcgr. brafi. 78. 
Gallus niger, maculis ovalibus & orbiculatis. Barr. 

av. 79.* 
Gallina guineenfis. Worm. mufi. zgj. t. 297. Olear. 

mufi. . t. 15. /. 3. Raj. av. 52. Alb. av. 2. p. 32. 

/. 35. Will. orn. 162. /.26. Aldr. av. I. 14. c. 13. 
Habitat in Africa. 

colchi- 3. P. rufus, capite caeruleo. 
cus. Phafianus. Raj. av. 56. Alb. av. 1. p. 24. /. 25. 26. 

Olin. av. 49. Aldr. orn. I. 13. c. 5. 
Habitat in Africa, Afia. 
Principum menfiis dicatus. 

pi6tus. 4. P. crifta fiava, peftore coccineo. remigibus fecundariis 
caeruleis. Amosn. acad. 1. p. 282. t. 13. 

Phafianus variis coloribus fplendidus. Edw. av. 68. /. 
68. 6° /. 69. /. 2. 

Phafianus ruber, e china. Alb. av. 3. /. 34. /. 36. 

Habitat in China. 

S. P. AVES GALLINjE. Phafianus. 159 

ny6lhe- 5.P. albus, crifta abdomineque nigris. 
merus. Phafianus fineniis albus e nigro casruleus. Alb. av. 3. 
/•35- *. 17. Edw. av. 66. /. 66. 
Habitat in China. 

Tempora nuda rubra. Maris crifila nigra. Femina 
grifiea ejl. 91. TETRAO. Siipercilia nuda, papillofa. 

Pedibns hirfiutis. 

Urogal- 1 . T.pedibus hirfutis, rectricibus exterioribus fubbreviori- 
lus. bus, axillis albis. Fn. fvec. 166. 

Urogallus f. Tetrao major. Gefn. av. 491. Aldr. orn. 

I. 13. c. 6. Will. orn. 123. /. 30. Raj. av. 53. 
Mufcovian. Alb. av. 2. p. 28. t. 29. 30. 
Habitat in Europae frigidoz pinetis paludofts. 
Exaftuat in arboribus , effians tinnitu tamqiuvn ecjlafi 
corripitur. 

Tetrix. 2. T. pedibus hirfutis, cauda bifurcata, remigibus fecun- 

dariis bafin verfus albis. Fn. fvec. 168. 
Tetrao f. Urogallus minor. Gefn. av. 494. Aldr. orn. 

I. c. 7. Will. orn. 124. t. 31. Raj. av. 53. Alb. 

av. 1. p. 22. t. 22. 
Habitat in Europae frigidoz Ericetis, Betuletis. 
Exaftuat in campis obmurmura?is erecla cauda tumidis- 

que fuperciiits, ftbilo effians ; hieme f&pe nive fepelitur; 

ova excludens odore privatur. 

canaden-3. T. pedibus hirfutis, rectricibus nigris apice fulvis, litu- 
fis. ris duabus albis ad oculos. 

Urogallus maculatus canadenfis. Edw.av. 118. t. 118. 

mas. 6° 71. /. 71. femina. 
Habitat in Canada. 

Lagopus. 4. T.pedibus lanatis, remigibus albis, re6lricibus nigris a- 

pice albis: intermediis totis albis. 
Tetrao rectricibus albis: intermediis nigris apice albis. 

Fn. fvec. 169. 
Lagopus. Gefn. av. 577. Aldr. orn. I. 13. c. 21. Will. 

orn. 127. /. 32. Raj . av . 55. Edw. av. 72. t. 72. 
Habitat in Europse alpinis, ex Betula nana viclitans. 

Pedi- i6o AVES GALLIN^E. Tetrao. Phafia- 
nellus. Cupido. Bonafia. rufus. Perdix. Pedibus lanatis leporis ; hyeme albus exceptis reclricibus. 
fub nive fozpius cuniculos agens; iu fylvis loquax 
cachinnis. 

5. T. pedibus hirfutis, caudacuneiformi, reclricibus tribus 

lateralibus albis. 
Urogallus minor, cauda longiore. Edw. av. 117. /. 

117. 
Habitat in Canada. 

6. T. pedibus hirfutis, alis fuccenturiatis cervicalibus. 
Urogallus minor fufcus, cervice plumis alas imitantibus 

donata. Catesb. car. 3. p. 1. /. 1. 
Habitat in Virginia. 
Color Tctricis feminaz ; vertex fubcriflatus ; a tergo col- 

li duoz parvoz aloz: finguloz pennis quinque. 
Confr. Phafianus Penfylvanicus. Acl. angl. 48. /. 499. 

t. 15. 

7. T. pedibus hirfutis, rectricibus cinereis punclis nigris 

fafcia nigra: exceptis intermediis duabus. Fn. fvec. 

170. 
Gallina corylorum. Gefn. av. 229. Aldr. orn. I. 13. 

c. II. Will. orn. 126. /.21. Raj . av. 55. 
Habitat in Europae Coryletis. 
Fiflula dulce canit volucrem dum decipit auceps. 

* Pedibus nudis. 

8. T. roftro pedibusque fanguineis, gula alba cinfta fafcia 

nigra albo-pun6tata. 
Tetrao re£tricibus cinereis : fuperiore medietate hinc inde 

rufis. Fn. fvec. 171. 
Perdix rufa f. major. Gefn. av. 682. Aldr. orn. I. 13. 

c. 18. fonfl. av. 68. t. 27. Will. orn. 118. /. 29. 

Raj. av. 57. Alb. av. 1. p. 29. /. 29. 
Habitat iu Europa auflraliori. 

9. T. pedibus nudis, macula nuda coccinea pone oculos. 

cauda ferruginea, fterno brunneo. Fn. fvec. 172. 
Perdix cinerea. Aldr. orn. I. 13. c. 19. fonfl. av. 68. 

t. 27. /. I. Will. orn. 119. /. 29. Raj. av. 57. 

Alb. av. I. p. 25. /. 27. 

Habitat in Europae agris. 

Hyeme habitat intra foffas nivis utraque extremitate a- 

pertas. 

10. T. AVES GALLIN/E. Tetrao. 161 virginia- 10. T. pedibus nudis, fafcia nigra fupra & infra oculos, 
nus. linea verticali fulva. 

Perdix virginiana. Catesb. car. 3. p. 12. t. 12. 
Habitat in America. 

marilan- 11. T. pedibus nudis. cervice albo nigroque pundtata. 
dicus. Perdix novae anglise. Alb. av. x. p. 26. /. 28. 
Habitat in America. 

/// Perdice rufa funt puncla alba in difco nigro infra 
guttur verfus pcclus , in hac vcro ejusmodi a tergo 
colli. ncc pedcs rubri. 

orienta- 1 2. T. pedibus antice pilofis : abdomine gulaque atra, col- 
lis. lari ferrugineo, cauda cuneiformi. 

Tetrao orientalis. Haffelq. it. 278. //. 43. 
Perdix damafcena. Will. om. 128. 
Francolin. Tournef. it. 1. p. 158. t. 158. 
Habitat i/i Oriente. 

Cotur- 13. T. pedibus nudis, corpore grifeo-maculato. fuperciliis 
nix. albis, re6tricibus margine lunulaque ferruginea. Fn. 

fvcc. 173. 
Coturnix. Gefn. av. 353. Aldr. orn. I. 13. c. 22. Jonfl. 
av. 69. /. 28. Raj. av. 58. Alb. av. 1. p. 28. t. 30. 
Tetrao ifraelitarum. Hajfelq. it. 279. //. 44. 
1 Habitat in Europa. Afia, Africa. 

Pcniice corporis ferruginece linea longitudinali albida. 
Chincnfcs vivuni portando manus calefaciunt. Osb. itin. 
190. VI. PAS- Alchata f. Filacotona Aldr. orn. I. 15. c. 8. Charl. onom. 77. /. 77. 
Habit. in Arabia, Monfpelii ; ntihi non vifa. i62 AVES PASSERES. Columba. 

VI. PASSERES. 

Rojlrum conictim, acuminatum. 
Nares ovatce , pattdcB. nudce. 

92. COLUMBA. Rojlrum rectum , verfus apicem 

defcendens. 
Nares oblongae , membrana molli 

tumida femitectse. 
Lingua integra. 

Oenas. 1. C. caerulefcens, collo fupra viridi-nitente, fafcia ala- 

rum apiceque caudse nigricante. Fn. fvcc. 174. 

Oenas f. Vinago. Aldr. orn. I. 15. c. 7. Will. orn. 

! 36- t. 35. Raj. av. 62. Alb. av. 3./. 39. t. 42. 44. 

domejli- (3. Columba domeftica. WiU* orn. 130. /. 32. RaJ. av. $q. 

ca. Habitat in Europa. 

Domejlica parit quovis mcnfc pullos duos , per 9. partus 
annuos, quod intra 4 tf////<?.y adfcenderct ultra 18000; 
vetita melancholicis ; Antequam coeant prius ofculan- 
tur; intra ingluviem macerata grana in os pulli evo- 
munt; Mas d° femina alternis vicibus incubant ; 
alterque alteram compcllit. 

gutturo- 2. C. pectore inflato. 

fa. Columba gutturofa. Will. orn.i2i.t.$%. Raj.av. 60. 

Habitat. . . 

cuculla- 3. C. pennis occipitis reflexo-ereftis. 

ta. Columba cucullata f. jacobaea. Raj. av. 60. Alb. av. 

3. /. t. 43. 
Columba anglica f. rufllca. Gefn. av. 279. 
Habitat. . . 

Turbita. 4. C. pennis in pectore recurvatis. 

Columba turbita di6ta. Raj. av. 60. Will. orn. 132. 
Habitat. . . 

tremula. 5. C. cauda erecta multipenni patula. 

Columba tremula laticauda. Raj. av. 60. 
Habitat. . . 

6. C. AVES PASSERES. Columba. 163 

tabella- 6. C. cera lata verrucofa, palpebris nudis. 
ria. Columba eqveftris. Alb. av. 2. p. 30. /. 45. 

Columba tabellaria. Raj. av. 60. 
Habitat. . . 
Longiffime licet deportata fejlinanter donvutn rcdit, hinc 

olim Utcras affigcrunt per cozlum cunti nuncio. 
Utrum antecedentes omnes fpccics veroz diflinclm fint, 
docebit aliquando Anatomia. 

montana.7. C. obfcure rufa, . fubtus flava, orbita oculorum nuda 
fanguinea. 
Columba minor fulva. Edw. av. 119. t. 119. Sloan. 

jani. 2. p. 304. /. 261. /. 1. 
Perdix montana. Raj . av. 183. 
Habitat in Jamaica. 
Macula alba fub ocidis, gula 6° ad axillas. 

afiatica. 8. C. rectricibus cinereis apice albis : intermediis fufcis, 

orbita oculorum nuda camilea. 
Turtur indicus fufcus. Edw. av. 76. /. 76. 
Columba fubfufca media, iride crocea, palpebris im- 

primis cseruleis. Brown. jam. 468. 
Habitat in Indiis. 

guinea. 9. C. reclricibus cinereis apice nigris, orbita oculorum 
nuda rubra. 
Columba maculis triquetris. Edw. av. 75. /. 75. 
Habitat in Africa. 

hifpanica. 10. C. cinerea, remigibus rectricibus plumis pedum ro- 
ftroque albis. It. Wgot. 8. 

Habitat. . . 

Palum- 1 1 . C. rectricibus poftice atris, remigibus primoribus mar- 
bus. gine exteriore albidis, collo utrinque albo. 

Columba collo utrinque albo, poftice macula fufca. 

Fn. fvec. 175. 
Palumbus torquatus. Aldr. om. L 15. c. 5. Will. om. 
135. /. 15. Raj. av. 62. Alb. av. 2. p. 42. t. 46. 
Habitat in Europa, Afia. 
Gregatim volant, agris fatis infejioz. 

cyanoce- 12. C. capite caeruleo. 
phala. Turtur jamaicenfis. A/b. av. 2. p. 45. /. 49. 
Habitat in America. 

L 2 13. C. i6 4 AVES PASSERES. Columba. 

leucoce- 13. C. caerulefcens. vertice depreffo albo. 
phala. Columba capite albo. Catesb. car. i.p. t. 25. Sloan. 
jam. 2. p. 303. t. 261. 
Columba minor leucocoryphos. Raj. av. 184. 
Habitat in America feptentrionali. 

leucopte-14. C. palpebris nudis cseruleis, iridibus oculorum fulvis. 
ra. Turtur indicus fufcus. Edw. av. 76. t. 76. 

Columba fubfufca media, iride crocea. palpebris impin- 

nis caeruleis. Brown. jam. 468. 
Habitat in America. 

nicobari-15. C. cauda alba. corpore nigro. remigibus camileis. 
ca. dorfo viridi-nitente. pennis colli elongatis. 

Columba e nicombar. Alb. av. 3. p. 44. t. 47. 48. 
Habitat in infula Nicombar prope Pegu indicum. 

macrou- 16. C. cauda cuneiformi longa, peclore purpurafcente. 
ra. Columba macroura. Edw. av. 15. t. 15. 

Palumbus migratorius. Catcsb. car. 1. p. 23. t. 2}. 
Habitat in Canada : hybemat in Carolina. 

finica. 17. C. reclricibus dorfoque fufcis. abdomine fanguineo. 
alis flavis, remigibus nigris. 
Columba finica. Alb. av. 3. p. 43. t. 46. 
Habitat in China. 

mdica. 18. C. corpore purpureo, humeris viridibus, fuperciliis 

albis. 
Columba alis viridibus. Edw. av. 14. t. 14. 
Habitat in India orientali. 
Pileus carulefcens. Remiges primores nigrce. Reclrices 

mgra, fed laterales cinerece. Flexura alarum nigra 

albo punclata. 

hifpida. 19. C. plumis minimis ereftis per dorfum alasque di- 
fperfis. 
Habitat in Africa ? 

Turtur. 20. C. reftricibus apice albis. dorfo grifeo. pectore incar- 
nato. macula laterali colli. 
Turtur. Will. orn. 134. /.35. R a j. av. 61. A/b. av. 

2. p. 43. t. 47. 
Habitat in India. 

21. C. AVES PASSERES. Columba. 165 

riforia. 21. C. fupra lutefcens. lunula cervicali nigra. 

Turtur indicus. Aldr. orn. t. 15. c. 9. Will. orn. 134. 
t. . . Raj. av. 61. n. 3. Alb. av. 3. p. \2. t. 45. 
Habitat in India. w&s communis Turtur. 

pafferina.22. C. re&ricibus remigibusque obfcurioribus , corpore 

purpurafcente, roftro pedibusque flavis. 
Turtur minimus guttatus. Sloan. jam. 2. p. 305. /. 

261./. 3. Catesb. car. 1. p. 26. /. 26. 
Turtur minimus. alis maculofis. Raj. av. 184. //. 25. 
Turtur barbadenfis minimus. Raj. av. 62. ;/. 5. Will. 

orn. 135. t. 36. 
Columba fylveftris minima brafilienfis. Raj.av.b2. 11. 6. 
Picuipinima. Marcgr. braf. 204. 
Habitat in America inter tropicos. 
Alce extus in tecJrieibus punclis f. maculis fufcis ad- 

fpcrfce. 

93. ALAUDA. Roftrum cylindrico - fubulatum , re- 

clum, recla protenfum : Man- 
dibulis aqualibus, bafi deor- 
fum dehifcentibus. 
Lingua bifida. 

Unguis pofticus reclior, digito lon- 
gior. 

arvenfis. 1. A. reclricibus extimis duabus extrorfum longitudinali- 

ter albis : intermediis interiori latere ferrugineis. Fn. 

fvcc. 190. 

Alauda non criftata. Gefn. av. 78. Aldr. om. /.18. c 12. 

Alauda vulgaris. Will. orn. 149. /. 40. Raj. av. 69. 

n. 1. Alb. av. 1. p. 39- '• 4 1 - 
Alauda arvorum. Frifch. av. 3. /. 15./. 1. 
Alauda ccelipeta. Klein. av. 71. 
Habitat in Europ?e apricis. 

Volatu perpendiculari in acre fufpenfa cantillat: 
Ecce fuum tirile, tirile, fuuiu tirile traclat ; 
Autumno fole occidente in retia compellitur. 
Hyeme pinguefcit in auftralioribus camc fapidiffima SJ. 
Calculofis noxia. 

Lj LA 

Colnmbas ad Pafferes nee rt^Gallinas perlinere, docet monogamia, o/culatio, incu- 
fatus alternus, nutritio fulli, Ova pauca, nidificatio, locus in altis. 166 AVES PASSERES. Alauda. 

pratenfis.2. A. rectricibus extimis duabus extrorfum albis, linea 
fuperciliorum alba. Fn. fvec. 191. 
Alauda pratorum. Aldr. orn. I. 18. c. 15. Will. orn. 

150. Raj. av. 69. n. 3. Olin. av. 27. 
Alauda fylveftris. Alb. av. 1. p. 40. /. 42. 
Habitat in Europas pratis. 

arborea. 3. A. capite vitta annulari alba cinclo. 

Alauda rectricibus fufcis: prima oblique dimidiato-al- 

ba , fecunda tertia quarta macula alba cuneiformi. 

Fn. fvec. 192. 
Alauda arborea. Will. orn. 149. Raj . av. 69. n. 2. 
Habitat in Europa, gregaria volitafis. 

campe- 4. A. rectricibus fufcis inferiori medietate, exceptis inter- 
ftris. mediis duabus, albis, gula pe6loreque flavefcente. 

Fn. fvec. 193. 
Alauda minor campeftris. Will. orn. 150. Raj. av. 

70. n. 6. 
Habitat in Europa. 

trivialis. 5. A. rectricibus fufcis: extima dimidiato alba, fecunda a- 
pice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida. 
Habitat in Svecia, in arborum fnmmitate . 

criftata. 6. A. rectricibus nigris: extimis duabus margine exteriori 

albis, capite criftato. 
Alauda criftata major. Raj. av. 69. Will. orn. 151. 

/. 40. Olin. av. 13. Alb. av. 3. /. 48. /. 52. 

Aldr. om. 1. 18. c. 18. 
Habitat in Europse viis. 

Spinolet-7. A. rectricibus fufcis : extimis duabus oblique dimidia- 
ta. to-albis. f 

Spinoletta fiorentinis. Raj. av. 70. Will. orn. 152. 
Habitat in Italia. 

alpeftris. 8. A. reclricibus dimidio inferiore albis, gula flava. fa- 

fcia fuboculari peftoralique nigra. 
Alauda gutture flavo. Catcsb. car. 1. p. 32. /. 32. 
Habitat in America feptentrionali . o° vifa a Kleinio 

Gedani. 
Corpus fupra fufcum. Guttur ad peclus itsquc flavum. 

Abdomen album. Pectorale transvcrfum nigrum. 

Fafcia nigra. obtufa, pone flmtm oris. 

9. A. AVES PASSERES. Alauda. 167 

magna. 9. A. fubtus flava , fafcia pe6torali curva nigra : rectrici- 
bus tribus lateralibus albis. 

Alauda magna. Catcsb. car. 1. p. 33. /. 33. 

Habitat in America, Africa. 

Corpus fcolopacinuni , magnitudine Turdi, totum fubtus 
flaviffimwn. Pe6lus macula magna nigricantc Iuna- 
ri. Remiges fufcce: fecundarice teflaceo maculatce. 
Cauda rotundata : Reclrices 3 laterales maximam 
partem alboz. Unguis poflicus pedum major^ fed ma- 
gis curvus quam in reliquis. Roftrum reclum : Ma- 
xitla fuperior terctiufcula. bafi nuda. 

94. STURNUS. Roftrum fubulatum , angulato - de- 

preffum , obtufiufculum : Man- 
dibula fuperiore integerrima, 
marginibus patentiufculis. 

Nares fupra marginatae. 

Lingtia emarginata, acuta. 

vulgaris. 1. S. roftro flavefcente, corpore nigro punctis albis. 
Fn. fvec. 183. 
Sturnus. Gefn. av. 747. Bell. av. 81. a. Aldr. 
orn. I. 16. c. 19. /77//. orn. 144. /. 37. Raj. av. 67. 
n. 1. Alb. av. \. p. 38. /. 40. Olin. av. 18. Has- 
felqv. itin. 284. 
Habitat in Europa, Africa, viclitans infedis. Nidificat 
in cavis arborum; migrat in Scauiam; garrula imi- 
tatrix ; Mas nitens ; gregaria avis. 

Luteolus.2. S. luteus, capite fufco, pe6tore maculato, alis fufco- 

luteis. 
Sturnus luteus benghalenfis. Edw. av. 186. /. 186. 
Pica maderafpatana fturni ad inftar maculata. Raj. av. 

195. n. 7. t.i.fi 7. 
Habitat in India. 

Contra. 3. S. fufcus , macula oculari fafcia alari abdomineque 

albis. 
Sturnus ex albo & fufco varius benghalenfis. Edw. 

av. 187. Alb. av. 3. p. 20. /. 21. 
Habitat in India. L 4 168 AVES PASSERES. Sturnus. 

Cinclus. 4. S. niger, peclore albo. 

Motacilla pectore albo, corpore nigro. Fn.fvec. 216. 

Merula aquatica. Gefn. av. 609. Aldr. orn. I. 20. c. 
54. Will. orn. 104. t. 24. Raj. av. 66. ;/. 7. Alb. 
av. 2. /. 36. t. 39. 

Habitat in Europa ad aquas: Hyeme ad catarac7as, 
fontesque non congelandos , ubi dcfcendit per voragines 
voratura Onifcos aquaticos Infeclaque a/ia : emergitque 
non palmipcs, hyeme folitaria , ceflate plerumque gemi- 
na verfatur. Mere infeclivora nec granivora, naribus 
laminula fere claujis diftincla a Motacillis. 

95. TURDUS. Roftrum tereti - cultratum , maxilla 

fuperiore apice deflexo. 

Nares nudae, fuperne membranula 
femiteclae. 

Lingua lacero - emarginata. 

vifcivo- 1. T. dorfo fufco, collo maculis albis, roftro flavefcente. 
rus. Turdus vifcivorus major. Raj. av. 64. ;/. 1. /77//. 

om. 137. Aldr. orn. I. 16. c. 1. 
Habitat in Europa. 
Sibimet ipft malum cacat diffeminator Vifci, Ilicisque. 

pilaris. 2. T. rectricibus nigris : extimis margine interiore apice 

albicantibus, capite uropygioque cano. Fn.fvec. 188. 
Turdus pilaris. Gefn. av. 753. Aldr. orn. I. 16. c. 3. 

Will. orn. 138. /. 37. Raj. av. 64. ;/. 3. Alb. av. 

1. /. 34. /. 36. Frifch. av. . . t. 26. /. 1. 2. Olin. 

av. 25. 
Habitat in Europa. 
Romani in ornithone maxima diligentia a/ebant Turdos, 

altilcs reddcbant, care pendebant , tefle Varrone . Plu- 

tarcho. 
Nil melius Turdo, nil vulva pulchrius ampla. Horat. 

iliacus. 3. T. alis fubtus flavefcentibus, rectricibus tribus laterali- 
bus apice utrinque albis. 
Turdus iliacus. Raj. av. 64. ;/. 4. Klcin. av. 66. 

Aldr. orn. 1. 16. c. 4. 
Turdus vifcivorus maurus. Alb. av. I. p. 31. /.33. 
Habitat in Europa. 

Linca AVES PASSERES. Turdus. 169 

Linca nulla fuperciliorum alba. Caro ob amaritiem mi- 
iius acccpta. 

muficus. 4. T. alis fubtus ferrugiueis, linea fuperciliorum albican- 

te. Fn. fvec. 189. 
Turdus fimpliciter di6lus vifcivorus minor. Will. or/i. 

138. t. 37. Raj. av. 64. n. 2. 
Turdus muficus. Frifch. av. t. 27. /. 1. 2. Alb. av. 

i- P- 32, 33- *. 35, 34. 
Habitat in Europae fylvis ; nido cx luto. 
E jitmmitatc arboris vere Lufciniam cantilcna imitatnr. 

Diffeminator ci/m pneccdcntibus Juniperi. 

Canorus. 5. T. grifeus, fubtus ferrugineus, linea alba ad latera ca- 
pitis, cauda rotundata. C/iin. Lagerflr. 11. 
Turdus chinenfis. Osb. it. 309. 
Turdus fufcus benghalenfis non maculatus. Edw. av. 

184. /. 184. 
Baniah bove benghala. Alb. av. 3. p. 18. /. 19. 
Habitat in Benghala, China. 

rufus. 6. T. ferrugineus fubtus dilutior maculatus, remigibus u- 
nicoloribus, cauda rotundata. 
Turdus ruffus. Catesb. car. 1. /. 28. t. 28. 
Habitat in America fcptentrionali & meridionali. 

polyglot-7. T. obfcure cinereus, fubtus pallide cinereus, macula a- 
tos. larum albida. 

Turdus minor caeruleo-albus immaculatus. Sloan. jam. 
2. p. 306. /. 256. /. 3. Catesb. car. 1. p. 27. t. 27. 
Raj. av. 185. ;/. 31. 
Mocking-bird. Kalm. itin. 2. p. 335. 
Habitat in Virginia. 
Exhnia voce cantillat 6° cantu injlritititr. 

Orpheus.8. T. dorfo fufco, pectore re<5tricibusque lateralibus albi- 
dis, alis fafcia alba. Brown. jam. 469. 

Turdus cinereus minor. Edw. av. 78. t. 78. 

Habitat in America. 

Cauda longa rotundata. Reclrices extitnce albce. E 
terra elcvatus cantilena fpeclatorem rapit in fui ad- 
'mirationem. 

plum- 9. T. casrulefcens, gula atra. 

beus. Turdus vifcivorus plumbeus. Catesb. car. 1. p. 30. t. 30. 

Habitat in America. 

L 5 10. T. 170 AVES PASSERES. Turdus. crinitus. 10. T. capite colloque caerulefcente, abdomine flavefcen- 
te. dorfo virefcente, rectricibus remigibusque rufis. 
capite criftato. 
Mufcicapa criftata, ventre luteo. Catesb. car. 1. p. 52. 

t. 52. 
Habitat in America. 

rofeus. 11. T. fubincarnatus, capite alis caudaque nigris, occipi- 

te criftato. 
Merula rofea. Aldr. orn. I. 16. c. 15. Will. om. 143. 

Raj. av. 67. Edw. av. 20. /. 20. 
Turdus rofeus, capite ex nigro cseruleo & cirrho retro 

compto, alis & cauda nigris. Klein. av. 71. 
Habitat in Lapponia, Helvetia. 

Merula. 12. T. ater, roftro palpebrisque fulvis. Fn. fvec. 184. 

Merula. Bell. av. 30. b. Gefn. av. 603. Aldr. orn. 

I. 16. c. 6. Will. orn. 140. /. 37. Raj. av. 65. n. 

I. Alb. av. 1. 35. /. 37. Frifch. av. 27. /. 1. 2. 
Olin. av. 29. 

Habitat in Europae fylvis, faniperi diffeminator. 
Femina fufca efl. Pullus primo anno , etiam mafculus. 
roftro nigro. 

torqua- 13. T. nigricans, torque albo, roftro flavefcente. Faun. 
tus. fvec. 185. 

Merula torquata. Gefn. av. 607. Aldr. orn. I. 16. c. 

II. Will. om. 143. /.37. Raj. av. 65. n. 2. Alb. 
av. 1. p. 37. /. 39. Frifch. av. 30./. 1. 2. 

Habitat in Europa. 

folitarius.14. T. caeruleus, remigibus re6lricibusque nigris, abdomi- 
ne lineolis cinereis undulato. 
Paffer folitarius. Willugb. orn. 191. Raj. av. 66. Edw. 
av. 18. /. 18. Olin. av. 14. Acl. Upf. 1750. /. 21. 
. Habitat in Oriente. 

Mas cairuleus ; Fcmina cinerea , fubtus lineolis albis 6° 
cinercis undulata. 

arundina-15. T. grifeus, fubtus albidus lineolis transverfis lunatis 
ceus. fufcis, pedibus caerulefcentibus. f 

Turdus muficus paluftris dumetorum arundinum. Klein. 

av. 179./. 3. 
Habitat in Arundinetis Europae feptentrionalis. Mas AVES PASSERKS. Turdus. 171 

Afas indefinenter cantillans . toto dic , fub incubatu Fc- 
mina. in terra nidulantis. Klcin. 

virens. 16. T. nigro-virens, fubtus lutefcens, fuperciliis albis. 
Oenanthe americana, peclore luteo. Catcsb. car. \. p. 

50. t. 50. 
Habitat in America. 

96. LOXIA. Roftrum conico - gibbum , fronte fub- 
calvum : Mandibula inferior maroi- 
ne laterali inflexa. 

Nares in bafi roftri. 

Ling-na intepra. 

o o 

Curviro-i. L. roftro forficato. Fn. fvcc. 177. 
ftra. Loxia. Gcfn.av. 592. Aldr. orn. I. 12. c. 47. Charl. 

onom. 68. t. 68. Will. orn. 181. t. 44. Raj. av. 86. 
Alb. orn. I. p. 58. /. 61. Frifc/i. av. 2. t. 11. 

/• 3-4- 
Habitat 111 Europae Abietis , flrobdos cnuclcans , at non 
in ipfa arborc , diffeminator Abietis roflro fingulari. 

Cocco- 2. L. linea alarum fimplici alba, rectricibus latere tenuiore 
thrauftes. bafeos albis. 

Coccothrauftes. Gcfn. av. 276. Aldr. ornith. I. 16. c. 
26. Jonfl. av. . . /. 37. Charlet. onom. 84. /. 85. 
Olin. av. 37. Raj. av. 85. Alb. orn. 1. p. 54. /. 
56. Edw. av. 188. /. 188. //. fcan. 332. ;;. 1. * 
Frifch. av. 1. /. 4. /. 2. 3. 
Habitat in Europa auflraliori , Cerafa enucleans , dis- 
feminans. 

Enuclea-3. L. linea alarum duplici alba, reclricibus totis nigrican- 
tor. tibus. Fn. fvec. 176. 

Rubicilla maxima canadenfis. Edw. av. 123. /. 123. 

124. 

Habitat in Sveciae fummcc . Canadae Pinetis , viclitans 

flrobilis ; diffemviator Pini. A T oc7u cgrcgie canorus ; 

migrat hyeme ad auflrales Svecice provincias , Upfa- 

liam tranfit fine oclobris. Junior ruber, Senior fiavus. 

Pyrrhula.4. L. artubus nigris, tectricibus caudae remigumque pofti- 
carum albis. Fn. fvcc. 178. 

Rubi- 172 AVES PASSERES. Loxia. 

Rubicilla f. Pyrrhula. Gefn. av. 733. Aldr. orn. /.17. 

c. 31. Jonjl. av. . . /.43. Will. ornith. 130. /. 43. 

Raj . av. 86. Alb. orn. 1. /. 59. 60. Frifch. av . . . 

/. 2. f. I. 2. Olin. av. 40. 
Habitat in Europae fylvis, Sorbi dijfcminator. 
Mas fitbtits mbcr. Fcmina fubiits fufco- cincrca. 

Cardina- 5. L. rubra, facie nigra. Chin. Lagerflr. 13. 
lis. Cardinalis. Will. orn. 245. /. 44. /. 8. 

Coccothrauftes capenfis ruber, roft.ro hiante. Pct. gaz. 

16. /. 16. /. 7. 
Coccothrauftes rubra. Catcsb. car. 1. p. 38. /. 38. 

Frifch. ornith. 1. /. 4. /. 1. 
Coccothrauftes indica criftata. Alb. orn. 1. p. 55. /. 

57. 6° 3. /. 61. Aldr. om. 1. 16. c. 21. Raj . 

av. 85. 
Pfittacus criftatus ruber. Seb. mitf 1. p. 96. /. 60. 

/• 4- 
Habitat 111 America feptentrionah. 

Domini- 6. L. nigra, capite gulaque coccineis, pectore abdomine 
cana. remigumque margine albis. Chin. Lagcrflr 14. 

Rubicilla americana. Will. om. 180. Raj. av. 86. 
Cardinalis dominicanus. Edtc. av. 127. /. 127. 
Gviralivica. Marcgr. braf. 211. 
Habitat in Brafilia. 

criftata. 7. L. albicans, fronte criftata, uropygio pedibusque ru- 
bris,. rectricibus intermediis longiffimis. 

Habitat in yEthiopia. J. Bitrinanmts. 

Avis inter maximas fiti generis. Crifta Maris ritbra, 
Feminaz alba. Peclits in mare ritbrum. Rcclrices ci- 
nerece : intermedice ditcB duplo longiores. 

mexica- 8. L. rubra, alis nigris. 

na. Avis mexicana rubra pafferis fpecies. Seb. mi/f 1. p. 

101. /. 95. /. 1. 
Habitat in America auflrali. 

eryoce- 9. L. cinerafcens, capite purpurafcente, peclore albo ma- 
phala. culato. 

Paffer paradifaeus, capite rubro, pectore nigro albo ma- 
culato. Edw. av. 180. /. 180. 

Habitat in Africa. 

Cor- AVES PASSERES. Loxia. 173 

Corpus fttpra cinereum , grifeo maculatum ; fubtus to- 
tum fufcum maculis albis rotundis. Ake fttfca. Re- 
miges margine grifece. Cauda nigra, forficata. Ca- 
put purpureum. 

flavicans.io. L. flava, dorfo virefcente, capite fulvo. Chin. La- 
gerflr. 17. 
Habitat in Afia. 

oryzivo- 11. L. fufca, temporibus albis, roftro rubro. Cliin. La- 
ra. gerflr. 16. 

Loxia remigibus rectricibusque nigris. Mttf. Ad. Fr. 

1. p. 18. 
Fringilla capite & gula nigra, temporibus albis. Osb. 

itcr. 1 03 . 
Oryzivora. Edw. av. 41. /. 41, 42. 
Paffer indicus. Aldr. om. 1. 15. c. 24. 
Habitat in Afia 6° /Ethiopia inter Oryzam. 

panici- 12. L. nigra. ala fpuria alba, roflro incarnato. 
vora. Fringilla nigra. Alb. av. 3. /. 65. /. 69. 

Habitat in lndia. 

An prtzcedentis Fcminar 

punclu- 13. L. ferruginea, abdomine nigro albo-maculato. 
lata. Paffer indicus fufcus, ventre ex albo & nigro pun6lato. 

Edw. av. 40. /. 40. 
Habitat in Afia. 

hordea- 14. L. fulva, temporibus albis, cauda pe6loreque atris. 
cea. Muf Ad. Fr. 2. p. . . 

Habitat in Indiis. 

Corpus magnitudine Motacillai albce. Grifea funt Hu- 
meri, Femora, Anr regio, margines Reclricum. Ni- 
gra fitnt Tempora ad roflrum usque , Alae o° Re- 
miges, Cauda 6° Re6lrices , Peclus. Fitlva fnnt 
Caput, Collum, Uropygium. 

fanguini-15. L. grifea, fubtus alba. roftro pedibusque fanguineis. 
roftris. Chin. Lagerflr. 15. 

Habitat in Afia. 

Aftrild. 16. L. grifea fufco-undulata, roftro temporibus pecto- 
reque coccineis. 
Waxbill. Edw. av. 179. t. 179. 

Habi- i 7 4 AVES PASSERES. Loxia. 

Habitat in Canariis, America, Africa. 

Magnitudo Reguli ; fupra grifea fttfco undulata : fubtus 
pcclore purpurea. Cauda rotundata , grifca lineolis 
transvcrfis fttfcis numcrofis. Roftrum coccincttm. gib- 
bum. Fafcia coccinca per oculos dttcla. 

cyanea. 17. L. caerulea, remigibus rectricibusque nigris. Chinens. 
Lagerflr. 18. 
Coccothrauftes caeruleus. Ediu. av. 125. t. 125. 
Habitat in Angola. 

Lineola. 18. L. nigra, linea frontali temporibusque albis. 

Habitat in Afia. 

Corpus Magnititdinc Pari ; fupra nigntm. e cceruleo niti- 
dum ; fubtus album. Roftrum nigrum. gibbum. Li- 
nca a fronte ad verticem ditcla alba. Macula alba 
fttpra maxilla inferiore. Remiges nigraz : Primores 
baft anteriore albce, ttnde macula alarum alba. Cauda 
nigra : bifurcata. 

mexica- 19. L. grifea, fronte gula uropygio fuperciliisque luteis. 
na. Linaria mexicana, capite fiavo. Ediv. av. 44. /. 44. 

Habitat in America. Muf. DeGeer. 
Magnitudo Fringillce. Fafcia dttaz cincrafcentcsque in 
teclricibus alarum. Cauda inteera. Chloris. 20. L. flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, 

rectricibus lateralibus quatuor bafi luteis. 
Fringilla eadem. Fn. fvec. 202. 
Chloris. Gefn. av. 259. Will. om. 129. Raj. av. 85. 

n. 4. Alb. av. I. p. 56. /. 58. Frifc/i. av. 1. 8./. 

3. 4. Aldr. orn. I. 18. c. 18. 
Habitat in Europa. 
Media quaft inter Loxias 6° Emberizas . fed rojlrum 

craffius quam in Emberizis. 

butyra- 2 1 . L. virefcens, fronte fuperciliis peclore abdomineque 
cea. flavis, caudre apice albo. 

Habitat in India. 

Corpus magnitudine &> figura Ligurini. 7'iride, fttfco tna- 
culatum ; fubtus totum flavum. Frons <5f inde linea 
fupra oculos flava. Tempora flava. Cauda nigricans, 
btfurca, apice alba. 

22. L. AVES PASSERES. Loxia. 175 

Collaria. 22. L. flavefcens, pectore collarique flavis, temporibus 
nigris. 

Habitat in Indiis. 

Roftrum nigrum. Pedes fiifci. Frons calva. Genae 
nigrce. Pe6tus & ferme Collare fiava. Corpus viri- 
de fiavefcens. magnitudine Pari minimi. 

bengha- 23. L. grifea. pileo flavo, temporibus albidis, abdomine 
lenfis. albido fufco-maculato. 

Paffer benghalenfis, capite flavo. Edzo. av. 189. /. i8q. 

Alb. av. 2. p. 48. t. $2. 
Habitat in Benghala. 

malaba- 24. L. cinerea, remigibus rectricibusque nigris, gula ano- 
rica. que albis. 

Habitat in Indiis. 

Corpus magnitudine 6° facie Pari. Roftrum nigrum. 
Gula alba. Remiges 6° Re6trices nigrce. Ani re- 
gio albida. 

fufca. 25. L. fufca, fubtus albida, remigibus a tertia ad nonam 
bafi omnino albis. C/iin. Lagerftr. 19. 
Habitat in Benghala. 

melano- 26. L. lutea, capite atro. 

cephala. Coccothrauftes gambogia. Alb. av. 3. p. 58. t. 62. 
Habitat in Gvinea. 

cana. 27. L. cana, remigibus rectricibusque fufcis , pedibus 
rubris. 
Linaria cinerea orientalis. Edw. av. 179. /. 179. 

/. 1. 
Habitat in Afia. 
Margines reclricum 6° oris regio albida. 

nigra. 28. L. nigra, macula alba humeri remigumque duarum ex- 

teriorum. 
Rubicilla minor nigra. Catesb. car. p. 68. /.68. Alb. 

av. 3. p. 65. t. 69. 
Habitat in America auftrali. 

casrulea. 29. L. caerulea, alis fufcis fafcia bafeos purpurea. 

Coccothrauftes caerulea. Catesb. car. 1. p. 39. /. 39. 
Habitat in America. 

30. L. i 7 6 AVES PASSERES. Loxia. 

violacea. 30. L. violacea. fuperciliis gula anoque rubris. 

Coccothrauftes purpurea. Catesb. car. 1. /. 40. t. 40. 
Habitat in America. 

minuta. 31. L. grifea, uropygio fubtusque ferruginea. remigibus 
4, 5, 6, bafi utrinque albis. cauda integra. Ro/andcr. 
Habitat Surinami. 

Avicula vix Rcgu/o major; Roftru/n brevc . craffum. 
fubobtufiim . 

bicolor. 32. L. fufca. fubtus rubra. 

Rubicilla fufca minima. Edw. av. 83. /. 83. /. 1. 
Habitat i/i India. 
Magnitudo L. minutce. 97. EMBERIZA. Roftrum conicum. 

Maiidibulce bafi deorfum a fe in- 
vicem difcedentes: inferiore la- 
teribus inflexo-coarctata ; fupe- 
riore anguftiore. 

nivalis. 1 . E. remigibus albis : primoribus extrorfum nigris, rectri- 

cibus nigris : lateralibus tribus albis. 
. Alaudaremigibusalbis: primoribusextrorfumnigris,re- 

ctricibus nigris: lateralibus tribus albis. Acl. Stock/i. 

1740. /. 368. /. 1. /. 9. Fn. fvec. 194. t. 1. /. 194. 
Pied-Chaffinch. Alb. av. 2. p. 50. /. 54. 6° 3. p. 67. 

/. 71. 
Avis ignota piperini. Gefn. av. 798. 
Fringilla albicans. Aldr. or/i. I. 8. c. 357. /. 15./. 1. 
Montifringilla calcaribus alaudas. JVi/I. or/i. 187. /. 77. 

Raj. av. 88. 
Miliaria nivis. Frifch. av. 2. t. 6./. 1. 2. 
Avis nivis. Martenf fpitsb. 53. /. K. f. B. Edu>. av. 

126. t. 126. 
Habitat i/i alpibus Lapponiae, Spitsbergae ad finum Hud- 

fonis a/ibique. tcrroz infidcns ; intenfiore /lyc/ne ad nos 

migrans ; avena nutritur . Sapidiffima ; hyc/ne alba : 

/loclu vigi/. 

Calan- 2. E. grifea nigro-maculata. Fn. fvcc. 206. //. fcan. 
dra. 292. /. 4. 

Em- AVES PASSERES. Emberiza. 177 

Emberiza alba. Gefn. av. 564. Raj. av. 93. Will. orn. 
195. t. 40. Alb. av. 2. p. 46. /. 50. Olin. av. 50. 
Alaudx congener. Aldr. orn. . . 
Miliaria cana. Frifch. av. . . t. 6. /. 4. 
Habitat in Europa. 
Prcecedenti valdc affinis. 

Hortula- 3. E. remigibus nigris: primis tribus margine albidis, re- 
na. ctricibus nigris: lateralibus duabus extrorfum nigris. 

Fn. fvcc. 208. 
Hortulanus. Gef/i. av. 569. Jonfil. av. . . t. 37. Will. 

orn. 167. /. 40. Raj. av. 94. >/. 6. Olin. av. 22. 

Albin. av. 2. t. 50. 
Miliaria pingvefcens. Frifc/i. av. 2. t. 5. /. 3. 4. 
Habitat i/i Europa. 
Oculorum orbita f. palpebroz nudce flavce, ut oculi annu- 

lo flavo cinganiur ttudo, 6° caput fubtus ad maxil- 

lam inferiorem jiavum. 

Citrinel- 4. E. rectricibus nigricantibus : extimis duabus latere inte- 
la. riore macula alba acuta. Fn.fvec. 205. 

Emberiza flava. Gefn. av. 653. Will. orn. 196. /. 40. 

Raj. av. 93. n. 2. Alb. av. 1. />. 63. t. 66. 
Luteae alterum genus. Aldr. orn. 
Miliaria lutea. Frifch. av. 2. t. 5. /. 2. 
Habitat in Europa, nidificat humi in pratis. 
Hycme domeflica ; czftate colligit larvas Brafficce. 

Orix. 5. E. grifea, fronte abdomineque nigris, collo uropy- 

gioque fulvis, roftro nigro. 
Paffer angolenfis, capite nigro, collo & uropygio flavis. 

Edw. av. 178. /. 178. 
Habitat in Africa intcriorc. 

Quelea. 6. E. dorfo grifeo, fronte nigra, roftro coccineo. 

Habitat in India. 

Roftrum coccineum, craffum Loxicz, at 110/1 iucurvum, 
maxillis Emberizce. Frons undique circu/n roftrum 
atra. Caput, Humeri, Alae nigro grifeoquc macula- 
toz ut Pafferis domcflici. Pectus 6° Abdomen albo 
fubincarnata. Remiges Reclricesque nigricantes mar- 
gine undique cincreo. Pedes Unguesque incamati. M 7. E. i 7 8 AVES PASSERES. Emberiza. 

militaris. 7. E. fufca, peftore gula humerisque fanguineis. 

Turdus ater, peclore coccineo. Muf. Ad. Fr. I. p. 18. 
Chin. Lagerjir. 12. 

Rubicilla fufca major. Edio. av. 82. /. 82. 

Hdbitat in America, Afia. 

Magnitudo Sturni. Color fupra e fcolopacino fi/fa/s. 
fubtus fanguineus. Roftrum bafi fubcahmm. Remi- 
ges fufcce : 1, 2 margine exteriore grifece. Rectrices 
cequales, fufcce : apice fafciis pallidioribus varice. 

atrata. 8. E. atra nitens. 
Habitat in India. 

Tota, ctiam rofiro, atcrrima. corpore fupra parum c 
cceruleo vircfccntc. hitido ut iu Corvo'; magnitudo 
Turdi. 

familia- 9. E. grifeo-maculata, apicibus reclricum albis, dorfo po- 
ris. ftico flavo. 

Motacilla capite & roftro nigro, uropygio luteo. Osb. 

iter. 102. 
Habitat in Afia. 

Corpus iiiagiiitudinc Ligurini, fupra cinereum maculis 
fufcis, fubtus cinercuin. Dorfum fub a/is cV verfus 
caudam flavum. Tectrices caudce albce. 

flaveola. 10. E. grifea, facie flava. . 

Habitat in calidis regionibus. 

Corpus magnitudinc. Ligurini. Frons cV Gula flavce. 

pfittacea.ii. E. cinereo-fufca, alis fulvis, rectricibus duabus lon- 
giffimis. 
Fringilla brafilienfis. Scb. muf. 1. p. 103. /. 66. /. 5. 
Habitat in America aujlrali. 

paradi- 12. E. fufca, pe6lore rubro, reclricibus duabus longioribus 
fsea. acuminatis, intermediis duabus longiffimis. 

Paffer indicus. Aldr. om. /.15. c. 23. IVill. orn. 184. 

t 45- 
Paffer pfittacus indicus, cauda longa. Pct. gaz. . . t. 

55-/- 1. 
Pafferpeftore rubro, cauda longiffima. Edw.av. 86./. 86. 

Habitat in Africa. 

Nigra efl fed cervice 6° peclore coccineo. Deponit quot- 
annis longas caudce pcnnas, uti Pavo. 

ix. E. AVES PASSERES. Emberiza. 179 

Ciris. 13. E. capite creruleo, abdomine fulvo, dorfo viridi, 
pennis viridi-fufcis. Acl. Stockh. 1750. /. 278. /. 7. 
/. 1. 

Fringilla tricolor. Catesb. car. 1. /. 44. t. 44. 

Fringilla tricolor mexicenfis. Edw. dv. 130. t. 130. 

Fringilla chinenfis. Alb. av. 3. /. 64. t. 68. 
|3. Liniaria casrulea. Catesb. car. 1. /. 44. /. 44. 

Habitat iu America. 

Caput totum c* Collum cceruleum. Dorfum. Alae Cau- 
daque fupra viridia ; tota fubtus lutca. fed Pectus 
antiee fulvum. p. Femina carulea folo abdomine al- 
bo. hieme fere grifea evadit. 

Alario. 14. E. capite pectoreque atro, abdomine albo, alis rubris. 
Paffer capenfis. Alb. av. 3. p. 63. /.67. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 

98. FRINGILLA. Rpjlrum conicum, recflum, a- 

cutum. 

oryzivo- 1. F. fufca. cervice fulva. macula alarum dorfoque pofti- 
ra. co albis. 

Hortulanus carolinenfis. Catcsb. car. u p. ,14.. /. 14. 

Emberiza carolinenfis. Klein. av. 92. 

Habitat in Cuba, ubi autumno cqnfumta Oryza, fcminoz 

foloz defccinlunt in Carolinam. 
Femina grifca tota a mare colore diffcrt. 

coelebs. 2. F. artubus nigris, remigibus utrinque albis: tribus pri- 
mis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis. Fn. 

fvcC. I99. t. 2. f. I99. 

Fringilla. Gcfn. av. 387. Aldr. orn. I. 18. c. 6. Will. 

orn. 186. /. 45. /. 4. Raj. av. 88. Alb. av. \. p. 60. 

t. 63. Frifch. av. . . t. 1. /. 1. 2. Olin. av. 31. 
Habitat in Europa. 
Femina fola migrat pcr Belgium in Italiam. Mas capi- 

te pileato, vcre mutato fono ceflatcm annunciat. 

Monti- 3. F.alarumbafifubtus flaviffima. Fu.fvec.ig8.t.2.fig8. 

fringilla. Montifringilla f. Fringilla montana. Jonft. av. 99. /. 

38. Will. oru. 187. /. 45./ 5. Raj. av. 88. A/b. 

av. 3. p. 60. /. 64. Frifch. av. . /. 3. /. 2. 3. O- 

lin. av. 32. Aldr. orn. I. 18. c. 7. 

Habitat in Europa. 

M 2 4- F. 180 AVES PASSERES. Fringilla. 

lulenfis. 4. F. fufca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula 
rufa. Fn. fvec. 197. 
Habitat in Svecia. 

lapponi- 5. F. capite nigricante maculato : macula pone oculos al- 
ca. ba. Fn. fvec. 196. 

Fringilla major. Alb. av. 3. p. 59. /. 63. 
Habitat in Lapponia. 

fylvatica. 6. F. artubus remigibus re6lricibusque nigris : duabus u- 
trinque extimis a medio extrorfum albis. Fn. fvec. 
200. 
Habitat in Svecia. 

melan- 7. F. grifea nigro-punctata, area a roftro per latera col- 
cholica. li atra. 

Embriza fufca americana. Edw. av. 85. /. 85. 

Habitat in America aufirali. 

erythroph-8. F. nigra rubro relucens, abdomine rufefcente, macula 
thalma. alarum alba. 

Paffer niger, oculis rubris. Catcsb. car. 1. p. 34. /. 34. 
Habitat in America. 

Cardue- 9. F. remigibus antrorfum luteis : extima immaculata, re- 
lis. 6tricibus duabus extimis medio reliquisque apice albis. 

Fn. fvec. 195. 
Carduelis. Gcfn. av. 242. Aldr. orn. 1. 18. c. 3. Jonjl. 
av. 97. t. 37. Will. orn. 189. /. 46. Raj . av. 89. 
n. 1. Merian. inf. t. 173. Alb. av. 1. p. 61. /. 64. 
Frifch. av. . . t. 1. /. 3. 4. Olin. av. 10. 
Habitat in Europae juniperetis ; hyeme in capitatis 
plantis. 

Melba. 10. F. facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque un- 
dato, dorfo viridi. 
Cardueli affinis viridis. Edw. av. 128. t. 128. 
Habitat in China. 

Amanda-11. F. re6lricibus purpureis medietate poftica atris. 
va. Amandava. Alb. av. 3. /. 72. t. 77. 

Habitat in india orientali. 

Mas totus purpureus ; Femina cincrea exceptis roftro c> 
re6lricibus. 12. F. AVES PASSERES. Fringilla. 181 

Gyrola. 12. F. viridis, capite rubro, collari flavo, pe<5lore cseruleo. 
Paffer viridis, capite rubro. Edw. av. 23. /. 23. 
Habitat in America. 

rubra. 13. F. rubra tota. 

Mufcicapa rubra. Catesb. car. 1. p. 56. t. 56. 
Habitat in America. 

triftis. 14. F. flava, fronte nigra, alis fufcis. 

Carduelis americana. Catesb. car. \. p. 43. /. 43. 
Habitat in America feptentrionali. 

Zena. 15. F. capite nigro, fafcia alba alarum fupra infraque ocu- 
los, pe6lore fulvo. 
Fringilla bahamenfis. Catcsb. car. 1. /. 42. t. 42. 
Habitat in America meridionali. 

brafilia- 16. F. cauda cuneiformi, corpore rufefcente, temporibus 
na. uropygio abdomineque violaceis, roftro rubro. 

Fringilla coloribus rufo & caeruleo brafilienfis. Edw. 

av. 191. /. 191. 
Habitat in Brafilia. 

butyra- 17. F. virens, fuperciliis pe6lore abdomineque flavis, re- 
cea. migibus primoribus margine exteriore albis. 

Chloris indicus. Edw. av. 84. 
Habitat in Madera. 
Similis Loxioz butyracea, fed roflrum minus. 

Canaria. 18. F. roftro corporeque albicante, re<5tricibus remigibus- 
que virefcentibus. Fn. fvec. 207. 
Canaria. Gefn. av. 240. Aldr. orn. I. 18. c. 5. 
Paffer canarienfis. Jonfl. av. t. 36. Will. orn. 192. /. 
46. Raj. av. 91. n. 6. Alb. av. 1. /. 62. /. 65. 
Frifch. av. 2. t. 12. f. 5. Olin. av. 7. 
Habitat in Canariis infulis. 

Seminibus Phalaridis imprimis viffitans ; hybrida parit, 
fed non ejus nepos. 

Spinus. 19. F. remigibus medio luteis : primis quatuor immacula- 
tis, reftricibus bafi flavis apice nigris. Fn. fvec.205. 
Acanthus avicula. Gefn. av. 1. 

Spinus f. Ligurinus. Aldr. orn. I. 18. c. 4. Will. orn. 
192. /. 46. Raj . av. 91. n. 1. Alb. av. 3. /. 71. 
/. 76. Frifch. av. 2. t. 11. /. 1. 2. Olin. av. 15. 
Habitat in Europaa juniperetis . 

M 3 20. F. m AVES PASSERES. Fringilla. 

flammea.20. F. fufca. crifta flammea. Faun. fvcc. 201. 
Linaria f. Luteola nigra. Klein. av. 93. 
Habitat in Europa. 

flaviro- 21. F. fufca, roftro flavicante. Faun. fvcc. 204. 
ftris. Habitat in Europa. 

cannabi-22. F. remigibus primoribus rectricibusque nigris utroque 
na. margine albis. Fn.fvcc. 209. 

Linaria rubra major. Will. orn. 191. /.46. Raj. av. 
90. n. 2. Alb. av. 3. p. 68. /.72. 73. Frifc/i. av. 2. 
t. 9. /. 1. 2. 
Habitat in Europa. 

Linaria. 23. F. remigibus rectricibusque fufcis margine obfolete 
pallido. litura alarum albida. Fn.fvec. 210. 

Linaria rubra. Gefn. av. 591. Aldr. orn. I. 18. c. 9. 
/77//. orn. 191. Raj. av. 91. //.3. Alb. av. 3. p. 70. 
t. 75. Frifch. av. t. 10. /.3.4- 

Habitat in Europa. 

angolen-24. F. dorfo fufco. abdomine caudaque caeruleis. 
fis. Fringilla ventre casruleo. Edw. av. 131. t. 131. 

Habitat in Angola 6° Africa. 

violacea.25. F. violacea, fronte fubtusque flaviffima. Muf. Ad. Fr. 

2. p. . . 
Habitat in Calidis rcgionibus. 
Nigro-ccerulca funt Dorfum. Collum, Remiges. Re- 

ctrices fupra. Flaviffima funt Frons, Pe6tus. Ab- 

domen, Collum fubtus. Roftrum brcvifjinium, tri- 

gonum. nigrum apicc incurvi . 

Schceni-26. F. rectricibus fufcis: extimis duabus macula alba cu- 
clus. neiformi, corpore grifeo nigroque, capite nigro. 

Fringilla capite nigro. maxillis rufis, torque albo, cor- 

pore rufo-nigricante. Fn. fvec. 211. 
Paffer aquaticus f. Schoeniclos. Gcfn. av. 652. 
Junco f. Paffer arundinaceus. Aldr. orn. 529. 
Paffer torquatus in arundinetis nidificans. 7 / 77/. om. 196. 

Raj. av. 93. //.3. 
Cannevarola. Alb. av. 2. p. 47. /. 51. 
Habitat in Europa. 
Similis F. domejfiicce gula nigra. fed capitc nigro, col- 

lari a/boj camla niaximc forcipata. 

27. F. AVES PASSERES. Fringilla. 183 

domefti- 27. F. remigibus reclricibusque fufcis, corpore grifeo ni- 
ca. groque, fafcia alarum alba folitaria. 

Fringilla remigibus rectricibusque fufcis, gula nigra, 

temporibus ferrugineis. Fn.fvec.212. 
Paffer domefticus. Gefn. av. 643. Aldr. orn. I. 15. c. 10. 

Will. or/i. 182. t. 44. Raj. av. 86. Alb. av. 1. p. 

5. 9. t. 62. Frifch. av. . . /. 8. /. 1. 2. Oli/i. 

ar. 42. 
Habitat in Europa prope rura. 
Salaciffimus qui vigefies fape coit. Hortis pes- 

Jitna. 

montana. 28. F. remigibus reclricibusque fufcis, corpore grifeo ni- 
groque, alarum fafcia alba gemina. 

Paffer montanus. Aldr. orn. t. 15. c. 15. O/i/i. av. 
46. Raj. av. 87. 

Habitat in Europa. 

Simillima Fr. dotncflicce fed minor ^ fafcia duplcx in 
alarum tcgctibus alba f tcclriccs alarum primi fc- 
cundique ordi/iis albi. at in F. domeflica tantum 
fecundi. 

chinen- 29. F. ferruginea. capite atro. roftro c?eruleo. 

fis. Paffer chinenfis. Alb. av. 2. p. 49. t. 53. /. 1. Edw. 

av. 43- *. 43- 
Habitat in China. 
Ro/trion craffttm fcrc Lo.xicc. 

hyemalis.30. F. nigra, ventre albo. 

Paffer nivalis. Catesb. car. 1. p'. 36. /. 36. 
Habitat in America. 

Zena. 31. F. capite pectoreque nigris. dorfo alis caudaque ob- 
fcure virefcentibus. 
Paffer bicolor bahamenfis. Catcsb. car. 1. p. 37. 

t- 37- 
Haoitat i/i America. M 4 99- MO- 184 AVES PASSERES. Motacilla. 

99. MOTACILLA. Rqftrum fubulatum , rectum: 

Mandibulis fubsequalibus. 
Nares obovatse. 
Lingua lacero-emarginata. 

Lufcinia. 1. M. rufo-cinerea, genuum annulis cinereis. Fn. fvec. 
221. 

Lufcinia. Gefn. av. 592. Aldr. orn. I. 18. c. 2. Will. 

orn. 161. /. 41. Raj. av. 78. n. 2. Alb. av. 3. p. 

49- t> 53- 
Habitat in Europae frondofis, noclu vefpereque cantillans: 
tanta vox, tam parvo in corpufculo, tam pertinax fpi- 
ritus; fpiritu prius deficiens quam cantu. Plin. X: 
29. Miratrix avis, nutritur ovis Formicarum. 

Calidris. 2. M. fupra fufco-virefcens, fubtus fulva, linea oculari 

fubocularique nigra. 
Lufcinia americana. Edw. av. 121. t. 121. /. 2. 
I6lerus minor nidum fufpendens. Sloan. jam. 2. p. 299. 

Raj. av. 184. //. 27. 
Habitat in America. 
Reclrices apice lutece. 

modula- 3. M. fupra grifeo-fufca, te6tricibus alarum apice albis, 
ris. peftore caerulefcente-cinereo. Fn. fvec. 223. 

Curruca cantu lufcinise. Frifch. av. t. 21. f. 3. Klein. 

av. 73. t. 1. 
Habitat in Europa. 

Schoeno-4. M.teftaceo-fufca, fubtus pallide teftacea, capite macu- 
baenus. lato. Fn. fvec. 222. 

Habitat in Europa. 

campe- 5. M. grifea, capite cinereo, re<5tricibus concoloribus, 
ftris. abdomine albido. 

Curruca jamaicenfis. Edw. av. 122. /. 122. /. 2. 
Habitat in Jamaica. 

Curruca. 6. M. fupra fufca, fubtus albida, reftricibus fufcis : exti- 
ma margine tenuiore alba. Fn. fvcc. 233. Cur- 

Motacillse pleraque itifertivorcc, nec granivonr, hinc hyeincm vcrfits e borealibus 
ad meridionales terras micrant. AVES PASSERES. Motacilla. 185 

Curruca. Gcfn. av. 370. Aldr. orn. /. 17. c. 34. Will. 

orn. 157. Raj. av. 79. n. 6. 
Habitat in Europa. 

Hippo- 7. M. virefcente-cinerea, fubtus flavefcens, abdomine al- 
lais. bido, artubus fufcis. Fn. fvec. 234. 

Ficedula feptima. Aldr. orn. I. 17. c. 37. Raj. av. 

79. n. 7. 
Habitat in Europa. 

Salicaria. 8. M. cinerea, fubtus alba, fuperciliis albis. 
Lufcinia falicaria. Klein. av. 74. 
Salicaria Gefneri. Will. orn. 158. Raj. av. 81. Alb. 

av. 3. p. 56. /. 60. 
Habitat in Europa. 

Sylvia. 9. M. fupra cinerea, fubtus alba, re<5trice prima longitudi- 
naliter dimidiato alba, fecunda apice alba. Fn. fvec. 
22%. 
Habitat in Europa. 

Philome-10. M. fupra grifea, fubtus cinerea, remigibus primoribus 
la. apice obfoletis. 

Lufcinia altera. Klein. av. 73. t. 1. 
Habitat in Europa. 

Ficedula.n. M. fubfufca, fubtus alba, pectore cinereo maculato. 
Fn. fvec. 231. 
Ficedula cannabina. Will. orn. 163. Raj. av. 81. //. 

12. Alb. av. 3. p. 25. /. 26. 
Habitat in Europa. 

alba. 12. M. pectore nigro-, re6tricibus duabus lateralibus dimi- 
diato oblique albis. 
Motacilla pe6tore nigro. Fn. fvec. 214. 
Motacilla. Gefn. av. 618. Aldr. orn. I. 17. c. 23. 
Bell. av. 88. 6. Will. orn. 171. /. 42. Raj. av. 75. 
//. 1. Alb. av. 1. p. 49. /. 49. Frifch. av. . t. 23. 
f. 4. Olin. av. 43. 
Habitat in Europa. 

flava. 13. M.pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus la- 
teralibus dimidiato oblique albis. Fn.fvec. 215. M 5 Mo- 186 AVES PASSERES. Motacilla. 

Motacilla flava. Gefn. av. 618. Aldr. orn. 1. 17. c. 

24. //77/. om. 172. /. 68. Raj. av. 75. ». 2. Alb. 

av. 2. p. 54. t. 58. Frifch. av. . t. 23. /. 3. 
Habitat in Europa. 

Tiphia. 14. M. viridis, fubtus flavefcens. alis nigris: fafciis dua- 
bus albis. 
Paffer viridis indicus. Edw. av. 79. /. 79. 
Habitat in Benghala. 
Fafcice alarum ex apicibus teclricum albis. 

Ruticilla. 15. M. nigra, pectore macula alarum bafique remigum 
rectricumque fulvis. 
Motacilla americana. Catesb. car. 1. p. 67. /. 67. 
Serino affinis avicula e croceo & nigro varia. Sloan. 

jam. 2. p. 312. Raj. av. 188. n. 51. 
Ruticilla minor americana. Edw. av. 80. /. 80. 
Habitat in America. 

hifpanica. 16. M. ferruginea. area oculorum alis caudaque fufcis. 
reclricibus extimis latere albis. 
Oenanthe fulva. Edw. av. 31. /.31. 
Habitat in Hifpania. 

Oenan- 17. M. dorfo cano, fronte alba. oculorum fafcia nigra. 
the. Fn. fvcc. 217. 

Oenanthe f. Vitiflora. fonft. av. 123. /. 45. /. 13. 
//7//. om. 168. /. 41. / 4. Raj. av. 75. //. 1. Alb. 
av. 1. p. 53. /. 55. 
[1 Motacilla fubtus pallida. rectricibus introrfum albis. 
dorfo undulato. Fn. fvec. 2ig. 
Oenanthes vitifloree femina. Alb. av. 3. /. 50. /. 54. 
Habitat in Europae apricis lapidofis. 
Sexu o^ cztate varia; ccffante twclurno frigore advcnit. 

Rubetra. 18. M. nigricans, fuperciliis albis, macula alarum alba. 

gula pe6toreque flavefcente. Fn.fvcc. 218. d-- 230. 

/. 1. /. 3, 4. 
Mufcicapa f. Oenanthe tertia. Aldr. orn. 735. Raj. 

av. 76. //. 4. //77/. orn. 169. /. 41. / 5. 
Curruca major altera. Frifch. av. . t. 22. f. 2. 
Rubetra. Alb. av. 1. p. 50. /. 52. 
Ficedula f. Atricapilla alia. Jotifl. av. . /.45. / ult. 
Ficedula 3. aldrovandi. Edw. av. 30. /. 30. 
Habitat in Europa. 

19. M. AVES PASSERES. Motacilla. 187 

Atrica- 19. M. teftacea, fubtus cinerea, pileo obfcuro. Fn. fvec. 
pilla. 229. 

Atricapilla f. Ficedula. Aldr. orn. I. 17. c. 36. Will. 
orn. 162. /. 41. Raj. av. 78. //. 8. Frifch. av. t. 
24. /. 1. Olin. av. 9. 
Habitat in Europa. 

Emeria. 20. M. grifea, fubtus alba, temporibus uropygioque 
rubris. 
Ruticilla bengalenfis. Edw. av.. 190. t. 190. Alb. av. 

3. p. 52. t. 56. 
Habitat in Benghala. 

Phceni- 21. M. gula nigra, abdomine rufo, capite dorfoque cano. 
curus. Fn. fvec. 22^. . 

Ruticilla. Will. om. 159. Raj . av . 78. n. 5. Alb. av. 

1. p. 48. t. 50. 
Phcenicurus media, penna caudae fubnigra. Frifch. av. 

t. 20. / 3. 
Habitat in Europa. 

Eritha- 22. M. dorfo remigibusque cinereis, abdomine reclricibus- 
cus. que rufis: extimis duabus cinereis. Fn. fvcc. 225. 

Habitat in Europa. 

Titys. 23. M.remigibus nigricantibus, reclricibus rufis : interme- 
dio pari nigro extrorfum rufefcente. Fn. fvec. 22"]. 
Habitat in Europa. 

fvecica. 24. M. pectore ferrugineo fafcia caerulea, rectricibus fu- 

fcis verfus bafin ferrugineis. 
Motacilla pe6lore cseruleo : macula fiavefcente albedine 

cincta. Fn. fvec. 220. 
Wegflecklin. Gefn. av. 796. Ahir. om. 749. Will. 

om. 160. Raj. av. 78. 
Ruticilla gutture caeruleo. Edw. av. 28. /. 28. 
Phcenicurus peftore caeruleo. Frifch. av. 3. t. 19. / 

3- 4- 
,3. Wydengyckerlin. Gefn. av. 796. 
Habitat in Europae alpinis. 

Sialis. 25. M. fupra caerulea, fubtus tota rubra. 

Rubecula dorfo caeruleo. Catesb. car. 1. p. 47. /. 47. 

Edzu. av. 24. /.24. 
Habitat in Bermudis 6° America calidibre. 

26. M. 188 AVES PASSERES. Motacilla. 

Velia. 26. M. caerulea, ventre clunibusque rufefcentibus. 

Mufcicapa caerulea, ventre rubro. Edw. av. 22. 

t. 22 . 
Habitat Surinami. 

Spiza. 27. M. viridis, remigibus primoribus nigricantibus. 

Mufcicapa viridis, capite nigro. Edw. av. 25. /. 25. 
/. 1. 
[3. Mufcicapa viridis, capite caeruleo. Ediu. av. 25. /. 
25./. 2. _ 
Habitat Surinami. 

Rubecu-28. M. grifea, gula pecloreque fulvis. Fn. fvec. 226. 
la. Rubecula. Will. orn. 160. /. 38. Raj. av. 78. //. 3. 

Alb. av. I. p. 49. t. 51. Frifch. av. 3. /. 19. /. 2. 
Olin. av. 16. 
Habitat in Europa. 

Troglo- 29. M. grifea, alis nigro cinereoque undulatis. Fn. fvec. 
dytes. 232. 

Paffer troglodytes. Gefn. av. 651. Aldr. om. I. 17. 
c. 4. Will. orn. 164; t. 42. Raj. av. 80. Alb. av. 
1. t.^.f.B. 
Trochilus remigibus teffellatis. Frifch. av. . . t. 2. 4. 

/• 3- 
Habitat in Europa. 

Regulus.30. M. remigibus fecundariis exteriori margine flavis, me- 

dio albis. Fn. fvec. 235. 

Regulus criftatus. Will. orn. 163. /.41. Raj. av. 79. 

n. 9. Alb. av. 1. p. 51. /. 53. Aldr. orn. 1. 17. c. 

1. Frifch. av. . /.24. /. 4. Catesb. car. 3. p. 13. 

t. 13- 
Habitat in Europa. 

Trochi- 31. M. cinereo-virens , remigibus fubtus flavefcentibus, 
lus. fuperciliis luteis. Fn. fvec. 236. 

Regulus non criftatus. Aldr. orn. I. 17. c. 2. Will. 
orn. 164. /. 42. Raj. av. 80. n. 10. Alb. av. 2. p. 
55. t. 59./. A. Frifch. av. . . t. 24. /. 2. 
Habitat in Europa. 

C<?//. Locuftella. Will. orn. 151. Alauda minima lo- 
cuflce. voce. Raj. av. 70; //-0 eadem habet. Muf. 
petron. 380. 

32. M. AVES PASSERES. Motacilla. 189 

Acredu-32. M. fupra cinereo-virefcens, remigibus fufcis: feptimo 
la. o6tavo nono apice albis. Fn. fvec. 237. 

Habitat in Europa. 

Penduli-33. M. capite ferrugineo, macula nigra oculari, remigibus 
nus. re£lricibusque fufcis margine utroque ferrugineis. 

Lanius minimus. Edw. av. 55. /. 55. 
Parus montanus. Alb. av. 3. p. 53. /. 59. 
Parus minimus Remiz. Titius Lipfi 1755. diffata- 

tio. 
Parus lithuanicus nidum fufpendens. Klcin. av. 86. 
Pendulinus. Acl. Bonon. 2. 2. p. 57. /. 7. 
Remiz. Rhaczynfk. polon. 1. /. 294. 
Habitat in Polonia, Lithuania. Hungaria. Italia, miffa 
a DD. Montio. 

minuta. 34. M. grifea, capite nigro pun<5tis albis fparfis. Mufi. Ad. 
Fr. 2. p. . . 

Habitat in India. . 

Corpus magnitudinc Reguli. Dorfum Alceque fupra gri- 
fea. Pe6tus flavcfccns lineis transverfis nigris. Cauda 
fufca, lateribus pallida. Caput nigruni, adfperfum 
pundis rotundis a/bis, in fingula penna fingulis. 

Mas antice in capitc lineis carncis , poflicc punclis 
albis. 

100. PARUS. Rojlrum integerrimum. 

Lingua truncata, fetis terminata. 

criftatus. 1. P. capite criftato. Fn. fvec. 239. 

Parus criftatus. Gefn. av. 642. /. med. Aldr. om. 1. 17. c. 

20. Will. om. 175. t. 43. Raj. av. 74. n. 6. Alb. av. 

2- /• 53- *. 57. /. 2. Frifch. av. . . t. 14. /. 2. 
Habitat in Europa. 

major. 2. P. capite nigro. temporibus albis, nucha lutea. Fn.fvec. 

238. 
Parus major. Gefn. av. 640. Bell. av. 95. a. Aldr. 

orn, l. 17. c. 13. Will. orn. 174. Raj. av. 73. n. 

3. Alb. av. 1. /. 44. t. 46. Frifch. av. 3. /. 13. /. 

1. 2. Olin. av. 28. 
Habitat in Europa. 3. P. igo AVES PASSERES. Parus. 

america- 3. P.caerulefcens, temporibus peclore dorfoque flavefcen- 
nus. tibus. hypochondriis purpurafcentibus. 

Parus Fringillago. Catesb. car. 1. /. 64. t. 64. 
Habitat in America feptentrionali ; an fola varietas Pari 

viajoris. 

caeruleus.4. P. remigibus caerulefcentibus : primoribus margine ex- 

teriore albis. fronte alba. vertice caeruleo. Fn. fvec. 

240. 
Parus caeruleus. Bcll. av. 96. a. Gefn. av. 641. Aldr. 

om. /. 17. c. 17. Will. orn. 175. Frifch. av. 3. /. 

14. /. 1. 
Habitat in Europa. 

ater. 5. P. capite nigro, dorfo cinereo, occipite pectoreque albo. 

Fn. fvec. 241. 
Parus ater. Gcfn. av. 641. Aldr. orn. 1. 17. c. 19. 

Will. orn. 175. /. 43. Raj. av. 73. //. 2. Frifch. av. 

3- t. 13./. 3. 
Habitat in Europa. 

paluftris. 6. P. capite nigro, temporibus albis. dorfo cinereo. Faun. 

jVCC. 2^2. 

Parus paluftris. Gcfn. av. 642. Aldr. orn. I. 17. c. 18. 

Will. orn. 175. /.43. Raj. av. 73. //.3. Alb. av. 3. 

p. 54. t. 58. Frifch. av. 3. t. 13. /. 4. 
Habitat in Europa. 

caudatus.7. P. vertice albo, cauda corpore longiore. Fn.fvcc. 243. 
t. 1. f 243. 
Parus caudatus. Gcfn. av. 642. fig. infima. Aldr. om. 

1. 17. c. 15. Will. orn. 176. /. 43. Raj. av. 74. /;. 8. 
Alb. av. 2. p. 53. t. 57. /. 1. 

Habitat in Europa. 

biarmi- 8. P. vertice cano, cauda corpore longiore. 
cus. Parus beardmanicus. Alb. av. 1. p. 46. /. 48. 

Lanius minimus. Edtv. av. 55. /. 55. 
Habitat in Europa. 

Pipra. 9. P. ater, capite fupra albo. Mufi Ad. Fr. 2. p. 

Avicula toto corpore nigra. cum vitta alba. Scb. muf 

2. p. 102. /. 96. / 5. 
Habitat in Indiis. 

Statu- AVES PASSERES. Parus. 191 

Statura Motacilhe. fimilis. fequenti, fed roftrutn faulo 
validius. Corpus totum nigrum. Caput totum album. 
Vibriffae ad os. vatidiores quam in congeneribus. 

erythro-10. P. niger, capite femoribusque fulvis. 
cephalus. Parus auricapillus. Klein. av. 86. 

Parus niger, capite fulvo. Edtw. av. 21. /. 21. 

Habitat in America aujlrati. 

Aureola. 1 1 . P. niger, capite pecloreque coccineis, remigibus antror- 
fum macula alba. Mitf Ad. Fr. 2. p. 

Parus niger & fulvus. Edw. av. 83. t. 83. /. 2. 

Avicula furinamenfis nigra, capite e luteo coccineo. 
Pet. gaz. 73. t. 46. /. 10. 

Avicula mexicana de Chichil totolh altera. Seb. muf. 
1. />. 96. t. 60. / 8. 7. 

Habitat in America. 

Cela. 12. P. niger, roftro albo, macula alarum bafique cauda: 
flavis. Muf Ad. Fr. 2. p. . . 
Habitat in Indiis. 

10 1. HIRUNDO. Roftrum minimum, incurvum, fu- 

bulatum, bafi depreffum. 
Riclus capite amplius. 

ruftica. 1. H. rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula al- 

ba notatis. Fn. fvec. 244. 
Hirundo domeftica. Gefn. av. 548. Aldr.orn. I. 17. 

c. 6. Jonjl. av. 115. t. 42. WilL orn. 155. /. 39. 

Raj. av. 71. n. 1. Alb. av. I. p. 43. t. 45. Frifch. 

av. t. 18. / 1. 
Habitat in Europae domibus intra tccliun. 
rn/Iica e° urbica autumno demergjfur , vercquc e- 

ntergit. 

efculen- 2. H. reftricibus omnibus macula alba notatis. 

ta. Hirundo nidis edulibus. Bont. jav. 66. Raj. av. 72. 

Capus marina. Rumfh. /terb. 6. p. 183. /. 75. / 4. 

Olear. muf 25. t. 14. / 2. 6. 
Habitat in China ad rifas, nidis gelatinofts efculentis. 

3. H. Hirandiries in aerc pifcantnr infccla. 192 AVES PASSERES. Hirundo. 

urbica. 3. H. rectricibus immaculatis, dorfo nigro-caerulefcente. 

Fn. fvec. 245. //. cel. 41. 
Hirundo agreftis f. ruftica. Gefn. av. 564. Aldr. orn. 

I. 17. c. 7. Will. orn. 155. i?o/. az/. 71. 0. 2. ^4///. 

#«/. 2. /. 52. A 56. /. y4. Frifch. av. 3. /. 17. 

/. 2. 
Habitat in Europa, ar/ parietes fub teclo. 
Venit venit Hirundo, pulchra tempora adducens &* pul- 

chros annos. Hefych. 

riparia. 4. H. cinerea, gula abdomineque albis. Fn. fvec. 247. 
Hirundo riparia f. Drepanis. Gefn. av. 656. Aldr. orn. 

I. 17. c. 8. Will. orn. 156. /. 39. Raj. av. 71. //. 

3. Alb. av. 2. p. 52. /. 56. / B. Frifch. av. t. 

18./. 2. 
Habitat in Europae collibus arenofis abruptis, foramine 

ferpentino. 

Apus. 5. H. nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor an- 

ticis. 
Hirundo tota nigra, gula albicante. Fn. fvcc. 246. 
Hirundo Apus. Bell. av. 100. a. Gefn. av. 166. Aldr. 

orn. 1. 17. c. 10. Jonfl. av. 119. /. 42. Will. orn. 

156. /. 39. Raj. av. 72. //. 4. Alb. av. 2. p. 51. 

/. 55. Frifch. av. 3. /. 17./. I. 
Habitat in Europae altis. 
In terrain decidens non evolat; capitur hamo Cicadce 

inferto. Bell. 1 6. 

Subis. 6. H. nigro-caerulefcens , ore fubtusque cinereo-ex- 
albida. 
Hirundo caerulea canadenfis. Edw. av. 120. /. 120. 
Habitat ad fuium Hudfonis. 

pelagica. 7. H. rectricibus aequalibus apice fubulatis, nudis. 

Hirundo, cauda aculeata, americana. Catesb. car. 3. p. 

8. /. 8. 
Habitat in America. 

Melba. 8. H. fufca, gula abdomineque albis. 

Hirundo riparia maxima. Edw. av. 27. /. 27. Klein. 

av. 83. 
Habitat ad frctum Herculeum. 102. CA- AVES PASSERES. Caprimulgus. 193 

102. CAPRIMULGUS. Roftnim incurvum, mi- 

nimum , fubulatum, 
bafi depreffum. 
Vibrijfce ad os ferie ci- 

liari. 
Riflus ampliffimus. 

euro- 1. C. narium tubis obfoletis. 

paeus. Hirundo cauda integra, ore fetis ciliato. Fn. fvec. 

248. 
Caprimulgus. Bell. av. 28. a. Gefn. av. 2^2. Jonjl. 

av. 53. /. 20. Will. orn. 70. /. 14. Raj. av. 26. n. 

1. Alb. av. 1. p. 10. t. 10. Frifch. av. . . t. 101. 
Catesb. car. 1. p. 8. t. 8. 

p. Caprimulgus minor americanus. Catcsb. car. 3./. 16. 

/. 16. Edw. av. 63. /. 63. 
Habitat in Europa c^ America. 
Varietatem (3. judico ex macula alba alarum 6f rcclri- 

cum. ut in tnare avis europeoz. 
Viclitat Phalcenis 6° infeclis noclurnis. Nidus orbicu- 

latus c luto inter rupes. 

america-2. C. narium tubulis eminentibus. 
nus. Caprimulgus f. Nodtua fylvatica jamaicenfis. Sloan.jam. 

2. p. 298. /. 255. /. 1. Raj. av. 180. 

Hirundo major fubfufca mifcella, macula alba fphaerica 

in utraque ala. Broivn. jam. 467. 
Habitat in America calidiore. N CLAS- Caprimulgus genere differt ab Hirundine, uti Strix a Falcone, Phalsena a Pa- 
pilione. 194 AMPHIBIA. 

CLASSIS III. 

A M P H I B I A. PESSIMA tetraque Animalia Corde uniloculari uniaurito . Pul- 
nwnibus arbitrariis , Pene duplici dignofcuntur. AMPHIBIA pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido, 
Sceleto cartilagineo , Cute fceda, Facie torva, Obtutu 
meditabundo , Odore tetro , Sono rauco , Loco fquali- 
do, Veneno horrendo; non itaque in horum numerum 
fefe jactavit eorum Auctor. POLYMORPHA in his Amphibiis natura duplicem vitam pleris- 
que conceffit: Aliis Metamorphofin fubire, aliis Seneclam 
exuere ; aliis Ovo nafci , aliis nudos fcetus parere ; aliis 
in ficco humidoque promifcue vivere , aliis dimidio anno 
hyemare ; aliis prsedam nifu aftuve affequi, aliis fafcino 
quafi eandem in fauces revocare. REPTILES pedati, auribus plano-denudatis absque auriculis, va- 
riam vitam ex ftructura agunt: Tcjludines muniuntur 
Tefta ; Dracones evolant Alis ; Lacertoz fugiunt Pedibus ; 
Ranoz abfconduntur Loco ; nec omnes Veneno prorfus 
carent, ut Bufo, Salamandra , Gecko. SERPENTES apodes, absque Auribus furdos, a Pifcibus fe- 
parant Pulmones , Ovorum catena , Penisque duplex 
muricatus, affinitas denique cum Lacertis tanta, ac La- 
certarum cum Ranis, vixque limites admittens. Hos nuda 
in terra reje<5tos, artuum minifterio expertes, omnium in- 
jurise expofitos, armavit Natura confervatrix fuis armis, 
horrentibus exfecrabili Veneno, in diverfis diverfo. Sunt 

autem AMPHIBIA. 195 

autem haec Tcla dentibus fimillima, fed extra maxillam 
fuperiorem collocata. proque lubitu exferenda & retrahen- 
da, facculo faniei affixa, quam vulnere inflant in fangui- 
nem, tum diri effectus cauffam, caeterum inertem; fic- 
que Catonia haec morfu virus habent & fatum dente mi- 
nantur , pocula morte carent , prout folide Redi. Ne 
vero hi fpoliati miferique armis , quae ipfis fupereffent, 
nimium faivirent. decimam quamque tantum fpeciem ar- 
mavit (q?) imperans, fed verfipelles eos voluit, ut du- 
bii omnes metuerentur ab omnibus; at Beneficus Homi- 
ni dedit INDIS Ichncumoncm cum Ophiorhiza, Ame- 
R I C A N I S Sucm cum Senega , E U R O P M I S Ciconiam 
cum Olea. 
DlAGNOSiN, qui velit horum, eandem defumat a Pedum fuc- 
cedaneis Scutis abdominalibus caudalibusquc : ne vero nu- 
merus alteri demtus alterique additus feducat, juvat etiam 
uterque connumeratus {Acl. Stockh. 1752. p. 206.); ab 
ano utrinque Longitudo illuftrat, & Color in nonnullis; 
cave vero ne renata fit mutilata cauda. NANTES pinnatos aquaticos {Chondropterygios cartilagineosve 
di<5los Pifces) Amphibiorum claffem nunc fubire jubent 
Pulmones (') arbitrarii, Latere licet, non vero branchiis 
liberis , fed adnatis , refpirantes ; Maresque Pene dupli- 
ci infidentes Feminis ! ovis concatenatis foetis, fcedaque 
Cutis, Oifaque cartilaginea, csetera. Neque hi omnes To- 
xico expertes, tefte Paftinaca, Torpedine. AMPHIBIOLOGI omnium pauciffimi funt, nullique veri. 

Seba numero ftupendo fibi ignota pulchre collegit & de- 
lineavit, fed multiplicavit, minimeque defcripfit. Catcsbccus 
nec paucos Serpentes pulchrius delineavit, quam notavit. N 2 GENE- 

(*) Pulmoncs horum peclinati ut Pifcium, fed adnati vafi arcato cylindrico tubulofo, 
absque radio ojfeo, nec pifcium fimili, nife externa figura. 196 AMPHIBIA. 

GENERUM Charafteres. 

I. REPTILES pedati, fpirantes ore : 

103. TESTUDO Corpus Tcjla munitum. 

104. DRACO Corpus Alis volatile. 

105. LACERTA Corpus {Tejla A/isve) nudum : caudatuiii. 

106. RANA Corpus fimiliter midum . c caudatum. 

II. . SERPENTES apodes . fpirantes orc : 

107. CROTALUS Scuta Abdominalia Caudaliaquc ciiin Cre- 

pitaculo. 

108. BOA Scuta Abdominalia Caudaiiaque absque Crc- 

pitaculo. 

109. CoLUBER Scuta Abdominalia '■ ; Squamce Cauda/cs. 

110. ANGUIS Squamaz Abdominales Caudalesquc. 
iii. AMPHISB/ENA Annuli Abdominales Caudalcsquc. 

112. C0ECILIA( : ) Rugoz nudaz laterales. 

III. NANTES pinnati , fpirantes lateribus : 

113. PETROMYZON Spiracula 7. 

114. RAJA Spiracula 5 fiibtus. Corpus depreffum. 

115. SQUALUS Spiracula 5 lateralia. Corpus teres. 

116. ChIM/ERA Spiracula 1. Dentes primores incifores 2. 

117. LorHIUS Spiracula 1. Pinna pccloralcs brachio in- 

ferta. 

118. ACIPENSER Spiracula 1. Os retraclile. I. REP- (*) lege: CvECILIA. Vide Emendanda pag. 824. AMPHIBIA REPTILIA. Teftudo. 197 

I. REPTILES. 

Os refpircuis. 
Pedes qiiatuor. 

103. TESTUDO. Corpus tetrapodum , caudatum, 

tefta obteclum. 

Mydas. 1. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binis, 

plantarum folitariis, tefta ovata. 
Amosn. acad. 1. p. 138. Teftudo unguibus acuminatis : 

palmarum duobus, plantarum unico. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 50. ' Teftudo atra. 
Osb. iter. 293. 

Gefn. quadr. 78. Teftudo marina. 
Aldr. quadr. 712. t. 714. 
Grew. vutf. 38. t. 3. /. 4. 
Olcar. inuf. 27. /. 17./. I. 
Bradl. natur. t. 4. f. 4. 
[3. Seb. muf. 1. /. 80. /. 9. Teftudo marina americana 

Mydas dicta. 
Amcen. acad. 1. /. 137. Teftudo eadem. 
Marcgr. braf 241. Jurucuja brafilienfibus. 
Raj. quadr. 256. 
y. Aiium. acad. 1. p. 287. n. 7. Teftudo unguibus acu- 

minatis, palmarum plantarumque folitariis. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 50. Teftudo eadem. 
Seb. muf 1. t. 79. /. 4. 5. 6. 
Habitat ad infulas Pelagi : infulam Adfcenfionis 6°<r. 

ova membranacca noclu ' in Arena calcarea rotunda 

defodit. 
Caro viridefcens , efculcnta : rcfupinata in mare dormi- 

ens natat : inccdit tot hominibus , quot ci infiflant ; in 

tcrra refupinata non erigitur. Tcjlcc olim pro fcutis, 

fornicibus. 

Caretta. 2. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum planta- 
rumque binis, tefta ovata acute ferrata. 
Gron. muf. 2. p. 85. //. 69. Teftudo pedibus natatoriis, 

unguibus acuminatis binis. 
Broivn. jam. 465. Teftudo unguibus utrinque binis a- 
cutis, fquamis dorfi quinque gibbis. 

N -\ Ca- ig8 AMPHIBIA REPTILIA. Teftudo. 

Catesb. car. 2. p. 39. /. 39. Teftudo Caretta Rochef. 
Raj. quadr. 258. Teftudo Caretta. 
Habitat ad infulas Americanas. 

orbicula-3. T. pedibus palmatis, tefta orbiculata planiufcula. 
ris. Raj. quadr. 254. Teftudo aquarum dulcium '.' 

Habitat in mcridionalibus Europse. 

Tefta parva integerriina orbiculata , ?iec antice ncc po- 
Jlicc emarginata. Sternum pojlice bifidum. Pedum 
digiti membrana connexi in plantam orbiculatam. 

fcabra. 4. T. tefta planiufcula, fcutellis omnibus intermediis dor- 
fatis. 
Habitat in Indiis. 

Corpus 6° tejlce latera fubtus albo nigroque varia : Ster- 
num antice truncatuiti. 

lutaria. 5. T. pedibus fubpalmatis. cauda corpore dimidio brevio- 
re, tefta fubconvexa poftice tribus fcutellis carinata. 

Amcen..acad. 1. /. 139. ;;. 23. Teftudo unguibus acu- 
minatis, palmarum plantarumque quaternis.' 

Habitat in Italia, Oriente. 

Palmae magis palmatoz, plantse miuus. Sternum poftice 
truncatum. 

grseca. 6. T. pedibus fubdigitatis, tefta gibba margine laterali ob- 
tufiffimo, fcutellis planiufculis. 
Teftudo teffellata minor africana. Ediv. av. 204. /. 

204. 
Habitat in Africa. 
Corpus caudatmm, palmis unguibus 5, plantis vero 4. 

carolina. 7. T. pedibus digitatis, tefta gibba, cauda nulla. 

Teftudo teffellata minor caroliniana. Edw. av. 205. 

t. 205. 
Habitat in Carolina. 
Palmoz pcntadaflylaz, Plantcv tctradaclylo?. 

carinata. 8. T. pedibus digitatis, tefta gibbofa, fcutellis dorfalibus 
quatuor anterioribus carinatis. fterno integro. 
Habitat in Calidis regionibus. Tejiudines abjci/fo capiteftzpe 14 dies vivunt; hyeme infrigidioribus hybernant lcrrc- 
Jircs. Nullum animal Tejludine tardius ; copula coharcnt Jccpe per menfem. AMPHIBIA REPTILIA. Teftudo. 199 

geome- 9. T. pedibus pofticis palmatis, teftae fcutellis elevatis 
trica. truncatis. 

Mufl Ad. Fr. 1. p. 50. Teftudo unguibus acuminatis : 

palmarum 5, plantarum 4. 
Worm. mufi 317. Teftudo picta f. ftellata. 
Amcen. acad. 1. f. 139. //. 24. 
Grew. muf 36. /. 3./. 1, 2. Teftudo tefta teffellata 

major. 
Seb. muf. 1. /. 80./. 8. Teftudo minor amboinenfis. 
Pif braf. t. 105. Teftudo nigricantibus & flavefcenti- 

bus figuris geometricis. 
Raj. quadr. 259. Teftudo teffellata minor. 
Habitat in Afia. 
Tcfla nigra fcutcllis flavis radios flavos anaflomofantes e- 

mittcntibus. 

pufilla. 10. T. tefta hemifphaerica : fcutellis convexis trapeziis 
margine ftriatis difco pun<5tatis. 
Grew. muf. 38. /. 3. /. 3. Teftudo virginea. 
Worm. muf. 313. Teftudo terreftris pufilla ex India o- 

rientali. 
Raj. quadr. 259. Teftudo eadem. 
Habitat in India. 

ferpenti- 11. T. pedibus digitatis, tefta fubconvexa poftice obtufa 
na. acute quinque - dentata. 

Habitat in Calidis regionibus. 

104. DRACO. Corpvis tetrapodum, caudatum, ala- 

tum. 

volans. 1. DRACO. Syfl. nat. 36. Gron. muf. 2. p. 73. 11. 46. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 40. Draco. 
Amcen. acad. 1. /. 126. Lacerta cauda tereti, pedibus 

pentadactylis, alis femore connexis, crifta gulae triplici. 
Bont. jav. 57. /. 57. Lacertus volans f. Dracunculus. 
Seb. muf 2. t. 86. /. 3. Lacerta africana volans f. 

Draco volans. 

N 4 Bradl. 

Tejludinibns Pedum digiti antici 5, pojiici 4, totidem unguibus, exccptis marinis 
pinniformibus pedibus. Scuta tejlce numero fcepius conveniunt, unde diagnofis 
Specierum difficillima. 

Dracones omnes reliqui authorum fabulofi funt, ut HYDRA, Seb. muf. 1. /. 102. 
/. 1. Hamburgi a nobis vifa, 11011 naturcc, fed artis opus eximium. 200 AMPHIBIA REPTILIA. Draco. 

Bradl. natur. t. g. /. 5. Lacerta volans. 
Habitat in India, Africa. 

105. LACERTA. Corpus tetrapodum, caudatum, 

nudum. 

Cauda compreffa. 
Croco- 1. L. cauda compreffa, pedibus triunguiculatis, palmis 
dilus. pentadaclylis, plantis tetradactylis palmatis. 

Amcen. acad. 1. p. 121. Lacerta eadem. 

Muf Ad. Fr. 1. p. 40. Lacerta eadem. 

Gron. muf. 2. p. 74. n. 47. Crocodilus. 

Bellon. aquat. 41. Crocodilus. 

Gefn. quadr. g. Crocodilus. 

Aldr. aquat. 677. Crocodilus. 

Jonfl. quadr. t. 79. /. 3. Crocodilus. 

Raj. quadr. 261. Lacertus maximus. 

Bont. jav. t. 55. Crocodylus Cayman. 

Marcgr. braf. 242. Jacare. 

Olear. muf. 8. /. 7. /. 3. Crocodylus. 

Bell. muf. 47. /. 13. Crocodilus niloticus. 

Sloan. jam. 2. p. 332. Crocodilus. 

Seb. muf. 1. /. 103. 104. Crocodilus. 

Merian. fur. qg. f. 6g. Crocodil. 

Vallifn. nat. 1. /. 43. 

Catesb. car. 2. t. 63. Lacertus maximus. 

Habitat in Africse, Afise, Americae Aquis. 

Anatome Crocodili. Haffelqv. iter. 2()2. 

Ova centena deponit, effodhmtur ab Ichneumone, avicu- 
la; exchtfos pullos Mater in tergum provocat, ad 
aquas ducit , deciduos Mas Feminaque ingttrgitant ; 
fub aqua vorat; in catenam adfociati aquatilia exagi- 
tant. Leviathan Jobi. 40: 20; 41: 24. 

Fugientibus atrox ; edocli dorfo ipftus infiliunt, regttut. 

Caudiver-2. L. cauda depreffo-plana pinnatifida, pedibus palmatis. 
bera. Fcvill. peruv. 2. p. 3ig. /. ^ig. 

Seb. muf 2. t. 62. / g. 
Habitat in Peru. 

fuperci- 3. L. cauda carinata, dorfo fuperciliisque ciliatis. 
liofa. Mt/f. Ad. Fr. 1. p. 40. Lacerta eadem. * 

Seb. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 201 Scb. viufi i. /. iog. /. 4. 
Habitat in Indiis. 

fcutata. 4. L. cauda fubcompreffa mediocri, futura dorfali denta- 
ta, occipite bimucronato. 
Seb. vuif. 1. /. 173. t. iog. /. 3. Salamandra prodigio- 

fa amboinenfis fcutata. 
Habitat in Afia. 

Monitor. 5. L. cauda carinata, corpore mutico. 

Muf. Ad. Fr. 1. /.41. Lacerta cauda ancipiti integra, 
pedibus pentadactylis, digitis omnibus unguiculatis. J: 
Scb. mufi 2. t. 86. /. 2. 
t. 105. / 1. 
1. t. g4. / 1. 2. 
Habitat in Indiis. 

Corpus viaculis albis ocellatis verticillatuvi. Fafcice 
abdomivis albi lineares interruptce. 

principa-6. L. cauda fubcarinata, crifta guke integerrima, dorfo 
lis. kevi. 

Muf Ad. Fr. 1. p. 43. 

Amcen. acad. 1. /. 286. /. 14. /. 2. 

Habitat in Indiis. 

bicarina-7. L. cauda compreffa fupra bicarinata mediocri, dorfo 
ta. quadrifariam carinato-ftriato. 

Habitat in Indiis. 

Parva, grifea. Dorfum flriis duabus elevatis &* latera 
dorfi fivgula ex fquaviis carinato-firiata ; Latera fqua- 
viis convcxo-tuberculatis. Abdomen 24 ordinibus trans- 
verfalibus fquamaram (in fingulo 6.) tcclum. Cauda 
corpore vix fefquilongior , compreffa , fubtus ftriata. 
lateribus lcevis, fupra duplici carina angulata. Cri- 
fta nulla. 

paluftris. 8. L. cauda ancipiti mediocri, pedibus muticis fiffis ; pal- 

mis tetradactylis. Fn. fvec. 256. 
Gron. muf. 2. p. 77. //. 51. Salamandra alepidota ver- 

rucofa. 
Raj. quadr. 273. Salamandra aquatica. 
Seb. muf. 1. t. 8g. /. 4, 5. Lacerta americana. 
Habitat in Europae aquis dulcibus ftagnantibtis. 
An difiincla fpecies a L. agili vel larva alius. N 5 L. 202 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. Cauda verticillata. 
Cordy- g. L. cauda verticillata brevi : fquamis denticulatis. corpo- 
lus. re laevigato. 

Amoen. acad. i. p. 132. 292. 

Gro?i. mufi. 2. p. 79. n. 55. Cordylus. 

Seb. mufi. 1. /. 84. /. 3. 4. & 2. /. 62. /. 5. 

Habitat in Africa, Afia. 

Corpus fiquamis irimcatis vcrticillatum. 

Stellio. 10. L. cauda verticillata mediocri : fquamis denticulatis, 
capite corporeque muricato. 
Haffclq. iter. 301. Lacerta Stellio. 
Tournef.itin. i.p. 119. /. 120. Lacerta Coflordilos dicta. 
Seb. mufi. 2. t. 8. /. 7. 
Habitat in Oriente : Delos, /Egypto, Africa. 

maurita- 1 1 . cauda fubverticillata brevi muricata apice laevi, corpore 
nica. fupra muricato, pedibus fubtus fquamatis. 

Habitat in Mauritania. E. Brander. 

Corpus habitu &= figura L. Gecko , fed luridum 6° ad 
latera capitis, fupra coi/um, dorfum ', fcmora , verru- 
cofum mucronibus. Cauda corpore brevior, a bafi ad 
medium fpinis fexfariam muricata , inde ad apicem 
lozvis. Digiti pcdum omnino ut in Gecko fubtus la- 
mellofo-fquamati, unguibus minimis. Subtus totum 
corpus lceve fquamis mininiis. 

azurea. 12. L. cauda verticillata brevi : fquamis mucronatis. 
Mufi Ad. Fr. 1. p. 42. Lacerta eadem. 
Seb. mufi 2. t. 62. /. 6. 
Habitat in Africa. 

turcica. 13. L. cauda fubverticillata mediocri, corpore grifeo fub- 

verrucofo. 
Edw. av. 204. /. 204. Lacerta minor cinerea macu- 

lata afiatica. 
Habitat in Oriente. 
Cauda vix corpore /ongior, obfioletc vcrticillata. Corpus 

parvum, grifcum. punfiis fiufcis irroratum, ina-qualc cr° 

quafii verrucis obfoletis adfperfium. 

Ameiva. 14. L. cauda verticillata longa, fcutis abdominis triginta, 

collari fubtus ruga duplici. 

Amoen. acad. 1. p. 12J. 293. Lacerta cauda tereti cor- 

pore duplo longiore, pedibuspentada6lylis,crifta nul- 

la, fcutis abdominalibus 30. Muf AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 203 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 45. Lacerta eadem. 

Gron. muf. 2. p. 80. /. 56. Lacerta cauda tereti cor- 

pore triplo longiore, fquamis lajviffimis, abdominali- 

bus oblongo-quadratis. 
Cluf. cxct. 115. Lacertus indicus. 
Edw. av. 202. t. 202, 203. Lacertus major viridis. 
Worm. muf. 313. /. 313. 
Raj. quadr. 270. Lacertus indicus. 
Seb. mufl 1. t. 85. /. 2, 3. 
/. 88. / 1. 2. 
Sloan. jam. 2. p. 333. /. 273. / 3. Lacertus major ci- 

nereus maculatus. 
p. Amcen. acad. 1. /. 130. Lacerta cauda tereti corpore 

fefquilongiore . pedibus pentadaclylis, dorfo lineis 

longitudinalibus ftriato. ' 
Habitat in America. 

15. L. cauda verticillata longiufcula fquamis acutis, col- 

lari fubtus fquamis conftruclo. 
Faun. fvcc. 1352. Lacerta cauda tereti verticillata lon- 

gitudine corporis, pedibus pentada£tylis unguiculatis. 
Syfl. nat. 36. n. 6. Lacerta cauda tereti longa verticil- 

lata fquamis acutis, pedibus pentadactylis unguiculatis. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 43. Lacerta eadem. 
Gron. muf 2. p. 80. n. 57. Lacerta cauda corpore 

parum longiore. fquamis laeviffimis. 
Raj. quadr. 264. Lacertus vulgaris. ventre nigro ma- 

culato. 
Seb. muf. 2. t. 79. / 4. Lacerta minor maculata in- 

digena. 
p. Raj. quadr. 264. Lacertus viridis. 
Aldr. quadr. 634. Lacertus viridis. 
Seb. muf 2. t. 4. / 4. 5. Lacerta viridis. 
Habitat in Europa. India. 
Variat in auflrali Europa colorc viridi ; Indica pulchrius 

colorata. Fcmora poflica fubtus linca e punclis callofis 

notata, ut in L. Ameiva. 

16. L. cauda verticillata longiufcula, corpore lineis utrin- 

que duabus flavis. 

Habitat in Mauritania. E. Brandcr. 

Corpus vix digito longius , fupra fufcum , fubtus fla- 
vefcens. Squamae dorfales cannatce, acutiores. Linea 
utrinque flava dorfum includit c^ alia utrinque ab- 
domen diftinguit a lateribus . 1 7 L 2o 4 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

Seps. 17. L. cauda verticillata longa, futura laterali reflexa, 

fquamis quadratis. 
Amcen. acad. i. p. 293. Lacerta cauda verticillata. pe- 

dibus fubpentadaclylis, fquamis quadratis.' 
Habitat in Meridionalibus. 
Pedes breves, rcmotiffimi, curforii ; Abdomcn planum. 

angulata.18. L. cauda hexagona longa, fquamis carinatis mucro- 
natis. 

Habitat in America. Rolander. > 

Parva dorfo fufco. Squamae omnes, exccptis abdominali- 
bus, mucronatce, valde carinatce. Caput nuduvi. rugis 
variis elevatis; poftice, ubi fquamce colli incipiunt, quafi 
truncatum 6° annexum ; fub Gula fqua?nee 2 , ma- 
gncB) rotundata?. Cauda corpore fefquilongior . hexa- 
gona, valdc angulata. 
Cauda tereti imbricata, corpore longiorc. (') 

Chamse- 19. L. cauda tereti brevi incurva , digitis duobus tribus- 
leon. que coadunatis. 

Anicen. acad. 1. p. 290. 501. Idem. 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 45. Idem. 

Gron. muf. 2. p. 76. n. 50. Chamaeleon. 

Olcar. muf 9. /. 8. /. 3. Chamaeleon. 

Bellon. itin. 1. 2. c. 60. Chamseleon. 

Befl. muf. t. 12. Chamseleon. 

Valent. muf. I. 3. c. 31. Chamaeleon. 

Kircher. muf. 275. /. 293. /. 44. Chamaeleon. 

Jonfi. quadr. t. 79. Chamaeleon. 

Seb. mufi 1. t. 82. / 3. 4. 5. 6- t. 83. / 5. 

Aldr. quadr. 670. Chamasleon. 

Habitat in Africa, Afia. 

Anatome Chamcelcontis. Haffclqv. itcr. 297. 

Variat vertice plano 6° carinato. Intumefcit detume- 
fcitque lcntc corpus. Oculi tcc7i : pupilla nuda aurata 
fulgentiffimi. Inceffus tardus pedibus oppofite anomalis 
caudaque fcandente. lingua lumbriciformis . longiffi- 
ma. mufcicapa. Colorcs mutat in calidis : noclu vigil. 

Salaman-20. L. cauda tereti brevi, digitis muticis, corpore porofo 

dra. nudo. 

Amcen. acad. 1. p. 131. Lacerta cauda tereti brevi, pe- 

dibus inermibus : palmis tetradactylis, plantis penta- 

da£tylis. ,, , 
Muf. 

(*) lege: brcviore. Vide Emcndanda pag. 824. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 205 Muf. Ad. Fr. 1. p. 45. Lacerta eadem. 
Matth. diofc. 274. /. 274. Salamandra. 
Gefn. quadr. 80. Salamandra. 
Aldr. quadr. 641. Salamandra terreftris. 
fonjl. quadr. t. 77. /. 10. 
Olear. muf. t. 8. /. 4. 

„&£. //////. 2. /. 12. /. 5. 
Raj. quadr. 173. Salamandra terreflris. 
Habitat in Europa. 

Corpus nudum absque fquamis, poris pertufum. 
Ferebatur antiquitus in igne vivere , fed expertus Bar- 
tholinus ; oleum c poris exfudans pro pfdotro habctur. 

21. L. cauda tereti mediocri, digitis fubtus imbricatis, 
corpore verrucofo. 

Amcen. acad. i.p. 133. 292. Lacerta cauda tereti me- 

diocri, pedibuspentada6lylis: digitis criftatis imbrica- 

tis, corpore verrucofo. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 46. idem. 
Haffelqv. iter. 306. Lacerta Gecko cauda tereti me- 

diocri, pedibus criftatis fubtus longitudinaliter la- 

mellofis. 
Gron. muf. 2 . p. 78. n. 53. Salamandra. 
Seb. muf. 1. /. 168. /. 2-8. 
Bont. jav. 57. Salamandra indica. 
Habitat in Indiis, frequens ctiam in domibus. 
Pcdibus cxhatat venenum in efculentis {an urina?) Has- 

felqv. Manfueta; homo afylum. 

22. L. cauda tereti mediori apice compreffa, digitis muti- 
cis marginatis. 

Gron. muf. 2. p. 76. ;z. 49. Scincus. 

Seb. muf. 2. p. 112. /. 105. /. 3. 

Befl. muf. 1. 12. / 1. 

Olcar. muf. 9. /. 8. / 1. 

Raj. quadr. 271. Scincus. 

Amarn. acad. 1. p. 294. 

Haffclqv. acl. upf. 1750. p. 30. 

- - - itin. 309. //. 58. 

Habitat in montofis Lybiae, /Egypti, Arabiae pctrece. 

Corpus officinale pro aphrodifiaco. 

23. L. cauda tereti mediocri, vertice trimuricato. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 44. Lacerta eadem. 

Seb. 2o6. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

Seb. muf. i. t. log. J. 6. 

/. 83./. 1. 2. 
Habitat in America aujlrali. 

orbicula-24. L. cauda tereti brevi. trunco fubglobofo fupra mu- 
ris. ricato. 

Seb. muj. 1. p. 134. /. 83. /. 1. 2. Lacertus orbicula- 

ris fpinofus. 
Hcritand. tttex. 327, 328. Lacertus orbicularis. 
Raj. quadr. 263. Lacertus orbicularis. 
Habitat in Mexico. 

vulgaris. 25. L. cauda tereti mediocri, palmis tetradaclylis, pedibus 

muticis. 
Faun.fvec. 254. Lacerta pedibus inermibus, manibus 

tetradactylis, plantispentadaftylis, corpore livido: li- 

nea dorfali fufca duplici. 
Raj. quadr. 264. Lacerta vulgaris. 
Habitat in Europa, Larva fub aquis. 

aquatica. 26. L. cauda teretiufcula mediocri, pedibus muticis fiffis : 
palmis tetrada6tylis. jFtt.fvec.25j . Syjl.nat. 6.^.36.11. 8. 

Gron. nutf. 2. p. 78. n. 52. Salamandra alepidota, cau- 
da teretiufcula. 

Gef/i. ovip. 31. Lacertus aquaticus. 

Seb. /nuf. 2. p. 15. /. 12. /. 7. Salamandra ceylanica. 

Habitat in Europae aquis dulcibus, flagnantibus. 

Utrum hcec dijlincla fpecies vel larva prioris nondum 
rite perfpeclum habeo. 

Cauda tcrcti imbricata, corpore lo/tgiore. 

Bafili- 27. L. cauda tereti longa, pinna dorfali radiata, occipite 
fcus. criftato. 

Scb. muf 1. /. 100. /. 1. 
Habitat in America aujlrali. 

Igvana. 28. L. cauda tereti longa, futura dorfali dentata, crifta 

gulae denticulata. 
Amcen. acad. 1. p. 123. 287. Lacerta cauda tereti, pe- 

dibus pentadaclylis, crifta dorfi longitudinali, gulae 

pendula antice dentata. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 43. Idem. 
Gro/t. muj. 2. p. 82. n. 60. Igvana. 
Marcgr. braf 236. /. 236. 

JonJI. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 207 

Jonjt. quadr. t. 77. f. 5. 
Jacob. muf. t. 4. 
Olear. muf t. 6. /. 1. Yvana. 
Bont. jav. 56. t. 56. Lacerta Leguan. 
Marcgr. braf. 236. Senembi f. Igvana. 
Nieremb. nat. 271. /. 271. 
Ovied. amcr. I. 13. c. 3. 
Rhed. cxper. 100. /. 101. Igvane. 
Worm. muf. 313. 
Sloan. jam. 2. p. 333. 

Raj. quadr. 265. Lacertus Senembi & Igvana. 
Seb. muf 1. /. 95. /. 1. 2. 
96. /. 4. 

97- /• 3- 
98. / 1. 
Cluf. exot. 116. Yvana. 
Catesb. car. 2. p. 64. /. 64'.' 
Habitat in Indiis. 

Capitur linea laqueari ; Caro omnhun fapidiffima, Si- 
philiticis noxia. 

Calotes. 29. L. cauda tereti longa, dorfo antice capiteque poftice 
dentato. 
Amam. acad. 1. p. 289. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 44. 
Seb. muf. 1. /. 95. /. 3. 4. 

t. 93. / 2. 
Habitat in Afia: Zeylona. 

Corpus cozruleum fquamis acutis, fubtus flriatum. Spi- 
nce. dorfi lamellatcv. 

Agama. 30. L. cauda tereti longa, collo fupra capiteque poftice 
aculeato. 
Amcen. acad. 1. p. 288. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 44. 
Seb. muf 1 . /. 107. /. 1. 2. 3. 
Habitat in America. 
Color corporis palUdus. Abdomen minimc Jlriatum. 

Umbra. 31. L. cauda tereti longa, nucha fubcriftata, occipite cal- 
lofo, dorfo ftriato. 
Habitat in Meridionalibus. 
PUca profunda fub gula. Color corporis ncbulofus. 208 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. Plica. 32. L. cauda tereti longa, occipite callofo, palpebris fupra 
excoriatis. collo lateribus verrucofo fubtus plicato. 

Habitat in Indiis. 

Corpus praiter caudam vix digito majus , in meo fpeci- 
miuc. tcclum undiquc fquamis conicis {velut Chagriri). 
Occiput callofum &= Supercilia fubcrenata, fupra exco- 
riata cicatrice membranacea transverfe in 3 partes 
fulco diflincla. Pone aures ad latera capitis 6° colli 
verrucoz 2 , muricatoz. Collum fubtus duplici plica. 
Dorfi futura majoribus fquamis antice quafi crcnata. 
Ruga elevata a collo fupra brachia excurrit utrinquc 
& in medio trunci dcfleclitur. Cauda teres, tecla fqua- 
mis mimitiffunis ; vix manifefle verticillata , corporc 
duplo longior. Digiti longi, fubtus fquamis acutioribus 
fcabri ; ungues compreffl. 

marmo- 33. L. cauda tereti longa, gula fubcriftata antice dentata, 
rata. dorfo laevi. 

Amccn. acad. 1. p. 129. 288. 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 43. 

Seb. muf. 2. t. 76. /. 4. 

Habitat in Hifpania. 

Corpus comprcffum ; Cauda flriata. 

bullaris. 34. L. cauda tereti longa, vefica gulari. 

Catesb. car. 2. t. 66. Lacerta viridis jamaicenfis. 
Habitat in Jamaica. 

Parva, corpore viridi; fub gula globus rubcr veficularis 
retraclilis. 

ftrumofa.35. L. cauda tereti longa, pectore gibbo protenfo. 

Seb. niuf. 2. t. 20. f. 4. Salamandra mexicana ftru- 

mofa. 
Habitat in America auflrali. 

Peclus f. Sternum antice prominct in mucroncm obtit- 
fum. 

Tegui- 36. L. cauda tereti longa, futura laterali plicata. 

Amccn. acad. 1. p. 128. Lacerta cauda tereti longa, 
pedibus pentadaclylis, crifta nulla, hypochondriis pli- 
catis. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 45. 
Seb. muf. 1. t. 96. /. 1. 
Habitat in Indiis. 
Collum fubtus triflici -blica. 

37- L- xin. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 209 

aurata. 37. L. cauda tereti longiufcula, fquamis rotundatis glabris, 

lateribus fubfufcis. 
Amccn. acad. 1. p. 294. Lacerta cauda tereti, pedibus 

pentadactylis. fquamis rotundatis laeviffimis fubgrifeis: 

lateralibus fubfufcis. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 46. Lacerta barbara. 
Gron. nutf. 2. p. 75. ;/. 48. Scincus? 
Seb. niuf 1. t. 89. /. 3. 

Aldr. quadr. 660. Lacertus cyprius fcincoides. 
Habitat in Jerfea Anglorum. Cypro. 
Viva colore auri pulcherrime nitet. 
Corpus tcrcs qttaji pingue. Aurcs concavcz. 

pun6r.ata.38. L. cauda tereti longa. dorfo lineis duabus flavis: pun- 

6lis nigris interfperfis. 
Muf. Ad. Fr. p. 46. Lacerta eadem. 
Seb. muf. 2. t. 2. f. 9. 
Habitat in Afia. 
Linccc 2. flavcfcentcs includttnt dorfttm c^ a lateribus 

cttndcm difiingvunt. 

lemni- 39. L. cauda tereti longa, dorfo lineis octo ftriatis. 
fcata. Muf Ad. Fr. 1. p. 47. Lacerta eadem. 

Scb. mttf. 1. /. 92. /. 4. 

Habitat i/t Guinea. 

Multtim affinis L. agili. 

fafciata. 40. L. cauda tereti longiufcula, dorfo brunneo lineis 
quinque flavefcentibus. 
Catcsb. car. 2. t. 67. Lacerta cauda caerulea. 
Habitat in Carolina. (*) 

lineata. 41. L. cauda tereti longa, palmis tetradactylis, corpore 

lineis quatuor flavis. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 46. Lacerta cauda tereti longa, pe- 

dibus fubunguiculatisfiffis, palmistetradaclylis, plan- 

tis pentadactylis. 
Seb. mttf. 2. t. 41. / 6. Lacerta zeilonica minor lem- 

nifcata. 
Habitat in Zeilona. 

Chalci- 42. L. cauda tereti longa, pedibus tridaclylis. 
des. Syfl. nat. 36. ;;. 7. Lacerta eadem. 

O Co- 

(*) Adde: Pet. gaz. i. t. i. /. i. Vide Addcnda pag. 824. 2io AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

Column. ecphr. i. p. 35. /. XXXVI. Seps, Lacerta 

Chalcidica f. Chalcides. 
Aldr. quadr. 638. Lacerta chalcidica. 
Habitat iti Europa aujlrali, Africa. 
Media inter Lacertas 6° Angues , fcd auribus injlrucla. 

angvina. 43. L. cauda extremo rigidula, corpore ftriato, pedibus 
pinniformibus. f 
Seb. muf. 2. t. 68. /. 7. 8. Vermis ferpentiformis ex 

africa. 
Habitat in Cap. B. Spei lutofs, mihi non vifa. 

106. RANA. Corpus tetrapodum, nudum, ecau- 

datum. 

Pipa. 1. R. digitis anticis muticis quadridentatis, pofticis ungui- 
culatis. 
Muf. Ad. Fr. 1. /. 49. Rana eadem. 
Gron. muf. 2. p. 84. ;/. 64. 
Seb. muf 1. p. 121. t. 77. /. 1-4. Bufo f. Pipa ame- 

ricana. 
Vinccnt. pip. 1726. /. 62. Bufo aquaticus furinamenfis. 
Bradl. nat. t. 22. f. 1. Rana furinamenfis. 
Vallifn. nat. I. A 41. /. 6. 
Habitat Surinami. 
Pullos e dorfo nidulantes excludit. 

Bufo. 2. R. corpore ventricofo verrucofo lurido fufcoque. 

Fn.fvec. 253. Rana palmis tetradaclylis fiffis, plantis 

hexadaftylis palmatis: pollice breviore. 
//. a>l. 142. 

Gefn. pifc. 807. Rubeta f. Phrynum. 
Jonfl. quadr. 
Bradl. nat. t. 21. f. 2. 
Raj. quadr. 252. Bufo f. Rubeta. 
Habitat in Europae nemorofs rudcratis umbrofs : impri- 

mis Ucranice. 
Devoratur a Falcone Buteone. Gefn. pifc. 807. 
Vcrruciz laHefcentes venenatce infufo. tadu, halitu. De- 

lcclatur Cotula, Aclaa, Stachydc fcetidis. Vivipara, 

mare, ut fertur, obfletricante. Infecla in fauccs fafci- 

no revocat : noc7uma, fodiens. T . 
3- R- 

Palmoe in plerisque Rance fpeciebus fijfa: tctradaclylce, Plantseque pentadaclylce pal- 
matcc, rarius vcro obfcure hexadaclyla. AMPHIBIA REPTILIA. Rana. 211 

Rubeta. 3. R. corpore verrucofo, ano obtufo fubtus punclato. 
Syfl. nat. 37. n. 5. Rana palmis tetrada6lylis fiffis, 
plantis pentada£tylis fubpalmatis, ano fubtus pun- 
6tato. 
Tt. Wgot. 261. 
Habitat in Europa. 

gibbofa. 4. R. corpore ovato-convexo : vitta longitudinali cinereo- 

dentata. pedibus fiffis. 
Amoen. acad. 1. p. 286. Rana palmis tetradactylis fiffis, 

plantis hexadaftylis fiffis, pollice latiufculo brevis- 

fimo. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 48. Rana eadem. 
Habitat in Exteris regionibus. 

variega- 5. R. corpore verrucofo, abdomine albo nigro-maculato, 
ta. plica gulari. 

Habitat in Exteris rcgionibus. 

Bufoni fimilis fed parva, nigra, fupra undiquc punclis 
exa/pcrata, fubtus albo nigroque varia. Pedes mutici: 
Palmis tctradaclylis fiffis; Plantis pentadaclylis palma- 
tis. Ruga transverfa fub collo. 

ventrico-6. R. ore femiovato, jugulo prominulo. 
fa. Muf Ad. Fr. 1. p. 48. Rana eadem. 

Habitat in Indiis. 

marina. 7. R. fcapulis gibbofis, clunibus nodofis. 

Seb. muf. 1. /. 76. /. 1. Rana marina maxima. 

Habitat in America. 

Palmae tctradaclyloz fiffce ; Plantse pentadaclyloz fubfiffa:. 

typhonia.8. R. auricularibus lobis ovatis. 

Habitat in America, clamitans nocle fono cornicis tctro 

lucente. Rolander. 
Dorfum rugis quatuor longitudinalibus, punclis c/cvatis, 
maculisque nigris. Pedes m.utici. Palmae tetradady- 
Ice fiffce; Plantse pentadaclyke patmatce : digitis angu- 
ftis: fecundo longiffimo, absque unguibus orbiculatis. 

ocellata. 9. R. auribus ocellatis, pedibus muticis. 

Brozun. jam. 466. /. 41. f. 4. Rana maxima compres- 
fa mifcella. 

0_j. Habi- 

Penes Ranarum an vcrrucaz pollicis palmarum ? Penis enim uterque in Tejiidine ad 
lumbos femorum, in Serpentibus ad anum; Ova Ranarum plane nudafunt. 2i2 AMPHIBIA REPTILIA. Rana. 

Habitat in America. 

Ad aurcs macula ocellaris utrinque. Palmae tetradaclv/ce 
fiffce, Plantae pentadaclylce, fubpalmatce. 

cornuta. 10. R. palpebris conicis. 

Mufi. Ad. Fr. i. p. 48. Rana eadem. 

Seb. muf 1. /. 72./. 1, 2. Bufo cornutus f. fpinofus 

virginianus. 
Habitat in Virginia, adfpeclu horrenda. 

margina- 1 1 . R. lateribus marginatis, corpore laevi, plantis fiffis. 
ta. Mufi Ad. Fr. /.47. Rana lateribus marginatis. * 

Habitat in Indiis. 

paradoxa. 12. R. femoribus poftice oblique ftriatis. Mufi. Ad. Fr. 

2. p. . . 
Syfil. nat. 36. n. 2. Lacerta cauda ancipiti, palmis te- 

tradaftylis fiffis, plantis pentadactylispalmatis, abdo- 

mine ventricofo. 
Mufi. Ad. Fr. 1. p. 49. Rana pifcis. 
Seb. mufi. 1. /. 78. /. omncs. 
Mcrian. fiurin. 71. t. 71. 
Habitat Surinami. 

tempora-13. R. dorfo planiufculo fubangulato. 

ria. Faun. fvec. 250. Rana palmis tetrada6tylis fiffis, plan- 

tis pentadaclylis palmatis: pollice longiore. 
//. cel. 154. Rana temporaria. 
Gefin. ovip. 46. Rana aquatica innoxia. 
Aldr. ovip. 89. Rana. 
Jonjl. qttadr. t. 75. fi. 5. 6, 7. 8. 
Raj. quadr. 247. Rana aquatica. 
Bradl. nattir. t. 21. fi. 1 . 
Habitat in Europa. 

Vere aquatica, cefilate terrefilris, viclitat Culicibus. Dcvo- 
rattir ab AnatibttSj Ardeis. Cordc licct cxemto fialit. 

efculen- 14. R. corpore angulato, dorfo transverfe gibbo, abdomi- 
ta. ne marginato. 

Roefi. ran. 51. t. 13. Rana viridis aquatica. 
Habitat in Europae fontibus. 

Viridis lincis 3 davis : intcrmedia ab ore ad amtm dttcla . 
Dorfum tranfivcrfic gibbofio-diffraclum. Pedes pofilici 
palmati. Mas auribtis globofio-infiatis. Cantu vejperti- 
no Jrequentiore pradicit pluviam. 

15. R. AMPHIBIA REPTILIA. Rana. 213 

Hyla. 15. R. dorfo angulato tranfverfe gibbo, abdomine fafcia 
replicata inguinali intercepto. 
Gefn. pifc. 809. Rana gibbofa 4, 5. 
Habitat in Europa. 
Sonus campanarum boatum c longinquo imitatur. 

arborea. 16. R. corpore laevi : fubtus punctis contiguis tuberculato, 

pedibus fiffis, unguibus orbiculato-dilatatis. 
Anuvn. acad. 1. p. 135. Rana pedibus fiffis ; unguibus 

fubrotundis, corpore lsevi : poftice anguftato. 
Mufi Ad. Fr. 1. p. 47. Rana eadem. 
Gron. muf. 2. p. 84. //. 63. Rana. 
Seb. mufi. 1. /. 73. /. 3. Rana brafilienfis gracilis. 
Scb. mufi 2. t. 78. /. 5. Rana americana rubra. 
Gefn.pifc. 808. Ranunculus viridis. 
(3 Amcm. acad. 1. p. 285. Rana pedibus fiffis, palmis 

tetradactylis, plantis pentada6lylis : geniculis fubtus 

tuberofis. 
Habitat fub foliis arborum Europre, Americae, Mufcas 

in fauces revocans. 

boans. 1 7. R. corpore laevi : fubtus punftis contiguis, pedibus pal- 
matis : plantispentada6tylis,palmis tetradactylis,ungui- 
bus orbiculato-dilatatis. 
Anuen. acad. 1. p. 285 . Rana palmis tetrada6tylis, plan- 
tis pentada6tylis palmatis, digitorum apicibus fub- 
rotundis. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 47. Rana eadem. 
Seb. muf 1. t. 71. /. 3, 4. Rana furinamenfis. 
Habitat in America. 

Siniillima R. arborecz, fed pedes omncs palmati 6° corpus 
album magnum, maculis etiam /aclcis, modo hcec fuffi- 
ciant pro fpecie difiingucnda. O 3 II. SER- Rance aquaticce oviparcc fubciint mctamorphojin. 2i 4 AMPHIBIA SERPENTES. Crotalus. 

II. SERPENTES. 

Os refpirans. 

Pedes Pinnceve nullcr. 

107. CROTALUS. Scuta abdominalia. 

Scuta Sa?tamcsque fubcaudales. 
Crepitacidtim terminale caudse. 

Scutis Scutellis. 
192. horridus. 167 — 23: 2. Mttf. Ad. Fr. ,1. p. 39. 
q^ Bradl. natur. t. 9. /. 1. 

Seb. muf 2. t. 95. /. 1. 
Habitat in America. 

Venenatif/imus ; antidotum Senega; a Suc 
cotifumitur; Aves Sciurosque ex arboribus 
in fauces revocat. 

195. Dryinas. 165 — 30. Amcen. acad. 1. p. 297. 
(j* Habitat in America. 

Exalbidus maculis favefcentibus paucis. 

196. Duriffus. 172 — 21: 3. Amcen. acad. 1. p. 500. 

q* Kalm. acl. Stockh. 1752. /. 310. 6-> 1753. 

/• 52, 185. 
Gron. muf 2. p. 70. n. 45. Crotalophorus 174-22: 3 Habitat in America. 

A/bo favoque varius, maculis rhombcis ni- 
gris difco albis. 

108. BOA. Scuta abdominalia. 

Scuta fubcaudalia (absque crepitaculo.) 

276. Scytale. 250 — 26. Gron. muf 2. p. 55. n. 10. 
Scheuch. facr. t. 737. /. 1. 
Habitat in America. f 
Color ex albo nigroquc undulatus. Sqitamce 
capitis majores. 280. AMPHIBIA SERPENTES. Boa. 215 280. canina. 299. Hipnale. 300. Conftri- 
6lor. 319. munna. 

322. Cenchria. 
345. Orophias. 
375. Enydris. 418. Hortula- 
na. 203 — 77. Muf. Ad. Fr. 1. p. 39. /. 3. 
Scb. muf. 2. t. 96. /. 2. 
t. 81. f. 1. 
Habitat in Americae arboribus. 
Viridis, fafciis albis interruptis. 
Adoratur ab Americanis. Rolander. 

179 — 120. Seb. muf 2. t. 34./. 2. 
Habitat in Afia. 
Grifeo-flavefcente varius. 

240 — 60. Amoen. acad. 1. p. 497. /. 17./. 3. 
Muf Ad. Fr. 1. /. 38. 
Gron. muf. 2. p.6g. n. 43. Cenchris 248-60. 
Seb. muf 2. t. 98./. 1. 

t. 99./. 1, 2. 

t. 100. /. 1. 

/. 101. / 1. 

/. 104. /. 1. 
1. /. 53. / 1. 

t. 36. / 5. 

/. 62. /. 2, I. 

Habitat in Indiis. 

254 — 65. Gron.muf.2. p.jo. n.\\. Coluber 254-69. 
Seb. muf 2. t. 29. /. 1. 
Habitat in America. 
Rufus maculis fupra rotundatis. 

265—57- 

Habitat Surinami. 

Flavefcens ocellis albidis iride grifea. 

281 — 64. Muf De Geer. 
Habitat . . 
Facie Conflricloris, fed fufcus. 

270 — 105. Muf De Geer. 
Habitat in America. 
Variegatus colore grifeo. 
longi. Dentes inferiores 290 — 128. Muf Ad. Fr. 1. p. 37, 
Seb. nutf. 2. t. 84. / 1. 
t. 74./ 1. O 4 Habi- 216 AMPHIBIA SERPENTES. Boa. 

Habitat in America. 

Pallida maculis lividis cuneiformibus. Ca- 
j>ut areolis luteis horti infilar. 

109. COLUBER. Scuta abdominalia. 

Sqttamce fubcaudales. 

140. Vipera. 118 — 22. Haffelqv. Acl. Upf. 1750./. 24. 
qj 1 itin. 314. ;/. 60. 

Habitat in ^Egypto. 

Brevififima, capite gibbo, fquamis minutis. 
Officinalis hozc Vipera eft ozgyptiorum, nec 
Berus. 

153. Atropos. 131 — 22. Mufi Ad. Fr. 1. p. 22. t. 13. /. 1. 
(J 1 Habitat in America. 

Canus, ocellis fiufcis iride alba. 

160. Leberis. 110 — 50. 

Qf Habitat in Canada. Kalm. 

Fafciai lineares nigroz. 

161. Lutrix. 134 — 27. 

Habitat in Indiis. 

Dorfum cr Abdomcn fiava; Latera caru- 
leficentia. 

162. Calama- 140 — 22. Mufi Ad. Fr. 1. /. 23. t. 6. /. 3. 

rius. Habitat in America. 

Lividus fiafciis punclisque linearibus fiufcis; 
fiubtus fiufico-teffellatus. 

170. Conftri- 130 — 40. 

clor. Habitat in Canada. Kalm. 

Maxilloz apex fimus triqueter. 
Adoritur homines circum pedes fiefie convol- 
vens, fied innocuus. 

174. Ammo- 142 — 32. Amoen. acad. 1. /. 506. n. 25. 
q? dytes. Bellon. itin. 203. Druinus. 

Aldr. fierp. 169. Ammodytes. 

Habi- 

Vipera cornuta Haffelqv. Aft. Upf. 1750./. 27. cjl ficlitius Coluber ajlu Aralntm, 
qiii unguibus avicula ftrtuferunt caput eidcmque infertterunt. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 217 

Habitat in Oriente. 

Nafus terminatus verruca erecla. 

175. Ceraftes. 150 — 25. Haffelqv. Acl. Upf 1750. p. 27. 

itcr. 315. n. 61. Coluber cor- 
nntus. 
Bellon. itin. 203. 

Habitat iu Oriente. 

Squannc capitis oinncs parvce rotundatcc. 

Dcns mollis exit e palpebra fupcriore. 

177. plicatilis. 131 — 46. Amoen. acad. 1. p. 301. //. 26. 

Muf Ad. Fr. \. p. 23. 
Seb. muf 1. /. 57. /. 5. 
Habitat in Ternatseis. 

Lividus laleribus fufcis ; fubtus punflis tri- 
plici ordine fufcis. 

178. Domicel- 118 — 60. Amccn. acad. 1. p. 117. ;/. 5. 

la. Scb. muf. 2. t. 54. /. 1. 

Habitat in Afia. 

Albus fafciis ?iigrica?itibus^ fubtus concurren- 
tibus. 

179. Alidras. 121 — 58. Muf. De Gcer. 

Habitat in Indiis. 
Albus totus. 

180. buccatus. 107 — 72. Muf Ad. Fr. p. 29. /. ig. / 3. 

Habitat in Indiis. 

Fufcus fafciis albis. Caput album: fufcis 

pundis 2 ve?'ticis &= triangulo fupra na- 

res. 

181. angula- 120 — 60. Muf Ad. Fr. 1. /. 23. /. 15. / 1. 

tus. Amccn. acad. 1. p. iig. n. 7. 

Seb. inuf 2. t. 12. f. 3. 
Habitat i/i Afia. 
Grifeo-fufcus fafciis nigris. 

183. Berus. 146 — 39. Faun. fvec. 260. 
<3* Aincen. acad. 1. p. 113. n. 1. 

Aldr. ferp. 115, 116. 
Habitat in Europa. 

O 5 184. Cher- 218 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

184. Cherfea. 150 — 34. Faun. fvec. 261. 
cf L. Acl. Stockh. 1749. p. 246. /. 6. 

Aldr. ferp. 197. Afpis colore ferrugineo. 
Habitat in Sveciae depreffis ; venenatiffimus 
o° morfu fcepius lethalis in Svccia ; Ait 
fatis diverfus ab Afpide , licel apud nos 
minor ? 

189. cseruleus. 165 — 24. Amcen. acad. 1. p. 303. n. 31. 

Seb. muf 2. t. 13. f. 3. 

Habitat in America. 

CcBrulefcens fquamis altero latere albis ; fub- 

tus albus. 

190. albus. 170 — 20. Muf Ad. Fr. 1. /. 24. /. 14. /. 2. 

Habitat in Indiis. 
Albus immaculatits. 

192. Afpis. 146 — 46. Gallis Afpice. 
g? Habitat in Gallia. 

Rufus maculis dorfalibus fufcis alternis con- 

fuentibus in vittam. 
Similis Cherfea;, fed major. 

193. Typhlus. 140 — 53. Muf De Geer. 

Habitat in Indiis. 
Ccerulefcens. 

201. Lebeti- 155 — 46. Haffclqvift. 

q^ nus. Habitat in Oriente. 

Subnebulatus, fubtus punclis fufcis. 

202. melano- 140 — 62. Muf Ad. Fr. 1. p. 24. /. 15. /. 2. 
cephalus. Habitat in America. 

Fufcus glaberrimus capite atro. 

204. Cobella. 150 — 54. Amceu. acad. 1. p. 117. ;/. 14. 

/. 302. n. 28. 

p. 496. n. 14. 
Gron. muf 2. p. 65. n. 32. 
Seb. mitf 2. t. 2. f. 6. 
Habitat in America frcqucntiffimtts. Cine- 

Colubri Squamse caudales numeranttir longitudinales, f. per paria, quamvis alter- 
nee, cum duce fefe habeant, ut unicum fcutum fub abdomine. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 219 

Cinereus adfperfus lineolis obliquis albis. Ma- 
cula obliqua plumbca pone fingulos oculos. 

207. Reginae. 137 — 70. Muf. Ad. Fr. p. 24. t. 13. /. 3. 
Habitat in Indiis. 
Fuficus abdomine albo nigroque vario. 

212. feverus. 170 — 42. Mufi Ad. Fr. 1. p. 25. t. 8./. 1. 
rf Seb. muf. 2. t. 54. /. 4. 

Habitat in Afia. 

Cincrcus fafciis albis. Faficia cinerea inter 
oculos &° pone nares. 

216. Aurora. 179 — 37. Mufi Ad. Fr. p. 25. t. 19. /. 1. 

Seb. mufi. 2. t. 78. /. 3. 
Habitat in America. 
Lividus dorfio flavo. 

217. Sipedon. 144 — 73. Kalm. 

Habitat in America feptcntrionali. 
Fufcus. 

218. maurus. 152 — 66. 

Habitat Algirise. E. Brander. 

Corpus fiupra fufcum lineis dorfalibus dua- 
bus ; fiubtus atrum ; a lineis dorfialibus ad 
abdomen utrinque fafcice plurcs nigrcs. 

219. ftolatus. 143 — 76. Mufi. Ad. Fr. 1. p. 26. /. 22. f. 1. 
(j? Seb. mufi 2. t. 9. / 1. 

Habitat in America. 
Grifeus vittis 2 albis. 
Scuta utrinque punclo nigro. 

220. vittatus. 142 — 78. Amcen. acad. 1. p. 30. n. 27. 

Mufi Ad. Fr. p. 26. t. 18. /. 2. 

Gron. niufi. 2. p. 65. n. 31. Coluber 155-62. 

Seb. mufi. 2. t. 45. /. 5. 

/. 60. / 2, 3. 
Habitat in America. 
Scuta margine fiufca. 
Vitta alba dentata fiub cattda. 221. 

Serpentes nojlrates hybernant, & pritno vere exeuntes exuvias f.feneclam exuunt. 220 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

221. miliaris. 162 — 59. Mufi. Ad. Fr. p. 27. 
Habitat in Indiis. 
Fuficus: fiquamis macula alba. Subtiis albus. 

22j. rhombea- 157 — 70. Mufi. Ad. Fr. p. 27. /. 24./. 2. 
tus. Habitat in Indiis. 

Cceruleficens maculis nigris medio cceruleis 
rhombeis. 

22g. cyaneus. 119 — 110. Amoen. acad. 1. p. 493. ;/. 10. 
Seb. muf 2. t. 43. /. 2. 
Habitat in America. 

Saturate cccruleus, habitu Ahetullce ; fiubtus 
virens. 

230. Natrix. 170 — 60. Faun. fvec. 259. 
It. gotl. 146. 

Amcen. acad. 1. p. 116. 11. 3. 
Gron. muf 2. p. 63. ;/. 27. 
Habitat in Europa; in fimetis paricns. 
Niger macula alba utrinque ad collum. 

233. /Efcula- 190 — 43. Ameen. acad. 1. p. 497. ;/. 15. 

pii. Mufi Ad. Fr. 1. p. 29. /. 11. /. 2. 

Gron. mufi. 2. p. 59. n. 18. 
Seb. mufi 2. t. 18. / 4. 
Habitat in Indiis. 

Faficice albce nigrojque, hoz linea annulove al- 
bo dimidiatoz. 

234. agilis. 184 — 50. Amocn. acad. 1. /. 304. n. 33. 

Mufi. Ad. Fr. 1. p. 27. /. 21. / 2. 
Habitat in Indiis. 
Faficioz fiufcoz albceque. 

235. lacteus. 203 — 32. Mufi. Ad. Fr. 1. p. 28. t. 18.fi 1. 
rj 1 Habitat in Indiis. 

Albus maculis gcminatis atris. Vertex ater 
linea longitudinali alba. 

244. aulicus. 184 — 60. Mufi. Ad. Fr. 1. p. 29. /. 12. / 2. 
Seb. mufi. 1. /. 91. / 5. 
Habitat in America. 

Gri- 

Scrpcntes Prcedam, collo dnplo crajfiorem, fcepe ingurgitant, ob maxillas dilatabiles, 
nec articttlatas. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 221 Grifeus fafciis albis latere bifurcatis. Ver- 
tex albus. 

246. monilis. 164 — 82. Muf. De Geer. 

Habitat in America. 

Corpus annulatum ; monile punclis 3 albis 
a tergo. 

251. pallidus. 156 — 96. Amcen. acad. 1. p. 494. ;/. 11. 
Muf Ad. Fr. I. p. 31. t. 7. /. 2. 
Habitat in Indiis. 

Pallidus maculis grifeis vagis piuiclisquc fit- 
fcis. Lineolaz bince interruptoz lateraks 
nigricantes. 

2^2. lineatus. 169—84. Muf Ad. Fr. 1. /. 30. /. 12./. 1. 

/. 20. /. 1. 
Seb. muf. 2. t. 12. f 3. 
Habitat iu Afia. 
Cazrulefcens vittis Uncaribus 4 fufcis. 

253. Naja. 193 — 60. Muf Ad. Fr. p. 30. /. 21. /. 1. 
Qf Seb. ?nuf 2. t. 90. / 1, 2. 

/.85./ 1. 
/. 89./ 1, 2, 3, 4. 
t- 97- /• i) 2, 3, 4. 
A 94./ I. 
I. f. 44./ 1. 
Kamph. amcen. 565. /. 567. 
Amcen. acad. 1. /. 305. 
Habitat in India oricntali. 
Colli latera dilatata in mcmbranam fupra 

piclam perfpicillis albis. 
Omnium vcncnatiffimus ; antidotum Ophiorhi- 
za ; ab Ichncumone occiditur. 

254. Padera. 198 — 56. Muf. Ad. Fr. 2. p. . . 

Habitat in Indiis. 

Macularum fufcarum multa paria fecundum 

dorfum connexa lineola ; totidemque fun- 
plices macultz ad latera. 258. canus. ■70. Muf Ad. Fr. 1. p. 31. t. 11. / 1 

Habitat in Indiis. Cauus Telo venenato rcflcxili armatos, ftgtio <3 notatos, obfcrva. 222 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. Camis fafciis fubfufcis, ad latera puncla 
2 nivea. 

260. fibilans. 160 — 100. Amcen. acad. 1. /. 302. ;;. 30. 
Seb. muf 2. t. 52. /. 4. 

t. 56. /. 4. 

t. 107. /. 4. 
Habitat in Afia. 
Cczrulcfccns vittis nigris. fubtus albus. 261. laticauda- 220- 
tus. -42. Muf Ad. Fr. 1. /. 31. /. 16. / 1. 
Habitat in Indiis. 
Cinereus fafciis fufcis. 
Cauda obtufa comprcffo-anceps. 

-114. Kahn. 
Habitat in Canada. 

Vittcz trcs viridi- cozrulefcentes in corpore 
fufco tenui Jlriato. 

-69. Amoen. acad. 1. p. 305. n. 35. 
Muf Ad. Fr. 1. /. 33. /. 22. f. 2. 
Seb. muf 1. /. 43. / 5. 
Habitat in Afia. 
Canus fquamis carinatis. 
Caput dcpreffuni , compreffum , angulatum 
fquamis minimis. 

264. Sibon. 180 — 85. Amcen. acad. 1. p. 304. ;/. 32. 
Scb. muf. 1. /. 14. / 4. 
Habitat in Africa. 

Fufco-ferrugineus albo adfperfus ; fubtus al- 
bus maculis fufcis. 262. Sirtalis. 150- 263. atrox. 196- 

d 1 265. nebula- 185- 
tus. ii. Muf Ad. Fr. p. 32. /. 24. / 1. 
Catesb. car. 2. p. 42. /.42? 
Habitat in America. 

Fufco cinereoque nebulatus ; fubtus albo fufco- 
que varius ; adfcendit tibias cj° flringit. 

266. fufcus. 149 — 117. Muf Ad. Fr. 1. /. 32. /. 17. / 1. 
Seb. muf 2. t. 54. / 2. t. 71 

t. 72 
;. 87 
/.91 / 1. 

/ 1. 

/ 1.. 

/ 1. Habi- AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 223 

Habitat in Afia. 

Cinereo-fuficus, habitu Ahoztulloz. Ponc ocu- 
los macula oblonga fufca. 

267. Saturni- 147 — 120. Mufi. Ad. Fr. 1. p. 32. t. 9./. 1. 
nus. Habitat in Indiis. 

Lividus cincrco-nebulofus. Oculi magni. 

270. candidus. 220 — 50. Mufi. Ad. Fr. 1. p. 33. /. 7./. 1. 

Habitat i?i Indiis. 
Albicans fafciis fufcis. 

271. niveus. 209 — 62. Muf Dc Gcer. 

Cf Seb. niufi. 2. /. 15. /. 1. 

Habitat in Africa. 
Albus immacidaius. 

2j2. fcaber. 228 — 44. Muf. Ad. Fr. 1. p. 36. /. 10./. 1. 
Habitat in Indiis. 

Fufco nigroque nebulatus, fquamis carinatis. 
Vertex macula nigra poflice bifida. 

273. carinatus. 157 — 115. Mufi Ad. Fr. p. 31. 
Habitat in Indiis. 

Plumbcus fiquamis margine pallidis. Subtus 
albus. Dorfum carinatum. 

275. coralli- 193 — 82. Mufi. Ad. Fr. 1. /. 33. 
(^ nus. Seb. mufi. 2. t. 17. /. 1. 

Habitat in Afia. 

Glaucus vittis tribus fufcis, fiquamis diftan- 
tibus ; fiubtus pallidus punclis canis. 

276. ovivorus. 203 — 73. Kalm. 

Pifi. brafi. 279. Guinpuaguara. 
Habitat in America. 

279. exoletus. 147 — 132. Mufi. Ad. Fr. 1. p. 34. /. 10. /. 2. 
Habitat in Indiis. 
Cinereo-carulefcens, habitu Ahaitulloe. 

281. Situla. 236 — 45. 

Habitat in ^gypto. Hafifdqvifl. 
Grifcus vittis duabus nigris. 

282. 
Color in Serpcntibus plurimiim variat, ut nunquam ex colorc ipjis fidcndum. 224 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

282. Trifcalis. 195 — 86. 

Habitat in Indiis. 

Corpus glaucum. Lineoloz longitudinales dor- 
fales tres fufcoz ad nucham conjuncloz, qua- 
rum media fupra amim definit : iufuper in 
fingulo latere linea fufca cum priori- 
bus duabus excurrens ad apiccm caudce. 
Cauda \. 

285. lemnifca- 250 — 37. Amoen. acad. 1. p. 118. ;;. 6. 

tus. p. 413. n. g. 

Muf Ad. Fr. I. p. 34. t. 14. /. I. 

Seb. muf. 1 . /. 10./. ult. 

2. t. 76. /. 3. 
Habitat in Afia. 
Fafcioz alboz nigrozque , hoz annulis dua- 

bus albis fape interruptoz. Corpus glaber- 

rimum. 

286. annulatus. 190 — 96. Amoen. acad. 1. p. 120. n. 9. 

p. 305. n. 34. 
Muf Ad. Fr. p. 34. t. 8. /. 2. 
Seb. mufi 2. t. 38. /. 2. 
Habitat i/i America. 

Albus maculis alternis fufcis rotundisj pas- 
fim confluentibus. 

287. Dipfas. 152 — 135. Amcen. acad. I. p. 302. ;;. 29. 
(jf Gron. muf 2. p. 64. n. 30. 

Scb. mufi. 2. t. 24. / 3. 
Habitat in America. 

Cozrulefcens fquamis margine albidis. Cau- 
da fiubtus fiutura cozrulcficnte. 

290. Pelias. 187 — 103. Mufi De Geer. 
Habitat in Indiis. 
Fuficus pone oculos 6° verticem , rcliqua 

nigro duplicata. Abdomcn viride , ntrin- 

que linea fiava. 

293. Tyria. 210 — 83. 

Habitat in ^Egypto. Haffelqvift. 
Albidus triplici ordine longitudinali macula- 
rum rhombcarum fuficarum. 

297. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 225 

297. jugularis. 195 — 102. 

Habitat in ^Egypto. Haffdqvijl. 
Niger jugulo fanguinolcnto. 

299. Petola. 209 — 90. Amccn. acad. 1. p. 306. //. 36. 

p. 1 19. //. 8. 

/. 495. //. 13. 
Gron. niuf. 2. p. 57. //. 13. 
Seb. nu/f. 1. /. 54. /. 4. 
Habitat in Africa. 
Plumbeus fafciis tcflaceis. 

307. Molurus. 248 — 59. Muf. De Geer. 
Habitat in Indiis. 

Simillimus Boce. fed fcuta &° fquamcc capitis 
majores, ut in Colubris. 

313. Ahaetulla. 163 — 150. Amcen. acad. p. 115. //. 2. 

p. 495. //. 12. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 35. /. 22. f. 3. 
Gron. mi/f 2. p. 61. //. 24. 
Seb. nuif 2. t. 82. /. 1. 
2. /. 12./. 3. 
Bradl. natur. t. 9. /. 2. 
Habitat in Afia, America. 
Viridi - aureus fquamis apice nigris ; Fafcia 
nigra trans oculos. 

314. petolarius. 2 1 2 — 102. Muf Ad. Fr. 1. p. 35. t. 9./. 2. 

Habitat in Indiis. 

Fufcus fafciis albis ; fubtus pallidus. 

316. Haje. 207 — 109. Hajfelqv. iter. 317. //. 62. Coluber fcu- 

tis abd. 206, fquam. caudal. 60. . 

Habitat in ^Egypto inferiore. 

Maximus , ater fafciis obliquis 6° fquamis 
dimidiato albis. 

323. filiformis. 165 — 158. Muf Ad. Fr. p. 36. /. 17./. 2. 
Habitat in Indiis. 

JViger, anguftiffimus , fubtus albus. Caput 
corpore craffius. 

325. pullatus. 217 — 108. Amccn. acad. 1. p. 300. //. 25. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 35. t. 20. f 3. 

P Gron. 226 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

Gron. muf. 2. p. 56. ;;. 12. Coluber 215-104. 
Seb. muf 2. t. 20. f. 1. 
Habitat in Afia. 

Fafcice atroz punclis albis. Tcmpora nivea 
maculis atris. 

326. Hippo- 232 — 94. Muf Ad. Fr. 1. /. 36. /. 16./. 2. 
crepis. Habitat in America. 

Lividus maculis fufcis. Fafcia fufca intcr 
oeulos & arcuata occipitis. 

328. minervae. 238 — go. Muf Ad. Fr. 1. p. 36. 
Habitat in Indiis. 

Glaucus vitta dorfali fufca. Vitta capitis 
3 fitfca. 

337. cinereus. 200 — 137. Muf Ad. Fr. 1. /. 37. 
Habitat iu Indiis. 

Cinereus abdomine albo angulato. Caudx 
fquama margine ferrugincce. 

339. viridiffi- 217 — 122. Muf Ad. Fr. 2. p. . . 

mus. Habitat Surinami. 

Viridiffimus fcutis abdominis medio dila- 
tatis. 

340. mucofus. 200 — 140. Muf. Ad. Fr. 1. p. 37. /. 23. /. 1. 

Habitat in Indiis. 
Caput ccerutefcens. 

344. Cenchoa. 220 — 124. Amccn. acad. 1. p. 306. -v. 37. 
Scb. muf 2. t. 16. /. 2. 3. 
Habitat in America. 

Fufcus ?naculis pallidis fafciis niveis. Caput 
fubglobofum. 

35Q. mycleri- 192 — 167. Muf Ad. Fr. 1. /. 28. t. 5./. 1. 
(j 1 zans. /. 19. /. 2. 

Gron. muj. 2. p. 59. ?i. 19. 

Seb. muf 2. t. 23. /. 2. 

Catesb. carol. 2. p. 47. /.47. 

Habitat in America. 

Roftrum produclum tetragonum ; latera vit- 
ta lineari pallida. 385. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 227 

385. caerule- 215 — 170. Mufi Ad. Fr. 1. p. 37. /. 20. /. 2. 
fcens. Habitat in Indiis. 

Cceruleficcns. 

Arges. - - - Seb. mufi. 2. t. 103./. 1. 
Habitat in Africa. 

Occiput bilobo-gibbum. Corpus ocellis trans- 
verjis per annulos digeflis. Mihi non vi- 
fius, nec ficuta notata. 

110. ANGUIS. Squamcc abclominales & 
Squamcc fubcaudales. 

160. bipes. 100 — 60. Muf Ad. Fr. 1. p. 21. t. 28. /. 3. 
Seb. muf 1. t. 53. /. 8. 
/. 86. / 3. 
Habitat in Indiis. 

Pedcs 2 brevifjimi, didaclyli, ad aiium. 
Pallida punclo fufco in fingula fquama. 

197. Melea- 165 — 32. 

gris. Seb. mufi. 2. t. 21. f. 4. 

Habitat in Indiis. 

Similis A. bipedi, glauca pundis nigris mul- 
tiplici ordine longitudinali. P 2 198. 

Colubri a me non vifi, a Cl. Gronovio in nutfeo 2. defcripti. 

165 abd. 141 caud. 24. Gron. 41. Seb. 2. t. 98. f. 1. 

39. Gron. 38. ferrngineo ctvruleo alboque varins. 

42. Gron. 39. albus maculis albis nigrisqtie. 

42. Gron. 29. Seb. 1. t. 33. f. 6. albo-rufus. 

60. Gron. 36. Seb. 2. t. 35. f. 4. carulefcens. 

50. Gron. 34. albus lineis maculisque nigris. 

63. Gron. 33. albus cinclus lineis nigris. 

74. Gron. 37. Seb. 2. t. 20. f. 2. arruleus mactelis nigris. 

60. Gron. 28. cinclus lineis albis nigrisque. 

74. Gron. 25. Seb. 2. t. 21. f. 3. albus fafciis obfcuris. 

60. Gron. 22. Seb. 2. t. ^. f. 1. cinereo ccrruleus. 

77. Gron. 26. Seb. 2. t. 1. f. 9. & t. 9. f. 2. vitta nigra. 

80. Gron. 20. albo brunneoque varius. 

75> Gron. 15. brunneits punclis albis. 

96. Gron. 14. maculis brunneis. 

122. Gron. 17. purpurafcens maculis atris. 

142. Gron. 23. ctzruleus linea laterali atra. 

125. Gron. 28. cinclus lineis albis nigrisqtte. 

70. Gron. 11. Seb. 2. t. 199. f. 2. nebulatus. i7S - 


136 


177 - 


135 


201 


159 


202 - 


142 


203 - 


153 


212 


149 


213 - 


138 


220 - 


160 


230 - 


165 


234 - 


174 


240 - 


163 


260 - 


• 180 


266 - 


191 


298 - 


202 


311 - 


• 189 


3i4 - 


172 


3i5 - 


190 


342 - 


272 228 AMPHIBIA SERPENTES. Anguis. 

198. colubri- 180 — 18. Haffelqv. iter. 320. //. 65. 
na. ( "'") Habitat in /Egypto. 

Pallido fufcoquc pulchrc varicgata. 

209. Jaculus. 186 — 23. Haffclqv. iter. 319. n. 64. 
Habitat in /Egypto. 
Squamcs abdominis paulo latiores. 

212. maculata. 200 — 12. Muf Ad. Fr. 1. p. 21. t. 21. f 3. 
Gron. muf. 2. p. 53. n. 5. 
Seb. muf. 2. t. 100. /. 2. 

i- *■ 53- /■ 7- 
Habitat in America. 

Supra flava , z/2#a dorfa/i fafciisquc linea- 

ribus fufcis. 

214. reticulata. 177 — 37. Gron. muf 2. p. 54. //. 7. 

Scheuch. facr. t. 747. /. 4. 
Habitat in America. 7 

Color fquamarum fufcus difco albo. 

215. Ceraftes. 200 — 15. Haffelqv. Acl. Upf. 1750. p. 28. 

it. 320. //. 66. 
Habitat in /Egypto. 7 

237. lumbrica- 230 — 7. (7/w/. //«// 2. p. 52. «. 3. 
lis. Brown. jam. 460. /. 44. /. 1. 

Scb. muf. 1. p. 137. /. 86. / 2. 
Habitat in America. 7 
Color ex albido flavefcens. 

250. laticauda. 200 — 50. Muf. Ad. Fr. 2. p. . . 
Habifat Surinami. 
Cauda comprcffa, acuta, pallida fafciis fufcis. 

253. Scytale. 240 — 13. Amcen. acad. 1. p. 296. 

Muf Ad. Fr. 1. p. 21. t. 6. f 2. 
Gron. muf. 2. n. 4. Anguis 227-14. 
Scb. viuf 2. t. 2. f. 1, 2, 3, 4. 
/. 7. / 4. 
f. 20. / 3. 
Habifat in Indiis. 

Albida fquamarum marginibus paffim fcr- 
rugineis, fafciis fufcis. 

262. 

(*) lege : colubrinus. Vide Emendanda pag. 824. AMPHIBIA SERPENTES. Anguis. 229 

262. Eryx. Qrori. muf 2. p. 35. //. 9. (126 — 136.) 

Habitat in America (non vidi). 
Cinerea lineis tribus nigris ; fubtus cceru- 
lefcens. 

270. fragilis. 135 — 135. Faun. fvec. 258. 

Aldr. fcrp. 245. Caecilia vulgaris. 
Habitat in Europa. 

Hujus maxima fragilitas lepidc explicata a 
Lcmery in diclionario. 

iii. AMPHISB/ENA. Annuli trunci caudaeque. 

230. fuligino- 200 — 30. Amccn. acad. 1. p. 295. 
fa. Muf Ad. Fr. 1. /. 20. 

Gron. muf. 2. p. 1. Amphisbsena 209-25. 
Faj. quadr. 288. 
Seb. muf 2. t. 1. f. 7. 
t. 18./. 2. 
/. 22. f. 3. 
t. 73. /. 4- 
/. 100. /. 3. 
1. t. 88./ 3. 
Habitat in America. 
Albo nigroque varia. 

239. alba. 223 — 16. Muf Ad. Fr. 1. p. 26. /. 4. / 2. 

Seb. muf. 2. t. 24. / 1. 

t.b.f 4. 
Habitat iu America. 
Alba tota. 

112. C/ECILIA. Rugce trunci caudaeque. 

Labium fuperius tentaculis 2. 

135. tentacula- 135 — o. Amcen. acad. 1. p. 489. t. 17. / 2. 
ta. Muf Ad. Fr. 1. p. 19. /. 5. / 2. 

Gron. muf 2. n. 1. p. 52. 
Habitat in America. 

350. glutinofa. 340 — 10. Muf. Ad. Fr. 1. p. 19. t. 4. / 1. 
Habitat in Indiis. 
Fufca, linea laterali albida. 

p 3 III. NAN- 2 3 o AMPHIBIA NANTES. Petromyzon. 

III. NANTES. 

Spiracula lateralia. 
Pinnce natatorice. f 13- PETROMYZON. Spiracula VII ad latera 

colli. 
Fijitda in vertice. 
Pinnce pectorales aut ven- 

trales nullse. 

marinns. i . P. ore intus barbato , pinna dorfali pofteriore a cauda 

diftinfta. 
Art. gen. 64. fyn. 90. Petromyzon maculofus . ordi- 

nibus dentium circiter viginti. 
Bell. pifc. 76. Muftela f. Lampetra. 
Gefn. pifc. 590. Muftela f. Lampetra. 
Rond. pifc. 398. Will. icht. 105. Raj. pifc. 35. Lam- 

petra. 
Habitat in Mari Europaeo. 

fluviati- 2. P. pinna dorfali pofteriori angulata. Fn. fvec. 273. 
lis. Art. gen. 64. fyn. 89. fpec. 99. Petromyzon unico or- 

dine denticulorum minimorum in limbo oris, praeter 
inferiores majores. 
Gefn. pifc. 597. Lampredae alterum genus. 
Salv. pifc. 63. Pryck. 
Jonfl. pifc. t. 24. /. 6. Pricka. 

Will. icht. 106. Raj. pifc. 35. Lampetroe medium genus. 
Habitat in fluviis Europse. 
Adhceret ore. noclibus tenebruofis cono cavo pifcatur. 

branchi- 3. P. pinna dorfali pofteriore lineari, labio oris fuperiore 
alis. latere lobato. Fn. fvec. 274. 

Rond. pifc. 202. Gefn. pifc. 598. Will. icht. 104. Raj. 

Ptf c - 35- Lampetra parva & fluviatilis. 
Salv. pifc. 63. Lampetra minor. 

Habitat in aquis dulcibus Europse, branchiis pifcium in- 
harens. 

114. RA- 

Petromyzon gandet perfeclioribus puhnonibus , quam reliqui ordinis, adeoque fer- 
pentibus propior. AMPHIBIA NANTES. Raja. 231 114. R A J A. Spiracula V fubtus ad collum. 
Corpus depreffum. 
Os fub capite. 

Dcntibus acutis. 
Torpe- 1. R. tota laevis. Art. gen. 73. fyn. 102. Amcen. acad. 
do. 1. /. 307. Muf. Ad. Fr. 1. p. 52. 

Bell. pifc. 89, 90. Rond. pifc. 358. Salv. pifc. 142. 

Gefn. pifc. 988. .#«/. ///?. 28. Torpedo. 
Kcemp/i. exot. 509. /. 510. Torpedo. 
Habitat in Sinu Perfico, M. Mediterraneo. 
Iners, omnium injurice obnoxius fe vindicat motu tre- 

mulo proprio. Acl. haffn. 5. obf 97. Rhed. exper. 53. 

Kcemph. amccn. 514. Reaum. ac7. 17 14. Hall. boerh. 

4. p. 13. retardato fpiritu prozfervatur. 

Batis. 2. R. varia, dorfo medio glabro, cauda unico aculeorum 
ordine. Art. gen. 73. fyn. 102. 
Rond. pifc. 346. Gefn. pifc. 791. Raj. pifc. 25. Ra- 

ja undulata f. cinerea. 
Jonft. pifc. Raja undulata. 
Habitat in Oceano Europaeo. 
Corpus fupra lituris nigris flexuofis. 

Oxyrin- 3. R. varia. dorfo medio tuberculis decem aculeatis. Art. 
chus. gen. 72. fyn. 101. 

Salv. pifc. 149. Laevi-Raja. 

Gefn. pifc. 792. Will. icht. 77. Raj. pifc. 26. Raja 

oxyrinchos major. 
Habitat in M. Mediterraneo 6° O. Europaeo. 
Aculeus ante Jinguios oculos. 

Mirale- 4. R. dorfo ventreque glabris, aculeis ad oculos, terno- 
tus. que eorum ordine in cauda. Art. gen. 72. fyn. 101. 

Salv. pifc. 150. Raja ftellaris. 
Jonfl. pifc. . . t. 10. /. 4. Raja oculata. 
Will. icht. 72. Raj. pifc. 27. Raja laevis oculata. 
Habitat in mari Mediterraneo. 
Ocellus fupra utramque alam. 

Fulloni- 5. R. dorfo toto aculeato, aculeorum ordine fimplici ad 
ca. oculos, duplici in cauda. Art. gen. 72. fyn. 101. 

Rond. pifc. 356. Gefn. pifc. 797. Raja fullonica. P 4 Will. 232 AMPHIBIA NANTES. Raja. 

Will. icht. 78. Raja fullonica; Raja afpera. 
Raj. pifc. 26. Raja afpera. 
Habitat in M. Europseo. 
Dcntibus obtufis. 

Aquila. 6. R. corpore glabro, aculeo longo ferrato in cauda pin- 

nata. Art. gen. 72. fyn. 100. 
Salv. pifc. 146. Rond. pifc. 338. Bellon. pifc. 97. Gefn. 

pifc. 75. Aquila marina. 
Raj. pifc. 23. Aquila. 
Will. icht. 64. Aquila. 
Column. ecphr. 1. /. 3. /. 2. Paftinaca marina laevis 

altera oxypterydes. 
Habitat in Mari Mediterraneo. 

Altavela. 7. R. corpore glabro, aculeis duobus poftice ferratis in 
cauda apterygia. Art. gen. 71. fyn. 109. 

Column. ecphr. 1. p, 4. t. 2. Will. icht. 65. Raj. pifc. 
24. Paftinaca marina altera pteryplateja f. Altavela. 

Habitat in Mari Mediterraneo. 

Cauda corpore brevior efl. 

Paftina- 8. R. corpore glabro, aculeo longo anterius ferrato in 
ca. cauda apterygia. Art. gen. 71. fyn. 100. 

Bell. pifc. 94. Paftinaca marina laevis. 
Rond. pifc. 331. Salv. pifc. 144. Paftinaca. 
Gefn. pifc. 679. Paftinaca marina. 
Will. icht. 67. Paftinaca marina. 1. 
Raj. pifc. 24. Paftinaca marina laevis. 
Habitat in Europa. 

Cauda aculeus venenatus veteribus 6° recentioribus. 
Fato Ulyffis clarus. 

clavata. 9. R. aculeata, dentibus tuberculofis, cartilagine trans- 
verfa ventrali. Art. gen. 71. fyn. 99. fpec. 103. Fn. 
fvec. 268. It. Wgot. 175. 
Rond. pifc. 353. Gefn. pifc. 795. Raja clavata. 
Will. icht. 74. Raj. pifc. 26. Raja clavata. 
Habitat in Occano Europaeo. 

Rhinoba-10. R. oblonga, unico aculeorum ordine in medio 
tos. dorfo. Art. gcn. 70. fyn. 99. BelL AMPHIBIA NANTES. Raja. '■33 Bell. pifc. 78. Gcfn. pifc. 903. Squato-Raja f. Rhi- 

nobatos. 
Salv. pifc. 153. Will. ic/if. 79. Raj. pifc. 28. Rhino- 

batos f. Squatino-Raja. 
Habitat Genu?e, Venetiis. !i;. SOUALUS. Spiracula V ad latera colli. 
Corpus oblongum teretiufculum. 
Os in anteriore capitis parte. Dorfo fpinofo : pinna ani nulla. 
Acan- 1. S. pinna ani nulla, dorfo fpinofo, corpore teretiufculo. 
thias. Art. gen. 66. fyn. 94. fpec. 102. Fn. fvec. 296. (*) 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 53. //. Wgot 174. 

Rond. pifc. 373. Galeus acanthias. 

Gefn. pifc. 607. Galeus acanthias. 

Bellon. pifc. 69. Muftelus fpinax. 

Salv. pifc. 135./. 136. Muftelus fpinax. 

Will. icht. 56. Galeus acanthias f. fpinax. 

Raj. pifc. 21. Galeus acanthias f. fpinax. 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Centri- 2. S. pinna ani nulla, dorfo fpinofo, corpore fub trian- 
na. gulari. Art. gen. 67. ;;. 5. fyn. 95. 

Rond. pifc. 384. Centrina. 
Salv. pifc. 156-158. Centrina. 
Gefn. pifc. 609. Centrina. 
Will. icht. 58. Centrina. 
Raj. pifc. 21. Centrina. 
Habitat in Mari Mediterraneo. 

Pinna dorfi atiterior fpina antrorfum radios decuffante, 
pojlerior retrorfum. 

Spinax. 3. S. pinna ani nulla, dorfo fpinofo, naribus terminalibus. 
Art. gen. 67. fyn. 95. 
Will. icht. 57. Galeus acanthias f. fpinax fufcus. 
Raj. pifc. 21. Galeus acanthias f. fpinax fufcus. 
Habitat in Europa. 

Squati- 4. S. pinna ani nulla, ore terminali. Art. gen. 67. 11. 6. 

na. fyn- 95- 

Bellon. pifc. 78. Squatina. 
Rondel. pifc. 367. Squatina. 
P_j Gefn. 

(*) l e g e : 269. Vide Emendanda pag. 824. 2 34 AMPHIBIA NANTES. Squalus. Gefn. pifc. 899. Squatina. 
Will. icht. 79. Squatina. 
Raj. pifc. 26. Squatina. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Mcdia inter Squalos 6° Rajas, orc in apicc capitis, ncc 
fubtus. 
* Dorfo mutico, dentibus acutis ; cum pinna ani. 

Zygaena. 5. S. capite latiffimo transverfo malleiformi. Art.gcn. 67. 
fyn. 96. Muf. Ad. Fr. 1. p. 52. * 
Bcll. pifc. 60. Zygaena f. Libella. 
Rondel. pifc. 389. Zygaena. 
Gefn. pifc. 1050. Zygaena. 
Salv. pifc. 128. Libella. 
Will. icht. 55. Zygaena. 
Raj. pifc. 20. Zygaena. 
Habitat in Europa, America. 

Tiburo. 6. S. capite latiffimo cordato. 

Will. icht. 55. Zygaenae affinis, capite triangulo. 
Marcgr. braf 181. Tiburonis fpecies minor. 
Habitat in America, prcecedenti affinis. 

Galeus. 7. S. naribus ori vicinis, foraminibus ad oculos. Art. 
gen. 68. //. 9. fyn. 97. 
Rond. pifc. 377. Galeus canis. 
Gefn. pifc. 167. Galeus canis. 
Salv. pifc. 130. Canis galeus. 
Will. icht. 51. Canis galeus. 
Raj. pifc. 20. Canis galeus. 
Habitat in Occano Europae. Canicu- 
la. S. rufo-varius, pinna ani medio inter anum caudam- 

que pinnatam. Art. gcn. 68. fyn. 97. 
Osbeck. iter. 70. Squalus condu6lus. 
Canicula ariftotelis. 
Canicula ariftotelis. 
Catulus major. 
Raj. pifc. 22. Catulus major vul- Rond. pifc. 380 
Gefn. pifc. 168. 
Salv. pifc. . . 
Will. icht. 62. 

garis. 
Habitat in Occano Europae 9. S. Squali vivipari funt \foramine in ore aperto , pone titrumqne oculnm, noclufplcndent, 
refupinati vorant, naves feqvuntur in Indias ut cadavcribus fatientitr. Den- 
tes Glojfopctrce. AMPHIBIA NANTES. Squalus. *33 Catulus. g. S. dorfo variegato mutico, pinnis ventralibus concretis, 
dorfalibus caudae approximatis. Art. gen. 69. fyn. 

97- 
Gron. muf. 2. ;/. 199. Squalus idem. 
Salv. pifc. 137. Catulus minor. 
Will. icht. 34. Catulus minor. 
Raj. pifc. 22. Catulus minor vulgaris. 
Habitat in Oceano Europae. 

ftellaris. 10. S. varius inermis, pinnis ventralibus difcretis, dorfali- 
bus caudse approximatis. Art. gen. 69. fyn. 97. 
Gron. niuf. 2. n. 200. 
Will. ic/it. 63. Catulus maximus. 
Raj. pifc. 22. Catulus maximus. 
Habitat in Mari Europaeo. 

glaucus. n. S. foffula triangulari in extremo dorfo, foraminibus 
nullis ad oculos. Art. gen. 69. /;. 13. fyn. 98. 
Rond. pifc. 378. Gefn. pifc. 609. Will. icJit. 49. Raj. 

pifc. 20. Galeus glaucus. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Carcha- 12. S. dorfo plano, dentibus ferratis. Art. gen. 70. fyn. 
rias. 98. 

Rond. pifc. 390. Lamia. 

Gefn. pifc. 173. Will. ic/it. 47. Raj. pifc. 18. Canis 

Carcharias f. Lamia. 
Habitat in Europa. 

Jonam Prophetam , ut veteres Herculem trinoffem . in 
hujics ventriculo tridui fpatip, hczfiffe verofimile efl. 
Dcntibus granulatis. 

Mufte- 13. S. dentibus obtufis. Art. gen. 66. fyn. 93. 
lus. Gefn. pifc. 608. Rond. pifc. 375. Galaeus laevis. 

Salv. pifc. 135, 137. Muftelus laevis. 
Will. icht. 60. Raj. pifc. 22. Muftelus laevis primus. 
Habitat in Europa. 

Priftis. 14. S. roftro enfiformi offeo plano utrinque dentato. 
Art. gen. 66. fyn. 93. Faun. fvec. 270. Muf. Ad. Fr. 
1. /. 52. Squalus roftro longo cufpidato offeo pla- 
no utrinque dentato. 
Bellon. pifc. 66. Serra marina. 
Rond. pifc. 487. Priftis. 

Cluf 2 36 AMPHIBIA NANTES. Squalus. 

Clufi exot. 136. Priftis f. Serra pifcis. 

Will. icht. 61. Raj. pific. 24. Priftis f. Serra pifcis. 

Habitat in Europa.3 

1 1 6. CHIM/ERA. Spiracula folitaria fub collo. 

Oris labium fuperius bipartitum. 
Dentes primores incifores , bini 
fupra infraque. 

monftro-i. C. roftro fubtus plicis pertufis. 

fa. Mufi Ad. Fr. 1. p. 53. /. 25. Chimsera. 

Clufi. exot. 136. /. 137. Genus Galei. 
Will. ic/it. 57. Galeus acanthias clufii. 
Raj. pifc. 23. Galeus acanthias. 
Habitat in mari Atlantico. 

Callo- 2. C. roftro fubtus labro inflexo laevi. 
rynchus. Gron. muf 59. n. 130. /. 4. Callorynchus. 

Frefier. itin. 1. /. 21 1. t. 17. /. 4. Pejegallo. 
Habitat in mari yEthiopico. 

117. LOPHIUS. Spiracula folitaria, pone brachia. 

Pinnce peclorales brachiis infi- 
dentes. 

pifcato- 1. L. depreffus, capite rotundato. 
rius. Art. gen. 63. fyn. 87. Lophius ore cirrofo. 

//. Scan. 327. Lophius ore cirrofo. 
Muf Ad. Fr. 55. Lophius ore cirrofo. 
Gron. muf. 1. p. 57. Lophius ore cirrofo. 
Charl. onom. igg. t. 201. Rana pifcatrix. 
Olcar. muf 37. /. 23. /. 4. Rana pifcatrix. 
Habitat in Oceano Europaeo, fub lapidum fornicibus. 
Pinna D. 10. P. 24. V. 5. A. g. C. 8. 
Caput cofpore majus. Pifcatur tentaculis binis capitis 
tamquam li/iea. 

Vefperti-2. L. depreffus, capite roftrato. 

lio. Art. fyn. 88. Lophius fronte unicorni. 

Mufi Ad. Fr. 1. p. 55. Lophius fronte unicorni. Gron. AMPHIBIA NANTES. Lophius. 237 

Gron. muf 1. //. 129. Lophius fronte unicorni. 

Seb. muf 1. p. 118. /. 74./. 2. Rana pifcatrix ame- 

ricana. 
Marcgr. braf. 143. Guacu-cuja. 
Raj. pifc. 30. Guacu-cuja. 
Habitat i/i Occano Americano. 
Pinncv D. 5. P. 10. V. 6. ^. o. C. 15. 
Confer. Brown. ja/n. 157. /. 48. f. 3. 

hiftrio. 3. L. compreffus. 

C7//>/. Lagcrflr. 21. Lophius pinnis dorfalibus tribus. 

Muf Ad. Fr. 1. /. 56. Baliftes f. Guaperua chinenfis. 

It. Wgoth. 137. /. 3./. 5. Baliftes f. Guaperua. 

Marcgr. braf. 150. Guaperua. 

Will. icht. 50. /. E. 2. f. 2. Guaperua. 

Osb. itcr. 305. Lophius tumidus. 

Habitat in Pelago intcr Fucuni natantem. 

Pii/nce D. 1, 1. 12. P. 10. V. 5. A. 7. C. 10. 

118. ACIPENSER. Spiracula lateralia folitaria, li- 

nearia. 
Os fub capite, retractile, eden- 
tulum. Cirri fub roftro, an- 
te os. 

Sturio. 1. A. cirris 4, fquamis dorfalibus 11. Muf Ad. Fr. 1. 

p. 54. *. 18./. 2. 
//. Sca/i. 187. Acipenfer. 
Art. gen. d$.fyn. 91. Acipenfer corpore tuberculis fpi- 

nofis afpero. 
Fn. fvec. 27. Acipenfer idem. 
Gron. muf. 2. p. 42. Acipenfer idem. 
Habitat in mari Europaeo. 
Pinnce. D. 31. P. 30. V. 19. A. 24. C. 24. 
Severi i/np. cevo a coronatis miniftris praeunte tibicine 

ad epulas adfportabatur. 

ruthenus.2. A. cirris 4, fquamis dorfalibus 15. Muf Ad. Fr. 1. 
p. 54, t. 27. f. 2. 6° /. 28. /. 1. 
Fn.fvcc. 27 2. Acipenfer ordinibus 5 fquamarum offea- 
rum : intermedio officulis 15. 

Habi- 2 3 8 AMPHIBIA NANTES. Acipenfer. 

Habitat in Rutheno ; introduclus a Rcge Friderico I in 

Maelerum Svecice. 
Ova hujus 6° Hufonis pro Garo Cavear diclo. 

Hufo. 3. A. cirris 4? corpore nudo. 

Art. gen. 65. fyn. 92. Acipenfer tuberculis • carens. 
Habitat in Danubio, fluviisque Imperii Ruthenici. 
Alii cirros 4 , alii 8 tradunt in nobis non vifo. Co- 
riuvi pro lincis curruum prceflantiffimnm ; ab eo Ich- 
thyocolla prczparatur 6° ex ovis Garum conflcitur. 

Plecofto-4. A. cirris duobus. Muf. Ad. Fr. 1. p. 55. /. 28. 
mus. /. 4. 

Gron. muf 1. n. 67. /. 3. /. 1, 2. Plecoftomus dorfo 

dipterygio, cirris duobus, cauda bifurca. 
Habitat Surinami. 

Pinnce D. 8, 1. P. f V. 6. A. 5. C. 12. 
Acipenfcres vivipari ( + ) fuut, uii Petromyzon. CLAS- (*) l e g e : ovipari. Vide Emendanda pag. 824. PISCES. 239 

CLASSIS IV. 

PISCES. AQUEI Elementi muti furdique Volucres compendiofiffimi refpi- 
rant Branchiis liberis, natant Pinnis radiatis, veftiuntur 
Squamis cartilagineis. 

INSTRUUNTUR Capite, Thorace, Abdomine, Cauda, Pin- 
nis ; Cerebro Medullaque fpinali, Corde uniloculari uni- 
aurito , Branchiis , Diaphragmate , Hepate Veficulaque 
fellea , Liene , Renibus Veficaque urinaria , Veficu- 
lis feminalibus Ovariisve, Inteftinis caecoque, Membrana 
niftitante. 

DESTITUUNTUR Palpebris, Auribus Auriculisque , Collo, 
artuum Brachiis Tibiisque, Pene Vulvave. 

DIVIDITUR horum Corpus externum in Caput , Trttncttm, 
Pinnas. 

CAPUT compreffum (Cathetoplateum) f. depreffum (Plagiopla- 

teum). 
Os Labiis mobilibus, aut fixis claufile. 
Dentes faepe in Maxillis , Lingua, Fauce. 
Oculi 2 , nudi , membrana niclitante : Pupilla globofa. 
Nares pertufae , faepe geminatae , minus prominentes. 
Cirri filiformes , molliufculi , labiis interdum inferti. 
Aperturcz branchiarum per branchias in os hiantes. 
Opercula branchias tegentia , aperturas claudentia. 
Branchice extus fpirantes comprimendae , faepius quatuor, 

radio arcuato offeo adnatae , radiis liberis pe6tinatae. 

TRUNCUS fquamofus, mucofus, oblongus, poftice anguftatus 
in Caudam : Squamae plerisque cartilagineae , rarius ci- 
liatae, nonnullis offeae ut pifcis loricatus evadat. Linea 2 4 o PISCES. 

Linea lateralis utrinque diftin<5ta a linea interftitiali. f?e- 
pius ex glandulis punclata , rarius loricata . utraque 
recla aut curvata. 

Thorax refertus Corde intra Pericardium fuum. 

Abdomcn coftatum Vifceribus, Inteftinis, Veficula aerea. 

Anus abdomen terminans, communis Inteftinis, Veficse 
& Genitalibus. 

Cauda poftica Trunci, folida. mufculofa. 

PINN/E membranaceae expandendse Radiis cartilagineis : qui 
Spinofi duriores, offei, fimplices, pungentes. (') 
Mollcs flexiles, tendinei, dichotomi, mutici. 

Branchioflegoz fub operculis branchiarum plicatiles radia- 
ta membrana. 

Dorfalis dorfo longitudinalis impofita, faepe i, rarius 2. 
pauciffimis 3. 
Adipofa, dorfalis fpuria, radiis deftituta. 

Peclorales ad latera thoracis pofitae. 

Vcntrales abdomini fubtus annexae. 

Analis pone anum, fub cauda, longitudinalis. 

Caudalis terminalis, perpendicularis : rotunda , intcgra. 
f. bifurca. 

PISCES hi muti furdique aetheris fonum non andiunt, aeris li- 
cet tremorem fentiant, Refpirant latere extrorfum 
aquam, Movent fe Pinnis, dum Caudali propellun- 
tur, Dorfali Analique tamquam Gubernaculo reguntur. 
Pecloralibus tamquam Alis attolluntur , Ventralibus 
tamquam Pedibus infiftunt. Fugiunt natatu diverfimo-: 
do ; Defenduntur Spinis tamquam murice ; Viclitant 
Muco , Infeftis , Vermibus , Cadaveribus , Pifcicu- 
lis, Plantis. 
Hiftoria horum ex Struftura, Alimento, Solo, Moribus, 
Migrationibus & Ufu in Pifcatura, Culina, Oecono- 
mia, Mechanica, Medicina. 

LOCUS omnium aquaticus eft; forte etiam omnes marini; fed 
alii imprimis lacuflrcs aquas dulces inhabitantes ; varii 
etiam fiuviatiles, faepe e mari adfcendentes ; plurimi mere (*) Recumbens fpina nonnullis antrorfum dccumbit antc pinnam dorji aut ani. PISCES. 241 

marini, qui aquas dulces non ferunt; horum plerique lit- 
tora adeunt pro generandis (') & pariendis ovis, cali- 
diore aqua excludendis, nifi mere pelagici natantibus 
ovis, a littoribus femper alieni, fed omnium alii diurni, 
alii noclumi: illi plerique natant in aquis, hi vero fse- 
pius in fundo pafcuntur. Alii demum fubfolitarii vagun- 
tur. alii gregatim degunt. 

VICTUS tenuis e pifcibus nuper enectis, thoracicis, exercita- 
tis; imprimis affati, veteribus in pretio, hodiernis in 
deliciis. 

ICHTHYOLOGI Pra6lici Bellonius, Rondeletius , Salvianus , 
Gefuerus, Aldrovandus, Willugbozus, Rajus. 

Theoretici Artedil Nos , Gronovii, Haffelqvift, radios 
pinnarum obfervarunt; At Valentinus defectum artis 
expofuit ; Catesbceus pulchre quosdam depinxit ame- 
ricanos. 

Synonyma ab Artedio petenda, ego itaque ea fepofui. 

DIVISIONEM Pifcium, artis normam, a variis partibus tenta- 
runt varii. Recentiorum immortalis Artedi Spinofos 
Acanthopterygios & Inermes Malacopterygios fecundum 
Membranam Branchiojlegam fecutus, fed deferuit non 
femel in bivio conftitutum ; novam itaque tentabo viam 
a PEDIBUS ante Alas, fub Alis, pone Alas fitis. 

Apertura inftructa operculis pinnaque branchiali: dum 

Pinnae ventrales: vel mdloz omnino APODES. 1. 

— — ante pinnas Pectorales JUGULARES. 2. 
— fub pinnis Pe&oralibus THORACICI. 3. 

— — pone pinnas Pe6lorales ABDOMINA- 

LES. 4. 

Deftituta operculis pinnisve branchialibus BRANCHIO- 

STEGI. 5. O CHA- (*) Generatio Pifcium etiamnum obfcura ejl. 242 CHARACTERES PISCIUM. 

CHARACTERES PISCIUM. 

I. APODES. 

119. MUR/ENA Aperturas branchiarum ad laicra thoracis. 

120. GYMNOTUS Dorfum aptcrygium. 

121. TRICHIURUS Cauda aptera. 

122. ANARHICHAS Dentes rotimdati. 

123. AMMODYTES Caput corpore anguflius. 

124. STROMATEUS Corpus ovatum. 

125. XlPHIAS Roftrum enfifcrum. 

II. JUGULARES. 

126. CALLIONYMUS Aperturse branch. ad nucham. 

127. URANOSCOPUS Os fimum. 

128. TRACHINUS Anus prope pedus. 

i2g. GADUS Pinnoz Peclorales elongatoz in acumen. 

130. BLENNIUS PinncR Ventrales didaclyloz muticce. 

131. OPHIDION Pinnoz Ventrales c fpina &> cirrho. 

III. THORACICI. 

132. CYCLOPTERUS Pinnce Ventrales connatoz in orbiculum. 

133. ECHENEIS Capitis dorfum planum transvcrfe fulcatum. 

134. CORYPH^ENA Caput antice truncato-obtufum. 

135. GOBIUS Pinnaz Ventrales coadunataz in pinnam ovatam. 

136. COTTUS Caput corporc latius. 

137. SCORP/ENA Caput cirris adfperfum. 

138. ZEUS Labium fuperius membrana transvcrfa fornicatum. 

139. PLEURONECTES Oculi ambo in latcre altcro capitis. 

1 40. CH/ETODON Dentes fctacei, confertiffimi, flexiles. 

141. SPARUS Dentes validi, incifores f. molarcs. 

142. LABRUS Pinna Dorfalis ramento pojl fpinas notata. 

143. SCLENA Pinna Dorfalis in fojfula recondcnda. 

1 44. PERCA Opercula branchiarum ferrata. 

145. GASTEROSTEUS Cauda latcribus carinata ; Spin?e dorfales 

diflincloz. 

146. SCOM- CHARACTERES PISCIUM. 243 

1 46. SCOMBER Cauda lateribus carinata ; Pinnulae fpuria plures. 

147. MULLUS Squamas, ctiam capitis, laxce. 

148. Trigla Digiti di/Hndi juxta pinnas peftorales. 

IV. ABDOMINALES. 

149. COBITIS Corpus vix ad Caudam anguftatum. 

150. SlLURUS Radius 1 pinnarum Dorfalium Pccloraliumque den- 

tatus. 

151. LORICARIA Corpus cataphraclum. 

152. Salmo Pinna Dorfalis pojlica adipofa. 

153. FlSTULARIA Roftrum cylindricum operculo claufile. 

154. ESOX Mandibula inferior longior punclata. 

155. ARGENTINA Anus caudce vicinus. 

156. ATHERINA Fafcia lateralis longitudinalis argcntea. 

157. MUGIL Mandibula infcrior intus carinata. 

158. EXOCOETUS Pinnce Pectorales longitudine corporis. 

159. POLYNEMUS Digiti diflincli juxta pinnas peclorales. 

160. Clupea Abdomen carinatum ferratum. 

161. CYPRINUS Membrana Branchioftega triradiata. 

V. BRANCHIOSTEGI. 

162. MORMYRUS Dentes emarginati. Squamse imbricatcz. 

163. BALISTES Dentes utrinque oclo. Pinna Ventralis folitaria. 

164. OSTRACION Dentes utrinque plures. Corpus tefla offca. 

165. TETRODON Dentes utrinque duo. Abdomen muricatum. 

166. DlODON Dentes utrinque folitarii. Corpus cchinatum. 

167. CENTRISCUS Pinna Ventralis folitaria. Corpus loricatum 

fpina. 

168. SYNGNATHUS Pinnce Ventrales nullce. Corpus articulatum. 

169. PEGASUS Pinnce Ventrales bince. Corpus ariiculatum. Q 2 I. APO- 244 PISCES APODES. Muraena. 

I. APODES. 

119. MUR^NA. Caput lseve. Nares tubulofse. 

Membrana branchioftega radiis X, 

ejusque Apert7ira ad pinnas 

peclorales. 
Corpus teretiufculum , lubricum. 

Pinna caudse coadunata dor- 

fali anique. 

Helena. 1. M. pinnis pectoralibus nullis. 

Art. gen. 25. fyn. 41. Gron. 
muf. 1. n. 16. Muf Ad. Fr. 
1. p. 319. Mursena pinnis 
peftoralibus carens. 

Seb. muf 2. t. 69. /. 4, 5. 

Catesb. car. 2. t. 20, 21. Mu- 
raena maculata nigra, & vi- 
ridis. 

Habitat in Europae, Americae Oceano. 

Ccenarum Helena , Romce in pifcinis : natat ad magi- 
Jirum delicata Murcena, Martial; Ved. Pollio damna- 
ta mancipia immergebat vivariis Murcenarutn, ut in 
vifceribus fuis aliquid de Servorum fuorum corporc gu- 
flaret. Plin. IX: 23. Morfit infcfla. 

Ophis. 2. M. cauda aptera cufpidata, 
corpore tereti. 
Art. gen. 24. fyn. 41. Murse- 
na teres gracilis maculofa, 
cauda tereti cufpidata apte- 
rygia. 
Habitat i?i Oceano Europaeo. 

Serpens.3. M. cauda aptera acuta, cor- 

pore tereti. 
Art. gen. 24. fyn. 41. Murae- 

na exa6le teres, cauda acu- 

ta apterygia. D.--P.16.V.--A.--C.-- 

Habitat in Oceano Europae auflralis. 

4. M. PISCES APODES. Muraena. 245 

Angvil- 4. M. maxilla inferiore lon- 

la. giore. corporeunicolore.D.iooo.P.ig.V.o.A.ioo.C- 

Art. fpec. 66. gcn. 24. fyn. 

39. Fn. fvec. 290. Mu- 

raena unicolor, maxilla 

inferiore longiore. 
Habitat in Europa ; maxima in laca Cornachio Ferra- 

rienji; non fert Danubium. 
Noclurna; latet in cawo duplici foramine ; coercetur trun- 

co albo Betulce ; cutis tcnacifjima ; parit vivipara, fub 

canicula. Ad. Holm. 1750./. 194. 

Myrus. 5. M. pinna ambiente alba 

margine nigro. 
Art. gen. 24. fyn. 40. Mu- 

raena roftro acuto lituris 

albis vario, margine pin- 

nae dorfalis nigro. 
Habitat in Mari Mediterraneo. 

Conger. 6. M. roftro tentaculis duo- 
bus linea laterali ex pun- 
6lis albida. 
Art. gen. 24. fyn. 40. Mu- 
raena fupremo margine 
pinnae dorfalis nigro. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

caeca. 7. M. apterygia, roftro acutiufculo. 

Habitat in Mari Mediterraneo. E. Brander. 

Corpus AnguillcB absque omni pinna. Aperturae bran- 
chiarum fub collo. Maxillae acuminatoz dentibus ace- 
rofis. Nares tubulofoz fub roflro. Oculos nullos video ; 
ad occiptit puncla 7 perforata ; itideni 7 fupra caput 
in medio, e° anterius iterum quater duo. Anus pro- 
pior capiti quam caudce. Q 3 120. GY- 246 PISCES APODES. Gymnotus. 

120. GYMNOTUS. Caput operculis lateralibus. 

Tentacula duo ad labium fu- 

perius. 
Membr. branch. radiis V. 
Corpus compreffum, fubtus pin- 
na carinatum. 

Carapo. i. G. nudus, dorfo apterygio. 

Art.gen. 2<j.fyn. 43. Aman. 

acad.i. /.318. /. 14./. 6. 

Mufi Ad. Fr. 1. p. 76. 

Gymnotus. B. 5 . D. o. P. 1 3 . V. o. A. 200. C. o. 

Habitat in America. 
Abdomen carnofo - carinatum ; Pinna ani in caudce api- 

cem excurrcnte. 

afiaticus. 2. G. fquamofus, dorfo pin- 

nato. D.46.P. 14.V.0.A. 28. C. 16. 

Habitat in Afia. 

Pifcis plus quam fpithamcus, craffiufculus^ tcftus fqua- 
mis /czvibus, rotundatis, difiinclis, ctiam fupra caput. 
cui puncla 5 excavata, uti etiam aliquot in maxillis 
inferioribus. Anus in mcdio corporis. Linea lateralis 
elevata , refla , fed defcendcns fupra anum. Color 
obfcurus fafciis fufcis. Puncla alba in pinna dorfali 
6° poftica parte corporis. Ob opercula lateralitcr aiu- 
pla aperienda 6° ob fquamas nequit effe Muraena ; 
pinna dorfalis incipit pone caput 6° extenditur fere 
ad caudam. Caput dcprefum, laviufculum. Tenta- 
cula 2 truncata, ante nares pofita. Membr. branch. 5. 
Corpus fubcylindricum, pojlice compreffum. Pinna 
dorfi mox poft nucham incipicns. 

.121. TRICHIURUS. Caput porre6tum, operculis la- 

teralibus. Dentes fubulati : 
anteriores conferti. 
Membr. branch. radio I. 
Corpus compreffo - enfiforme. 
Cauda fubulata, aptera. Lepturus. 1 . Trichiurus. Art. PISCES APODES. Trichiurus. 247 

Art.fpcc. iii. Lepturus. B.7.D.100.P. 1 i.V.o. A.105.C.0. 
Muf Ad. Fr. i.p. 76. t. 26. 

/. 2. Lepturus B. 7.D. 124.P. 12.V. o. A. o. C.o. 

Gron. muf 1, n. 47. Gymna- 

fter. " B.7.D.138.P. 11.V.0.A.0.C.0. 

Brown. jam. 444. /. 45./. 4. 

Gymnogafter argenteus 

compreffus, cauda atte- 

nuata impinna. 
Habitat in America, China. 
Totus argcnteus, cxfilicns ex aquis fa:pe in Cymbam. 

122. ANARHICHAS. Caput obtufiufculum. Den- 

tes confertiffimi , rotunda- 
ti : antici VI, conici. 

Membr. branch. rad. VI. 

Corpus teretiufculum. Pin- 
na caudse diftincta. 

Lupus. 1. ANARHICAS. Art. gen. 
23. fyn. 38. 

Gron. muf. I. 11. 44. Ana- 

rhicas. D. 73.P. 20. V.o. A.45.C. 18. 

Habitat in Oceano feptentrionali Angliae, &c. 
Lapis Bufonites ex hujus pifcis dcnte. 

123. AMMODYTES. Caput compreffum, corpore 

anguftius. Labium fupe- 
rius duplicatum. Mandi- 
bula inferior ano-ufta acu- 
minata. Dentes acerofi. 

Memb. branch. rad. VII. 

Corpus teretiufculum fqua- 
mis vix confpicuis. Cau- 
da diftincla. 

Tobia- 1. AMMODYTES. Art. gen. 16. 
nus. fyu. 29. fpec. 55. B.7.D.54.P.12.V.0.A.28.C.15. 

Q 4 Fn. 248 PISCES APODES. Ammodytes. 

Fn. fvcc. 303. Ammody- 

tes. B.7.D.54.P.13.V.0.A.28.C.15. 

7/. fcan. 141. Ammody- 

tes. B.5.D.50.P.12.V.0.A.26.C.15. 

It. cel. 87. Ammodytes. 

B.7.D.60.P.15.V.0.A.32.C.14. 
Muf A. Fr. 1. j>. 75. Am- 

modytes. B. 7. D.60. P. 1 4.V.O. A.30. C. 1 6. 

Habitat in Europse Oceano arenofo, in gyrum contraclus. 

c centro apice capitis arenam penetrat. 

124. STROMATEUS. Caput compreffum. Dentes 

in maxillis, palato. 
Membr. branch. radiis . . . 
Corptts ovatum , lubricum ; 

Cauda bifida. 

Fiatola. 1. S. fubfafciatus. 

Art. gen. 19. fyn. 33. Stro- 

mateus. D.46.P.25.V.0.A.34.C. — 

Habitat in Mari Mediterraneo, c^ Mari Rubro. 
Pifcis pulchre variegatus ; ventriculi duo. 

Paru. 2. S. unicolor. 

Sloan. jam. 2. p. 281. t. 250. 
/. 4. Paru brafilienfi con- 
gener. Raj. pifc. 51. 
Habitat in America. 

125. XIPHIAS. Caput maxilla fuperiore terminatum 

roftro enfiformi; Os edentulum. 
Membr. branch. radiis VIII. 
Corpus teretiufculum. 

Gladius. 1. XlPHIAS. Art. gen. 30. 

fyn. 47. D.41.P.17. V.0.A.15.C. — 

Habitat in Oceano Europae. 
Schelhameri Anatome Xiphii pifcis. 11. ju- PISCES JUGULARES. Callionymus. 249 

II. JUGULARES. 

126. CALLIONYMUS. Caput labio fuperiore du- 

plicato ; Oculi appro- 
ximati. 
Membr. branch. radiis V. 
(Gron.) Aperturce la- 
terales ( fsepius claufae , 
nucha foraminibus re- 
fpirante ) . 
Corpus nudum. Pinnce ven- 
trales remotiffima^. 

Lyra. 1. C. dorfalis prioris radiis 

longitudine corporis. 
Muf Ad. Fr. i.p.-ji. Ura- 

nofcopus. D.4, 1 o. P. 1 8.V.6. A. 1 o. C. 10. 

Fn. fvec. 283. Trachinus 

maxilla fuperiore longio- 

re, pinna dorfi priore al- 

tiffima. 
Gron. micf. 1. n. 64. Ura- 

nofcopus officulo primo 

pinnae dorfalis longitudi- 

ne corporis. D.4,io.P.ig.V.5.A.io.C.io. 

Gron. Acl. Upf. 1 740. p. 1 2 1 . 

/. 8. Cottus officulis pin- 

nse dorfalis kmgitudine 

corporis D.4,io.P.ig.V.5.A.io.C.io. 

Ad. angl. 2Q$. p. 1 74^. Gur- 

nardus luteus. 
Habitat in Mari Atlantico. 

Dracun- 2. C. dorfalis prioris radiis 
culus. corpore brevioribus. 

Gron. nmf. 1. //.63. Ura- 
nofcopus officulo primo 
pinnjE dorfalis primse un- 
ciali. D.4,g. P. 20. V. 5. A.g. C. 10. Q 5 Art. 250 PISCES JUGULARES. Callionymus. Art. gen. 49. fyn. 77. Cot- 

tus pinna fecunda dorfi 

alba. D.4, 10.P.12.V.6. A.9.C.12. 

Habitat Genuae, Romae. 

indicus. 3. C. capite laevi longitudi- 
naliter rugofo, operculis 
latere aperiendis. B.7.D4, 13.P.20.V.J-.A.13.C.1 1. 

Habitat in Afia. Muf. Ac. Holmenf 

Caput depreffum, fupra longitudinaliter rugofum. Ma- 
xilla inferior paulo longior. Os fcabrum. Lingua ob- 
tufa, emarginata. Aperturae branchiarum magna, la- 
terales. Opercula anteriora fpina gemina ; poftica fpi- 
na folitaria, Corpus valde depreffum, lividum. Anus 
in medio. Radius primus P. dorfalis prioris breviffcmus. 
remotus. P. ventrales valde diflantes. Pifcis medius 
quafi inter Ca/iionymum, Uranofcopum 6° Trachinum. 127. URANOSCOPUS. Capul depreffum, fcabrum, 
majus. Os fimum : ma- 
xilla fuperiore breviore. 

Membr. branch. rad. V, pa- 
pillofo-dentata. Opercula 
membranaceo-ciliata. 

Corpus : anus in medio. 

D.4,i4.P.i6.V.5.A.i3.C.i2. 
Tra- 
chinus cirris multis in 
maxilla inferiore. D.3,i4.P.i6.V. 5.A. 13. C. -- 

Habitat in Mari Mediterraneo. 
Caput fcabrum, deprejfum. Pinna dorfi prior nigra. fcaber. 1. Uranoscopus 

Art. gen. 42. fyn. 71. 128. TRACHINUS. Draco. Trachinus. Capttt minus laeve, compreffum. 
Membr. branch. rad. VI; oper- 

culorum lamina inferiore fer- 

rata. 
Corpus: anus prope pe<5tus. 

It. fcan. 325. Art. PISCES JUGULARES. Trachinus. 251 

Art. gcn. 42. fyn. 70. Fn. 

fvec. 282. Trachinus ma- 

xilla inferiore longiore, 

cirris deftituta. D.5,3i.P.i6.V.6.A.32.C.i2. 

Gron. initf. 1. n. 97. Idem 

nomen. D.6,30.P. 15.V.6.A. 34. C. -- 

Gron. Acl. Upf 1742. p. 95. 

Idem nomen. D.6,30.P.i6.V.6.A.30.C.i2. 

Habitat in Oceano feptentrionali. 
Spinoz P. dorfalis prioris pungunt vencnatiffnnce. Barth. 

aft. 3. obf 84. 

129. GADUS. Caput laeve. 

Membr. branch. rad. VII, teretibus. 

Corpus oblongum fquamis deciduis. 
Pmnce omnes cute communi ve- 
ftitse: dorfales anique plures: ra- 
diis muticis. Peclorales in acu- 
men attenuatae. 

Pinnis dorfalibus tribus, ore cirrofo. 

^glefi- 1. G. tripterygius cirratus al- 
nus. bicans, cauda biloba, ma- 

xilla fuperiore longiore. 

Fn. fvec. 297. 
Avt. gcn. 20. fyn. 36. fpec. 

64. Gadus dorfo tripte- 

rygio, ore cirrato, cor- 

pore albicante, maxilla 

fuperiore longiore, cauda 

parum bifurca. 
Gron. nnif 1. n. 59. Idem 

nomen. 
It. fcan. 325. Gadus Kolja. 

D.i5,2o,i9.P.i8.V.6.A.24,2i.C.-- 
//. Wgot. 178. Gadus dor- 

fo tripterygio, ore papil- 

lofo. D. 1 6, 18, 20. P.17.V.6.A. 22, 2 1.C.23. 

Habitat in Oceano Europaeo. 

2. G. 252 PISCES JUGULARES. Gadus. 

Callarias.2. G. tripterygius cirratus va- 

rius, cauda integra, ma- 

xilla fuperiore longiore. 

Fn. fvec. 293. D.i5,ig,i9.P.20.V.6.A.i8,i8.C.23. 
Art. gen. 16. fyn. 35. fpec. 

63. Gadus dorfo tripte- 

rygio, ore cirrato, colo- 

re vario, maxilla fupe- 

riore longiore, cauda ae- 

quali. D. 1 5 , 1 9, 1 8.P.20. V.6.A. 1 9, 1 7. C. - - 

Gron. muf. 1. n. 58. idem. 

D.i5,i9.i8.P.io.V.6.A.i6,i6.C.-- 
//. cel. 87. Gadus balthicus 

Torfk. D.i4,i9,i7.P.i7.V.6.A.20,i6.C. - - 

It. fcan. 220. Gadus Cal- 

larias balthicus. D.i5,i9,i7.P.i8.V.6.A.i7,i6.C.24. 
Habitat in Occano Europaeo 6- Balthico. 

Morhua. 3. G. tripterygius cirratus, 

cauda fubasquali, radio 

primo anali fpinofo. Fn. 
fvec. 295. 
Art. fyn. 35. Gadus dorfo 

tripterygio, ore cirrato, 

cauda sequali fere cum ra- 

dio primo fpinofo. 
//. Wgot. 176. Gadus Kab- 

belja. D. 1 5 , 20, 1 6.P.20.V.6.A.2 1 . 1 6. C. - - 

Habitat in Oceano Europaeo. 
Ova quotannis 9344000 ponit. Leuwenh. 

lufcus. 4. G. tripterygius cirratus, 

radio ventralium primo 

fetaceo. D.13,23, 18.P.1 1.V.6.A.31.18.C.17. 

Art. gen. 21. fyn. 35. Ga- 

dus dorfo tripterygio, ore 

cirrato, officulo pinna- 

rum ventralium primo in 

fetam longam produ6to. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

barbatus. 5. G. tripterygius cirratus, 
maxilla inferiore pun6lis 
utrinque feptem. 

Art. PISCES JUGULARES. Gadus. 253 

Art. gen. 21. fy/i. 37. fpec. 

65. Gadus dorfo tripte- 

rygio, ore cirrato, lon- 

gitudine ad latitudinem 

tripla, pinna ani prima 

ofliculorum 30. D.i3,2 4,2i.P.i9.V.6.A.30,2i.C. -- 
Art. fyn. 1 1 1 . Phycis {fe- 

ctindum D. Kcehlerum). 

D. 1 2 , 1 8, 1 4.P. 1 4. V. 5. A.2 5 , 1 6.C.30. 
It. Wgot. 177. Gadus Torfk. 

D. 1 2, 20, 20.P.1 8. V.6.A. 19,19.040. 
//. Wgot. 178. Gadus li- 

nea excavata pone caput. 

D.i3,i7,i9.P.i8.V.6.A.i8,i7.C -- 
Habitat in Oceano Europaeo. 
Fico Romanis /todie, cirro in mento, puncla maxilloz 

inferioris utrinque 7 ; macula fufca ad pin. peclorales. 

D. K&hler. 

minutus. 6. G. tripterygius cirratus, a- 

no in medio corporis. 
Art. gen. 21. fyn. 36. Ga- 

dus dorfo tripterygio, 

ore cirrato, corpore 

fefcunciali, ano in me- 

dio corporis. D.12,19, i7.P.i3.V.6.A.27,i7.C. - - 
Habitat in M. Mediterraneo. 

* Pinnis dorfalibus tribus, ore imberbi. 

virens. 7. G. tripterygius imberbis, 
dorfo virefcente. Fn.fvec. 

296. D.13,20, i9.P.i7.V.6.A.24,20.C. - - 

Gron. Acl. Upf. 1742. p. 90. 

Idem . D. 1 3 , 20, 1 9.P. 1 7.V.6. A.24, 20.C.40. 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Merlan- 8. G. tripterygius imberbis al- 
gus. bus , maxilla fuperiore 

longiore. Fn. fvec. 294. 
Art. gen. 19. fyn. 34. fpec. 
62. Gadus dorfo tripte- 
rygio, ore imberbi, cor- 
pore albo, maxilla fupe- 

riore longiore. D.i4,2i,20.P.2i.V.6.A.33,23.C.3i. 

Gron. 254 PISCES JUGULARES. Gadus. 

Gron. muf i. «.55. Idem. 

D. 14,23, i8.P.i6.V.4.A.28,i9.C. -- 
It. fcan. 326. /. 2. /. 2. Ga- 

dus Hvitling. D.i4,i8,io.P.20.V.6.A.30.20.C. - - 
It. Wgot. 176. Gadus Hvit- 

ling. D.i4,20,20.P.i7.V.6.A.3o.22.C. -- 

Habitat in Oceano Europseo. 

Carbona-9. G. tripterygius imberbis, 

rius. maxilla inferiore longio- 

re, linea laterali re6la. 

Art. gcn. 20. fyn. 34. Gadus 

dorfotripterygioimberbi, 

maxilla inferiore longiore 

linea laterali re<5ta. D. 1 4, 20, 2 2.P. 1 8. V.6. A. 2 2 , 1 9.C. - - 
Habitat in Occano Europseo. 

Polla- 10. G. tripterygius imberbis, 
chius. maxilla inferiore longio- 

re, linea laterali curva. 
Art. gcn. 20. fyn. 35. Ga- 
dus dorfo tripterygio im- 
berbi , maxilla inferiore 
longiore , linea laterali 

curva. D. 1 1 , 1 9, 1 6.P. 1 7.V.6. A. 1 6, 1 8.C. - - 

Gron. muf 1. «.57. Idem. 

D.i3,i7,23.P.i7.V.6.A.24,23.C. -- 
//. IVgot. 177. Gadus Lyr- 

blek f. Zaj. D.i3,i9,i8.P.i6.V.6.A.27,i8.C. -- 

Habitat in Oceano Europaeo. 

* * * Finnis dorfalibus duabus. 

Merluc- 11. G. dipterygius cirratus, 
cius. maxilla inferiore longio- 

re. D.io,39.P.i2.V.7.A.38.C.22. 

Art. gen. 22. fyn. 36. Ga- 
dus dorfo dipterygio , 
maxilla inferiore longio- 

re. D.9,40.P.i2.V.7.A.39.C. -- 

Habitat in Oceano. 

Molva. 12. G. dipterygius cirratus, 
maxilla fuperiore lon- 
giore. 

Art. PISCES JUGULARES. Gadus. 255 

Art. gen. 22. fyn. 36. Ga- 

dus dorfo dipterygio, ore 

cirrato, maxilla fuperio- 

re longiore. D.i5,65.P.i5.V.6.A.62.C. - - 

//. JJgot. 177. Gadus Lon- 

gus. D.i5,63.P.20.V.6.A.6o.C. -- 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Lota. 13. G. dipterygius cirratus, 

maxillis aequalibus. Fn. 

fvec. 2g2. 
Art. gen. 22. fyn. 38. Gadus 

dorfo dipterygio, ore cir- 

rato,maxillis3squalibus.D.i3,76.P.2i.V.7.A.55.C. -- 
Art. fpec. 107. Silurus cir- 

ro in mento unico. D.i3,76.P.2i.V.7.A.55.C.30. 
Habitat in lacubus Europaeis. 

Muftela. 14. G. dipterygius cirratus, 

cirris 5 , pinna dorfali 

priore exoleta. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 75. Ga- 

dus dorfo dipterygio, cir- 

ris maxillae fuperioris 4. 

inferioris 1. D. 1,42. P. 14. V.7.A. 40.C. -- 

Art. gen. 22. fyn. 37. G. 

dorfo dipterygio , fulco 

ad pinnam dorfi primam, 

ore cirrato. D. 1,56. P. --V. 7. A.47.C. -- 

Gron. Acl. Upf 1J42. p.g$. 

/.3. Idem. B.7.D.i,48. P. 16.V.7. A.43.C.25. 

Habitat iu Occano Europseo. 

Pinna dorfali unica. 

mediter-15. G. monopterygius cirra- 
raneus. tus, maxilla fuperiore cir- 

ris duobus, inferiore uni- 

co. D.54. P. 15. V. 2. A.44. C.-- 

Habitat in Occano Europaeo. 130. BLEN- 256 PISCES JUGULARES. Blennius. 

130. BLENNIUS. Caput declive, teclum. 

Membr. branch. rad. VI. 
Corptis lanceolatum. Pinnce ve7i- 
trales didaclylae, muticae. Pin- 
na ani diftincla. 

* Caput crijlatum. 

Galerita. 1. B. crifta capitis transverfa 
cutacea. Art. gen. 27. 
fyn. 44- 
Habitat in Oceano Europaeo. 

criftatus. 2. B. crifta fetacea longitu- 
dinali inter oculos. Gron. 

miif. 1. 11. 75. B.5.D.26. P. 14.V.3. A. 16. C. 11. 

Habitat in Indiis. 

cornutus.3. B. radio fimplici fupra o- 

culos, pinna dorfali folita- 

ria. Muf.Ad.Fr.2. p... D.33. P. 15.V.2. A.23. C. 12. 
Amcen. acad. 1 . p. 3 1 6. Blen- 

nius pinnis ocularibus fu- 

bulatis, pinna ani officu- 

lorum XXVI. D.34. P. 15.V.2. A.25. C. 1 1. 

Habitat in India. 

ocellaris.4. B. radio fimplici fupra o- 

culos, pinna dorfali ante- 

riore ocello ornata. Muf 

Ad. Fr. 2.p. D.ii,i5.P.I2.V.2.A.i6.C.ii. 

Art. gen. 26. fyn. 44. Blen- 

nius fulco inter oculos, 

macula magna in pinna 

dorfali. D.— P. 12. V. 2. A.-17. C.26. 

Habitat in Europa. 

Gattoru-5. B. pinnulis fuperciliorum 
gine. nuchseque palmatis. D.30.P. 13. V.2. A. 2 1. C. 12. 

Muf. Ad. Fr. x. p. 68. Blen- 
niusvertice fuperciliisque 
ciliato criftatis. D-lt- P. 14- V. 2. A.20. C. 13. 

Art. PISCES JUGULARES. Blennius. 257 

Art. gcn. 26. fyn. 44. Blen- 

nius pinnulis 2. ad ocu- 

los , pinna ani officulo- 

rum XXIII. D.4f.P.i4.V.2.A.23.C.i2. 

Habitat in Europa. 

fuperci- 6. B. pinnulis fuperciliorum 
liofus. palmatis , linea laterali 

curva. 
Amcen. acad. 1. /. 317. 

Blennius pinnulis ocula- 

ribus breviffimis palmatis, 

linea laterali curva. D.|^.P.i2.V. 2. A.26. C.12. 

Gron. muf 2. n. 172. /. 5. 

/. 5. Blennius officulis 

anterioribus pinnae dorfa- 

lis majoribus. D.ff. P.15.V. 2. A. 28. C.12. 

Habitat ih India. 

Caput absque criflis. 

Pholis. 7. B. capite laevi, linea late- 

rali curva fubbifida. D.-|f.P.i4.V. 2. A.ig. C. 10. 
Art. gen. 2"]. fyn. 44. (6° 

Pholis) 1 1 6. Blennius ca- 

pite, fummo acuminato, 

maxilla fuperiore longio- 

re. D.36.P.--V.2. A.28. C.-- 

^w/.w///2.7/.i75.idem.B.6.D.||.P.i3.V.2. A. 19. C.io. 
Habitat in Oceano 6^ Mari Mediterraneo. 

Gunnel- 8. B. pinna dorfali ocellis X 
lus. nigris. Muf. Ad. Fr. 1. 

/. 69. D.77.P.10.V.2.A.43.C.16. 

Art. gen. 2j. fyn. 45. Blen- 
nius maculis circiter X 
nigris, limbo albo, utrin- 

que adpinnam dorfalem.D.78.P.n.V. 2. A.-j 2 ¥ . C. - - 
Habitat in Oceano Atlantico. 

muftela- 9. B. pinna dorfali anteriore 
ris. triradiata. Muf. Ad. Fr. 

\. p. 69. D.3,43.P.i7.V.2.A.29.C.i3. R 3. B. 258 PISCES JUGULARES. Blennius. 

[3. B. pinna dorfi anteriore ra- 
diis 3. pofteriore 40. Muf 

Ad. Fr. 1. p. 69. D.3,40.P.i6.V.2.A.28.C.i2. 

Habitat in India. 

vivipa- 10. B. ore tentaculis duobus. 
rus. Art. fyn. 45. Blennius ca- 

pite dorfoque fufco-fla- 

vefcente lituris nigris, 

pinna ani flava. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 69. i- 

dem. D.80.P.19.V.2.A.66. C.-- 

Gron. muf 1. p. 65. i- 

dem. D.--P.19.V.2.A. --C. -- 

Gron. Acl. Upf 1742. /. 87. 

idem. D. --P.19.V.2. A. - - C. - - 

Ac7. Stockh. 1748. p. 32. /. 2. 

Tanglake. D. 79.P.20.V.2. A. 70. C. - - 

Habitat in M. Europaeo. 
Vivos parit fcetus, quod fingulare. 

Lumpe- 11. B. corpore areolis dorfa- 
nus. libus fufcis. 

Art. fyn. 45. Blennius cir- 
ris fub gula pinniformi- 
bus quafi bifidis, areolis 
dorfi transverfis. 
Habitat in Europa. 

raninus. 12. B. pinnis ventralibus fub- 

fexfidis, cirro gulari. D.66.P.22.V. |. A.60. C.30. 
Habitat in Sveciae lacubus. 

Cum radii pinnarum ventraUum quidcm 6, fed 2 primo- 
res in utraque fetacei fint , 6° tanquam veri Ziabendi, 
poterit forte pifcis ad hoc genus referri ob habitum cum 
duobus prcecedentibtis. 131. OPHI- PISCES JUGULARES. Ophidion. 259 131. OPHIDION. Caput nudiufculum. 

Membr. branch. patula radiis V. 

Corpus enfiforme. Pinna dor- 
falis anique unita caudae. Pin- 
nse ventrales radiis duobus: 
exteriore fpinofo. 

barba- 1. O. maxilla fuperiore cir- 
tum. ris quatuor. Art. gen. 25. 

fyn. 42. 
Habitat in Europa auflrali. 

imberbe. 2. O. maxillis imberbibus, 

cauda obtufiufcula. 
Art. gen. 25. fyn. 42. O- 

phidion cirris carens. 
Fn. fvec. 289. Idem no- 

men. D.79.P.11.V.2. A.41.C.18. 

Habitat in Europa. 

macroph-3. O. maxillis imberbibus, 

thalmum. pinna caudae acuminata. D.69.P.15.V.6. A.62. C.12. 
Habitat in M. Mediterraneo. E. Brandcr. R 2 III. THO- 2 6o PISCES THORACICI. Cyclopterus. 

III. THORACICI. 

132. CYCLOPTERUS. Caput obtufum. Maxillse 

denticulatse. 
Membr. branch. radiis IV. 
Corpus fquamis offeis diftan- 

tibus angulatum. Pinnce 

ventrales connatse in ro- 

tatam. 

Lumpus. 1. C. corpore fquamis offeis 
angulato. Mitf. Ad. Fr. 

*• P> 57- 
Fn. fvec. 275. //. fcan. 

188. Cyclopterus. D.o:2i.P.20.V.6. A. 10.C.9. 

Art. gen. 62. fyn. 87. Cy- 

clopterus. 
Gron. muf n. 127. Cyclop- 

terus. D. 2 1 . P.20. V. 1 5 . A. 1 o. C. 1 2. 

Habitat in Oceano Balthico & Septentrionali. 
Affinitas fumma cum cartilaginofo Acipenfere. 

nudus. 2. C. corpore nudo. Muf Ad. 

Fr. 1. p. 57. t. 27./. 1. B.1.D.6.P.21.V.4.A.--C.10. 
Habitat in India. 

133. ECHENEIS. Caput pingue, nudum, depres- 

fum: fupra planum, margina- 
tum , transverfe fulcato - fer- 
ratum. 

Membr. branch. radiis X. 

Corpus nudum. 

Remora. 1. E. cauda bifurca, ftriis ca- 

pitis 18. 
Amcen. acad. 1. p. 320. E- 

cheneis. D.22.P.28. V.5. A.22.C.16. 

Art. gen. 1 5 . fyn. 28. Eche- 

neis. Gron. PISCES THORACICI. Echeneis. 261 

Gron. muf. 1. ;/. 33. Eche- 

neis. D.22.P.25.V.6. A.22.C.17. 

Catesb. carol. 2. t. 26. Re- 

mora. 
Habitat in Pelago Indico. 
Capitis clypco adhozret a/iis. 

Neucra- 2. E. cauda integra , ftriis 

tes. capitis 24. D.37.P.21.V.5. A.37.C.16. 

Vallifn. nat. 1. /. 44. 
Hajfelqv. itin. 324. //. 68. 

Echeneis Naucrates. 
Habitat in Pelago Indico. 
Diflfcrt a pr&cedenti cauda longiore, co?pore wajore, pin- 

nis acittioribus. 

134. CORYPFLENA. Caput maxime truncato-de- 

clive. 
Membr. branch. radiis V. 
Corpus\ Pinna dorfalis longi- 
tudine Dorfi. 

Hippu- 1. C. caudabifida, radiis dor- 
rus. falibus LX. Lcefl. epifll. D.60.P.21.V.6. A.26.C.18. 

Osbeck itin. 307. B.10.D.60.P. 19. V.6. A.27.C.20. 

Art. gen. 15. flyn. 29. Co- 

ryphaena cauda bifida. D. - -P. 20.V.6. A. -- C.18. 
Habitat in Pelago ; Nautis Dorado diclus a colorc flplen- 
didiflfimo. 

Equife- 2. C. cauda bifurca, radiis 
lis. dorfalibus LIII. 

Osb. itin. 308. Dorado. B.6.D.53.P.19. V.6. A.23.C.20. 
Marcgr. brafl. 160. Guara- 

capema. 
Habitat in alto Pelago. 
Pulcherrimus, a priori parum difllinclus. 

pentada-3. C. maculis nigris quinis 

£lyla. verfus caput longitudi- 

nalibus. 

Acl. Stockh. 1740. p. 460. 

/. 3. /. 2. Blennius ma- 

R 3 culis 262 PISCES THORACICI. Coryphaena. 

culis 5 utrinque verfus 

caput nigris. B.^.D.^.P.u.V.f A.^.C.13. 

Valetit. amb. 5. p. 435. /. 

292. Rievier Dolfyn. 
Will. icht. app. 7. t. 8. /. 2. 
Habitat in India. 

Novacu- 4. C. capite pinnisque can- 
la. cellatis lineis caerulefcen- 

tibus. 
Art. gen. 15. fyn. 29. Co- 
ryphaena palmaris pulchre 
varia. dorfo acuto. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

Pompi- 5. C. dorfo fupra lineam la- 
lus. teralem curvam fafciolis 

flavefcentibus piao. B. 5.D. 7 VP.i4.V.6.A. T \.C.i6. 
Art. gen. 16. fyn. 29. Co- 

ryphaena cauda aequalijli- 

nea laterali curva. 
Habitat in Pelago. 
Corpus pingue. poflice attenuatum. Linea lateralis curva, 

flavefcetis. Lineolse dorfi laterales curva, flavefcentes. 

Caput obtufum. Maxilla inferior adfcendens. Os valde 

dehifcens , maxillis latere cohairentibus , intus fcabrum. 

Capitis latera cavernofa dentata. Pinna dorfalis prior 

unitapofleriori. Pinnae pe6lorales admodum acuminatoz. 

135. GOBIUS. Caput poris 2 inter oculos approxi- 

matos: altero anteriore. 
Membr. branch. radiis IV. 
Pznnce ventrales unitae in ovatam 
1 2 - radiatam. 

niger. 1. G. pinna dorfi fecunda ra- 

diis quatuordecim. D.6,i4.P. 18.V. i-o.A.i 1.C.14. 

Art. gen. 28. fyn. 46. Go- 

bius e nigricante varius, 

pinna dorfi fecunda offi- 

culorum 14. D.6,i4.P.i7.V.--A.i4.C.-- 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 74. idem. 

Osbeck. PISCES THORACICI. Gobius. 263 

Osbeck. iter. 131. Apocryp- 

tes cantonenfis. D.6,i4.P.io.V.i2.A.i3.C.i8. 

Habitat in Europa, Afia. 

Paganel-2. G. pinna caudae dorfali- 
lus. que fecunda bafi purpura- 

fcente, priori linea lutea 

terminali. 
Art. gen. 29. fyn. 46. Go- 

bius linea lutea transverfa, 

in fummo pinnas dorfalis 

primae. 
Haffelqv. itin. 326. Gobius 

Paganellus. D.6,i7.P.i7.V.i2.A.i6.C.20. 

Habitat in Mari Mediterraneo. 

Eleotris. 3. G. pinna ani radiis novem. 

C/iin. Lagerjir. 28. B.5.D.6,i 1.P.20.V.10.A.9.C.10. 
Osbeck. itcr. 260. Gobius 

chinenfis. B.5.D.6,i 1.P.18. V.8. A.8.C.12. 

Amcen. acad. 1. p. 311. Tra- 

chinus capite inermi nu- 

do , pinnis pe6loralibus 

coadunatis. D.6, 1 o.P. 1 6. V. 1 2. A. 1 o.C. 1 4. 

Gron. muf 2. ?i. 169. Eleo- 

trispinnisventralibuscon- 

cretis? D.6,i2.P.-- V.io. A.9. C. -- 

Habitat in China. 

Aphya. 4. G. fafciis etiam pinnarum 

fufcis. D.6,i6.P.i8.V.i2.A.i 4 .C.i3. 

Art. gen. 29. fyn. 49. Go- 
bius uncialis pinna dorfi 

fecunda officulorum 17. D.6,i7.P.i7.V. 6. A.i 1. C. -- 
Habitat in Nilo. 

Jozo. 5. G. radiis dorfalibus emi- 

nentibus fetaceis. D.6,i3.P.i6.V.i2.A.i3.C.i4. 

Art. Gen. 29. fyn. 47. Go- 

bius pinna ventrali cseru- 

lea, officulis pinnae dor- 

falis fupra membranam 

affurgentibus. 
Habitat in Europa auflrali. 

R 4 6. G. 264 PISCES THORACICI. Gobius. pectini- 6. G. dentibus maxillas infe- 
roftris. rioris horizontalibus. 

Chin. Lagerjlr. 29. /. 3. D.5,26.P.i9.V.i2.A.25.C.i5. 

Osbeck. iter. 130. Apocry- 
ptes chinenfis. B.5.D.5,26.P.i8.V.io.A.26.C. - - 

Habitat in China. 

anguilla-7. G. pinna dorfali unica. D.52. P.12. V.io. A.43.C.12. 
ris. Habitat in China. 

Corpus lubricum Anguillce pingue, fubrfiaphana cute ut ve- 
nce transpareant. Finnoz omnes rubraz : Dorfalis & Ani 
in caudam excurrentes. Os funum rfentibus exfertum. 
Pinnoz peclorales valrfe parvoz, rotundatoz. i<6. COTTUS. Caput corpore latius fpinofum. 
Membr. branch. radiis VI. 
Corpus . . . cataphra- 1 . C. loricatus ; roftro ver- 

£tus. rucis 2 bifidis, capite fub- 

tus cirrofo. 

Art. gen. 49. fyn. 77. fpec. 

87. Cottus cirris pluri- 

mis, corpore oclagono. D. -j%. P. 1 5. V. \. A. 6. C. 1 1 . 
Muf.Ad.Fr. i.p. 70. idem. D.5,7.P. 16. V. 2. A. 7. C.n. 
Habitat in M. Europaeo. 

quadri- 2. C. verrucis capitis 4 os- 
cornis. feis. Fn. fvec. 278. Syfl. 

nat. 6. p. 47. /. 4. /. 3. 

Muf Arf. Fr. 1. p. 70. t. 

32. / 4. 
Art. gen. 48. fpec. 84. Cot- 

tus fcaber, tuberculis 4 

corniformibus in medio 

capite. D.g, 1 4.P. 1 7.V.4. A. 1 4.C. 1 2. 

Habitat in M. Balthico. 

grun- 3. C. gula ramentis villofa, 
niens. corpore nudo. Muf Ad. 

Fr. 2. p. D.2,26.P.i8.V4,A.22.C.i2. 

Varietas alia. D.2,2i.P.22.V4-.A.i6.C.i2. Gron. 1 PISCES THORACICI. Cottus. 265 

Gron. mufl 1. ;/. 106. Cottus 

alepidotus varius, maxilla 

inferiore longiore multum 

cirrata. D.^ 3 -. P. 23.V.3. A.19. C.15. 

Marcgr. braf. 178. Nigvi. 
Will. icht. app. t. 4. /. 1. 

Gallus grunniens. 

Habitat in America. • \^ 

C 
fcaber. 4. C. capite ftriis corporisque 

fquamis ferratis, linea la- 

terali elevata. B.7.D.9.1 1.P.2.V4. A.n.C(i2. 

Habitat . . 

r . . k : 

Scorpius.5. C. capite fpinis pluribus, 

maxilla fuperiore paulo 

longiore. 
lf.fcan.325. Ulka. D.9,i6.P.i6.V.3.A.i2.C.i2. 

Art. gcn. 49. fyn. 77. fpcc. U_ " 

86. Fn. fvcc. 280. Cot- 

tus alepidotus, capite po- 

lyacantho, maxilla fupe- 

riore paulo longiore. D.7,i7.P.i4.V.4. A.13. C.8. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 70. Cot- 

tus idem. D.10,14. 

Gron.muf 1. ;/. 104. idem. D.io, 14.P. 16.V.4.A. 10.C.12. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Gobio. 6. C. laevis, capite fpinis dua- 

bus. 
Art. gen. 48. fyn. 76. fpec. 

82. Cottus alepidotus gla- 

ber, capite diacantho. D.7,i7.P.i4.V.4. A.13. C.8. 
Fn. fvec. 279. idem. D.7,i8.P.i4.V.4.A.i3.C.io. 

Gron. muf 2. n. 166. Ura- 

nofcopus capite utrinque 

monacanthio. D.7, 18.P.14.V.4.A.12.C.13. 

Habitat in Europae fluviis. 
Nidum in fundo format, ovis incubat. R 5 137. SCOR- 266 PISCES THORACICI. Scorpsena. 

137. SCORPyENA. Caput magnum , aculeatum : 

Oculi vicini. Dentes ma- 
xillis , palato faucibusque. 

Membr. branch. radiis VII. 

Corp2is . . . 

Porcus. 1. S. cirri ad oculos nares- 

que. D.ff. P.18.V7. A.f. C.15. 

Muf Ad. Fr. \.p. 68. Zeus 

cirris fupra oculos & 

nares. D.|f P. 18. V.£. A.£. C.12. 

Art. gen. qj.fyn. 75. Scor- 

psena pinnulis ad oculos 

& nares. D.^f P. 16. V. £. A.f. C. -- 

Haffelqv. itin. 330. idem. D.|f. P.16. V.6. A.|. C.13. 
Habitat in M. Mediterraneo, Oceano. 

Scrofa. 2. S. cirris ad labium inferius. 
Art. gen. 47. fyn. 76. Scor- 

paena tota rubens, cirris 

plurimis ad os. D. - - P. 19. V.-- A. — C.-- 

Gron. ntuf 1. «.103. Scor- 

paena capite cavernofo, 

cirris geminis in maxilla 

inferiore? D.^f. P. 15. V— A.6. C. 13. 

Habitat in M. Mediterraneo. 

138. ZEUS. Caput compreffum, declive : Lab. fu- 

perms membrana transverfa forni- 
cata. Lingua fubulata. 

Membr. branch. radiis VII perpendi- 
cularibus : infimo transverfo. 

Corpus compreffum. 

Vomer. 1 . Z. cauda bifurca , fpina 
ante pinnam ani decum- 
bente. 
Brown. jam. 454. Rhom- 
boida alepidota argentea, 
pinnis omnibus brevibus. 

Muf PISCES THORACICI. Zeus. 267 Miifi Ad. Fr. 1. /. 66. t. 
31. /. 9. Zeus cauda bi- 

furca. D.8.^V p - i8 - v -4- A -tV C - 2 °- 

Habitat in America. 
Color argentcus. Pinna dorfi antcrior radiis 4 : pofilerio- 

ribus difiinclis brcviffiunis fpinofis; fpinoz 2. pone anum. 

Linea lateralis valde curva. 

Gallus. 2. Z. radio dorfali decimo 
analique fecundo corpo- Faber. Aper. re longioribus. Ze- Artcd. gen. 35. fyn. 78. 

us cauda bifurca. 
Gron. muf. 1. n. 108. idem. D. ¥ 9 T . P. 20. V. 6. A.-^. C.17. 
Brown. jani. 455. Rhom- 

boida majoralepidota,ra- 

diis anterioribus pinnse 

dorfalis & ani long-iffimis. 
Marcgr. brafi 161. Abu- 

catuia. 
Habitat in America. 

Z. cauda rotundata, lateri- 

bus mediis ocello fufco. D. 1 o, 2 3 . P. 1 3 . V. \. A. ¥ 4 T . C. 1 3 . 
Art. gen. 50. fiyn. 78. Zeus 

ventre aculeato, cauda in 

extremo circinata. 
Miifi Ad. Fr. 1. p. 67. /.31. 

f. 2. Zeus ventre aculea- 

to, cauda rotundata. D. 10,23.^.13. V. T . A.21. C.15. 
Gron.mufii. 72.107. idem.D. 10,2 i.P.i3.V.7.A.4,22.C.i4. 
Habitat in Pelago. 

. Z. cauda aequali, corpo- 

re rubente. 
Art. gen. 50. fiyn. 78. Zeus 

cauda sequali totus ru- 

bens, roftro reflexo. D.9,23.P.i4.V.|. A.-^.C. - - 
Habitat Romae, Genuae. D.io,24.P.i4.V. T a * r - 139. PLEU- 268 PISCES THORACICI. Pleuroneaes. 

139. PLEURONECTES. (*) Caput: Oculi ambo in 

eodem latere capitis. 

Membr. branch. radiis 
IV - VII. 

Corpus compreffum, la- 
tere altero dorfum, 
altero abdomen refe- 
rente. 

* Oculis a latere dextro. 

Achirus. 1. P. oculis dextris, corpore 
glabro, pinnis pectorali- 
bus nullis. Gron. vmf. 

1. n. 42. D.60.P.0.V.4. A.48. C16. 

Habitat Surinami. 

Corpus brwmeum lineis nigris transverfis raris. Latus 
finiflrum capitis cirrofum. 

trichoda-2. P. oculis dextris, corpore 
ctylus. afpero, pinnis peclorali- 

bus filiformibus. D.53. P.4. V. 5. A.43. C. 16. 

Art. gen. 18. fyn. 33. fpec. 
60. Pleuronectes afper ca- 
nefcens,pinnis lateralibus 
vix confpicuis. 
Habitat in Amboina. 
Corpus fttfcum, maculis obfcuris variitm. 

lineatus. 3. P. oculis dextris , lineis 
lateralibus feptem trans- 
verfis. 
Pleurone6t.es fufcus fubro- 
tundus glaber, lineis fe- 
ptem nigris transverfali- 
bus inter pinnam peftora- 
lem & caudam. Brown. 
jam. 445. Paffer 

(*) Pleuronectes intcr omnia animaiia fingularis oculis ambobns ab codem latcrc ca- 
pitis 6° corporc latcre altcro /upcriore colorato, altero inferiore pallido, na- 
tatu obliquo. PISCES THORACICI. Pleurone&es. 269 gloffus Paffer lineis transverfis no- 

tatus. Sloan. jatn. 2. p. 

277. t. 246. /. 2. Raj. . 
pifc. 157. 
Habitat in America. 

ocella- 4. P. oculis dextris, corpore o- 
tus. cellis 4 atris iridibus albis. D.66. P.3.V.6. A.55. C. 14. 

Habitat Surinami. 
Pinna dorfalis plicata. Pinna caudce fafcia ?iigra. 

lunatus. 5. P. oculis dextris, punctis 

ocellisque dimidiatis cae- 

ruleis fparfis. 

Catesb. car. 2. p. 27. /.27. 

Solea lunata & pun6tata. 

Habitat in America Scptentriona/i. 

Hippo- 6. P. oculis dextris, corpore 

toto glabro. Fn.fvec.^02. 
Art. gen.17. fyn. 31. Pleu- ' 

rone<5tes oculis a dextra 

totus glaber. D.105.P.15. V.6.A.79.C. - - 

Gron. muf 2. n. 158. idem. D. 102.P.16.V.6.A.78.C. 19. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Cyno- 7. P. oculis dextris, corpore 
gloffus. oblongo glabro, dentibus 

obtufis, cauda fubrotun- 

da. Gron. muf i.n. 39. D.i 12.P.1 1.V.6.A.102.C.24. 
Habitat in Oceano Belgium alluente. 

Plateffa. 8. P. oculis dextris, corpore 

glabro, tuberculis 6 capi- 

tis. Fn. fvec. 301. 
Art. gen. 17. fyn. 30. Pleu- 

rone6tes oculis & tuber- 

culis 6 in dextra capitis, 

lateribus glabris, fpina ad 

anum. 
//. Wgot. 179. nomen Fn 

fvec. 
//. fcan. 326. Pleurone6t.es 

Slatvar. D.77.P.12.V.6.A.55.C. -- 
D.74.P.n:6.V.6.A.54.C.2o. 
D.76.P.12.V.6.A.54.C.17. Gron. 270 PISCES THORACICI. Pleurone6t.es. 

Gron. muf. i. n. 36. nom. 

Arted. D.72.P.12. V.6. A.51. C.20. 

Habitat in M. Europaeo. 

Flefus. 9. P. oculis dextris, linea la- 

terali afpera, fpinulis ad 

pinnas. Fn. fv. 300. D.55. P. 1 1. V.6. A.40. C.14. 
Art. gen. 17. fyn. 33. Pleu- 

rone6les oculis a dextris, 

linea laterali afpera, fpi- 

nulis fuperne ad radices 

pinnarum , dentibus ob- 

tufis. 
Art.fpec. 59. Pleurone6tes 

linea laterali afpera, fpi- 

nulis adradices pinnarum 

in latere oculato. D.61. P. 12. V. 6. A.42. C.19. 

Gron. muf 1. n. 40. idem. D.62. P. 12. V.6. A.43. C.14. 
It. fcan. 326. idem. D.54.P.1 i:io.V.6.A.4i.C.i7. 

Habitat in M. Europaeo. 

Limanda.io. P. oculis dextris, fqua- 
mis afperis, fpina ad a- 
num , dentibus obtufis. 

Art. gen. 17. fyn. 33. D.79. P. 12. V. 6. A.60. C. - - 
Habitat in M. Europseo. 

Solea. 11. P. oculis dextris, corpo- 

re afpero oblongo, ma- 

xilla fuperiore longiore. 
Art. gen. 18. fyn. 32. fpec. 

60. Pleurone6les maxil- 

la fuperiore longiore, cor- 

pore oblongo , fquamis 

utrinque afperis. D. 91. P.9. V. 5. A.74. C. 14. 

Fn. fvec. 299. idem. 
It. Wgot. 178. Pleurone£tes 

Tunga. D.7i.P.8:7.V. 5. A.40. C.40. 

Habitat in M. Europseo. 

Lingua- 12. P. oculis dextris, ano fi- 
tula. niftro, dentibus acutis. 

Art. gen. 17. fyn. 31. Pleu- 
ronecles oculis a dextra, 

ano PISCES THORACICI. Pleuroneaes. 271 

ano ad latus finiftrum, 

dentibus acutis. D.65.P.9.V. — A.45.C. -- 

Gron. mufi 1. n. 41. idem. D.68.P.10.V.6. A.55.C.19. 
Habitat in M. Europaeo. 
* * Oculis a latere finijlro. 

Rhom- 13. P. oculis finiftris, cor- 
bus. pore glabro. Art. gen. 

18. fyn. 31. D.76.P.10.V.6.A.57.C.-- 

//. Wgot. 178. Pleurone6t.es 

Pigghvarf. D.71.P.12.V.6.A.61.C.18. 

Gron. mitf. I. n. 43. nom. 

Arted. D.78. P.10.V.6. A.56.C.16. 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Maximus Domitiani tempore captus, ttnde Senatus confult. 
Ex hoc tempore, jam Cozfar figuli tua cajlra fequantur. 

maximus.14. P- oculis finiftris, corpo- 
re afpero. Art. gen. 18. 

fyn. 32. D. 70. P.11.V.6. A.50. C.17. 

Fn. fvec. 298. idem. D.64.P.1 i.V.6. A.48. C.16. 

It. Gottl. 178. idem. D.59.P.12.V.6. A.39. C.16. 

Gron. muf 2. n. 159. idem. D.65.P.13.V.6. A.50. C.16. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Paffer. 15. P. oculis fmiftris, linea 

laterali finiftra aculeata. 
Art. gen. 18. fyn. 32. 

Pleuronectes oculis a fi- 

niftra , linea laterali a- 

culeata. D.66. P.9. V.6. A.50. C. - - 

Habitat in Oceano Europaso. 

papillo- 16. P. oculis finiftris, linea la- 
fus. terali curva, corpore pa- 

pillofo. D.58.P.i2.V.5:6.A.42.C.i6. 

Marcgr.braf 181. Aramaca. 
Habitat in America. 140. CH^E- 272 PISCES THORACICI. Chaetodon. 

140. CFLETODON. (*) Caputi Dentes fetacei, fle- 

xiles, confertiffimi, nume- 
rofiffimi. 
Membr. branch. radiis VI. 
Corpus piclum. Pinna dorfi 
anique carnofa fquamofa. 

cane- 1. C. fpinis dorfalibus 2, ra- 
fcens. dio tertio longiffimo fili- 

formi , aculeo utrinque 

ad os, cauda bifida. 
Art.fpec.q5. Chaetodon ca- 

nefcens , aculeo utrin- 

que ad os, officulo tertio 

pinnse dorfalis fetiformi 

longiffimo. D. T V P. 1 7 . V. f A. ¥ V C. 1 6. 

Habitat in Indiis. 

argen- 2. C. fpinis dorfalibus 3, cau- 

teus. da bifida , pinnis ventra- 

libus ex fpinis duabus. 

Chin. Lagerfir. 26. D. 3 V P.26.V^. A.-jV C.17. 

Habitat in Indiis. 

acumina-3. C. fpinis dorfalibus 3 : ra- 
tus. dio tertio longiffimo. 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 63. t. 33. 
/. 3. Chaetodon fafciis 3 
fufcis, pinna dorfali feti- 

formi. D.-&.P.i6.V.£. A. T |.C.i 7 . 

Habitat in Indiis. 

pinnatus.4. C. fpinis dorfalibus 4, pin- 
na dorfali analique lon- 
giffima. 
Muf. Ad. Fr. p. 64. /. 33. 
/. 6. Chsetodon grifeus, 
fafcia frontali apiceque 
caudse albis. D.^.P- 18 - v -i- A.28.C.18. 

Chin. 

(*) Choetodon Caiida pinna bifida, i, 2, 5, 10, II, 14, 18. 
Rofiro cylindrico elongato, 8, 12, 16. 
Radio pinntz dorfii 3 /. 4 longififimo, I, 3, 5» x 3- PISCES THORACICI. Chaetodon. 273 

Chin.LagerJlr.2*). idem. D. 30.P. i8.V.|. A. 28.C.18. 
Habitat in Indiis. 

cornutus.5. C. fpinis pinnae dorfalis 7, 

cauda bifida, radio dor- 

fali tertio longiffimo. 
Art. fyn. 92. Chaetodon a- 

culeis 2 brevibus supra 

oculos, officulo tertio 

pinnse dorfalis longiffimo. D. £ s . P. 1 8. V. ^ . A. T 3 F . C. 1 6. 
Habitat in Indiis. 

puncta- 6. C. fpinis pinnae dorfalis 8, 
tus. pinnis pectoralibus fal- 

catis. B. 4 .D.^VP.i7.V.f A.^.C.17. 

Habitat in Afia. Muf Ac. Hohnenf. 

Corpus albidum f argenteum punfiis fufcis, pone anum di- 

latatum, figura Cyprini. Oculi magni, rubri. Linea 

lateralis furfium curva. Radii 3 pr'nni p. ani diflantes. 

arcuatus. 7. C. fpinis pinnae dorfalis 8. 

arcubus 4 albis. 
Mufi Ad. Fr.\. p. 61. t. 33. 

/.5. Chaetodonfufcus, ar- 

cubus 5 nigris. D.^.F.zo.V.^.A.-^j. C. 19. 

Art.fyn. 79. fipec. 91. Chae- 

todon niger, capite dia- 

cantho, lineis utrinque 4 

transverfis curvis. D. TT . P. ^. V. f A. ¥ V C. 1 7. 

Habitat in Indiis. 

roftratus.8. C. fpinis pinnae dorfalis 9, 
maculaque ocellari, ro- 
ftro cylindrico. 
Mufi. Ad. Fr. 1. p. 61. t. 
31.fi. 2. Chaetodon ro- 
ftratus, pinna dorfali po- 

ftice macula fufca. D.^.P. i^.V.-J.A.^.C. 14. 

Gron. mufi. 1. ;/. 109. Chae- 
todon macrolepidotus al- 
bo-flavefcens, roftro lon- 

S giffi- 

Chaetodontes, pulchrum pifcium piclorum Indice cohortem conjlitucntes, a me di- 
JHngvuntur fecundum fpinas dorfales. 274 PISCES THORACICI. Chaetodon. 

giffimo offeo, macula ni- 

gra ad pinnam dorfalem. D.-j 9 ^. P. 15. V.£. A.-^. C. -- 
Habitat in Indiis. 

nigricans.9. C. fpinis pinnae dorfalis 9, 

fpina laterali utrinque cau- 

dae integrse. 
Art. fpec. 90. Chsetodon ni- 

grefcens, cauda albefcen- 

te aequali utrinque acu- 

leata. D.-&.P. i6.V.f A.^yC. 16. 

Haffelqv. itin. 332. Chseto- 

donaculeis in utroquela- 

tere ad caudam duobus. D./3.P. 17.V. 6.A.^ 2 ff .C. 26. 
Habitat in Mari rubro. 

triofte- 10. C. fpinis pinnae dorfalis 

gus. 9, membranae branchio- 

ftegse 3, fafciis 5 nigris, 

cauda fubbifida. D. &. P. i. V. \. A. ■&. C. 1 6. 

Habitat in Indiis. 

lineatus. 1 1 . C. fpinis pinnae dorfalis 

9, fpina laterali utrinque 

caudse bifidae. 
Art. fpec. 89. Chsetodon 

lineislongitudinalibusva- 

rius, cauda bifurca utrin- 

que aculeata. D.^.P.i6.V.£.A.^V C - I o- 

Habitat in Indiis. 

macrole-12. C. fpinis pinnse dorfalis 

pidotus. 11, radio dorfali quarto 

filiformi longiffimo. 

Art. fpec. 94. Chsetodon li- 

neis utrinque^ nigris, ra- 

dio quarto dorfali lon- 

giffimo fetiformi. D.fi.P.-^.V. \. A.^\. C. 1 7. 

Gron. muf. 2. n. 194. Ch. 
officulis dorfalibus 3 acu- 
leatis, quarto fetiformi, 
7 fubfequentibus iterum 

aculeatis. D. |f P. 1 9. V. f A. ^, C. 1 6. 

Habitat in Indiis. 

13. C. PISCES THORACICI. Chaetodon. 275 

ftriatus. 13. C. fpinis pinnae dorfalis 

12, corpore ftriato, roftro 

prominente,caudaintegra. 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 62. t. 33. 

/.7. Chaetodonflavefcens, 

fafciis 5 fufcis. D.|f P.15.V4. A.-^-.C.i8. 

Art. fpec. 95. Chaetodon 

macrolepidotus, lineis u- 

trinque tribus nigris latis, 

linea quarta in cauda. D. 3-f.P. i6.V.£.A.-^.C.i7. 
Amcen. acad. 1. /. 313. La- 

brus roftro reflexo, fafciis 

lateralibus 3 fufcis. D.ff.P. 14.V4. A.^- c - J 7- 

Gron. muf. 1. n. 110. Chae- 

todon roftro longo offeo 

macrolepidotus albo fla- 

vefcens lineis transverfa- 

libus 4 brunneis. D. \\. P. 1 5 .V. £. A. ^ T . C. - - 

Habitat in Indiis. 

aruanus. 14. C. fpinis pinnse dorfalis 

12, cauda bifida, fafciis 

2 fufcis. 

Muf. Ad. Fr. I. p. 63. /. 33. 

/. 8. Chaetodon cauda bi- 

furca, fafciis 3 fufcis. D.^I.P.iS.V.I.A.^.C. 16. 
Habitat in Indiis. 
Frons alba efl. 

capiftra- 15. C. fpinis pinnae dorfalis 
tus. 12, corpore ftriato, o- 

cello fubcaudali. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 63. t. 

33. /. 4. Chaetodon pal- 

lidus, fafcia capitis ocello- 

que fubcaudali fufcis. D.-Jf P.14.V. {. A. ¥T .C. 18. 
Gron. muf. 2. n. 195. Chaet. 

macrolepidotus, linea ni- 

gra ad oculos, macula 

rotunda ad pinnam dor- 

falem . D. f *, P. - - V. f A. T V C. - - 

A/nosn. acad. 1. p. 314. La- 

brus roftro reflexo, ocello 

S 2 pur- 276 PISCES THORACICI. Chaetodon. 

purpureo iride albajuxta 

caudam. D. |f. P. 1 4. V. f A. T V C. - - 

Habitat in Indiis. 

vagabun-16. C. fpinis pinnae dorfalis 
dus. 13, corpore ftriato, ro- 

ftro cylindrico. D.Jf P.15.V4. A.24.C. 18. 

Muf Ad. Fr.2. p. - - Chae- 
todon roftratus. fafcia ni- 
gra trans oculos, triplici- 
que ad caudam. 
Habitat in Indiis. 

ciliaris. 17. C. fpinis pinnae dorfalis 

14, operculis fpinofis, 

fquamis ciliatis. 
Gron. muf. 2. n. 192. Ch. 

macrolepidotus , aculeis 

utrinque 2 in operculis, 

poftico longiffimo. D.||.P.26.V.f A.^.C. 1 7- 

Muf Ad. Fr. 1. /. 62. t. 

33. /. 1. Chsetodon gri- 

feus fafciis 4 fufcis. D.ff.P.20.V.-J. A. ^-.C. 18. 
Osb. iter. 273. Sparus fa- 

xatilis. D.|f.P.i6.V.6.A.^V c - 20 - 

Habitat in Indiis. 

faxatilis. 18. C. fpinis pinnae dorfalis 

14, pinnis ventralibus a- 

cuminatis, cauda bifida, 

dentibus emarginatis. 
Muf Ad. Fr. \.p. 64. Chae- 

todon cauda bifurca, fa- 

fciis 5 albis. D.f|.P. is.V.-J. A.^.C.15. 

Amcen. acad. i.p.512. Spa- 

rus fafciis 4 tranfverfis 

fufcis. D.^-i.P.i8.V.J-.A. T 2 T .C.i5. 

Gron. muf 1 . n. 89. Idem. D. \\. P. 1 7.V. \. A. T 2 T . C. 1 8. 
Habitat in India. 
Habitu toto Percoz a congencribus recedit. 10 . C. PISCES THORACICI. Chaetodon. 277 

rotundus. 19. C. fpinis pinnoe dorfalis 

22,1 fafciis quinque pal- 

Jidis. 

Muf Ad. Fr. 1. p. 64. Chae- 

todon rotundatus cinere- 

us, fafciis 5. D.ff.P.io.V.t.A.^.C.-- 

Habitat in Indiis. 

lanceola-20. C. fafciis tribus : ocula- 
tus. ri pe6torali longitudina- 

lique, cauda integra. 
Edw. av. 210. /. 210. Gva- 

pena. 
Habitat in India. 
Corpus oblongum, lanceolatum : fafcioz nigroz margine 

grifeoz 3 ; prima transverfa per oculos ; fccunda trans- 

verfa per thoracem; tertia a pinna dorfali anteriori 

ad pinnam caudoz. 

141. SPARUS. Caput: Dentes incifores vel lania- 

rii robufti; molares obtufiufculi, 
conferti. 
Membr. branch. radiis V. Oper- 

cula fquamofa. 
Corpus compreffum. 

* Macula nigra notati. 

Aurata. 1. S.lunulaaureainteroculos.D.| T .P.i5.V.6.A. T 3 F .C.i7. 
Art. gen. 25. fyn. 63. Sparus 

dorfo acutiffimo , linea 

arcuataaureainteroculos. D. 24. P. 1 7.V. 6. A. 1 4. C. - - 

Gron. muf 1. ;/. 90. idem.D.-Lf.P.i6.V. 6. A.-&. C. 20. 

Lafl. epifl. idem. D. £§. P. 15.V. 6. A. 1 i.C. 17. 

Haffelqv. itin. 337. idem. D.^.P.i 6. V. 6. A. T 3 T . C. 22. 
Habitat in Mari Mediterraneo 6° Oceano intcr Euro- 

pam Americamque. 
In meo exemplari macula nigra ad caudam. 
Romanis olim pretioflffimtts Sergi aucloritate ; Veneri 

facer. 

S \ 2. s. 278 PISCES THORACICI. Sparus. annula- 2. S. ocello nigro fubcaudali, 
ris. corpore flavefcente. 

' Art.gen. 37. fyn. 57. Spa- 
rus unicolor flavefcens, 
macula nigra annulari ad 
caudam. 
Habitat in M. Adriatico, infero. 

Sargus. 3. S. ocello fubcaudali, cor- 

pore fafciis nigris. D.^f.P. 16.V.6. A. T 3 F . C. 17. 

Art. gen. 37. fyn. 58. Spa- 

rus lineis tranfverfis va- 

rius, macula nigra infigni 

ad caudam. D.26.P. 14.V.6.A. 17. C. -- 

Habitat in M. infero. 

Melanu- 4. S. ocello nigro caudse, cor- 
rus. pore lineis longitudina- 

libus. 
Art.gen.37. fyn. 58. Spa- 
rus lineis longitudinalibus 
varius, macula utrinque 
ad caudam. 
Habitat in M. infero. 

Smaris. 5. S. ocello nigro laterali . 

pinnis pe6loralibus cau- 

daeque rubris. 
Art. gen. 36. fyn. 62. Sparus 

macula nigra in utroque 

lateremedio,pinnispecio- 

ralibus caudaque rubris. 
Habitat in Europa aujlrali. 

Msena. 6. S. ocello fufco laterali , 

corpore variegato. 
Art. gen. $b..fyn. 61. Spa- 

rus varius, macula nigri- 

cante in medio latere, 

dentibus 4 majoribus. 
Habitat in M. mediterraneo. 

faxatilis. 7. S. ocello fubcaudali, cor- 
pore candicante. Muf. FISCES THORACICI. Sparus. 279 

Muf. Ad. Fr. i.p. 65. Scise- 
na ocello ad bafin pinnse 
caudae. D.|£.P. i6.V.f A.-&.C. 16. 

Gron. mufl 2. n. 185. t. 6. 

/.3. Sparus roftro plagio- 

plateo, rufefcens, macula 

nigra iride alba ad caudam 

fubrotundam. D.|f P. 17.V.1, A.-^.C. 17. 

Habitat Surinami. 

Orphus. 8. S. ocello fubcaudali, ca- 

pite rufefcente , cauda 

integra. f 
Art. gen. 37. fyn. 63. Spa- 

rus varius macula nigra 

adcaudam in extremoae- 

qualem. D. 10. 

Habitat . . 

Rnbri. 

Hurta. 9. S. cauda bifida, corpore 
faciis transverfis rubris, 

dentibuslaniariisexfertis.D.^|. P. 16. V. 6. A.f. C. 17. 
Habitat in M. Mediterraneo. 
An Dentex 1 7 ? 

Erythri- 10. S. cauda fubintegra, cor- 
nus. pore rubro. Muf. Ad. Fr. 

2. p. . . D.ii.P.i6.V.6.A. T 3 ¥ .C. 18. 

Locfl. epifl. mfc. D.||.P. 17. V.6. A.^.C. 17. 

Art. gen. 36. fyn. 59. Spa- 
rus totus rubens, iride 
argentea. 
Habitat in M. Mediterraneo, Americano. 

Pagrus. 11. S. rubefcens, cute ad ra- 

dicem pinnarum dorfi & 

ani in finum producta. 

Art. gen. 36. fyn. 64. 

Habitat in Europa auflrali. S 4 * * • Li- 280 PISCES THORACICI. Sparus. 

Lineati. 

Boops. 12. S. lineis longitudinalibus 
obfcuris : inferioribus qua- 
tuor aureis argenteisque. 
Art. gen. 36. fyn. 61. Spa- 
rus lineis utrinque 4 au- 
reis ac argenteis longitu- 

dinalibus parallelis. D. 30. P.-- V.-- A. 19. C. -- 

Habitat in M. infero. 

Cantha- 13. S. cauda immaculata, cor- 
rus. pore lineis longitudinali- 

bus luteis. 
Art. gen. 36. fyn. 58. Spa- 
rus lineis utrinque luteis 
longitudinalibusparallelis, 
iride argentea. 
Habitat in M. infero. 

Chromis. 14. S. cauda bifida, radioven- 

tralium fecundo fetaceo. 
Art. gen. 37. fyn. 62. Spa- 

rus officulo fecundo pin- 

narum ventralium in lon- 

gamfetamquafiprodu6to.D.2 3.P. 17. V. 6. A. 12.C. -- 
Habitat in Europa auftrali. 

Salpa. 15. S. cauda bifida , lineis 

fulvis longitudinalibus u- 

trinque undecim. D.^. P. 16.V. 6. A. T 3 T .C. 17. 

Art. gen. 38. fyn. 60. Sparus 

lineis utrinque undecim 

aureis parallelis longitu- 

dinalibus. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

Synagris.16. S. cauda bifida rubra, 
corpore purpurafcente li- 
neis utrinque 7 aureis. 
Catesb. car. 2. p. 17. /. 17. 
Salpapurpurafcensvarie- 
gata. 
Habitat in America feptentrionali. 


Va- PISCES THORACICI. Sparus. 281 • ' • • Varii. 

Dentex. 17. S. cauda bifida, corpore 

variegato, dentibus qua- 

tuor majoribus. 
Art. gen. 36. fyn. 60. Spa- 

rus varius, dorfo acuto, 

dentibus 4 majoribus. D. 90. P. - - V. - - A. 1 o. C. - - 
Habitat in M. infero cV fupero. 

Spinus. 18. S. cauda bifida. fpinador- 

fali recumbente. D. £f .P. 1 6.V. Y .A. T V C x 6 - 

Zo/f. #j#. mfc. an idem ? D. \\. P. 1 7.V.|. A. T 3 T . C. 1 7. 
<?.?£. iter. 273. Sparus ja- 

vanenfis. * D.ff.P. 15. V.|. A.-^.C. 18. 

Habitat i/i Indiis. 
Corpus lituris ccertt/eis repandis variis piclttm. 

virgini- 19. S. cauda bifida, fafciis 

cus. duabus nigris transver- 

fis , lineisque caeruleis 

plurimis. D.ff.P. i8.V.f A. T V-C. 18. 

Habitat in America Septentriona/i. Muf De Geer. 
Opercula ftibferrata. Fafcia prior ab humeris per ocu- 
los ad maxil/am inferiorem^ altera ab /uimeris per 
latera thoracis ad pinnas peclora/es. Lineoz cozru- 
/eoz p/ttrcs, longitudinales, para/leloz. Caudoz pinna 
bi/oba, obtufa. 

Mormy- 20. S. cauda bifida, fafciis ar- 

rus. genteisnigrisqueplurimis. 

Art.gen.5j. fyn.62. Sparus 

maxillafuperiorelongiore, 

lineis utrinque duabus ni- 

gris transverfis parallelis. D. 23.P. 14.V. 6. A. 13.C. -- 
Haffelqv. itin. 335. Sparus 

Mormyrus. " D.^.P. 15.V4. A. T VC. 18. 

Habitat in M. infero. 

capiftra- 2. S. cauda integra, corpo- 
tus. re albo-reticulato. D.^\.P. 12.V4. A.^.C. 14. 

Habitat in America. Muf De Geer. 
Corptts ob/ongttm, figura P/. Hippoglofft. Squamoz laxce 
ante marginem fafcia a/ba ad angu/itm rcclum inflexa, 

S 5 uttde 282 PISCES THORACICI. Sparus. 

ttnde pifcis reticulattts. Dentes primores niagni 2 fit- 
periores, 4 inferiores. Pinna dorfalis longitttdinc fc- 
re dorfi. 

galilseus. 22. S. cauda integra, corpo- 

re fupra virefcente, fubtus 

albo. 7 
Haffclqv. itin. 343. n. 76. 

Sparus galilaeus. B.5.D.| T .P. 1 i.V.7. A. T 3 ^.C.20. 
Habitat in Lacu Genezareth Galiltzce. Pifcatura prodi- 

giofa Lttctz V. ex hoc pifcc. 

142. LABRUS. Capitt: Dentes acuti. 

Membr. branch. radiis VI. Oper- 

cula fquamofa. 
Corpus: Pinnae dorfalis radii pofti- 
ce ramento filiformi aucli. 

* Cauda bifttrca. 

Scarus. 1. L. appendicibus tranfverfis 

ad caudse latera. f 
Art. fyn. 54. Scarus au- 

ctorum. 
Habitat in Grseciae litloribus, Siciliam temts. 
Sttb Tiberio Claudio in deliciis, ritminans ; jecinora in 

Vitellii patina f clypeo minervai. Pifcis Jwdie olfcitrtts. 

cretenfis. 2. L. dentibus 4 virefcens, 
cauda bifurca. Art. gen. 

34- fyn. 57- t 
Habitat in Creta 6° adjaccntibtts. 

Anthias. 3. L. totus rubefcens, cauda 

bifurca. Art. fyn. 54. D. T <r 
Catesb. car. 2. p. 25. /. 25. 

Anthea IV. Rondel. 
Habitat in Europa Meridionali 6° America. 

Hepatus. 4. L. maxilla inferiore lon- 
giore, cauda bifurca, li- 
neis utrinque transverfis 

nigris. 

Labri ^ Spari genera ob affinitatem ettamnnm difficilius dijlingvuntur. PISCES THORACICI. Labrus. 283 

nigris. Art. %m. 35. 

fyn. 53. D.|f P.13.V.6.A.9.G-- 

Habitat in Mari Mediterraneo. 
Pinna dorfalis fiofl raJios ffiinofos, fiarte fufieriore, noia- 

tur macula nigra. Raj. 

grifeus. 5. L. cauda fubbifida, cor- 

pore fubgrifeo. 7 
Catcsb. car. 2. fi. 9. /. 9. 

Turdus pinnis branchia- 

libus carens. 
Habitat in America. 
Catcsbceus absque fiinnis fiecloralibus fiinxit ; an rite ? 

lunaris. 6. L. pinna caudae medio 
truncata, dorfali anique 
linea purpurea, labiis pli- 

catis. D.^.F.i^.V.lA.^.C.16. 

Gron. muf 2. n. 180. /. 6. 
/. 2. Labrus oblongus, 
caudabifurca, capitepur- 

purafcente. D. ■& . P. 1 7. V. \ -. A. T \. C. 1 4. 

Habitat in Indiis. 

opercu- 7. L. cauda bifida, corpore 

laris. fafciis 10, maculaque o- 

perculorum fufcis. Chin. 

Lagerflr. 24. D.^.P. l6.V.f A.^f. C. 16. 

Habitat in Afia. 

Pavo. 8. L. viridi caeruleo fangui- 

neo canoque varius, cau- 

da bifida. 
Art. gen. 34. fyn. 55. La- 

brus pulchre varius, pinnis 

pectoralibus rotundatis. 
Haffelqv. iter. 344. ;/. 77. 

Labrus Pavo. B.6.D.31.P. i^.V^.A.^.C. 16. 

Habitat in M. Mediterraneo ad Syriam. 

auritus. 9. L. cauda bifida, opercu- 
lis branchiarum pinnifor- 

mibus. D.|f P. 15.V.6.A.13.C. 17. 

Habitat in Philadelphia. Muf De Geer. 

10. L. 284 PISCES THORACICI. Labrus. 

falcatus. 10. L. pinna dorfali analique 

radiis quinqueprimis iner- 

mibus falcata. D./ 7 .P. 17.V. 5.A.^. C. 20. 

Habitat in America. Mttfi De Geer. 
Corpus latitudine Bramcc. argenteu/n. Radii 5 primi c 

moUibus dorfalis analisquc clongati. fcqucntibus ozqtta- 

libits. unde /toc pinnce falcatce. Dcntes acuti funt. 

Pinnoz ventrales parva. 

rufus. 1 1 . L. cauda lunata, corpore 

toto fulvo. Zcefi. D.23.P. 17.V.6.A. 12.C. 16. 

Catesb. car. 2. p. 11. t. 11. 

Turdus fiavus. 
Ilabitat in America. 

Cattda integra (fccttndum fpinas dorfalcs). 

margina- 1 2. L. fubfufcus, margine pin- 
lis. narum dorfi pectoralium- 

quefulvo. Loefb. epift. D. A.P. 17.V.6. A.f^.C. 17. 
Habitat in Pelago. 

ferrugi- 13. L. ferrugineus immacu- 

neus. latus, cauda integra. D.^.P. i6.V.^.A. T 3 y . C. 17. 

Habitat in India. 

Julis. 14. L. lateribus caerulefcenti- 

bus : vitta longitudinali 

fulva utrinque dentata. D.^ 9 T .P. i^.V.^. A. 13.C. 12. 
Art. gen. 34. fyn. 53. La- 

brus palmaris varius, den- 

tibus 2 majoribus maxil- 

lae fuperioris. D. 21.P. 14.V. 6. A. 14.C. -- 

Gro/t. mttf. 2. /1. 184. L. ob- 

longus nigricans, lateribus 

linea alba utrinque finua- 

ta varius. cauda indivifa. D.-o 9 T .P. i^.V.^-.A.^.C. 16. 
Habitat Genuae. 
Formofifftmits pifcis Eiiropozorum ob colores varios. 

paroti- 15. L. cauda integra, linea la- 

cus. terali curva, pinnis rufis, 

operculis coccineis. Muf. 

Ad. Fr. 2. p. . . D.^ T .P.i2.V.6.A.i4.C.i4. 

Habitat in India. 

16. L. PISCES THORACICI. Labrus. 285 

fuillus. 16. L. pinna dorfi ramen- 

tacea, macula nigra fu- 

pra caudam, fpinis dor- 

falibus g. 
//. Wgot. 179. Sparus 

Bergfnyltra. D. T 9 T .P. 13. V.^.A.-fo.C. 14- 

Habitat in O. Europaeo. 

ftriatus. 17. L. pinna dorfi ramenta- 
cea lineis albis fufcisque. 

Muf. Ad. Fr.i.p. D. |f . P. 1 7 . V. \. A. TT . C. 1 2 . 

Habitat in America. 

Gvaza. 18. L. fufcus, cauda rotunda- 
ta, radiis membranam fu- 

perantibus. Lcejl. epijl. D. ||. P. 1 6. V. 6. A. 1 3 . C. 1 5 . 
Habitat in Pelago. 

ocellaris. 19. L. pinna dorfi ramenta- 
cea, ocello in medio ad 
bafin caudae. Muf. Ad. 

Fr.z.p. . . D.M-P-i5.V.fA. T VC.i 3 . 

Habitat . . 

Tinca. 20. L. roftro furfum reflexo, 
cauda in extremo circu- 
lari. Art. gen. 33. fyn. 

56. D4f.P.i 4 .V.6.A. T VC-- 

Habitat in M. Britannico. 

bimacu- 21. L. pinna dorfi ramenta- 

latus. cea , macula fufca in la- 

tere medio & ad caudam. 

Muf. Ad. Fr. 1 . /. 66. Sciae- 

na macula fufca in medio 

corporis & fupra bafin 

caudse. D.i|.P.i5.V.f A. T V.C.-- 

Habitat in M. Mediterraneo. 

puncla- 22. L. pinna dorfi ramenta- 
tus. cea, lineis parallelis fufco- 

punctatis. Muf 286 PISCES THORACICI. Labrus. 

Mi/f. Ad. Fr. i. p. 66. Sciae- 

na lineis longitudinalibus 

plurimis fufco pun6latis. D. |-f . P. 1 4. V. {-. A. T 3 ¥ . C. 1 6. 
Gron. muf 1. n. 87. La- 

brus brunneus , officulo 

fecundo p. ventralium fe- 

tiformi. D.||.P.i5.V.f A.^.C.18. 

Habitat Surinami. 

Melops. 23. L. pinna dorfi ramenta- 
cea anique variegata, lu- 
nula fufca pone oculos. 

Muf. Ad. Fr. 2. p. . . D. £f . P. 1 3. V. \. A. T 3 3- C. 1 2 . 
Habitat in Europa auftrali. 

niloticus.24. L. cauda integra, pin- 
nis dorfi ani caudasque 
nebulatis. Muf. Ad. Fr. 

i.p... D.^P.i 4 .V.iA. T V.C.i7. 

Haffclqv. iter. 346. 11. 78. 

Labrus niloticus. D.^-J.P. i5.V.^.A. T 3 2-.C. 20. 

Habitat in /Egypto. 

offifagus.25. L. labiis plicatis, pinna 

dorfali radiis 30. D.|f P. 15. V.|.A. T VC. 13. 

Habitat in Europa. 

rupeftris.26. L. pinna dorfi ramenta- 

cea antice macula fufca. 
Muf. Ad. Fr. 1. % p. 65. Scise- 

na margine fuperiore cau- 

dae macula fufca notato. D.^.P. i4.V.^.A. T 3 ^.C. 13. 
Habitat . . 

Onitis. 27. L. pinna dorfi ramenta- 
cea, abdomine cinereo 
fufcoque maculato. Muf. 

Ad. Fr. 2. p. . . D.|f.P.i5.V4.A. T 3 T .C.i4. 

Habitat . . 

viridis. 28. L. viridis : linea utrinque 

caerulea. Art. gen. 34. D.-|-f. 
Habitat in M. Mediterraneo. 29. L. PISCES THORACICI. Labrus. 287 

lufcus. 29. L. cauda integra pinnis 
omnibus flavis, palpebra 
fuperiore nigra. Muf.Ad. 
Fr.2.p. . . D.tf. P.14.V.6.A.-&C14. 

Habitat . . 

livens. 30. L. pinna dorfi ramenta- 
cea , corpore fufco-livi- 
do. Muf. Ad. Fr. 2. p. D. |f . P. 1 4. V. f . A. ■&. C. 1 1 . 

Habitat . . 

Turdus. 31. L. oblongus viridis, iri- 
de aurea. Art. gen. 34. 
fyn. 57- D.||. 

Habitat in M. Europaeo. 

exoletus. 32. L. pinna dorfl ramenta- 
cea, corpore lineis caeru- 

leis, pinna ani fpinis 5. D.|4.P. i^.V.^.A.-^.C. 13. 
Habitat in Oceano Atlantico. 

chinenfis.33. L. pinna dorfi ramenta- 
cea, corpore livido, ver- 

tice retufo. D.||.P. 13. V.f A. T 5 ¥ .C. 12. 

Habitat in Afia. 

linearis. 34. L. oblongus, pinnse dor- 
falis radio ultimo inermi. 

Amcen. acad. 1.^.315. D.ff P. 12. V.£. A. 15. C. 12. 
Habitat in Indiis. 

~" Cauda intcgra (Jpinis dorfalibus adhuc ignotis). 

mixtus. 35. L. e flavo cseruleoque 
varius, dentibus anterio- 
ribusmajoribus. Art.gen. 

34- fyn- 57- 

Habitat Liburni. 

fulvus. 36. L. cauda integra, corpo- 
re fulvo. 
Catesb. car. 2. p. 10. /. 2. 
Turdus cauda convexa. 
Habitat in America. 37- L- 288 PISCES THORACICI. Labrus. radiatus. 37. L. cauda integra, oculis 
radiatis. corpore caeruleo 
maculato , fafcia pecto- 
rali caudaeque fulva. 
Catesb. car. 2. p. 12. t. 12. 
f 1. Turdus oculo ra- 
diato. 
Habitat in America. 

varius. 38. L. e purpureo viridi cae- 
ruleo nigroque varius. Art. 
gen. 35. fyn. 55. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

Merula. 39. L. caeruleo - nigricans. 
Art. fyn. 55. 
Habitat in Europa. 

Cynae- 40. L. luteus. dorfo purpu- 
dus. reo. pinna a capite ad 

caudam continua. Art. 
fyn. 56. 
Habitat in M. Mediterraneo. 143. SCL^NA. Caput . . 

Membr. brancJi. radiis VI. Oper- 

ctda fquamofa & totum caput. 
Corpus: Fojpula dorfi pro pinna dor- 

fali recondenda. Cappa. 1 . S. capitis lateribus fquama- 

rum ordine duplici. D. 4^.P. 16.V.-J. A. T 3 j.C. 17. 
Habitat in M. Mediterraneo. Lepifma. 2. S. pinna dorfali intra 2 
folia fquamea reconden- 
da. 

Habitat . . D.f£.P.ii.V.fA. TT .C.i 3 . 3- S. Scisena; gcnus medium ejl inter Labros & Percas, vix fufficientcr di/iindum. PISCES THORACICI. Sciaena. 289 

unima- 3. S. macula fufca in medio 

culata. utriusque lateris. D. £}. P- 1 5 • V. £. A. -fe. C. 1 7 . 

Habitat . . 

Umbra. 4. S. nigro varia, pinnis ven- 

tralibus integerrimis. Art. 

gen. 39. fyn. 65. D.i 1-24.P.1 7. V.^.A.f.G — 

Haffelq. iter. 352. n. 80. 

Sciaena umbra. D.10-26.P.18.V4. A.fC.18. 

Habitat in M. Mediterraneo. 

cirrofa. 5. S. maxilla fuperiore lon- 
giore, inferiore cirro uni- 
co. ^/.^«.38. D.^.P.i5.V.i.A.|.C.-- 

Gron. muf. 1. n. 92? 

Habitat in M. Mediterraneo 6° infero. 144. PERCA. Cap7it: Opercula, fquamofa ferrata. 
Membr. branch. radiis VII. 
Corpns pinnis fpinofis. 

* Pinnis dorfalibus 2 diflinclis. 

fluviati- 1. P. pinnis dorfalibus diftin- 
lis. 6lis: fecunda radiis 16. 

Fn. fvec. 285. 
Art. gcn. 39. fyn. 66. fpec. 

74. Perca lineis utrinque 

fex nigris, pinnis ventra- 

libus rubris. D.i4,i6.P.i4.V.£.A. T 2 T .C.i7. 

Gron. m?if 1. n. 96. idem 

nomen. D.i4,i4.P.i3.V.6.A.i 1.C.17. 

Habitat in Europae Lacubus imprimis. 
Ovarium unicum. Pifcatur in determinato profundo: 

cibo falutaris cum Petrofelino laudatur. 

Lucio- 2. P. pinnis dorfalibus diftin- 
perca. 6lis: fecunda radiis 23. 

Fn. fvec. 285. Art. Percse genns difficile difiinguitur a tribus fracedentibus , quoniam diffcrt folis opcr- 
citlis dentato-ferratis. 290 PISCES THORACICI. Perca. Art. gen. 39. fyn. 62. fpec. 
76. Perca pallide macu- 
lofa,duobus dentibus ma- 
xillaribus utrinque majo- ribus. D.i^VP-io.V.^.A.VYC.iy. Habitat in Europas Lacubus. 

Afper. 3. P. pinnis dorfalibus diftin- 

ctis, fecundae radiis 13. 
Art. gen. 40. fyn. 67. Perca 

lineis utrinque 8. f. 9. 

transverfis nigris. D.8,13. P.14.V.5.A.12.C. - - 

Habitat in Europa auftraliore. 

Labrax. 4. P. pinnis dorfalibus diftin- 
6lis, fecundae radiis 14. 
Gron. Acl. Upf 1750. p. 

39. t. 4. D. 9 , T VP.i9-V-f A.^.C.18. 

Art. gen. 41. fyn. 69. Per- 

ca radiis pinnae dorfalis 

fecundae 13, ani 14. D.9,i3.P.i5.V.6. A. TT .C. - - 
Habitat in Europa auflraliore. 
Hic , Murcena Helena . Myxo in Tripatino ; Romce 

optimus inter duos pontes. 

nilotica. 5. P. pinnis dorfalibus fubdi- 
ftin6lis , caudae integra. 
Muf Ad. Fr. 2. p. D. 

Hajfelqv. iter. 359. n. 83. 

Perca nilotica. D. 

Habitat in Nilo. Haffelqvift. 
* * Dorfo monopterygioj cauda indivifa. 

marina. 6. P. pinnis dorfalibus unitis ; 

radiis XV fpinofis, XIV 

muticis , corpore lituris 

variegato. D. \%. P. 1 9. V. \. A. T 3 T . C. 1 4. 

Art. gen. 40. fyn. 68. Per- 

ca lineis utrinque 7 trans- 

verfis nigris, du6libus mi- 

niaceis caeruleisque in ca- 

pite & antica ventris. D. -|f. P. - - V. - - A. T V C. - - 
Habitat in Norvegia, Italia. ;,fP.i 4 .V.6.A. T VC.i 5 . 
, T VP.i6.V4.A. T VC.20. 7. p. PISCES THORACICI. Perca. 291 

nobilis. 7. P. pinnis dorfalibus unitis, f 

cauda integra , corpore 
argenteo fafciis 06I0 fu- 

fcis. D.^.P.i5.V.|.A. 1 VC.i 7 . 

Habitat in America fieptentrionali. Mufi. De Geer. 
Radii fpinofi dorfiales lateribus argentci Ji/nt. 

polym- 8. P. pinnis dorfalibus unitis, 
na. corpore nigro : fafciis 3 

albis. Muf acad. D.| \. P. 1 8. V. \. A. r V C. 1 6. 

Habitat in Indiis. 

Conjungit Jicbc Percas , Labros . Sparos , C/itftodontes, 
fed opercula fpinofa ad Percam refert. 

cottoides.9. P. pinnis dorfalibus unitis, 
cauda indivifa, pinnis o- 
mnibuslineisduabuspun- 

aatis. D.^.P.i 4 .V.i. A.^.C.12. 

Habitat . . 

philadel- 10. P. pinnis dorfalibus con- 
phica. natis : radiis XI fpinofis, 

IX muticis. D. \\. P. 1 6. V. 6. A. |. C. 1 1 . 

Habitat in America. 

mediter- 1 1 . P. pinnis dorfalibus uni- " 
ranea. tis. reliquis fulvis, ma- 

cula nigra ad peftorales. 

Mufi Ad. Fr. 2. p. . . D.f|. P.13. V.i. A. T V C.13. 
Habitat . . 

vittata. 12. P. pinnis dorfalibus uni- 
tis, fafciis 5 longitudi- 
nalibus albis fufcisque. 

Mufi Ad. Fr. 2 . p. D.||. P. 1 8. V. \. A.f^. C. 1 7. 

Habitat . . 

pun<5tata. 1 3 . P. pinnis dorfalibus uni- 

tis, cauda integra, cor- 

pore caeruleo punctato. 

Catesb. car. 2. p. 7. t. j.fi 1. 

Perca marina punctata. 

Habitat in America. 

T 2 14. P- 2 9 z PISCES THORACICI. Perca. 

guttata. 14. P. pinnis dorfalibus uni- 

tis . cauda integra , cor- 

pore punctis fanguineis 

adfperfo. 
Marcgr. braf. 169. Cugu- 

pugvacu. 
Sloan. jcv/i. 2. p. 280. /. 

247. /. 2. 
Will. ic/it. 303. /. 1. 
Raj. pifc. 127. 
Catesb. car. 2. p. 14. /. 14. 
Habitat in America. 

Scriba. 15. P. pinnis dorfalibus unitis. 
cauda integra, pinnis cau- 
dae peclioralibusque flavis, 
capite fcripto. Muf Ad. 

Fr.i.p. . . D4f P.i^.V.l.A.-^.C.is. 

Hahiat . . 

Dorfo monopterygio. cauda bifida. 

veneno- 16. P. pinnis dorfalibus unitis. 
fa. pe6loralibus apice flavis, 

cauda lunata , corpore 
punctis fanguineis. 
Catesb. car. 2. p. 5. £ 5. 
Perca marina venenofa 
pun6lata. 
Habitat in America. 

melanu- 17. P. pinnis dorfalibus uni- 
ra. tis , cauda bifida nigra 

margine albo. corpore li- 
neis luteis. 
Catesb. car. 2. p. 7. /. 7. 
/. 2. Perca marina cau- 
da nigra. 
Habitat in America. 

gibbofa. 18. P. pinnis dorfalibus uni- 
tis. cauda bifida , abdo- 
mine luteo , operculis 
ftriatis apice nigro ful- 
voque. 

Catesb. PISCES THORACICI. Perca. 293 

Catesb. car. 2. p. 8. t. 8. 
/. 3. Perca fluviatilis gib- 
bofa, ventre luteo. 
Habitat in America. 

faltatrix. 19. P. pinnis dorfalibus uni- 

tis, cauda bifurca pofti- 

ce rubra. abdomine luteo 

grifeo-lineato. 

Catcsb. car. 2. p. 8. /. 8./. 2. 

Perca marina faltatrix. 
Habitat in America. 

ftigma. 20. P. pinna dorfali ramenta- 
cea.operculis inuftis. Muf. 

Acad. D. f s . P. 1 3 . V. £ . A. &. C. i 7 . 

Habitat in India. 

diagram-21. P. pinnis dorfalibus uni- 

ma. tis, corpore lineis luteis. 

Gron. /nuf 1. ;/. 88. Sparus 

lineis longitudinalibus lu- 

teis varius, aculeis XI. in 

pinna dorfi. D.^.P.13. V.£. A.^. C.18. 

Habitat . . 

ftriata. 22. P. pinnis dorfalibus uni- 
tis, cauda bifida, corpo- 

re ftriato. D.fl.P.15. V.{. A. T \. C.17. 

Habitat in America Septentrionali. Muf • De Geer. 
Opercula fubferrata. Radius fecundus anatis validiffimus. 
Cauda nigra non efl, qua differt a P. Melanura. 

lineata. 23. P. pinna dorfali ramenta- 

cea, corpore lineis 5 al- 

bis fufcisque. 
Muf. Ad. Fr. 1. /. 66. Sci- 

aena fafciis 5 longitudina- 

libus albis fufcisque al- 

ternis. D. J|. P. 1 5 . V. f A. -fo. C. 1 6. 

Habitat . . 

rhomboi-24. P. lineis 7 luteis, pinnis 
dalis. flavis, cauda bifurca. Catesb. 294 PISCES THORACICI. Perca. 

Catesb. car. 2. p. 4. t. 4. Per- 

ca marina rhomboidalis 

fafciata. 
Broivn. jam. 146. Sparus 

ftriis longitudinalibus va- 

rius . dentibus anteriori- 

bus latioribus compreffis 

aequalibus acutis. 
Habitat in America. 

Cernua. 25. P. pinnis dorfalibus uni- 

tis radiis 27 , fpinis 15, 

caudabifida. Fn.fvec. 286. 
Art. gen. 40. fyn. 68. fpec. 

77. Perca dorfo mono- 

pterygio,capitecavernofo.D.||. P.i 5. V. \. A.f . C. - - 
Gron. muf. 1. n. 94. idem. D.^|. P. --V. 6. A.f . C.16. 
Habitat in Europae Lacubus. 

Schraet- 26. P. pinnis dorfalibus unitis, 
fer. lineis corporis nigris. 

Art. gen. 40. fyn. 68. Per- 
ca dorfo monopterygio, 
lineis utrinque longitudi- 

nalibus nigris. D. £§, P. 1 6. V. 6. A. f . C. - - 

Habitat in Europa aujlrali. 

argentea.27. P. pinnis dorfalibus unitis, 
cauda bifida,naribus tubu- 
lofis. Muf.Ad.Fr.z.p... D.f|.P.i2. V.|. A.^-. C.17. 

Habitat . ^ . 

Cabrilla. 28. P. pinnis dorfalibus uni- 
tis, cauda bifida, fafciis 
longitudinalibus 4 fangui- 

neis. Muf. Ad. Fr.2.p... D. |-|. P. 1 6. V. £. A. T %. C. 1 7. 
p. Muf Ad. Fr. 2. p. . . Per- 
ca lituris flavis violaceis- 

que variegata. D.^.P.14. V.6. A.y^. C.16. 

Habitat . . 

Radula. 29. P. pinnis dorfalibus uni- 
tis, cauda bifida, corpo- 
re punctis albis lineato. 

Avicen. PISCES THORACICI. Perca. 295 

Anuvn. acad. 1. p. 315. La- 

brus immaculatus , pin- 

nae dorfalis radiis 10 fpi- 

nofis. D.^.P.i2.V.6.A. T VC.i7. 

Habitat in India. 
SqitamcB crcnulatce. 145. GASTEROSTEUS. Caput . . 

Membr. branch. radiis III. 
Arted. 

Corpus ad caudam utrin- 
que carinatum. Acu- 
lei diftincti ante pin- 
nam dorfi. 

aculeatus.i. G. fpinis dorfalibus tribus. 
Art. gen. $2.fyn. 80. fpec. 

26. Fn. fvec. 276. D.3, 12. P.io. V.|. A.|. C.12. 

Habitat in Europa. 

Ductor. 2. G. fpinis dorfalibus qua- 

tuor. B.7. D.4, 27.P. 1 8.V.6.A. 1 6.C. 1 9. 

Haffclqv. iter. 366. Scom- 

ber Du&or. D.^V P.20. V.5. A.16. C.16. 

Osbeck. iter. 73. Scomber 

Duftor. D.3VP.19.V.5.A.16.C.26. 

- - Acl. Stockh. 1755. /. 71. 

idem. 
Habitat in Pelago, Satelles Squali. 
Medius quafi inter Gajlerojleos c^ Scombros ; at con- 

venit cum illis fpinis ante pinnam dorfalem dis- 

tinllis 6° cum G. Pungitio caudce lateribus cari- 

natis , quamvis differat a Gafterofleis Membrana 

branchiofiega. 

occiden- 3. G. fpinis dorfalibus feptem, 
talis. fpinisqueduabusantepin- 

nam analem. D.7,1 1.P.7.V.6. A.2,^.C.i6. 

Habitat in America. Muf. De Geer. T 4 4. G. 296 PISCES THORACICI. Gafterofteus. 

ovatus. 4. G. fpinis dorfalibus feptem : 
prima recumbente,corpo- 

re ovato. B.6.D.7.20.P.i6.V.6.A.2,, r 1 , r .C.20. 

Habitat in Afia. 

Pifciculus ovato oblongus, compreffus , figura Chatodon- 
tis. Maxillae c^ labiorum dentes fcabri. Spinae in 
dorfo 7 ante pinnam dorfalem. fed difliticlce 6° alter- 
natim ad latera direclce ; harum prima minima, 
2lda paulo longior. Spinse 2 validce ante pinnam ani. 
Differt a Gafterofteis reliquis ?nembr. branch. rddiis 
6, nec 3 ; carct fcutello thoracis ofifeo, an itaque La- 
bris annumerandus vel Gafterofileis. Spina prima dorfi 
antrorfum decumbens fixa, uti in Scombris quibusdam. 

Pungi- 5. G. fpinis dorfalibus decem. 
tius. Art. gen. 52. fiyn. 80. fipcc. 

97. Fn. fivec. 277. D.io, n.P. — V. 1.A.1 i.C.-- 

Habitat in Europa. 

volitans. 6. G. fpinis dorfalibus trede- 

cim , cirris fenis , pinnis 

peclioralibus corpore lon- 

gioribus. 
Gron. mu.fi 2. n. 191. Perca 

dorfo monopterygio, ca- 

pite cavernofo , maxilla 

fuperiore cirris 4 , cauda 

fubrotunda utrinque acu- 

leata. B.7.D.13-12.P.14.V.6.A4.C.13 

Will. icht. app. 1. /. 2. n. 3. 

Perca amboinenfis nie- 

hoffii. 
Ruyfch. thefi. 1 .p. 39. t. 2.fi. 3. 
Valent. amb. t. 210. n. 

210. 6° /. 213. ;;. 213. 
Habitat in Amboina. 
Radii dorfales 13 priores bafi tantum membrana conne- 

xi funt , 6° fpinofii. P. pectorales corpore longiores 

volantes. Cauda fiupra 6° infra aculeis 3 minimis. 

Spina- 7. G. fpinis dorfalibus quin- 
chia. decim. Art. gen. 52. fiyn. 

81. Mufi Ad. Fr. 2. p. . . D.i5,6.P.io.V.o. A.7. C.12. 
Habitat in Europa aufilraliore. 

8. G. PISCES THORACICI. Gafterofteus. 297 Spinarel-8. G. capitis poftico fpinis 
la. quaternis ferrulatis longi- 

tudine abdominis. 
Mitfl Ad. Fr.i. /.74. t 

f. 5. Pungitius. 
Habitat in India. D.16. P.20. V.4.A.8. C.-- 146. SCOMBER. Caput compreffum, lasve. 
Membr. branch. radiis VII. 
Corpns lseve, linea laterali pofti- 

ce carinatum. Pinnce /pttrice fse- 

pius verfus caudam. 

Pinnulis fpuriis diflinclis. 

1. S. pinnulis V. 

Fn. fvec. 287. Scomber 

radiis pinnarum pe6lora- 

lium 20, dorfalium 12. 
Art. gen. 30. fyn. 48. fpec. 

68. Scomber pinnulis 5 

in extremo dorfo , fpina 

brevi ad anum. D. i2,i2.P.20.V.6.A.i3.C. - - 

Gron. muf 1. n. 81. idem. D.i 1,1 1.P.18.V.6.A.12.C. - - 
Habitat in Oceano Atlantico viditans Medu/is, ut con- 

generes. 
Lucet in tenebris. 

2. S. pinnulis inferioribus VII, 

corpore lineis utrinque 

quatuor nigris. Lcef. epijl. D. 1 5 , 1 1 .P.2 7.V.6. A. 1 4.C. - - 
Osbeck. itcr. 67. Scomber 

pulcher f. Bonet. D.i5,io.P.28.V.7.A.i4.C.26. 

Habitat in Pelago inter Tropicos. 

3. S. pinnulis utrinque VIII. 
Osbeck. iter. 69. Scomber 

albicans f. Albecor. D.i4,i2.P.32.V.6.A.i3.C.30. 
Art. gen. 31. fyn. 49. Scom- 
ber pinnulis 8. f. 9. in 
extremo dorfo, fulco ad 
pinnas ventrales. D. i4,i4.P.34.V.6.A. 13.C. - - T Lcefl. 298 PISCES THORACICI. Scomber. 

Zcrfl. epijl. Scomber pin- 

nulis 9, pinna dorfi prio- 

ri plicata, dentibus planis 

lanceolatis, maxilla fupe- 

riore acuta. D.i4,i3.P.22.V.6.A.i6.C- - 

Brown. jam. 451. Thynnus 

pinnulis fuperioribusg,in- 

ferioribus 8. 
Habitat inter Tropicos, in Pelago. 
Sociorum Garitm pretiofa pifcium Sanies ex inteflinis 

pifcium falitis. 

Cordyla. 4. S. pinnulis X , linea late- 

rali loricata. 
Gron. Acl. Upf. 1750. p. 36. 

Scomber linea laterali 

curva tabellis offeis lori- 

cata,corporelato&tenui. D-7,9.P. i5.V.6.A.2,i4.C.20. 
Marcgr. braf. IJ2. Guara 

tereba. 
Raj. pifc. 93. Trachurus 

brafilienfis. 
Habitat in America. 

* * Pinnulis fpuriis connatis. 

Glaucus. 5. S. pinnulis nullis, fpina 

dorfali recumbente. 
Osbeck. iter. 296. Scomber 

adfcenfionis. D.7,25-P.20.V.5. A.25.C.20. 

Art. gen. 3 2 . fyn. 5 1 . Scom- 

ber dorfo dipterygio,offi- 

culo fecundo pinnae dor- 

falis altiffimo. D.7,26.P.i8.V.5. A.^ 2 T .C. - - 

Habitat ad inf. adfcenfionis. 

Trachu- 6. S. pinnulis unitis , fpina 
rus. dorfali recumbente, linea 

laterali loricata. 
Art. gen. $\.fyn. 50. Scom- 
ber linea laterali aculea- 
ta, pinna ani officulo- 
rum 30. D.8,34.P.2o.V.6.A. 7r VC-- 

Muf. PISCES THORACICI. Scomber. 299 

MufAd.Fr. 1. p. 72. idem. D.8,3i.P.2o.V.6.A.2 7.C.2 2. 
Chin. Lagerflr. 27. Scom- 

ber linea laterali fquamis 

latis pinnata. D.8,34.P.i8.V.6.A.-&.C.i7. 

Haffclqv. iter. 363. Scom- 

ber Trachurus. D.8.32.P.20.V.6.A.30.C.20. 

Habitat in Mediterraneo. 

Amia. 7. S. pinnulis unitis, radio ul- 

timo dorfalis pofterioris 

longiore. 
Art. gcn. 3 1 . fyn. 5 1 . Scom- 

ber dorfo dipterygio, offi- 

culo ultimo pinnse dorfa- 

lis fecundse praelongo. D.5,34.P.20.V.6.A.24.C. -- 
Habitat . . 

pelagi- 8. S. pinnulis pinnaque dor- 

cus. fali coadunatis in unum. 

Muf Ad. Fr.i.p.72. Scom- 

ber pinna dorfali unica. D.40.P. 19.V. 5. A. 22. C.20. 
Habitat . . 147. MULLUS. Caput compreffum, declive, fqua- 

mis tectum. 
Membr. branch. radiis III. 
Corpus fquamis magnis , facile de- 

ciduis. 

barbatus.i. M. cirris geminis, corpo- 

re rubro. D.7.9. P.15. V.6. A.7. C.16. 

Art. gen. 43. fyn. 71. Trigla 

capite glabro, cirris ge- 

minis in maxilla inferiore. D.7,9. P.16. V.6. A.7. C.17. 
Gron. muf 1. n. 99. idem. D.7,9. P.17. V.^. A.|. C. - - 
Habitat in M. Mediterraneo, & Oceano feptentrionali. 
Defquamatus ruber efl; nihil eo exfpirante formofius, 

nihil Mullo fapidius, Romanorum itaque in eo fumma 

gulce infania e^ Afotorum prodigalitas , tefte Plinio. 

Sene- 3 oo PISCES THORACICI. Mullus. 

Seneca , Horatio , Juvenali , Martiali ; emebatur 
olim argenti puri po^idere , ideoquc non edit Mullum, 
qui cum capit; maximc friabilis. 

Surmu- 2. M. cirris geminis, lineis 
letus. luteis longitudinalibus. 

Art. gen. 43 . fyn. 7 1 . Trigla 
capiteglabro, lineis utrin- 
que 4 luteis longitudi- 
nalibus. 
Habitat in M. Mediterraneo 6° ad Cornubiam. 

imberbis.3. M. imberbis. 

Art. gen. 43. fyn. 71. Trigla 

capite glabro , tota ru- 

bens, cirris carens. 0.6,-^.?. i2.V.6.A.^.C.20. 

Habitat in Melita. 148. TRIGLA. Caput loricatum lineis fcabris. 
Membr. branch. radiis VII. 
Corptis : Digiti liberi ad pinnas 
peclorales. 

cataphra-i. T. digitis geminis, roftro 
6la. furcato elongato, corpo- 

re loricato. B.7.D. 27.P.1 1. V.6. A. 20. C. 10. 

Art. gen. 46. fyn. 75. Trigla 

cirris plurimis , corpore 

o6lagono. D. 26. P. 12.V. 6. A.19. C. - - 

Gron.muf.i.n. g8.idem. B.5. 
Habitat in M. Mediterraneo : fupero inferoque. 
Pinnce ventrales adnexoz pecloralibus. Cirri plures ad 

labiwn inferius. Os edentulum. 

Lyra. 2. T. digitis ternis, naribus 

tubulofis. 
Art. gen. 46. fyn. 74. Trigla 

roftro longo diacantho, 

naribus tubulofis. D.io,i8.P.i2.V.|.A.--C.-- 

Habitat in Mari Britannico. T. PISCES THORACICI. Trigla. 301 

Gurnar- 3. T. digitis ternis , dorfo 
dus. maculis nigris rubrisque.D.o,.i8.P. 10.V.6.A. 19.C. 15. 

Art. gen. 46. fyti. 74. Trigla 
varia roftro diacantho, 
aculeis geminis ad utrum- 
que oculum. 
Gron. muf. 1. ;/. 101. idem. D.8, 18.P.10.V.6.A.17.C.1 5. 
Habitat in Oceano Britannico. 

Cuculus. 4. T. digitis ternis, linea la- 

terali mutica. D.g,i6.P.io.V.|.A. 16.C.13 

Art. gen. \^.fyn. 74. Trigla 

tota rubens, roftro parum 

bicorni , operculis bran- 

chiarum ftriatis. D.g,i7.P.i 1.V.6.A.15.C.13. 

Habitat in Mari Mediterraneo, Pelago. 

Lucerna. 5. T. digitis ternis , roftro 

fubbifido , linea laterali 

ad caudam bifida. 
Art. gen. ^.fyn. 73. Trigla 

roftro parum bifido , li- 

nea laterali ad caudam 

bifurca. D. 10,17.?. 10.V.6.A. 15.C. — 

Gron. nutf. 1. n. 100. idem. D.8, 16.P.10.V.6. A.15.C.-- 
Habitat in Oceano feptentrionali. 

Hirundo.6. T. digitis ternis, linea la- 

terali aculeata. 

Art. gen. 44. fyn. 73. Trigla 

capite aculeato,appendici- 

bus utrinque tribus adpin- 

nas peftorales. D.9, 18.P. io.V.|.A.ig.C.i2. 

Fn. fvec. 281. //. Wgot. p. 

176. idem. D.7, 19. P.g. V.6.A.18.C.1 1. 

Habitat in Oceano Atlantico. 
Pinnae pcclorales nigrce. 

afiatica. 7. T. digitis quaternis. B.7. D.|. 16.P.18.V6.A.17.C.18. 
Habitat in Oceano aftatico. Cor- 3 02 PISCES THORACICI. Trigla. 

Corpus lceve, teretiufculum, argcnteum. Nafus f. roflrum 
prominens, lceve. Os intus fcabrum. Opercula ante- 
riora ferrata. Pinnae peclorales falcatoz. 

volitans. 8. T. digitis vicenis palmatis. 
Art. gen. 44. fyn. 73. Tri- 

gla capite parum aculeato, 

pinnulafingulariadpinnas 

pe&orales. D. 5,8. P.28. V. 5. A.6. C. - - 

Gron. muf. 1. n. 102. idem. D. 6,8. P. 6. V. 5. A. 6. C. 18. 
Habitat in Mari Mediterraneo , Oceano , Pelago inter 

tropicos, in Afia , imprimis ad Cap. b. fpei , fmpe 

agitata evolans ex aqua. IV. AB- PISCES ABDOMINALES. Cobitis. 303 

IV. ABDOMINALES. 

149. COBITIS. Caputi Oculi in fuprema capitis 

parte. 
Membr. brancJi. radiis IV -VI. O- 

percula inferne claufa. 
Corpus fere sequale f. Cauda verfus 
pinnam minus anguftata. 

Ana- 1. C. capite inermi depreffo, 
bleps. oculis prominulis. 

Art. gen. 25. Anableps. 

Gron. muf. 1. n. 32. /. 1. 
f. 1,2,3. Anableps. B.6.D. 7. P.22. V. 7. A.9. C. - - 

Habitat in India. 

Barbatu-2. C. cirris oris 6, capite in- 
la. ermi compreffo. 

Art. gen. 2. fyn. 2. Cobitis 
tota glabra maculofa, cor- 

pore fubtereti. D. 8. P. 12. V. 7. A. 6. C. - - 

Faun. fvec. 332. idem. 
Habitat in Europae, Afiae aquis dulcibus. 

Taenia. 3. C. cirris oris 6, fpina fub- 

oculari. D. 7. P. 8. V. 7. A. 7. C. 16. 

Art. gen. 2. fyn. 3. fpec. 4. 

Cobitis aculeo bifurco in- 

fra utrumque oculum. D. 9. P. 7. V. 7. A. 8. C. 18. 
Fn. fvec. 333. idem. 

Gron. muf 1. n. 5. idem. D. 7. P. --V. 7. A. 6. C. 16. 
Habitat in Europae aquis dulcibus. 

foffilis. 4. C. cirris oris 8, fpina fu- 

pra-oculari. 

Gron. Acl. Upf. 1742. /. 79. 

t. 3. Cobitis aculeo bi- 

furco fupra utrumque o- 

culum. B.3. D. 7. P. 9. V. 6. A. 7. C. 16. 

Art. gen. 2. fyn. 3. Co- 
bitis caerulefcens , lineis 

utrin- 3 o 4 PISCES ABDOMINALES. Cobitis. 

utrinque 5 longitudinali- 

bus. D.7. P. 11.V.5.A.5.C. 16. 

Muf. Ad. Fr. 1. /. 76. idem. D. 6. P. 1 1. V. 6. A. 6. C. 15. 
Habitat in Europa. 150. SILURUS. Caput nudum. Os cirris aliquot 
filiformibus tentaculatum. 

Membr. branch. radiis IV -XIV. 

Corpus: Radius pinnarum peclo- 
ralium aut dorfalis primus fpi- 
nofus, retrodentatus. 

Afotus. 1. S. pinna dorfali unica, cir- 

ris 4. B.16. D.-|.P. T VV.i3.A.82.C.i6. 

Habitat in Afia. M. Ac. Holmenfis. 

Cirri duo fupra os ; duo infra. Dentes numerofi. Spi- 
na nulla rigida in pinna dorfi, at ferrata in Pedora- 
/ibuSj ut in congeneribus. P. ani longa. caudce annexa. 

Glanis. 2. S. pinna dorfali unica. 

cirris 6. 
Tt. fcan. 61. Mal. B. 14. D.4. P. T V V.12. A. 88.C.17. 
Acl. Stockh. 1756. p. 34. 

t. 3. Silurus. B.16. D.4.P.-1V.V.13.A.88.C.17. 

Art. gen. 82. fyn. 110. 

Silurus cirris 4 in men- 

to. D.4.P. T V.V.n.A.20.C.i7. 

Gron. muf. 1. n. 25. Silu- 

rus cirris 2. ad maxillam 

fuperiorem, 4 in mento. 

B. 14. D.f P.-jVV.ii. A.90.C.15. 
Habitat iti Oriente, minus frequens in Europas lacubus. 
Maximus dulcium ; judceis vetitus. 

Afpredo. 3. S. pinna dorfali unica: 
radiis 5, cirris 8. 
Amcen. acad. 1 . p. 311. /. 

14. /.5. Afpredo. B.4. D. 5. P. £. V. 6. A.55.C. 11. Gro/i. PISCES ABDOMINALES. Silurus. 305 

Gron. muf. 1. ;;. 26. Afpre- 

do. B. 4 - D.5. P.f V.6. A.55. C.9. 

Klein. iniff. 5. p. 86. /. 4. 

/. 8. Batrachus. 
Habitat in Americae fluviis. 

Myftus. 4. S. pinna dorfali unica, ra- 

diis 6, cirris 8. Mufi Ad. 

Fr. 2. p. . . B.--D.f P.f V.6. A. 57. C. 19. 

Haffelqv. iter. 376. Silurus 

Schilbe niloticus. B.io.D.f P. T V.V.6. A.62. C. 20. 
Habitat in Nilo. 

anguilla-5. S. pinna dorfali unica ra- 
ris. diis 70, cirris 8. Muf. Ad. 

Fr. 2. p. . . B.--D.70.P.J.V.6.A.55.C.17. 

Haffelqv. iter. 371. Silurus 

Charmuth niloticus. B. 1 o. D. 7 2 . P. -fo-.V. 6. A. 5 9. C. 2 1 . 
Habitat in Nilo. 

Batra- 6. S. pinna dorfali unica ra- 
chus. diis 60. cirris 8. Muf. 

Ad. Fr. 2. p. . . B.5.D.60.P4. V.6.A.48.C. 14. 

Habitat in Afia, Africa. 

undeci- 7. S. pinna dorfali unica ra- 
malis. diis 1 1 , cirris 8. Muf. 

Ad. Fr. 2. p. . . B.--D. T VP. T VV.6.A. 11.C.17. 
Habitat . . 

militaris. 8. S. pinna dorfali poftica a- 

dipofa, cirris 2 rig'idis.B.--D. T ,o.P. TT .V. 7.A.20.C.18. 
Habitat in Afia. M. Ac. Holmenf 
Oculi ad latera capitis. Cirri 2 ad os 7 conipreffl 7 rigi- 

di, offei. Linea lateralis recla. Dorfum ad pinnam 

dorfi affurgens. 

Catus. 9. S. pinna dorfali poftica a- 
dipofa, ani radiis 20. cir- 

ris 8. B.5.D.-i-,o.P. TT .V.8.A.20.C.i7. 

Catesb. car. 2. p. 23. /. 23. 
Bagre 2 Marcgr. affinis. U Marccr. 306 PISCES ABDOMINALES. Silurus. o.P.^.V.fA.n 4,o. C.19. 
P.f V.7.A.12.C.16. Marcgr. braf. 173. Bagre 

fpecies 2. 
Habitat in America, Afia. 
Ex Afia vidi pinnis ventr. radiis 6. 

Clarias. 10. S. pinnadorfalipofticaadi- 

pofa, ani radiis 1 1 , cirris 6. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 73. A- 

fpredo pinna dorfali po- 

ftica adipofa. B.g.D.^.o.P.Y^.V^.A.ii.C.i^ 

It, fcan. 82. Afpredo cir- 

ris longitudine corporis, 

pinnis dorfalibus dua- 

bus. B.— D.7,o.P.i.V.5.A.io.C. 16 

Gron. muf. 1 . n. 83 . Myftus 

cirris 6 longiffimis, pin- 

na dorfi fecunda longis- 

fima a priori ad caudam 

extenfa. B. 4. D 

Hajfelqv. iter. 369. Silu- 

rusScheilanniloticus.B.6.D 
Habitat in Americas, Africae fluviis 
In Nilo venenatus radio dentato pecloralium. 

Afcita. 11. S. pinna dorfali pofti- 

ca adipofa, ani radiis 18, 

cirris 6. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 79. /. 

30, /. 2. Afcita 
Habitat in India. 
Ovis maturis, intumefcente abdomine, longitudinaliter de 

hifcit. 

coftatus. 12. S. pinna dorfali poftica 
adipofa , fquamis ferie 
fimplici, cirris 6, cauda 
bifida. 
Gron. muf 2. n. 177. t. 5. f. 
1.2. Myftus cirris 6 lon- 
giffimis, unico fquama- 
rum aculeatarum ordine 

utrinque in lateribus. D.4,o.P.|. V.7.A. 12.C. 1 7 
Habitat in Indiis. B. — D. f o. P. -fe. V. 6. A. 1 8. C. 1 8. 13. s. PISCES ABDOMINALES. Silurus. 307 

Callich- 13. S. pinna dorfali poftica 
thys. uniradiata, fquamis ordi- 

ne duplici, cirris 4. 
Amoen. acad. 1. p. 317. /. 

14./. 1. Callichthys. B. 3 .D.f |. P. j.V.6. A.f C. 14. 
Gron. muf. 1. //. 70. Cal- 

lichthys cirris 4, lateri- 

bus duplici fquamarum 

ordine. B. 3 .D.f, i.P.^. V.7. A.7.C. 14. 

Barrer. cequin. 175. Mul- 

lus paluftris minor lori- 

catus. 
Habitat in Americae rivulis. 
Rivulis exficcatis exit per terratu aquas qucefiturus. 

Marcgr. braf. 151. 

cata- 14. S. pinna dorfali poftica u- 
ph.ra6r.us. niradiata, fquamis ordine 

fimplici, cirris 6, cauda 

integra. 
Gron. mitfi 1. //. 71. t. 3 . 

/. 4. 5. Callichthys cir- 

ris 6, lateribus uno fqua- 

marum ordine. B.6.D.f f P.--V. 6. A. 9. C. 19. 

Catesb. car. 3 . p. 19. /. 19. 

Cataphra6V.us americanus. 
Habitat in America. 151. LORICARIA. Caput lseve, depreffum. Os 

edentulum, retractile. 
Membr. branch. radiis VI. 
Corpus cataphracl;um. 

cataphra- 1 . Loricaria. Mufi Ad. Fr. 

&a. 1. p. 79. /. 29. /. 1. D. f P.f V.-k A. \. C. 12. 

Gron. muf. 1. n. 68. t. 2. 
f. 1. 2. Plecoftomus dor- 
fo monopterygio, officu- 
lo fuperiori caudas bifur- 
cae fetiformi. D. \. P. f V. f A. 6. C. 12. 

U 2 3. Gron. 3 o8 PISCES ABDOMINALES. Loricaria. 

(3. Gron. 7?iiif. i. ;;. 69. Ple- 
coftomus ore edentulo, 
officulo fuperiori caudae 
bifurcse longitudine cor- 
poris. 
Habitat in America meridionali. 
Lobus fuperior cauda: filo longiffimo terminatur. 152. SALMO. Capttt lseve. Dentes in maxillis, 

lingua. 
Membr. branch. radiis IV -X. 
Corpns: Pinna dorfalis poftica adi- 

pofa\ Pinnae ventrales multi- 

radiatse. 

TRUTTyE corpore variegato. 

Salar. 1. S. roftro ultra inferio- 
rem maxillam prominen- 
te. Art. gen. 11. fyn. 22. 
fpec. 48. F11. fvec. 306. 

B. 12.D. 15.P.14.V.10.A.13.C.19. 
Habitat in Oceano Europae. parit in fluviis. 
Mas maxilla fuperiore adunca; fortiter fluvios adfcen- 
dit; allicitur albo. 

Eriox. 2. S. maculis cinereis, cau- 
dae extremo aequali. Art. 
gcn. 12. fyn. 23. fpec. 50. 

Fn. fvec. 307. B. 1 2.D.14.P.14. V.io. A.12.C.-- 

Habitat cum prazcedcnte. 

Trutta. 3. S. ocellis nigris iridibus 
brunneis, pinna peftora- 
li punctis 6. Fn. fvec. 

308. B. — D. 12.P.13.V.10.A.9.C.20. 

Ari. gen. 12. fyn. 14. Sal- 
mo latus, maculis rubris 
nigrisque, cauda aequali. 
Gron. muf. 2. n. 164. Sal- 
mo latus, cauda fubrecta 

maxil- PISCES ABDOMINALES. Salmo. 309 maxillis aequalibus, ma- 

culis nigris annulo albido. D. 1 4. P. 1 2. V. 1 2. A. 1 o. C. - - 
Habitat in fluviis Europae. 

Fario. 4. S. maculis rubris, maxilla 
inferiore fublongiore. Art. 
gen. 12. fyn. 23. fpec. 

51. B.--D.13.P.10.V.10.A.10.C.18. 
Fn. fvec. 309. idem. B.10.D.14.P.14.V. 9. A.i 1.C.20. 
Habitat in Sveciae, Helvetiae fluviis. 

Hucho. 5. S. oblongus, dentium li- 
neis duabus palati, ma- 
culis tantummodo nigris. 
Art. gen. 12. fyn. 25. 
Habitat . . 

lacuftris. 6. S. cauda bifurca, maculis 
folum nigris, fulco lon- 
gitudinali ventris. Art. 
gen. 12. fyn. 25. 
Habitat in Helvetia. 

Carpio. 7. S. pede minor, dentium 
ordinibus quinque palati. 
Art. gen. 13. fyn. 27. 
Habitat in Angliae, Vallefiae fluviis. 

alpinus. 8. S. dorfo nigro, lateribus 

caeruleis , ventre fulvo. 

JFn. Svec. 310. 
//. Wgot. 2^7. Rceding. B. 1 o. D. 1 3 . P. 1 4. V. 1 o. A. 1 2. C. 1 9. 
Art. gen. 13. fyn. 25. fpec. 

52. Salmo vix pedalis, 
pinnis ventris rubris, ma- 
xilla inferiore paulo lon- 
giore. 

Habitat in Lapponiae, Angliae alpibus, folus. 
Caro rubra. 

Salveli- 9. S. pedalis, maxilla fupe- 
nus. riore longiore. Art. gen. 

13. fyn. 26. 
Habitat in Auftria ad Lintz. U 3 10. S. 3io PISCES ABDOMINALES. Salmo. Salmari- 10. S. dorfo fulvo: maculis 
nus. luteis, cauda bifurcata. 

Art. fyn. 24. 
Habitat Tridenti in fluviis frigidis faxofls. 

Umbla. 1 1. S. lineis lateralibus furfum 
recurvis, cauda bifurca. 
Art. gen. 13. fyn. 25. 
Habitat in Helvetiae, Italiae lacubus. 

* OSMERI pinna dorfali anique oppofitis. 

Eperla- 12. S. capite diaphano, ra- 
nus. diis pinnae ani 17. 

Art. gen. 10. fyn. 21. fpec. 

45. D.11.P.11.V.8.A.7.C19. 

Fn. fvec. 311. Ofmerus ra- 

diis pinnae ani 17. 
Habitat in Europa, fluvios primo vere adfcendens. 
Nofier foetidus prurit cum Salice rubra 6° Viola odo- 
rata. 

Saurus. 13. S. radiis pinnae ani 10. 
Art. gen. 10. fyn. 22. O- 
fmerus radiis pinnae ani 

10. B.--D.12.P.13.V.8.A.10.C.-- 

Habitat in Europa. 

* COREGONI Dentibus vix confpicuis. 

Lavare- 14. S. maxilla fuperiore lon- 
tus. giore, radiis pinnse dor- 

fi 14. 
Art. gen. 10. fyn. 19. fpec . 
37. Coregonus maxilla 
fuperiore longiore pinna 
dorfi officulorum 14. Fn. 

fvec. 312. B.9.D.14.P.16.V.12.A.17.C.18. 

Acl. Stockh. 1753. p. 195. 
Habitat in Europa. 

Albula. 15. S. maxillis edentulis: in- 
feriore longiore. 
Art. gen. 9. fyn. 13. fpec. 
40. Coregonus edentu- 

lus. PISCES ABDOMINALES. Salmo. ii i lus, maxilla inferiore lon- 

giore. Fn.fvec.$i$. B.7.D.14.P.16.V.12.A. 15. C.-- 
Habitat in Europa. 
Prurit ante Brumam. 

Thymal-16. S. maxilla fuperiore lon- 
lus. giore, pinna dorfi ra- 

diis 23. 
Art. geu. 10. fyn. 20. fpcc. 

41. Coregonus maxilla 

fuperiore longiore, pin- 

na dorfi officulorum 23. 
Fn. fvec. 314. idem. B.10.D.23.P.16.V.12.A. 14.C.19. 
Grou. muf. 2. n. 165. i- 

dem. B.--D.21.P.15.V.10.A. 15.C — 

Habitat in Europae fuviis maritimis. 

Oxyrin- 17. S. maxilla fuperiore lon- 
chus. giore conica. 

Art. gen. 10. fyn. 21. Co- 
regonus maxilla fuperio- 

re longiore conica. B. — D. 1 3 . P. 1 7 . V. 1 2 . A. 1 4. C. - - 
Gron. muf I, 71. 48. i- 

dem. B.--D. 14.P.13.V.10.A.15.C — 

Habitat in Oceano Atlantico. 

Vimba. 18. S. pinna adipofa fubfer- 
rata. 
It.Wgot.p.2i\.Wvttkfo. B.--D. 12.P.16.V.10.A. 14.C-- 
Habitat in Wcznero Sveciae. . CHARACINI Membr. branch. radiis tantum IV. gibbofus.19. S. dorfo gibbofo com- 

preffo, pinna ani radiis 50. 

Gron. muf 1. n. 53. /. 1. 

/. 4. Charax dorfo ad- 

modum prominulo, pin- 

na ani radiis 55. D. 10.P. 1 i.V. 8.A. 55.C 19. 

Habitat Surinami. 

bimacu- 20. S. corpore compreffo bi- 
latus. maculato, pinna ani ra- 

diis 30. 

U 4 Gron. 3 i2 PISCES ABDOMINALES. Salmo. 

Gron. muf i. //. 54. /. 1. 

/. 5. Charax dorfo levi- 

ter convexo, pinna ani 

radiis 31. D. 10.P. 13.V.8. A.31.C. 19. 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 78. t. 

32. /. 2. Albula pinna 

ani radiis 32. B.4.D. 10.P. 13.V.8.A.32.C. 19. 

Art. fpec. 14. Coregonoi- 

des amboinenfis. D. 12.P. 13.V.10. A.34.C.-- 

Habitat in America meridionali. 

immacu-21. S. corpore immaculato, 
latus. pinna ani radiis 12. 

Muf Ad. Fr. 1. p. 78. Al- 

bula pinna ani radiis 12. D.i i.P. 14.V.1 1. A.12.C.20. 
Habitat in America. 

niloticus.22. S. pinnis omnibus flave- 
fcentibus, corpore toto 

albo. D.9. P. 13.V.9.A.26. C. 19. 

Habitat in Nilo. 

pulveru- 23. S.pinnisfubpulverulentis, 

lentus. linea laterali defcendente. D. 1 1 . P. 1 6.V. 8. A. 26. C. 1 8. 

Habitat in America. 

anofto- 24. S. ore furfum fpectante. 
mus. Gron. muf. 2. ;/. 165. t. 7. 

/ 2. Anoftomus. B.4.D.11.P. 13.V.7. A. 10.C. 25. 
Habitat in Indiis. 

153. FISTULARIA. Caput: Rqftrum cylindricum 

apice maxillofum. 
Membr. branch. radiis VII. 
Corpus . . . 

tabacaria. 1 . FlSTULARlA. Muf. Ad. 

Fr. 1. p. 80. /. 26./ 1. D. 14. P. 14.V.6. A.4. C13. 
Gron. muf 1. n. 31. Sole- 
noftomos cauda bifurca 
in fetam balaenaceam ab- 
eunte. D.8. P. 15.V.6. A. 12. C. 12. 

Catesb. PISCES ABDOMINALES. Fiftularia. 313 

Catesb. car. 3. t. 17. f. 2. 

Petimbuaba. Marcgr. braf. 

148. 
Will. ic/it. app. 22. Petem- 

buaba. 
Habitat in America. 
Filum e divifura finncz caudce. 

154. ESOX. Cap7it fupra planiufculum : Mandibula 
fuperiore plana breviore: inferio- 
re punclata. Dentes in maxillis, 
lingua. 

Membr. branch. radiis VIII-XIII. 

Corpus elongatum. 

Sphyrse- 1 . E. dorfo dipterygio : anti- 

na. ca fpinofa. D.5, 10.P.12.V.6.A.10.C.17. 

Art. gen. 84. fyn. 112. Sphy- 

raen a- D.5.10.P.13.V.6.A.10.C. -- 

Habitat in Mari Mediterraneo. 

offeus. 2. E. pinna ani duplici, fqua- 

mis offeis. D.6. P. 11. V.6. A. 5. C. 12. 

Art. gen. 14. fyn. 27. E- 

fox maxilla fuperiore lon- 

giore, cauda quadrata. 
Gron. muf 1. n. 29. idem. 
Catesb. car. 2. t. 30. Acus 

maxima fquamofa viridis. 
Habitat in America feptentrionali, Afia. 

Vulpes. 3. E. pinna in medio dorfi, 
membrana branchioftega 

triradiata. D. 14.P. 14.V.8. A. 10.C. 17. 

Catesb. car. 2. t. 1. f. 2. 

Vulpes bahamenfis. 
Habitat i?i America. 

Synodus. 4. E. pinna in medio dorfi, 
membrana branchioftega 
5 - radiata. 
Gron. muf 2. n. 151. /. 7. 
/. 1. Synodus. B.5. D. 1 1. P. 12. V.8. A. 6. C. 8. 
U 5 Habi- 3 i 4 PISCES ABDOMINALES. Efox. 

Habitat in America. 

Similitudo fiumma cutn E. Vulpe. 

Lucius. 5. E. roftro depreffo fubae- 

quali. 
Art. gen. 10. fyn. 26. fpec. 

53. Fn. fvec. 304. Efox 

roftro plagioplateo. D.21. P. 15.V.1 1. A.18.C.19. 
Gron. mufi 1. n. 28. idem. D.18.P. 1 i.V. 9. A. 15. C. - - 
Habitat in Europa. 
Voraciffimus cxhaurit pifcinas ; ab Anatibus feritur. 

Hepfe- 6. E. linea laterali argentea. 
tus. Amcen. acad. 1. p. 321. Ar- 

gentina pinna dorfali pin- 

nae ani oppofita. D. 14. P. 12.V. 6. A. 15.C. 14. 

Marcgr. brafi. 159. Piqui- 

tinga. 
Brown. jam. 441. t. 45. /. 

3. Menidia corpore fub- 

pellucido , linea laterali 

latiori argentea. 
Habitat in America. 
Diverfus ab Hepfeto Atherince pinna dorfi unica . 6° 

maxilla fiperiore &c. 

Bellone. 7. E. roftro utraque maxil- 

la fubulato. 
Art. gen. 10. fyn. 27. Efox 

roftro cufpidato gracili 

fubtereti fpithamali. 
Fn. fvec. 305. idem. D. 16.P. 13. V. 7. A. 20. C. -- 

Gron. mufi 1. /;. 30. i- 

dem. B. 14.D.16.P.13.V.7.A.21.C.23. 

Habitat in Oceano Europaeo. 
Offa noclti lucent viridia. 

brafilien-8. E. maxilla inferiore lon- 
fis. giffima, corpore ferpen- 

tino. D. 12.P. 10.V.6.A. 17.C. 16. 

Marcgr. brafi 168. Timucu. 
Brown. jam. 443. /. 45./. 2. 
Efox maxilla inferiore 
producta. 
Habitat in America auflrali. P PISCES ABDOMINALES. Efox. 315 

gymno- 9. E. maxillis aequalibus, o- 
cephalus. perculis obtufiffimis, ca- 

pite denudato. D. 13.P. 10.V. 7. A. 26.C. 19. 

Habitat in India. 
Magnitudinc Amvwdytis qui nobis vifus. 155. ARGENTINA. Caput: Dentes in maxillis, 

linooia. 

o 

Membr. brancJi. radiis VIII. 
Corpus ano caudse vicino. Pin- 
nce ventrales multiradiatse. 

Sphyrae-i. ARGEXTIXA. Art. gen. 8. 

na. fyn. 17. D. 10.P. 14. V. 1 1. A.9.C.-- 

Gron.muf 1. ;/. 29. Argen- 

tina. D. 10.P.--V.— A. 10.C.-- 

Habitat in Mari infero. 

Veficula aerea utrinque conica velut argento foliato refplen- 
dens, uude ?nargarita artificiales. Raj. pifc. 108. 156. ATHERINA. Caput maxilla fuperiore planiu- 

fcula. Mandibulae edentulae. 
Membr. branch. radiis VI. 
Corpus fafcia laterali argentea. 

Hepfetus. 1. Atherixa. D.8.12.P.13.V4.A.16.C.17. 

Arted. fyn. 117. Atherina. 
Gron. muf 1. ;/. 66. Athe- 

rina. D.6. 12.P.13.V.6.A.10.C. -- 

Haffelqv. iter. 382. Athe- 

rina Hepfetus. D.8 ; 9.P.i2.V.6.A. r VC.2o. 

Habitat in Mari Mediterraneo. 157. MU- 3 i6 PISCES ABDOMINALES. Mugil. 

157. MUGIL. Caput: Labia membranacea: infe- 

rius introrfum carinatum. Den- 

tes nulli. Denticulus inflexus 

fupra finus oris. 
Membr. branch. radiis VII curvis; 

Opercula lsevia rotundata. 
Corpiis albicans. 

Cepha- 1. Mugil. D.4,£.P.i6.V.f A.^.C.12. 

lus. Art. gen. 32. fyn. 52. fpec. 

71. Mugil. " D. 5)T VP.i8.Vi.A. T 3 s .C.-- 

Haffelqv. iter. 385. Mugil 

Cephalus. D.5, 1 1.P.13.V.6.A.10.C. - - 

Habitat in Oceano Europaeo, fluvios fubiens. 
Botargo italorum ex hiijtis ovis. 

158. EXOCOETUS. Caput fquamofum. Os eden- 

tulum: maxillis utroque la- 
tere connexis. 

Membr. branch. radiis X. 

Corpus albicans. Abdomen an- 
gulatum. Pinncs peclorales 
maximae, volatiles radiis 
antice carinatis. 

volitans. 1. EXOCOETUS. Amcen. acad. 

1. p. 321. D. 14.P. 15.V.6.A. 13.C.15. 

Art.gen. 8. fyn. 18. fpcc. 35. 

Exocoetus. D. 13.P. 17. V. 6. A. 1 1.C.15. 

Gron. muf I. ;;. 27. Exo- 

coetus. D. 13.P. 17.V. 7.A. --C. -- 

Habitat in alto Pelago, Europceo 6° Americano, a Cory- 

phcenis exagitatus ad fclopcti jaclum ex aquis evolans 

gregarius , prceda flt Aquilcz Phaetontis ; an Selaw 

Ifraelitarum, jubcnte Auclore coryphcenas pellere hos 

ad /ittus, uti flatuit Rudbcck. fll.r 159. po- PISCES ABDOMINALES. Polynemus. 3 1 7 

159. POLYNEMUS. Caput compreffum, undique 

fquamofum : roftro obtu- 
fiffimo , prominente. 

Membr. branch. radiis VII. f.V. 

Corpus Digitis liberis ad pin- 
nas pecliorales. 

quinqua-i. P. digitis quinque corpore 
rius. longioribus. 

Gron. muf. 1. n. 74. Poly- 
nemus officulis filiformi- 
bus utrinque 5 ad pinnas 

peaorales. B.5.D.7,i6.P.i6.V.f A.^.C.17. 

Habitat in America. 

virgini- 2. P. digitis feptem, cauda 
cus. integra. B. 7. D.7, T VP.i5-V.|.A. T VC.i5. 

Habitat in America. 

Opercula ferrata. Radius primus dorfalis prioris brcvis- 
ftmus. Pinna caudoz lata. acuta. 

paradi- 3. P. digitis feptem , cauda 
feus. bifida. 

Ediv. av. 208. /. 208. Paradifea pifcis. 
Habitat in India. 

Genus a Trigla diflinclum pinnis ventralibus , non in 
peclorc, fed abdomine ftis; nec digiti articuiati, ut in 
Trizlis. 160. CLUPEA. Caput maxillarum fuperiorum my- 

ftacibus ferratis. 
Membr. branch. radiis VIII : Bran- 

chiae interne fetacese. 
Corpus: Abdominis carina ferrata. 

PinncB ventrales fsepe novem- 

radiatse. 

Haren- 1. C. immaculata, maxilla 
gus. inferiore longiore. D.18.P.18.V.9. A.17. C.18. 

Art. 3 i 8 PISCES ABDOMINALES. Clupea. 

Art. gen. 7. fyn. 14. fpec. 37. 

Clupea maxilla inferiore 

longiore , maculis nigris 

carens. D.18. P.18.V.9. A.17. C.18. 

Fn. fvec. 315. idem. 

Gron. muf 1. n. 21. idenu D.19. P.15. V. 8. A.16. C. - - 
Habitat in M. Europaeis. 
Europczis borealibus copiofiffimus pifcis. 

Sprattus.2. C. pinnadorfaliradiisXIII.D.i7.P.i6.V. 6. A.19. C. -- 
Art. gen. 7. fyn. 17. fpec. 

33. Clupea quadruncia- 
lis, maxilla inferiore lon- 
giore, ventre acutiffimo. 

Fn. fvec. 316. D.17. P.17. V. 7. A.19. C. - - 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Alofa. 3. C. lateribus nigro macula- 

tis, roftro bifido. D.19. P.15.V.9. A.21. C.19. 

Art. gen. 7. fyn. 15. fpec. 

34. Clupea apice maxillse 
fuperioris bifido, maculis 

nigris utrinque. D.19.P.15.V. 9. A. 22. C.19. 

Gron. muf 1. n. 23. idem. D.18.P. — V. 8. A.20. C. - - 
Haffelqv. itin. 388. idem. D.19.P.15. V.--A.18. C.26. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Encrafi- 4. C. maxilla fuperiore lon- 
colus. giore. 

Art. gen. 7. fyn. 17. Clu- 
pea maxilla fuperiore lon- 
giore. 
Habitat in Oceano Europaeo. 
E culina expulii Garuni veterunu 

Thriffa. 5. C. pinna ani radiis 28, 
dorfalis radio poftremo 
fetaceo longo. 
Broivn. jam. 443. Clupea 
minor, radio ultimo pin- 
nae dorfalis longiffimo. 
Chin. Lagerflr. 30. Myftus 
corpore ovato. B. 5.D.14.P.13. V.8. A.28. C.21. 

Osbeck. PISCES ABDOMINALES. Clupea. 3i9 Osbeck. itin. 257. Clupea 

Thriffa. B.7. D.16. P.14. V. 7. A.24. C.24. 

Habitat in Mari Indico. 
Pi?m<z vcntrales funt parvoz. 

Sima. 6. C. pinnis flavis: ventrali- 

bus minutiffimis. B. 6.D.17.P.-1V. V.f A. 53.C.18. 
Habitat in Afia. Mufi Acad. Holmcnf 
Os fimum : maxiUa fuperiore breviffuna , apice truncata. 

Corpus argenteum. Abdomen carinato-ferratum. La- 

cuna inter oculos. Pinnse flava : ventrales adeo parvcz, 

ut vix confpicuce. 

Sterni- 7. C. pinnis ventralibus nul- 
cla. lis. B.2.D.11.P.9.V.0. A.34. C.18. 

Gron. mufi 2. n. 155. t. 7. 

/. 5. Gafteropelecus. D.12.P. 9. V.o.A. 33. C. 22. 
Habitat Surinami. 
Corpus latifflmum, abdomine gibbofo carinatum. 

Myftus. 8. C. corpore enfiformi, pin- 

na ani caudae coadunata. D.12.P.18. V. 6. A. 84. C.i 1. 
Osbeck. itin. 256. Clupea 

Myftus. B.10.D.13.P.17.V.7.A.86.C.13. 

C/iin. Lagerflr. 31. /. 1. f 

12. Myftus corpore en- 

fiformi. D.12.P.17.V.6.A.84.C.11. 

Habitat in Mari Indico. 
Pinna ani excurrit in pinnam caudce. integram; forte gc- 

nere fub diverfo comprehendi poffet? 

tropica. 9. C. cauda cuneiformi. Os- 

beck. itin. 300. B. 7.D. 26. P.6. V.6. A. 26. C.20. 

Habitat ad infulam Adfcenfionis. 

Corpus album, compreffum, latum, ferratum. Linea latera- 
lis recla, dorfo propior. Oculi prope riclum. Opercula 
fquamofa. Caput declive. Maxilla inferior longior. 
Riclus magnus. Dentes unius ordinis. Cauda cunei- 
formis. P. dorfi a medio dorfi ad caudam. P. Ani 
Iongitudine dorfalis. 

finenfis. 10. C. radio extimo mem- 
branae branchioftegae po- 
ftice truncato. 
Habitat in China. D.16. P.16.V.8.A.16.C. -- 
Simi- 3 2o PISCES ABDOMINALES. Clupea. 

Similis Clup. Harengo , fied latior. Os edentulum. 
Opercula infi^na membr. branchiojl. tegentia valde 
truncata f. potius radium extimum membr. branchio- 
filegce confitituentia. 161. CYPRINUS. Caput ore edentulo; Os nafale 

bifulcum. 
Membr. branch. radiis III. 
Corpus lseve, albens. Pinnce ven- 

trales fsepe novemradiatse. 

* Barbati f ad os cirrofi. 

Barbus. i. C. pinna ani radiis 7, cir- 

ris 4, pinnae dorfi radio 

fecundo utrinque ferrato. D. T 2 T . P. i 6. V. 9. A. 7. C. 1 6. 
Art. gen. 4. fiyn. 8. Cy- 

prinus maxilla fuperiore 

longiore , cirris 4 , pin- 

na ani officulorum 7. 
Gron. mufi. 1. ;;. 20. idem. D.-j^. P. 16. V. 9. A. 7.C. 16. 
mufi. 2. p. 3. idem. D. 10. P. 17. V. 9. A. 8. C. 17. 
Habitat in Europa auftrali. 
Ova choleram caufifiantur. Tim. cafi. 104. 

Carpio. 2. C. pinna ani radiis 9, cirris 

4 , pinnae dorfalis radio 

fecundo poftice ferrato. D.^ 2 T . P. 16. V. 9. A. 9. C. 19. 
Art. gen. 4. fiyn. 3. fipec. 

25. Cyprinus cirris 4. os- 

ficulo tertio pinnarum 

dorfi anique uncinulis ar- 

mato. D. 24. P. 1 6. V. 9. A. 9. C. 1 9. 

Fn. fivec. 317. idem. 

Gron. mufi. 1. n. 19. idem. D.23. P.17. V. 8. A. 8. C. - - 
Habitat in Europa. 
Nobilis pificis fiozpius in pificinis cducatus , circa a. 1 600 

primum in Angliam introdilclus. 

Gobio. 3. C. pinna ani radiis 11, cir- 

ris 2. D.10.P.16.V.9. A.11.C.19. 

Art. PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 321 

Art. gcn. 4. fyn. 11. fpec. 

13. Cyprinus quincun- 

cialis maculosus, maxilla 

fuperiore longiore, cirris 

duobus ad os. D.12. P.17.V.1 1. A.i 1.C.19. 

Gron. tnuf 2. n. 149. i- 

dem? D. 8. P.14.V.6. A. 7. C. -- 

Habitat in Anglia &* adjacentibus. 

america- 4. C. pinna ani radiis . . , cir- 
nus. ris plurimis. 

Catesb. car. 2. p. 12. t. 12. 

Alburnus americanus. 
Habitat in America. 

rinna caudce indivifa. 

Caras- 5. C. pinna ani radiis 10, 
fius. caudae integra, linea la- 

terali refta. D.20. P. 15. V. 8. A. 9. C. 21. 

Art.gen. 4. fyn. 5. fpec. 29. 

Cyprinus pinna dorfi os- 

ficulis 20. linea laterali 

re&a. D.20.P. 15. V. 9. A. 10.C — 

F11. fvec. 122. idem. 

Gron. inuf. 1. ;/. 11. idem. D. 20.P. 1 1. V. 9. A.io. C.23. 
Acl. Upf 1741. p. 75. n. 

55. CyprinusHamburger.D.20. P. 14. V.g. A.9. C 22. 
Habitat in Europse ftagnis. 
Facillime in pifcinis cducatur. 

Tinca. 6. C pinna ani radiis 25, 

caudae integra, corpore 

mucofo. D. 10. P.16. V.9. A. 25.C.24. 

Art. gcn. 4. fyn. 5. fpec. 

2 7- Cyprinus mucofus 

totus nigrefcens, extre- 

mitate caudae sequali. D. 12.P.17.V.1 1. A.i 1.C.19. 
Fn.fvec. 321. Cyprinuspin- 

na ani officulorum 1 1 . 

cauda aequali. 
Habitat in Europas flagnis. Lacubus. 
Carafjios repurgat: Iclcri magnes. 

X 7. c. 322 PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 

Cepha- 7. C. pinna ani radiis 1 1. cau- 

lus. dse integra, corpore fub- 

cylindrico. 

Mufi Ad. Fr. p. 77. /. 30. 

Cyprinus pinna ani radiis 

11, cauda rotundata. D. 1 1. P.16.V.9. A. 1 1. C. 17. 
Art. gen. 5. fyn. 7. Cypri- 
nus oblongus macrole- 
pidotus. pinna ani officu- 

lis 11. D.— P.--V.--A. 11. C.-- 

Gron. muf 1. n. 12. idem. D. 1 1. P. -- V. 9. A. 1 1. C. -- 

muf. 2. p. 3. idem. 
Habitat in Europa meridionali. 

Pinna caudce trifida. 

auratus. 8. C. pinna ani gemina, cau- 

dae transverfa trifurca. 

Fn. fvec. p. 125. /. 2. 
Acl. Stockh. 1740. /. 403. 

/. 1. /. 1-8. idem. D.-^.P.i6.V.9. A.8,8.C.37. 

Gron. muf 1. n. 15. idem.D. 8. P. 1 1. V. 7. A. -- C. 20. 
muf. 2. n. 150. C.pin- 

na ani fimplici. cauda tri- 

furca. D. 18.P. 11.V.8.A.8. C.44. 

Edw. av. t. 209. 
Pet. gaz. t. 78. /. 7. 
Habitat in Chinae, Japonias fluviis. 
Pifcis colitur in vafts murrhinis ob aureum fulgorem, 

tum multum pinnis varians. Radius fecundus ani 0- 

ftice ferratus. 

* * * * Pinna caudce bifida. 

niloticus. 9. C. pinna ani radiis 7, dor- 

fali 18. D. 18. P. 17.V.9. A.7.C. 19. 

Haffelqv. iter. 393. n. 94. 

Cyprinus rufefcens. D. 18. P. T 1 T . V. 9. A. 7. C. 24. 

Habitat in Nilo. 

Phoxinus. 10. C. pinna ani radiis 8, ma- 
cula fufca ad caudam, 
corpore pellucido. D.8. P. 16. V. 8. A.8. C. 19. Art. PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 9..C.19. 

11.P.8. V.8. A.9. C. 19. 

~p.~ V.-- A.g. C — 
9.P. — V.--A. 10.C.19. Art. fyn. 12. Cyprinus tri- 

da6lylus varius oblongus 

teretiufculus, pinna ani 

officulorum 8. 
Habitat in Europa. 

Aphya. 11. C. pinna ani radiis 9, i- 

ridibus rubris. corpore 

pellucido. Fn. fvec. 33 1. D. 10. P. 12. V. 7. A. 
//. IVgot. 212. Cyprinus 

minimus. D. 

Art. gen. 4. fyn. 13. fpcc. 

30. Cyprinus biuncialis, 

iridibus rubris, pinna ani 

officulorum 9. D. 

Habitat in Europae rivulis. 

Leuci- 12. C pinna ani radiis 10, 

fcus. dorfali 9. D. 

Art. fyn. 9. Cyprinus no- 

vem digitorum . rutilo 

longior & anguftior, pin- 

na ani radiorum decem. 

Habitat in Europa media. 

Dobula. 13. C. pinna ani dorfalique 

radiis 10. D. 10. P.15. V. 9. A.io. C.19. 

Art.fyn. 10. Cyprinus peda- 

lis gracilis oblongus cras- 

fiufculus , dorfo craffo, 

pinna ani officulorum 9. 
Habitat in Europa media. 

Griflagi- 14. C pinna ani radiis 1 1 . pin- 

ne. nisalbentibus.i7z.yzw.32 5. 

Art. gen. 5. Cyprinus ob- 

longus , iride argentea, 

pinnis albentibus. 
Gron. muf 2. n. 148. Cy- 

prinus idem. D. 11. P. 1 1. V. 9. A. 1 1. C-- 

Art. fyn. 5. fpec. 12. Cy- 

prinus oblongus, figura 

rutili , pinna ani officulo- 

rum 10. D. 10.P.16. V.9. A.i 1. C19. 

Habitat in Europse lacubus. 

X 2 15. c 324 
Idbarus. 

Rutilus. PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. Idus. Orfus. 15. C. pinna ani radiis 12. 
pinnis ventralibus fangui- neis. Habitat in Sveciae lacubus. D.10.P.--V.--A.12.C19. Ery- 
throph- 
thalmus. 16. C. pinna ani radiis 12 ru- 
bicunda. Fn. fvec. 329. 

Art. gen. 3. fyn. 10. fpec. 

10. Cyprinus iride pinnis 

ventris ac ani plerumque 

rubentibus. D. 13. P. 15. V.9. A. 12. C. 17. 

Gron. muf. 1. n. 8. idem. D. 12. P. - - V.9. A. 13. C. -- 
Acl. Upf 1741. p. 74. n. 

51. idem. D. 10.P. 1 i.V. 10. A. 15.C.-- 

Acl. Upf 1741. «.52. Rex 

van Ruy. D. 10. P. 12.V. 9. A. 15. C.22. 

Habitat in Europse lacubus. 

17. C. pinna ani radiis 13 

rubra. Fn. fvec. 320. D.10.P.18.V.10. A.13. C.19. 
Art. gen. 5. fyn. 14. fpec. 

6. Cyprinus iride fublu- 

tea, pinnis ventralibus a- 

nique rubris. D. 1 1. P. -- V. 10. A.13.C. 19. 

Gron. muf 1. p. 3. ;;. 13. 

idem. D.10.P.20. V. 9. A.13.C.24. 

Habitat in Europae aquis dttlcibus. 

18. C. pinna ani radiis 13. 
Art. fyn. 6. Cyprinus Or- 

fus dictus. 
Raj. pifc. 118. Rutilus la- 

tior f. Rubellio fluvia- 

tilis. D. 10. P.19.V.9. A. 13.C.-- 

Meycr. thier. 2. /. 94. Orf. 
Habitat in Rheno, Anglise /ttviis, lacttbtts. 

19. C. pinna ani radiis 14. 
pinnis rubris. Fn. fvec. 

324- 
Art. gen. 3. fyn. 4. fpec. 

9. Cyprinus iride pinnis 

omnibus caudaque rubris. D. 1 1 . P. 1 6. V. 1 o. A. 1 4. C. 1 9. 
Habitat in Europa feptentrionali. 

20. C. PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. i^D Jefes. 20. C. pinna ani radiis 14, 

roftro rotundato. D. - - P. - - V. - - A . - - C. - - 

Art. fyn. 7. Cyprinus cu- 

bitalis, pinna ani officu- 

lorum 14. 
Habitat in Germania. 

Nafus. 21. C. pinna ani radiis 14, 
roftro prominente. Art. 
gen. 5. fyn. 6. 
Gron. muf 2. 11. 147. idem. D. 1 i.P. 7. V. 9. A. 12.C. 25. 
Habitat in Rheno fluvio. 

Afpius. 22. C. pinna ani radiis 16, 

maxilla inferiore longio- 

re incurva. Fn. fvec. 319. 
Art. gen. 6. fyn. 14. fpec. 

14. Cyprinus maxilla in- 

feriore longiore cum a- 

pice elevato, pinna ani 

officulorum 15. D.11.P.18.V.10. A.16.C.19. 

Habitat in Sveciae lacubus. 

Albur- 23. C. pinna ani radiis 20. 
nus. Fn. fvec. 330. 

Art. gcn. 6. fyn. 10. fpec. 

17. Cyprinus quincun- 
cialis. pinna ani officu- 

lorum 20. D. 10.P. 14. V. 9. A.21.C.-- 

Gron. muf 1. n. 10. idem D. 9. P. -- V. 9. A. 22. C.-- 
Acl. Upf 1741. ./. 75. n. 

5 8. Koning van afterling. D. 8. P. 1 4. V. 8. A. 1 8. C.20. 
Habitat in Europa^ aquis dulcibus. 

Vimba. 24. C. pinna ani radiis 24, ro- 

ftro nafiformi. Fn.fv. 326. 

Art. gen. 6. fyn. 14. fpec. 

18. Cyprinus roftro nafi- 
formi, dorfo acuminato, 

pinna ani officulorum 24. D.i 1.P.16.V.10. A.24. C.19. 
Habitat in Sveciae lacubus. Dentex. 25. C. pinna ani radiis 26, 
ore dentibus undique mo 
laribus. 

X 3 D.10.P.14.V.9. A.26.C.19. 
Haf- 326 PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 

Haffelqv. itin. 395. Salmo 

dentex. D.io. P.15.V.10. A.24. C.25. 

Habitat in Nilo. 
Ob dentes fingularis, Sparis fimilis, fed facies 6° menibr. 

branchioflega omnino Cyprini: pinnam adipofam non 

vidi. 

Brama. 26. C. pinna ani radiis 27, pin- 

nis fufcis. Fn. fvec. 318. 
Art. gen. 6. fyn. 4. fpec. 22. 

Cyprinus pinnis omnibus 

nigrefcentibus, pinna ani 

officulorum 27. , D.12. P.17. V. g. A.27.C.19. 
Gron. muf 1. n. 14. idem. D.i 1. P.-- V.io. A.27. C. -- 
Habitat in Europae lacubus. 

cultratus2 7. C. "pinna ani radiis 30, 
linea laterali declinata, 
ventre acutiffimo. //. fcan. 

82. t. 2. D.8. P. 16.V.8. A.30.C. 19. 

Habitat in M. Baltico. 

Bjoer- 28. C. pinna ani radiis 35. 

kna. Fn. fvec. 328. D.i i.P. 15.V.9. A.35. C. 19. 

Art. gen. 3. fyn. 13. fpcc. 

20. Cyprinus quincun- 

cialis. pinna ani officu- 

lorum 25. D. 11.P.15. V.9. A.25.C.19. 

Habitat in Sveciae lacubus. 

Farenus 29. C. pinna ani radiis 37. i- 
ride flava. Art. fpec. 23. 

Fn. fvec. 327. D.i 1.P.18.V.10. A.37. C.19. 

Habitat in Sveciae Lacu Malero. 

Ballerus. 30. C. pinna ani radiis 40. 

Fn. fv. 323. 
Art. gen. 3. fyn. 12. fpcc. 

23. Cyprinus admodum 

latus & tenuis, pinna ani 

officulorum 40. D.i i.P. 16.V.10. A.40. C.19. 

Habitat in Europae lacubus. V. BRAN- PISCES BRANCHIOSTEGI. Mormyrus. 327 

V. BRANCHIOSTEGL 

162. MORMYRUS. Caput: Dentes plures, emar- 

ginati. 
Apertura linearis, pone capi- 

tis latera. 
Corpns fquamis imbricatis. 
Pinnce ventrales funt abdo- 

minales. cyprinoi- 1. M. cauda bifida acuta. 

des. Muf Ad. Fr. 2. p. . . D. 27. P. 9. V.6. A.32.C. 19. 

Habitat in Nilo. 

anguilloi- 2. M. cauda bifida obtufa. 

des. Muf Ad. Fr. 2. p. . . D.26. P.io. V.6. A41.C19. 

Haffelqv. iter. 398. Mor- 

myrus Cafchive. D.20.P.10. V.6. A.19.C.24. 

Habitat in Nilo. 163. BALISTES. Caput compreffum. Dentes inci- 

fores utrobi 8 paralleli. 
Apertura fupra pinnas pecftorales. 
Corpus compreffum fquamis co- 
rio coadunatis. Abdomen ca- 
rinatum. 

Monoce- 1. B. pinnacapitisuniradiata. 

ros. Muf Ad. Fr. 2 p. . . D.i,46.P.i4.V.o.A.50.C.i2. 

Osb. iter. 1 1 o. Baliftes Mo- 

noceros. D. 1 ,47-P. 1 3. V.o. A.5 i.C. 1 2. 

Catesb. car. 2. t. 19. Uni- 
cornu pifcis bahamenfis. 

X 4 Habi- 

Apertura Branchiaritm in hoc ordine ejl ri/na, absque membrana evidenti. 328 PISCES BRANCHIOSTEGI. Baliftes. 

Habitat in Afia, America. 
Carina abdominis intra cutem. 

tomen- 2. B. pinna capitis biradiata, 
tofus. corpore pofterius fubvil- 

lofo. 
Gron. muf. 1. ;/. 114. Ba- 

liftes aculeis dorfi 2, la- 

teribusverfuscaudamhir- 

futis. D.i 29.P.10.V.0.A.27.C. 

Cluf cxot. 143. Raj. pifc. 

47. Monoceros pifcis. 
Marcgr. braf. 154. Pira-aca. 
Habitat in America. papillo- 3. B. pinna dorfali anteriore 

fus. biradiata, corpore papil- 

lofo. Muf Ad. Fr. 2. p. . . 
Habitat D.|,2g.P.T3.V.o.A.2i C.12. verruco- 4. B. pinna dorfali anteriore 

fus. triradiata, cauda ordine 

triplici verrucarum. Muf 

Ad. Fr. 1. /. 57. t. 27. 

f 4- 
Habitat in India. D.3,24.P. 13.V.0.A.21.C.12. aculea- 5. B. pinna dorfali anteriore 
tus. triradiata,caudaelateribus 

fpinis recumbentibus. 
It. Wgoth. 138. Oftracion 

compreffus , fafciis ni- 

gris, cauda lateribus mu- 

ricata. D.3 , 24. P. 1 3 . V.o. A.2 1 .C. 1 2. 

Habitat in India. 
Simillimus priori flatura 6° radiis ; differt colore . fcd 

imprimis nota illa fingulari, quod ad latera caudce u- 

trinque notetur quadruplici circiter ordine fpinarum re- 

cumbentium; cum prcecedens eodem loco verrucas ro- 

tundas fcabras gerat. 6. B. PISCES BRANCHIOSTEGI. Baliftes. 329 

Vetula. 6. B. pinna dorfali anteriore 

triradiata , ventrali lon- 

gitudinali , caudali bifi- 

da. D.3.30.P.16.V.16.A.28.C.12. 

Catcsb. car. 2. p. 22. t. 

22. Turdus oculo ra- 

diato. 
Art. gcn. 53. fyn. 8. Bali- 

ftes aculeis dorfi tribus, 

cauda bifurca. D.3,30.P.i5.V.i7.A.2 7.C.i2. 

Osbeck. iter. 294. Baliftes 

Vetula. D. 3 ,3o.P.i4.V.i2.A.28.C.i2. 

Brown. jam. 456. Baliftes 

major fafciata, dorfo tri- 

acantho, cauda bifurca: 

radiis exterioribus longis- 

fimis. 
Habitat ad infulam Afcenfionis. 

ringens. 7. B. pinna dorfali anteriore 

triradiata, lateribus capi- 

tis triplicatis, cauda bifida. 

Muf. Ad. Fr. 1. /. 58. D.3,29.P.i5.V.o. A.26.C.12. 
It. Wgot. 139. Oftracion 

compreffusrufefcens.pin- 

nae dorfalis radio longo 

retrorfum dentato. D.3,30.P.io.V.o. A.26.C.10. 

Osbeck. iter. 295. Baliftes 

nigra. D.2.34.P.16.V.0. A.31. C.13. 

Habitat ad inf. Afcenfionis. 

Scolo- 8. B. pinna dorfali anteriore 
pax. quinque-radiata, roftro 

longiffimo maxilla infe- 
riore operculato. 
Art. gen. 54. fyn. 82. Ba- 
liftes aculeis binis loco 
pinnarum ventralium, fo- 

litario infra anum. D.5,i2.P.i4.V.-- A.18.C. - - 

Habitat in Mari Mediterraneo. X 5 164. O- 330 PISCES BRANCHIOSTEGI. Oftracion. 

164. OSTRACION. Caput: Dentes utrobi 10 por- 

recli, teretes obtufiufculi. 
Apertura . . 

Corpus offe integro obtecTum. 
Pinnce ventrales nullse. 

triqueter. 1. O. trigonus muticus. 

Mnfi Ad. Fr. 1. p. 60. O- 

ftracion polyodon iner- 

mis triqueter. D.io. P. 12. V.o. A. 10. C. 10. 

Art. gen. 57. fiyn. 85. O- 

ftracion triangulus.tuber- 

culis exiguis innumeris, 

aculeis carens. D. 10. P. 12. V.o. A.io. C.io. 

Habitat in India. 
Dorfum quafi rhombis transverfe diffeclis tcclurn, mar- 

gine repandum. 

trigonus. 2. O. trigonus fpinis fubcau- 

dalibus 2. pinna dorfali 

radiis XIV. 
Art. gen. 56. fyn. 85. O- 

ftracion triangulus,limbis 

figurarum hexagonarum 

eminentibus, aculeis 2 in 

imo ventre. 
//. fcan. 160. Oftracion 

polyodontetragonus, ab- 

domine pone bicorni. D. 14. P. 10. V. o. A. 9. C. 7. 

Habitat in India. 

bicauda-3. O. trigonus, fpinis fub- 

lis. caudalibus 2, pinna dor- 

fali radiis decem. 

Art. gen. 57. fyn. 85. Oftra- 

cion triangulatus, tuber- 

culis hexagonis radiatis, 

aculeis 2 in imo ventre. D. 1 o. P. 1 2 . V. o. A. 1 o. C. 1 o. 
(3. Art. gen. 57. fyn. 85. O- 
ftracion triangulatus to- 
tus maculofus ac tuber- 

culo- PISCES BRANCHIOSTEGI. Oftracion. 33 1 culofus, aculeis 2 in i- 
mo ventre. 
Habitat in India. D. 10.P.11.V.0.A.10.C10. tricornis.4. O. trigonus, fpinis frontali- 
bus duabus. dorfali unica. 

Art. gcn. 56. fyn. 85. O- 
ftracion triangulatus , a- 
culeis 2 in capite & uni- 
co longiore fuperne ad 
caudam. 

Habitat i/i India. 

quadri- 5. O. trigonus, fpinis fron- 

cornis. talibus fubcaudalibusque 

binis. 

Art. gen. $6.fyn. 85. Oftra- 

cion triangulatus, 2 acu- 

leis in fronte & totidem in imo ventre. 
Habitat in India. D.io. P.n.V.o. A.10.C.10. cornu- 
tus. tubercu- 
latus. O. tetragonus, fpinis fron- 

talibus fubcaudalibusque 

binis. 
Muf. Ad. Fr. 1. /. 59. O- 

ftracion polyodon tetra- 

gonus.antice poftice dor- 

foque fpinofus. D. 9. P. 10. V. o. A. 9. C. 10. 

Gron. muf. 1. n. 118. O- 

ftracion quadrangularis, 

aculeis 2 in fronte & to- 

tidem in imo ventre. D. 1 1. P. 9. V. o. A. - - C. 5. 
Will. iclit. t. f. 13. /. 1. 

Pifcis cornutus. Bont. 

jav. 79. 
Habitat in India. 

, O. tetragonus muticus. tu- 

berculis dorfalibus 4. 
Art. gen. S5-fj' ! - 8 4- Oftra- 

cion quadrangulus , tu- 

berculis 4 majoribus in 

dorfo. 
Habitat in India. s O •50' PISCES BRANCHIOSTEGI. Oftracion. gibbofus.8. O. tetragonus muticus gib- 
bofus. 
Art. gen. 55. fyn. 83. O- 
ftracion quadrangulus gib- 
bofus. 
Habitat in India. 

cubicus. 9. O. tetragonus muticus, la- 

teribus planiufculis. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 59. O- 

ftracion polyodon tetra- 

gonus inermis. D. 9. P. 10. V. o. A. 10. C. 10. 

It. Wgot. p. 138. nomen 

Artedii. D. 10. P. 8. V. o. A. 9. C. 10. 

Art. gen. ^b.fyn. 85. Oftra- 

cion quadrangulus macu- 

lis variis plurimis. D. 9. P. 10. V. o. A. 8. C. 10. 

Habitat in India. 

165. TETRAODOiN. Caput: Maxillte offese, por- 

re6lae, apice bipartitse. 

Aperttira linearis. 

Corptis fubtus ventricofum 
muricatum. 

Pinnce ventrales nullse. 

teftudi- 1. T. abdomine plano lse- 
neus. viore, dorfo futuris cur- 

vis albis picto. 
Art. gen. 60. fyn. 86. O- 

ftracion oblongus glaber, 

corpore figuris variis or- 

nato. D. - - P. 14. V.o. A.6. C.9. 

Amoen. acad. 1. p. 309. /. 

14. /. 3. idem. D. 6. P. 14. V.o. A. 6. C. 9. 

Habitat in India. 
Corpus fnpra fcabrinfculum , fubtus punclis pertufum. 

intra quce aculei latent. 

lagoce- 2. T. abdomine aculeato, cor- 

phalus. pore laevi, humeris pro- 

minentibus. 

Muf PISCES BRANCHIOSTEGI. Tetraodon. 333 

Mitf Ad. Fr. 1. p. 59. O- 

ftracion tetraodon ven- 

tricofus, abdomine muri- 

cato. U. 10.P. 18.V.0.A. 8.C. 10. 

Art. gc/i. 58. fyn. 86. 0- 

ftracion cathetoplateo-ob- 

longus. ventre tantum a- 

culeato & fubrotundo. 
Amcen. acad. 1. /. 310. /. 

14. /. 4. idem. D. 9. P. 17. V. o. A. 9. C. 7. 

Gron. niuf. 1. n. 126. 0- 

ftracion cathetoplateus te • 

traodon compreffus ma- 

culofus fcaber. D. 9. P. 16. V. o. A. - - C. - - 

Habitat in India. 

lineatus. 3. T. fafciis longitudinalibus 

fufcis pallidisque. Muf 

Ad. Fr. 2. p. . . D. n.P. 18.V.0.A.9. C. 11. 

Haffelqv. itin. 400. Tetrao- 

don Fahaca. D. 1 2. P. 2 1 . V. o. A. 9. C. 1 1 . 

Habitat in Nilo. 
Aculci abdominis venenati pitngttnt, qttaft urticatione. 

ocella- 4. T. fafcia humerali ocella- 
tus. ta. Muf Ad. Fr. 2. p. . . D. 14. P. 1 8. V. o. A. 1 2. C. 7. 

Osbeck. itin. 226. Diodon 

ocellatus. D. 1 5 . P. 1 8. V. o. A. 1 1 . C. 8. 

It. fcan. 260. Oftracion ma- 

culofus, abdomine mu- 

ricato. D. 12.P. 20.V.0. A. 12.C.-- 

Art. gen. 58. fyn. 85. Oftra- 

cion maculofus , aculeis 

undique denfis exiguis. 
Habitat in Afise 6° /Egypti aquis dulcibus. 
Venenahts pifcis, uti prcecedens. 

hifpidus. 5. T. totus hifpidus papillis 
fetaceis. 
Chin. Lagerflr. 23. Oftra- 
cion tetraodon ventrico- 
fus, corpore toto muri- 
cato. D.9.P. 17. V. o. A. 10. C. 10. 

Art. 334 PISCES BRANCHIOSTEGI. Tetraodon. 

Art. gen. 58. fyn. 83. O- 

ftracion tetraodon fphae- 

ricus, aculeis undique e- 

xiguis. 
Habitat in India. 

Mola. 6. T. laevis compreffus, cau- 

da truncata : pinna bre- 

viffima dorfali analique 

annexa. 
Art. gen. 61. fyn. 83. Oftra- 

cion cathetoplateus fub- 

rotundus inermis afper, 

pinnis pe6loralibus hori- 

zontalibus , foraminibus 

4 in capite. D.--P. 14. V. --A.--C.-- 

Acl. bonon. 2. pp. 2. p. 297. 

t. 17. Mola. 
|3. Gron. niuf 1. ;;. 125. 

Oftracion cathetoplateus 

fubcompreffus,pinnador- 

fi & ani cum cauda con- 

tinuatis. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

166. DIODON. Caput: Maxilke offeae, porreda, 

indivifse. 
Apertura linearis. 
Corpus fpinis acutis mobilibus un- 

dique adfperfum. 
Pinnce ventrales nullae. 

Atringa. 1. D. fphaericus, aculeis tri- 

quetris. 
Art. gen. 59. fyn. 86. O- 

ftracion bidens fphaericus, 

aculeis undique denfis tri- 

quetris. 
Habitat in India. 

reticula- 2. D. fubrotundus, aculeis tri- 
tus. quetris. 

Art. PISCES BRANCHIOSTEGI. Diodon. 335 

Art. gen. 59. fyn. 86. O- 

ftracion fubrotundus, a- 

culeis undique brevibus 

triquetris raris. 
Habitat in India. 

echina- 3. D. fubrotundus, aculeis 
tus. bafi triquetris. 

Art. gen. 60. fyn. 86. O- 
ftracion fubrotundus, a- 
culeis undique denfis ba- 
fi triquetris. 
Habitat in India. 

fpinofus. 4. D. fubrotundus, aculeis 

planis , abdomine laevi. 
Art. gen. 59. fyn. 86. O- 

ftracion fubrotundus, a- 

culeis undique brevibus 

planis, ventre glabro. 
Habitat in India. 

Hyftrix. 5. D. oblongus, aculeis te- 

retibus. 
Muf Ad. Fr. 1. /. 58. O- 

ftracion diodon, corpo- 

refpinis undique armato. D. 14. P. 22. V.o. A. 14. C. 9. 
Art. gcn. 60. fyn. 86. O- 

ftracion conico - oblon- 

gus, aculeis undique lon- 

gis teretiformibus impri- 

mis in lateribus. 
Amcen. acad. 1. p. 310. i- 

dem. 
It. fcan. 285. idem. D. 14. P.22.V.0. A. 14. C.9. 

Habitat in India. 

holocan- 6. D. aculeis capitis collique 

thus. longioribus. 

Art. gcn. 60. fyn. 86. O- 

ftracion oblongus holo- 

canthus, aculeis longis- 

fimis teretiformibus in ca- 

pite imprimis & in collo. 

Habitat in India. t-. 

7. D. 336 PISCES BRANCHIOSTEGI. Diodon. 

raninus. 7. D. pinna dorfi longiffima. 
Art. gen. 59. fyn. 86. O- 

ftracion rotundo-oblon- 

gus, tuberculis utrinque, 

pinna dorfi longiffima. 
Habitat in India. 167. CENTRISCUS. Caput productum in Roftrum 

anguftiffimum. 
Apertura repanda. 
Corpus dorfo loricatum Offe po- 

ftice mucronato re6lo longi- 

tudine corporis. Abdomen 

carinatum. 
Pinna ventralis unica. 

fcutatus. 1. CENTRISCUS f. Gron. muf. 

2. p. 171. t. 7./. 3. D.3,g.P. 10.V.6.A. n.C.g. 
Valentyn. amb. 4. p. 420. 

n. 243. /. 243, 254. I- 

kan Pifau. 
Habitat in India orientali. 
Singularis pifcis loricatus tefta offea longitudinali poflicc 

in fpinam terminata, fub qua cauda ; fed, inter fpi- 

nam 6° caudam, pinna dorfi funt. 

168. SYNGNATHUS. Cafut: Roftrum fubcylin- 

dricum , ore operculato 
maxilla inferiore. 

Apertura branchiarum oper- 
culis claufis; nucha fora- 
mine fpirans. 

Corpus articulatum. 

Pinnce ventrales nullae. 

Typhle. 1. S. pinnis caudse ani pefto- 
ralibusque radiatis, cor- 
pore fexangulato. 

Art. PISCES BRANCHIOSTEGI. Syngnathus. 337 

Art. gen. 1. fyn. 1. fpec. 

3. Syngnathus corpore 

medio hexagono, cauda 

pinnata. Fn. fvec. 336. D. 36. P. 14.V. o. A. 3. C.io. 
Gron. muf 1. n. 4. idem. D. 7. P. 9. V. o. A. o. C. 12. 
Habitat in Europa. 
Lamincz corporis trunci 18, caudce 36. 

2. S. pinnis caudae ani pe6lo- 
ralibusque radiatis, cor- 
pore feptem-angulato. 

Art. gen. 1. fyn. 2. fpec. 2. 

Syngnathus corpore me- 

dio heptagono , cauda pin- 

nata. Fn. fvec. 335. D. 38. P. 12. V.o. A. 5. C.io. 
Gron. muf 1. n. 3. idem. D.37.P. -- V.o. A.o. C.io. 
Habitat in Europa. 
Lamince corporis trunci 20, caudce 43. 

3. S. pinnis pectoralibus cau- 
daeque radiatis, ani nulla, 
corpore feptemangulato. 

Osbeck. itin. 305. Syngna- 

thus pelagicus. D. 31. P. 14.V.0. A.o. C.io. 

Habitat in Fuco natante. 
Lamince corporis heptagoni 18, Catidce tetragona 32. 

4. S. pinna caudae radiata, 
peftoralibus anique nul- 
lis, corpore angulato. D. 30. P. o. V. o. A. o. C. 5. 

Habitat in Pelago. 

5. S. pinnis caudae ani pe6lo- 
ralibusque nullis, corpo- 

re tereti. 
Art. gen. 1. fyn. 2. fpec. 1. 

Syngnathus teres , pinnis 

pe6toralibus caudaeque ca- 

rens. Fn. fvec. 334. D. 34. P. o. V. o. A. o. C. o. 
Gron. muf 1. ;/. 2. idem. D. 42. P. o. V. o. A. o. C. o. 
Habitat in Europa. 

barbarus.6. S. pinnis caudae anique nul- 

lis, corpore fexangulato. D. 43. P. 22. V. o. A. o. C.o. 
Habitat in Pelago. 

Y 7. S. 338 PISCES BRANCHIOSTEGI. Syngnathus. 

Hippo- 7. S. pinna caudae nulla, cor- 
campus. pore feptemangulato tu- 

berculato , cauda qua- 

drangulata. D. 20. P. 18. V. o. A. 4. C. o. 

Art. gen. i.fyn. 1. Syngna- 

thus corpore quadrangu- 

lo, pinna caudae carens. D. 35. P. - - V. o. A. o. C. o. 
Olear. muf 53. /. 26. /. 4. 

Hippocampus. 
Bradl. natur. t. 4. /. 3. 

Eqvus marinus. 
Habitat in Pelago. 
Lamintz corporis trunci 17, caudce 45. 

169. PEGASUS. Caput: Os probofcide retraclili; 

maxilla fuperiore denticulata, 

fub Roftro enfiformi, lineari, 

utrinque ferrato. 
Aperhtra branchiarum ante pin- 

nas pe6lorales. 
Corpus articulatum offeis incifu- 

ris, cataphraclum. 
Pinnce ventrales abdominales. 

volitans. 1. PEGASUS. Muf. Ad. Fr. 

2. p. . . D. 5.P. 10. V. 2. A. 5.C. 7. 

Gron. muf 1. n. 146. Pi- 

fciculus amboinenfis vo- 

lans offeo tuberculofus. 

probofcide ferrata. D. 4. P. 10. V. 1. A. 5. C. - - 

Ruyfch. thef t. 7. / 2. D. 
Habitat in Amboina. Ouis, nifi vidiffet, pifces habitare fub unda, 
crederet? CLAS- INSECTA. 339 

CLASSJS V. 

I N S E C T A. ANIMALCULA polypoda, poris lateralibus refpirantia, Cute 
offea cataphracta ; Antennis mobilibus fenforiis capi- 
tis inftruuntur. 

CORPUS horum dividitur in Caput , Truncum, Abdomen, 
Artus : 

CAPUT plerisque diftinctum , inftruitur Oculis , Antennis , fae- 

piusque Ore; dejiituitur Cerebro, Naribus, Auribus. 
Oculi plerisque bini, absque palpebris, fimplices aut com- 

pofiti, quibus vident colores. 
Antennce articulatae , fenfu nobis ignoto , funt fietacece, 

filiformes . moniliformes , clavatiz , capitatce , fififiles, 

pectinatce , barbatce. 
Palpi articulati, ori affixi, plerisque fex. 
Os plerisque fub capite, quibusdam in pectore; Rofilro, 

Maxillis transverfis, Dentibus, Lingua, Palato. 

TRUNCUS, inter Caput & Abdomen, pedatus, fupra T/iorace, 
fubtus Peclore, poftice Scutello conftans. 

ABDOMEN Ventriculo, Inteftinis, Vifceribusque fcetum, annu- 
latum, Spiraculis lateralibus pertufum. 

ARTUS funt Cauda, Pedes, plurimisque Alce: 

Cauda abdomen terminans, eft vel folitaria f. bicornis; 
fimplex f. armata Forcipe, Furca, Seta, Chela f. Acu- 
leo fimplici f. compofito, lsevi f. ferrato. 

Pedes Femoribus , Tibiis , Tarfio , Digito , Unguibus ; 
Manus [Cheld) nonnullis, fimplex Pollice mobili ; Po- 
fteriores pro ufu curfiorii, fialtatorii, natatorii. 

Alce duae f. quatuor, funt vel plance , plicatiles , ereclce, 
patentes, incumbentes. defiexce f. reverfice. 

Y 2 Ely- 34 o INSECTA. 

Elytra (alae fuperiores) cruftacea bina, mobilia, lcevia 
f. fcabra, Jlriata f. fttlcata f. punclata, tegentia alas 
inferiores. Hemelytra media quafi alas inter & elytra. 

Halteres fub alis dipterorum ex petiolo capitati. 

SEXUS Mas & Femina generant Perfecla. 

Neutra nonnullis focietate fcederatis. 

METAMORPHOSIS plurimis triplex, mutanda ftru&ura exutis 

ovi tunicis una poft alteram. 
Ovum fub minima mole veficaria excluditur. 
Larva (Eruca) fuccofa, mollior, major, aptera. fterilis, 

tardior, apoda faepe, faepeque polypoda, vorax alimen- 

to proprio. 
Pupa (Nympha) ficcior. coarftata, durior. nuda f. folli- 

culata. faepe absque ore. 
Haec vel Pedata i. 2. 3. vel Apoda 4. 5. 

1. Compkta omnibus partibus agilis. (Aranea, Acarus, 
Onifcus.) 

2. Semicompleta folis alarum rudimentis (Gryllus, Ci- 
cada. Cimex, Libellula, Ephemera.) 

3. Incompleta alis pedibusque immobilis. (Apis. Formi- 
ca, Tipula.) 

4. Obteda thorace abdomineque diftinfto corticata. (Le- 
pidoptera) eaque vel nuda, vel folliculata. 

5. Coarclata intra globum. (Mufca, Oeftrus.) 
Pcrfeclum generans, agile, antennis inftructum. 
Triplex itaque ft.ru6t.ura & cognitio ejusdem animalis. 

WJEC Muta , nifi alio proprio inftrumento fonora ; Surda, 
ftridorem astheris licet percipiant; Plura ubique plan- 
tarum fpeciebus, fed ob patentiorem fibi regionem in 
orbe pauciora: Tropica, Ardica f. hodie ignota Ant- 
arclica ; fingula demum Minima , exceptis aquaticis. 
fed univerfa maximae molis animantia, effeftuque pari- 
ter maxima, fed magis occulto magisque difperfo. 
ideoque minus coercendo ; totidem etenim funt Na- 
turae annui miniftri, propriis negotiis peragendis praefixi. 
quot muniis fufficiant, proportionem inter plantas fer- 
vando, fuperflua, mortua, putrida confumendo, aliis 
demum, imprimis avibus, in alimentum cedendo. 

ENTO- INSECTA. 341 

ENTOMOLOGI praeftantiores figuris , proprietatibus , attribu- 

tis inclaruere: 
Metamorphofii Gcedart. Mcriana. Albinus, Frifch , Wil- 

kcs, Rccfcll 
Philofophi Swammcrdam. Rcanmnr! De Geer. 
Defcriptores Rajus, Fauna fvecica. 
Monographi Lijlcr. Sc/nrffcr, Clerk. 

ORDINES ab Alis defumfi. 

[ Superiores ( cruftaceae totae - - Colcoptera - 1 . 

Alae 4 • \ femicruftaceae - Hcemiptera 2. 

\ Omnes / imbricatae fquamis - Lepidoptera 3. 
\ membranaceae 

ano j mutico Neuroptera 4. 

\ aculeato Hymenoptera 5 . 

Alae 2, Halteres loco pofticarum - Diptera - 6. 

Alae o f. absque Alis & Elytris - - - - Aptera - 7. Qucefo ne hcec legentes, 
quoniam in his fpernunt imtlta, 
etiam relata faflidio damnent, 
cum in contemplatione naturce 

nil poffit videri fitpervacaneum. 

Plin. Y 3 I. CO- 342 INSECTA. 

I. COLEOPTERA. 

Antennis clavatis. 

170. Scarab^eus Antennm clava fiffili. Tibice antice dentatae. 

171. DERMESTES Antennce clava perfoliata. Caput inflexum fub 

thorace vix marginato. 

172. HlSTER Antennce clava folida, Caput retractile intra thoracem. 

178. Attelabus Caput poftice attenuatum. 

177. CURCULIO Antenna infidentes Rojlro corneo. 

173. SlLPHA Thorax Elytraque marginata. 

175. COCCINELLA Antenna clava truncata. Palpi . . 

* * Antennis filiformibus. 

174. CASSIDA Corpus ovatum. Elytra marginata. Caput tectum 

clypeo. 

176. CHRYSOMELA Corpus ovatum, immarginatum. 

188. MELOE Thorax fubrotundus. Caput gibbum, inflexum. 
187. TENEBRIO Thorax marginatus. Caput exfertum : Corpus 

oblongum. 

189. MORDELLA Lamince ad bafin abdominis. Caput inflexum. 

191. STAPHYLINUS Elytra dimidiata alas tegentia. Veficulce 2 fu- 

pra caudam. exferendae. 

* * ' : Antennis fetaceis. 

179. CERAMBYX Thorax lateribus mucronato-callofus. 

180. LEPTURA Elytra apice attenuata. Thorax teretiufculus. 

181. CANTHARIS Elytra flexilia. Abdomcn lateribus plicato-pa- 

pillofum. 

182. ELATER Pecloris mucro e poro abdominis refiliens. 

183. ClCINDELA Maxillce exfertae dentatae. Oculi prominuli. 

184. BUPRESTIS Caput intra thoracem retractum. 

185. DYTISCUS Pedes poftici ciliati natatorii. 

186. Carabus Thorax obcordatus poftice truncatus. 

190. NECYDALIS Elytra dimidiata : alis nudis. 

192. FORFICULA Elytra dimidiata : alis tectis. Cauda forcipata. 

193. BLATTA Elytra alaeque coriacea plana. Cauda fupra bi- 

cornis. 

194. GRYLLUS Elytra alaeque membranacea deflexa. Pcdes fal- 

tatorii. 

II. HE- INSECTA. 343 

II. HEMIPTERA. 

195. ClCADA Rojlrum inflexum. Pedes poftici faltatorii. 

196. NOTONECTA Rojlrum inflexum. Pedes poftici natatorii 

(ciliati.) 

197. Nepa Rojlrum inflexum. Pedes antici capitis cheliferi. 

198. ClMEX Rojlntm inflexum. Pedes curforii. 

199. APHIS Rojlrum inflexum. Abdomen bicorne. 

200. CHERMES Rojlrum pe6lorale. Pedes poftici faltatorii. 

201. Coccus Rojlrum pe6lorale. Abdomen poftice fetofum ma- 

ribus. 

202. Thrips Rojlrum obfoletum. Alce incumbentes abdomini re- 

flexili. 

III. LEPIDOPTERA. 

203. Papilio Antenntz extrorfum craffiores. Aloz erectae. 

204. SPHINX Antennoz medio craffiores. 

205. PHAL.ENA Antcnnoz introrfum craffiores. 

IV. NEUROPTERA. 

206. LlBELLA (*) Cauda forcipata. Os maxillofum. Aloz extenfae. 

207. EPHEMERA Cauda fetis 2 f. 3. Os edentulum. Aloz ere6tae. 

208. PHRYGANEA Cauda fimplex. Os edentulum. Aloz deflexse. 

209. HEMEROBIUS Cauda fimplex. Os bidentatum. Aloz deflexae. 

210. Panorpa Cauda chelata. Os roftratum. Aloz incumbentes. 

211. RAPHIDIA Cauda filo 1. Os bidentatum. Aloz deflexae. 

V. HYMENOPTERA. 

212. CYNIPS Aculeus fpiralis ! 

213. TENTHREDO Aculeus ferratus! bivalvis. 

214. ICHNEUMON Aculeus exfertus ! triplex. 

215. Sphex Aculeus punctorius. Aloz planae. Os elingue. 

216. VESPA Aculeus pun6torius. Aloz fuperiores plicatae! 

217. A.PIS Aculeus pun6torius. Lingua inflexa! 

218. Formica Aculeus obfoletus. AIoz neutris nullae! 

219. MUTELLA(**) Aculeus pun6lorius. Aloz omnibus nullae! 

Y 4 VI. DI- 

(*) lege: Libellula. Vide Emendanda pag. 824. 
(**) lege: Mutilla. Vide Emendanda pag. 824. 344 INSECTA. 

VI. DIPTERA. 

220. Oestrus Os claufum f. nullum. 

221. Tipula Os labiis lateralibus. 

222. MUSCA Os probofcide edentulum. 

223. Tabanus Os probofcide dentatum. 

224. CULEX Os roftro nutante univalvi. 

225. Empis Os roftro inflexo. 

226. Conops Os roftro porrefto geniculato. 

227. AsiLUS Os roftro porrecto fubulato. 

228. BOMBYLIUS Os roftro porre6lo fetaceo. 

229. HlPPOBOSCA Os roftro fubnutante breviffimo. 

VII. APTERA. 

Pedibus fex; Capite a Thorace difcreto. 

230. LEPISMA Cauda fetis exfertis. 

231. Podura Cauda bifurca inflexa faltatrix. 

232. TERMES Os maxillis duabus. 

233. Pediculus Os aculeo exferendo. 

234. Pulex Os roftro inflexo. 

f Mutella vide 219. 

* Pedibus pluribus (06I0 & ultra) ; Capite cum 
Thorace unito. 

235. ACARUS Oculi 2, remoti. Pedes 8. 

236. PHALANGIUM Oculi 2, approximati. Pedes 8. 

237. ARANEA Oculi 8. Pedes 8. 

238. SCORPIO Oculi 8. Pedes 10. Cauda armata. 

239. CANCER Oculi 2. Pedes 10. Cauda inermis. 

240. MONOCULUS Oculi 2. Pedes branchiales. 

* Pedibus pluribus. Capite a Thorace dis- 
creto. 

241. ONISCUS Corpus ovatum. 

242. Scolopendra Corpus lineare. 

243. JULUS Corpus fubcylindraceum. 

I. co- INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 345 

I. COLEOPTERA. 

Elytra alas tegentia. 

170. SCARAByEUS. Antennce clavatse capitulo 

fiffili. 
Tibim anticse fsepius dentatae. 

Thoracc cornuto. 

Hercules. 1. S. thoracis cornu incurvo maximo fubtus barbato, ca- 
pitis cornu recurvato : fupra dentato. 
Marcgr. braf. 247. /. 3. fonft. inf. t. 16. /. 1 
Olear. mttf t. 16. /. 1. Pet. gaz. t. 70. / 1. 

Grew. muf. 162. Swamm. bibl. t. 30. / 2. 

Rcef fcarab. 1. t. A. f. 1. inf. 4. /. 45. t. 5. /. 3. 
Habitat in America. 

Actaeon. 2. S. thorace bicorni, capitis cornu tridentato : apice bi- 
fido. Muf L. U. 
Marcgr. braf 24.6. Enena. Olear. mitf. t. 16. / 2. 
Mer. ftr. t. 72. Rcef fcar. 1. t. A. f. 2. 

Hoffn. picl. 1. /. 1. inmedio. Szvamm. bibl. t. 30. / 4. 
Habitat in America. 

Simfon. 3. S. thoracebicorni, capitiscornuapicetantumbifurcato. 
Sloan. jam. 2. p. 205. t. 237. / 4. 5. 
Brown. jam. 428. /. 43. / 6. Scarabaeus 4. 
Habitat in America. 

Atlas. 4. S. thorace tricorni : antico breviffimo, capitis cornu re- 
curvato. M. L. U. 
Marcgr. braf. 247. / 1. Olear. muf t. 16. / 3. 

Pet.gaz. t. 49./ 8. a?i t. 14./ 12. 

Merian. furin. in titulo F. G. Swamm. bibl. t. 30. / 3. 
Habitat in America. 

Aloeus. 5. S. thorace tricorni: intermedio longiore, capite muti- 
co, elytris uniftriatis. M. L. U. 
Rcpf. inf 2. fcar. 1. t. A. f. 6. Pet. gaz. t. 24. / 10. 

Yj Habi- 

Scarabaeorum Larvce vivunt tranquillce fub terra; harum plerceque fimo deleclantur 
<5° eo pafcuntur. 346 INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

Habitat in America feptentrionali. 

Simillimus S. naficomi , fed triph major, tibiis anticis 
quin qu edentatis. 

Ty- 6. S. thorace tricorni : intermedio minore, capite muti- 
phceus. co. M. L. U 

Pet. gaz. t. 23. /. 3. 

Habitat in Anglia, Hifpania. Osbeck. 

Magnitudo S. ftercorarii ; elytra Icevia, non vero nitida. 

naficor- 7. S. thorace tuberculo triplici, capitis cornu recurvato. 
nis. F/i.fvec. 340. Scarabaeus capite unicorni recurvo, tho- 

race gibbo, abdomine hirfuto. 
Olear. muf 27. /. 16. /. 4. Frifch. inf 3. /. 3/. 1. 
Swamm. bibl. t. 2y.fi 1, 2. Jacob. muf 1. S. 5. 
Jonft. inf t. 15. / 2. Faf.inf.2.fcar.i.t.7.f.8, 10. 

Hojfn. picl. t. 13. / antepen. 
Habitat in Europse Vaporariis. 
Femina thorace rotundato, vix retufio, minime cornuto. 

lunaris. 8. S. thorace tricorni: intermedio obtufo bifido, capitis 

cornu ere<5to. 
Fn.fvec. 341. Scarabaeus thorace fubmutico, capite lu- 

nato, corniculo emarginato. 
Pet. gaz. t. 8. / 4. Frifch. inf 4. /. 3. / 7. 

Roefi inf. 2. fcar. 1 t. B.f. 2. 
Habitat in Europa. 
Sexus varietas thorace retufo lccvi absque corniculis tho- 

racinis, quare difficilius primum dignofcitur. 

cylindri- 9. S. thorace antice truncato quinquedentato, capite anti- 
cus. ce cornu erecto, corpore cylindrico. (*) 

Habitat in Europa. 

Carnifex. 10. S. thorace retufo dentato, capitis cornu ere6lo fubu- 
lato curvo, labio integro, elytris fulcatis. 
Rcefi. ficar. 1. t. B. fi. 8. 

Brou.rn.jam. 428. t. 43./ 5. Scarabaeus cornu incurvo. 
Habitat in Jamaica. 
* * Thorace inermi, capitc cornuto. 

Rhinoce- 1 1. S. thorace inermi, capite cornu fimplici, labio bifido, 
ros. elytris pun6latis. M. L. U. 

Pet. gaz. t. 44. / 9. e^ t. 100. / 3. 
Roefi. ficarab. 1. /. A. fi. 7. 

Habi- 

(*) Adde: Fn. /vec. 342. Vide Addenda pag. 824. INSECTA COLEOPTERA. Scarabjeus. 347 Habitat in Afia. 

Similis S. najicorni , fied duplo major, cornu capitis ba- 
fi non compreffo fed deprefifo, Labio bifido. 

Molos- 12. S. thorace inermi retufo, capite lunato unicorni mar- 
fus. gine integro, elytris laevibus. M. L. U. 

Habitat in India. Osbeck. 
Pojlice crafijior, valde gibbi/s 6° ovali-rotundatus. 

Mimas. 13. S. thorace inermi retufo angulato, capite obfolete bi- 
corni, elytris inauratis ftriatis. M. L. U. 

Marcgr. braj. 147. /. 2} fed minor. 

Rcefi. fcarab. 1. p. 20. t. 13. (') /. 1. 

Habitat in America mcridionali. 

Fortiffimus laterem ponderofum movet 6° attollit. 
Marcgr. 

facer. 14. S. thorace inermi, capite obfolete bicorni antice trilo- 

bo : intermedio quadridentato. thoracis marginibus 

fubcrenulatis. 
Habitat in /Egypto, Mauritania. 
Cornuam rudimenta in marc dcfunt. TJwracis latera 

marginc obfolete crcnulata & ciliata. Femora pojlica 

dente obtufo notata. 
Hic in columnis antiquis Romaz exfculptus ab ALgyptiis. 

didymus.15. S. thorace inermi foffula exarato, capite tricufpidi, e- 
lytris ftriatis. 
Habitat in America. 
Sexus alter mucronem parvum Ziabct in antica thoracis. 

valgus. 16. S. thorace mutico, capite cornuto, femoribus fecundi 

paris remotis. M. L. U. 
Pet. gaz. t. 2j.fi 8. 
Habitat in America. 
Elytra brevia. Digiti magis hirfuti , quam in reliquis. 

Scutellum nuUum. 

nuchi- 17. S. thorace inermi, occipite fpina ere6la armato. 
cornis. Fn. fvec*. ^354. It.gotl.^i. Scarabseus capite thorace- 
que atro opaco, elytris cinereis nigro nebulofis. 

Rcefi infi. ficar. t. A. fi. 4. 

Habitat in Europa. 

Femina tantum a tergo cornuta. 

18. S. (*) lege: t. B. Vide Emendanda pag. 824. 348 INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. fubterra- 1 8. S. thorace inermi glabro triplici tuberculo, elytris ftriis 
neus. crenatis. 

Gadd fatag. 76. Scarabaeus niger, capitis clypeo luna- 

to tribus tuberculis notato. 
Habitat in Europa. 

erraticus.ig. S. thorace inermi laevi, capite tuberculo unico, ely- 
tris teftaceis. 
Habitat in Europa, forte &* in India. 

maurus. 20. S. thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore 
cyaneo, abdomine flavefcente. 
Habitat in Mauritania. Cl. Alflromer. 
Oblongus, viridi cceruleus. Abdomen fordide lutefcens vil- 

lofum. Thorax convexus; mucrones 3 transverfi in 

antica capitis. 

Foffor. 21. S. thorace inermi fubretufo, capite tuberculo triplici: 
medio fubcornuto. 
Fn. fvec. 352. Scarabaeus ovatus ater glaber. 
Habitat in Europae collibus. 

fimeta- 22. S. thorace inermi, capite tuberculato, elytris rubris, 
rius. corpore nigro. 

Fn. fvec. 355. Scarabaeus capite thoraceque nigro, an- 

tennis elytrisque rubris. 
Frifch. inf 4. /. 19. /. 3. Fosf iuf 2. fcarab. t. A. f. 3. 
(3. Scarabaeus capite thoraceque nigro glabro, elytris gri- 
feis, pedibus pallidis. It. a>/. 41. Fn. fvec. 353. 
Uddm. diff. n. 2. 
Habitat in Europae flercoratis. 

haemor- 23. S. thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice 
rhoidalis. rubris. 

Fn.fvec. 358. Scarabaeus ater, elytris pone ferrugineis, 
pedibus rufis. 

Habitat in Europae fungis 6° putridis. 

confpur-24. S. thorace inermi, capite tuberculato, elytris lividis 
catus. maculatis. M. L. U. 

Habitat in Europae fiercoratis primo vere. 

* Mutici capite 6° thoracc incrmi. 

Gigas. 25. S. thorace inermi retufo, capite inermi fupra margi- 
neque angulato. M. L. U. 

Habi- 1NSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 349 

Habitat in ^Egypto. 
Magnitudinis prima:. atcr. 

fcaber. 26. S. muticus, thorace elytrisque antice fcabris. M.L.U. 
Habitat in India. 

Magnitudo dupla S. nafiicornis. Caput angulahon. retu- 
fium punclo. in medio prominulo. 

longima- 2 7 . S. muticus, pedibus anticis arcuatis longiffimis. M. L. U. 
nus. Habitat in India. 

Thoracis margo crcnulatus. Tibice antice longitudine cor- 
poris. Femora antica in medio dente valido. Ungues 
qitafi duplicati. 

pilula - 28. S. muticus, thorace poftice rotundato. fcutello nullo. 
rius. M. L. U. 

Ariji. lib. 5. c. 18. Plin. nat. 11 : 34. Pilularius. 

Raj. inf. 105. ;/. 1. Catesb. car. 3. /. 11. 
Habitat in America. 

Sifyphi inflar volvit globum e ftercore imprimis humano 
confeHum. 

Schaeffe-29. S. muticus, thorace poftice rotundato. fcutello nullo, 
ri. clypeo emarginato, elytris triangulis. 

Habitat in Germania. /. C. Schozfferus. 
Statura S. nuchicornis, fed major, ater ; elytris apice 
anguftioribus 6° verfus apicem magis gibbis. 

ftercora-30. S. muticus ater glaber, elytris fulcatis, capite rhom- 
rius. baeo: vertice prominulo. Fn.fvec. 359. 

Moufif. infi. 151. Scarabaeus ftercorarius. 
Lifii. mut. 17. /. 4. Raj. infi. 90. ;;. 7. 6° 74. ;/. 1. 

Frifich. infi. 4. t. 13./. 6. 
Habitat in Europa, America. Kahn. 
Perforat terram aridam fiub jlercore, Acaris obnoxius. 

vernalis. 31. S. muticus, elytris glabris laeviffimis. capitis clypeo 
rhombeo: vertice prominulo. Fn. fivec. 350. 
Habitat in Europa. 
Trahit Jlercora ovium ad foramina. uti S. pilularius. 

calcara- 32. S. muticus, capite clypeatoemarginato, femoribuspo- 
tus. fticis dentatis. 

Habitat in ^Egypto. 

33- S. 35o INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. fabulo- 33. S. muticus niger opacus rugofus. 
fus. Habitat in Europae tcrra fabulofa. 

Chryfis. 34. S. muticus, pectore antice cornuto, fcutello elytris di- 
midio breviore. M. L. U. 
Habitat in India. 

Corpus magnitudine 6° colore S. aurati; fcd Peclus fub- 
tus antrorfum cornutum. 

nitidus. 35. S. muticus, thorace poftice lobato, capite inermi, pe- 
clore antice cornuto. M. L. U. 
Habitat in India. 
Scutellum minimum ; color viridis. Tibioz non dentatoz. 

lanige- 36. S. muticus fubtus lanatus, capite thoraceque auratis, 
rus. elytris flavis. M. L. U. 

Habitat in India. 
Labium futura diflinclum a capite. Elytra fulphurea. 

feftivus. 37. S. muticus, fcutello nullo, thorace nigro maculato e- 
lytrisque rubro-aeneis. 

Habitat in America. Rolander. 

Magnitudo S. Me/olont/ice, atbrerior, niger. Caput nigrum, 
lunatum, integrum. Thorax lczvis, convexus, rubro- 
ceneus, poflice rotundatus absque Scutello: Macula lo- 
bata nigra in difco; unica nigra utrinque ab angulo 
laterali thoracis exiens ; unica utrinque nigra parva 
intra angulum thoracis ad punclum impreffum. Ely- 
tra rubro-cenea, flriata, longitudine thoracis. lineola. puncta- 
tus. 38. S. muticus niger, lineola flava a capite ad fcutellum 

du6la. 

Habitat in America. Rolander. 

Minor S. ftercorario, niger. Lineola flava longitudinalis 
thoracis. Maris Elytra immaculata. Feminis macu- 
tce 3 flava, fparfce in flngulis elytris 6° poftica abdo- 
minis, quoz pone elytra luteo maculata. Femora u- 
trisque flavefcentia. 

39. S. muticus niger, thorace elytrisque teftaceis : pun6lis 

06I0 nigris. M. L. U. 
Habitat in India. 
Thorax punclo utrinque nigro laterali notatus. 40. S. INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 351 

Sepicola.40. S. muticus ferrugineus . thorace elytrisque pilofis. 
M. L. U 
Habitat in India. 
Habitus S. Horticolce, fed triplo major. 

fyriacus. 41. S. muticus. capite thoraceque pilofo viridibus, elytris 
pilofis ciliatis. M. L. U. 
Habitat in India. 
Statura S. Horticola. 

Hortico-42. S. muticus. capite thoraceque caeruleo pilofo, elytris 
la. grifeis, pedibus nigris. Fn. fvec. 351. 

Lt. fcan. 116, 321. Scarabaeus frifius. 
Habitat in Europae hortis. Pomonam devaftat. intacla 
Pyro communi. 

Melo- 43. S. muticus teftaceus, thorace villofo, cauda inflexa, 
lontha. incifuris abdominis albis. Fn. fvec. 345. 

Aldr. inf. 454. t.fuper.f. 2. Mouff. lat. 160. /. 2. 
Hoffn. inf. t. 1. / 11. Mcrian. europ. 1. p. 2. f. 4. 

Gced. inf. 1. t. 78. Frifch. inf 4. /. 14. 

Alb. inf. 60. Raj. inf. 109. ;/. 1. 

Rcef. inf 2. Scarab. 1. /. 1. Pet. gaz. t. 9. / 2. 
Lcuwenh. epifl. I. /. 18. 
Habitat in Europa. 

Exedunt radices fegetis Larvce; Scarabcei folia arbo- 
rum. Fagi, aliarumque. 

folftitia- 44. S. muticus teftaceus, thorace villofo. elytris luteo 
lis. pallidis: lineis tribus albis parallelis. Fn.fvec. 346. 

Mouff. inf 160./ 3. Lifl. mut. 18./ 17. 
Pct. gaz. t. 22./. 9. Frifch. inf. 9. t. 15./ 3. 
Habitat in Europa. Volitat vefperi imprimis. 

hemipte-45. S. muticus, thorace tomentofo rugis duabus longitu- 
rus. dinalibus marginato, elytris abbreviatis. 

Habitat in Germania. P. Forfkdl. 
Clypeus apice emarginato. Antennae picece. Corpus ni- 
grum. Thorax marginatus., planiufculus., rugis dua- 
bus longitudinalibus elevatis. Elytra abdomine dimi- 
dio breviora. Abdomen pone elytra fa;pe cinereus. 
Plantae piccce. Aculeus ani fcmince ferratus. 

46. S. 

Scarabseorum hirfutorum larv<z fub radicibus plantarwn degunt e° easdem confu- 
munt; at volatiles foliis Arborum pafcuntur. 352 INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

Fullo. 46. S. muticus, antennarum lamellis feptenis aequalibus, 
corpore nigro albedine irrorato. Fn.fvec. 343. 
Mouff. inf. 160. /. 4. Hoffn. picl. t. 7. 

Frifch. inf. II. t. 1. /. 1. Raj. inf. 93. n. 9. 
Habitat in Europae duris, arenofls. 

fafciatus. 47. S.muticus, niger tomentofo-flavus, elytris fafciis dua- 
bus luteis coadunatis. Fn. fvec. 348. 
Mouff. inf 161./ 6. 
Habitat in Europae floribus Syringa, Filipcndulce. 

indus. 48. S. muticus, thorace hirfuto : elytris lividis fufco pun- 
aatis. M. L. U. 
Habitat in India. 

Statura S. fafciati. Thorax poflice emarginatus. Scu ■ 
tellum nudttm. 

brunnus. 49. S. muticus teftaceus, elytris ftriatis, thorace utrinque 
punfto notato. M. L. U. 
Habitat in Europa. 

capenfis. 50. S. muticus ruber adfperfus punctis albis. f 

Pet. gaz. t. 8. /. 6. Rcef. inf 2. fcar. 1. t. B.f.b. 

Habitat ad Cap. b. Spei. 

Lanius. 51. S. muticus ruber adfperfus punclis nigris. 

Sloan.jam. 2. t. 237./. 7,8. Raf. inf 2. fcar. 1. /. B.f 3. 
Habitat in America. 

auratus. 52. S. muticus auratus, fegmento abdominis fecundo late- 

re unidentato. 
Fn. fvec. 344. Scarabaeus muticus glaber aeneus. 
Hoffn. picl. t. 6. /. prior. Frifch. inf 12. t. 3. /. 1. 
Raj. inf. 76. n. 7. Rcef. inf. 2. t. 2. f. 9, 8. 

Habitat in Europae acervis fom/icarum, plantarum. de- 

leclatur floribus. 
Pecloris latera poflice in dentem exeunt. 

variabi- 53. S. muticus laevis opacus ater, elytris punciatis. 
lis. M. L. U. 

Rcefl infl 2. fcarab. 1. t. 3. 
Habitat in Europae Quercubus rarius. 
Mas fcmina quintuplo minor efl ; variat colore aureo 
6° rubro. 

54. S. INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 353 

nobilis. 54. S. muticus laevis opacus, abdomine poflice albo pun- 

6tato. 
Raf. infi 2. fcar. I. /. 3. /. 3, 4, 5. 
Uddm. dijf. 1. Scarabaeus viridi aeneus, thorace fulcato. 

elytris rugofis. 
Habitat in Europae Floribus. 

rufipes. 55. S. muticus ater, antennis pallidis, elytris laevibus. Fn. 
fvec. 356. 
Habitat in Europae flercoratis. 

Simil/imtts S. fubterranco. fed c/ytra Jlriis minime crc- 
natis 6° t/iorax minus gibbus. 

aquati- 56. S. muticus piceus, elytris ftriatis, antennis flavefcentibus 
cus. filiformibus. Fn. fvec. 357. 

Habitat in aqua Europas cum Dytifcis. 

Cerato- 57. S. muticus, thorace fcabro lateribus tridentato, elytris 
nias. grifeis. 7 

Hajfclqv. itcr. 409. ;/. 99. Scarabaeus ceratoniae. 
Habitat in Ceratonia Cairi. 

Os maxillis forcipatis. 

Cervus. 58. S. maxillofus : maxillis exfertis apice bifurcatis. 

Fn.fvec.2,']'].{*) Scarabaeus cornibus duobus mobilibus 

aequalibus apice bifurcatis : introrfum ramis denticu- 

lisque inftructis. 
Mouff. inf. 148. Cervus volans. 

Aldr. inf 151./. 1. Jonfl. inf t. 14. /. 1. 2. 

Hoffn. inf t. 6. Mer. eur. t. 168. 

Worm. muf 242. Raj. inf 74. 

Olear. muf t. 16. /. 5. Taurus volans. 
Rcef fcar. 1. /.4. 5. /. 7. 9. 
p. Scarabasus maxillis lunatis prominentibus dentatis, tho- 

race inermi. Fn. fvec. '338. (fcemina). 
Raf. inf 2-. t. 5-/8. 
y. Merian. Europ. 168. optime. 

Habitat in Europae ligno quercino putrido, in America 

triplo minor &>c. 
Cornua officinalia futit. Maxil/cz, in hac fpecie majores, 

fpeciofce. 

Z 59- S. 

Scarabsei maxillofi Larvcz in ligno putrido vitam degunt. 
(*) lege: 357. Vide Emendanda pag. 824. 354 INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

interru- 59. S. maxillofus, antennis arcuatis, corpore oblongo de- 
ptus. preffo, vertice fubcornuto, thorace abdomineque re- 

motis. M. L. U. 
Merian. fur. t. 50. Pet. gaz. t. 27. /. 7. 

Brown. jam. 429. /. 44. /. 7. Dermeftes. 
Habitat in America. 
Facies Sc. valgi, 6° fuvima affinitas. 

carinatus.6o. S.maxillofusdepreffus, thorace mutico capite brevio- 
re: angulis pofticis excavatis. M. L. U. 

Habitat in India. 

Abdomen breviffimum, non longius thorace cum capite. 
Peclus poftice terminatuvi angulo acuto. 

tridenta-61. S. maxillofus, thorace utrinque tridentato. Fn.fvec. 
tus. 339. //. cel. 152. 

Habitat in Europa. 

paralleli-62. S. maxillofus depreffus niger, maxillis dente laterali 
pipedus. elevato. 

Habitat in Germania. 

Lta fcmilis facie 7 ftruclura, antennis &* omnibus S. Cer- 
vo foetnince, ut nifi 8 : ies minor cffet, eundem dicerem ; 
fed color ater, non purpurafcenti-niger, <5^ corpus ma- 
gis depreffum. 

Caraboi- 63. S. maxillofus, maxillis lunulatis, thorace marginato. 
des. Uddm. diff. n. 40. Carabus caerulefcens. 

Habitat in Europa. 

171. DERMESTES. Ante^mcz clavatae : capitulo per- 

foliato articulis tribus cras- 

fioribus. 
Thoi'ax convexus, vix maro-i- 

natus. 
Caput fub thorace inflexum 

condens. 

lardarius. 1. D. niger, elytris antice cinereis. Fn. fvec. 360. 

Gced. inf. 2. /. 41. Mer. inf 2. t. 33. 

Blank. inf. t. 11. /. K. L. M. Frifch. inf. 5. t. g. 

Raj. inf. 107. n. 4. 
Habitat in Europse anima/ibus, lardo, carnibus. 

2. D. INSECTA COLEOPTERA. Dermeftes. 355 

undatus. 2. D.niger,fafcialinearialbadupliciundulata. Fn.fvec. 361. 
Habitat in Europae putridis. 

pellio. 3. D. niger, coleoptris pun6lis albis binis. Fn.fvec.1t2. 
Frifch. inf. 5. /. 8. 
Habitat in Europae cibariis, pcllibus. 

pe6lini- 4. D. fufcus, antennis luteis pennatis. 
cornis. Habitat in Europa. 

clavicor-5. D. niger, antennis clavatis pilofis. 
nis. Habitat in Europa. 

pertinax. 6. D. fufcus, antennis filiformibus. 

Fn. fvec. 384. Caffida nigra, antennis fetaceis, corpore 

teretiufculo. 
Habitat in Europae domibus, quisqui/iis, veftimentis. 
Potius occiditur, quam captus fe movct. 

mollis. 7. D. teftaceus, oculis fufcis, antennis filiformibus. 
Habitat in Europa. 
Affinis Chryfomelis, fed flatura D. pertinacis. 

Capuci- 8. D. niger, elytris abdomineque rubris, thorace emargi- 
nus. nato retufo. 

Habitat in Europae truncis, parietibus ligneis. 

typogra-9. D. teftaceus pilofus, elytris ftriatis retufis praemorfo 
phus. dentatis. Fn. fvec. 366. //. cel. 26. 195. 

Raj. inf 100. n. 10. Scarabaeus. 

Habitat in Europa intra cortices truncorum ; in Ame- 
rica. Kalm. 

micro- 10. D. teftaceus glaber, elytris apice villofis obtufis. Fn. 
graphus. fvec. 367. 

Habitat in Europa intra cortices arborum emortuarum. 

poligra- 11. D. teftaceus pilofus, elytris glaucis obtufiufculis. 
phus. Habitat in Europa fub arborum corticibus : labyrinthis 

pinnatis. 

piniper- 12. D. niger fubvillofus, elytris piceis integris, plantis 
da. rufis. 

Z 2 Habi- 

Dermeftis Larvce cxedunt &> dejlruunt Animalium cadavera, res cidinares, Pelles, 
Corlices, Ligna, Semina &> pleraqtie alia. 356 INSECTA COLEOPTERA. Dermeftes. 

Habitat in Europae ramulis inferioribus Pini, quos per- 
forat, exficcat. 

viola- 13. D. nigro-cserulefcens, thorace villofo. 
ceus. Fn. fvec. 373. Dermeftes nigro-caeruleus. 

Habitat in Europa. 

feneftra- 14. D. caftaneus, capite nigricante, thorace fufco. 
lis. Fn. fvec. 443. Chryfomela fufca, capite nigricante. 

Habitat in Europa. 

domefti- 15. D. niger, elytris grifeis margine nigris, thorace villofo. 
cus. Fn. fvec. 368. 

Habitat in Europa. 

Thorax valde gibbus <2j° fere honifphcericus. 

melano- 16. D. niger ovatus glaber, elytris grifeis. Fn.fvec. 369. 
cephalus. Habitat in Europa. 

murinus. 1 7. D. tomentofus oblongus, fufco cinereoque nebulofus. 
fcutello luteo. Fn. fvec. 365. 
Frifch. inf. 4. /. 18. 
Habitat in Europae cadaveribus. 
Subtus ex nigredine albus. 

pilula. 18. D. tomentofus ovatus fufco-nebulofus. 

Fn. fvec. 536. Mordella fubrotunda, colore murino. 
Habitat in Europa fub lapidibus. 

Scarabse-ic}. D. ovatus ater glaber, elytris maculis duabus obfole- 
oides. te ferrugineis. 

Habitat in Europa. 

Scrophu-20. D. tomentofus maculatus. 
lariae. Fn. fvec. 411. Coccinella villofa, coleoptrorum margi- 
ne infiexo, thoracis macula bafeos utrinque alba. 
[3. Coccinella villofa, coleoptrorum margine infiexo, fu- 
turis rubris. Fn. fvec. 412. 
Habitat in Europae Scrophulariis. 

Piforum. 21. D. tomentofus grifeus, antennis filiformibus, elytris 
abbreviatis, podice albo: maculis duabus nigris. 
Kalm. it. 2. p. 294. Bruchus americae feptentrionalis. 
Amoen. acad. 3. p. 347. Curculio piforum. 
Habitat in Americae feptentrionalis feminibus Pifi. 

Pifa INSECTA COLEOPTERA. Dermeftes. 357 

Pifa per Americam feptcntrionalcm mifere dejlruit. 
Statura Curculionis fed absque rofilro; Antennoz filifor- 
mes, nec capitatoz. 

paniceus. 22. D. ferrugineus, oculis rufis. 

Habitat in Europae pane, quod exedit. 
Magnitudo Milii, obtufus, totus cafiancus, ctiam anten- 
nis, vix villofus. Oculi magis rubent. 

euftatius.23. D. ater glaber obtufiffimus, pedibus ferrugineis. 
Habitat in infuloz Euftatii fungis. Rolander. 
Magnitudo Pediculi, ater , g/aberrimus, poflice valde 
obtufus, elytris tamen teclus. 

fterco- 24. D. oblongus glaber teftaceus, oculis nigris. Faun. 
reus. fvec. 375. 

Habitat in Europae viis, imprimis in fimo Equino. 

pedicula-25. D. oblongus teftaceus, elytris abbreviatis. 
rius. Fn. fvec. 441. Chryfomela dilute teftacea hemiptera. 

Habitat in Europa. 

pulica- 26. D. oblongus niger, elytris abbreviatis, abdomine acu- 
rius. to. Fn. fvec. 370. 

Raj. inf 108. 
Habitat in Floribus curfitans. 

pfyllius. 27. D. ovatus niger, abdomine obtufo, thorace elytrisque 
marginatis. 
Habitat in Floribus. 

fcanicus. 28. D. fufcus, thorace teftaceo. Fn. fvec. 376. 
Habitat in Europa. 

Colon. 29. D. thoracis lateribus flavis, elytris grifeis pun6lo nigro. 
Habitat in Europa. 

Corpus ovatum. Caput nigrum. Thorax fufcus lateri- 
bus fiavis. Elytra obfcure teflacea f. grifea, cum pun- 
clo nigro in medio verfus marginem inferiorem. 

furina- 30. D. teftaceus, elytris ftriatis, thorace ftriis tribus ele- 
menfis. vatis marginibusque denticulato. 

Habitat Surinami. Rolander. 

Oblongus, magnitudine Pediculi. Z 3 31- D. 358 INSECTA COLEOPTERA. Dermefles. 

hemipte-3 1. D. elytris abbreviatis bafi exteriore apiceque teftaceis. 
rus. Habitat Surinami. Rolander. 

Magnitudo Pediculi. Antennae capitata. Pedes/r/77/- 
ginei. Elytra abdomine ■£. breviora, fingulis macula 
glauca cuneiformis in apice, 6° punclum glaucum ad 
bafin exteriorem elytri. 172. HISTER. Antennce capitatse capitulo folidiu- 
fculo ; infimo articulo compres- 
fo, decurvato. 
Caput intra corpus retraclile. Os 

forcipatum. 
Elytra corpore breviora. 

unicolor. i. H. totus ater, elytris fubftriatis. 

Fn. fvec. 410. Coccinella atra glabra, elytris abdo- 

mine brevioribus margine inflexis. 
Habitat in Europse, Indise arena, terra, flercore. 
In Indiis decuplo major. 

pyg- 2. H. totus ater, elytris laeviffimis. 
maeus. Habitat in Svecia. 

Simillimus primo, fed quadruplo minor, <5^ elytra mi- 
nime ftriata, fi non unica tantum ftria arcuata. 

bimacu- 3. H. ater, elytris poftice rubris. 
latus. Uddm. diff. 20. Coccinella atra glabra, elytris abdo- 

mine brevioribus, maculis duabus rubris. 
Habitat in Europa. 

4-macu- 4. H. ater, elytris bimaculatis. 
latus. Gadd. fatag. 76. Scarabaeus ovatus niger glaber, ma- 

culis duabus rubris in fingulo elytro. 
Habitat in Europa. 

Major reliquis : in antica parte elytri macula rubra ina- 
qualis, in pofilica vero macula rubra lunata. 173. SIL- INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 359 

173. SILPHA. Antenncz extrorfum craffiores. 

Elytra marginata. Captit pro- 

minens. 
Thorax planiufculus , marginatus. 

germani-i. S. oblonga atra, clypeo obrotundo inaequali marginato, 
ca. elytris obtufrfiimis margine laterali ferrugineis. 

Habitat in Germania. P. Forfkahl. 
Reliquis major. Tota atra, glabra. Clypeus figura fe- 
quentis, fed latior quam longus. Elytra obtufiffima 6° 
fere truncata. Margo lateralis elytrorum infiexus 6° 
occultatus ferrugineus efi. 

Vefpillo. 2. S. oblonga, clypeo orbiculato inaequali, elytris fafcia du- 

plici ferruginea. 
Fn.fvcc. 347. Scarabaeus clypeo marginato, elytris ni- 

gris, fafciis duabus transverfis rubris. 
Glcditfch. Acl. Berol. i"]=)2. p. 53. Vefpillo. 
Mouff. inf. 147. lin. 7. /. 3. 6° app. tab. ult. 
Imp. alt. 692. /. 2. f. 2. 
Blank. inf. 168. /. 14. /. 1. 
Frifch. inf 12. p. 28. t. 2. f 2. 
Rcef. inf 4. p. 3. U I. /. I, 2, 3. 
Raj. inf. 106. Scarabaeus fcetidus 1 aldrovandi. 
Habitat in Europae, Americae Cadaveribus. 
In America Septcntrionali decuplo major. 
Sepelit cadavera minora fub terra candcm efifodicndo. 

Gleditfch. ad. bcrol. 

bipuncla-3. S. oblonga nigra, elytris fingulis puncto unico rubro. 
ta. Fn. fvec. 363. Dermeftes niger, coleoptris pun6lis ru- 

bris binis. 
Habitat in Europae Carnibus, lardo. 

4-pun6la-4. S. oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. 
ta. Fn.fvec. 364. Dermeftes niger, coleoptris pun6tis ru- 

brisquaternis. 
Frifch. inf 9. /. 36. /. 19. Scarabaeus parvus luteo- 

maculatus, erucae lanigerae. 
Habitat in Europae arboribus putridis, fencfiris. Z 4 5. S. 

Silphae Larvce 6° volatilia Animalium imprimis cadaverilms pafcuntur. 360 INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 

indica. 5. S. nigra, elytris fafciis duabys ferrugineis, thorace an- 
tice bidentato. M. L. U. 
Habitat in India. 

america- 6. S. ovata fufca, clypeo flavo : centro nigro intra annu- 
na. lum fulvum. 

Catesb. car. 3. p. 10. /. 10. /. 5. Blatta americana. 
Habitat in America. 
Magnitudo S. vefpillonis. 

feminu- 7. S. ovata atra nitida immaculata. 
lum. Habitat in Europae ligno putrido Abietis. Rolander. 

Componit tejlam , uti Dafypus , 6° fimilis femini terre- 
facla caput c° peclus abdomini applicat , ut exacle 
granum , glabrum , lucidum referat, facile invcntorem 
fcducens. quiete jaciendo. Abdonwi rubrum efl. 

agaricina.8. S. ovata atra glaberrima hemiptera. 
Habitat in Agaricis. 

maura. 9. S. oblongiufcula atra, thoracis marginibus elevatis, e- 
lytris fulcatis. 
Habitat in Mauritania. E. Brander. 
Thorax lateribus margine dilatato poflice utrinque acu- 
minato. Elytra fulcis profundis pofiice connexis. 

ruffica. 10. S. oblonga rufa, antennis elytris pecloreque nigris. 
Uddm. diff. 7. Dermeftes elytris nigris, capite clypeo 

& abdomine rubro. 
Habitat in Europa. 

littoralis. 11. S. atra, elytris laevibus: lineis elevatis tribus, clypeo 

orbiculato nitido. 
Fn. fvec. 380. Caffida atra, elytris lineis tribus eleva- 

tis, antennis antice teftaceis. 
Frifch. inf. 6. p. 12. t. 8. Scarabaeus campeftris. 
Habitat in Europa, fub Ftuis putridis. 

atrata. 12. S. atra, elytris fubpunctatis : lineis elevatis tribus 
laevibus, clypeo antice integro. Fn. fvec. 385. 
Habitat in Europa. 

thoraci- 13. S. nigra, elytris obfcuris: linea elevata unica, clypeo 
ca. retufo teftaceo. 

Fn.fvec. 386. Caffida nigra , clypeo ferrugineo, elytris 
linea elevata. 

Raj. INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 361 

Raj. inf. 90. Scarabaeus primo fimilis parum canalicu- 

latus, fcapulis croceis. 
Gadd. diff. 25. Caffida nigra, clypeo latiffimo pallide 

rufo, macula lata nigra nitida. 
Habitat in Europa. 

opaca. 14. S. fufca; elytris concoloribus : lineis elevatis fubter- 
nis, thorace antice truncato. 
Habitat in Europa. 

rugofa. 1 5. S. nigricans, elytris rugofis : lineis elevatis tribus, tho- 

race emarginato. 
Fn. fvec. 379. Caffida atra, elytris ftriis quinque pun- 

ctisque elevatis. 
Raj. inf 90. Scarabaeus niger inter cadavera frequens, 

depreffus, parum canaliculatus. undique niger. 
Habitat in cafis Lapponum, 6° alibi per Europam. 

fabulofa. 16. S. fufca, elytris lineis elevatis tribus utrinque dentatis, 

thorace fubemarginato. 
Fn.fvec. 382. Caffida nigra, elytris ftriis quinque utrin- 

que dentatis, clypeo emarginato. 
Uddm. diff. 5. Dermeftes niger, inter elytrorum lineas, 

quatuor elevatis fcrobiculis exaratus. 
Habitat in Arena Europae. 
Sinii/is Scarabaio fabulofo. 

obfcura. 1 7. S. nigra, elytris punctatis : lineis elevatis tribus, clypeo 

truncato. 
Uddm. diff. 8. Caffida ovata nigra, elytris lineis tri- 

bus elevatis : media longiffima. 
Habitat in Europa. 
Differt a S. atrata, quod Color non lucidus , 6° aliter 

punclata. 

ferrugi- 18. S. teftacea, elytris lineis elevatis fenis, thorace emar- 
nea. ginato. Fn. fvcc. 387. 

Habitat in Europa. 

groffa. 19. S. nigra, elytris confertim pun6tatis: lineis elevatis 
tribus, thorace emarginato. 
Habitat in Europa. 

Differt a feque?iti, quod ovata nec oblonga ; puncla con- 
ferta confufa, nec ferie longitudinali digefta. 

't 

Z 5 20. s. 362 INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 

oblonga. 20. S. nigra. elytris ftriis punftatis : lineis elevatis fenis. 

thorace emarginato. 
Faun. fvec. 381. Caffida atra, elytris ftriis 10 elevatis. 

punctis excavatis ftriatis. 
Habitat in Europa. 
Differt a prtzcedcnti , quod magis oblonga , minusque 

emarginata. 

aquatica. 21. S. cinerea, elytris fubftriatis, thorace emarginato lon- 
gitudinaliter rugofo virefcente. 
Habitat in Europae aquis, Buprcjli fimilis, fed parva. 

colon. 22. S. nigra, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato: 
tergo duplici pun6lo impreffo. 
Habitat in Europa. 

depreffa. 23. S. ferruginea, elytris laevibus, thorace emarginato. 
Habitat in Europa. 

grifea. 24. S. grifea, elytris laevibus, thorace emarginato. 
Habitat in Europa. 

aeftiva. 25. S. teftacea fubtomentofa, oculis nigris. 
Habitat in Europae floribus. 

pedicula-26. S. nigra, elytris lsevibus, thorace marginato. 
ris. Habitat in Europa. 

Magnitudo Pedicu/i , fed obtufa, pallidius nigra. 174. CASSIDA. Antennce fubfiliformes , extrorfum 

craffiores. 
Elytra marginata. 
Capiit fub thoracis clypeo plano 
reconditum. 

viridis. 1. C. viridis. 

Fn. fvec. 377. Raj. inf 107. n. 5. 

Gced. inf. I. p. 94. /. 43. Frifc/i. inf. 13. /. 35. /. 29. 

B/ank. inf. 89. t.n.f.F. Reawn. inf 3. /. 18. 

Merian. europ. t. 115. Rwf inf 2. fcar. 3. />. 13. t. 6. 

Vo/k. hefp. 1. p. 166. /. 4. 

Habitat in P/antis verticillatis Europai. INSECTA COLEOPTERA. Caffida. 363 

nebulofa.2. C. pallido-nebulofa. 

Fn. fvcc. 378. Goed. inf 1. />. 96. /. 44. 

Raj. inf. 88. Scarabaeus minor fordide fulvus. 
Habitat in Carduis. 

nobilis. 3. C. grifea, elytris linea caerulea nitidiffima. 
Habitat in Europa. 
Linca ccerulca elytrorum perit cum vita. 

cruciata. 4. C. pallida, elytris difco fufco-cruciato. 

Habitat in America. Rolander. 

Elytra pallida , fupra dorftm infcfii fufca , indc bra- 
chium fufcum piclum cxcurrit utrinque ad angulos 
thoracis 6° tertium brachium per utrumque elytron 
ad anum. 

bifafcia- 5. C. pallida, corpore fafciis duabus fufcis. 
ta. Habitat in America meridionali. Rolander. 

flava. 6. C. flava immaculata, corpore teftaceo. 
Habitat in America. Rolander. 

purpurea.7. C. flava fupra corpus purpurea. 
Habitat in America. Rolander. 

Rarva, tefla omni fava, fed fupra corpus infefla purpu- 
rca lata macula. 

margina-8. C. teftacea, margine thoracis elytrorumque flavo. 
ta. Habitat in America. Rolander. 

reticula- 9. C. flava nigro-pun6tato reticulata. 
ris. Habitat in America. Rolander. 

variegata.io. C. rufa, elytris nigro variegatis: lateribus fafciatis. 
Habitat in America. Rolander. 
Maxima. Fafcia duoz nigroz in margine lato latcrali. 

groffa. 11. C. fanguinea, elytris difco pun6lis nigris fparfis, mar- 
gine lineis ramofis nigris. 
Habitat in India. De Gcer. 
Hozc omnium maxima. Thorax immaculatus. 

clatrata. 12. C. ferruginea, elytris margine omni, linea longitudi- 
nali, femique transverfali nigris. 

Habi- 

Caflidse Larva folia plantarum fubtus excdant , & proprio Jlercorc fefe fzpius 
obtesrunt. 364 INSECTA COLEOPTERA. Caffida. 

Habitat in India. De Geer. 

Thorax immaculatus. Elytra latiffima, margine undi- 
que etiam futurce- longitudinalis nigra. Linea longi- 
tudinalis nigra per medium finguli clytri. Linea in- 
ter pracedentcs longitudinales nigra utrasque combinat. 
Femina habct lineas dimidiatas transverfales tres. 

jamai- 12. C. luteo-senea, elytris immaculatis excavato-punctatis. 
cenfis. Sloan. jam. 2. p. 208. t. 233. /. 27. 28. 

Habitat in America. 

cyanea. 1 4. C.cyaneo-aenea, elytris immaculatis excavato-punclatis. 
Pet. gaz. t. 57./. 6. 
Habitat in Brafilia. 

inaequa- 15. C. ferrugineo-aenea, elytris macula flava fubovata di- 
lis. fci : Muf. petrop. 650. n. 130. 

Habitat in America. Rolander. 
Elytrorum fuperficies incequalis efl. 

lateralis. 16. C. fufco-aenea, elytris macula flava laterali. 
Habitat in America. Rolander. 

difcoi- 17. C. viridi-aenea, elytris maculis duabus flavis difci. 
des. Habitat in America. Rolander. 

petiveria-18. C. nigra, elytris maculis quatuor flavefcentibus. 
na. Pet. gaz. 7. /. 71. /. 1. Acl. angl. 271. p. 861. 

Habitat in Afia. 175. COCCINELLA. Antenna fubclavatse, truncatse. 

Palpi clava femicordata. 
Corpus hemifphaericum, tho- 
race elytrisque marginatis, 
Abdomine plano. 

16 Coleoptris rubris fiavisque ; Punclis nigris maculatis. 

unipun- 1. C. coleoptris flavefcentibus : pun6lo communi nigro. 
cliata. Habitat in Europa. 

2-pun6la-2. C. coleoptris rubris: pun6lis nigris duobus. Fn.fvec. 
ta. 388. 

Pct. INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 365 

Pet. gaz. 34. t. 21. /. 4. 

Merian. inf. 69. £ 136. Lijl. loqu. 383. ?/. 8. 

Raj. inf. 86. *. 2. Bradl. natur. t. 27. /. 4. 

Frifch. inf. 9. /. 33. /. 16./ 4. Reaum. inf. 3. /. 3 1 . /. 16. 
Habitat in Europa: Alnetis. 
Puncla duo in medio colcoptrorum. 

3-pun£ta- 3. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus. 
ta. Habitat in Europa. 

Puncla duo ad apiccm coleoptrorum. 

hebrsea. 4. C. coleoptris luteis : maculis nigris fex longitudinalibus 
difformibus. 
Habitat in Europa. 

5-pun6la-5. C. coleoptris fanguineis: pun6lis nigris quinque. Fn. 
ta. fvec. 392. 

Habitat in Pruno fpinofa. 
Elytra fanguinea funt. 

trifafcia- 6. C. coleoptris rubris: fafciis nigris tribus. Faun. fvec. 
ta. 390. 

Habitat in Lapponia. 

hierogly- 7. C. coleoptris luteis : maculisduabusnigrislongitudina- 
phica. libus finuatis. 

Habitat in Svecia. 

7-puncla-8. C. coleoptris rubris : punclis nigris feptem. Fn. fvec. 
ta. 391. 

Frifch. inf 4. p. 1. i. I. /. 4. Raj. inf. 86. ;/. 1. 
Pet. gaz. 33. /. 21. /. 3. Merian. eur. 24. / 11. 

Gced. inf 2. p. 58. /. 18. Alb. inf 61. / C. 

Rcef. inf 2. fcar. 3. p. 7. /. 2. 

Reaum. inf. 3. t. 31. / 18. Bradl. nat. t. 27. / 4. 
Habitat in Europae agris 6° plantis. 

9-pun6la-9. C. coleoptris rubris: pun6lis nigris novem. 

ta. Uddm. diff. 14. Coccinella nigra, elytris rubris, pun- 

crtis novem nigris. 
Habitat in Europae Juniperetis. 

10-pun- 10. C. coleoptris fulvis: pun6lis nigris decem. 
6lata. Habitat in Europa. 

ii. C. 

Coccinellse Larva Aphides confumunt , eoque plantas a Phthiriafi hac purgant. 366 INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 

u-pun- ii. C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim. Faun. 
6~tata. fvec. 394. 

Mcrian. europ. 168. 
Habitat in Europa. 

13-pun- 12. C. coleoptris luteis : punclis nigris tredecim. Fn.fvec. 
&ata. 395. 

Habitat in Europae Armoracia. 

14-pun- 13. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim : qui- 
6tata. busdam contiguis. Fn. fvec. 396. 

Habitat in Europa. 

ocellata. 14. C. coleoptris luteis: punclis nigris quindecim. Faun. 
fvec. 398. 
Gadd fat. 26. Coccinella elytris flavo-luteis, punctis 

15 nigris ocello flavo cinctis. 
Merian. inf. 48. f. 5. 
Habitat in Europa. 
Hcec reliquis major. 

19-pun- 15. C. coleoptris flavis: punclis nigris novemdecim. 
clata. Habitat in Europa. 

22-pun- 16. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti duobus. 
clata. Fn. fvec. 401. 

Habitat in Europa. 
Thorax pundatus eft. 

24-pun- 17. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor. 
6lata. Fn. fvec. 402. 

Habitat in Europa. 

25-pun- 18. C. coleoptris rubris: punclis nigris viginti quinque. 
6lata. Habitat in Europa. 

conglo- 19. C. coleoptris rubris: pun£lis nigris plurimis fubcon- 
bata. tiguis. Fn. fvec. 403. 

Frifch inf. 9. p. 34. /. 17. /. 6. 
Habitat in Europa. 

conglo- 20. C. coleoptris flavefcentibus : punclis nigris plurimis 
merata. contiguis. Fn. fvec. 404. 

Raj. inf 87. n. 15. Lifl. loqu. 383. //. 9. 

Frifch. inf. 9. t. 17. /. 4. 5. 

Habitat in Europa. 

' Co- INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 367 

* Coleoptris rubris fiavisve : albo maculatis. 

guttato- 21. C. coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, ni- 
punclata. gris tribus. (*) 
Habitat in Europa. 

14-gut- 22. C. coleoptris rubris: punclis quatuordecim albis. Fn. 
tata. fvec. 397. 

Lifl. loqn. 383. //. 10. 
Habitat in Europae Salicibus. 

16-gut- 23. C. coleoptris rubris : punclis albis fedecim. Fn. fvec. 
tata. 3gg. 

Habitat in Europa. 

18-gut- 24. C. coleoptris rubris: pun6lis albis fedecim: duobus 
tata. primis lunatis. 

Habitat in Svecia. 

20-gut- 25. C. coleoptris rubris: punftisalbisviginti. Fn.fvec.400. 
tata. Habitat in Europa. 

oblongo-26. C. coleoptris rubris, lineis punctisque albis. Fn. fvec. 
guttata. 38g. 

Habitat in Europa. 

oblitera- 27. C. coleoptris flavis: pun6tis quatuor rufis: anticis ob- 
ta. foletis. 

Habitat in Europa. 

6 * Coleoptris nigris: rubro maculatis. 

2-puftu- 28. C. coleoptris nigris: pun6lis rubris duobus, abdomine 
lata. fanguineo. Fn. fvec. ^og. 

Frifch. inf g. p. 34. /. 16. /. 6. 
Raf. inf 2. fcar. 3. p. 10. /.3. 
Habitat in Europae Sorbis; in America fcptentrionaU. 

Kalm. 
Singulum punclum c tribus componitur. 

4-puftu- 2g. C. coleoptris nigris : pun6lis rubris quatuor: interiori- 
lata. bus longioribus. Fn. fvec. 408. 

Habitat in Europae C/rticis, Rubis. 

6-puftu- 30. C. coleoptris nigris, punctis rubris fex. Fn.fvec. 407. 
lata. Raj. inf 87. n. 4. 

Habitat in Europa. -,j q 

(*) Adde: kcec a n. 31. figuris dijlingui nequit , ideoque fynonyma utrisque com- 
munia, forte ambce tantum fexu differunt. Vide Addenda pag. 824. 3 68 INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 

io-puftu-31. C. coleoptris higris: pun6tis fulvis decem. Fn. fvec.404. 
lata. Frifch. inf. 9. t. 17. /. 4. 5. Lijl. loq. 383. n. 9. 

Raj. inf. 87. n. 15. 
Habitat in Europa. 

i4-puftu-32. C. coleoptris nigris: pun6lis rubris quatuordecim. Fn. 
lata. fvec. 406. 

Uddm. diff. 15. Coccinella coleoptris nigris, maculis 

decem pallide flavis. 
Habitat in Europa. 
Maculce aliis flavce, aliis fulva, aliis rubrce. 

i6-puftu-33- C. coleoptris nigris, pun6tis fulvis fedecim. 
lata. Habitat in Europa. 

gigantea.34. C. coleoptris nigris: pun6tis fulvis numerofiffimis. 

Habitat in India. De Geer. 

Gigas in hac gente, 6° Scarabceo Jiercorario par, media 
inter Coccinellas 6° Chryfomelas. Corpus nigrum 0- 
vatum. Thorax marginatus 6° emarginatus. An- 
tennae clavatce. Elytra valde convexa margmata, 
punclis , in maculas fcepe confluentibus , numeroflffl- 
mis, rufo-fulvis adfperfa. 

Coleoptris nigris albo flavove maculatis. 

pantheri-35. C. coleoptris nigris: pun6lis flavis 06I0. 
na. Habitat in Europa. 

tigrina. 36. C. coleoptris nigris: pun6lis albidis viginti. Fn. fvec. 

405. 
Uddm. diff. n. Coccinella coleoptris nigris, pun6lis 

viginti albis. 
Habitat in Europa. 

176. CHRYSOMELA. Antennce moniliformes , ex- 

trorfum craffiores. 
Thorax, nec elytra, margi- 
natus. 

* Corpore ovato. 

gottin- 1. C. ovata atra, pedibus violaceis. 
genfis. Roef. inf 2. fcar. 3. /.5. 

Habitat in Germania. P. Forfkdhl. 

2. C. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 369 Tanace- 2. C. ovata atra punctata, antennis pedibusque nigris. 
ti. Fn. fvec. 413. Chryfomela atra, punctis excavatis con- 

tiguis. 
//. goth. 270. 
Habitat in Tanaceto vulguri. 

hsemor- 3. C. ovata nigra nitida, antennis bafi flavefcentibus, ano 
rhoidalis. fupra rubro. 

Fn.fvec. 419. ( T ) Chryfomela nigra glabra, antennarum 
bafi fubflava. 

Habitat in Bctula Alno. 

Graminis. 4. C. ovata viridis nitida, antennis pedibusque concolo- 
ribus. 
Fn. fvec. 419. Chryfomela viridi-coerulea. 
Habitat in Gramine pratorum. 

oenea. 5. C. ovata viridis nitida, abdomine poftice ferrugineo. 
Fn. fvcc. 420. Chryfomela viridis nitida, thorace anti- 

ce excavato. 
Habitat in Betula Alno. Alni. Betulte. haemo- 
ptera. 6. C. ovataviolacea, elytris punctis excavatis fparfis. Fn. 
fvec. 416. 

Habitat in Betula Alno. 

7. C. ovataviolacea, elytris punctis excavatis ftriatis. Fn. 
fvec. 415. 

Habitat in Betula alba. 

8. C. ovata violacea, alis rubris. 
Habitat in Europa. occiden- 9. C. ovata viridi-aenea, pedibus antennisque flavis. talis. Padi. Habitat in America. 
Similis C. vitellince. Rolander, 10. C. ovata nigra, elytris apice lividis. 
Habitat in Pruno Pado. 
Pulice major, tota nigra, elytris apice lividis. 

Armora-n. C. ovata cceruleo-viridis, fubtus nigra. 
cise. Habitat in Cochlearia Armoracia. A 12. C. Chryfomelae Larvce coiifumunt folia, reliclis fcspe eorum vafis , pulpa contenta. 
(*) lege : 414. Vide Emendanda pag. 824. 370 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

Hypo- 12. C. ovata aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. 
chaeridis. //. fcan. 210. 

Habitat in Hypochaeridis maculatae floribus. 

vulgatis-13. C. oblongo-ovata caerulea. antennis bafi ferrugineis. 
fima. Habitat in Europa. 

Differt a fequenti quod major. non cenea. fed ccerulca 
6° magis oblonga. 

vitellinae 14. C. ovata aenea. 

Chryfomela aenei coloris. Fn. fvec. 426. 

Rosf inf 2 . fcar. 3 . p. 5 . t. 1 . 

Habitat in Salicibus glabris Populoque, folia fubtus con- 

fumens. 
Dum pafcuntur larvce difponuntur per lineas parallelas. 

Polygo- 15. C. ovata caerulea, thorace femoribus anoque rufis. 
ni. Fn. fvec. 440. 

Rcaum. inf. 3. /. 17. /. 15. 

Habitat in Polygono aviculari. terrcjlris. 

pallida. 16. C. ovata fiavefcens tota. oculis nigris. 
Fn. fvec. 423. Chryfomela pallido-griiea. 
Habitat in Salicibus. 

ftaphy- 17. C. ovata obfcure teftacea tota. Fn. fvec. 422. 
laea. Habitat in Europa. 

polita. 18. C. ovata, thorace aurato, elytris rufis. 

Fn. fvec. 427. Chryfomela viridi-aenea, elytris rubi- 

cundis. 
Habitat in Salice, Populo. 

clavicor- 19. C. ovata nigra, elytris abdomineque rubris; antennis 
nis. clavatis. 

Habitat in America. Rolander. 

Facics C. populi. Autennarum caput articulis tribus 
7iigris. 

Populi. 20. C.ovata, thorace caerulefcente, elytris rubris apice ni- 

gris. 
Fn. fvec. 428. It. cel. 38. Chryfomela nigro caerulea, 

elytris rubris apice nigris. 
Merian. inf 14. t. 27. Alb. inf 63. /. C. 

Habitat in Populo tremula. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 371 

vimina- 21. C. ovata nigra. thorace bimaculato. elytris teftaceis. 
lis. Fn. fvec. 429. Chryfomela thorace elytrisque rubris. 

Habitat in Salicibus. 

10-pun- 22. C. ovata, thorace rubro poftice nigro, elytris rufis: 
6tata. pun6lis fubquinis nigris. 

Fn. fvec. 436. Chryfomela fupra rufa. thoracis punclis 

nigris duobus, elytrorum pluribus. 
Frifch inf. 13. /. 28. 
(3. Chryfomela rubra. elytro fingulo maculis quinque ni- 
gris. Fn. fvec. 1354. 
Habitat in Populo tremula. Afparago. 

lapponi- 23. C. ovata, thorace viridi, elytris rubris : fafcia inter 
ca. punctum maculamque lunatam caerulea. 

Fn. fvcc. 43 1 . Chryfomela thorace viridi , coleoptris 

rubris cruce ccerulea. 
Habitat in Europa. 

Boleti. 24. C. ovata nigra. elytris fasciis tribus flavis repandis. 
Uddm. diff. 4. /. 1. /. 3. Dermeftes ater nitens, elytris 

nigris, fafciis duabus flavis undulatis. 
Habitat in Europa. 

collaris. 25. C. ovata violacea, thorace marginibus luteo : punclo 
nigro. Fn. fvcc. 417. 
Habitat in Salicibus. 

fanguino-26. C. ovata nigra, elytris margine fanguineis. 
lenta. Habitat in Europa. 

margina-27. C. ovata nigro-aenea, elytris margine luteis. Fn.fvec. 

ta. 437- (*) 

Habitat in Europa. 

margi- 28. C. oblongo ovata nigro-caerulea, thorace elytrisque 
nella. margine luteis. 

Habitat in Europa. 

seftuans. 29. C. oblongo-ovata rufo-teftacea, elytris maculis ^fla- 
vefcentibus alternis. 
Habitat in America. Rolander. 

coccinea. 30. C. ovata, thorace emarginato fanguineo macula ni- 
gra, elytris fanguineis: maculis duabus nigris. 

A a 2 Uddm. 

(*) Fn. fvec. rcfer ad 28. / r ide Addenda pag. 824. 372 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

Uddm. diff. 13. Coccinella coleoptris rubris, maculis 

4 nigris. 
Habitat in Europa. 

philadel-31. C. ovata viridis, elytris flavis: punctis virefcentibus 
phica. oblongiufculis, antennis pedibusque ferrugineis. 

Habitat in Penfylvania. C. De Geer. 

america-32. C. ovata viridi-caerulefcens, elytris lineis tribus rubris, 
na. alis fanguineis. 

Habitat in America, lecla intcr Coccos officinarum. 
Corpus totum nitidum, cceruleo-virefcens , ovale; fubtns 
totum piceo-fufcum. Caput Thorax c^ Elytra nigro 
viridi-ccerulcfcentia. Elytron fingulum piclum lineis 
3 longitudinalibus , a bafi ad apiccm elytri cxaratis; 
harum intcrior rccla a bafi ad apicem excurrit: ex- 
tima marginalis duplicata. 

facra. 33. C. ovata fupra rufa, thoracis linea punftis duobus e- 
lytrorumque futura nigris. 
Habitat in Palaeftina. Haffclqvifl. 

Linea extima bafi coiens cum intima ; intermedia pari/m 
flexuofa ante apiccm Jcfinit: ramulus ruber in medio 
linca. marginalis antrorfum fpcclans. Alae fanguinccE. 

minuta. 34. C. ovata nigra, elytris pedibus thoracisque lateribus 

grifeis. 
Habitat in Europse aquofis. 
Gerit facicm fimillimam Dytifcis , fed pedes unguicu- 

lati. 

Saltatoriae Jemoribus poflicis craffiffimis. 

oleracea 35. C. faltatoria, corpore virefcenti-caeruleo. 

Fn. fvec. 539. Mordella fubrotunda atro-caerulea. 
Habitat in Europee cotyledonibus plantarum. 

chryfo- 36. C. faltatoria, corpore atro-caeruleo, capite pedibusque 
cephala. quatuor anterioribus luteis. 

Habitat in Svecia. 

Hyofcy- 37. C. faltatoria, corpore virefcenti-cseruleo , pedibus te- 
ami. ftaceis, femoribus pofticis violaceis. 

Fn. fvec. 540. Mordella ovata ccerulea nitida, tibiis 

ferrugineis. 
Habitat in Hyofcyamo nigro. 

38. C. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 373 

crythro- 38. C. faltatoria, corporeatro-caeruleo. capite geniculisque 
cephala. pedum rufis. 

Habitat in Svecia. 

Hel.xines.3g. C. faltatoria, corpore viridi-aeneo. antennis pedibusque 
omnibus teftaceis. 
Fn. fvec. 539. Mordella atro-aenea fubrotunda. 
Habitat in Polygono Fagopyro. 

exfoleta. 40. C. faltatoria, corpore flavefcente, pedibus teftaceis. 
Fn. fvcc. 533. (') Mordella flava. 
Habitat in Europa. 

nitidula. 41. C. faltatoria, elytris caeruleis. capite thoraceque aureo, 
pedibus ferrugineis. 
Habitat in Europa. 

nemo- 42. C.faltatoria, corpore atro, elytris linea flava, pedibus 
rum. pallidis. 

Fn. fvec. 542. Mordella oblonga atra, elytris longitu- 
dinaliter in medio flavefcentibus. 

Habitat in Pulmonariis, Dentariis. 

rufipes. 43. C. faltatoria caerulea obovata, thorace pedibus capite 
antennisque rufis. 
Habitat in Europa. 

holfati- 44. C. faltatoria nigra nitida, elytris apice punclo rubro. 
ca. Fn. fvec. 544. Mordella nigra. elytris apice rubris. 

Habitat in Europa. 

hemi- 45. C. faltatoria, corpore nigro hemifphaerico, tibiis piceis. 
fphaerica. Habitat in Germania. P. Forfkah/. 

furina- 46. C. faltatoria flavefcens, elytris margine fafciaque fan- 
menfis. guineis. 

Habitat Surinami. Rolander. 

Antecedentibus major. Antennoz pedesque pallidi. 

S. litera. 47. C. faltatoria pallida, elytris nigris : linea longitudinali 
flexuofa alba. 
Habitat Surinami. Rolander. 

Linea alba in fingulo elytro refert S /iteram, neque hcec 
parva ejl. 

A a 3 48. C. 

Chryfomelse faltatoricB plantarunt cotyledonibus &* teneltis foliis infejia funt. 
(*) lege: 535. Vide Emendanda pag. 824. 374 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. aequino- 48. C. faltatoria, thorace rubro, elytris violaceis : maculis 
6lialis. 4 albis alternis. 

Habitat in America. Rolandcr. 

Magnitudo Coccinellce bipunclatce. Antennoz 6° Pedcs ni- 
gri ; maculaz Elytrorum fubrotunda. 

Corporc cylindrico. 

tridenta- 49. C. cylindrica, thorace caeruleo, elytris teftaceis. 
ta. Habitat in Lonicera Xylofteo. 

4-pun6la-5o. C. cylindrica, thorace nigro, elytris rubris : punctis 
ta. duobus nigris, antennis brevibus. 

Fn. fvec. 432. Chryfomela oblonga nigra, coleoptris 

rubris: maculis quatuor nigris. 
Habitat in Europa. 

2-puncla-5i. C. cylindrica, thorace nigro nitido, elytris rubris : 
ta. pun6tis duobus nigris. antennis longis. 

Uddm. diff. 22. Chryfomela atra, elytris rubris, pun- 
ctis 4 nigris. 
p. Uddm. diff. 2 1 . Chryfomela nigra, elytris rubris ma- 
cula nigra longitudinali. 
Gadd diff. 25. Caffida nigra, elytris flavis nitidis, ma- 
culis quatuor nigris, quarum duae pofteriores majores 
& quafi ex duabus aliis connatse. 
Habitat in Europa. 

Moraei. 52. C. cylindrica, thorace nigro, elytris nigris : maculis 

duabus rubris marginalibus. 
Gadd diff. 28. Caffida nigra nitida, clypeo caput fere 

integrum tegente, macula ad apicem & bafin elytro- 

rum lutea. 
Habitat in Europa. 

nitida. 53. C. cylindrica. thorace caeruleo nitido, elytris cgeru- 
leis, pedibus teftaceis. 
Habitat in Europa. 

fericea. 54. C. cylindrica, thorace caeruleo (*), elytris pedibusque 

caeruleis. 
Fn. fvec. 418. Chryfomela viridis nitida, thorace ae- 

quali, elytris punclis excavatis contiguis. 
Habitat in Salicibus. 55- c. (*) deleatur: cicrulco. Vidc Emendanda pa^. 824. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 375 

Coryli. 55. C. cylindrica, thorace elytrisque teftaceis, pedibus 
nigris. 
Habitat in Europa. 

Pini. 56. C. cylindrica teftacea, elytris pallidioribus, pedibus 
concoloribus, antennis fufcis. 
Habitat in Pino. 

bothnica.57. C. cylindrica atra, thorace linea longitudinali rubra. 
Habitat in Wefterbotnia. D. C. Solander. 
Statura C. cordigem, fied atra. Thorax margine antico 
cr° Unca longitudinali rubcr. Caput in fronte ma- 
cula quadrata rubra. 

cordige- 58. C. cylindrica, thorace variegato, elytris rubris : pun- 
ra. ctis duobus nigris. 

Uddm.diff. 23. Chryfomela nigra, elytris fubflavis pun- 

6lis quatuor nigris. 
Habitat in Europa. 
Macula media poftica thoracis antrorfum bifida eft. 

6-pun£ta-59. C. cylindrica, thorace variegato, elytris rubris : ma- 
ta. culis tribus nigris. 

Habitat in Europa. 
Genicula tibiarum punclo albo notata. 

10-ma- 60. C. cylindrica, thorace variegato, elytris flavis punctis 
culata. quinque nigris. 

Habitat in Europa. 

obfcura. 61. C. fubcylindrica, thorace nigro, elytris pedibusque ni- 
gris. 
Habitat iu Europa*. 

Elytrorum anguli exteriores verfus peclus gibbofiores funt, 
ut iu Curculionibus . 

h Corpore oblongo Thorace anguftiorc. 

merdige-62. C. oblonga rubra, thorace utrinque impreffo. Faun. 
ra. fvec. 425. 

Blank. inf. 91. t. ii.f.f. Vallifn. nat. \. p. 265. /. 32. 
Merian. inf. 71. Reaum. inf. 3. /. ij.fi I. 2. 

Habitat in Lilio, Convallaria. A a 4 63. C 376 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

Nym- 63. C. oblonga fufca, elytris margine prominulo flavefcen- 
phsese. tibus. Fn. fvec. 444. 

Habitat in Nymphseis. 

Caprea. 64. C. oblonga, thorace elytrisque grifeis, antennis nigris 
longis. 
7v/./^^.424.Chryfomelanigra,thoraceelytrisquegrifeis. 
Habitat in Salicibus. 

4-macu- 65. C. oblonga, thorace flavo, elytris flavis: maculis dua- 
lata. bus nigris remotiffimis. 

Gadd fat. 77. Chryfomela fufco lutea, elytrorum pun- 

ctis quatuor nigris. 
Habitat in Europa. 

cyanella. 66. C. oblonga caerulea, thorace cylindrico lateribus gibbis. 
Habitat in Europa. 

12-pun- 67. C. oblonga rufa, elytris punclis fex, pe6lore pedum- 
clata. que geniculis nigris. 

Habifat in Europa. 

melano- 68. C. oblonga caerulea, thorace pedibusque rufis. 
pus. Habitat in Europa. 

Phellan- 69. C. oblonga nigra. thorace elytrisque lineis duabus lu- 
drii. teis. Fn. fvec. 438. 

Habitat in Phellandrio aquatico. 

Afpara- 70. C. oblonga, thorace rubro, punclis duobus nigris, e- 
gi. lytris flavis : cruce punftisque quatuor nigris. Fai/n. 

fvec. 430. 
Frifch. inf. 1 . p. 2 7. t.6. Fcpf inf 2 . fcar. 3 . p. 11. t. 4. 
Habitat in Afparago officinali. 
Conf. Cancarellum Afparagi Vallifn. oper. 1. t. 7. 

Cerafi. 71. C. oblongiufcula grifea : oculis nigris. 7 

Fn. fvec. 435. Chryfomela livida, oculis nigris. 
Habitat in Europse Pruno Pado. 

fulphu- 72. C. oblonga flava tota. 
rea. Habitat in Norvegia. D. C. Solander. 

cervina. 73. C. oblonga livida. 
Habitat in Europa. 
Color dorfi conflat c pilis vix confpicuis glai/co-fufcis. 

74 C. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 377 

ceram- 74. C. oblonga nigra. elytris teftaceis. antennis ferratis. 
boides. Habitat in Europa. 

murina. 75. C. oblonga nigra, elytris pedibusque teftaceis. 
Habitat in Europa. 

hirta. 76. C. oblonga villofa nigra, elytris teftaceis. 
Habitat in Europa. 

inda. 77. C. oblonga cyanea, pedibus longitudine corporis. 

M. L. U. 
Habitat in India. 
Magnitudo Scar. Jlercorarii. Elytra lozvia. Pedes lon- 

giores quam in rc/iquis. 

elongata.78. C. elongata atra. thorace rubro fubvillofo. 
Habitat in Germania. P. Forfkahl. 
Hccc rcliquis longior 6° admodum angujla ratione con- 
eenerum. 177. CURCULIO. Anteimce fubclavatae , roftro in- 

fidentes. 
Rqftrum corneum prominens. 

Longirojlres fcmoribus funplicibus. 

Palma- 1. C. longiroftris ater, thorace ovato planiufculo. elytris 
rum. abbreviatis ftriatis. M. L. U. 

Rumph. herb. 1. p. 79, 83. /. 17. /. G. Coffus Sa- 

guarius. 
Pet. gaz. t. 35. /. 5. Merian. furin. t. 48. / 3. 

Habitat in lndise Palmis. 
Antennce apice quafi bifariam truncatce. 

indus. 2. C. longiroftris ater, thorace fubovato excavato-puncla- 
to, elytris rugofo-fulcatis, tibiis fpinofis. M. L. U. 
Habitat in India. 
Magnitudo pracedentis. Roflrum apice bilobum. 

hemipte-3. C. longiroftris obfcure purpurafcens, elytris abbreviatis 
rus. maculatis. M. L. U. 

Habitat in India. 
Jhorax lineis tribus nigris longitudinalibus. 

A a 5 4. C. 378 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

viola- 4. C. longiroftris violaceus, probofcide thoracis longitu- 
ceus. dine. Fn. fvec. 451. 

Habitat in Europa. 

Alliariae. 5. C. longiroftris violaceus totus. 

Fn. fvec. 468. Curculio nigro-caerulefcens. 
Habitat in Eryfimo Alliaria 6° affinibus. 

cyaneus. 6. C. longiroftris ater, elytris violaceis, fcutello albo. Fn. 
fvec. 467. 
Habitat in Europa, imprimis in Salicibus. 

aterri- 7. C. longiroftris ater, elytris nitidis. Fn. fvec. 466. 
mus. Habitat in Europa. 

Cerafi. 8. C. longiroftris ater, elytris opacis oblongis. Fn.fvec. 
465. It. fcan. 355. 
Habitat in foliis Cerafi c> Pyri, epidcnnidem exedens, 
commaculans. 

acridulus.g. C. longiroftris piceus, abdomine ovato. Fn.fvec.463. 
Habitat in Europse plantis tetradynamicB. 

purpu- 10. C. longiroftris purpureus nitens. Fn.fvec. 457. 
reus. Pet. gaz. t. 22. f. 5. Scarabaeus miniatus minimus. 

Lift. loqu. 394. 
Habitat in Europa. 

frumen- 11. C. longiroftris fanguineus. Fn. fvec. 475. (*) 
tarius. Acl. Stockh. 1750. p. 186. ;/. 1. 

Leuwenh. arc. 168. aug. 6. p. 83. f 1. 

Habitat in Europae frumento. 

granarius. 1 2. C. longiroftris piceus oblongus, thorace punctato lon- 
gitudine elytrorum. Fn. fvcc. 462. 

Raj.inf 88. Scarabaeus parvus fordide f. obfcure fulvus, 
probofcide longa deorfum arcuata. 

Habitat frequens in granulis avenaceis, in mercatorum 
tabernis frequens. 

dorfalis. 13. C. longiroftris, elytris rubris: futura nigra. 

Fn. fvcc. 475. Curculio niger, elytris in medio rufe- 

fcentibus. 
Habitat in Floribus. 

14. C. 

Curculionum longirojlrium larva plerccquc fruclus &"femina } breviroftrium vcrofo- 

lia confumunt; varicc etiam caules pcrforant. 
(*) lege: 474. Vidc Emendanda pag. 824. INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 379 

melano- 14. C. longiroftris cinereus, coleoptris fafcia cordata fu- 
cardius. fca. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Macula utraque elytra combinans literam V refert. 

Pini. 15. C. longiroftris, elytris teftaceis: fafciis nebulofis. Fn. 
fvec. 446. 
//. ccl. 26. Curculio fubfufcus, elytris fafciis duabus 

teftaceis. 
Pet. gaz. 14. /. 8. /. 6. Curculio norvegicus. 
|ii. Curculio longiroftris, elytris macula ferruginea. Fn. 
fvec. 447. _ 
Habitat in Pini fylvefiris cortice c° reftna. 
Vidi a 6° [3 copula junclos. (') 

Rumicis. 16. C. longiroftris grifeus nigro-nebulofus oblongus, pe- 
dibus antennisque fubfufcis. Fn. fvec. 454. 
Habitat in Rumicibus Lapathis, folia fubtus exedendo 
maculans. 

Lapathi. 17. C. longiroftris albo nigroque varius muricatus. 
Habitat in Rumicibus Lapathis. 

cupreus. 18. C. longiroftris obfcure asneus. fubtus obfcurior. 
Habitat in Europa. 

fcaber. 19. C. longiroftris cinereus, pedibus rufis, elytris fcabris. 
Habitat in Europa. 

T.album.20. C. longiroftris ater, abdominis lateribus pofticisque 

la6leis. 
Habitat in Wefterbothnia. D. Solander. 
Major pcdiculo ; ad abdominis latera juxta peclus linea 

utrinque alba T literam referens. 

Ouercus. 21. C. longiroftris pallide flavus. oculis nigris. Uddm. 
diff. 25. 
Habitat in Quercus Roboris foliis , inter venas majores 
fubcutaneus, folia maculans. Magnitudo Pediculi. 

arator. 22. C. longiroftris teftaceus, coleoptrorum futura nigra 
repanda. 
Habitat in Svecia. T. Bergman. 

Thorax obfcwior lineis 3 flavis. Elytra valde flriata 
e° lineis 3 nigris plerumque intcrruptis. 

^C 

(*) Adde: 15 &° 49 adeo /imilts, ut fynonyma utrisque communia; ejfe tamen 
diftinclos , nec fexu tantum differentes , fcutellum pluresque nota fuadent. 
Vide Addenda pag. 824. 3 8o INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

2-puncla-23. C. longiroftris cinereus, elytris macula nigra, tibiis fla- 
tus. vefcentibus. Fn. fvec. 470. 

Habitat in Europa. 

4-macu- 24. C. longiroftris nigricans. coleoptris maculis quatuor 
latus. albidis. 

Habitat in Europa. 

5-macu- 25. C. longiroftris grifeus. coleoptris maculis quinque al- 
latus. bidis. 

Habitat in Europa. 

pericar- 26. C. longiroftris fubglobofus nebulofus. coleoptris ma- 
pius. cula cordata alba. Fn. fvec. 461. 

Habitat in Scrophulariis cum fequente. 

Scrophu-27. C. longiroftris fubglobofus, coleoptris maculis duabus 
lariae. atris dorfalibus. 

Fn.fvec 460. Curculio fubglobofus punclis duobus ni- 

gris futurae longitudinalis coleoptrorum, thorace ex- 

albido. 
Lifl. loqu. 395. Scarabaeus exiguus cinereus, duabus 

maculis nigris. 
Reaiun. inf. 3. t. 2. /. 12. 
Habitat in Scrophularia, Verbafco. 
Larva vifcofa exedit fruclus, fuosque folUculos fubfli- 

tuit. 

vittatus. 28. C. longiroftris, elytris lineis albis luteisque. 

Sloan. jam. 2. p. 210. Scarabasus curculio probofcide 
longa deorfum arcuata, elytris fafciis albis & luteis va- 
riegatis. 
Habitat in Europa. 

paraple- 29. C. longiroftris cylindricus fubcinereus. elytris mucro- 
clicus. natis. 

Fn.fvec. 445. Lt.fcan. 184. Curculio fufcus oblongus, 

elytris reclis acuminatis. 
Habitat in Phellandrio, Sio. 

Larva intra caulem fcepe fub aqua hozrct. Equis Para- 
plegiam cauffari creditur. 

algirus. 30. C. longiroftris fubcylindricus lasvis fufcus punclis pro- 
minulis adfperfus. 
Habitat Algiria;. E. Brandcr. 

Sta- INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 381 

Statura antecedentis ; fed pojlicc niintts aa/tas 6° fabci- 
ncrafccns. 

Bacchus. 31. C. longiroftris aureus, roftro plantisque nigris. 
Habitat in Vite. 

Betulae. 32. C. longiroftris, thorace antrorfum faepe fpinofo. cor- 
pore viridi aurato, fubtus concolore. 

F/i. fvcc. 486 (*). Curculio caeruleo-viridis nitens, anten- 
nis atris. 

Habitat in Betula, Alno. 

Altcr fcxt/s thoracis fpinas /tabct; alter non. 

Populi. 33. C. longiroftris, thorace antrorfum fpinofo, corpore 
viridi ignito fubtus fubatro. 
Habitat in Populo, Corylo. 
Mas thorace utrinque fpiiiofo, Femina vero non. 

* Zongiroflres, faltatorii femoribus poflicis craffis. 

Alni. 34. C. longiroftris, pedibus faltatoriis. elytris lividis: ma- 

culis duabus obfcuris. 
Fn. fvec.icii. Curculio lividus, coleoptris maculis qua- 

tuor obfcuris. 
Habitat in Alno Betultz. 

Salicis. 35. C. longiroftris, pedibus faltatoriis, elytris atris: fafciis 
duabus albis. 
Habitat in Salicis floribus. 

Fagi. 36. C. longiroftris, pedibus faltatoriis, corpore atro, fe- 
moribus pallidis. Fn. fvec. 469. It. fcan. 111. 
Habitat in Fagi foliis. 

Segetis. 37. C. longiroftris, pedibus faltatoriis, corpore piceo. e- 
lytris oblongis. Fn. fvec. 464. 
Habitat in agris fuper fpicas. 

* Zongiroftres femoribus dentatis. 

Pomo- 38. C. longiroftris, femoribus anticis dentatis, corpore gri- 
rum. feo nebulofo. Fn. fvcc. 458. 

Frifch. inf. 1. p. 32. /. 8. Curculio in floribus arborum. 
Habitat in Floribtts Pomonae. 

39- C. 

(*) lege: 456. Vidc Emcndanda pag. 824. 382 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

ovatus. 39. C. longiroftris. femoribus omnibus dentatis. corpore 
ovato nigro albo-maculato. 
Habitat in Europa. 

carbona-40. C. longiroftris, femoribus omnibus dentatis, corpore 
rius. nigro oblongo, elytris ftriatis. 

Habitat in Europa. D. C. Solandcr. 

muco- 41. C.longiroftris.femoribusquatuoranterioribusdentatis. 
reus. elytris polline flavefcentibus fupra apicem gibbofis. 

M. L. U. 
Habitat in India. 

pufio. 42. C. longiroftris. femoribus quatuor pofterioribus denta- 
tis, elytris nigris ftriatis linea repanda grifea. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Linea grifea repanda in fingulo elytro longitudinalitcr 
excurrit. 

vaginalis.43. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris ftriatis : tu- 
berculis fparfis juxta apicem mucronatis. M. L. U. 
Habitat in America, Surinami. 

Thoracis foffula pro roflro. Elytrorum firia; ex punclis 
cavis villofis. 

ftigma. 44. C. longiroftris, femoribus dentatis. elytris macula fer- 

ruginea. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Foffula inter pedes pro roflri receptionc . ut in antccc- 

dentc. 

depreffus.45. C. longiroftris, femoribus dentatis, thorace depreffo 
lateribus obtufe angulato. M. L. U. 
Habitat in America. 
Corpus grifeum punclis nigris glabris prominulis. 

annula- 46. C. longiroftris, femoribus dentatis, thorace elytrisque 
tus. fafciis linearibus nigris. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Thorax linea unica, elytra duabus cinguntur; oculi an- 
nulo albo. 

difpar. 47. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris emarginatis 
rubro-ftriatis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Anten- INSECTA COLEOPTERA. Curculia 383 Antcnncc Jllifonnes. Corpus nigrum. Femina roflro bre- 
vi valide forcipato. 

anchora-48. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris flavo ftri- 
go. atis, thorace elongato. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Thorax longitudine fivpe abdominis . unde flruclura fin- 
gularis, e^ rcflrum longitudine thoracis. 

Abietis. 49. C. longiroftris, elytris fufcis : fafciis duabus linearibus 
interruptis grifeis ; femoribus dentatis. 
Fn. fvec. 447. //. ccl 26. C. fubfufcus. 

Pct. gaz. 14. t. 8. /. 6. C. norvegicus. 
Habitat in Pini fylveftris Cortice 6° rcfina. 

germa- 50. C. longiroftris, femoribus fubdentatis, corpore ovato 
nus. nigro pun6lis teftaceis adfperfo. 

Habitat in Germania. P. Forfkahl. 
Inter maximos Europceos. Roftrum craffiufculum. Thorax 
fubrotundus utrinque pundis 3 ferrugincis. Coleoptra 
abdomen tegentia, ovata, nigra punclis ferrugincis ad- 
fpcrfa. Femora poflica obfoletius dentata ; auteriora 4 
mutica cum rudimento dentis. Similis C. pini. 

Nucum. 51. C. longiroftris , femoribus dentatis, corpore grifeo 

longitudine roftri. 
Uddm. diff. 24. Curculio ovatus grifeus, roftro filifor- 

mi longitudine corporis. 
Rcef. inf fuppl. 385. t. 67. /. 5. 6. 
Habitat in Nucibus Coryli Avellance. 

5-puncla-52. C. longiroftris, femoribus dentatis. elytris futura alba, 
tus. maculisque duabus. 

Habitat in Europa. 

hifpidus. 53. C. longiroftris, femoribus dentatis. corpore fulcato ad- 
fperfo fquamis ere6lis. 
Habitat in Europa. recliro- 
ftris. 

pedicula 
rius 54. C. longiroftris, femoribus dentatis, roftro rubro, ely- 
tris obfolete fafciatis. 
Habitat in Europa. -55. C. longiroftris, femoribus dentatis. 
elytris albido-fubfafciatis. 
Habitat in Europa. corpore rubro, Brc- 384 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

* Brevirojlres femoribus dcntatis. 

Liguftici.56. C. breviroftris, femoribus fubdentatis, abdomine fub- 
ovato murino. 
Habitat in Liguftico Leviftico. 

Pyri. 57. C. breviroftris, femoribus dentatis, aeneo-fufcus. Fn. 
fvcc. 449. 
Fn. fvec. 455. //. fcan. 355. Curculio viridis opacus, 

pedibus antennisque magis fufcis. 
Habitat in Pyri foliis. 

oblongus.58. C. breviroftris oblongus, femoribus dentatis, antennis 
elytris pedibusque ferrugineis. 
Habitat in Svecia. D. C. Solander. 
Magnitudo Dcnneflidis. 

argenta- 59. C. breviroftris, femoribus dentatis, corpore viridi ar- 
tus. gentato. Fn. fvcc. 449. 

Fn.fvcc. 459. Curculio femoribus omnibus denticulo 

notatis, corpore viridi oblongo. 
Habitat i?i Europoz Urtica. 

ovatus. 60. C. breviroftris, femoribus dentatis, abdomine ovato 
nigro, pedibus antennisque rufis. 
Habitat in Europa. 

cervinus. 61. C. breviroftris, femoribus dentatis, antennis bafi rufe- 
fcentibus. 
Habitat in Europa. 

* Breviroflres femoribus muticis. 

argyreus.62. C. breviroftris, femoribus fubmuticis, corpore toto 
viridi-argenteo-aureoque maculato. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Facics C. argentati. Sub femoribus primoribus fpiua ob- 
foleta. 

viridis. 63. C. breviroftris, femoribus muticis, corpore viridi fu- 
pra obfcuro, fubtus flavidiore. 

Habitat in Europa. 

Magnitudo e^ ftatura C. Pyri , fupra totus e viridi fu- 
fcus , fubtus e flavo viridis , quo colorc etiam latera 
elytrorum lucent. Antennce 6° Pedcs nigri. 

64. c. INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 385 

fpecio- 64. C. breviroftris. femoribus muticis, corpore luteo viri- 
fus. di-nitente, elytris fpinis fparfis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 
Elytra fingula in dorfo protuberant fpinis quirique. 

ruficor- 65. C. breviroftris, femoribus muticis, corpore atro. tho- 
nis. race bituberculato. antennis rubris. 

Habitat in Europa. 

albinus. 66. C. breviroftris niger, fronte anoque albis, thoracc tu- 

berculato. 
Uddm. diff. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tri- 

bus, elytrorum fex. 
Habitat in Europa. 
Color fere Curculionis Lapathi. 

lineatus. 67. C. breviroftrisgrifeus, thorace ftriis tribuspallidioribus. 
Fn. foec. 450. 
Habitat in Europa. 

incanus. 68. C. breviroftris cinereus oblongus, elytris obtufiufculis. 
Fn. fvec. 452. 
Habitat in Europa. 

cloropus.69. C. breviroftris niger, antennis tibiisque ferrugineis. 
Habitat in Europa. 
Magnitudo Pulicis. 

rufipes. 70. C. breviroftris cinereus oblongus, pedibus rufis. Fn. 
fvec. 483-(') 
Habitat in Europa. 

nebulo- 71. C. breviroftris oblongus canus, elytris fafciis obliquis 
fus. nigris. 

Fn. fvec. 448. Curculio albo nigroque varius , probo- 

fcide planiufcula carinata thoracis longitudine. 
Frifch. inf n. p. 32. /. 23. /. 3. 
Habitat in Europa. 

ater. 72. C. breviroftris oblongus ater, antennis rufis. 
Habitat in Europa. 

emeritus. 73. C. breviroftris niger, thorace elytrisque fpinofis, fron- 
te excavata. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Bb Fa- 

(*) lege: 453. Vidc Emendanda pag. 824. 386 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

Facies triflis aranei. Elytra adfperfa verrucis pilofis. 
Abdometi multutn clytris tcclum. 

barbarus.74. C. breviroftris ater, thorace fubfpinofo, elytris angulo 
duplici crifpato. 

Habitat Algiriae. Brander. 

Magnitudo fere Scarabazi flcrcorarii. Corpus totum ater- 
rim/im. Cap/tt, Thorax, Pcclus^ Pcdes punclis exca- 
vatis adfperfa. Elytra coalitavix dchifati/t. ad latcra 
inferiora pttnclis gibbis adfpcrfa; f/tpra in fingulo //'- 
neoz duoz elevataz piinclis mttricatoz. Thorax varie 
excavatus , ad latera qttafi fpina rotttndata utrinque 
fiotabilis. 

cornutus.75. C. breviroftris cinereus, thorace elytrisque fubfpinofis, 

capite cornuto. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Caput angitlo utrinque fupra antennas & alio utrinquc 

fupra bafin ; clytra quafi cchinata punffis cum fafcicu- 

lo pilorum adjeclo. 

16-pun- 76. C. breviroftris cserulefcens, thorace punctis nigris qua- 
£r,atus. tuor, coleoptris duodecim. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Magnitudo Crabronis. Cap/tt fulco notatum. Abdomen 
etiam fubt/ts u?ia alterave macula nigra. 

granula- 77. C. breviroftris viridis ftriatus punctis nigris elevatis. 
tus. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 
Magnitudo Scar. flercorarii. 

abbrevia-78. C. breviroftris fubfufcus, elytris grifeis: ftriis atrisgla- 
tus. bris elevatis abbreviatis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Elytra grifeo vellere quafi obducla prozter ftrias & mar- 
gines. 

chinen- 79. C. breviroftris grifeus, elytris abbreviatis, antennispe- 
fis. clinatis. podice albo. 

Habitat in Pifis omnis generis, e China allatis. 

apterus. 80. C. breviroftris, pedibus muticis, corpore atro, thorace 
fpinofo, elytris coadunatis, abdomine punc~tato. 
Habitat in India. De Geer. 

Maxi- INSECTA COLEOPTERA. Cnrculio. 387 

Maximus. Thorax punclatus cntce quafi inu/lus. Ab- 
domen fubtus trifariam rubro punclatum. Corpus 
nigrttm. 178. ATTELABUS. Caput poftice attenuatum , in- 

clinatum. 
Antcmue apicem verfus cras- 
fiores. 

Coryli. 1. A. niger, elytris rubris. 

Fn.fvec. 476. It. ce/. 153. Curculio niger, elytris rubris. 

capite poftice elongato. 
Habitat in foliis Coryli , qucp- in cylindritm convolvit 6° 
utrinque claudit. 

furina- 2. A. elytris apice bidentatis. 

menfis. Habitat Surinami. Rolander. 

Simi/is A. peufy/vanico, minor A. cory/i. Caput 6° Tho- 
rax nigra. Antennae a/bo fufcoque annttlatce. Pedes 
ferruginei: Femora annulo bafeos a/bo. Elytra fufca. 
f/riata, apicc bidcntata. 

penfyl- 3. A. niger, elytris rubris: fafcia media apicisque nigro. 

vanicus. Habitat in Philadelphia. Ka/m. 

Statura pracedentis omnino , fed a/ius 6° minor. Ca- 
put dcprcffum , nigrum , poflice e/ongatum , maxi/Us 
rttfis. Antennae fi/tfiormes, obtttftz, bafi flavefcentes. 
Thorax ob/ongus, niger, g/aber. Elytra rufa^ fafcia 
in medio nigra &= a/ia ad apicem. Pedes rufi. 

Betulae. 4. A. pedibus faltatoriis, corpore toto atro. 

Habitat in Betulae fo/iis, quoz pu/chre crifpa rodendo red- 
dit. Ro/andcr. 

formica- 5. A. niger, elytris fafcia duplici alba bafi rubris. Faun. 
rius. fvec. 477. 

Jonft. inf. . . t. 15. Lift. mut. /.31./. 1 . 

Raj. inf. 103. //. 29. 
Habitat iu Europa. 

fipylus. 6. A. viridis, elytris fafcia duplici fiava interrupta, thora- 
ce hirfuto. M. L. U. 

B b 2 Habi- 388 1NSECTA COLEOPTERA. Attelabus. 

Habitat in Sipylo. Haffelqvijl. 
Statura & magnititdo A. formicarii. 

apiarius. 7. A. caerulefcens , elytris rubris, fafciis tribus nigris. 

Svamm. bibl. . . t. 26. f. 3. Reaum. inf. 6. t.8.f.io. 

Habitat in Germania. P. Forfkahl. 

Facies A. formicarii , fed duplo major. Corpus to tum 

atro-cceruleficens. fed Caput 6° Thorax pilis nigris ptt- 

befcentia. Pecttts 6° Abdomen nitiditis ccerulefcentia. 

itt 6° Femora poftica , quce longiora. Elytra rubra. 

fafciis tribus margine repandis atris ; qtiarum prima 

vix marginem laleralem attingit; poftrema in ipfo api- 

ce e/ytri, cozrulefcens. Antennse nigrce, clavatce. 

mollis. 8. A. grifeus pubefcens, elytris fafciis tribus pallidis. 

Uddm. diff 28. t. 1. /. 9 

elytris nigris : fafcia triplici albicante 
Habitat in Europa. 

Ceram- 9. A. ater, elytris rugofis. 

boides. Uddm. diff. 26. /. 1. /. 1. Curculio maximus ater ob- 
longus, elytris irregulariter reticulatis. 
Habitat in Boleto fomentario. 

Bupre- 10. A. ater, elytris nervofis, thorace fubglobofo. 
ftoides. Fn. fvec. 554. Bupreftis ater. 
Habitat in Europa. Curculio oblongus ruber. 179. CERAMBYX. Antemue attenuatae. 

Thorax fpinofus aut gibbus. 
Elytra linearia. 

f Thorace fpinis lateralibus mobilibus. 

longima- 1 . C. thorace fpinis mobilibus, elytris bafi unidentatis api- 
nus. ceque bidentatis, antennis longioribus. 

Sloan. jam. 2. p. 209. Scarabseus Capricornus maximus 

nigricans, fafciis elytrorum coccineis & flavis. 
Grcw. muf 163. /. 13. Merian. fttrin. t. 28. 

Vincent. mttf. t. 1 . fg. infim. media. 
Roef. infi 2. ficarab. 2. p. 11. /. 1. / a. 
Habitat in America. 

/>/ altcro fiexu tibice. anticce /ongijfima, ut in Scar. longi- 
mano. 

2. C. INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 389 

trochlea- 2. C. thorace fpinis mobilibus, elytris fufco canoque variis : 
ris. punftis elevatis. 

Habitat in India. De Geer. 

Thoracc marginato dentibus latcralibus. 

cervicor-3. C. thorace marginato dentato, maxillis porreclis corni- 
nis. formibus utrinque fpinofis, antennis brevibus. 

Sloa/i. jam. 2. t. 237. /. 6. Merian. furin. t. 48. 

Ra&finf.2.fcarab.2.p.i2.t.\.f.\%. Pct. gaz. t. 44. /. 8? 
Brown. ja/n. 429. /. 44. f. 8. 
Habitat i/i America. 

Antennce corpore breviores. Thoracis dentes 3 validi. 
Elytra Uneata. 

coriarius. 4. C. thorace marginato-dentato, corpore piceo. elytris mu- 
cronatis, antennis corpore brevioribus. 

Fi/. fvec. 480. Cerambyx niger, thorace planiufculo : 
margine utrinque tridentato, coleoptris piceis. 

Roef inf. 2. fcarab. 2. t. \. f. 1. 2. 

Gadd fat. 79. Cerambyx cinereo nigricans, antennis & 
pedibus rufis. 

Habitat in Betulis putridis. 

Mas utrinque thoracc itiiidcntato. Fci/iina tridentato. 

cinnamo-5. C. thorace marginato denticulato, corpore ferrugineo, 
meus. elytris mucronatis. 

Mcriau. fur. t. 24. /. 1. 2. 
Habitat in America. 

Thoracis denticuhts lateralis poflicus validior. Elytra co- 
lore cort. cin/iainomi. 

feftivus. 6. C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridi- 

bus linea lutea. 
Habitat in America. Rolander. 
Thorax rubro nigroquc varius, Antennae baft rubrce, vix 

corpore lougiores. Elytra apice bidcntata , viridia. flria 

duplici elcvata: Linea longitudinalis lutca jttxta mar- 

gincm exteriorem. 

lineatus. 7. C. thorace marginato dentato, elytris nigris lineis albis, 
antennis compreffis brevioribus. 
Sloa/i. ja/n. 2. p. 209. /. 237. / 34. 
Brown. jam. 430. /. 43. / 7. 
Habitat in Jamaica. 

Bb ; 8. C. 3 go INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

fpinibar- 8. C. thorace marginato fubcrenulato, capite fub maxillis 
bis. fpinofo fcabro, antennis brevibus. 

Habitat in America. 
Corpus nigrum. Antennoz corpore breviores. 

Thorace rotundato , fpinis jixis latcralibus rr.ucronato. 

Batus. 9. C. thorace fpinofo rugofo, elytris bidentatis, antennis 
longis uncinato-aculeatis. M. L. U. 
Muf. petrop. 652. ;/. 154. Capricornus niger cornutus. 
Habitat in Indiis. 
AntenncB articulis 1-5 fubtus aculeo recurvo armatis. 

Rubus. 10. C. thorace fpinofo, antennis fubtus aculeatis, elytris 

bidentatis punclis quatuor albis. 
Habitat iu India. De Geer. 
Magnus. Thorax utrinque fpina fixa, fubtus linea alba. 

Elytra lcevia, bafi punclis rugofa, apice bidentata. 

ferrugi- 1 1 . C. thorace fpinofo rugofo, elytris faftigiatis fubferrugi- 
neus. neis, antennis longis. (*) 

Habitat in India. 

Sentis. 12. C. thorace fpinofo Isevi, elytris fafkigiatis biguttatis, 
antennis fubtus aculeatis longioribus. 

Habitat in India. 

Antennae corpore fesquilongiores. Corpus grifeum. Elytra 
antice punclis elevatis fubfcabra. MaculcB duaz alboe 
parvoz longitudinales. Linea alba ab antennis per late- 
ra thoracis 6° abdominis verfus anum ducla. 

farinofus.13. C. thorace fpinofo niger, elytris pun6lis albis fparfis 
farinofis. 
Merian. furin. t. 24. /. infima. 
Habitat in America. De Geer. 

depreffus.14. C. thorace quadrifpinofo, dorfo depreffo, elytris ne- 
bulofis : antice pun6lis elevatis fparfis. 
Habitat in India. De Geer. 

glaucus. 15. C. thorace quinquefpinofo glaucus, elytris muricatis 
latere fafciaque nigris, antennis longioribus. 
Habitat in America. Rolander. 

Infe6lum fupra albido - glatuum , fubtus fufcum. Tho- 
rax fupra fpinis 4 6° quinto in medio pofterius. Elytra 

trun- 
(*) Adde: Frifch inf. 13. t. 8. Vide Addcnda pag. 824. INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 39i trancata. uuidciitata, a/itice cc//ii/ato-muricata, late- 
ribus nigra ci/111 lineola, pojlice quafi fafcia elytra fecan- 
tc. Antennae corpore vix dupio longiores. 

lamed. 1 6. C. thorace fpinofo pubefcente, elytris faftigiatis lividis, 
fafcia obfcura longitudinali flexuofa, antennis brevio- 
ribus. 

Fn. fvec. 498. Leptura nigra, elytris nigricante livido- 
que variis. 

Habitat in Europa. 

nebulo- 17. C. thorace fpinofo, elytris faftigiatis punclis fafciisque 
fus. nigris, antennis corpore longioribus. Fn.fvec.485. It. 

gotl. 275. 
Habitat in Abietum truncis. 

hifpidus. 18. C. thorace fpinofo, elytris fubprsemorfis, punftisque 
tribus hifpidis, antennis hirtis longioribus. 
Fn.fvec. 484. 1. 1. Cerambyx cinereus, elytris prsemor- 
fis nigris fafciaque alba, antennis fefquilongioribus. 
Habitat in Europa. 

defertus. 19. C. thorace fpinofo albo-lineato, elytris bidentatis albo 
fafciatis, antennis longioribus. M. L. U. 
Habitat in America. 

Thorax lineis 5 albis, quarum laterales fub thoracis mar- 
gine funt. 

fuccin- 20. C. thorace bifpinofo rugofo, elytris faftigiatis fafcia fla- 
ctus. va, antennis longioribus compreffis. M. L. U. 

Habitat in America. 

virens. 21. C. thorace fpinofo, elytris obtufis, corpore viridi, an- 
tennis longioribus, femoribus unidentatis. M.L.U. 
Sloan. jam. 2. . . t. 237. /. 39. 40. 
Brown. jam. 430. t. 43. /. 8. 
Habitat in India. 

mofcha- 22. C. thorace fpinofo, elytris obtufis viridibus nitentibus, 
tus. femoribus muticis, antennis mediocribus. 

Fn. fvec. 478. Cerambyx viridi caerulefcens, antennis 
corpus fubaequantibus. Bb 4 Moufif. Cerambycis Larvm Ligna rodunt, perforant, peneirant. 392 INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

Mouff. inf. 133. /. ultima. Frifch. inf. 13. /. n. 
Raj. inf 31. n. 17. 
Habitat in Europa. 

alpinus. 23. C. thorace fpinofo, coleoptris obtufis fafcia maculis- 
que quatuor atris, antennis longis. 

It.fcan.2t0. Cerambyx fubcaerulefcens. fafcia macu- 
lisque 4 nigris. 

Jonfl. inf. t. 15./. 3. Rob. ic. 8. 

Scheuch. itin. 1. /. 1. f. 5. 

Habitat in Helvetia. 

aedilis. 24. C. thorace fpinofo : punftis quatuor luteis, elytris ob- 
tufis nebulofis, antennis longiffimis. 

Fn. fvec. 479. It. cel. 8. Cerambyx nebulofus. an- 
tennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor 
luteis. 

Pct. gaz. t. 8. /. 8. Capricornus rufficus. 

Mouff. inf 151. /. 2. Frifch. inf. 13. /. 12. 

Habitat in truncis arborum Europre. 

futor. 25. C. thorace fpinofo, elytris obtufis atris fubnebulofis, 

fcutello pallido, antennis longiffimis. 
Fn.fvec. 482. Cerambyx ater, elytris pun6tatis maculis 

pallidis fparfis, antennis corpore longioribus; thorace 

fpinofo. 
Gadd diff. 27. Cerambyx nigro nebulofus, fcutello pal- 

lido, elytris fufco aeneis. 
Habitat in Europa. 

cerdo. 26. C. thorace fpinofo rugofo nudo, corpore nigro, anten- 
nis longis: articulis quatuor primis clavatis. 
Habitat in Italia. M. Kozhlcr. iu Germania. Forfkdhl. 
Statura prcecedentis ; corfius &* artus nigra. Elytra a- 
pice pallidiora f picea. Antcnnaz corpore longiores: 
articulis 4 primis brevioribus clavatis f. apicc rotun- 
dat/s : reliquis comprcffis. 

textor. 27. C. thorace fpinofo, elytris obtufis convexis atris. an- 
tennis mediocribus. 
Uddm. diff. n. 29. Cerambyx fordide niger, punctis 
elevatis fparfis, antennis craffis corporis longitu.dinem 
fubsequantibus. 
Habitat in Europa. 

28. C. INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 393 fuligi- 28. C. thorace fubfpinofo niger, elytris cinerafcentibus, an- 
nator. tennis brevioribus. 

Habitat in Germania. P. Forfkahl. 
Minor Ape ; totns atcr. Antennae vix corporis longitu- 
dine. Thorax rotundatus. parcc fpinofus. Elytra mi- 
nus acitta. rorc cincreo fordido inquinata. 

coqvus, 29. C. thorace fubfpinofo hirfuto, elytris obtufis fulcatis 
atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. 

Habitat in Canada. Kalni. 

Spince thoracis villoft potitts digitis quam oculis obfcr- 
vantur. 

curfor. 30. C. thorace fpinofo, elytris obtufis rufis margine linea- 
que nigris, antennis mediocribus. 
Fn.fvec. 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tri- 

bus nigris longitudinalibus. 
Habitat in Europa. 

kaehleri. 31. C. thorace fpinofo niger, thorace elytrisque macula 

magna nigra. 
Habitat in Italia. M. Kcchler. 
Magnitudo mcdia. Corpus 6° artus nigra. Thorax fan- 

guineus macula in tergo magna, rotundata . nigra. 

Elytra fanguinea : macula magna, ovati, nigra, utro- 

que elytro communi, a medio ad apices fe?-e extenfa. 

Femora apice emarginata. acuta. Antennae vix cor- 

poris longitudine. 

inquifi- 32. C. thorace fpinofo, elytris nebulofis fufco fubfafciatis, 
tor. antennis corpore brevioribus. 

Fn. fvec. 485. Cerambyx cinereus nigro nebulofus, an- 
tennis corpore dimidio brevioribus, thorace fpinofo. 
Frifch. inf 13. t. 14. 
p. Fn. fvec. 486. Cerambyx cinereus coleoptris fafciis 
duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus. 
thorace fpinofo. 
Habitat in Europa. 

fur. 33. C. thorace fpinofo gibbofo, coleoptris ovatis: fafcia 

duplici albida, antennis filiformibus mediocribus. 
Fn. fvcc. 487. Cerambyx teftaceus, elytrorum fafcia 
duplici albida. thorace fpinofo. 

B b 5 Habi- 

Antennre Breves, qu<z corpore breviores; Mediocres qittr longitudine corporis ; Longce 
qitce corpore longiores funt, nobis dicuntur. 394 INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

Hdbitat in herbariis , infeclorum collcclionibus, avibus 
exficcatis, pel/ibus, utenfdibus, culinis, peffimus nobis 
hofpcs. 

Genere anceps ob Antennas filiformes 6° quod caput 
Dermeflidis more intra thoracem retrahat inctirvatitin. ■ * * Thorace inermi fubcylindrico. carcha- 34. C. thorace mutico cylindrico, corpore grifeo nigro 
rias. punftato, antennis mediocribus. Fn. fvec. 493. 

Gced. infi. 2. t. 51. Lifil. gced.fi. 106. 

Pet. gaz. t. 2. fi. 1. 
Habitat in Europa. 

fcalaris. 35. C. thorace mutico cylindrico, coleoptris linea flava 
dentata punctisque flavis, antennis mediocribus. Fn. 

fivec. 494. 
Habitat in Europa. 
Variat linea cceruleficcnte loco filavce. 

popul- 36. C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris 
neus. pun6lis quatuor flavis, antennis mediocribus. 

Gaddfat.jq. Cerambyx fufco cinereus, antennis nigro 

alboque variegatis, elytrorum punftis ofto luteis. 
Habitat in Europa. 

cylindri- 37. C. thorace mutico cylindrico linea albida, elytris fa- 
cus. ftigiatis nigris, pedibus anticis pallidis. 

Rcefi. infi. 2. fcarab. 2. t. 3. 
Habitat in Europa. 
Antcnnce vix corpore longiores. 

oculatus. 38. C. thorace mutico cylindrico luteo: punclis duobus 
nigris, elytris faftigiatis linearibus nigris. 
Uddm. difif. 31. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris ni- 

gro cinereis punclis excavatis nigris. 
Habitat in Europa. 
Antennce mediocres. 

zonarius. 39. C. thorace mutico cylindrico rugofo, antennis lon- 
gioribus, elytris obtufis fufcis : fafcia lineari albida. 
M. L. U. 
Habitat in America. ***** INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 395 

Thoracc inermi fubrotundo f. cx globofo dc- 
prcffo. 

ferrati- 40. C. thorace mutico fubovali, corpore lurido fufco, 
cornis. antennis compreffis ferratis mediocribus. 

Habitat in Europa. 

rufticus. 41. C. thorace mutico fubrotundo nudo, corpore lurido, 

antennis brevioribus fubulatis. 
Fn.fvec. 492. Cerambyx fufcus, punctis thoracinis im- 

preffis. 
Habitat in Europa. 

femora- 42. C. thorace inermi fubrotundo, corpore atro, femori- 
tus. bus rubris, antennis mediocribus. 

Habitat in Germania. 

Sequenti dhniJio niinor, angufiior; fola femora rubra. 
Antcnnce vix corporis longitudinc. 

viola- 43. C. thorace mutico fubrotundo, corpore violaceo, an- 
ceus. tennis mediocribus. 

Fn. fvcc. 495. Cerambyx violaceus nitens, antennis ni- 

gris, femoribus clavatis. 
Gadd diff. 28. Cantharis nigra, thorace rotundato, ely- 

tris caerulefcentibus. 
Frifch. inf 12. t. 3. ic. 6. /. 1. 
Habitat in Europa. 

auratus. 44. C. thorace dente laterali depreffo viridi-inauratus, an- 
tennis nigris, femoribus pofticis cseruleis. 

Habitat in America. Rolandcr. 

Similis C. violaceo. Caput 6° Thorax viridi-inaurata. 
Dens thoracis utrinque poflice a bafi finu excava- 
tus. Elytra rubro-viridi-aurata. Antennae nigrce, 
vix cotpore longiores. Abdomen 6° totum corpus 
fubtus viridi-cBneum. Pedes purpurei: Femora pofli- 
ca ccerulea. 

ftigma. 45. C. thorace fubmutico fubrotundo excavato pun6tato, 
corpore atro, elytris lasvibus : ftigmate albo. 

Habitat in America. Rolander. 

Totus niger. Thorax hemifpheericus, fubmarginatus ', pun- 
clis numerofis cxcavatus, pofiice ad angulum latera- 
lem vix dentibus duobtis utrinque excavatus. Scutel- 
lum latve, longius quam in reliquis. Elytra lcevia, 

nigra. 396 INSECTA COLEOFTERA. Cerambyx. nigra. fingula ponc fcutellum lineola extrorfum obli- 
qua alba. 

ftriatus. 46. C. thorace mutico fubrotundo. corpore nigro, elytris 
ftriatis, antennis brevibus. 
Habitat in Europa. 

teftaceus. 47. C. thorace mutico fubrotundo glabro. corpore te- 
ftaceo, antennis mediocribus. Fn. fvec. 491. 
Habitat in Europa. 

bajulus. 48. C. thorace mutico fubrotundo villofo. tuberculis duo- 
bus, antennis brevibus. 
Fn. fvec. 489. Cerambyx nigricans, thorace villofo ci- 

nereo, pun6lis duobus glabris. 
Frifch. inf. 13. /. 10. 
[i. Fn.fvec. 490. Cerambyx teftaceus, thorace villofo ci- 
nereo lineolis duabus glabris. 
Habitat in Europa ; in America feptentrionali. Kahn. 

fenni- 49. C. thorace mutico fubrotundo tuberculis fubferrugi- 

cus. neo obfoletis, elytris violaceis, antennis longiufculis. 

Uddm. diff. 33. Cerambyx elytris nigro cseruleis apice 

abdominis ferrugineo. 
Habitat in Europa. 

undatus. 50. C. thorace mutico fubrotundo tuberculato. elytris 
fafciis duabus undulatis, antennis fubmediocribus. Fn. 
fvec. 488. 
Habitat in Europa. 

fangui- 51. C. thorace mutico fubrotundo elytrisque fanguineis. 
neus. corpore nigro, antennis mediocribus. 

Habitat Upfaliae in parietibus. Ifac. Uddmann. 
Statura omnino C. Bajuli, at Thorax fupra Scutellum. 
Elytra, Anus omnino fanguinea, tomento vix confpicuo : 
reliqua atra. Thorax fupra magis lateribus dcprcffus. 
quam bajulus. 

caftaneus.52.C.thoracemuticofubrotundo,corporequenigro,elytris 
antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. 

Habitat in Svecia. 

Magnitudo C. undati, fed paulo anguftior. Fcmora po- 
ftica nigra. Latcra thoracis parum rubra. Antennoe 
corpore brcviores. Affinis C. rujlico, fed minor. 

180. LE- INSECTA COLEOPTERA. Leptura. 397 

180. LEPTURA. Antmna fetaceae. 

Elytra apicem verfus attenuata. 
Thorax teretiufculus. 

Thorace ovato f. antrorfum oblongiufculo angufliore. E- 
lytris apice truncatis. 

aquatica. i . L.deaurata, antennis nigris, femoribuspofticisdentatis. 
Fn. fvec. 509. 
Raj. inf. 100. Cantharis arunclines frequentans. 
j3. Leptura fubnsneo-violacea, femoribus pofticis dentatis. 
Fn. fvec. 5 1 o. 
Habitat in plantis aquaticis, NympJiozis , Caricibus, 
Phellandrio , cujus radici adhceret pupa intra globum 
brunneum. 

melanu- 2. L.nigra, elytrisrubefcentibuslividisveapicenigris. Fn. 
ra. fvec. 499. 

Frifch. inf. 12. t. 3. ic. 6. /. 6. Scarabreus arboreus 

major violaceo ruber. 
Raj. inf 499. Cerambyx niger, elytris fiavis extremi- 

tatibus nigris. 
Pet. gaz. t. 30. /. 5. Capricornus exiguus, vaginis ru- 

bentibus apice nigro. 
Gadd. diff. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytrisob- 

folete fordideque flavefcentibus. 
Habitat in Europa. 

rubra. 3. L.nigra,thoraceelytristibiisquepurpureis. Fn.fvec.500. 
Fn. fvec. 497. Leptura nigra, thorace elytrisque rufis. 
Frifch. inf. 12. /.3. ic. 6. /. 6. Scarabseus arboreus 
major purpureo-ruber. 
Habitat in Europa. 

virens. 4. L. viridi-fiava, antennis luteo viridique variis. Faun. 
fvec. 496. 
Habitat in Europa. 

fericea. 5. L. viridi-caerulea, elytris fubfaftigiatis. 
Habitat in Europa. 

4-macu- 6. L. nigra, elytris lividis : maculis quatuor nigris. Fn. 
lata. fvec. 502. 

Habiiat in Europa. 

7. L. 3Q8 INSECTA COLEOPTERA. Leptura. 

meridia- 7. L. nigra, abdomine pedibus bafique elytrorum flavis. 
na. Habitat in Germania. Forfkahl. 

Statura L. melanurce, fed major; bafis antennarum rufa. 

Articuli pedum apice nigri. Elytronnn apices praniorft. 

interro- 8. L. nigra, elytris lividis: fafcia longitudinali arcuata ma- 
gationis. culisque quatuor nigris. 

Uddm. diff. 35. t. 1. /. 2. Leptura nigra, elytris fufco 
fiavis: maculis 06I0 nigris. 

Habitat in Europa. 

6-macu- 9. L. nigra, coleoptris teftaceis: maculis fex nigris mar- 
lata. gine connexis. Fn. fvec. 504. 

Habitat in Europa. 

4-fafcia- 10. L. nigra, elytris teftaceis, fafciis quatuor nigris. Faun. 
ta. fvec. 505. 

Habitat in Europa. 

attenuata. 1 1 . L. elytris faftigiatis attenuatis fulvis : fafciis quatuor 
nigris, pedibus teftaceis. 
Habitat in Europa. 

nigra. 12. L. elytris faftigiatis, corpore nigro nitido, abdomi- 
ne rufo. 
Habitat in Europa. 

* Thoracc fubglobofo, nec antice attenuato. Elytris 
apice obtufis. nec truncatis. 

virginea. 13. L. thorace globofo nigro, elytris violaceis, abdomi- 
ne rufo. 
Gadd diff. 26. Leptura nigra, elytris caerulefcentibus, 

toto abdomine rubro. 
Habitat in Europa. 

collaris. 14. L. thorace globofo abdomineque rubris, elytris nigris. 
Habitat in Europa. 

ruftica. 15. L. thorace globofo tomentofo, elytris cinereis: fafciis 
linearibus albidis undatis. 
Habitat in Europa. 

myftica. 16. L. thorace globofo tomentofo, elytris fufco-cinereis 
antice rufis : fafciis linearibus arcuatis lataque canis. 
Habitat in Europa. 

17. L. INSECTA COLEOPTERA. Leptura. 399 necyda- 17. L. thorace fubglobofo, elytris fubulatis mucronatis 
lea. glauco-aureis. 

Habitat in America. Rolander. 

Similis L. aquaticoz. Elytra attenuata o° vere fubula- 
ta, gldberrima , glauco-flavefcentia , margine purpura- 
fcente. Caput nigrum. Antennae filiformcs , nigrcc. 
corporc ^ brcviores. Femora clavata. Abdomen ni- 
grum, teres ut ichncumoni, incifuris marginc albis. 

detrita. 18. L. thorace globofo nigricante, elytris fufcis : fafciis 
quatuor transverfis flavis, pedibus rufis. 
Uddm. diff. 31. Cerambyx ferrugineo rufus, elytris ni- 

gro cinereis punctis excavatis nigris. 
Habitat in Europa. 

arcuata. 19. L. thorace globofo nigro, elytris nigris: fafciis linea- 

ribus flavis : tribus retrorfum arcuatis, pedibus ferru- 

gineis. 
Frifch. inf. 12. /.3. ic. 4. /. 1. Scarabseus arboreus lu- 

teo pi6lus. 
Uddm. diff. 30. Cerambyx nigris elytris : fafciis 4 flavis 

arcuatis. 
Habitat in Europa. 

arietis. 20. L. thorace globofo nigro, elytris nigris: fafciis flavis: 
fecunda antrorfum arcuata, pedibus ferrugineis. 

Fn. fvec. 507. Leptura nigra, elytrorum lineis trans- 
verfis flavis, pedibus teftaceis. 

Raj. inf. 82. n. 22. Scarabseus niger, lineolis luteis 
pulchre variegatns. 

Frifch. inf. 12. /. 3. ic. 5. /. 3. Lifl. mut. t. 31. /. 1. 

Habitat in Europa. 

praeufta. 21. L. thorace fubglobofo fufco, elytris flavis, apice ni- 
gris, pedibus quatuor pallidis. 
Fn. fvec. 506. Leptura nigra, elytris flavis apice nigris. 
Habitat in Europa. 

linearis. 22. L. thorace ovato, corpore cyaneo iineari, antennis 

longioribus. M. L. U. 
Habitat in India. 
AntenncB corpore fefquilongiores. Variat femoribus clava- 

tis <S^ linearibus. 181. CAN- 400 

i8i. CANTHARIS INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. Antennce fetaceee. 
Elytra flexilia. 
T/wrax planiufculus. 
Abdominis latera plicato - pa- 
pillofa. 

Clypeo femiorbiculato , antice rotundato. Femina aptera. 

Noclilu- i . C. oblonga nigra, thorace teftaceo margine laterali ni- 
ca. gro. Fn. fvec. 584. 

Aldrov. inf. 492. Cotutnn. ecphr. 1. /. 38. /. 36. 

Mouff. inf. 109. /. 1. 2. Jonfl. inf. t. 14. /. 2. 
Raj. infi 78. 79. Bradl. nat. 26. /. 3. 

Uddm. diff. 47. 

Habitat in Europce juniperetis graminofis. 
Corpus nigrum. Elytra punclis excavatis. vix confpicuis. 
Thorax teflaceus totus. 

2. C. oblongiufcula fufca, elytris margine rufefcentibus, 
thoraceque intra marginem purpurafcente. 

Habitat in America feptentrionali. 

3. C. ovata, elytris fufcis: macula marginali triangulari 
flava. 

Habitat in America. Rolander. 

Clypeus thoracis flavus ; macula fufca in fronte. Elytra 

fufca macula flava in medio marginis lateralis. A- 

nus fiibtus apicc flavus. 

ignita. 4. C. ovata, elytris fufcis : macula marginali ovata lutea. 
Habitat in America. Rotander. 

Clypeus antice maculis 2 fufcis. Corpus fufcum. Alae 
nigra. Abdomen totum fubtus flavum. 

lucida. 5. C. oblonga, elytris fufcis margine exteriore luteis, ab- 
domine toto fubtus flavo. 
Habitat in America. 

Simillima C. nocli/iica?, fed patiidior, 6° Abdomen totum 
flavum. Antennae 6° Caput nigra. 

phofpho- 6.C.oblongafubteftacea,abdomineatro:pofticeflaviffimo. 
rea. Habitat in America. Rolander. 

Abdominis fegmcnta duo iiltima flaviffima, porisque duo- 
bus pertufa. Antennas nigrce. 

7. C Pyralis. Lampy- 
ris. INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. 401 

maurita- 7. C. clytris lividis, corpore flavo. 
nica. Habitat in Algiria. E. Brander. 

Duplo major prima. Clypeus f. t/torax, Pedus, Abdo- 
mcn obfo/ctc flava. Elytra cxolctc f/t/fitfca. Fcmina 
f Aptcra triplo major noflratc cnm punclo flavo ad 
angulitiii antcriorcm ciijusvis fcgmcnti corporis. 

chinen- 8. C. elytris teftaceis apice nigris. Osb. itcr. 224. ' 
iis. Habitat in Afia. 

italica. 9. C. elytris fufcis. thorace rufo : medio nigro. 
Habitat in Italia. J. Rathgeb. Equ. 

Minor re/iquis. Fufca fitnt F/ytra, Caput. Antcnnoz. 
Abdomen, exceptis 2 u/timis fcgmcntis f/avis. Tliorax 
ritf/ts mcdio macu/a nigra. Pcdits, e^ Pcdes lutci. 
Fcmina nigra, ftng/t/o fegmcnto fupra ad angit/itm 
margina/cm macula teftacca; in fcgmcntis tribus pri- 
mis majoribus. 

C/ypeo plaiiiufculo utrinqitc truncato f. quadrato : /a- 
tcribus rotundatis marginatis. 

fufca. 10. C. thorace marginato rubro macula nigra, elytris fu- 
fcis. Fn. fvcc. 586. //. cel. 38. 
Raj. inf. 84. //. 29. 6° 101. n. 2. 
Frifc/i. iuf. 12. t. 3. icon. 6. /. 5. 
Habitat in Europa frcqucus. 
Scevit fcepe in propriam fpccicn/. 

livida. 11. C. thorace marginato, tota teftacea. 

Fn. fvec. 585. C. elytris teftaceis, thorace rubro im- 

maculato. 
Raj. inf. 84. ;/. 26. Cantharis fepiarius major e rufo 

flavicans. 
Habitat in Europa. 

rufa. 1 2 . C. thorace marginato, tota rufa, epigaftrio alisque nigris. 
Habitat in Europa. 

fangui- 13. C. thorace marginato: macula nigra. tota rubra, ely- 
nea. tris fanguineis. 

Fn. fvec. 587. Cantharis elytris rubris, thorace rubro macula nigra. C c Raj. Cantharidis Larvcc, cxccptis primis parentum funilibus, etiamnum ignotai. 4 o2 INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. 

Raj. inf. 101. //. 4. Frifch. inf. 12. t. 3. ic. 7./. 2. 
Habitat in Europa. 

obfcura. 14. C. thorace marginato marginibus rubris, elytris nigris. 

Habitat in Europa. 

Similis C. fufca^ fcd duplo ininor; abdominis ultima 
fcgmenta fubtus noji rubra, fed nigra, quamvis latcra 
fcgmentorum rufa. Thorax non rufus macula mcdia 
fufca, fed niger folis marginibus lateralibus rubris. 

lateralis. 15. C. thorace marginato rubro, corpore fufco, elytris 
margine exteriore flavefcentibus. 
Habitat in Europa. 

aenea. 16. C. thorace marginato, corpore viridi-aeneo, elytris 
extrorfum undique rubris. Fn. fvec. 588. 

Raj. inf. 77. Scarabaeus minor, corpore longiufculo, 
elytris rubicundis. 

Schceff. monogr. 1754. /. 2. f. 10, 11. 

Habitat in Europa. 

bipuftu- 17. C. thorace marginato, corpore seneo-viridi, elytris 
lata. apice rubris. Fn. fvcc. 589. //. ccl. 127. 

Raj . inf. 101. n. 7. 

Habitat fczpe in Caricibus Larva rapax minorum in- 
feclorum . 

pedicula-18. C. thorace marginato, corpore atro, elytris apice 
ria. rubris. 

Habitat in Europa. 

Pediculo aqualis, quater minor praccdcntc. 

fafciata. 19. C. thorace marginato virefcente, elytris nigris: fafciis 
duabus rubris. Fn. fvec. 590. 
Hdbitat in Europa. 

biguttata.20. C. thorace marginato atro, elytris nigris apice flavis. 
Fn. fvec. 591. 
Habitat in Europa. 

minima. 21. C. thorace marginato rufo macula nigra, corpore fu- 
fco, elytris apice flavis. Fn. fvcc. 592. 
Fn. fvcc. 598. Necydalis elytris apice puncto flavo. 
Habitat in Europa. 

22. C. INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. 103 

teftacea. 22. C. thorace marginato flavo macula nigra, corpore 
nigro, elytris pedibusque lividis. 
Fn. fvcc. 593. Cantharis nigra, elytris lividis. 
Habitat in Europa. 

pe6linata.23. C. atra, clypei lateribus bafique exteriore elytrorum 
luteis, antennis pectinatis. 
Habitat in America. Rolandcr. 

Antennae atrcc, pcclinato-fcrratce. Elytra atra, flriata 
punclis cxcavatis. 

ferrata. 24. C. flavefcens, elytris ftriatis: fafciisque tribus nigris, 
antennis ferratis. 
Habitat in America. Rolandcr. 
Antennas compreffoz, fcrratoz, nigrcc. longitudine corporis. 

tropica. 25. C. thorace marginato lateribus rubro, elytris nigris 
fafcia alba, antennis peclinatis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Elytra lata, fubmembranacea, apiccm vcrfus latiora & 
rotundata. 

peclini- 26. C. thorace orbiculato, clytris rufo-teftaceis. anten- 
cornis. nis pe6tinatis. 

Habitat in Europa. 

Thorace terctiufculo. 

caerulea. 27. C. thbrace teretiufculo, corpore cajrulco. 
Habitat in Europa. 

viridifli- 28. C. thorace teretiufculo, corpore viridi. 
ma. Habitat in Europa. 

Hozc dimidio prozcedcnti minor, cum qua convcnit fgu- 
ra thoracis fubcylindrica ad Cicindclas acccdentc, fcd 
ncquc ecirfi promincntcs. ncquc maxilloz exfcrtoz, nc- 
que curfus celer 6° expeditus. 

navalis. 29. C. thorace teretiufculo, corpore luteo, elytris margi- 
ne apiceque nigris. 
/?. Wgoth. 153. /. 2. 
Habitat intra Querci lignum. 

melanu- 30. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice 
ra. nigris. 

Habitat in Europa. 

Cc 2 182. ELA- 4 o4 INSECTA COLEOPTERA. Elater. 

182. ELATER. Antennce fetaceae. 

Corpus dorfo impofitum exfiliens 
mucrone thoracis e foramine 
abdominis refiliente. 

oculatus. 1. E. thorace ocellis binis atris: iridibus albis. corpore 

nigricante. M. L. U. 
Pct. gaz. t. 10. /. 4. Scarabaeus elafticus major, ca- 

pite bimaculato. 
.U7. anglic. 246. p. 396. n. 13. 6° 271. p. 842. «. 32. 
Habitat in America fcptcntrionali. 

noctilu- 2. E. thoracis lateribus macula flava glabra. M. L. U. 
cus. Sloan.jam. 2. p. 206. /. 237./. 1. Scarabaeus medius 

fufcus, thorace angulato lucem emittente. 
Brown. jam. 432. t. 44. /. 10. Elater major fufcus 

phofphoricus. 
Habitat in America. 

Thoracis ocellis noclu lucet uti Cantharis nocliluca & 
Cicada laternaria. 

phofpho- 3. E. fufcus, thorace poftice maculis duabus flavis glabris. 
reus. Habitat in America. Rolander. 

Similis prozcedenti, fed dimidio minor. Antenna^/r/^^tf?. 
Elytra pilis adpreffis fufca, firiata. Maculse / pun- 
cla lutea thoracis, non ad iatera, fed intra margi- 
ncm pofiicum f inter dcntes thoracis poflicos . noclu 
etiam lucent. 

brunneus.4. E. thorace nigro utrinque rufo, elytris corporeque 
ferrugineis. 
Habitat in Europa. 

fyriacus. 5. E. thorace rufo, elytris fafcia duplici alba, corpore 
nigro. M. L. U. 

Habitat in Syria. Haffclqvifl. 

cruciatus. 6. E.thorace nigro lateribus ferrugineis, coleoptris fiavis : 
cruce nigra margineque nigro. 
Habitat in Europa. 

linearis. 7. E. thorace nigro lateribus rufis. elytris teftaceis linea- 
ribus. 

Fn. INSECTA COLEOPTERA. Elater. 405 

Fn. fvec. 582. Elater thoracc rubro, elytris grifeis. 
Uddm. diff. 46. Elater canthariformis niger, ano rufo, 

elytris ex rufo pallide fufcis ftriatis. 
Habitat i/i Europa. 

ruficol- 8. E. thorace rubro nitido antice nigro, elytris corpore- 
lis. que nigris. 

Fn. fvcc. 576. Elater niger. thorace rubro. 
Habitat in Europa. 

mefome-9. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore 
lus. elytrisque nigris. 

Habitat in Europa. 

Antecedenti paulo major. Fccli/s in incdio nigruin. A- 
nus flavus. Thorax ritgis aliquot impreffis. 

caftaneus. 10. E. thorace teftaceo pubefcente, elytris flavis apice ni- 
gris, corpore atro. Fn.fvec. 573. 
Lifl. loqu. 387. Scarabaeus ex fufco rufefcens f. ca- 

ftaneus. 
Habitat in Europa. 

ferrugi- 11. E. corpore toto ferrugineo. 
neus. Habitat in Svecia. 

Rcliquis iwftratibus major, Thorace obfcitre fcrruginco. 
Antennae ferratce, tho?-ace paulo longiores. 

fangui- 12. E. thorace atro, elytris rubris, corpore nigro. Faun. 
neus. fvec. 574. 

Habitat in Europa. 

balteatus.13. E. thorace atro, elytris antice dimidiato-rubris, cor- 

pore nigro. Fn. fvcc. 580. 
Raj. inf. 78. 11. 13. Scarabseus minor, longo & angu- 

fto corpore, elytris bicoloribus e fulvo & nigro, 

faltatrix. 
Habitat iu Europa. 

margina- 14. E. thorace fubfufco, elytris teftaceis margine undique 
tus. nigris. 

Habitat iu Europa. 

fputator. 15. E. thorace fufco nitido, elytris teftaceis. corpore 
nigro. 

C c 3 Fn. 

Eateris Larvce etiamnum latent. 4 o6 INSECTA COLEOPTERA. Elater. 

Fn. fvec. 583. Elater niger elytris fufcis. antennis pe- 

dibusque rufis. 
Habitat in Europa. 

obfcurus. 16. E. thorace fufco obfcuro, elytris obfcure teftaceis. 
Habitat in Europa. 
SimiUimus praccdenti. fed latior antcnnisquc brevioribus. 

triftis. 17. E. thorace atro nitido, elytris bafi margineque exte- 
riore lividis. 
Habitat in Europae lignis putridis. 

fafciatus. 18. E. thorace nigricante, elytris nigricantibus : fafcia al- 
ba undulata. 
Habitat in Europa. 

murinus. 19. E. thorace obfcure cinereo, elytris cinereo-nebulofis, 
plantis rufis. 
Habitat in Europa. 

teffellatus.20. E. thorace obfcure aeneo, elytris fufcis: maculis palli- 

dioribus confertis, unguibus rubris. 
Gadd fat. 80. Elater niger, pilis minimis flavo-aeneis 

junctim intermixtis. 
Habitat in Europa. 

aeneus. 21. E. thorace elytrisque oerulefcenti-aeneis, pedibus 
fanguineis. 
Fn. fvec. 578. Elater viridi-asneus, pedibus fulvis. 
Habitat in Europa. 

pectini- 22. E. thorace elytrisque aeneis, antennis pectinatis. 
cornis. Fn. fvcc. 575. Elater fufco-viridi-aeneus. 

Lifl. loqu. 387. mut. t. 17. /. 14. Scarabaeus nigro-vi- 
refcens, corniculis altero tantum verfu pectinatis. 

Habitat in Europa. 

niger. 23. E. thorace elytris pedibus corporeque nigris. 
F/i. fvcc. 577. Elater totus nigro-fufcus. 
Habitat in Europa. 

minutus. 24. E. thorace nigro nitido. elytris nigris obfcuris. 
Habitat in Europa. 

Magnitudo vix dupla Fcdiculi. 

183. CI- itfSECTA COLEOPTERA. Cicindela. 407 

183. CICINDELA. Antennce fetacese. 

Maxilke prominentes , denti- 

culatse. 
Oculi prominuli. 
Thorax rotundato - marginatus. 

campe- 1. C. viridis, elytris pun6tis quinque albis. Fn.fvec. 548. 
ftris. Mouff. inf. 145./. infima. Jonfl. inf. t. 16. 

Lijl. loqu. 386. ;/////. /. 17. /. 12. 
Habitat in Europae campis arenofis. 

hybrida. 2. C. fubpurpurafcens , elytris fafcia lunulisque dua- 
bus albis. 
Habitat in Europa. 

germani-3. C. viridis, elytris punctis duobus albis cum lineola 
ca. apicum. 

Habitat in Germania. P. Forsfkal. 
Simillima C. campeflri, fed triplo minor, tota ceneo-viri- 
dis. Elytra viridia apice lineola albicante 6^ punflis 
2 a/bis ad margincm cxterioran. 

fylvatica.4. C. nigra, elytris fafcia punftisque duobus albis. 

Fn. fvec. 549. Cicindela atra, coleoptris maculis fex 

fafciaque albis. 
Habitat in Europae Pinetis. 

maura. 5. C. nigra, elytris punctis fex albis: tertio & quarto con- 

fluentibus. 
Habitat Algiriae. E. Brander. 
Statura C. campcjlris. Frons alba. Elytra punclis 6 al- 

bis longitudinahbus ad marginem extcriorem : fed 3 <3° 

4 tranfverfe pofitis confluentibus. 

riparia. 6. C. viridi-aenea, elytris pun6lis latis excavatis. Fu.fvec. 
550. //. cel. 38. 121. 
Lifl. loqu. 385. Scarabaeus parvus inauratus. 
Habitat in Europae humentibus. C c 4 7. C. 

Cicindelse infecloriim Ttgrides veloccs, larvis etiamnutn nobis latent. 408 INSECTA COLEOPTERA. Cicindela. 

aquati- 7. C. aenea nitida. 
ca. Fn. fvec. 558. Bupreftis fufco-aenea nitida. thorace 

fubmarginato. 
Lifi. mut. t. 31. /. 13. 
Habitat in Europae aquis. 

184. BUPRESTIS. Antennce fetacese longitudine 

thoracis. 
Caput dimidium intra thora- 
cem retraclum. 

Elytris Jafiigiatis. 

gigantea.i. B. elytris faftigiatis bidentatis rugofis. corpore inaura- 

to. M. L. U. 
Sloan. jam. 2. p. 210. /. 236. /. 1. 2. Cantharis ma- 

xima, elytris cuprei coloris fulcatis. 
Mer. fur. t. 50. / infima. Grew. muf. 165. /. 13. 
Habitat in America, Afia. 

8-gutta- 2. B. elytris faftigiatis muticis maculis quatuor albis. cor- 
ta. pore caeruleo. 

//. fcan. 23. Uddm. diff. 42. 

Habitat in Occano ad Norvegiam. 

Magnitudine cedit noflratibus majoribus. Antennae nigrcc 
longitudinc thoracis. Caput nigrum aut cccrulcum. 
lineola alba antc ocuios. Thorax niger aut ccerulcus 
marginc albo. Elytra nigra aut cairulea Jlriata , ob- 
tufijfima, maculis oclo albis longitudinalitcr digcjlis. 
Abdomen cairuleum cum linea alba ntrinque verfus 
bafin transvcrfa . 6° in fingulo fegmento utrinquc par 
punclorum alborum . ut fint fub abdominc macuhc 18 
albce. Pedes carulei cum punclo albo in femoribus 
quatuor poflcrioribus. Variat colore caruleo , nigro, 
aureo absque vel cum maculis. 

Elytris verfus apicem ferratis. 

gnita.( : ) 3. B. elytris ferratis, thorace impreffo, corpore inaurato. 
tibiis teretibus. M. L. U. 
Grezv. mufi 166. /. 13. Beetle. 
Pet. gaz. t. 20. /. 8. vel t. 48. / 5? 
Habitat in Indiis. 
Elytra apice imprimis colore auri candefadi. -o 

Buprelles plerceque in aquojis &* fub aqua degunt. 
(*) lege: ignita. Vide Emendanda pag. 824. INSECTA COLEOPTERA. Bupreftis. 409 

ftricta. 4. B. elytris ferratis fulcatis. tibiis angulatis, abdomine gla- 
bro. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
TJwrax a tergo minimc impreffus. 

ftcrnicor-5. B. elytris ferrato-tridentatis, thorace punctato, peclore 
nis. antrorfum mucronato: corpore inaurato. M. L. U. 

Grew. muf 167. /. 13. Carabus orientalis craffus. 
Habitat in India. 

Elytra bafc notata pundo depreffo latiore . colore va- 
riant. 

mariana. 6. B. elytris ferratis longitudinaliter rugofis: maculis dua- 

bus impreffis, thorace fulcato. 
Fn.fvec. 557. Bupreftis aeneo-nitida fupra cinerea. co- 

leoptris apice attenuatis. 
Pet. gaz. t. 2. f. 2. Cantharis marianus viridis perele- 

gans, vaginis fulcatis fignaturis flavefcentibus notatis. 
Habitat in Europa, America. 

chryfo- 7. B. elytris ferratis longitudinaliter fulcatis, maculis 
ftigma. duabus aureis impreffis, thorace punctato. 

Fn.fvec. 556. Bupreftis fufco-aenea, elytris maculis ae- 
neis impreffis. 

Habitat in Europa. 

ruftica. 8. B. elytris ftriatis, thorace punctato. 

Fn. fvec. 555. Bupreftis viridi-asnea immaculata. 
Habitat in Europa. 

* Elytris integris. 

fafcicu- 9. B. elytris integerrimis ftriatis : punctis fafciculato-villo- 
laris. fis, corpore inaurato hirfuto. M. L. U. 

Seb. muf. 2. p. 22. t. 20. f. 5. Scarabaeus amboinenfis. 
Pet. gaz. t. 13./. 5. Scarabseus obfcure viridis aureus 

papillis pilis albis obfitis undique hirtus. 
Habitat in India. 

Elytra punclis quintuplici ferie digefiis, barbato-fafci- 
culatis. 

hirta. 10. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore 
hirfuto. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
TJwrax & Elytra hirta. 

C c 3 1 1. B. 4 i o INSECTA COLEOPTERA. Bupreftis. 

nitidula. 1 1. B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque de- 

preffo, corpore nitidiffimo. 
Habltat in Europse aquofis. 
Magnitudo Culicis. Corpus undique nitidiffimum & co- 

lore varians e viridi, cceruleo aut aureo. 

bimacu- 12. B. elytris integerrimis ftriatis macula rubra, corpore 
lata. fufco-viridi. M. L. U. 

Habitat in India. 

Elytra Jlriis elevatis glabris cum interjcclis minoribus 
crenulatis. 

triftis. 13. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, ab- 
domine pun6lis decem nigris. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

cuprea. 14. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus fcabris, fcu- 
tello tuberculari, corpore cupreo kevi. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Scutelli loco punclum prominens. 

nobilis. 1 5. B. elytris integerrimis : fafciis linearibus duabus unda- 
tis inauratis, corpore fufco. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

4-pun£ta-i6. B. elytris integerrimis punctatis, thoracepunctis qua- 
ta. tuor impreffis, corpore obfcuro. 

Fn.fvec. 559. Bupreftis atra, thorace punctis impreffis. 
Habitat in Europa. 

minuta. 1 7. B. elytris integerrimis transverfe rugofis, thorace fub- 
trilobo lsevi, corpore ovato. 
Habitat in Europa. 

viridis. 1 8. B. elytris integerrimis linearibus pun6latis, thorace de- 
flexo, corpore viridi elongato. 
Habitat in Europa. 

linearis. 19. B. lineari-oblonga murino-asnea, thorace poftice tri- 
lobo. 
Habitat in America. RoJander. 185. DY- INSECTA COLEOPTERA. Dytifcus. 411 

185. DYTISCUS. Antennce fetacese aut clavato- 

perfoliatae. 
Pedes poftici villofi, natatorii, 
fubmutici. 
Antennis perfoliatis. 

piceus. 1. D. antennis perfoliatis, corpore laevi piceo acuminato. 
Fn. fvcc. 561. Dytifcus antennis perfoliatis fufcis. 
Lyonnct leff. tab. \. f. 15. 16. 12. 
Habitat in Europa. 
Xidus natans mucrone anincntc inflrudus. 

caraboi- 2. D. antennis perfoliatis, corpore glabro ftriis aliquot re- 
des. curvis. 

Fn.fvec. 562. Dytifcus antennis perfoliatis nigris, ely- 

tris laevibus. 
Raf. aqu. 1. /. 4. f. 1. 2. 
Habitat in Europa. 

fufcipes. 3. D. antennis perfoliatis, elytris ftriatis margine lividis, 
pedibus fufcis. Fn. fvec. 563. 
Habitat in Europae Aquis. 

* * Antennis fetaccis. 

latiffi- 4. D. niger, elytrorum marginibus dilatatis linea flava. 
mus. Fn. fvec. 564. 

Frifch. inf 2. t. 7./. 1, 2. Scarabaeus aquaticus ma- 
gnus niger margine luteo. 

Habitat in Europae Aquis. 

margina-5 . D. niger, thorace elytrorumque margine flavis. Fn.fv. 565. 
lis. Raj. inf 93. //. 1. Mouff. inf. 164./. bona. 

Aldr. inf. 707. Lifl. mut. t. 5. /. 2. 

Rcef inf 2. aquat. 2. p. 7. /. 1. / 9. 10. 
Habitat in Europae Aquis. 

ftriatus. 6. D. fufcus, elytris transverfe fubtiliffime ftriatis. 
Habitat in Europae aquofts. 

fufcus. 7. D. fufcus, elytris transverfe fubftriatis. 
Habitat in Europae Aquis. 

8. D. 

Dytifci Larzue fiibaquaticiE fmit voraciffuni aquatilium Crocodyli. Volatilia voclu 
exeunt volitantque aJ alias aquas. 4 i2 INSECTA COLEOPTERA. Dytifcus. 

cinereus. 8. D. cinereus, elytrorum margine thoracisque medietatc 
flavis. Fn. fvcc. 566. 
Hoffn. infi 2. t. 12. Lifi. mut. t. 5. /. 1. 

Rafi. infi. 2. aqu. 1. /.3. /. 6. 
Habitat in Europae Aquis. 

femiftria-g. D. fufcus, elytris feminae fulcis dimidiatis decem vil- 
tus. lofis. 

a. Dytifcus fupra fufcus, fubtus ater. Fn. fvcc. 568. 
[i Dytifcus elytris ftriis viginti dimidiatis. Fn. fivec. 567. 
Raj. infi. 94. n. 2. Hydro-Cantharus elytris ftriatis f. 

canaliculatis. 
Frifch. infi. 2. t. 7. /. 4. Raf. inf 2. aqu. 1. /. l.f. 10. 
Habitat in Europ?e Aqitis. 

fulcatus. 10. D. elytris fulcis decem longitudinalibus. Fn. fvcc. 

569- 
Frifch. inf 13. /. 13. /. 7. Raf. aquat. 1. /. 3. /. 7. 
Bradl. natur. t. 26. /. 2. A. 
Raj. inf 569. Hydrocantharus minor, corpore rotun- 

dato plano. 
Habitat in Europae Aquis. 

erytroce- 1 1 . D. ovato-oblongus niger, capite pedibusque rufis. Fn. 
phalus. fvec. 570. 

Habitat in Europee Aquis. 

macula- 12. D. ovatus niger, thorace nigro fafcia pallida, elytris 
tus. albo-maculatis. 

Uddm. dijf. 43. 
Habitat in Europae Aquis. 

minutus. 13. D. elytris fufcis bafi lateribusque pallidis, thorace fla- 
vo immaculato, corpore ovato. 
Habitat in Europae aquofis. 
Elytra punclis vix confpicuis adfpcrfa. 

Antennis clavatis. 

natator. 14. D. ovatus glaber, antennis capite brevioribus obtufis. 
Fn. fvcc. 572. 
Pet. gaz. t. 13. / 9. Scarabasus niger fupra aquam ve- 
lociter circumnatans. Raj. 

Maribus pedum anteriorum planta heiniffharica , Fcniims fupius clytra fulcata. INSECTA COLEOPTERA. Dytifcus. 413 Scara- 
bajoidcs. Raj. inf. 87. //. g. Scarabasus Sf fubrotundus e caeru- 
leo viridi fplendente undique tinctus. 

Rcef. app. 1. p. 195. /. 31. 

Habitat /'// Europa; lacubas. curfitans fupra aquatn vclo- 
ciffimc; in America. Kalm. 

5. D. ovalis convexus ater laeviffimus, antennis filifor- 

mibus triarticulatis. 
Raf. inf. 2. aqv. 1. /. 4. 
Habitat in Europao aquis. 
Magnitudo Scarabcci. 186. CARABUS. Majores. Antenncc fetaceae. 

Thorax obcordatus apice trunca- tus, marginatus. 
Elytra marginata. coria- 1 . C. apterus ater opacus. elytris punclis intricatis fubru- 
ceus. gofis. 

Habitat in Germania. P. Forfkdl. 
Inter maximos Europceos numerandus. Totus ater, lce- 
vis. Elytra absquc fulcis ex punclis confujis cxcavatis 
conflucntibus confertis. Antennse corpore brcviores. 

granula- 2. C. apterus, elytris longitudinaliter pun6latis. 

tus. Fn. fvec. 511. Carabus ater, elytris convexe pun6latis 

ftriatisque. 
[3. Carabus niger, elytris fubvirefcentibus convexe pun£la- 

tis ftriatisque. Fn. fvec. 512. 
y. Carabus purpurafcenti-niger, elytris convexe pun6tatis 
ftriatisque. Fn. fvec. 513. 
Raj. inf 96. //. 2. Cerambyx purpurea pun6lata. 
Lifl. mut. t. 18./. 4. Hoffn. inf. 2. /.3. 

Habitat in Lignis putridis. 

leucoph- 3. C. apterus. elytris laevibus : ftriis obfoletis oclonis. 
thalmus. Fn. fvec. 515. Carabus ater, elytro fingulo ftriis o6to. 

Habitat in Europa. 

Thorax^ ratione magnitudinis infecli. minor quam in re- 
liquis. 

4^0. 

Carabi Larvtr fccpe intra Ligna : putrida, inufcos, tcrram &*c. degunt; Volatiiia vero 
infectorum imprimis Larvarum Leones funt, curfu fejlinantes. 414 INSECTA COLEOPTERA. Carabus. nitens. 4. C. apterus, elytris porcatis : fulcisfcabriufculisinauratis. 
Fn. fvcc. 517. 6° 518. 7/. ccl. 96. 
Raj. inf. 96. //. 6. Cerambyx dorfo in longas rugulas 

divifo, omnium pulcherrimus. 
Habitat in Europae fylvis. 

hortenfis. 5. C. apterus, elytris porcatis: pun6lis a-neis excavatis 
triplici ferie. 
Habitat in Europae fylvis. Hortis. 

viola- 6. C. alatus, elytris laeviufculis nigris margine aureo, tho- 
ccus. race fubviolaceo. Fn. fvcc. 516. 

Frifch. inf. 13. /. 23. Scarabaeus terreftris nigricans. 

Raj. inf. 96. ;/. 1. Scarabasus major, corpore oblongo. 
e purpura nigricans. 

Habitat in Europae fylvis. 

cephalo- 7 . C. apterus, elytris atris laevibus, thorace cxferto oblongo. 
tes. Frifch. inf 13. /.25. /. 22. Scarabaeus. 

Habitat in Europa. 

inquifi- 8. C. elytris ftriatis viridi-aeneis : punclis triplici ordine. 

tor. Roland. acl. Stockh. 1750. /. 292. /. 7. /. 3. Carabus a- 

latusviridi-aeneus, concavepun6tatisftriatisque,pedi- 

bus antennisque nigris. 

Habitat in Europae arboribus larvis Papilionum Phalce- 

narumquc viclitans. 
Elytra aurata marginc viriJi. Thorax brcviffunus. 

fyco- 9. C. aureo-nitens, thorace caeruleo, elytris aureo-vi- 
phanta. ridibus ftriatis, abdomine fubatro. 

Rcaum. inf 2. /. 37. /. 18. 
Habitat in Europa. 

Maximus curopozus. Caput & Antcmuc nigra : mar- 
gines thoracis clytrorumquc aurci. Elytra Jlriis 15 
crenatis. 

* Minores. 

lividus. 10. C. thorace ferrugineo, elytris nigris: lateribus lividis. 
Habitat in Europa. 

crepitans. 11. C. thorace capite pedibusque ferrugineis, elytris 
nigris. Ro- INSECTA COLEOPTERA. Carabus. 415 

Roland. Atl. Stockh. 1750. /. 292. t. 7. /. 2. Cicin- 
dela capite thorace pedibusque rufis, elytris nigro- 
caeruleis. 

Habitat in Europa. 

america- 1 2. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugincis. 
nus. Habitat in America. Rolandcr. 

Similis C. crcpitanti, fcd quadruplo major. 

fpinipes. 13. C. piceus, thorace linea excavata longitudinali, mani- 
bus fpinofis. 
Habitat in Europa. 
Pojlicc pallidior cjl. 

cyanoce-14. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque 
phalus. cyaneis. 

Fn. fvcc. 525. Carabus capite elytrisque cseruleis, tho- 

race rubro. 
Habitat in Europa. 

melano- 15. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capite- 
cephalus. que atris. 

Fn. fvcc. 526. Carabus capite elytrisque atris, thora- 
ce rubro. 
[5. Fn. fvec. 524. Carabus niger, thorace antennis pedi- 
busque ferrugineis. 
Habitat in Europa. 

vapora- 16. C. thorace fufco, pedibus antennis elytrisque antice 
riorum. ferrugineis. 

Fn. fvec. 529. Carabus ater, elytris antice grifeis. 

Habitat in Europa. 

latus. 17. C. niger, pedibus antennisque rufis. Fn. fvcc. 521. 
Habitat in Europa; in America feptcntrionali. Kalm. 

ferrugi- 18. C. ferrugineus, thorace glaberrimo. 
neus. Habitat in Europa. 

germa- 19. C. niger, capite pedibus elytrisque teftaceis, elytris 
nus. apice violaceis. 

Habitat in Germania. P. Forskdl. 

vulgaris. 20. C. nigro-aeneus, pedibus antennisque nigris. Faitn. 
fvec. 527. 
Habitat in Europa. 

21. C. 4 i6 INSECTA COLEOPTERA. Carabus. 

caerule- 21. C. nigro-cseruleus, antennis bafi rubris. 
fcens. Habitat in Europa. 

cupreus. 22. C. aeneus, antennis bafi rubris. 
Habitat in Europa. 

piceus. 23. C. niger, pedibus antcnnisque piceis. 
Habitat in Europa. 

margina-24. C. niger, elytris margine flavis. 
tus. Habitat in Europa. 

Corpus totum viridiffimum. Elytra vix manifejle Jlria- 
ta. Thoracis margo ferrugineus , fcd vix confpicuus . 
Elytrorum margo exterior omnino flavus. Pedes fub- 
fufci. Antennse nigrce. Variat capite thoraceque csneis. 

multipun-25. C. fubaeneus, elytris punctis vagis plurimis impreffis. 
ctatus. Habitat in Europa. 

6-puncta-26. C. fubaeneus, elytris pun6lis longitudinalibus fex im- 
tus. preffis. 

Fn. fvec. 519. Carabus nitens. capite thoraceque cya- 

neo, elytris purpureis. 
Habitat in Europa. 

uftulatus.27. C. thorace nigricante, elytris obfcuris bifafciatis. 

Fn. fvec. 528. Carabus niger, coleoptris pone fafcia 

ferruginea; lateribus macula ferruginea. 
Habitat in Europa. 

crux ma- 28. C. thorace capiteque nigro-rubefcente, coleoptris fer- 
jor. rugineis cruce nigra. 

Habitat in Europa. 

cruxmi-29. C. thorace luteo glabro, elytris poftice nigris: ma- 
nor. culis duabus flavis. 

Habitat in Europa. 

4-macu- 30. C. thorace flavo, elytris obtufiffimis fufcis: maculis 
latus. duabus albis. 

Fn. fvec. 532. Carabus niger, thorace ferrugineo, ely- 

trorum maculis 4 lividis. 
Ilabitat in Europa. 

atricapil- 31. C. flavus, capite nigro, elytris obtufiffimis. 
lus. Habitat in Germania. P. Forfkal. 

187. TE- INSECTA COLEOPTERA. Tcnebrio. 417 

187. TENEBRIO. Antennce moniliformes articulo 

ultimo fubrotundo. 
TJiorax plano-convexus , margi- 

natus. Caput exfertum. 
Elytra rigidiufcula. 

' Alati. 

molitor. 1. T. niger totus. 

Fn. fvec. 547. Mordella antennarum articulis lentifor- 

mibus: ultimo globofo. 
Frifch. inf 4. p. 1. /. I. 
Habitat in Farina piflorum, Molendinis, Pane ficco, fac- 

charato. 
Larva pallida, 13 fcgmentis, glabra, Lufciniis accepta. 

maurita- 2. T. nigerfubtuspiceus, thoracismarginibus anticepofti- 
nicus. ceque dente angulatis. 

Habitat Algirise. E. Brander. 

Similis prcecedenti, fed quintuplo minor, fupra totus ni- 
ger, fubtus, pedibus antennisque, piceus. Elytra flria- 
ta. Thoracis margo antice dcntc utrinque prominulo. 
& poflice dente obfoleto. 

culinaris. 3. T. ferrugineus, elytris ftriatis. 

Fn. fvcc. 546. Mordella ferrugineo-rufa, thorace an- 

tice depreffo. 
Habitat in quisquiliis. 

barbarus. 4. T. ater glaberrimus, thorace orbiculato, capitis clypeo 
antice margine elevato. 
Habitat in Mauritania. E. Brandcr. 
Glaber c^ nitidus, magnitudine Carabi mediocris; Elytra 
coherrcnt poftice vix acuta. 

Foffor. 5. T. piceus, digitis anticis palmato-digitatis. 

Habitat in collibus arenofis, quos perfodit Upfaliae. Ro- 

lander. 
Pedes antcriores Scarabcei, dentati; Thorax pofiicc ma- 
gis elongatus. Prcecedentibus quadruplo minor. 

D d 6. T. 

Tenehrionis LarvtZ vivunt in fuffocath locis 6° quisqitiliis; flures in farina aliis- 
qtte cibariis. 4 i 8 INSECTA COLEOPTERA. Tenebrio. 

Curfor. 6. T. fufcus, thorace oblongo : angulis quinque denticu- 
latis. 
Habitat in Sveciae domibus. 
Longitudo Pedicu/i, fubcy/indricus. anguflus. 

pedicula- 7. T. niger, elytris fafciis duabus flavis latis. 
rius. Habitat in Europa. 

erraticus. 8. T. niger, antennis thorace fuborbiculato elytrisque fer- 
rugineis, elytris apice fufcis. 
Habitat in Europa. 

pallens. 9. T. pallide teftaceus. 
Habitat in Europa. 

Apteri. 

mortifa- 10. T. apterus, coleoptris mucronatis. 
gus. Fn. fvec. 594. Tenebrio ater, coleoptris acuminatis. 

Mouff. inf. 139. Blatta foetida. Aldr. inf. 499. 
Jonfl. inf t. 16. /. . . Frifch. inf 13. t. 25. 

Pet. gaz. t. 24. /. 7. Scarabreus impennis tardipes. 
Habitat in umbrofis fuffocatis. 

murica- 1 1 . T. apterus, coleoptris obtufis : ftriis muricatis. M. L. U. 
tus. Pet. gaz. 11. t. 92. /. 14. 

Habitat in Hifpania. 

c?eruleus.i2. T. apterus crerulefcens. thorace fuborbiculato. cole- 
optris obtufis. 
Pet. gaz. t. 22. f 6. Lifl. angl. a/>/>. 4. / 14. 

Habitat in Hifpania. 

angula- 13. T. apterus, thorace teretiufculo, coleoptris angulatis. 
tus. M. L. U. 

Habitat in yEgypto. 

Elytra fingula Jiriis 4 elcvatis: tertia /atcra/i c/cvata 
carinata crcnata. 

Caraboi- 14. T. apterus, thorace ovali marginato, coleoptris cari- 
des. natis. 

Pn.fvcc. 595. Tenebrio ater, coleoptris pone rotunda- 

tis, maxillis prominentibus. 
Habitat in Europa. 

188. ME- INSECTA COLEOPTERA. Meloe. 419 

188. MELOE. Antennce moniliformes articulo ulti- 

mo ovato. 
Thorax fubrotundus. 
Elytra mollia, flexilia. 
Caput inflexum, gibbum. 

Apteri tlytris abbreviatis absque alis. 

Profca- 1. M. apterus, corpore violaceo. 

rabreus. Fn. fvec. 596. Mouff. inf. 162. /. med. 

Joiifl. infi /.15. Goed. inf. 2. /.42. 

Frifch. inf. 6. /. 6. /. 5. Lit. gced. f. 120. 

Clut. hemerob. 81. 73. Vermis majalis. 

Habitat in apricis campis. cdit Ranunculos, Veratrum ; 
vernalis. 

majalis. 2. M. apterus, fegmentis dorfalibus abdorninis rubris. 
Frifch. inf. 6. t. 6. f. 4. Profcarabaeus alter. 
Habitat in Europa aufiraliorc: in America. Kahn: in 
Africa. E. Brandcr. 

Alati clytris longitudinc corporis a/as tegcntibits. 

veficato- 3. M. alatus viridiffimus. 
rius. //. fcan. 186. Cantharis officinarum. 

Mouff. inf 144. Jonfl. inf. t. 7. 

Raj. inf. 10 1. Aldr. inf 276. 

Habitat in Liguftro, Fraxino, Sambuco. 
Officinalis pro veficatorio. 

fyriacus. 4. M. alatus viridi-c?eruleus, thorace luteo. M. L. U. 
Habitat in Syria. 

Cichorii. 5. M. alatus niger, thorace hirfuto, elytris fafciis tribus 

flavis. 
Haffelqv. iter. 410. //. 101. Chryfomela cichorii. 
Imperat. nat. 78 ('). Cantharis fafciata. 
Habitat in Cichoriis totius orientis. 
Magnitudine accedit ad Profcarabceum. Fafcia prima 

elytrorum ad eorum bafin: ultima ante eorum apicem 

reliquis magis undata. An Cantharides Imperati? 

Variat maculis elytrorum ; in quibusdam , loco cujusvis 

fafcice^ maculce ducz nigrcc. 

D d 2 6. M. 

Meloes Larvce foliis plantamm pafcuntur, itti etiam volatilia. 
(*) lege: 901. f. 1. Vidt Emendanda pag. 824. 420 INSECTA COLEOPTERA. Meloe. 

algiricus. 6. M. alatus niger, elytris teftaceis. 
Habitat Algirise. 
Statura Cantharidis. Elytra flexilia. 

Scha^ffe- 7. M.alatusviridis,pedibusluteis,antennisabbreviatiscla- 
ri. vatis brevibus irregularibus. 

Habitat in Germania. Schaffer. 

Statura M. veflcatorii, fed dimidio minor. Antennce lu- 
tece , vix thorace /ongiores, terminatai capitulo com- 
preffo fufco, inflmo articulo craffo. Palpi gibbi. 

floralis. 8. M. alatus niger, elytris fafciis duabus ferrugineis obfo- 
letis. 
Habitat in Floribus Cardui Europas. 
Vix Pediculo major. 189. MORDELLA. Antenna filiformes. 

Caput inflexum fub collo. 
Elytra deorfum curva apicem 

verfus. 
Ante femora lamina lata ad ba- 

fin abdominis. 

aculeata. 1. M. atra, abdomine fpina terminato. 

Fn. fvec. 534. Mordella oblonga atra, cauda aculeo 

terminata. 
Habitat in Europa. 

humera- 2. M. atra, lateribus thoracis bafeosque elytrorum flave- 
lis. fcentibus. 

Habitat in Europa. 

frontalis. 3. M. atra, fronte pedibusque flavefcentibus. 
Habitat in Europa. 

thoraci- 4. M. atra, capite thoraceque flavR 
ca. Habitat in Europa. T. Holm. 

flava. 5. M. flava, elytrorum apicibus nigris. 

Habitat in Europa. 190. NE- INSECTA COLEOPTERA. Necydalis. 421 

190. NECYDALIS. Antennce fetacese. 

Elytra dimidiata. AUe nudae. 
Cauda fimplex. 

major. 1 . N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore bre- 
vioribus. 
Schaff. monogr. 1753./. 1, 2. Mufca-Cerambyx major. 
Habitat in Europa. 

minor. 2. N. elytris teftaceis : apice lineola alba. antennis corpo- 
re longioribus. 
Fn. fvec. 697. Necydalis elytris flavis lineola alba. 
//. cel. 74. 

Scceff. monogr. 1753./. 6, 7. Mufca Cerambyx minor. 
Habitat in Europa. 

191. STAPHYLINUS. Antennce moniliformes. 

Elytra dimidiata. AI<e teftae. 
Cauda fimplex exferens duas 
veficulas oblonsjas. 

o 

hirtus. 1. S. hirfutus niger, thorace abdomineque poftice flavis. 
Fn. fvec. 601. 
Schceff. monogr. 1754. /. 2.f. 12. 
Habitat in locis arenofis. 

murinus. 2. S. pubefcens cinereus nigro - nebulofus. Fn. fvcc. 602. 
Habitat in fimo cquino. 

maxillo- 3. S.pubefcens niger, fafciis cinereis, maxillis longitudine 
fus. capitis. 

Fn.fvcc. 603. Staphylinus ater glaber, maxillis longi- 

tudine capitis. 
Raj. inf. 109. //. 1. Staphylinus major totus niger. 
Lifl. loqu. 391. Scarab?eus majufculus niger forcipibus 

infeftis. 
Mouff. inf 197. Jonfl. inf. t. 17./. 1. 2. 3. 

Habitat in fylvis Europre. 
Junior undique tomentofus per elytra 6° abdomcn. cuin 

fafcia cinerea clytrorum &> abdominis ; provcclior gla- 

ber 6° totus atcr cvadit. 

Dd 3 4- S. 

Staphylini Larvcc fubterrejlres fitnt, hwncntibus plerceqtte ddcdantur. 422 INSECTA COLEOPTERA. Staphylinus. 

erytro- 4. S. ater, elytris pedibusque rufis. Fn. fvec. 604. 
pterus. Frifch. inf. 5. /. 25. Scarabseus rapax, elytris brevibus. 
Habitat fcepius in fimo. 

politus. 5. S. niger, thorace elytrisque nigricantibus nitidiffimis. 
Fn.fvec. 605. Staphylinus niger, thorace aeneo nitido. 

elytris atro-caeruleis. 
Habitat in Europa. 
Variat capitis tlwracis clytrorumque colorc nigro 6° vi- 

ridi f cozrulefcenti-ozneo. 

rufus. 6. S. rufus, capite elytrorum abdominisque pofticis nigris. 

Fn. fvcc. 606. 
Gadd fat. 80. Staphylinus pallide rufus, elytris caeru- 

lefcentibus, capite & apice abdominis nigro. 
Habitat in Europa. 

riparius. 7. S. rufus, elytris caeruleis, capite abdominisque apice 
nigris. 
Fn. fvec. 607. It. gotl. 173. 

Habitat in Europa. 

ligno- 8. S. fufcus, elytris futura abdomine pedibusque ferrugineis. 
rum. Fn. fvec. 608. 

Habitat in Europa. 

fubterra- 9. S. niger, elytris antice extrorfum flavis, pedibus nigris. 
neus. Habitat in Europa. 

fiave- 10. S. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. Fn. 
fcens. fvec. 610. 

Habitat in Europa. 

2-gutta- 11. S. niger. elytris punclo fulvo. 
tus. Habitat in Europa. 

littoreus. 12. S. niger, elytris antice grifeis, pedibus rufis. Fn.fvec 
61 1. //. gotl. 173. 
Habitat in littoribus. 

fangui- 13. S. niger, elytris fanguineis. Fn. fvcc. 612. 
neus. Habitat in Europa. Caraboi- 14. S. flavus. 
des. Fn. fvec. 613. Staphylinus totus teftaceus. 

Habitat in Europa. 15. S. INSECTA COLEOPTERA. Staphylinus. 423 

chryfo- 15. S. niger, thorace elytris pedibusque fubteftaceis./^///. 
melinus. fvec. 614. 

Habitat in Europa. 

flavipes. 16. S. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. Fn. 
fvec. 615. 
Habitat in Europa. 

fufcipes. 17. S. niger, elytris tibiisque fufcis. Fn. fvec. 616. 
Habitat in Europa. 

rufipes. 18. S. ater glaber, pedibus rufis. Fn. fvec. 609. 
Habitat in Europa. 

Boleti. 19. S.fufcus, elytris pallidioribus, antennis pedibusque li- 

vidis. 
Habitat in Boletis abictinis gregarius 7 cttjus fij/u/as, tan- 

quam Apis fiuos favos ce//u/ofios, intrat jucundo fipccla- 

cu/o. Ro/ander. 
Pu/icc dimidio ininor 6° inter minima infecla. 192. FORFICULA. Autemue fetacese. 

Elytra dimidiata. Alce teclse. 
Cauda forcipata. 

auricula-i. F. elytris apice albis. Fn. fvec. 599. 

ria. Mouff. inf. 171. /. infima. Forficula f. Auricularia 

vulgaris. 
Frifc/i. inf 8. p. 31. t. 15./. 1, 2. Vermis auricu- 

larius. 
fonj/. infi t. 16. f. 2. Merian. infi. t. 30. 

Pct. gaz. t. 74. /. 5. 
LiJ/. loqu. 391. inut. t. 31. / A. Scarabseus fubrufus, 

cauda forcipata. 
Habitat in Europa. 

minor. 2. F. elytris teftaceis immaculatis. 

Fn. fivec. 600. Forficula alis elytro concoloribus. 
Habitat in Europa. Dd 4 193. BLAT- 

Forficulse Larvce agiles curfilantes Junt. 424 INSECTA COLEOPTERA. Blatta. 

193. BLATTA. Caput inclinatum. 
Anlennce fetacese. 

Elytra Alaeque planse, fubcoriaceae. 
Thorax planiufculus , orbiculatus , 

marginatus. 
Pedes curforii. 
Co7'nicula duo fupra caudam. 

gigantea. 1 . B. livida, thoracis clypeo macula quadrata fufca. M.L. U. 
Habitat in America. 
Diamctro ovi gallinacei. 

aegyptia-2. B. atra, thoracis margine antico albo. M. L. U. 
ca. Habitat in iEgypto. 

furina- 3. B. livida, thoracis margine antico albo. 
menfis. Habitat Surinami. 

america- 4. B. ferruginea, thoracis clypeo poftice exalbido. 
na. Habitat in America. 

Major B. orienta/i, fed fimillima. Elytra Alccquc cor- 
pore longiores. Antennae longce. 

nivea. 5. B. alba, antennis flavis. 
Habitat in America. 
Magnitudo Tabani. 

africana. 6. B. cinerea, thoracis clypeo villofo. M. L. U. 
Habitat in Africa. 
Similis B. cegyptiacce, fed minor c^ villofa. 

orienta- 7. B. ferrugineo - fufca , elytris fulco oblongo impreffo. 
lis. Fn. fvec. 617. 

Mouff. inf 138./. 2. 3. Blatta molendinaria. 
Col. ecphr. 1. p. 40. t. 36. Jonft. inf t. 13. /. A. 

Raj. inf 68. n. 1. Frifch. inf 5. /. 3. 

Kalm. itin. 2. p. 496. 

Habitat in America, Oriente : imprimis in fariua, Pane 
crc. hodie in RufficB adjaccntibus regionibus frequcns ; 

ince- 

Blattce lucifugcE cum Larvis fnis rodunt cibaria, coria, putridaque varia, cclcri atr- 
fu fe fubtraheutes. INSECTA COLEOPTERA. Blatta. 425 

incepit nuperis tcmporibus Holmias, uti dudum in 
Finlandia. 
Confumit Panc/u, cibaria. calccos qfc. lucifuga. 

lapponi- 8. B. flavefcens, elytris nigro maculatis. Fn. fvec 618. 
ca. Habitat in, Lapponiae imprimis, Cafts, confumit Pifces. 

oblonga-9. B. oblonga livida, thorace pun6lis duobus lunulaque 
ta. nigris. 

Habitat in America. Rolander. 

Oblonga uti Cantharis, pallide teflacea f livida. An- 
tennae clavatce, atrce. Pedes valde hirti. Clypeus tho- 
racis orbiculatus, convexus, glaber, lividus, poflice lu- 
nula nigra, in mcdio punclis 2 nigris inflar oculorum. 

194. GRYLLUS. Caput nutans, maxillofum, pal- 

pis quatuor ad maxillas. 
Antennce fetaceae. 
Alce deflexse: fuperiores flexiles, 

fubmembranaceae. 
Pedes faltatorii plerisque. 

* MANTIS. Thorax elongatus , fublinearis. Pedes antici 
remotiffuni a reliquis. 

gigas. 1. G. M. thorace teretiufculo fcabro, elytris brevibus, pe- 
dibus fpinofis. M. L. U. 
Rcef inf 2. Gryll. t. 19. /. 9. 10. 
Bradl. natur. t. 27. f 6. 
Habitat in Amboina. 
Elytra abdomine dimidio breviora. Alce maximcc. 

phthifi- 2. G. M. thorace teretiufculo muricato, elytris breviffimis, 
cus. pedibus inermibus. M. L. U. 

Habitai in Indiis. 

Elytra brcviffima, mcdio carina gibba, cxtus f poflcrius 
nigra. 

llccifo- 3. G. M. thorace denticulato, femoribus ovatis membra- 
lius. naceis. M. L. U. 

Rcef inf 2. gryll. t. 17. /. 4. 5. 
Habitat in Indiis. 

D d 5 Abdo- 426 INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Mantis. 

Abdomen ovatum, mcmbranacco-pianum. Elytra vircfccn- 
tia, facie foliorum lauri, parallela. 

gongylo- 4. G. M. thorace ciliato. femoribus anticis fpina termina- 
des. tis; reliquis lobo. M. L. U. 

Amcen. acad. 1. p. 504. Gryllus thorace lineari alarum 

longitudine : margine denticulis ciliato. 
Aldr. inf. t. 13. /. 21. Mantis. 

Acl. angl. 301. /. 20. /. 3. Marcgr. braf. 246. Gaayara. 
Rcef. inf 2. gryll t. 7. /. 1, 2, 3. 
Habitat in Indiis. 
Caput vertice fubulato bifido. Larvae pcdcs lobis mcm- 

branaceis alati. 

religio- 5. G. M. thorace levi fubcarinato elytrisque viridibus im- 
fus. maculatis. 

Rcef inf. 2. gryll. t. I, 2. 
Habitat in Africa. E. Brander. 
Corpus totum viridc. 

oratorius.6. G. M. thorace lasvi, elytris viridibus, alis macula ni- 
gra antice rufefcentibus. 
Habitat in Africa. E. Brander. 

Parvus efl; macula magna nigra in mcdio a/ce fufco re- 
ticidatoz. 

precarius.7. G. M. thorace fubciliato, elytris flavis ocello ferrugi- 
neo. M. L. U. 
Mer. fur. t. 66. 
Habitat in America, Africa. 

bicornis. 8. G. M. thorace laevi, capite bipartito fubulato. M.L.U. 
Habitat in Indiis. 
Caput vertice bipartito, fubulato, divaricato. Pcdcs incrmcs. 

tricolor. 9. G. M. thorace lateribus expanfo-lobato, capite cornu- 
to, pedibus anticis latiffimis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Oculi in cornicula latcralia auriformia acuminata de- 
finunt. 

ftruma- 10. G. M. thorace utrinque membranaceo-dilatato obcor- 
rius. dato. 

Rcef inf 2. gryll. t. 3. 
Habitat in Indiis. 

* * A- 1NSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Acrida. 427 

* ACRIDA. Caput conicum thoracc longius , Antennis 
enjiformibus. 

nafutus. ii. G. A. capite conico, antennis enfiformibus, elytris li- 
nea pallida fubinterrupta, alis fanguinolentis. 
Roef. inf. 2. gryll. 1, 4. (*) 
Habitat in Africa. 

turritus. 12. G. A. capite conico, antennis enfiformibus, elytris 
viridibus, alis hyalinis. 
Habitat in Africa. 
Hcec 6° antecedens fingulares Capite conico , thorace i- 

pfo iongiore, apice antennis, bafi ore inflruclo. Anten- 
nas etiam admodum diverfoz a reliquis, quod thoracc 
non longiores, latce, enfiformes, articulatce. 

* * BULLA. Thorax carinatus. Antennoz thorace brc- 

viores. 

unicolor. 13. G. B. unicolor, thorace carinato breviffimo, antennis 

fcutello brevioribus. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Struclura fcquentis, fed thorax non criftatus. Color fla- 

vus aut ruber. 

variolo- 14. G. B. callofo-punclatus, thoracis carina fubtridentata 
fus. antennis brevibus, fronte verrucofo. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Corpus virefcens. Scutcllum carinatum , duplo longius 
capite cum thorace. Elytra mcmbranacea. Pcdes po- 
Jlici abdomine ventricofo non longiorcs. 

ferratus. 15. G. B. thorace cymbiformi carinato denticulato, capi- 
te acuminato, abdomine caeruleo. 
Roef inf. 2. gryll. t. 16. /. 2. 
Habitat in Indiis. 

carinatus.16. G. B. thorace cymbiformi lsvi , vertice depreffo. 
M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

bipuncla-17. G. B. thoracis fcutello abdominis longitudine. 
tus. Fn. fvcc. 623. Gryllus elytris nullis, thorace in ely- 

tron longitudinale extenfo macula utrinque nigra 
rhombea. 
Habitat in Europa. 

18. G. B. 

(*) lege: t. 4. Vide Emendarida pag. 824. 428 INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Bulla. 

fubulatus. 18. G. B. thoracis fcutello abdomine longiore. 

Fn.fvec. 624. Gryllus elytris nullis, thorace produclo 

abdomine longiore. 
Habitat in Europa ad foffas 6° aquas flagnantes. 

* * * * ACHETA. Cattda fetis duabtts. 

Gryllotal-19. G. A. thorace rotundato, alis caudatis elytro longio- 
pa. ribus, pedibus anticis palmatis tomentofis. 

Fn. fvec. 619. Gryllus pedibus anticis palmatis. 
Motiff. inf 104. Gryllotalpa. Aldr. inf. 571. 
Velfch. hecafl. 1. p. 39. Jonfl. inf t. 12. 13. 

Gced. inf 1. /. 76. Raj. inf 64. 67. 

Blanck. herb. t. 81./. 10. 
Rcef inf 2. gryll. t. 14, 15. 

Frifch. inf 11. /.5. Catesb. car. 1. t. 8. 

Habitat in Europae 6° Americse borealis herbofis 6° cul- 
tis, Hortorum hoflis. 

domefti- 20. G. A. thorace rotundato, alis caudatis elytro longio- 
cus. ribus, pedibus fimplicibus, corpore glauco. 

Faun.fvec. 620. Gryllus cauda bifeta, alis inferioribus 

acuminatis longioribus, pedibus fimplicibus. 
Mouff. inf. 135. Gryllus domefticus. 
Raj. inf 63. Jonft. inf t. 12. 

Rcef. inf 2. gryll. t. 12. 
Habitat hodie in Europae niuris domeflicis. 

campe- 21. G. A. thorace rotundato, cauda bifeta ftylo lineari, a- 
ftris. lis elytro brevioribus, corpore nigro. 

Frifch. inf. 1. t. 1. Raf. inf. 2. gryll. t. 13. 

Habitat in Europa auflraliore. 

umbracu- 22. G. A. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis dc- 
latus. flexo. 

Habitat in Mauritania. E. Brandcr. 

Facies G. campeflris ; totus niger, fed thorax magis fcr- 
rugineus. Elytra abdomine breviora, ad apicem laclca. 
Antennae longitudine corporis. Setse 2 ad caudam cor- 
porc paulo breviores. Singularis cft Umbraculo cx 
mcmbrana obovata, e fronte antc caput dcflcxa , mar- 
ginibus latcralibus involuta , magnittidine ipfius capi- 
tis, nipra. ***** INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Tettigonia. 429 

* * * TETTIGONIA. Cauda cnfifera fcminis. 

citrifo- 23. G. T. thorace tetragono angulis fcabro. M. L. U. 
lius. Rocf. inf. 2. gryll. t. 16. /. 1. 

Habitat in Indiis. 
Elytra ovato-oblonga , folia lauri pallida refcrentia. 

laurifo- 24. G. T. thorace fubtetragono lsevi trilobo, alis angula- 
lius. tis elytro obtufiore longioribus. M. L. U. 

Sloan. jam. 2. p. 201. /. 236. /. 1. Locufta maxima 

viridis. alis latiffimis. 
Marcgr. braf. 246. Tucurubi. 
Habitat in Indiis. 
Elytra ovato-oblonga viridia. Alai acntiorcs. 

myrtifo- 25. G. T. thorace fubtetragono tevi, alis deflexis elytro 
lius. longioribus, tibiis muticis. 

Habitat Surinami. Rolander. 

Antennae longitudinc corporis. Thorax laivis, fubtetra- 
goiius. pofticc rotundatus. Elytra ovata, dcfcxa, vi- 
ridia, quafi 2 folia, margine fuperiore magis convexa. 
Alse pai/lo longiores, albidce. Pedes incrmes. Magni- 
tudo quadruplo minor G. laurifolio. 

elonga- 26. G. T. thorace fubquadrato laevi, elytris alisque cor- 
tus. pore longioribus. M. L. U. 

Habitat in India. 
Elytra fublinearia maculis lunatis fufccfcentibus. 

lamella- 27. G. T. thorace fubquadrato, foliolis ovatis ante fe- 
tus. mora poftica. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Ad infertioncm fcmorum poflicorum foliola duo ovata 
concava. Corpus primai magnitudinis. 

ocellatus.28. G. T. thorace rotundato. alis pofticis ocello notatis. 
' M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Gryllus prima magnitudinis. OccIIus magnus in alis, 110- 
tatus lunulis duabus albis. 

acumina-29. G. T. thorace rolundato. vertice fubulato, alis vire- 
tus. fcentibus. M. Z. U. 

Habitat in Indiis. 
Enfis latior quai/i i/i /rliquis. 

10. G. T. 430 INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Tettigonia. 

triops. 30. G. T. thorace rotundato, vertice acuminato fubtus 
pun£to oculari nigro, alis viridibus. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Abdomcn breve. Enfis longitudine abdominis. 

rugofus. 31. G. T. thorace rotundato rugofo criftato , capite 
acuminato , femoribus pofticis fubtus repandis. 
M. Z, U. 
Habitat in Indiis. 
Thorax verfns apicem crijla compreffa crenata. 

corona- 32. G. T. thorace fpinis erectis coronato. elytris vario- 
tus. lofo-concavis. 

Habitat in Indiis. Dc Gecr. 

Antennae corpore triplo longiores , filiformcs , lutco gri- 
fcoqne varice. Thorax fupra poflice cinflus marginc 
valide dcntato ; antice juxta caput fpina 1 , in medio 
2. Elytra grifca adfperfa punclis magnis , cxcavatis. 
fufcis. Alse nigricantcs. Pedes 6° Femora valde fpi- 
nofa. Enfis lanccolatus. /ongus. 

aquilinus.33. G. T. thorace rotundato fubverrucofo, alis latiffimis: 
nervis quindecim. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Corpus primce magnitudinis. Elytra lanceolata. Ahc 
omnium tatiffima. Tibia quadrifariam fpinis hifpidce. 

melano- 34. G. T. thorace rotundato laevi, elytris abdominc di- 
pterus. midio brevioribus, alis nigris. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Elytra longitudine thoracis ovali-oblonga. 

faftigia- 35. G. T. thorace rotundato lasvi, elytris ovatis, alis trun- 
tus. catis, fpinis tibiarum filiformibus. M. Z. U 

Habitat in Indiis. 
Spiucc tibiaruni longiorcs, quam in rc/iquis. 

coriaceus.36. G. T. thorace rotundato lsevi, elytris coriaceis, alis 
pallidis, antennis longiffimis. 
Habitat iu Indiis. 
Corpus magnunij colorc flavo corii. Femora teretia. 

viridiffi- 37. G. T. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis. 
nius. antennis fetaceis longiffimis. 

FrifcJi. inf. 12. t. 2. f 1. Locufta major viridis. 

R<rf INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Tettigonia. 431 

Rocf. inf 2. gryll. t. 10, 11. 
Habitat in Europa. 
Enfis recliffimus. ftriclus. 

vcrruci- 38. G. T. thorace fubquadrato laevi, alis viridibus fufco 
vorus. maculatis, antennis fetaceis longitudine corporis. 

Fn. fvec. 621. Lt. wgoth. 253. Gryllus cauda enfifera 
recta, corpore fubviridi. 

Jonft. inf. t. 11. /. 1. 2. 3. Merian. inf. t. 176. 

Roef. infi 2. t. 8. 

Habitat in Europa. 

Pupus. 39. G. T. aptera(*), thorace fpinofo, femoribus pun£tatis. 
Amcen. acad. 1. /. 322. 
Pet. gaz. t. 13./. 7. Locufta-Talpa capenfis, pedibus 

longis. 
Rcef inf 2. gryll. t. 6. /. 3. 
Habitat in yEthiopia. 
Habet fupra cnfem duo puncla < prominula . quce indicant 

ajfinitatem cum Gryllo-Talpis. 

LoCUSTA. Cauda fimplex. 

Elephas. 40. G. L. thorace carinato integro, corpore aptero. 

Raf. iuf 2. gryll. t. 6. / 2. 

Habitat in Africa. 

Reliquis omnibus major e^ pondcrofior. Antenna 1 flifor- 
mes. Corpus totum viride , punclis excavatis adfper- 
fum ; thoracis dorfum carina elevata integerrima. Fe- 
mora mutica. Rudimenta alarum duo , nec quatuor 
ut in Pupis Gryllorum. 

criftatus. 41. G. L. thorace criftato : fegmento triplici. M. L. U. 
Amcen. acad. 1. p. 21. /. 17./. 4. Gryllus crifta tho- 

racis quadrifida. 
Olear. muf t. 17. / 5. Gryllus ex regypto. 
Frifch. inf 9. /. 1. 
Rcef inf 2. gryll. t. 5. 
Haffelqv. iter. 413. Gryllus arabicus. 
Habitat in America, Arabia, Afia. 
Hic Arabibus efculentus eft. Acl. Stockh. 1752. 
Thoracis carina in 4/5 lobos tranfverfun diffecla. 

morbillo-42. G. L. thorace quadrato verrucofo, elytris verrucofis, 
fus. alis rufis. M. L. U. 

Rcef 

(*) lege : aptcrus. Vidc Emendanda fag. 824. 432 INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Locufta. 

Roef. inf 2. gryll. t. 18. /. 6. 
Habitat in Indiis. 

miliaris. 43. G. L. thorace fubquadrato dentato verrucofo, elytris 
punctis callofis. M. L. U. 
Habitat in America. 

haemato-44. G. L. thorace fubcarinato fcabro, capite obtufo. fe- 
pus. moribus pilofo-ciliatis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 
Femora poftica angulo utrinquc pi/is longis ciliata. 

migrato-45. G. L. thorace fubcarinato : fegmento unico, capite 
rius. obtufo, maxillis atris. M. L. U. 

Frifch. inf. 9. /. 1. /. 8. Gryllus migratorius. 
Rcef. inf. 2. gryll. t. 24. Edw. av. 208. /. 208. 

Habitat in Tataria , inde Europam variis annis adiit, 
exedit omne vegetans; vide Rappo/t, Rath/cf, Kund- 
man. 

tataricus. 46. G. L. thorace fubcarinato : fegmentis tribus, capite 
rotundato, maxillis concoloribus. M. L. U. 
Habitat in Tataria. 
A/cz cojla rubra a priori manifef/c dif/influs. 

variega- 47. G. L. thorace lineato flavo : elytris viridibus , alis 
tus. cseruleis. M. L. U. 

Habitat in America. 
Frons rubra charac/cribus atris. 

caerule- 48. G. L. thorace fubcarinato, alis virefcenti-casruleis: 
fcens. fafcia nigra. 

Rccf. inf. 2. gryll. /. 21. f. 4. 
Habitat in Meridionalibus. 

italicus. 49. G. L. thorace fubcarinato, alis rubris: apice cinereis. 
Rccf inf. 2. gryU. t. 21. /. 6. 
Habitat in Europa auf/ra/i. 

ftridulus. 50. G. L. thorace fubcarinato, alis rubris extimo nigris, 
elytris nebulofis. 
Fn. fvec. 625. Lt. ce/. 158. Gryllus elytris nebulofis, 
alis rubris extimo nigris. 

Frifch. 

Grylli Larva plencqitc habitantfub terra, pufcc etiam cxcurrunt &° cum parentibus 
plantas vorant, dum mares JlridenH vnifua fonant. INSECTA COLEOPTERA. Gryllus. Locufta. 433 

Frifch. inf. 9. /. 1. f. 2. Uddm. diff. 50. 

Rcef inf 2. gryll. t. 21. f. 2. 
Habitat in Europa. 

carolinus.51. G. L. thorace fubcarinato, alis nigris margine pofti- 
co flavis. 
Catesb. car.2.p. 89. /. 89. Locuftella carolina, elytris fu- 
fcis, alis inferioribus nigris ad extremitates luteis. 
Habitat in America. 

obfcurus.52. G. L. thorace fubcarinato, alis nigris bafi rubris, a- 
pice albis. M. L. U. 
Habitat in Africa. 

flavus. 53. G. L. thorace fubcarinato, alis difco flavo fafcia ni- 
gra. M. L. U. 
Pet. gaz. 6. /.3. /. 6. 
Habitat in Africa. 

aprica- 54. G. L. thorace crucigero, antennis longitudine corpo- 
rius. ris. Fn. fvec. 628. Lt. «?/. 157. 

Habitat in Europae campis. 

viridulus.55. G. L. thorace cruciato, corpore fupra viridi, elytro- 
rum margine albido. Fn. fvec. 626. 

Lt. wgoth. 276. Gryllus capite thorace elytrisque fuper- 
ne viridibus. 

Habitat in Europa. 

biguttu- 56. G. L. thorace cruciato, elytris nebulofis puncto ob- 
lus. longo albo verfus apices. 

Habitat in Europa. 

rufus. 57. G. L. thorace cruciato, corpore rufo, elytris grifeis, 
antennis fubclavatis. 
Fn. fvec. 629. Gryllus antennis fubclavatis acutis. 
Habitat in Europa. 

groffus. 58. G. L. femoribus fanguineis, elytris virefcenti-fubrufis, 
antennis cylindricis. Fn. fvec. 627. 
Habitat in Europa. 

pedeftris.59. G. L. colore livido incarnato, corpore aptero. 
Habitat in Europa. 

Ee II. HE- 

Gryllos cum Blattis ordiite naturali jungerem Hemipteris, fi Characler obtineretur 
combinans. 434 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Noftiluca. 

II. HEMIPTERA. 

Roftrum inflexum fub Peclore. 

Alse vel femicoleoptra: alis fuperioribus di- 

midiato - cartilagineis vel alteri fexui 

tantum. 

* 195. CICADA. Roftrum inflexum. 

Antennce thorace breviores. 
Alce IV, membranacese , deflexse. 
Pedes plerisque faltatorii. 

* NoCTILUC^E. Capite antice protraclo in veficam oblon- 
gam. 

"' Laterna-i. C. fronte roftrata ovali re£ta, alis lividis: pofticis o- 
ria. cellatis. 

Greiv. mufi 158. /. 13. Cucujus peruvianus. 

Merian. fiur. t. 49. Laternaria. 

Reaum. inf 5. t. 20. f. 6. 7. 

Rcefi infi 2. gryll. t. 28. 29. 

Habitat in America calidiore. 

ProminenU fronte noclu lucem vivaciffimam fipargit. 

V O Candela- 2. C. fronte roftrata fubulata adfcendente, elytris viridibus 
ria. luteo pun6tatis, alis flavis: apice nigris. 

Acl. Stockh. 1746. p. 63. /. 1. /. 5. 6. 
Edw. av. t. 120. 
Rcefi infi. 2. gryll. 189. /. 30. 
Habitat in China. 

O phofpho-3. C. fronte roftrata fubulata adfcendente, corpore grifeo- 
rea. glauco. 

Habitat in America. Rolander. 

/ no6tivi- 4. C. fronte roftrata acuminata adfcendente, corpore vi- 
da. ridi, alis hyalinis. 

Habitat in America. Rolander. 

A lucerna- 5. C. fronte roftrata prominente, corpore fupra viridefcen- 
ria. te fubtus flavo. 

Habitat in America. Rolander. 

* * Fo- INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Foliacea. 435 r FOLIACE.E. Thorace comprcffo-membranacco , corfiore 
viajore. 

) foliata. 6. C. foliacea rotundata nigra arcu albo. 

Merian. furin. t. 5. /. ult. 

Habitat in India. De Gccr. 

Thorax e folio perpendiculari , femicordato , atro , an- 
ttce rotundato, utrinque , in altcro fexu , arcu albo 
in altero vero anticc linea alba. poflice arcu albo Po- 
ltice fubtus corpus Elytris 2 nigris Alisque 2 albis. 
Pedes antenores extimo articulo gibbofi. 

fronditia.7. C. foliacea dorfo repando: roftro obtufiffimo. 
Habitat in America. Rolander. 

Thorax e folio perpendicidari grifeo margine fupcriore 

rcpando, antice produclo in roflrum fubtruncatum ■ p - 

fhcc anguflatum, longitudine corporis, deorfum acutum. 

Wytra obovata, concoloria. Alae hyalince. Pedes breves. 

fquami- 8. C. foliacea antice pofticeque roftrata acuta. 
gera. Habitat in America. Rolander. 

Simillima priori, fed minor, livido-grifea. Thorax anti- 
ce adfcendens in rojirum acutiufculum , poftice acute 
defcendens. An prioris Mas? 

CruCiATVE Thorace utrinquc comuto. 

Crux. 9. C. thorace cruciformi corpus totum tegente 
Habitat in Indiis. 

Thorax forma crucis : brachiis expanfis compreffis; co- 
himna poflice longitudine abdominis , latior . hibcari- 
nata. J 

cornuta. 10. C. thorace bicorni poftice produ&o, alis nudis Fn 
fvec. 641. 
Pct. gaz. t. 47. /. 2. 3. Ranatra cornuta. 
Habitat in Carduis, Salicibus. 

aurita. 1 1. C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorfum dilatato 
rotundato. 
Habitat in Germania. P. Forsfkal. 

Magnitudo Tabani , tota cinerea. Thorax a tergo «e- 
rit comua duo, comprcffa, erediufcula, rotundata,\t 

E e 2 cly- ■' Cicadas, quotquot novimus, Jirident uti Grylli, fea aiio injirumento. 436 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Mannifera. 

clypeus capiti impofitus antrorfum dilatatus , rotunda- 
tus, fupra rugofus , fere membranaceus. Alae 4 , de- 
flexce. 

* * * * Mannifer^;. 

ciliaris. 12. C. alis pofticis ferrugineo-fufcis : vittis longitudinali- 
bus luteis, abdominis fegmentis ciliatis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

4-fafcia- 13. C. flava, fafciis quatuor fufcis. 
ta. Habitat in America. Rolander. 

bifafciata.14. C. fufca, fafciis alarum binis albis. 
Fn. fvec. 633. 
Habitat in Svecia. 

fornicata.15. C. thorace virefcente, abdomine fornicato. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Latera abdominis margine dilatata , ut abdomen duplo 
latius confpiciatur \ quam efi. 

ftridula. 16. C. elytris margine dilatato, punctis feptem albis. 
M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Orni. 17. C. elytris intra marginem tenuiorem punctis fex fufcis 
concatenatis. 
Reaum. inf 5. t. 5. /. 16, 17, 18, 19. 
Habitat in Italia, Apulia &c. 
His ftrident arbufta cicadis. 

7 repanda. 18. C. elytris linea flexuofa, alis margine hyalino. 
Habitat in Indiis. 

d reticula- 19. C. grifea , thoracis linea alba, elytris albo reticu- 
ta. latis. 

Habitat in America. Rolander. 

<D Tibicen. 20. C. fcutelli apice emarginato. 
Merian. furin. t. 49. Tibicen. 
Habitat in America. 

feptende-21. C. nigro-virefcens, elytris margine fiavefcente, capite 
cim. utrinque octo-ftriato. 

Kalm. INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Mannifera. 437 

Kalm. acl. Stockh. 1756. /. 101. Cicada maxilla utra- 
que lineis octo transverfis concavis, alarum margine 
inferiore lutefcente. 

Habitat in America boreali. 

CVviolacea. 22. C. violacea, alis apice fufcis. 
Habitat in Meridionalibus calidis. 
Femora antica dentibus tribus armata. 

O ***** Spumantes. 

c coleop- 23. C. elytris totis coriaceis alas tegentibus. 
trata. Habitat in Europa. 

1 fpumaria.24. C. fufca, elytris maculis binis albis lateralibus : fafcia 
duplici interrupta albida. Fn. fvec. 636. 
De Geer Ac7. Stockh. 1741. p. 221. t. 7. 
Sivaimn. quart. /.83. 

bibl. 1. p. 215. 
Raj. inf. 67. Acl. par. 1705. p. 162. 

Merian. inf 77. /. 51. Rcef inf 2. gryll. 139. /. 23. 

Blank. inf g-j.t.n.f.N. O. P. Frifch. inf. 8.p.26.t.i2. 
Habitat in Europaa Flantis variis , frequens in Salice 
, viminali, latitans intra fpumam. 

t> nervofa. 25. C. fufca, alis hyalinis fufco maculatis: nervis pun- 
clatis. Fn. fvec. 632. 
Habitat in Europa. 

leucoph-26. C. nigra, oculis albis. 
thalma. Habitat in Europa. 

albifrons.27. C. nigra, fronte albo. 
Habitat in Europa. 

leucoce- 28. C. nigra, capite albo. Fn. fvec. 640. 
phala. Habitat in Europa. 

lateralis. 29. C. nigra, elytris latere albis. Fn. fvec. 639. 
Habitat in Europae pratis. 

ftriata. 30. C. elytris albido nigroque ad angulum acutum futu- 
rse dorfalis ftriatis. Fn. fvec. 642. 
Habitat in Europa. 

E e 3 31. C. 

Cicadse fpumantis Larvce ramis infidentes ano evacuant numerofas veficulas , ut 
lateant intra fpumam ; dum majores intra terram occultantur usque in vola- 
tilia, qiiiC duabus lamellis fub abdomine ?7iafculce in arbuftis Jlrident. 438 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Spumans. 

lineata. 31. C. exalbida: linea utrinque longitudinali nigra. Faun. 
fvec. 637. 
Habitat in Europa. 

,. r" interru- 32. C. elytris flavis: linea nigra duplici interrupta longitu- 
pta. dinali. Fn. fvec. 631. 

Habitat in Europa. 

£> vittata. 33. C. flava : fafcia longitudinali duplici repando dentata. 
Fn. fvec. 634. 
Habitat in Europa. 

a aptera. 34. C. aptera atra, elytris abbreviatis. tibiis antennisque 
pallidis. 
Habitat in Sudermannia ad Ackerbam. 
Magnitudo Pulicis. 

****** DEFLEX/E. Alis deflexis latera obvolven- 
tibus. 

<3 Phalaenoi-35. C. exalbida, alis deflexis patulis antice fufco pun- 
des. ctatis. 

Habitat in America. De Geer. 

Similis Hemerobio Perloz. Corpus flavefcens. Alae al- 
bidoz, deflexoz ut in Phalana, glabrce: exteriores anti- 
ce verfus margincm utrumque irroratoz ptmclis nigris 
fparfls. Inferiores aloz niveoz. 

' q lanata. 36. C. alis deflexis nigris: punctis caeruleis, fronte lateri- 
busque rubris. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Corpus nigricans. Abdomen pofticc lana denfifflma. mol- 
liffima. 

5> rubra. 37. C. rubra, alis defiexis fufcis: fafciis duabus flavis. 
Habitat in America. Rolander. 

viridis. 38. C. elytris viridibus, capite flavo punftis nigris. Faun. 
fvec. 630. 
Pet. gaz. 73. /. 47. /. 6. Ranatra viridefcens. 
Raj. inf 68. n. 3. Locufta-pulex tertia. 
Habitai in Europa. 

flava. 39. C. flava compreffa. Fn. fvec. 643. 
Habitat in Europa. 

40. C. INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Deflexa. 439 

aurata. 40. C. flava, elytris fulvo pictis : maculis quatuor nigris 
pofticeque auratis. Fn. fvcc. 635. 
Habitat in Europa. 

Ulmi. 41. C. alis viridi-luteis : apicibus nigricantibus inauratis. 

Fn. fvec. 644. 
Habitat i/i Ulmo. 

C Rofse. 42. C. flava, alis albis : apicibus membranaceis. Fann, 
fvec. 648. 
Frifch. inf 11. p. 13. t. 20. 
Habitat in Rofae foliis. 196. NOTONECTA. Roftrum inflexum. 

Antennce thorace breviores. 
Alce IV, cruciato-complicatae, 

antice coriacese. 
Pedes pofteriores pilofi, na- 

tatorii. 

glauca. 1. N. grifea, elytris grifeis margine fufco punctatis. Fn. 
fvec. 688. 
Frifch. inf. 6. p. 28. /. 13. Bradl. nat. t. 26. f. 2. E. 
Pet. gaz. t. 72. /. 5. Fcefinfapp. \.p. 165. t.2J. 

Habitat in Europae Aquis. 

ftriata. 2. N. elytris pallidis ; lineolis transverfis undulatis ftriatis. 

Fn. fvec. 689. 
Pet. gaz. t. 72. /. 7. Notonecla vulgaris compreffa 

fufca. 
Pcef. inf app. 1. p. 177. /. 29. 
Joblot. micr. 1. pp. 1. /. 7. / 2, 3. 
Habitat in Europae Aquis. 

minutis- 3. N. elytris cinereis: maculis fufcis longitudinalibus. 
fima. Fn. fvec. 690. N. arenulae magnitudinis. 

Habitat in Europae Aquis. Ee 4 197- NE- 

Notonedta; fub aquis dcgunt. 440 INSECTA HEMIPTERA. Nepa. 

197. NEPA. Roflrum inflexum. 
Antennce . . . 
Alce IV , cruciato - complicatse : antice 

coriacese. 
Pedes anteriores cheliformes ; reliqui 
4 ambulatorii. 

grandis. 1. N. teftacea. fcutello lsevi, alis albis maculis venisque 
flavis. M. L. U. 
Marcgr. braf. 258. /. 259. Infecium magnitudine brufci. 
Merian. furin. t. 56. 
Rcef. inf. 3. t. 26. 
Habitat in America. 

rubra. 2. N. fufca, abdomine fupra alarumque nervis rubris. 
M. L. U. 
Habitat in Calidis regionibus. 

fufca. 3. N. fufca, fcutello rugofo, alis niveis. M. L. U. 
Habitat in Calidis regionibus. 

atra. 4. N. atra, thorace inaequali, corpore oblongo. 
Habitat in Africa. Brander. 

Siniillimus infequenti, fed duplo major, duplo longior 6° 
tota atra. 

cinerea. 5. N. cinerea, thorace insequali, corpore ovato. 

Fn. fvec. 691. Nepa abdominis margine integro. 

Mouf/-. inf. 321. Scorpio paluftris. 

Jonft. inf 27. /. 1. 2. &-' t. 28. /. ad. verb. flell. 

Pet. gaz. t. 74. / 4. 

Bradl. nat. t. 26. / 2. C. 

Swamm. bibl. 1. t. 3./ 4. 

Rcef hif app. 1. p. 136. /. 22. f 6. 7. 8. 

Bauh. ballon. 212. f 2. Araneus aquaticus. 

Habitat in Europae Aquis. 

Cimicoi- 6. N. abdominis margine ferrato. Fn. fvec. 692. 
des. Frifch. inf 6. /. 31. t. 14. Cimex aquaticus latior. 

Rcef inf app. 176. t. 28. 
Habitat in Europae aquis. 

7. N. 

Nepfe plerceque fub aquis vitam agunt. INSECTA HEMIPTERA. Nepa. 441 

linearis. 7. N. linearis, manibus fpina laterali pollicatis. 
Svamm. bibl. \. p. 233. t. 3. /. 9. 

Frifch. inf. 7. /. 24. t. 16. Rcefi infi app. 141. /. 23. 

Habitat in Europa. 

198. CIMEX. Roftrum inflexum. 

Antenna thorace longfiores. 

Alce IV, cruciato - complicatae : fupe- 

rioribus antice coriaceis. 
Dorfum planum thorace marginato. 
Pedes curforii. 

* a * Apteri. 

leclula- 1. C apterus. Fn. fvec. 645. 
rius. Mouff. infi 269. /. fuperiores. Cimex domefticus. 

Bonan. microfc. t. 65. Jonfl. infi 89. 

Aldr. inf 534. Raj. infi 7. 

Habitat in Domibus Fxoticus, fed ante epocham falu- 

tarem in Furopa, at in Anglia vix ante 1670 vi- 

fus tefle Southall. 
Pellitur nidore carbonum, g Terebinthince, accenfo, 

Mentha arvenfi, Lepidio ruderali, Myrica, Geranio 

robertiano , Agarico mufcario , Cimicifugce Aclcea, 

Medufa, Cirnice perfonato. 
Monographia Southall Treatife ofBuggs. Lond. 1730. Ocl. 

* b * SCUTELLATI: Scutello longitudine abdominis. 

Stocke- 2. C. fcutello abdomen operiente, corpore viridi maculis 
rus. nigris. M. L. U. 

Pet. gaz. 34. /. 21./ 12. Stockerus benghalenfis vi- 

ridis nigromaculatus. 
Habitat in Afia. 

Scara- 3. C. fcutello abdomen operiente, corpore atro. 
baeoides. Habitat . . 

maurus. 4. C. fcutello longitudine abdominis, corpore grifeo. 
Habitat in Mauritania, in Svecia paullo minor. 

E e 5 5. C. 

Cimicis Larvce obambulant, & rnore volatilium rojtro cxhauriunt, imprimis reliqua 
in/ecta moliiora ; plerique cimices fcetent. 442 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Scutellatus. 

lineatus. 5. C. niger, thorace lineis quinque. fcutello tribus luteis, 
abdomine flavo punctis nigris. 
Habitat in Mauritania. E. Brander. 
Supra niger: lineis luteis capitis 3, thoracis 5, fcutelli 
3. Alas baft luteai. apice fufcaz. Subtus totus flavtts 
pitnclis nigris. Femora fttlva punclo nigro. 

arabs. 6. C. fcutello longitudine abdominis. thorace fpinofo. 
corpore ovato livido, ano bidentato. M. L. U. 
Sloan. jam. 2. t. 237. /. 15. 16. Cimex fylvaticus 

fcetens viridis triangularis ? 
Habitat in Arabia. 

ferratus. 7. C. fcutello longitudine abdominis, thorace fpinofo. 
corpore livido, abdominis marginibus ferratis. M. L. U. 
Habitat in India. 

ftolidus. 8. C. fcutello longitudine abdominis, thorace fubangula- 
to, corpore fupra viridi, fubtus flavo. ano bidentato. 
M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Hiftrio. 9. C. fcutello longitudine abdominis, thorace fcabro de- 
preffo grifeo pallidoque vario. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

* c * CoLEOPTRATI : Elytris fcre totis coriaceis. 

littoralis. 10. C. elytris abdomen occultantibus fordidis albo pun- 
ctatis, alis abbreviatis, corpore nigro. 
Habitat in Europae littoribus. 

rugofus. 11. C. elytris abdomen occultantibus pallidis. corpore ob- 
longo. 
Habitat in Europa. 

clavicor- 12. C. elytris abdomen occultantibus reticulato punctatis, 
nis. antennis clavatis. Fn. fvec, 687. 

Habitat in Europa. 

* d * MEMBRANACEI 6- valde deprefft ut foliohtm, 

corticalis. 1 3. C. abdomine membranaceo depreffo margine imbrica- 
tim feclio, corpore nigricante. Fn.fvec. 649. 
Habitat in Europae Arboribus fylvaticis. 

14. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Coleoptratus. 443 

Betulre. 14. C. abdomine membranaceo depreffo, thorace denticu- 
lato : capite muricato, elytris antice dilatatis. 
Habitat in Betula alba. 

erofus. 15. C. abdomine membranaceo depreffo flavo: fafcia ni- 
gra, thorace rugofo, tibiis anticis incraffatis. 
Habitat i>i America. Rolander. 

Antennse clavatoz. Thorax niger, antice flavefccns, ru- 
gofus, marginc undique crofus. Abdomen rhombeum, 
membranaceum^ alis /atius, flavum fafcia nigra. Alae 
grifea;. Tibise anticce breves, fed crafflffimce, ut in 
Mantc. 

Filicis. 16. C. abdomine membranaceo depreffo, elytrorum api- 
cibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. 
Habitat in Filicibus. 

Cardui. 17. C. abdomine membranaceo depreffo, fcutello lineis 
tribus elevatis, antennis apice nigris. Fn. fvec. 660. 
Habitat in Cardui capitulis. 

* e * SPINOSI : Thorace fpina utrinque armato. 

bidens. 18. C. ovatus grifeus, thorace acute lpinoio, antennis ru- 
fis. Fn. fvec. 652. 
Habitat in Europa. 

rufipes. 19. C. ovatus grifeus, thorace obtufe fpinofo, pedibus 
rubris. Fn.fvec.b51. 
Habitat in Europa. 

margina- 20. C. oblongo-ovatus grifeus, thorace obtufe fpinofo, 
tus. antennis medio rubris. 

Fn. fvcc. 662. Cimex oblongus rufus immaculatus, 

thorace utrinque angulato. 
Habitat in Europa. 

2-puftu- 2 1. C. oblongiufculus niger, thorace fpinofo, pun6tis ver- 
latus. ticis duobus coccineis. 

Habitat in America. Rolander, 

Corpus oblongiufculum, magnitm, totum nigrum capite, 
thorace, peflore, alis. Abdomen rubritm. Elytra //- 
vida. Intcr oculos puncla 2 globofa purpurea nitida. 

ypfilon. 22. C. ovatus lividus, thorace fpinofo, fcutello ypfilo fla- 
vo infcripto. 

Habi- 444 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Spinofus. 

Habitat in America. Rolander. 

Corpus ovatum, lividum. Thorax utrinque acute fpi- 
nofus. Antennae nigrce annulis duobus albis. In Ely- 
tris flngulis punclum album. Scutellum totum y grce- 
co infcriptum. Abdomen flavefcens. 

pun6ta- 23. C. ovatus fufco pun6tatus, thorace fubfpinofo, tibiis 
tus. annulo albo. 

Habitat in Europa. 

hsemor- 24. C. ovato oblongus grifeus, thorace acute fpinofo, an- 
rhoidalis. tennis nigris. 

Habitat in Europa. 

valgus. 25. C. oblongus niger, thorace fpinofo, femoribus pofti- 
cis incurvis, tibiisque poflicis unidentatis. M.L.U. 
Habitat in Indiis. 
Abdominis bafis fubtus notata prominentiis tribus. 

4-fpino- 26. C. oblongus ruber, thorace quadrifpinofo. 
fus. Habitat in America. Rolander. 

Corpus oblongum ut C. lacuflris, rubrum. Antennae lon- 
gifflmce, capillares. Thorax fpinis 4 teretibus: una 
utrinque 6° 2 a tergo. Alae rubra. Pedes longi, nigri. 

Acantha-27. C. oblongus, thorace fpinofo, abdomine fpinis ciliato. 
ris. Broivn. jam. 434. /. 44./. 11. Acantharis. 

Habitat in Jamaica. 

' f ' ROTUNDATI / ovati, thorace mutico. 

viridulus.28. C. rotundatus fupra flavus pun6lis viridibus, fubtus 
viridis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

peregri- 29. C. fuborbiculatus depreffus grifeo pallidoque varius, 
nator. thorace fcabro. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

2-punc~ta-30. C.ovatus pallide grifeus: pun6lo albo utrinque ad ba- 
tus. fin fcutelli. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

6-puncla-3i. C rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo, 
tus. pun6lis fex nigris. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

32. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Rotundatus. 445 

grifeus. 32. C. ovatus grifeus, abdominis lateribus albo nigroque 
variis, alis nebulofis. Fn. fvec. 657. 
Habitat in Europa. 

interftin-33. C. ovatus grifeus, abdominis lateribus rubro nigroque 
6tus. variis, alis albis. Fn. fvec. 658. 

Habitat in Europa. 

bacca- 34. C. ovatus grifeus, abdominis margine nigro maculato 
rum. Fn. fvec. 650. 

Lifl. loqv. 397. mut. t. 31. /. 19. Cimex ex luteo vi- 

refcenti infufcatus, ad alvi margines nigris maculis. 

Raj. inf. 54. ;/. 2. Cimex fylveftris, corpore brevio- 

ri, fubfufcus, fcapulis magis exftantibus. 
Jonfl. inf. t. 17. f. 9. 
Habitat in Europas fylvis. 

dumofus.35. C. fubrotundus grifeus, margine undique fanguineo. 
Habitat in Europa. 

variolo- 36. C. ovatus flavus, thorace fubfpinofo punctis fufcis 
fus. excavatis variolofo, fcutello bafi gibbo. 

Habitat in America. Rolander. 

Corpus majufculum. Margo abdotninis ferratus. Thorax 
angulis vix fpinofus , flavus , punclis confertis varie 
fparfis excavatis fubfufcis variolofus. Elytra flava. 

Juniperi-37. C. fubrotundatus viridis, margine undique flavo. Fn. 
nus. fvec. 648. 

Raj. inf. 53. 11. 1. 
Habitat in Juhiperis. 

caeruleus.38. C. ovatus cseruleus immaculatus. 
Habitat in Europa. 

lineola. 39. C. ovatus thorace laevi antice atro poftice livido di- 
ftin6to pun6tis excavatis. 

Habitat in America. Rolander. 

Magnitudo fere Tabani. Caput 6° Peclus atra. Tho- 
rax adfperfus punclis excavatis, antice ater, poflice 
albidus, qui colores diftincli linea transverfa ex pun- 
ffis excavatis. Abdomen ovatum, triquetrum, fla- 
vum, latere maculatum. Elytra incarnata pallidaque. 

40. c. 446 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Rotundatus. 

olera- 40. C. ovatus caeruleo-seneus, thorace lineola fcutelli a- 
ceus. pice elytrisque pun6lo albo rubrove. Fn. fvec. 654. 

Raj. inf. 59. //. 6. Cimex fylveftris caerulefcens. 
Habitat in Europa. 

bigutta- 41. C. ovatus niger margine undique albo, elytris pun£to 
tus. albo. 

Habitat in Europa. 

bicolor. 42. C. ovatus niger, elytris nigro alboque variis, alis al- 

bis. Fn. fvec. 655. 
Pet. gaz. t. 14. /. 7. Cimex niger albo maculatus. 
Lifl. loqit. 396. Cimex niger maculis candidis. 
Raj. inf 54. n. 5. Cimex fylv. parvus, corpore ro- 

tundiore. 
Habitat in Europa. 

ornatus. 43. C. rotundato-ovatus, nigro rubroque varius, capite 
alisque nigris. Fn. fvec. 661. 
Habitat in Europa. 

ruber. 44. C. ruber, alis fufcis. Fn. fvec. 653. 
Habitat in Europae Urticis aliisque. 

acumi- 45. C. ovalis antice attenuatus cinereo exalbidus, anten- 
natus. nis incarnatis. Fn. fvec. 656. 

Raj. inf. 56. n. 6. Mufca cimiciformis. 

Lifl. mut. t. 31. /. 20. 

Habitat in Europa. 

leucoce- 46. C. ovatus niger, capite pedibusque flavis. 
phalus. Habitat in Europa. 

minutus. 47. C. ovatus, elytris lividis apice fufcis. Fn. fvec. 659. 
Habitat in Europa. 

g ' SETICORNES. Antennis apice fetaceis. 

perfona- 48. C. roftro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore 
tus. oblongo fubvillofo fufco. Fn. fvcc. 647. 

Frifch. inf 10. /. 20. Cimex ftercorarius major oblon- 

gus. 
Raj. inf 56. ;/. 3. Mufca cimiciformis. 
Habitat in Europa. 
Confumit Cimices Larva //orrida, pcrfonata. 

49. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Seticornis. 447 

annula- 49. C. roftro arcuato. antennis apice capillaribus, corpo- 
tus. re oblongo: fubtus fanguineo maculato. 

Habitat in Europa. 

ater. 50. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongo atro. 
Faun. fvcc. 677. 
Habitat in Europa. 

gothicus. 5 1. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongo nigro, 
fcutello elytrorumque apicibus coccineis. 
Habitat in Europa. 

' h * Oblongi. 

mdus. 52. C. oblongus, abdomine rubro bidentato, elytris fufcis 
pallido-ftriatis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Hyofcya-53. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fufcis imma- 
mi. culatis. Fu. fvec. 664. 665. It. cel. 155. 

Pet. gaz. t. 62. /. 2. Cimex hyofcyamoides ruber, ma- 

culis nigris. 
Lijl. loqu. 397. mut. t. 31. /. 21. Cimex miniatus, ni- 

gris maculis, hyofcyami. 
Raj. inf. 55. Cimex fylveftris minor, corpore oblon- 

go angufto. 
Habitat in Hyofcyamo. 

equeftris.54. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fufcis albo 
maculatis. Fn. fvec. 664. //. cel. 155. 
Habitat in Svecia. 
Prcecedenti duplo major, nec in Hyofcyamo obvius. 

apterus. 55. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris rubris pun- 
ctis duobus nisfris. 

Habitat in Malva fylveftri Germanice. P. Forsfkdl. 

Simillimus C. Hyofcyami. Corpus nigrum, fed Thorax 
undique cinclus margine rubro. Pe6lus fafciis rubris. 
Anus fafcia rubra. Elytra fanguinea apice nigrican- 
tia: in finguli elytri medio punclum majufcu/um, a- 
trum, 6- punclum minimum ad elytri bafin. Alae pla- 
ne nullcs. 

aegyptius.56. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris rubris pun- 
clo nigro. M. L. U. 
Habitat in /Egypto. 

57- C. 448 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Oblongus. 

Andreae. 57. C. oblongus fanguineus, antennis tibiis roftro alisque 

nigris. 
Sloan. jam. 2. t. 237. /. 29. 30. Cimex fylveftris ob- 

longus e cinereo & nigro variegatus, fupina parte 

cruce f. andreae notatus. 
Habitat in America. 

Kalmii. 58. C. oblongus viridis. fcutello macula cordata flava. 
elytris maculis duabus nigris. Fn. fvec. 663. 
Habitat in Europa. 

pratenfis.59. C. oblongus grifeus, fcutello macula cordata flava, 
elytris apice pun6lo fufco. Fn. fvec. 666. 
Habitat in Europa. 

campe- 60. C. oblongus viridis, fcutello macula cordata viridi, 
ftris. elytris macula ferruginea. Fn. fvec. 667. 

Habitat in Europa. 

umbrati-61. C. oblongus niger, elytris albo maculatis. Faun. 
lis. fvec. 673. 

Habitat in Europa. 

crafficor-62. C. oblongus fubgrifeus rubro-pundtatus, antennis cla- 
nis. vatis. 

Habitat in Europa. 

faltato- 63. C. oblongus niger, elytris ftriatis, alis poftice flavo 
rius. maculatis. Fn. fvec. 676. //. cel. 121. 

Raj. inf 57. n. 2. Cimex brevis & fere rotundus ni- 

gricans. 
Habitat in Europa. 

arenarius. 64. C. oblongus niger, elytris cinereis antice nigris, alis 
poftice albis. Fn. fvec. 678. It. cel. 121. 
Habitat in Europa. 

Pini. 65. C. oblongus ater, elytris fufcis macula rhombea ni- 
gra. Fn. fvec. 674. 
Habitat in Pinetis. 

Rolandri.66. C. oblongus ater, elytris membranaceis macula flava. 
Habitat in Europa. 

67. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Oblongus. 449 

nigripes. 67. C. oblongus, elytrorum bafiantennis pedibusque rubris, 

tibiis anticis nigris hirfutiffimis. 
Habitat in America. Ro/ander. 
Corpus magnum, nigrum. Abdomen rubrum. Anten- 

nae bafi nigra. Tibiai anticce /ongiores, craffiores, atrce, 

valde /lirfutce. 

* i * Antennis fetaceis tongitudine corporis. 

laeviga- 68. C. oblongus exalbidus, lateribus albis. Fn.fuec. 679. 
tus. Habitat in Europa. 

dolabra- 69. C. oblongus pallido-fufcus, antennis nigris, linea 
tus. thoracis longitudinali alba. Fn. fvec. 681. 

Habitat in Europa. 

ftriatus. 70. C.oblongus niger, elytris luteis fufco ftriatis apice pe- 
dibusque rubris. Fn. fvec. 680. 
Habitat in Ulmi campeflris fo/iis. 

erraticus. 71. C. oblongus nigricans, elytris albis, antennis lividis: 
infimo articulo nigro. Fn. fvec. 682. 
Habitat in Europa. 

ferus. 72. C. oblongus grifeus immaculatus. antennis fetaceis. 
Fn. fvec. 668. 
Habitat in Europa. 

Populi. 73. C. oblongus albo fufcoque nebulofus, antennis feta- 
ceis. Fn. fvcc. 669. 
Habitat in Populo tremu/a. 

Ulmi. 74. C. oblongus fupra rubiginofus, elytris ftriis fanguineis. 
alis poftice albo fufcoque variis. Fn. fvec. 670. 
Habitat in Ulmo campeftri. 

fylveftris.75. C. oblongus niger, alis elytrisque albo fufcoque variis. 
pedibus rufis. Fn. fvec. 671. 
Habitat in Europa. 

2-macu- 76. C. oblongus niger, alis fuperioribus macula teftacea, 
latus. antennis fetaceis. 

Habitat in Europa. 

mutabilis.77. C. oblongiufculus niger, alis inferioribus cseruleis, an- 
tennis pedibusque flavis. 

F f Habi- 450 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Spinipes. 

Habitat in Svecia. 

Totus niger. Al<z membranacece, g/aucefcentes, abdomi- 
ni impofiti atro valde ccerulei elucent. 

* k * SPINIPEDES. Tibiis fipina notatis. 

calcara- 78. C. oblongus niger, femoribus pofticis fubtus dentatis. 
tus. Habitat in Europa. 

Abietis. 79. C. oblongiufculus maculato-fulvus, pedibus rufis: fe- 
moribus anticis craffioribus dentatis. Fn. fvec. 672. 
Habitat in Pinu Abiete. 

kermefi- 80. C. oblongus rufus : fafcia albida nigro punctata, femo- 
nus. ribus pofticis multidentatis. 

Brown. jam. 435. /. 43. /. 16. Bruchus kermefinus. 
Habitat in America. 

Corpus trifle rubrum 7 magnitudine majoris noflratis. 
Antennse fiufcce. Fafcia elytrorum tinearis, aibida, ad 
apicem fcutelli. Funcla atra in fingulo elytro antice 
4, poflice 3. 

* 1 * Corpore anguflo 6° lineari. 

lacuftris. 81. C. linearis fupra niger depreffus, pedibus anticis bre- 
viffimis. Fn. fvec. 684. 
//. wgoth. 182. 

Raj. inf 57. n. 1. Cimex aquaticus figurse longioris. 
Bauh. ballon. 211.fi l - Infe6tum Tipula di6tum. 
Lifl. mut. t. 5. / 4. 
Bradl. natur. t. 2b.fi. 2. D. 
Habitat in Europae aquis pacatis. 

ftagno- 82. C. linearis nigricans compreffus, pedibus anticis bre- 
rum. viffimis. Fn. fivec. 688. 

Pet. gaz. t. 9. / 12. Tipula londinenfis anguftiffima. 
Habitat in Europse aquis pacatis. 

vagabun-83. C. linearis variegatus, pedibus anticis breviffimis cras- 
dus. fis inflexis. 

Fn.fvec. 683. Cimex linearis, pedibus quatuor longio- 

ribus, antennis longiffimis albo fufcoque variis. 
Frifich. infi. 7. p. 11. t. 6. Cimex arborum oblongus, 

alarum fignatura alba. 
Habitat in Europse Arboribus. 

84. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Linearis. 45, 

Tipula- 84. C. linearis exalbidus, pedibus omnibus longiffimis, fe- 
rius. moribus clavatis. Fn. fvec. 686. 

Frifch. inf. j.p. 28. /. 20. Cimex arboreus culiciformis. 
Habitat in Europae arboribus. 

Coryli. 85. C. oblongus niger, pedibus antennisque fetaceis flavis. 
F/i. fvec. 675. 
Habitat in Corylo Avellana. 

199. APHIS. Roftrum inflexum. 

Antennce thorace longiores. 
Ala IV erectae aut nullse. 
Pedes ambulatorii. 
Abdomen poftice faepius bicorne. 

Ribis. 1. A. Ribis rubri. Fn. fvec. 704. 

Leuw. arc. epift. 90. p. 545. t. 548. 
Blank. inf 164. t. 14./. D. E. 
Frifch. inf. 11. p. 9. t. 14. 
Reaum. inf. 3. t. 22. f. 7-10. 
Habitat in Ribe rubro. 

Ulmi. 2. A. Ulmi campeftris. Fn. fvec. 705. It. fcan. 203. 
Reaum. inf 3. t. 25. f. 4-7. 
Habitat in Ulmo campeflri. 

Paftina- 3. A. Paftinacae fativae. Fn. fvec. 706. 
cae. Habitat in Paftinaca fativa. 

Sambuci.4. A. Sambuci nigrae. Fn. fvec. 707. 

Lijl. loqu. 391. Cimex exiguus caefius. 
Frifch. inf. 11. p. 14. t. 18. 
Reaum. inf 3. t. 21. 5-15. 
Habitat in Sambuco nigra. 

Rumicis. 5. A. Rumicis Lapathi. Fn. fvec. 708. 

Habitat in Rumicibus Lapathis didis. 
Lychni- 6. A. Lychnidis dioicje. 
dis. Fn. fvec. 719. Aphis Cucubali. 

Habitat in Lychnide dioica. 
Padi. 7. A. Pruni Padi. 

Reaum. inf 3. /. 23. /. 9. 10. 

Habitat in Pruno Pado. 

F f 2 8. A. 452 INSECTA HEMIPTERA. Aphis. Rofae. 8. A. Rofae. 

Reau?n. inf 3. /. 21. f. 1-4. 
Habitat in Rofis. 

Tiliae. g. A. Tiliae europaeae. 

Frifch. inf n. p. 13. /. 17. Pediculus arboreus Tiliae. 
Reaum. inf 3. t. 23. /. 1-8. 
Habitat in Tilia europaa. Brafficae. 

Craccae. 
La6tucae. 

Cirfii. 
Cardui. 

Tanace- 

ti. 

Abfin- 
thii. 

Jaceae. 
Betulae. Pediculus Brafficae. 0. A. Brafficae oleraceae. 
Frifch. inf \\. p. 10. /. 3. /. 15. 
Habitat in Braffica. 

1. A. Viciae Craccae. 

Habitat in Vicia Cracca. 

2. A. La6tucae. 

Reaum. inf 3. /. 22. f. 3. 4. 5. 
Habitat in La6luca oleracea. 3. A. Serratulae arvenfis. Fn. fvec. 713. //. wgoth. 307. 
Habitat in Serratula arvenfi. 

4. A. Cardui. Fn. fvec. 714. 
Habitat in Carduis. 

5. A. Tanaceti vulgaris. 
Habitat in Tanaceto vulgari. 

6. A. Artemifiae Abfinthii. Fn. fvec. 715. 
Habitat in Artemifia Abfinthio. 

7. A. Centaureae Jaceae. Fn. fvec. 716. 
Habitat hi Centaurea Jacea. 

8. A. Betulae albae. Fn. fvec. 717. 
Habitat in Betula alba. Roboris. 19. A. Quercus Roboris nigra, corniculis obfoletis atris 
medii abdominis. 
Habitat in Quercu Robore. 

20. A. 

Aphides pariunt ccjiate vivos fcetus, autumno ponunt ova. A copula parentum foe- 
cundas nafci filias, neptes, proneptes, abneptes ajfevera?it entomologi. AH02 
aptcra, alia alata, absquc fexus difcrimine in eadem Specie; Plerceque duo cor- 
nita pofiica abdominis gerunt, quibus excernunt rorem melleum hce Formicarum 
vaccal Species difficile di/lingvuntur, difficilius definiuntur. 1NSECTA HEMIPTERA. Aphis. 453 

Quercus. 20. A. Quercus probofcide longiffima. 
Reaum. infi 3. /. 28./. 5-14. 
Habitat in corticibus Quercus, in Gallia. 

Pini. 21. A. Pini fylveftris. Fn. fvec. 718. 
Habitat in Pino fylveflri. 

Salicis. 22. A. Salicis. 

Reaum. inf. 3. /. 22. f. 2. 
Habitat in Salicibus. 

Populi. 23. A. Populi tremulae. 

Habitat in Populo tremula. 

burfaria. 24. A. Populi nigrae. Fn. fvec. 1355. It. fcan. 311. 
Swamm. bibl. 45. /. 22-25. Hoffm. alt. hort. 51. 
Reaum. infi 3. /. 27. /. g. h. Seb. muf. 1. /. 37. /. 8. 
Amb. hort. t. 96. 
Merian. europ. 1. p. 15. /. 42. 
Habitat in Populi nigrae foliis faccatis. 

Urticae. 25. A. Urticae, alba lanata poftice truncata. 
Frifch. inf 8. p. 34. t. 17. 
Habitat in Urtica Germanice. P. Forsfkdl. 
Inter maximas hujus generis , tota alba, obtecla quafi 
fetis ; fubtus vero la?ia atba, poftice valde obtufa; 
de genere hozreo , utrum ad Aphides aut Chermes 
accedat. 200. CHERMES. Roftrtim peftorale. 

Antennce thorace longiores. 
AI<b IV deflexse. 
TJwrax gibbus. 
Pedes faltatorii. 

Grami- 1. C. Airae flexuofae. 
nis. Fn. fvec. 693. Chermes graminis. 

Habitat in Graminibus, imprimis in Aira flexuofa. 

Ulmi. 2. C. Ulmi campeftris. Fn. fvec. 694. 

Habitat intra folia revoluta Ulmi campeflris. 

Fjfj ^C. 

Chermis Larva pedatce, fcepe villofce- Volatilia faliunt, plantis infident. 454 INSECTA HEMIPTERA. Chermes. 

Ceraftii. 3. C. Ceraftii vifcofi. Fn. fvec. 695. 

Habitat in foliis Ceraftii vificofi conniventibus in capi- 
tulum. 

Pyri. 4. C. Pyri communis. 

Habitat in Pyri communis foliis. 

Buxi. 5. C. Buxi. 

Reaum. inf. 3. t. 29. /. 1-14. 

Habitat intra Buxi folia fumma conniventia; in Gallia. 

Urticae. 6. C. Urticse dioicae. Fn. fvec. 702. 
Reaum. inf. 3. t. 29. /. 20. 22. 13. 
Habitat in Foliis Urticae dioicce. 

Betulae. 7. C. Betulae albas. /3». /wc. 697. 
Habitat in Betula alba. 

Alni. 8. C. Betulse Alni. Fn. fvec. 698. Kalm. it. 2. p. 275. 
Frifch. inf 8. t. 13. Vermis fuctorius Alni. 
Reaum. infi 3. /. 26. / 1. 2. 3. 

Habitant in Betulce Alni ramulis Larvce. caudis plumo- 
fis teclce ; in America feptentrionali, Kalm. 

Quercus. 9. C. Ouercus Roboris. 

Habitat i?i Quercus foliis. 

Corpits flavo albicans ; Elytra ad marginem exteriorem 
lituris 4 fufcis; unica vero ad interiorem. 

Abietis. 10. C. Pini Abietis. Faun. fvec. 700. Fl. lapp. 218. 

P- 347- E - 
Clufi pan. 20. 21. Picea pumila. 
Frifich. infi 12. p. 10. /. 2. fi. 3. Infeclum tuberculi 

muricati. 
Habitat in Pini Abietis apicibus turionum. quce inde bafii 

dilatatis fioliolis abbreviatisque baccam mentiuntur. 

Salicis. 11. C. Salicis. 

Habitat in Salicibus variis. 

Fraxini. 12. C. Fraxini excelfioris. Fn. fivec. 703. 
Habitat in Fraxino excelfiiore. 

Aceris. 13. C. Aceris platanoidis. Fn. fivec. 696. 
Habitat in Acere platanoide. 

14. C. INSECTA HEMIPTERA. Chermes. 455 

Ficus. 14. C. Ficus Caricae. 

Reaum. inf. 3. t. 29. f. 22-24. 
Habitat in Fico Carica. 

201. COCCUS. Rqflrum peclorale. 

Abdomen poftice fetofum. 
Alce II ere6tse mafculis. Feminae 
apterse. 

Hefperi- 1. C. Hybernaculorum. 
dum. Fn. fvec. 722. Coccus hefperidum. 

Acl. parif. 1692. p. 14. /. 14. 
Frifch. inf 12. p. 12. 
Reauni. inf 4. /. 1. 
Habitat iu arboribus fcmpervirentibus Hybernaczi/i. 

Aoni- 2. C. indarum arborum. 

dum. Habitat in Afiae arboribus fcmpervirentibus , ut in Ca- 

mel/ia, aliisque. 
Pracedenti minor, fed fimilis: Tefta orbiculata, planiu- 
fcu/a, atro-purpurafcens, centro f vertice tuberculo ro- 
tundo rubro, quod in fenefcentibus aperitur. Mas a- 
pterus , flavefcens , oblongus , apice caudce aliquot pilis 
reclis. Antennae longitudine fere thoracis , fi/iformes. 

Ouercus. 3. C. Quercus Roboris. 

Reaum. inf. 4. t. 6. f. 1-4 6° a/ia f. 8. g. 10. 
Habitat in Quercu Robore. 

Ilicis. 4. C. Quercus cocciferae. 

Garid. aixenf 250. /. 53. 6° 2. Geoffr. mat. 2. p. 782. 

Reaum. inf 4. /. 5. 

Habitat in GaUoprovincioz Quercu coccifera. 

Aceto immerguntur, exficcantur fupra /intea. 

Betulae. 5. C. Betulae albae. Fn. fvec. 723. 
Habitat in Betula a/ba. 

Carpini. 6. C. carpini Betuli. It. fcan. 47. 
Habitat in Carpino Betu/o. 

Ulmi. 7. C. Ulmi campeftris. 

Reaum. inf. 4. /.2.5./. 5-7 6° a/ia t. 7. /. 1-10. 
Habitat in Ulmo campef/ri. 

F f 4 8. C. 45& INSECTA HEMIPTERA. Coccus. Coryli. 8. C. Coryli. 

Reaum. inf. 4. /.3. /. 4-10. 
Habitat in Corylo Avellana. 

Tiliae. 9. C. Tiliae. 

Rcaum. inf. 4. /. 3. /. 1-3. 
Habitat in Tilia europaa. 

Rufci. 10. C. Rufci, tefta 06I0 clypeolis cincta. 

Column. purp. 16. 4: 17. Lepas nova f. myrti morbus. 
Klein. oflr. 116. Lepas teffellata. 
Habitat in Apulia. M. Kaihler. 

Tejla truncata, oclagona, perforata, cincla oclo clypcolis 
inflar tefludinis : horum omnes in medio granulo nota- 
ti, exceptis duobus lateralibus oppofitis. 

Salicis. 11. C. Salicis hermaphroditicse. 

Habitat in Salicis hermaphroditic& cortice, vix confpicuus. 

Vitis. 12. C. Vitis viniferae. 

Reaum. inf 4. /. 6. /. 5-7. 

Acl. bonon. 2. pp. 2. p. 279. t. 284. 

Habitat in Vite vinifera. 

poloni- 13. C. radicis Scleranthi perennis. 

cus. Fn. fvec. 720. Coccus radicum purpureus. 

Camer. epit. 691. Polygonum cocciferum. 
Bauh. pin. 281. Bauh. hifl. 3. p. 378. 

Breyn. E. N. C. 1731. Reaum. inf. 4. p. I. 
Rupp. jen. 86. Frifch. inf 5. p. 6. /. 2. 

Acl. upf. 1742. p. 54. /. 1. 
Habitat in Scleranthi perennis radicibus. 

Pilofel- 14. C. radicis Hieracii Pilofellas. 

lse. Sim. Paul. quadr. 113. Acl. upf. 1742. p. 54. t. 2. 

Habitat in Hieracii Pilofellae radicibus. 

Phalari- 15. C. radicum Phalaridis. Fn. fvec. 721. 
dis. Habitat in Phalaridis canarienfis radicibus. 

Oxya- 16. C. Crataegi Oxyacanthae. 
canthse. Reaum. inf 4. t. 6. /. 11. 12. 

Habitat in Cratcego Oxyacantha. 

- iT^C 

Cocci tardi, imprimis matres gravidce, plantis adhtxrent, fape ramis, a/ia? radici- 
bus fere immobiles; Mares volatu falhmt. INSECTA HEMIPTERA. Coccus. 457 

Ca6li. 17. C. cacti coccinelliferi. 

Brown. jam. 435. Coccinella alis deftituta corpore ru- 
gofo. 

Sloan. jam. 2. p. 153. prcef. t. 9. 

Pet. gaz. 3. t. .1. /. 5. Hern. mex. 78. 

Reaum. inf. 4. /. 7. /. 11-19. 

Habitat in Cactis Opuntiis variis Americes. Vivus 
transmiffus a D. Rolandro in Hort. Upfalienfem 1756. 

Corpus depreffum , tomentofum , rugis transverfis , cV 
margines laterales dorfi utrinque duplices: fuperiore 
breviore. Abdomen purpurafcens. Os : punclum fu- 
bulatum e medio pecloris. Antennas fubulataz, corpo- 
re -|- breviores. Pedes breves, nigri. 202. THRIPS. Roftrum obfcurum. 

Antennce longitudine thoracis. 
Corpus lineare. Abdomen furfum 

reflexile. 
Alce IV, reclse, dorfo incumbentes, 

longitudinales, angufise. 

Phyfa- 1. T. elytris glaucis, corpore atro. Fn. fvec. 726. 
pus. De Geer. acl. Stockh. 1744. p. 3. t. 4. /. 4. Phyfapus 

ater, alis albis. 
Habitat in floribus femiflofculoforum. Loti comiculatce 
flores claufos tumidosque reddit , fpicas Secales inanit. 

minutis- 2. T. elytris corporeque glauco, oculis fufcis. 
fima. Habitat in Europa. 

Juniperi- 3. T. elytris niveis, corpore fufco. 

na. De Geer. acl. Stockh. 1744. p. 6. t. 1. f. 2. Phyfapus 

fufcus, alis albicantibus. 
Habitat in Juniperis. 

fafciata. 4. T. elytris albis nigrisque fafciatis, corpore fufco. Fn. 
fvec. 727. 
Habitat in floribus. 

F f 5 III. LE- 

Thripis rojlrum ob parvitatem vix confpicuum; hi in floribus frequentes agiliffuni 
fere fubfdiunt, abdomen fccpius furfum fleclunt. 458 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 

III. LEPIDOPTERA. 

Alae IV, imbricatce fquamis. 
Os Lingua involuta fpirali. 
Corpus pilofum. 

203. PAPILIO. Antennce apicem verfus craffiores, 

fsepius clavato-capitatae. 
Alce (fedentis) ere6lse, furfumque 
conniventes (volatu diurno). 

* EQUITES Trojani. 
Priamus. 1 . P. E. alis denticulatis tomentofis fupra viridibus : in- 

ftitis atris; pofticis maculis fex nigris. 
Vincent. muf. 10. Papilio amboinenfis viridi & nigro- 

holofericeus infignis. 
Muf. petrop. 664. Papilio f. Atlas amboinenfis. alis fu- 

perioribus holoferice nigris: inftitis viridibus. 
Habitat in Amboina. 
Papilionum omnium Princeps longe auguftiffimus , totus 

hoiofericeus , ut dubitem pulchrius quidquam a natura 

in infeclis produclum. 

Cor- 

Papiliones dividuvtur in VI phalanges. 

a. Eqnites Alis primoribus ab angulo pojlico ad apicem longioribus, quam ad bafin ; 

his fcepe Antennce filiformes. 

- - Trojani ad Peclus maculis fanguineis, (fzpites nigri), 1-17. 

- - Achivi Peclore incruento, ocello ad angtilum ani: 

- - Alis absque fafciis. 18-19. 

- - Alis fafciatis. 20-40. 

b. Heliconii Alis angujlis integerrimis jlriatis : primoribus oblongis ; pojlicis brevifft- 

mis. 41-55. 

c. Danai Alis integerrimis. 

Candidi Alis albidis 56-74. 
Feftivi Alis variegaiis 75—87. 

d. Nymphales Alis denticulatis : 

Gemmati Alis ocellatis : 

Ocellis in Alis omnibus 88-103. 

in Alis primoribus 104-106. 

in Alis poflicis 10 7-1 10. 
Phalerati Alis ccecis absque ocellis 111-144. 

e. Plebeji parvi: Larva fcepius contracla: 

Rurales Alis maculis obfcurioribus 145-161. 
Urbicolse Alis fcepius maculis pellucidis 162-168. 

f. Barbari corollarii loco adjecli, ad ordines non relati. 169-192. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 459 

Corpus i:mee magnitudinis. Caput e^Pedes nigra. Tho- 
racis latera lineis transverfis coccineis. Abdomenyfo- 
viffimum. Antennas ?wn vidi. 

Alae primores fupra virides margine nigroz : macula ni- 
gra ovato-oblonga magna difci ; Subtus nigricantes : 
Macula viridis linearis verfits marginem anteriorem 
cV apicem ; Macula viridis parva dttplicata in difco ; 
Macula viridis magna difci verfus marginem pofti- 
cum. in qua Puncla 6 nigra oblonga. 

— Secundarise fupra virides margine nigro : Maculoz 4 
nigroz verfus marginem pojiicum; Macula fulva ma- 
jor, tecla ab alis primoribus. Subtus virides margi- 
ne nigro dentato ; Maculoz 6 nigrce , rotundatcz , in- 
tra marginem ; Macula fulva , magis oblonga , ante 
primores ; Margo i?iterior ?iiger , la?ia ferrugi?iea lon- 
giffi?na. 

Hector. 2. P. E. alis caudatis concoloribus nigris: primoribus fa- 
fcia alba ; pofticis maculis rubris. M. L. U. 

Raj. inf. 134. 6° 137. Papilio indica maxima nigra. 

Habitat in Indiis. 

Alae Primores fafcia alba ex ??iaculis 8 ovalibus bifidis, 
prozter reliquas ; Pofticae arcu duplici e maculis coc- 
cineis retrorfu??i Itmatis. 

Paris. 3. P. E. alis caudatis nigris : pofticis macula caerulea o- 
celloque purpureo; fubtus ocellis feptem. M. L. U. 

K?iorr. delic. t. C. 3. /. 1. 

Habitat i?i Afia. 

Alazfupra ato??iis cozruleis; Pofticae fubtus atomis albis 6° 
ocellis 7 intra ?nargi?ie?n poflicu??i. Daiur etiam e- 
caudatus. 

Helenus. 4. P. E. alis caudatis nigris : pofticis macula alba : fubtus 
tribus albidis lunulisque feptem ferrugineis. M.L.U. 
Habitat i?i Afia. 

Troilus. 5. P. E. alis caudatis nigris: primoribus pun6lis margina- 
libus pallidis ; pofticis fubtus maculis fulvis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Deipho- 6. P. E. alis caudatis nigris : fubtus bafi rubro maculatis ; 
bus. pofticis maculis feptem rubris fubannularibus. M. L. U. 

Pet. 460 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 

Pet. gaz. t. ii. /. 8. Papilio luz. maximus nigrefcens: 

maculis coccineis. 
Habitat in Afia. 

Polytes. 7. P. E. alis caudatis nigris concoloribus : pofticis lunulis 
rubris maculaque quintuplici alba. M. L. U. 
Ehret. picl. t. 10. 
Habitat in Afia. 

Pammon.8. P. E. alis caudatis nigris concoloribus: omnibus mar- 
gine maculatis ; pofticis fafcia maculis feptem albis. 
Habitat in Afia. 

Glaucus. g. P. E. alis fubcaudatis nebulofis concoloribus: primori- 
bus macula flava ; pofticis macula ani fulva. M. L. U. 
Habitat in America. 

Alae Pofticae Linca transverfa fufca bifida; ceterum 
Troilo fimilis. 

Anchifes.io. P. E. alis dentatis nigris concoloribus : pofticis macu- 
lis feptem coccineis ovatis. M. L. U. 
Merian. furin. 17. t. 17. 
Sloan. jam. 2. p. 216. t. 239. /. 19, 20. 
Edw. av. t. 207. 
Ehret. picl. t. 9. 
Habitat in Citro Americes. Larva tentaculata. 

Polyda- 11. P. E. alis dentatis nigris fafcia interrupta flava , po- 
mas. fticis fubtus rubro notatis. M. L. U. 

Merian. fur. 31. t. 3 1 . 
Habitat in Hibifco mutabili Americes. 
Alae fupra fafcia lutea e maculis parallelis fagittatis ; 
Pofticarum margo fubtus maculis 7, linearibus, flexu- 
ofis (3), coccineis. 

Mem- 12. P. E. alis dentatis nigris : omnibus bafi fubtus rubro 
non. notatis. M. Z. U. 

Pet. gaz. t. 11. / 8. Raj. inf 135. 

Habitat in Afia. 

Alae Primores fubius macula ovata, rubra: Pofticaejto- 
ribus 6 fubrotundis, atris. 

Agenor. 13. P. E. alis dentatis nigris bafi fanguineis: primoribus 
ftriatis; pofticis difco albo maculis nigris. 
Habitat in Afia. 

Alae INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 461 

Alae Primores concolores, albo late Jlriatoz. Pofticae atrce 
difco albo, pojlice cincloz maculis 7 nigris, verfus aiiitiu 
rubro infeclis. Similis Deiphobo. 

Sarpe- 14. P. E. alis dentatis nigricantibus fafcia viridi : pofticis 
don. fubtus linea bafeos maculisque quinque rubris. 

Habitat in Afia. 

/Eneas. 15. P. E. alis dentatis atris: primoribus fupra macula vi- 
ridi ; pofticis macula palmata fanguinea. 
Rcef. inf 4. p. 24. t. 2. f. 2. 
Habitat in Afia. 

Alae pofticae fubtus maculis 5, fanguineis, bafi approxi- 
matis. 

Panthous.16. P. E. alis dentatis nigris concoloribus : primoribus al- 
bo maculatis: pofticis maculis albis nigra fcetis. 
M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Pandarus.i 7. P. E. alis fubdentatis nigricantibus albo-maculatis con- 
coloribus; pofticis flavis: ocellis feptem nigris. 
Habitat i?i India. 

* Equites Achivi. 

Helena. 18. P. E. alis dentatis atris concoloribus : pofticis difco 

communi aurato. 
Mer. furin. in tabula titulo prozfixa . figura ma- 

xima. 
Habitat in fioribus Arecae Americes. 
Speciofiffimus colore fulgentiffimi auri , utrinque in difco 

alarum poflicarum. 

Mene- 1 9. P. E. alis dentatis : fupra caeruleis nitidiffimis ; fubtus 
laus. nebulofis punclis fufcis. 

Merian. fiirin. 53. /. 53. 
Knorr. delic. t. C. 4. f. 2. 
Habitat in America meridionali. 

Color alarum cozruleus paginoz fuperioris adeo politus ni- 
tidusque . ut vix fimile in rerum natura confpiciatur. 
Sexus alter in pagina inferiore a/arum primorum O- 
cellos 2, in poflicarum 3 gerit. 

20. P. E. 

Hexapodiy«»/'//«r/w/ Equites ;fed de Menelao, Achille, Idomeneo nobis non confiat. 462 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 

Ulyffes. 20. P. E. alis caudatis nigris : difco caeruleo radiante ; po- 
fticis fubtus ocellis feptem. 

Habitat in Afia. 

Alae Primores atrcz : a bafi ad medium macula cczrulea 
feptem-dentata : maculis 7 fufcis lanceolatis parai/elis, in 
parte alarum nigra, fimul aream cceruleam intrantibus. 

Agame- 21. P. E. alis caudatis nigris viridi-maculatis ; pofticis fub- 
mnon. tus ocello lunato maculisque rubris. 

Habitat in Afia. Osbeck. 

Alse pofticae fubtus maculis nigris apice rubris. Similis 
Teucro , fed magis niger maculisque minoribus flavis. 

Diome- 22. P. E.alis caudatis nigris: fupra introrfum viridibus ; 
des. pofticis lunulis cyaneis. 

Habitat in Indiis. 

Alae pofticae fupra verfus bafin cyaneoz, lunulisque inter 
dentes cyaneis; fubtus maculis margitialibus 6 femio- 
cellatis. 

Patro- 23. P. E. alis caudatis concoloribus fufcis: fafcia lineari 
clus. alba apicibusque albis. 

Habitat in Indiis. 
AntenncB filiformes ut in Idomeneo, Telepho, Achille. 

Pyrrhus. 24. P. E. alis bicaudatis fufcis fafcia communi alba: pri- 

morum dimidiata. 
Habitat in Indiis. 
Alas pofticae dentibus 2 longioribus; his margo fiavus 

lunulis 3 rufis : quarta remotiorc. 

Leilus. 25. P. E. alis caudatis concoloribus nigris : fafcia lineis- 
que viridibus nitentibus numerofis. 
Merian. fur. 29. t. 29. 
Sloan. jam. 2. p. 215. /. 239. /. 11, 12. 
Knorr. delic. t. C. f 1 . 
Habitat in Citro Americes. 

Ajax. 26. P. E. alis obtufe caudatis concoloribus fufcis: fafciis 
flavefcentibus, angulo ani fulvo. 
Raj. inf iii. n. 2. Edw. av. 34. 

Habitat in America boreali. 

Ma- 27. P. E. alis caudatis concoloribus flavis: fafciis fufcis: 
chaon. angulo ani fulvo. Fn. fvec. 791. 

Mouff. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 463 

Mouff. inf 99. t. 968. Mcrian. eur. t. 94. 6° 163. 
Aldr. infg6. //. 5,6./. 1. Frifch. inf. 2. t. 10. 
fonfl. inf t. 5, 7. Reaum.inf\.t.2g.f.i. 6° /.30. 

Column. ecph. 2. t. 86. 7?«/. *"«/! 1. ^>#^. 2. /. 1. 
i^rty. /«/". 110. n. 1. W7/&. /#/. 47. A 1. #. 1. 

Habitat in Europoz Umbellatis c^ Ruta. 

Antilo- 28. P. E. alis caudatis concoloribus flavis: fafciis margi- 
chus. neque nigris, caudis albis longitudine alae. 

Pet. muf 50. //. 505. Papilio caudatus maximus, ftriis 

umbrisque nigris. 
Catesb. carol. 2. /.83. 
Habitat in America feptentrionali. 

Protefi- 29. P. E. alis caudatis fubconcoloribus albidis: fafciis fu- 
laus. fcis: unica fubtus fanguinea, angulo ani rubro. 

Pet. muf 50. //. 502. 
Sloan. jam. 2. p. 218. t. 239. /.1,2. 
Mer. furin. 43. t. 43. 
Seb. muf. 1. /. II. /. 2. 
Catesb. car. 2. t. 100. 
Habitat i?i America feptentrio?iali. 

Simillimus Podalirio Europoe auflralis 6° Africoz; an 
fatis diverfus? 

Neftor. 30. P. E. alis dentatis fupra fufcis maculis difcoque caeru- 
leis, fubtus ocellis tribus binisque. f 
Mer. furin. 9. t. g. 
Habitat in Punica Americes. 

Telema- 31. P. E. alis dentatis fupra fufcis imaculatis: area com- 
chus. muni casrulea radiata; fingulis fubtus ocellis fex.f 

Merian. furin. 68. /. 68. 
Habitat in America. 
Simillimtis parenti, fed minor, nec caudatus. 

Achilles. 32. P. E. alis dentatis: fupra nigris fafcia cserulea, fubtus 

fufcis: ocellis tribus quinisque. M. L. U. 
Me^ 

Larva Machaonis, Anchifcs c° plurium Equitum Tcntacula duo fupra caput exfe- 
rit , uti Larva Apollinis , ulrum vero idem in reliquis Equitibus obtineat, 
dies docebit. 

Podalirius. Raj. inf. IH. n. 3. Rcef inf 1. pap. 2. t. 2. Reaum. inf I. t. II. 

/• 4, 3- 
Habitat in Europce aujlralis &* Africce Braffica. 
Hic tam multa habet cum Protefilao communia, ttt Larva magis innotefcat, an- 

tequam vere dijlingualur. 464 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 

Merian. furin. 7. t. 7. 
Knorr. delic. t. C. 2. /. 1, 2. 
Habitat in Pfidio Americes. 

Teucer. 33. P. E. alis fubrepandis lividiufculis, fubtus nebulofis; 
pofticis ocellis tribus: poftremo maximo. M. L. U. 
Merian. furin. 23. /. 23. 
Sloan. jam. 2. p. 219. n. 24. 
Knorr. delic. t. C. 1 . /. 1 , 2 ? 
Pet. gaz. t. 28. f. 1 ? 
Habitat in Mufa Americes. 

Idome- 34. P. E. alis fubcrenatis fufcefcentibus, fubtus nebulofis: 
neus. ocello magno flavefcente. M. L. U. 

Pet. gaz. t. 28. /. 1. 
Merian. furin. 60. t. 60. 
Habitat in America meridionali. 

Demo- 35. P. E. alis dentatis fufcis : maculis fafciaque maculofa 
leus. flavis; pofticis ocellis binis. M. L. U. 

Ehret. picl. t. 5. 
Habitat in Afia. 

Ocellus cceruleus ad marginem anteriorem , ruber ad 
angulum ani. 

Demo- 36. P. E. alis dentatis: fupra nigris fafcia viridi, fubtus 
phon. grifeo marmoratis. M. L. U. 

Rcef. inf. 4. t. 4. /. 1 ? 

Habitat in Indiis. 

Mas intra marginem alarum poflicarum punclis 5 albis ; 
Femina vero ocellis 2. 

Eurypy- 37. P. E. alis dentatis nigris: fafcia interrupta viridi; po- 
lus. fticis fubtus rubro maculatis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Ala^ primores fubtiis macalis 6 atro-fanguineis in difco. 
Variat mactdis alarum albis loco viridium, an fexu? 

Nireus. 38. P. E. alis dentatis nigris fafcia inaurata viridi, fubtus 
nigricantibus. 
Habitat in Indiis. 39- P. E. 

Concolores Ala in Papilionibus dicuntur, quce in utraque pagina, fuperiore fcilicet 
<&° inferiore, eundem colorem gerunt. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. 465 

Stelenes.39. P. E. alis dentatis fupra fufcis: fafcia virefcente obtu- 
fa interrupta. 
Pet. gaz. t. 13. /. 1. Merian. furin. 2. t. 2. 

Sloan.jam. 2. p. 217. t. 239. /.9, 10. 
Habitat in America. 

Philo6le-40. P. E. alis angulatis fufcis : pofticis fupra maculis dua- 
tes. bus caeruleis pupilla nigra. 

Habitat in Indiis. 

Alce Primores punclis 4 albis 6° maculis 3 violaceis; 
fubtus fafcia linearis alba ; linea transverfa atra ad 
bafcn. Pofticse punclis nigris albis maculisque duabus. 

* Heliconii. 

Apollo. 41. P. H. alis oblongis integerrimis albis: pofticis ocellis 

fupra quatuor, fubtus feptem. Faun.fvec. 802. It. 

goth. 230. 
Mouff. inf 94./. 2, 3. De Geer. inf 1. 1. 18./. 12, 13. 
Pet. muf 49. ;/. 502. Rcefinf 4. pap. 29. /.4./. 1,2. 

gaz. t. 23. f. 8. 
Schczff. monogr. 1754. /. 2. f. 2, 3. 
Raj. inf 193. ;/. 2. 
Habitat in Sedo Telephio, Saxifr. Cotyledon. frequens 

in Svecia. 
Larva Tcntaculis 2 ad occiput, quemadmodum E. Ma- 

chaonis. 

Mnemo- 42. P. H. alis oblongis integerrimis albis nigro-nervofis : 
fyne. primoribus maculis duabus nigris marginalibus. 

Uddm. diff. 55. 
Habitat in Finlandia. 
Prcecedenti fimi/is, licet fpecie diflincliffimus. 

Piera. 43. P. H. alis oblongis integerrimis hyalinis diaphanis, po- 
fticis ocellis binis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Aglaja. 44. P. H. alis nigris albo fubradiatis pun6lo centrali albo ; 
pofticis fubtus luteis bafi cruentatis. 
Habitat in Afia. 

Statura P. Apollinis fed dimidio minor. Alae omnes 

fupra nigrce verfus baftn ctzrulefcentes, in ambitu radia- 

t<z jlriis albis rhombeis. Punclum album in centro cu- 

jusvis alcB. Subtus alce primores concolores ; Pofticse 

G g a/a; 466 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Heliconius. 

alce fubtus fulpJmrece vcuis nigris,- fed margine nigrce, 
cr 5 bafi fanguinece. Hce alce etiam ad marginem anifu- 
pra favefcunt. 

Terpfi- 45. P. H. alis oblongis integerrimis flavis, pofticis fatura- 
core. tioribus : maculis nigris fparfis. M. L. U. 

Pet. gaz. t. 40. /. 4. 
Habitat in Afia. 

Calliope.46. P. H. alis oblongis integerrimis luteis: primoribus ftriis 
tribus ; pofticis fafciis tribus nigris. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Poly- 47. P. H. alis oblongis integerrimis luteis; primoribus 
mnia. fafcia flava; pofticis fafciis tribus nigris. M. L. U. 

Pet. gaz. t. 12. f. 8. 

Edw. av. t. 175. Rcef inf 4. p. 43. /. 5. / 2. 

Habitat Surinami. 

Urania. 48. P. H. alis oblongis integerrimis fufcefcentibus difco 
albis; pofticis ocellis utrinque binis. 
Habitat in Indiis. 

Euterpe. 49. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albo-punc~tatis 
fafcia fulva. M. L. U. 
Pet. gaz. t. 4. /. 2. 
Habitat in America. 

Ricini. 50. P. H. alis oblongis integerrimis fufcis; primoribus u- 
trinque fafciis duabus flavis. M. L. U. 
Ehret. pid. t. 1. 
Merian. fur. 30. /. 30. 
Rcef inf. 4. /. 42. t. 5. /. 1. mas. 
Habitat in Ricino Amcrices. 
Mas alas poflicas bafi purpureas gerit, 

Pfidii. 51. P. H. alis oblongis integerrimis fufcis; primoribus fa- 
fciis tribus; pofticisque duabus hyalinis. M. L. U. 
Pet. gaz. t. 40. /. 3. 
Mer. furin. 19. t. ig. 
Ediv. av. t. 80. 
. Ropf inf 4. p. 25. /. 2. /. 3. 
Sloan. jam. 2. p. 217. /. 239./. 15, 16? 
Habitat in Americoz, Afia Pfidio. 52.P.H. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Heliconius. 467 Clio. 52. P. H. alis oblongis integerrimis fufcis- primoribus al- 
bo maculatis ; pofticis fafcia alba. M. L. U. 
Mer. furin. 35. t. 35. 
Habitat in Sophora Americes. 

Tbalia. 53. P. H. alis oblongis integerrimis fufcis : primoribus fla- 
vo-maculatis ; pofticis ftriatis. M. L. U. 
Habitat iu Indiis. 

Erato. 54. P. H. alis oblongis integerrimis atris: primoribus fla- 
vo-maculatis bafi rubris ; pofticis rubro-ftriatis. 
Habitat in Indiis. 

Melpo- 55. P. H. alis oblongis integerrimis nigris, bafi fubtus ru- 
mene. bris: primoribus utrinque fafcia rubra. 

Ediu. av. t. 38. 

Sloan. jam. 2. p. 2ig. t. 239. /. 25, 26. 

Pet. gaz. t. 6. /. 7. 

Reef. inf 4. p. 27. t. 3. /. 6. 

Habitat in America. 

* DANAI candidi. 

Anacar- 56. P. D. alis integerrimis angulatis virefcenti-albidis a- 
dii. pice fufcis; pofticis ocellis duobus. M. L. U. 

Mer. furin. 16. /. 16. 
Habitat in Anacardio Americes. 
Larva lanata alba, lana lo?iga ad latera reflexa. 
Alae primores fupra ocellis 2 ccecis ad marginem pofli- 
cum. Pofticae ocellis 2 ccecis ad marginem poflerio- 
rcm 6° incarnatce ad angulum ani. 

Cratsegi. 57. P. D. alis integerrimis rotundatis albis : venis nigris. 
Faun. fvec. 796. //. gotland. 182. Aldr. inf 246. / 6. 
Mouff. inf 103. 
Pet. muf 33. //.301. 
Raj. inf 115. n. 5 . 
Albiu. inf. 2. t. 2. Merian. eur. 2. t. 35. 
Reaum. inf. 2. t. 2. f. 9, 10. 
De Geer. inf. 1. t. 14. / 19, 20. 
Rcef inf 1. p. 2. t. 3. 
Wilk. pap. 49. t. 2. a. 1. Habitat in Pruno, Crataego, Sorbo. 

Brafficae. 58. P. D. alis integerrimis rotundatis: primoribus macu- 
lis duabus apicibusque nigris, major. Fn.fvec. 799. Ge 2 Mouff. Danaorum Candidomm nbmina a filiabus Danai sEgypti, Feftivoium a filiis 
niutuaius fum. 468 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. 

Mouff. inf. 189. /. i. Vallifn. nat. i. /. i. 

Gced. inf. i. /. 11. Szca?n?n. bibl. t. 37. /. 6. 
Lifl. gced. 16. /. 7. quart. t. 13./ 6. 

Bla?ik. i?if. t. 4./. ^4-Z>. Reaum. i?if 1. /. 29. / 1. 
Raj. i?if. 113. ?i. 1. 6^348. /. 10. / 7. 

ca?itab?: 134. i?«?/ ////. 1. /><?/>. 2. /. 4. 

Pet. gaz. t. 62. / 3. ff7//\ /#/. 49. /. 2. a. 2. 
Habitat in Braffica. 

Rapae. 59. P. D. alis integerrimis rotundatis: primoribus maculis 
duabus apicibusque nigris, minor. Fn. fvec. 798. 
Mouff. inf. 971. / 9, 10. Pet. gaz. t. 64. / 4. 
Gced. i?if. 1. /. 27. Alb. i?if. t. 51./ C-F. 

Lifi. gced. 22. f. 8. Reaum. inf. 1. /. 29./ 7, 8. 

Blank. i?if t. 5. / A-D. 2. t. 2. f. 3. 

ifo/ /«/. 114. «. 1, 2. 3. 7?o/ //7/ 1. pap. 2. t. 5. 
Robert. ic. t. 6. fP?/>£. /^7/. 50. /. 2. a. 3. 

Habitat i?i Brafficis, Tropaeolo. 

Napi. 60. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: fubtus venis 
dilatato-virefcentibus. Fn. fvec. 797. 
Raj. inf. 114. n. 4. Alb. inf. t. 52. / Z. (7. 

j?fc/. gaz. t. 62. / 4. Wilk. pap. 50. /. 2. a. 4. 

Merian. eur. 2. t. 39. 
Habitat in Braffica 6° affinibus. 

Sinapis. 61. P. D. alis integerrimis rotundatis albis immaculatis: 
apicibus fufcefcentibus. F?i. fvcc. 800. 
Habitat i?i Braffica o° affnibus. 

Daplidi- 62. P. D. alis integris rotundatis albis margine fufcis, 
ce. fubtus luteo-grifeis albo maculatis. 

Pet. gaz. t. 1. /. 7. Raj. i?if. 116. n. 10. 

Habitat i?i Europa atiflrali 6° Africa. 
Statura P. Napi. Aloz apicibus pri??wru??i i??ipri??iis ni- 
groz cu??i ??iacula ?ma alterave obfolete fufca; o??i?ies 
fubtus venis dilatatis luteo grifeis albo maculatoz; in 
Mare aloz poflicce. fupra alboz iinmaculatce. 

Cardami-63. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: primoribus 
nes. medio fulvis; pofticis fubtus viridi nebulofis. 

Fn. fvec. 801. P. Aurora. 
Mouff. inf. 106. / 2, 3, 4. Merian. eur. t. 181. 
Jo?ifl. inf. t. 5. Edw. av. t. 125. 

Raj. inf 115. ?i. 6, 7. Rcef. i?if 1. pap. 2. t. 8. 

Robert. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. 469 

Robert. ic. t. 21. Wilk. pap. 50. /. 2. a. 5. 

Va/ent. herb. t. 183. 

Habitat in Cardamine, Braffica campeflri, Thlafpi. 

Sexus a/tcr caret macula fulva in a/is primoribus. 

Euippe. 64. P. D. alis integerrimis rotundatis flavefcentibus : pri- 
moribus apice (medio fulvo) nigris; pofticis fubtus 
albis. M. L. U. 

Pct. gaz. t. 9. /. 10. 

Habitat in Afia. 

Macu/a fulva intra nigredincm apicum, nec infra ut in 
prcccedente ; Alaz poflicai fubtus a/b&, nec nebu/ofcz. 

Glaucip- 65. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: primoribus a- 
pe. pice (medio fulvo) nigris ; pofticis fubtus cinereis. 

Edw. av. 128. /. 128. 
Habitat in Afia. 

Pyranthe.66. P. D. alis integerrimisrotundatis albidis : fupra pun6lo 
apiceque nigris, fubtus grifeo-albis pun6lo fulvo. 
Habitat in Afia. 

Arfalte. 67. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; ftriis margina- 
libusnigris : primoribusanticebafiflavefcentibus. M.L.U. 
Habitat in Indiis. 

Hypare- 68. P.D. alis integerrimis rotundatis albis; pofticis fubtus 
te. venis maculisque fanguineis. 

Habitat in Indiis. 

Damone.69. P. D. alis integerrimis rotundatis albis; primoribus 
maculis nigris. 
Habitat in Indiis. 

Trite. 70. P. D. alis integerrimis flavis : primoribus fupra margi- 
ne nigris, fingulis fubtus linea transverfa ferruginea. 
M. L. U. 

Habitat in Calidioribus regionibus. 

Sequenti adeo fimi/is, ut forte fo/a fexus differentia. 

Hyale. 71. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis; pofticis ma- 
cula fulva, fubtus pun6lo fefquialtero argenteo. 
Pet. gaz. t. 14./. 11. Raj. inf 112. n. 6. 

Rcef inf 3. t. 46. /.4, 5. Uddm. inf. 56. 

Habitat in Europa, Africa. 

Gg 3 72. P. D. 47Q INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. 

Sennae. 72. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis apice nigris. 
fingulis fubtus punc~to gemino ferrugineo argenteo. 
Sloan. jam. 2. /.236./. II, 12. 

Raj. inf. 112. n. 5. Mcrian. furin. 58. t. 58. 

Habitat in Caffia Americes. 

Rhamni. 73. P. D. alis integerrimis angulatis flavis : fingulis pun- 
c~to flavo : fubtus ferrugineo. Fn. fvcc. 795. 
Mouff. inf. 198. /. 193./. 1. Raj. inf. 112. n. 4. 
Jonfl. infi t. 5, 6. 
Dc Geer. infi 1. /. 15. /. 8, 9. 
Robert. ic. t. 13. 
Rcef inf 3. /. 46. /. 1, 2. 3. 

Alb. inf t. 2. f 3. Wilk. pap. 48. /. 1. ^. 2. 

Habitat in Rhamno Europoz, Africoz. 

Hecabe. 74. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis extimo nigris : 
fingulis fubtus punctis pallidis. 
Pet. gaz. t. 28. / 9. 
Habitat in Afia. 

* DANAI fefiivi. 

Midamus.75. P. D. alis integerrimis nigris albido punctatis : primo- 

ribus fupra caerulefcentibus ; pofticis punctorum albo- 

rum linea. 
Acl. Stockh. 1748. t. 6. / 1, 2. 
Ehret. picl. t. 3 . 6° 11. 
Habitat in Afia. 
Corpus atrum punclis albis. Alae atro-cozrulefcentes. Po- 

fticae ferie intra marginem e punclis albis cV alia fe~ 

rie interiore punclis majoribus albis. 

Niavius. 76. P. D. alis integerrimis nigris: primoribus fafcia alba; 

pofticis macula bafeos communi alba. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Aloz pofiicoz fubtus cozrulefcentes , venis flriatoz , bafi 

albidoz. 

Encela- 77. P. D. alis integerrimis fufcis: punftis marginalibus 
dus. difci 06I0 albis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Obrinus. 78. P. D. alis integerrimis fupra nigris fafcia cyanea, 
fubtus viridibus fafcia albida. M. L. U. 
Habitat in India. 

79.P.D. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. 471 

Perius. 79. P.D.alisfubintegerrimis: fuprafufcis.fubtusflavefcen- 
tibus:fafciisalbis:pofticispuncT:isfeptemalbis.y]/.Z.£'. 
Habitat in Indiis. 

Plexip- 80. P. D. alis integerrimis fulvis: venis nigris dilatatis. 
pus. margine nigro pun6lis albis. 

Pet. muf 58. n. 527. Raj. inf. 138. //. 3. 

Sloan. jam. 2. p. 214. /.239. f. 5. 6. 

Catesb. car. 2. t. 88. 

Habitat in America fcptcntrionali. 

Alai primorcs fafcia alba. ut in fcqucutc. cui fnnilis. 

Chryfip- 81. P. D. alis integerrimis fulvis margine nigro punclis 
pus. albis, pofticis difco punclis nigris. 

Raj. inf. 139. n. 1. 
Edw. av. 189. /. 180. 
Habitat in ^Egypto. America. 

Caffi?e. 82. P. D. alis integerrimis fufcis: primoribus pofticarum- 
que margine fafcia ferruginea. omnibus fubtus ocella- 
tis. M. L. U. 

Mcrian. furin. 32. /.32. 

Habitat in Caffiis Americes. 

SiihilUma P. Sop/iorce, fed Larva divcrfiffiina. 

Sophorae.83. P. D. alis integerrimis fufcis ; fafcia ferruginea: fub- 
tus primoribus ocello unico. pofticis tribus. M.L. U. 
Merian. furin. 35. /. 35. f. 1. 2. 
Habitat in Sophora Americes. 

Mineus. 84. P. D. alis integerrimis fubfufcis: fubtus pofticis ocel- 
lis feptem; anticis duobus: fupra unico. 

Habitat in China. 

Magnitudo Pap. Urticce. Alce fupra cinereo-fufca. 
Primores _/////-<* occllo 1 nigro; fubtus duobus. Poftic?e 
fubtus ocellis 7, quorum 1. 4. 5 majorcs. 

Hyperan-85. P. D. alis integerrimis fufcis; primoribus fubtus ocel- 
tus. lis tribus; pofticis utrinque quinque. Fn. fvcc. 788. 

Pet. muf. 34. n. 313. Raj. inf 129. //. 7. 

Habitat in Europse fylvis. 

G g 4 86. P. D. 

Nomina Trivialia a flantis, e quibus vitatn kauriunt, quasque confumunt minitunt- 
que, defumta, ubi obtinenda, primaria funt; cum vero de his in paucis conjlet, 
paru/n refert unde fuccedanca dcfumantur, ubi non definiunt. 472 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. 

Pamphi-86. P. D. alis integerrimis fulvis; fubtus primoribus ocel- 
lus. lo unico; pofticis fafcia alba. 

Fn. fvec. 789. Tityrus. 

Pet. muf 34. n. 311. Merian. cur. t. 154. 

Raj. inf. 125. n. 19. R&f inf app. 1. /. 34./. 7, 8. 

Habitat in Europa. 

Sexus alter minor. Alis pofticis fubtus ocellis 6 : primo 
majore. 

Xanthus.87. P. D. alis integerrimis: fupra fufcis fafcia ferruginea; 
pofticis fubtus ocellis duobus : altero lunari. M. L. U. 

Habitat in Calidis regionibus. 

Alce Primores fubtus intra apicem faipe ocello notata. 
Pofticse fubtus ad marginem anticum ocello majore lit- 
tera C. alba notato 6° altero in medio alce. 

r NYMPHALES Gemmati. 

Io. 88. P. N. alis angulato-dentatis fulvis nigro-maculatis : 

iingulis fubtus ocello caeruleo. 
Fn. fvec. 776. Oculus pavonis. 

Mouff. inf 968. /. 99. /. inf. Hoffn. picl. t. 12. f. 9. 
Jonft. inf. 40. /. 5. Mer. eur. 1. t. 26. 

Pet. muf 34. ;/. 314. Alb. inf t. 3. /. 4. 

Valent. herb. /.57. Reaum. inf 1. /. 25./ 1,2. 

Raj. inf. 122. n. 14. Raf. inf. I. pap. 1. /.3. 

Gced. inf 1. /. 1. Wilk. pap. 55. /.3. a. 2. 

Lift. gced. f. I . 
Habitat in Urtica, Humulo. 

Almana. 89. P. N. alis angulatis luteis: fingulis fupra ocellis fefqui- 
alteris: anteriore pupilla gemina. 
Edw. av. t. 84. 
Habitat in Afia. 
Similis Afterie, fed Aloz magis angulatcz. 

Afterie. 90. P. N. alis dentatis luteo-variis : fingulis utrinque o- 
cellis fesquialteris : anteriore pupilla geminata. M.L. U. 
Habitat in India. 

Aonis. 91. P. N. alis angulatis grifeis, primoribus flavefcenti-ne- 
bulofis: fupra ocellis fesquialteris. M. L. U. 

Habitat in Afia. 

Varietas alis fubtus lividis 6° purpurafcentibus. Ocel- 
li fubtus obfoleti funt. 

92. P. N. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 473 

Oenone. 92. P. N. alis denticulatis : primoribus albido-maculatis 
fubbiocellatis; pofticis bafi cyaneis ocellis duobus. 
Pct. gaz. t. 4. /. 3. 
Edw. av. /.37. mas S J fetnina. 

Habitat in Afia. 

Aliis Ocelli in pagina Juperiore, aliis in inferiore , aliis 
nuUi in pagimi fupcriore. 

Lemo- 93. P. N. alis dentatis grifeis punctis flavefcentibus : omni- 
nias. bus ocello unico. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Ocellus in alis Anticis ad angulum pojlicum; in PoJIicis 
contra ad angulum anticum. 

Orithya. 94. P. N. alis dentatis fufcis: omnibus fupra ocellis u- 
trinque duobus; primoribus fubtus unico. M. L. U. 

Edw. av. t. 26. 

Habitat in Indiis. 

Ocelli ad margincm cxteriorem : pojleriore majore in a- 
lis priinoribus. 

Feronia. 95. P. N. alis dentatis fupra cseruleo fufcoque undulatis: 
omnibus ocellis fex. 
Habitat in India. 
Alae pojlicce fubtus quatuor literis o fimiUbus ; hexapus. 

Masra. 96. P. N. alis fubdentatis fufco-nebulofis: utrinque pri- 
moribus fefquiocello ; pofticis ocellis fupra tribus. 

Fn. Jvcc. 785. Satyrus. 

Mouff. inj. 972. t. 104./. 10. Raj. inj. 123. n. 15. 

Aldr. inj. t. 244. /. 12. Robert. icon. t. 15. / 2. 

Jonfl. inj. t. 58. /. 6 . Merian. eur. 1 . 1 2 "j.f. 1 6, 1 7. 

Pct. muf 34. ;/. 312. Wilk. pap. 53. t. 2. b. 3. 

Habitat in Gramine fylvarum. 

Alce pofiicce fubtus Occllis fex, quorum ultimus pupilla 
gcmina. 

Ligea. 97. P. N. alis fubdentatis fufcis fafcia rufa: utrinque pri- 
moribus ocellis quatuor, pofticis tribus. 
Fn. fvec. 787. Alexis. 
Alb. inj. t. 5. / 1. 
Habitat in Europae Jylris. 

/Egeria. 98. P. N. alis dentatis fufcis luteo-variegatis : primoribus 
ocello utrinque unico; pofticis fupra tribus. 

G g 5 Reaum. 474 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 

Rcaum. infl i. /. 27. /. 16, 17. 

Wilk. pap. 53. /. 2. b. 4. 

Habitat in Europoz aufliralioris Gramine. 6° in Mauri- 

tania. 
Statura P. 96. Meraz. Alae flipra fluflcoz maculis lutcis. 

fubius flavo nebulatoz. Primores ocello unico utrinque. 

Pofticae fupra ocellis 3 (tertio fcepe cozco) ; fubtus pun- 

cla alba ocellorum loco. 

Galathea.99. P. N. alis dentatis albo nigroque variis, fubtus pri- 
moribus ocello unico, pofticis quinque obfoletis. 

Pct. mufl 33. //. 304. t. 1. fl. 3. Raj. infl. 116. ;/. 9. 

Wilk. pap. 52. t. 2. b. 1. 

Habitat in Gramine Germanice 6° aufiralioris Europoz. 

Statura P. Rapce. Alae dcntatce flupra albo nigroque 
varie maculatoz : flnbtus concolores, fcd pallidiores. O- 
celli, in pagina inferiore tantum, obfoleti: primoribus 
verfus anguium exteriorem 1 ; poflicis 2 &= 3 : ho- 
rum ano proximus duplicatus. Antennae apice flub- 
tus ruflce. 

Cyrene. 100. P. N. alis angulatis: fupra cinerafcentibus ocellis fub- 
marginalibus, fubtus pallidis ocellis binis. 

Habitat in Indiis. 

Alas flubtus linea transverfla repanda dividit: extra 
Jianc in fingulis alis Punfla 2 ocellaria 6° aliquot 
flmplicia. 

Semele.ioi. P. N. alis dentatis fulvo nigroque nebulofis: primo- 
ribus utrinque ocellis duobus ; pofticis fupra unico. 
Fn. flvec. 784. Faunus. 
Pet. gaz. t. 14. /. 9. 
Raj. infl. 128. ;/. 6. 
Rcefl infl app. 1. t. 34. /5,6. 
Habitat in Europae flylvis. 

Leda. 102. P. N. alis angulatis luridis : primoribus fupra ocello 
geminato ; pofticis fubtus ocellatis. 

Habitat in Afia. 

Magnitudo P. Io. Aloz pofllicoz transvcrfle angulatcz, flexu 
diverficolores. 

Alter Alis - - otnnibus fupra luridis ; Primores verflus 
exteriora ocello didymo nigro pupilla alba. Pofticae ad 
marginem poflicum oceliis 3 atris pupilla alba. Subtus 
omnes grifleo reticulatoz fl. nebulcfloz : Primores flubtus 

pun- Helie. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 475 

puntlis 3 ocellaribus verfus marginem extcriorem. Po- 
iticae ocelhs 6 verfus marginem exteriorem, quorum > 
mimmus, 6 duplici pupilla. 
Altera fupra cum priori eadem, fed pofticas fupra re- 
gtonempupillarumpunclis$f$ minimis albis. Subtus 
omnes lurido grifece punclis 3 / 4 dlbis obfoletis fub 
regione pupillce. 

103. P. N. alis fubdentatis luridis livido fubfafciatis . fub- 
tus magis nebulofis, omnibus utrinque ocellisobli- 
teratis. 

Habitat in Afia. 

Facies P. Ledce. Ate fupra luridis, verfus margincm 
extenorem obfoletce pallidius bifafciatce. Subtus luri- 
da, nebulofce, vix manifcjle fafciatcz , fed pofiice linea 
nigrtcante jerruginca obtioue ducla. Ocelli in omni- 
bus utnnquc 5 , parvi , cceci , obfoleti. Angulus ani 
c&rulefcens. 

Jurtina. 104. P. N. alis fubdentatis fufcis: primoribus fupra litu- 
ra flava ocello utrinque unico. 
Fn. fvec. 786. Coridon. 
Aldr. inf. t. 246. /.13. Alb. inf t. 53. 
Pct. muf 34. n. 309. Rcaum. inf 1. t.ii.f 1 

Raj. inf 124. «. 16. Wilk. p a p. 53. t. 2. b. 2. 

Habitat in Gramine Europa'. Africa. 

^Eropa. 105. P N. alis dentatis fufcis fafcia lutea: primoribus 
fubtus bafi ocello unico. 
Habitat in Indiis. 

Janira. 106. P. N. alis dentatis fufcis: primoribus fubtus luteis 
ocello utrmque unico; pofticis fubtus punctis tribus. 
Habitat in Europae fylvis. 

Facies P Jurtincz absque litura flava fupra primores 
alas. fed punfta 3 fufca fub poflicis. 

Cardui. 107. P. N. alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis; 
pofticis utrinque ocellis quatuor. 
Fn. fvec. 778. Belladonna. 
Mouff. inf. 169. /. 10 1. /. 1, 2. 
Alb. inf /.56. 

Pet. muf 35. //.326. Merian. eur. t. 116. t. 15. 

Raj. inf 122. 11. 13. Rcaum. inf 1. /. 26./ 11, 12. Gced. 476 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 

Gced. inf 3. t. A. Wilk. pap. 56. /.3. a. 3. 

Lijl. gosd. f. 5. 6. R^f inf. I. /#/. I. /. IO. 

_#/#«£. zVz/. /. 3. /. ^-C. 
Habitat in Carduo Europtz, Africce. 

Pipleis. 108. P. N. alis crenatis nigris concoloribus ; pofticis di- 
fco fulvis: ocellis feptem. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Alce Primores fafcia alba ex maculis 7 ; Pofticae macu- 
lis 7 , ovalibus , nigris pupilla alba , intra marginem 
poflicum. 

Lampe- 109. P. N. alis crenatis: primoribus fufcefcentibus fafcia 
tia. flava; pofticis fupra ocellis fex. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 
Ocelli intra marginem pojlicum concatenati funt. 

Iris. 110. P. N. alis fubdentatis fubtus grifeis: fafcia utrinque 

alba interrupta ; pofticis fupra uniocellatis. 

Richter. muf. 336. Papilio Iris. 

Rcef inf 3. /. 42. Raj. inf 126. n. 2. 

Wilk. pap. 63. t. 1. a. 2. 

Habitat in Quercu Germanitz, Ang/ice &*c. P. Forsfkal. 

Statura P. Populi. Pedes duo antici angufiiffimi nut- 
tici. Alse omnes fupra camdcfcenti-nigrce ; fubtus ci- 
nereo-grifece. Primores fupra maculis albis fparfts in 
medio <5^ exterius. Sitbtus grifeo cinereo varice. macu- 
lis albis , cum ocello occultato intra marginem cxterio- 
rem. Pofticae fupra fafcia alba 6° occllo ferruginco 
verfus poflica: fubtus cinerece fafcia alba dentata la- 
teribus ferruginea cum punclo fub ocello. 

" ..* NYMPHALES phalerati. 

Populi. iii. P. N. alis dentatis fufcis albo fafciatis maculatisque; 
fubtus luteis albo fafciatis : maculis caerulefcentibus. 
Raj. inf 127. n. 3. Uddm. diff. 54. /. 15. 

Clerck. acl. Stockh. 1753./. 278. t.j. 
Raf. inf app. 1. /. 33. /. 1.2. 
Habitat in Populo tremula. 

Antiopa. 112. P. N. alis angulatis nigris limbo albido. 

Fn. fvcc. 772. Morio. 

Mfl 

Divifio Papilionum fecundum pedes 4 d^ 6, non facilc obtinetur ex ajferiatis & in 
Jl/ufeis vifis, cum hi frpius mutilati occitrrant. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 477 

Jonji. infi. t. 9. 6^ 11. Wilk. pap. 58. /. 2. a. 10. 

Raj. infi 135. 136. Raf. infi. 1. p. 1. £ 1. 

Zte Geer. infi 1 . /. 2 1 . /. 8, 9. 
Habitat in Betula, Salicc, ctiam in Americce. Kahn. 

poly- 113. P. N. alis angulatis fulvis nigro maculatis: primori- 
chloros. bus fupra pun6lis quatuor nigris. Fn. fvcc. 773. 

Aldr. inf. 246. / 7. Merian. eur. 2. t. 2. 

Gecd. iiifi. I. /. 77. Alb. infi t. 55. 

Z//?. gccd. 5. / 3. Frifch. iuf 6. /.3. 

/V/. w///. 34. //. 315. Reaum. inf 1. /. 23. /. 2. 

^?rty. i/ifi. 118. «. 2. ./?«/". inf 1. pap. 1. /.2. 

Wilk. pap. 56. /.3. #. 5. 
Habitat in Pyro, Cerafo, Salice. 

Urticae. 114. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis : primo- 
ribus fupra punctis tribus nigris. Fn. fvec. 774. 
Mouff. infi. 101. / 5, 6. Bradl. nat. t. 27. / 2. 
GW. «»/I 1. /. 21. Merian. eur. 1. /.44. 

Lijl. goed. 3. / 2. Alb. infi. /.4. 51. 

Blank. inf.iT). t.i.f.L-Q. Swamm. bibl. t. 35./ 12. 
Raj. infi. 117. //. 1. Reaum. infi. 1. /. 26. f. 6, 7. 

Robert. icon. t. 5. Zte/ inf 1. /J><7/. 1. /.4. 

Hoffn. picl. 2. f. 16. JW/'. pap. 56. /. 3. ^7. l-fig. infi 

Habitat in Urtica vulgatififimt/s. 

C.album.115. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis ; pofticis 
fubtus C albo notatis. Fn. fivec. 775. 
Mouff. infi 103. / 2. Frifich. infi. 4. t. 4. 

Aldr. infi. t. 244. /. 3. 4. Rcaum. inf. 1. /. 27. / 9, 10. 
Raj. infi. 118. «.3. De Geer. infi. 1. /. 20./ 9, 10. 

Rob. icon. /.23. Kopfi. infi. 1. pap. 1. /.5. 

Merian. eur.i. /.14./ 159. fF/YZ'. /#/>. 57. /. 3. tf. 6. 
Alb. infi. t. 4. / 5. 
Habitat in Groffularia, Humulo, Urtica. 

C. au- 116. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis; pofticis 
reum. fubtus C aureo notatis. 

Habitat in Afia. 

Simillimus Pap. C albo , fied di/plo major, fubtus magis 
luteo-nebulofius e° C aureo minori notatus. 

Dirce. 117. P. N. alis angulatis fufcis, primoribus fafcia flava: 
fubtus nigro undulatis. M. L. U. 
Habitat in Calidis regionibus. 

118. P. N. 478 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 

Ama- ii 8. P. N. alis angulatis: fupra fufcis albo pun6latis : fa- 
thea. fcia rubra : linea nigra undata. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Habitus Pap. Atalantat. 

Atalan- 119. P. N. alis dentatis nigris albo maculatis: fafcia 
ta. communipurpurea.primoribusutrinque.pofticismar- 

ginali. 
Fn. fvec. 777. Ammiralis. 

Mouff. inf. 100. /. 3. 4. Blank. inf t. 18. /. 2. A-D. 
Aldr. inf 240. /45. Merian. cur. 2. t. 91. 

Jonjt. inf t. 7. /. 6, 7. Alb. inf t.$.f. 4. 
Raj. i/if 126. n. 1. Reauin. inf. 1. /. 10. / 8, 9. 

Fet. vtitf 35. ;/. 327. De Geer. inf 1. /. 22. /. 5. 

Gced. inf I. t. 26. Rcef inf 1. pap. 1. t. 6. 

Lifl. gced. 10. / 4. Wilk. pap. 55. /. 3. a. 1. 

Habitat in Urtica. 
Ocelli in pagina infcriore adco obfoleti, ut vix occllorum 

nomine veniant. 

Venilia. 120. P. N. alis dentatis fufcis: fafcia communi arcuata 
alba marginibus caerulefcente. M. L. U. 
Habitat in Calidis rcgionibtis. 

Alimena.121. P. N. alis dentatis atris : fafcia cserulea inter- 
rupta: fmgulis punctis feptem albidis marginalibus. 
M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Leuco- 122. P. N. alis dentatis fupra fufcis fubtus luteis: fafciis 
thoe. tribus macularibus albis nigro notatis. 

Habitat in Afia. 

Magnitudo Pap. Urticce. Alae iitrinque fafciis 3 trans- 
vcrfts, coeitntibus verfus angulum extcriorem primoruni : 
Fafcia Prima in primoribus , nigro interrupta. Se- 
cunda per pofticas 6° primores utrinque linea nigra 
notata. Tertia in pofticis ex iiiaculis 7 albis punclo 
nigro fcetis. 

Phaetufa. 123. P. N. alis dentatis fulvis: fafciis tribus fufcis: pri- 
morum longitudinalibus , pofticarum transverfis. 
M. L. U. 

Roef inf 4. p. 24. /. 2. / 1. 

Habitat in Indiis. 

124. P. N. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 479 

Bolina. 124. P. N. alis dentatis nigris: primoribus maculis dua- 
bus; pofticis folitaria albo-caerulea. M. L. U. 
Habitat in India. 

Clytia. 125. P. N. alis dentatis nigris: margine exteriore primo- 
ribus albo maculato, pofticis albo luteoque triplici 
ordine. 
Habitat in Indiis. 

Neaerea. 126. P. N. alis dentatis fupra fufcis albo-maculatis, fub- 
tus maculis albis linea rubra cinftis. 
Edw. av. 33. /.33. 
Habitat in Indiis. 

Acefta. 127. P. N. alis fubdentatis: primoribus nigrisbafi fafciaque 
fiavis; pofticis flavis: fubtus fafciis fufcis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

fimilis. 128. P. N. alis fubrepandis nigris concoloribus : punclis 
caerulefcenti-albis bafin verfus lineatis. 
Pct. gaz. t. 92. f. .13; an t. 3. /. 4? 
Habitat in Afia. 

affimilis. 129. P. N. alis fubrepandis nigris concoloribus : pun6lis 
caerulefcenti albidis ; pofticis punctis coccineis. 

Habitat in Afia. 

Simillimits P Simili, fed altz pofticcz intra marginem po- 
Jliciim pimclis f. maculis 5 , quaritm itna punclo nigro 
notata. 

diffimilis.130. P. N. alis dentatis dilatato-venofis nigris concolori- 
bus: maculis fagittatis albis poftremis fubtus luteis. 

Ehrct. picl. t. 17. 

Habitat in Afia. 

Ala omnes nigrcz, quafi ex venis nigris dilatatis Jlriata, 
intcrjcclis macitlis albis fagittatis : anterioribas longio- 
ribitSj pojlrcmis brevioribits : in alis pofticis ordo exti- 
mtts macitlariim reniformis Ittteus ; ex his ad angu- 
1 11 111 ani maculce lutea; geminatce. etiam fupra con- 
fpiciia:. 

Panope. 131. P. N. alis dentatis fufcis concoloribus : limbo exte- 
riore albo maculatis : pofticis margine luteo maculatis. 
Habitat in Afia. 

Alo? 480 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 

Alce primores ad marginem extcriorem maculis obfole- 
tioribus albis fagittatis. Poflicce intra margincm po- 
fleriorem ordine triptici macularum fagittiformiuin. 
quarum poflremce rcniformes lutecc. 

Rumina. 132. P. N. alis dentatis variegatis: fupra primoribus pun- 
ctis fex, pofticis quatuor rubris. 
Catesb. car. 2. p. 95. t. 95. 
Habitat in Europa aufirali. 
Alce Poflicce fubtus maculis 8 albis. 

Levana. 133. P. N. alis dentatis variegatis: fubtus reticulatis; pri- 
moribus fupra maculis aliquot albis. 
Roef inf. 1. pap. 1. /. 9. /. 5, 6. 
Habitat in Urtica Europce auflralioris. P. Forsfkal. 

Prorfa. 134. P. N. alis dentatis fubfufcis: fafcia utrinque alba: 
primoribus interrupta. 
Rcef inf. 1. pap. 1. /.8. / 6, 7. 
Habitat in Urtica Germanicc. 

Lucina. 135. P. N. alis dentatis fufcis teftaceo-maculatis, fubtus 
fafciis duabus macularum albidarum. 
Pet. gaz. t. 16. / 10. 
Raj. inf 122. n. 12. 
Habitat in Europa. 

Maturna. 136. P. N. alis dentatis purpurafcentibus nigro-maculatis : 
fubtus fafciis tribus flavis. 
Pet. gaz. t. 1. / 8. Raj. inf 120. ;/. 8. 

Merian. eur. /.88? 
Wilk. pap. 58. /. 2. a. 9. 
Habitat in Corylo, Erica. 

Cinxia. 137. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: fubtus fa- 
fciis tribus flavis. 
Fn. fvec. 783. Comes. 

Pet. gaz. t. 18. / 10. Rcef. inf. 4. /. 13. 

Raj. inf 121. n. 9. Reaum. inf 2. t. 9. 

Wilk. pap. 58. /.3. a. 8. 

Habitat in Veronica, Plantagine, Trifolio, Gramine. 
Mas elinguis ; Femina vero lingua fpirali. Rolander. 

138. P. N. 

Fritillarii vulgo dicti 132 ad 144, qvum al<z maculis fere tejjellatce Jint ; fed 138 ad 
144 ob maculas argenteas Nobiles cotnmttniter nominati funt. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 481 

Paphia. 138. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis : fubtus li- 
neis argenteis transverfis. 
Fn. fvec. 779. Imperator. 

Pet. mufi 35. n. 321. Rafi. inf 1. pap. 1. /. 7. 

Raj. inf 119. n. 4. Wilk. pap. 57. /. 2. a. 7. 

Habitat in Urtica. 

Cythe- 139. P. N. alis crenatis flavis fafcia communi argentea: 
rea. fubtus fafcia lanceolata argentea. 

Habitat in Indiis. 
Aloz fupra cinereo nebulofoz : primores difco fiavo. 

Aglaja. 140. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: fubtus 

maculis XXI argenteis. 
Fn. fvec. 780. Rex. 

Mouff. infi. 169. t. lOl.fi. 3. 4. Raj. infi. 119. //. 5. 
Aldr. infi 246. /. 8, 9. Wilk.pap. 59. t. 2. a.12. 

Pet. muf. 35. //. 320. 
Habitat in Viola tricolore. 
Aloz maculis argenteis : primorum 4 obfoletis , poflica- 

rum 2 1 . 

Latho- 141. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis : fubtus 
nia. ■ maculis XXXVII argenteis. 

Fn. fivec. 781. Principiffa. 

Hoffn. picl. t. 11./. 11. Raj. infi. 120. n. 6. 
Robert. ic. t. 12. Merian. eur.2. /.157. f.fuper. 

Pet. mufi. 51. ;;. 520. Rcefi. infi app. 1. t. 10. 

Habitat in Europa. 
Alce maculis argenteis primorum 7 , poflicarum 2 1 . 

Euphro- 142. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: fubtus 
fyne. maculis IX argenteis. 

Fn. fvec. 782. Princeps. 
Pet. fnufi. 35. ;/. 382. 
Raj. inf. 120. n. 7. 

Habitat in Europa & America feptentrionali. 
Aloz fnacu/is argenteis : pofiicarum 9 : harum 1 difici, 
1 bafieos. 

Niobe. 143. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: fubtus 
maculis XIII argenteis obfoletis. 
Habitat in Europa. 

tjji Alce 

Trivialia nomina nonnulla, in Faun. fvec. quondam vage impojita, mutavi, ut con~ 
formia evaderent per /ingulos ordines. 482 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. 

Alce maculis argenteis: poflicarum 7 marginalibus, pun- 
fta 6 difci. Vanil- 
lae. 144. P. N. alis dentatis flavis nigro - maculatis ; fubtus 
' maculis XXX argenteis. M. L. U. 

Merian. furin. 25. /. 25. 

Sloan. jam. 2. t. 239. /. 23, 24. 

Habitat in Epidendro Vanilla Americes. 

Aloz maculis argenteis primorum 7, pojlicarum 22. 

* PLEBEJI rurales. 
Cupido. 145. P. P- alis pofticis fexdentato-caudatis ; fubtus albidis 
maculis argenteis. 
Pet. gaz. t. 10. /. 9- Mu f P etr °£- 6 9°- n ' 35 *• 

Merian. fiurin. t. 10. / 1. Reefi. inf. 4. /. 27. /• 3. / 7. 
Habitai in Goffypio Americes. 

Speciofiffimus ob maculas argenteas faturatiffimas & 
gibbas. 

Betulae. 146. P. P. alis fubcaudatis fufcis; primoribus macula re- 
niformi fulva, fubtus luteis fafcia fulva. 
Fn. fvec. 792. 

Wilk. pap. 61. t. 1. a. 2. Reaum. infi 1. /. 28./. 1-7. 
Rcef. infi. 1. pap. 2. t. 6. Alb. inf. t. 5. / 7. 
Raj. infi. 130. n. 10. Pet. gaz. t. n.fi. 11. 

Habitat in Betula, Pruno fpinofa. 

Pruni. 147. P- P- alis fubcaudatis fupra fufcis, fubtus fafcia mar- 
ginali fulva utrinque nigro pun6lata. 
Raf. infi. I. pap. 2. t. 7. ^. £»*• "• /• I0? 

^'. *«/. 130- «• 9 ? 
Habitat in Pruno domeftica. 

Quercus.148. P. P. alis fubcaudatis fupra caeruleis, fubtus cinereis 
linea alba. punfto ani gemino fulvo. 
Pet. gaz. t. 11. / 9- Ra f in f- *■ /<#• 2 - *' 9- 

Jfa/. fr/ 129. n. 8. »?#. paj>. 61, t. 1. a. 1. 

Alb. infi. t. 52. / 0. 6. 
Habitat in Quercu. 

Marfyas. 149. P. P. alis bicaudatis: fupra caeruleis; fubtus caerule- 
fcentibus pun&is nigris. 
Habitat in Calidis regionibus. 150. P.P. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. 483 

Thamy- 150. P. P. alis unicaudatis: fupra caeruleis margine nigro; 
ras. fubtus nigro alboque ocellatis. M. L. U 

Habitat in Calidioribus regionibus. 

Arion. 151. P. P. alis ecaudatis: fupra fufcis difco caeruleo ma- 
culis atris; fubtus canis pun6lis ocellaribus. 

Raf. inf. 3. fuppl. t. 45. /. 3, 4. 

Habitat in Europa. 

Statura fequentis, fed duplo major. Alce poflicce fubtus 
ocellis 10, prceter puncla marginalia. 

Argus. 152. P. P. alis ecaudatis caeruleis; pofticis fubtus limbo 
ferrugineo ocellis caeruleo-argenteis. 
Fn. fvec. 803. 804. 

De Geer. inf. t. 4. /. 14, 15. Robert. ic. t. 17. 
Wilk. pap. 63. /. 1. a. I. Pet. gaz. t. 35. /. 1. 

Ropf inf. app. 1. /. 37./. 3-5. Raj. inf. 131. n. 11, 12. 
Merian. eur. t. 153. 174. Jonfl. inf. t. 6. /. penult. 

Mouff. inf. 106./. 1. 
Habitat i?i Rhamno Europce, Africce. 

Argio- 153. P. P. alis ecaudatis: fupra caeruleis margine nigris; 
lus. fubtus caerulefcentibus pun6lis nigris difperfis. 

Raj. inf. 132. n. 16. 
Habitat in Europa. 

PrcBcedenti fimilis , fed minor; fubtus puncla pauciora 
diffita absque ocellis nigris. 

Rubi. 154. P. P. alis dentato-fubcaudatis; fupra fufcis, fubtus 
viridibus. 
Fn. fvec. 805, 806. Wilk. pap. 62. /. 1. a. 2. 

Alb. inf. t. 5./ 8. Pet. gaz. t. 2. f. 11. 

Habitat in Rubo aculeato. 

Philocles.155. P. P. alis integerrimis fupra fufcis: fubtus primori- 
bus ocello ; pofticis lineis transverfis undatis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Alce primores fupra fafcia albo-ccerulefcente. 

Timan- 156. P. P. alis integerrimis fufco caerulefcentibus, fubtus 
tes. fafciis fufcis ocellisque. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Ocellus viridi-flavus fub apice primorum; ocelli aliquot 
ad marginem poflicarum, etiam fubtus. 

Hh 2 157. P. P. 484 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. 

Athe- 157. P. P. alis integerrimis fubfufcis: difco communi al- 
mon. bo : fafcia poftica dimidiata fufca. M. L. U. . 

Habitat in America. 

Caricse. 158. P. P. alis integerrimis fulvis: difco communi albo, 
limbo cinereo ocellato. M. L. U. 
Merian. furin. 40. t. 40. f. 1 . 
Habitat in Carica Americes. 

Phere- 159. P. P. alis integerrimis utrinque atris: primoribus fa- 
clus. fcia lineari rubra. 

Habitat in America. 

Lyfrppus. 1 60. P. P. alis fubangulatis utrinque atris: omnibus fafcia 
lineari rubra. M. L. U. 
Habitat in America. 

Virgau- 161. P. P. alis fubangulatis fulvis margine fufco, pun6lis 
reae. atris fparfis. 

Fn. fvec. 807. 808. Butyracea. 

Rcef. inf. app. I. /. 37./. 6, 7. Merian. eur. t. 164. 
/.45. /. 5, 6. Raj. inf. 125. n. 20. 
Habitat i?i Solidagine Virgaurea Europce, Africce. 
Sexus alter alis omnibus fupra fulvis inmiaculatis ; fub- 
tus favis : primoribus punclis fufcis ; pofiicis ferie pun- 
cloru?n albidorum. 
— alter alis fupra pritnoribus fulvis maculis fparfis atris; 
pofticis fufcis fafcia poftica fulva dentata. Subtus pri- 
mores maculis fparjis atris marginc albo ocellatis; po- 
flictz cinerafcentes punclis nigris obfoletis. 

* PLEBEJI urbicolcB. 

Comma. 162. P. P. alis integerrimis divaricatis fulvis: pun6tis al- 
bis lineolaque nigra. Fn. fvec. 793. 
Merian. eur. 15. /. 48. 
Habitat in Europa. 

Proteus. 163. P. P. alis caudatis fufcis maculis feneftratis, anten- 

nis uncinatis. M. L. U. 
Merian. furin. t. 63. /. 2. 
Habitat in Gramine Americes. 
Varietates hujus numerofoz funt in Lndiis, tam colo- 

re, quam alarum poflicarum figura. 

164. P. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. 485 

Phidias. 164. P. P. alis rotundatis atris nitentibus margine albis, 
ore anoque rubris. M. L. U. 
Pet. gaz. t. 43./. 15. 
Habitat in Afia. 

Bixae. 165. P. P. alis rotundatis fufcis bafi virentibus: pofticis 
fubtus fafcia la6tea. 
Merian. furin. t. 44. 
Pet. gaz. 32. /. 5. 
Habitat in America. 

Polycle- 166. P. P. alis fubcaudatis viridi-fufcis : primoribus ma- 
tus. cula alba; fubtus argenteo punclatis. 

Habitat in Indiis. 

Aloz primores fupra fufcce, ad bafin virides macula al- 
ba oblonga in medio; fubius maculis fulvis numerofis 
quadratis margine nigro argenteoque cindis. Pofticae 
fufcce, fubtus primorum inflar maculatce, fed absque 
margine albo. 

Malvae. 167. P. P. alis denticulatis divaricatis nigris albo maculatis. 
Fn. fvec. 749. It. cel. 3. 

Pet. gaz. t. 36. /. 6. Posf. inf. 1. pap. 2. t. 10. 

Merian. eur. I. /. 48. Wilk. pap. 54. t. 2. c. 1. 

Reaum. inf. 1. /. 11. / 6. 7. 
Habitat in Malva, Althaea. 

Tages. 168. P. P. alis denticulatis divaricatis fufcis obfolete albo- 
punftatis. 
Habitat in Europa. 
Similis P. Malvoz fed magis fufcus. 

* Barbari. 

Bates. 169. P. B. alis fubcaudatis fufcis : primoribus fafcia flave- 
fcente albida; omnibus fubtus nigro ftriatis. 3. 
Habitat in Indiis. 

Tiphus. 1 70. P. B. alis fubcaudatis fupra nigris : primoribus macu- 
lis duabus; pofticis difco margine rubro albis. 3. 

Habitat in Indiis. 

AI03 prozterea punclis albis verfiis margines 6° primori- 
bus fubtus venis rubris. 

Jafon. 171. P. B. alis fubcaudatis ; fupra fufcis, fafcia pofticisque 
maculis fex viridibus. 2. 

Hh t, Habi- 486 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Barbarus. 

Habitat in Indiis. 

Alarum fafcia lata ab angulo ani pofticarum ad mc- 
dium primorum ducla; macularum ordo ex 14 maculis 
viridibus ab angulo aloz primoris ad angulum ani ex- 
tenfus . 

Iphiclus. 172. P. B. alis angulatis: fupra fufcis fafcia alba, macula- 

que ferruginea anguli ani. 3. 
Habitat i?i Indiis. 
Macula magna ferruginea intra apicem aloz primoris. 

Fafcia alba ab angulo ani ad medium alce primoris 

ducla. 

Hylas. 173. P. B. alis dentatis fupra fufcis fubtus lutefcentibus : 
fafciis utrinque tribus albis interruptis. 3. 

Habitat in Indiis. 

Femina in alarum poflicarum fafcia poflica fubtus pun- 
clis 8 nigris. 

Idmon. 174. P. B. alis dentatis fufcis : primoribus utrinque fafcia 
alba. 3. 
Habitat in Indiis. 

Ancaeus. 175. P. B. alis dentatis atris: primoribus fafcia cserulea: 
pofticis lutea. 3. 
Habitat in Indiis. 

Aloz poflicae fubtus lineis 3 transverfis grifeis : puncla 
2 lateralia nigra; 2 inter lineas alba. 

Eleus. 176. P. B. alis dentatis fufco-nebulofis concoloribus : fa- 
fcia primoribus flava, pofticis alba. 3. 
Habitat in Indiis. 

Am- 177. P. B. alis dentatis fufcis fubconcoloribus : primoribus 
phion. maculis albis ter geminis, pofticis fex transverfis. 

Habitat in Indiis. 

Maculoz alce primoris 2 intra apicem, 2 in medio difci, 
2 verfus bafin; pofticae 6 paralleloz transverfoz. 

Tela- 178. P. B. alis biangulatis fubcaudatis cinereis: fafciis al- 
mon. bis maculaque nigra flavaque. 4. 

Habitat in Indiis. 

Aloz fafcia alba ab angulo ani ad medium primorum ; fa - 
fcioz 2 lifieares paralleloz intra fafciam priorem ; cate- 
na e maculis flavis minoribus extra prozcedentem. An- 
guhis ani flavus nigro notatus. 

179. P. B. 1NSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Barbarus. 487 

Eribo- 179. P. B. alis integerrimis flavis: primoribus fupra ma- 
tes. culis tribus nigris ; pofticis fubtus linea cinerafcente. 4. 

Habitat in Indiis. 

Alce primores maculis 2 a margine anteriore verfus di- 
fcum, 1 ad medium marginis tenuioris. Pofticae ver- 
fus angulum pofiicum marginc fufcce. 

Eurytus. 180. P. B. alis integerrimis rotundatis concoloribus fufcis 
nigroftriatis:fafciaalba;pofticispun6lisdecematris. 3. 
Habitat in Indiis. 

Alce pofticre bafi ferruginece 7 difco verfus bafin albo ftriis 
nigris. 

Ceneus. 181. P. B. alis rotundatis fubfufcis: pofticis fubtus macu- 
lis novem rubris in orbem digeftis. 3. 
Habitat in Indiis. 
Alce bafi pallidce ; mactdis aliquot fiavis intra apicem. 

Mopfus. 182. P. B. alis rotundatis oblongis concoloribus luteo ni- 

groque variegatis : fingulis fubtus pun6lis oc~to albis 

fubmarginalibus. 3. 
Habitat in Indiis. 
Alce primores ad bafin teflacece, medio flavce , apice ni- 

grce : difcus alce maculis 5 fufcis. Pofticae fafcia trans- 

verfa, nigra, utrinque fcri-ata. 

Cepheus. 183. P. B. alis rotundatis fulvis: primoribus extimo nigris; 

pofticis punctis XVII nigris. 4. 
Habitat in Indiis. 
Alce primores extima medietate nigrce, concolores. Po- 

ftics margine nigro introrfum ferrato , difco punflis 

1 7 fparfis incequalibus. 

Zetes. .184. P. B. alis rotundatis fupra primoribus nebulofis pun- 
ftatis; pofticis fulvis pun6latis. 3. 
Habitat in India. 

Priaffus. 185. P. B. alis rotundatis concoloribus nigris; primoribus 
fafciis duabus fulvis unitis macula tertia minore. 4. 
Habitat in Indiis. 

Acaftus. 186. P. B. alis rotundatis albis : maculis quinque transver- 
fis apicibusque fufcis; fubtus flavefcentibus. 3. 

H h 4 Habi- Barbaroram nomina ab Argonautis defumji. 488 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Barbarus. 

Habitat in Indiis. 

Al<z primores fupra maculis 5 ovatis transverfis obfole- 
tis 6" unica faturatiore verfus bafin ; fubtus pallidoz fa- 
fcia fufca. Pofticse fupra albce margine poflico nigri- 
cantes; fubtus jiavefcentes. 

Neleus. 187. P. B. alis rotundatis concoloribus nigris: primoribus 
punctis decem albis ; pofticis difco toto albis. 4. 
Habitat in Indiis. 

Encedon.188. P. B. alis rotundatis concoloribus flavis: primoribus 
extrorfum fafcia alba nigris, pofticis punftis 19 ni- 
gris. 4. 
Habitat in Indiis. 

Pinthous.189. P- B. alis rotundatis integerrimis concoloribus: pri- 
moribus fufcis maculis tribus flavis ; pofticis dimidia- 
to albis. 4. 

Habitat in Indiis. 

AIcb primores macula parva intra apicem; magna trans- 
verfa in medio; oblonga ad bafin. Pofticarum pars 
dimidia antica alba , poftica nigra ; interjecla area 
flavefcente. 

Nauplius.190. P. B. alis rotundatis oblongisfufcis: primoribus fupra 
maculis quatuor albidis; pofticis fafcia albida. 4. 
Habitat in Indiis. 
Alce oblongoz primores fubtus macula oblonga ad bafin. 

Ixilion. 191. P. B. alis integerrimis fubconcoloribus fufcis: pri- 
moribus luteo-maculatis , pofticis luteo-ftriatis. 3. 

Habitat in Indiis. 

AIcb primores maculis 3 coadunatis intra apicem; 3 par- 
vis , diflinclis in medio , 2 oblongis ad bafin. Pofti- 
cae fufcce tota fuperficie flriatce lineis luteis bifidzs. 

Idas. 192. P. B. alis nigris concoloribus, pun6lis 10 flavis o- 
vatis fparfis. 
Habitat in Indiis. 204. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 489 204. SPHINX ocellata. Antennce medio craffiores f. utra- 
que extremitate attenuatae, fub- 
prifmaticse. 

Alce deflexse (volatu graviore ve- 
fpertino f. matutino). 

* LEGITIM^; Alis angulatis. 

1. S. alis angulatis: poflicis ocellatis. 
Raj. inf. 148. Phalaena major, corpore craffo, alis 
amplis interioribus macula ophthalmoide. Mouff. inf. 91. 

Gced. inf. 3. p. 25. t. o. 

Uddm. diff. 58. /. 11. 

Mer. inf. 2. t. 37. 

Wilk. pap. 10. t. 5. B.^. ( + ) Jonfl. inf t.8.f. 30. 
Lift. gced. 68. /. 24. 
Alb. inf. 8. / 12. 
Roef. inf. 1. phal. 1. 
^/ z///. 148. n. 2. t. 1 Habitat in Spiraea. Salice, Pomiferis Drupiferisque ar- 
boribus. 

Populi. 2. S. alis angulatisreverfis; pofticis bafi ferrugineis; anti- 

cis pun6lo albo. 
£n. fvec. 810. Phalaena prismicornis fpirilinguis, alis 

planiufculis erofis grifeis, antennis albis. 
Rcef inf 3. fuppl. t. 30. Wilk. pap. II. /. B. 6. 
De Geer. inf. \. t. 8. / 5. Alb. inf. /.57. 
Habitat in Populo, Salice rubra. 

Tiliae. 3. S. alis angulatis: fuperioribus grifeo fafciatis; pofticis 
teftaceis. 
Merian. eur. 2. t. 24. 

Wilk. pap. 10. t. \. B. 4. Alb. inf t. 10. 

Frifch. inf. 7. /. 2. i?«/. inf 1. //fo/. /. 2. 

Habitat in Tilia. 

Ocypete. 4. S. alis angulatis nebulofis; pofticis margine bafeos po- 
ftico albis. 
Habitat in calidis regionibus. 
Magnitudo Afdi. Hh 5 5. S. Sphinges matutincs o° vefpertince. i^nprimis volatufunt, tardiores, ponderofiores quafi, 
fcepefono obvolitantes, linguaque exferta haurientes neclar florum, nec infiori- 
bus facile quiefcenles. 
(*) lege: /. B. 5. Vide Emendanda pag. 824. 49° INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. Nerii. Convol- 
vuli. Liguftri. 5. S. alis fubangulatis viridibus: fafciis variis pallidioribus 

faturatioribus flavefcentibusque. 
Raf. inf. I. phal. 1. /. 16. 
Frifch. inf. 7. t. 3. 
Habitat in Nerio. 

* Legitimce Alis integris, ano fimplici. 

6. S. alis integris : pofticis albo fafciatis margine poftico 

albo pun6latis, abdomine rubro cingulis atris. 
Merian. inf 39. t. 75. f. 2. t. 25. 
Gced. inf 3. /. 5. 
Rcef. inf. 1. phal. 1. /. 7. 
#?/£. /0/. g.(*) t. 1. B. 2. 
Habitat in Convolvulo. 
Thorax antice arcubus 2 nigris. Alce poflicce cinerea fa- 

fciis 3 fufcis. 

7. S. alis integris: pofticis incarnatis fafciis nigris, abdo- 

mine rubro cingulis nigris. 
Fn. fvec. 809. Phalaena prismicornis fpirilinguis fufca, 

alis inferioribus abdomineque fafciis transverfis rubris. 
Mouff. inf 91. /. 2. /. 182. /. 1. 
fonfi. inf. t. 19. /. 1. 2. 
Jacob. muf. 1, /5. //. 24. /. 1. /. 24. 
y4//). z'///. z\ 7. / 10. Swamm. bibl. t. 29. / 1. 2.3 
fung. verm. 108. 
Zz/?. A W. 71. / 25. 
Z^o/. z'/z/. app. 1. p. 25. £ 5 
De Geer. inf. 1. /. 1. /. 6. 
Habitat in Liguftro, Syringa 
Sambuco. .##/'. /«/. 144. /z. 1. 
Gced. inf. I. /. 93. z\ 24. 
Reaum. inf 2. t. 20. / 1-4. 
JFz'/Z\ /0/. 10. /. 1. j5. 3. Fraxino , Lonicera. Atropos. 8. S. alis integris: pofticis luteis fafciis fufcis, abdomine 
luteo maculato: cingulis nigris. 
Aman. acad. 3. /. 321. Caput mortuum. 
Alb. inf t. 6. Wilk. pap. 9. t. 1. B. 1. 
Reaum.inf. 2. t. 24. /. 14./ 2. Haffelqv.it. 417. «.104.105. 
Osbeck. it. 89. ^«/". ////. 3. /. 1, 2. 
Habitat in Jasmino Europce; sEgypti duplo major 6° 
Lndice. 
Q^S. 

Indis Sphinges plurimcc, qucc difficilius dettrminantur &* fynonymis difilingvuntur ut 

Merian. furin. t. 14, 38, 39, 45, 46, 55, 57, 61, 62. 
(*) lege: /a/. 10. HVrV Emcndanda fag. 824. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 491 Carica;. 9. S. alis integris: pofticis fupra luteis, abdomine cinereo: 
cingulis nigris. M. L. U. 
Merian. furin. 64. /. 1. 2. 
Habitat in Carica Americes. 

Thorax lineis atris. Alce fuperiores fufccz venis atris 
undato-fafciatce. 

Celerio. 10. S. alis integris grifeis lineola albo nigra; inferioribus 
bafi rubris maculis fex. 
Gced. inf 3, /. y. 
Frifch. inf. 13. /. 1. /. 2. 

Lift. gozd. f. 26. Roef inf 4- '-8. 

Habitat in Vite. 

11. S. alis integris: pofticis rufis margine craffiore nigris, 
abdomine pallido cingulis atris. M. L. U. 

Habitat in India. 

12. S. alis fubfufcis: pofticis fubtus puncto albo, abdo- 
mine lateribus punftis V albis. M. L. U. 

Merian. fnr. t. 34. 
Habitat in Vite Americes. 

13. S. alis fufco nebulofis: pofticis angulo ani albis. 
M. L. U. 

Merian. ficr. t. 33. 
Habitat in Ficu Atnerices. 

Alcz fuperiores in medio punclo fufco ; inferiores fupra 
fafciis 2 fufcis. 

Vitis. 14. S. alis cinereis fufco variis: pofticis margine tenuiore 
fanguineis. 

Merian. furin. t. 47. / 1. 
Habitat in Vite Americes. 
AIcb inferiores macula nigra in difco. 

Elpenor. 15. S. alis integris viridi purpureoque variis: inferioribus 
bafi atris. Fn. fvec. 811. 
Mouff. inf. 183. Raj. inf. 145. n. 2. 

Pet. gaz. t. 40./ 1 1 . 1 2. 1 7. Alb. inf. t. 9. / 13. 
Merian. inf.2. A33./ 73. Frifch. inf 12. /. 1. 
Roef. inf. 1. phal. 1. /.4. De Geer. inf. 1. /. 9. / 8. 9. 
Wilk. pap. 11. t. 1. B. 7. 
Habitat in Epilobio, Impatiente, Vite. Ello. Labru- 
fcae. Ficus. 16. S. 4Q2 INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 

Porcel- 16. S. alis integris flavicante purpureoque variis, inferiori- 
lus. bus bafi fufcis. 

Raf. inf. i. phal. I, /. 5. 
Habitat in Epilobio, Impatiente. 

Simillimus priori ut facile idem infeclum , fed larva mi~ 
nor, nigra, absquc cornu. 

Euphor- 1 7. S. alis integris fufcis : vitta fuperioribus flava ; inferiori- 
biae. bus purpurafcente. 

Fn. fvec. 1356. Frifch. inf 2. t. II. 

Reaunt. inf 1. t. 13./. 4-7. De Geer. inf. 1. t. 8. f.6-11. 
Roef. inf. 1. phal. 1. /.3. Cdtfflz. diff. 57. 
Habitat in Euphorbia, Galio. 

Ale6lo. 1 8. S. alis integris : primoribus fupra grifeis ; pofticis rubris 
bafi margineque atris. M. L. U. 
Habitat in India. 

Megaera. 19. S. alis viridibus: pofticis fulvis fufco-maculatis. 
M. L. U. 
Habitat in India. 

Pinaftri. 20. S. alis integris canis margine poftico albo maculato, 

abdomine fufco annulis albis. 
Gadd diff. 28. Phalaena fufco cinerea fubulicornis, tho- 

race hirfuto grifeo, lineis duabus nigris longitudina- 

libus. 
Rcaum. inf. I. t. ij.f 8. 
De Geer. inf. I. t. 10. /. 1, 2, 3. 
Ropf inf. 1. phal. 1. t. 6. 
Habitat in Pino. 
Alcz fuperiores in medio lincolis 3 nigris in&qualibus 

notatm. 

Tifipho- 21. S. alis primoribus cinerafcentibus vitta pallida ; pofti- 
ne. ce fupra nigris bafi rubris. M. L. U. 

Habitat in India. 

Magnitudo Aftli; Ala inferiores lineis 6 obliquis pa- 
rallelis carneis. 

Thyelia. 22. S. alis ferrugineis vitta nigricante. M. L. U. 
Habitat in India. 

Magnitudo Afdi. Al& fubtus lincis longitudinalibus fu- 
periorum lutefcentibus; i?tferiorum fufcis. 

* * * Le- INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 493 

' * Legitimce Alis integris, ano barbato. 

Tantalus.23. S. abdomine barbato: fegmento tertio niveo. M.L.U. 
Habitat in calidis regionibus. 

Tityus. 24. S. abdomine barbato. cingulo nigro. M. L. U. 
Habitat in calidis regionibus. 
Alantm margo niger eft. 

Ixion. 25. S. abdomine barbato : lateribus punclis utrinque 4 ni- 
veis. M. L. U. 

Habitat in calidis regionibus. 

ftellata- 26. S. abdomine barbato lateribus albo nigroque variis, 
rum. alis pofticis ferrugineis. 

Merian. eur. 2. p. 33. t. 29. 
Reaum. itif. 1. /. 12. /. 5, 6. 
Rcef. inf. 1. phal. 1. /.8. 
Bradl. natur. t. 26. f. 1. A. 
Habitat in Galio, Rubia. 

bombyli-27. S. abdomine barbato coccineo. alis hyalinis luteo va- 
formis. riis; pofticis margine albis. 

Habitat in Europa. 

fucifor- 28. S. abdomine barbato nigro : fafcia fiavefcente, alis 
mis. hyalinis margine nigro. 

Bradl. ?iat. 26. /. 1. B. Rcef. inf app. 231. t. 38. 
Habitat in Europa. 

culicifor-29. S. abdomine barbato : cingulo fulvo, alis hyalinis mar- 
mis. gine fafciaque nigris. 

Fn. fvec. 217. Phalsena alis linearibus fufcis, antennis 

pe6linatis : mas. 
Habitat in Europa. 

Salma- 30. S. abdomine barbato toto nigro. M. L. U. 
chus. Pet. gaz. 67. /. 42./. 6. Phalaena bombylius, parvus, 

corpore nigro, ano croceo. 

Habitat in Europa. 

Magnitudo Culicis. Alce iunula nigra. 

Belis. 31. S. abdomine barbato: fupra nebulofo, fubtus fulve- 
fcente; alis pofticis bafi flavis. M. L. U. 
Habitat in Calidis regionibus. * * * * 494 1NSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. * * * * Adfcitce habitu 6° Larva diverfce. 

Filipen- 32. S. alis fuperioribus cyaneis: punftis fex rubris; infe- 
dulse. rioribus rubris immaculatis. Fn. fvec. 814. 

Mouff.inf 966. f.Qj.f.u/t. Alb. inf. t. 82. /. C. D. Merian. eur. 2. t. 17. f 67. 
Reaum. inf I . /. 1 2. /. 1 4-1 7. 

2. A 2. /. 2. 
y?a/. «//. \. phal. 2. t. 57. Phegea. /<?«/?. inf. t. 7. / 3. 

/fc/. /##/I 36. «.330. 

^o/. infi 134. /z. 2. 

£0?^. infi. 2. /.31. 

Zjtf. £«</. /37- 

JFz7£. /#/. 46. /. 1. a. 1. 

Habitat in Spiraea Filipendula. 

33. S. viridi-atra, alis punctis feneftratis : fuperiorum fex, 
inferiorum duobus, abdomine cingulo luteo. 

Frifch. inf 6. /. 33. t. 15. mala. 

Habitat in Germania P. Forsfkal. Syria Haffelqvifl. 

Magnitudo 6° ftatura prioris , jfo/ tota viridi - atra. 
Antennae filiformes , apicibus fiupra albicantes. Alae 
maculis fi. punclis fenefilratis: in fuperioribus 1, 2, 3; 
z'« inferioribus 2 : altera minore verfus bafin alce. 
Abdomen in ?nedio Cingulo luteo unius fegfnenti, quod 
fubtus non coit ; ad bafin abdominis rudimenlum cin- 
guli lutei. 

34. S. nigra, alis maculis feneftratis, abdominis bafi viri- 
di: fegmentorum marginibus rubris. M. L. U. 

Habitat in Calidis regionibus. 

35. S. nigra, alis maculis luteis: fuperiorum tribus, infe- 
riorum duobus, abdomine cingulis binis coccineis. 

Habitat in Afia. 

Caput nigrum (Antenna deficiebant). Frons alba. Alae 

nigrce : fuperiores maculis 3 luteis : intermedia didyma ; 

inferiores maculis 2 luteis. Abdomen atro-cceruleum: 

Segmento 1 coccitieo /2,3 cceruleis ; 4 , 5 , 6 cocci- 

neis; 7 atro. 

36. S. nigra, abdomine utrinque maculis quinque caeruleis, 
ano ore bafique femorum abdominisque coccineis. 

Habitat in America. 

Statura priorum f S. Filipendulce. Os fanguineum . Lin- 
gua fpiralis. Alae nigrce. Puncla thoracis ad alas <&° 

bafis 

Larvse Sphingitm fupra anum cornu gerunt, qucmadmodum Phalcencz Mori. Creufa. Polyme- 
na. Caffan- 
dra. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 495 

bafis omniuni femorum coccinca. Abdomen atrum, 
utrinque maculis 5 cozruleis nitidis. Ano fanguineo. 

pectini- 37. S. fubfufca, alis violaceis, fafciis duabus albis fubin- 
cornis. terruptis, collari fanguineo. 

Habitat in Afia. 

Statura S. Filipenduloz. Antennce pcclinatoz fed non a- 
pice, ubi vere filiformcs. 

Statices. 38. S. viridi-caerulea, alis inferioribus fufcis. Fn.fvec. 838. 
It. wgoth. 27. 

Raj. inf. 134. n. 3. Papilio parva alis pendulis. 
Pet. muf. 35. n. 329. Papilionoides pratenfis viridis 

minor. 
Habitat in Europa. 

205. PHAL/ENA. Antennce fetacese a bafi ad api- 

cem fenfim attenuatse. 
Alce ( fedentis ) fsepius depreffae 
(volatu nocfturno). 

* I * BOMBYCES elingues alis patulis. 

Atlas. 1. P. Bombyx elinguis, alis patentibus falcatis luteo variis 
macula feneftrata: fuperioribus fesquialtera. 

Pet. gaz. t. 8. /. 7. Acl. E. N. C. dec. 2. an. 2. app. 

Merian. furin. 52. t. 52. Valent. muf 2. p. 168. t. 54. 

Knorr. delic. t. C. 4. f.i. 

Habitat in Citro Afia, Americoz. 

Larva nuda , verticillata verrucis pilofis net folliculos 
grandes tenaces vix extricandos. 

Speciofiffima Phaloznarum Antennis ad fingulos articulos 
radiis 4 /. utrinque 2 divergentibus. 

Hefpe- 2. P. Bombyx elinguis, alis patentibus fubfalcatis luteo-va- 
rus. riis: macula feneftrata folitaria. 

Merian. furin. 65. /. 65. 
Habitat in Citro Americes. 
Larva glabra tota. 

Simillima prozcedenti ut difficile diflinguenda , Corpore 
fiavefcente , nec fulvo ; Collo cinclo linea alba. Ala- 
rum feneflris folitariis (absque minori lanceolata in 

fupe- 496 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 

fuperioribus) intrantibus regionem exteriorem altz, 
6° vix ma?iifefto margine nigro cinclcz : colore dcmum 
alarum pallidius flavefcente nec ferrugineo. Quomodo 
hcec a priori orta, dies docebit. 

Cecro- 3. P. Bombyx elinguis, alis patulis fubfalcatis grifeis: fa- 
pia. fcia fulva, fuperioribus ocello fubfeneftrato ferrugineo. 

M. L. U 
Catesb. car. 2. p. 86. /. 86. 
Habitat in America feptentrionali. 

Paphia. 4. P. Bombyx elinguis flava, alis patulis falcatis concolo- 
ribus ocello feneftratis. M. L. U 
Pet. gaz. t. 29. /. 3. Catesb. car. 2. p. 91. /.91? 

Habitat in Guinea. 

Luna. 5. P. Bombyx elinguis, alis patulis caudatis flavo-virenti- 
bus concoloribus, ocello difci lunato. 
Catesb. car. 2. p. 84. /. 84. Pet. gaz. t. 14. /. 5. 

Habitat in America feptentrionali. Kahn. 

pavonia. 6. P. Bombyx elinguis, alis patulis rotundatis grifeo nebu- 
lofis fubfafciatis : ocello niftitante fubfeneftrato. 

a Fn. 

Phalrense dividendse, quo facilius inquirantur. 
Primarise Alis incumbenti depreffts : 

1. - BOMBYCES Antennis Peclinatis : 

- - Elingues absque lingua manifejle fpirali. 

- - - lseves dorfo, nec crijlata : 

- - - - Alis patulis 1 — 7. 

- - - - Alis reverfis 8 — 21. 

- - - - Alis deflexis 22 — 34. 

- - - criftatse dorfo fafciculis exafpcrato. 35 — 40. 

- - Spirilingues Lingua involuto -fpirali : 

- - - laeves, Alis patulis 41 — 44. 

Alis deflexis 45 — 52. 

- - - criftatse dorfo 53 — 58. 

2. - NOCTU^E Antennis fetaceis, nec peclinatis. 

- - Elingues 59 — 63. 

- - Spirilingues ; lseves dorfo 64 — 85. 

criftatse dorfo 86 — 126. 

3. GEOMETR/E Alis patentibus horizontalibus quiefcentes : 

Pectinicornes : alis pofticis angulatis /. dentatis 127 — 133. 

alis pofticis rotundatis integris 134 — 154. 
Seticornes: alis angulatis 155 — 161. 

alis rotundatis 162 — 201. 

4. TORTRICES Alis obtufeffimis ut fere retufis, planiufculis 202 — 225. 

5. PYRALIDES Alis conniventibus in figuram deltoideam forftcatam 226 — 233. 

6. TINE^E A/is convolutis fere in cylindrum, fronte prominula 234 — 298. 

7. ALUCIT/E Alis digitatis fiffis ad bafin 299 — 304. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 497 

minor. a. Fn. fvcc. 835. Merian. eur. t. 13. 23. 

Mouff. inf. 20. Rcaum. inf. 1. /. 50, 49. 

Jonjl. inf. t. 8. /. 7. De Gccr. iuf. 1. t. 19./. 7. 8. 

ifa/ ////. 146. //. 1. R&f- inf. 1. />/W. 2. /. 5. 

Pct. gaz. t. 33. /. 12. //7/X'. /<?/>. 15. /. 2. 0. 3. 

^//;. ////. /.37. 
major. p. 6W. ////. 3. /. 2. Rcau/n. inf. 1. /. 47, 48. 

Z///. ga-d. Rosf. inf. 4. /. 15, 16. 

Acl. Parif. 1692. Knorr. dclic. t. C. 2. f. 2. 

Habitat in Rofa, Rubo, Ulmo. Corylo, Salice. 
Larva i/uda. vcrticillata vcrrucis pilojis ut P. Atlantis ; 

occllus alar/un inarginc fupcriorc niclitat lunula fci/c- 

/Irata vix confpicua. 
Varietates a. [3. adeo funilcs, 11 1 vix differant, niji n/a- 

gnitudine. An Specie dijiinguciuiai? 

Tau. 7. P. Bombyx elinguis, alis patulis teftaceis: ocello fubvio- 
laceo pupilla haftata alba. 
Acl. Stoclh. 1749./. 130. /. 4./ 8. 
Uddm. diff. 61. 
Raf. inf. 4. /. 7. /. 3. 4. 
Habitat in Betula. 

Occllus in fu/gulis a/is pupilla T albo. fcd opaca nec 
diaphano-feneflrata. 

' N BOMBYCES e/ii/gues Alis rcverjis. 

quercifo-8. P. Bombyx elinguis, alis reverfis dentatis ferrugineis 
lia. margine poftico nigris. 

Alb. inf. 1. /. 16. Rcaum. inf. 2. t. 23. 

Merian. cur. 1. /. 17. Rcif. inf. 1. p/ial. 2. /.41. 

Frifc/i. inf. 3. /. 1. /. 3. Wilk. pap. 27. /. 3. b. 1. 
Habitat in Salice, Pruno fpinofa, Pyro, Gramine. 
Larva fubcaudata, pi/ofa ', fcrrugiuca. co/laribus ca- 
r/t/cis. 

ilicifolia. 9. P. Bombyx elinguis, alis reverfis ferratis ferrugineis 
margine poftico albo variegato. 
Dc Geer. inf. 1. /. 14./ 7, 9. 
Habitat in Salice. 

U kx P. 

Larvse Phalmnarum funt Iseves 1. nodofa:, nudse 1. hirfuta:, 6° differunt Pe- 
duni numero : 1'edes 16 Bombycibus, Nocluis; 14 Tineis fubcutaneis , falcahc ; 
12 Gamnuc ; 10 Geometris plerisque; omnes enim injlruuntur Pedibus Petflora- 
libus 6 d^ Caudalibus 2, cxcepta Vinula, Furca, lacertina paucisque aliis ; diffe- 
rentia itaque primaria a Pcdibus Abdominalibus 8, 6, 4, 2, o. 498 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 

Pruni. 10. P. Bombyx elinguis, alis reverfis luteis : ftrigis dua- 

bus fulvis puncloque albo. 
Raf. inf. i. phal. 2. t. 36. 
Habitat in Pruno Germanice. 
Larva lozvis, pi/ofa, fufcefccns humeris caruleis. 
Simillitna fcqucnti . fcd in Alis fupcrioribus Punclum 

tantum unicum a/bum, nec a/tcritm minits. 

potato- 11. P. Bombyx elinguis, alis reverfis flavis: ftriga fulva 
ria. repanda pun6lis duobus albis. 

Gaui. inf. 1. t. 12. Merian. cur. 2. p. 27. /. 16. 

Lift. gced. f. 82. Raf. inf. 1. pha/. 2. t. 2. 

Raj. inf. 142. //. 3. Wilk. pap. 27. /. 3. b. 2. 

Alb. inf. t. 17. 

Habitat in Gramine Europoz aufiralioris. 

Larva caudata, cnflata, pi/ofa, /ateribus a/bo macu/atis. 

Pini. 12. P. Bombyx elinguis, alis reverfis grifeis : ftrigis dua- 

bus cinereis; puncto albo triangulari. 

Merian. inf. t. 22. R&f. inf. 1. pha/. 2. t. 59. 

Frifch. inf. 10. /. 10. Wi/h. pap. 29. t. 3. b. 5. 

Uddm. diff. 60. 

Habitat in Pino. 

Larva fubcaudata, pilofa, a/bo fufco grifcoquc varia, 
col/aribus cceru/eis. 

Quercus. 13. P. Bombyx elinguis. alis reverfis ferrugineis : ftriga 
flava, punc~toque albo. 
Mouff. inf. 187./. 2. Alb. inf. t. 18./. 25. 

Gced. inf. 1. /. 7. Rcaum. inf. 1. /. 35. 

Lifi. gced. /.88. Rcef inf 1. phal. 2. t. 35. 

Raj. inf i<\2. n. 2. Wilk.fap. 22. /.3. a. 11,12. 

Merian. eur. 1. /. 10. Uddm. dijf. 59. 

Habitat in Quercu, Betula, Pruno fpinofa. 
Larva /ozvis, pi/ofa, grifea, nigro annulata, alboquc 
macu/ata. 

Rubi. 14. P. Bombyx elinguis, alis reverfis cervinis immaculatis : 
ftrigis duabus albidis; fubtus nullis. 
Rcef inf. app. t. 49. 
Wi/k. pap. 25. /. 3. a. 19. 
Habitat in Rubo, Salice. 
Larva /ozvis, pi/ofa, ferruginea, nigro annulata. 

Ala- 

1'upcE Phahznaruni funt lreves 1. hamatse ; fnigithc nudrc 1. folliculo obvelaUz. INSECTA LEPIDOPTRRA. Phal«ena. Bombyx. 499 

Alarum fafcia pofierior definit in medio a/<c. nec. ut 
in P. annularia. qua multotics major e/t, cxcurrit 
ad apicem. 

aneftris. 15. P. Bombyx elinguis, alis revcrfis ferrugineis : ftriga 
alba: fuperioribus punclo bafique albis. 
Rcef. inf. 1. phal. 2. t. 62. 
Wilk. pap. 25. t. 3. a. 18. 
Habitat in Tilia, Pruno fpinofa, Salice. 
Larva pilofa , nigra : fegmento fingulo punclis 3 albis 

intcr maculas 2 rubras. 
Anus Phalcenoz valde lanatus albidus. 

Vinula. 16. P. Bombyx elinguis albida nigro punctata, alis fubre- 
verfis fufco venofis ftriatisque. 
Fn. fvec. 819. Merian. cur. 3. /. 39. 

Mouff. inf 183./. 10. Alb. inf. II. /. 5. 
Aldr. inf. 268. /. 1-8. Frifch. inf 6. t. 8. 
Gaul. inf. 3. t. C. Reaum. inf. 2. t. 21. 

1. t. 65. De Gcer. inf. 1. /. 2^. f. 12. 

2. t. 37. Rosf. inf 1. phal. 2. /. 19. 
Lifl. gced. t. . . Wilk. pap. 13. t. 1. c. 1. 
Raj. inf. 153. n. 5. 

Habitat in Populo. Salice. Ouercu. 

Larva nuda Thorace gibbo transverfc comprefjfo; dorfo 

lineis 2 albis cruciato; Cauda duplex tentaculis re- 

traclilibus. 

verfico- 17. P. Bombyx elinguis, alis reverfis grifeis: ftrigis nigro- 
lora. albis, fronte thoracis albo. 

Gadd fatag. 82. Phal. alis lineis albis & nigris undatis. 
Rcef. inf. app. 39. /. 3. 
Wilk. pap. 45. /. 1. a. 1. 
Habitat in Europa. 

Mori. 18. P. Bombyx elinguis, alis reverfis pallidis : ftrigis tri- 
bus obfoletis. 

Fn. fvcc. 832. Merian. cur. 1. t. 1. 

Motiff. inf. 181. Alb. inf t. 12. f 16. 

Aldr. inf. 280. Bradl. nat. t. 27. / 1. 

Jonjl. inf. t. 22. Reaum. inf. 2. t. 5. / 2. 

Gxd. inf . . t. 42. Raf. inf. app. 1. /. 7, 8. 

Lifl. gced. f. 32. Triew. acl. Stockh. 1745.^. 253. 
Blank. inf. 60. /. 9. t. 14./ 1. 

I i 2 Habi- 5 oo INSFXTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 

Habitat in Moro Chince, hodie culta per Europam. 

Larva n/n/a. caudata, more Sphingis. 

Bombyces telas, Aranearum modo, tcxt/ut ad vejlem hi- 
xumqiic feminarum. Prima cas rcdordiri rurfits- 
quc tcxere invenit i/t Cco Mulier Pamphila . Latoi 
filia (P/in. XI: 22) fcu potitts Platis fi/ia. Arifiot. 
anim. V: ig. 

Neuftria. ig. V.Bombyx elinguis, alis reverfis flavefcentibus : fafcia 

grifea fefquialtera ; fubtus unica. 
Gcvd. infi. 1. /. 10. A/b. infi. ig. /. 27. 

Lifi. gced. t. 8g. Frifich. infi. 1. /. 2. 

Blank.inf./\&. t.S.f.J.M. Reaum. inf. 2. t. 4. /. 1-11. 
Raj. inf. 213. R«-f. inf. 1. phal. 2. t. 6. 

Mer. cur. 1. /.33? Wilk. pap. 21. t. 3. a. 10. 

Habitat in Arboribus 6° Herbis, po/yphaga. 
Larva fubpi/ofa. /incis a/bis rubris cceruleis. Vcrruca 

fupra anum : hinc divcrfa a fcqucnti, cui maxime affi- 

nis fiatura e^ natura. 

caftren- 20. P. Bombyx elinguis, alis reverfis grifeis : ftrigis dua- 
fis. bus pallidis; fubtus unica. Fn. fvec. 831. 

Frifch. inf. 10. /. 8. R' r f infi 4- t. 14. 

De Geer inf. 1. /. 13./. 4-6. 

Habitat in Salicibus , Pilofella , Jacea , Alchemilla, 
Euphorbia ; po/yphaga, pafcitur fiub tc/a, grcgaria } 
migratque fcepius novo tentorio : ova, more prceccdcu- 
tis, in annu/os confcrta circuni arborum ramulos. 
Larva pi/ofia, macu/ata. 

proces- 21. P. Bombyx elinguis. alis reverfisr canis fufco undu- 
fionea. latis maculatisque. f 

Rcaum. infi. 2. t. II. 

Habitat in Quercu. 

Larva pi/ofia, inccdcns pcr paria incequalia u/imcro, /. c. 

* BOMBYCES e/ingues, a/is dcprefifis, dorfio lccvi. 

Caja. 22. P. Bombyx elinguis, alis deflexis fufcis: rivulis albis; 
inferioribus purpureis nigro-punclatis. 
Fn. fivcc. 820. Mcrian. cur. 1. t. 5. 6° 160. 

Mouff. iufi.g?,. fi.fi/tprcm. A/b. iufi. t. 20. /. C. D. 
Aldr. infi. 246. / 11, 12. Frifich. infi. 2. t. g. 
Gced. inf. 1. t. 17. Rcaum. infi. 1. /. 36./. 6, 7. 

Lifi. gccd. / gg. De Gccr infi. \. t. 12. / 8, g. 

/ Blank. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 501 

Blank. inf t. 9. /. A. C. Rcef. inf. 1. phal 2. t. 1. 

Raj. i/if. 151. ;/. 3. Wilk. pap. 18. /. 3. a. 1. 

152. //. 7. 
Habitat iu La<5tuca, Olcribusquc variis, polypliaga. 
Larva hirfuta, ferruginea, 

virgo. 23. P. Bombyx elinguis. alis deflexis atris : rivulis rubicun- 
dis; inferioribus rubris nigro-pun6tatis. M. L. U. 
llabitat i/t Philadelphia. 

Antennce vix manifefte barbatee &* fcrc fetacea. in ma- 
re, magis ad/uic fetacea in fcniina. 

villica. 24. P. Bombyx elinguis, alis deflexis atris: maculis 06I0 
albidis. inferioribus fulvis nigro-maculatis. 
Merian. eur. 1. t. 6. Reaum. i/if- 1. /. 31. /. 4-6. 

Alb. inf. t. 21. Wilk. pap. 18. t. 3. a. 2. 

Frifck. inf. 10. t. 2. 
Habitat in Ulmo, Urtica. Alflne. 
Larva hirfuta, fcmiginca . 

Plantagi-25. P. Bombyx elinguis, alis deflexis atris : rivulis flavis: 
nis. inferioribus rubris nigro-maculatis. 

Fn. fvec. 821. Wilk. pap. 24. t. 3. a. 15. 

It. gotl 273. 

Habitat in Plantagine. Hyacintho. 

Sexus variaf: ubi Mas fulvus , ibi Fcmiiia feticomis 

coccinca. 
Larva liirfuta. nigra, capitc rufo. 

monacha.26. P. Bombyx elinguis, alis deflexis albis atro-undatis. 
abdominis incifuris fanguineis. 
Wilk. pap. 19. /. 3. a. 4. 
Habitat in Salice. Quercu, Malo. 
Larva pi/ofa, albida, nigro maculata. 

difpar. 27. P. Bombyx elinguis, alis deflexis: mafculis grifeo fu- 
fcoque nebulofis; femineis albidis lituris nigris. 

Merian. cur. 1. /. 18. Roef inf. 1. pha/. 2. /.3. 

Frifc/i. inf. 1. p. 14. /.3. Wilk. pap. 20. /. 3. a. 7. 

Reaum. inf. 2. t. 1. f 11 -14. 

Habitat in Quercu, Tilia, Pomona? arboribus magis 
auflralibus, polyphaga. 

Larva pilofa, albo lincata: punclis antice cccru/cis. po- 
j/icc rubris. 

I i 2 Mas 3 o2 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsena. Bombyx. 

Mas Antamis inagnis pcclinatis ; Alis fufco-grifeis ; di- 
midio minor. 

Fcmina Antcnnis nigris ; Alis a/bidis : lituris aliquot 
nigris c u m pitnclo nigro intermcdio ad margincm cx- 
teriorem, margine poflico nigro-punclato. 

Chryfor-28. P. Bombyx elinguis, alis deflexis albidis, abdominis 
rhcea. apice barbato luteo. 

Raj. inf. 156. ;/. 1 : 15. Reaum. inf. 1. pkal. 2. t. 22. 

Merian. cur. \. p. 8. /. 20. Rcef. inf. 1. phal. 2. t. 22. 
Frifch. inf. 3. f. 28. /. 8. Wilk. pap. 28. /. 3. b. 3. 
Edw. av. \22. t. 122. 

Habitat i?i Pomonae arboribus, Quercu, Alno. 
Larva nodofa, pi/ofa, nigra, rubro lincata. 

Salicis. 29. P. Bombyx elinguis, alis deflexis albis, pedibus nigris 
albo-annulatis. 
Fn. fvec. 822. A/b. inf t. 84. /. a-d. 

It. fcan. 167. 307. Frifch. inf. 1. t. 4. 

Ga-d. inf. 1. /. 3. Rcauin. inf. 1. /. 34. /. 4-6. 

Lift. gced. f 87. DcGcerinf. 1. /. 1 1./ 13. 1 4. 

B/ank. inf. t. 8./ A-D. Raf. inf 1. phal. 2. t. 9. 
Merian. cur. 1. /. 30. Wilk. pap. 21. t. 3. a. 9. 

Habitat in Salicibus g/abris, Populo. 
Larva pi/ofa, dorfo longitudiualitcr a/bo macu/ato. 

Cratregi. 30. P. Bombyx elinguis, alis deflexis cinereis rotundatis: 
fafcia obfcuriore. ano barbato. 
Rcaum. inf. 1. /. 44. /. 10. 
Dc Gccr. inf. 1. /. 11./ 20, 21. 
Habitat in Crataigo. 

ftriata. 31. P. Bombyx fubelinguis ? alis deflexis luteis : fuperiori- 
bus flavis nigro-ftriatis; inferioribus fafcia nigra. 

Habitat iu Germania. Bcrgh Ifacfon. 

Facics Fh. Jacoba;ce; A/a f/ava: f/riis ramofis nigris : 
Infcriorcs pof/icc fafcia nigra /ata. Abdomcn lutcum 
quinqucfariam punclatuin. Antcnnw anguJHffimce. 

Populi. 32. P. Bombyx elinguis fufca antice pallida, alis immacu- 

latis fufcefcentibus : ftriga fesquialtera albida repanda. 

Rcef. iiif 2. phal. 2. t. 60. IVi/k. pap. 23. /. 3. a. 13. 

Habitat in Populo, Corylo, Malo, Pyro. 

Larva pilofa, fcgmcntis faigulis punclis duorum parium. 

33- P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 503 

Coryli. 33. P. Bombyx elinguis, alisantice grifeo nebulofis: poftice 
caerulefcentiglaucis, thorace variegato, antennisflavis. 

Aib. infi. t. 90. 

Roef. inf. 1. p/ta/. 2. t. 58. Wilk. pap. 31. /. 3. c. 5. 

Habitat in Corylo. 

Similis P. Furcellce imprimis t/iorace fafciato-maculato : 
al<z fiuperiores in medio ptiiiclitin annulare nigi um Zia- 
bent. Larva fiaficicttlaris pilofa rttbra fafciculis dorfa- 
libus 2 , cautlce 1 , lateralibus thoracis folitariis. 

curtula. 34. P. Bombyx elinguis, alis deflexis glaucis : ftriga alba 
apicibus macula teftacea. 
FrificJt. inf. 5. t. 6. 
Rcef. inf. app. t. 43. 

4. t. 11. /. 1-6. 
Habitat in Quercu, Populo, Salice. 
Thoracis tergiim macula oblonga fcrrugi/iea teclum. An 
u/iitts fpeciei fexus vel diverfcc. Larva tttrrita. 

' BOMBYCES clingues, alis dcprcffis, dorfo criflato. 

pudibun-35. P. Bombyx elinguis criftata, alis cinerafcentibus : fa- 
da. fciis tribus fufco-grifeis. 

Fn. fvec. 828. Alb. inf. t. 26. 

Gccd. inf. 3. /. 5. Reaum. inf. 1. /. 33. f. 4-12. 

Lifl. gced. t. 81. De Geer. inf. 1. /. 16. /. 11,12. 

Raj. inf. 185. //. 7. Rtef. inf. 1. phal. 2. t. 38. 

Merian. europ. I. /. 47. JUi/k. pap. 30. /. 3. c. 2. 
Habitat iu Arboribus Pomonae, Corylo, Quercu. 
Larva fafciculata , pilofa , fiava feginentis nigris : fafci- 
c/tlo caudtc longiori rubro ; dorfi 4 albcutibus. 

fafcelina.36. P. Bombyx elinguis criftata cinerea, alis fuperioribus 
antice fafcia atra medio macula alba trigona. 

Fn. fvcc. 829. Merian. eur. t. 8. 

Mouff. inf. 189. Alb. inf t. 26. 

Gced. inf. 1. /. 36. De Geer inf. 1. /. 15. / 15. 

Li/t. gtcd. f. 80. Reef. iufi 1. pha/. 2. /.37. 

Raj. infi. 186. //. 8. Wilk. pap. 30. t. 3. c. I. v 

Habitat z/z.Leontodo, Trifolio, Rubo, Populo. 

Larva fiaficiculata, pilofia: fiaficicu/is dorfia/ibtts 5 a/bis. 
capitis aniqtte fiufcis. 

antiqua. 37. P. Bombyx elinguis, alis planiufculis: fuperioribus lu- 
nula alba anguli poftici ; femina aptera. 

I i 4 Fn. 5o 4 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 

Fn. fvec. 827. A/b. inf. t. 89. 

Gced i?if. 2. t. 29. 30. Reaum. inf 1. /. 19. /. 12-17. 
Lifl. gced. f. 78. De Geerinf. 1. /. 17./. 13. 14. 

Swamm. quart. t. 10. Raf. inf. 1. phal. 2. /.39. 

bibl. t. 33. /.3,6. tf//. /.13. 

jfor/. ////". 173. 7/. 24. Wilk. pap. 30. t. 3. r. 3. 

Merian. eur. /.84. 
Habitat in Pruno, Tilia, Alno. 
Conf Alb. inf. t. 90. Rccf. inf. 1. p/ial. 2. t. 40. If llk. 

pap. 31. /. 3. r. 4. 77.V fpecie fatis diverfa. 
Larva fafciculata, pilofa: fafciculis dorfalibus 4 a/bis ; 

antenna/ibus caudalique obfcuris. 

caeruleo-38. P. Bombyx elinguis criflata, alis deflexis grifeis: ma- 
ccphala. cula albida duplicato didyma. 

Fn. fvcc. 836. A/b. inf. t. 13. / 17. 

Gaul. inf. 1. /.61. Frifch. inf. 10. /. 3. / 4. 

Lif/. ga>d. /47. Reaum. inf. 1. /. 18. / 6-9. 

Raj. inf. 163. ;/. 17. Rof inf. 1. p/ia/. 2. t. 16. 

Mer. eur. t. 9. Wilk. pap. 6. /. 1. a. 12. 

Habitat in Pomonae arboribus. florum peftis. 

Larva nuda, ccerulefcens, /utco-/incata, nigro-punclata. 

Ziczac. 39. P. Bombyx fubelinguis, alis deflexis dorfo dentatis a- 
picibusque macula grifea fubocellari. 
Gced. inf. 3. t. E. Rcaum. inf. 2. t. 22. f. 9-16. 

LiJI. ga>d. f. 21. De Gecr. inf. 1. /. 6. / 1-10. 

Mer. eur. t. 147. Raf. inf. 1. p/ia/. 2. t. 20. 

A/b. inf. t. ix. f. 20. Wilk. pap. 12. /. 1. d. 1. 

Frifch. inf. 3. t. 2. 

Habitat in Salice. 

Ala fuperiorcs margine dorfali dcnticulo pi/ofo. 

Larva nuda, dorfo gibberibus 2, cauda rufa. 

Coffus. 40. P. Bombyx elinguis. alis deflexis nebulofis. thorace 
fafcia poftica atra. 

Fn. fvec. 812. Alb. inf. t. 35. /. 56. 

Moujf. inf. 196. / 1. Frifch. inf. 7. /. 1. 

Gced. inf. 2. /.33. Reaum. inf. 1. /. 17./ 1-5. 

Lifl. ga>d. f 39. Lyonet. /cff. t. 1. /. 17-22. 

Pet. gaz. /. 51. / 9. Raf. inf. 1. phal. 2. t. 18. 

Raj. inf. 750. //. 2. lf'i/k. pap. 15. /. 2. a. 2. (') 
Mer. eur. 3. /. 36. 

Habitat in Ligno putrefcente. T 

(*) lege: 2. a. 1. Vide Emendanda pa : j. 824. INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Bombyx. 505 

Larva fubpilofa, rubra, dorfo fa//giti/ico, capite nigro. 

Romaais i/i hoc luxuria effe ccepit, prcegrandesque Ro- 
borum vermes delieatiore ftt/it in cibo , Coffos vocant, 
atque etiam farina faginati; hi quoque altiles jiu/it. 
P/i/i. XVII: 24. 

BOMBYCES fpirili/igitcs A/is patit/is. 

feneftra. 41. P. Bombyx fpirilinguis. alis patulis concoloribus : fu- 
perioribus flavis; inferioribus feneftratis. M. L. U. 
Habitat i/t Indiis. 

perfpicua.42. P. Bom/yx fpirilinguis, alispatulis: fuperioribus fafcia 
feneftrata brevi. M. L. U. 
Habitat i/i Indiis. 

odorata. 43. P. Bombyx fpirilinguis, alis patentibus crenatis nebu- 
lofis: fuperioribus ocello unico : inferioribus fefqui- 
altero. 

Sloa/i. ja/n. t. 236. /. 13, 14. 

Habitat in America. 

militaris. 44. P. Bombyx fpirilinguis lutea, alis patulis concoloribus 
apice maculisque violaceis : fuperioribus extus albo 
fubfafciatis. 

Rcef. i/if. 4. /. 6. /. 3. 

Habitat in Afia. 

BOMBYCES fpiri/i/igucs . dorfo lcevi, alis 

dcf/cxis. 

Purpura-45. P. Bombyx fpirilinguis, alis deflexis: fuperioribus fla- 
ta. vis fufco-punclatis ; inferioribus rubris nigro-ma- 

culatis. 
Rcef. inf. 1. phal. 2. t. 10. 
Habitat in Ribe. 
Larva hirfuta, grifea^ albo macu/ata. 

Aulica. 46. P. Bombyx fpirilinguis, alis deflexis: fuperioribus gri- 
feis flavo-pun6latis ; inferioribus fulvis nigro-macuA- 
latis. 
Habitat in Europa. 

lubrici- 47. P. Bombyx fpirilinguis, alis deflexis albidis pun6lis ni- 
peda. • gris, abdomineque quinquefariam nigro-pun£tato. 

I i 5 Fn. 5 o6 INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Bombyx. 

Fn. fvcc. 823. Frifcli. inf. 3. /.8. 

Gcvd. inf. 1. /. 23. 38. Rcaum. inf. 2. t. 1. f. 7-9. 
Lifl. gced. /.93. De Gccr inf. 1. /. 11. /. 7, 8. 

iPds/. *'«/■. 196. ;/. 155. Rcef. inf. 1. pha/. 2. t. 46. 
Merian. eur. 1. /.46./. 65. [f/7X'. /><7/>. 20. /.3. <7. 5. 
^/7. inf. 24. /. 36. 
[i Ga-d. inf. 1. /. . . ./?«/. inf. 2. pha/. 2. t. 47. 

jTr///'. /fl^. 20. /. 3. a. 6. 
Habitat in Ouercu, Atriplice. Urtica. 
Larva pi/ofa, fufca punclis cccru/cis, linca dorfali palli- 
da. Varietatcm [5 1/011 diftinclam cffe fpccicm docuit 
D. Dc Gccr. 

Sannio. 48. P. Bomby.x fpirilinguis, alis deflexis luteis margine 
fanguineo lunulaque fufca; inferioribus fubtus imma- 
culatis. 
Habitat in Europa. 

anafto- 49. P. Bombyx fpirilinguis, alis deflexis grifeo-cinerafcen- 
mofis. tibus: ftrigis tribus pallidis fubanaftomofantibus. 

Ga'd. inf 1. /. 33. Raf. inf. 1. p/ial. 2. t. 26. 

Lift. gccd. 25. t. 23. 

Habitat in Salice. 

Larva pi/ofa, fufca, dorfo a/bo puncla/o, tubcrc Jiumcri 
aniquc ; linca latcra/i flava rubro punclata. 

Grami- 50. P. Bombyx fpirilinguis , alis depreffis grifeis: linea 
nis. ramofa lunulaque glaucis. Fn. fvec. 826, 886. 

Acl. Stock. 1742. /. 40. /. 2. 
Habitat in Gramine, cxccpto Alopccuro. 
Larva dcvaj/at fcpius prata nof/ra &* omnc gramcn 
confumit. 

Luforia. 51. P. Bombyx fpirilinguis, alis incumbentibus: fuperio- 
ribus glaucis lunula thoraceque antice ferrugineis. 
Reaum. inf. 1. /. 14. /. 10. 
Habitat in Germania. Wilke. 

Statura d~ magnitudo Ph. cribraricr. Thorax cincra- 
fcens, autice verfus caput fcrrugiucus. Antenna; pa- 
rum peclinatm , corpore dimidio brcviorcs. Ala; in- 
cumbcntcs , g/auca ?, /cmcrc adfpcrfc lincolis transvcr- 
fis grifcis; in mcdio Macu/a transvcrfa ferruginea 
parva, S° an/c hanc punclum fcrrugincum. Inferio- 
res a/tc pal/idce. 

52. P. 1NSECTA LKPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 507 

cribraria. 52. P. Bombyx fpirilinguis, alis incumbentibus : fuperio- 
ribus albis, transverfe nigro punctatis. 
Habitat in terris meridionalibus. 

****** * BOMBYCES fpirilingues Dorfo criflato, Alis 
deflexis. 

Celfia. 53. P. Bombyx fpirilinguis criftata, alis incumbentibus fu- 
pra viridibus : fafcia grifea dentata. 
Fn. fvec. 816. /. 2. f. 816. 
Habitat in Humulo. 

Libatrix. 54. P. Bombyx fpirilinguis criftata, alis incumbentibus den- 
tato-erofis rufo-grifeis : punctis duobus albis. 
Fn. fvec. 833. Pet. gaz. t. 19. /. 4. 

Goed. inf. 1. /.67. Alb. i/if. t. 32. /. 50. 

Lifi. gasd. f. 30. 

Habitat in Glechomate. Rofa, Salice. 
Larva geometrica, nuda. viridis. 

Capuci- 55. P. Bombyx fpirilinguis criftata, alis deflexis denticu- 
na. latis ferrugineis: denticuloque dorfali reflexo fafcia- 

que ferruginea. 
Habitat i/i Europa. 

camelina.56. P. Bombyx fpirilinguis criftata. alis deflexis erofis 

brunneis: omnibus denticulo dorfali. 
Raf. i/tf. 1. phal. 2. t. 28. 
Habitat i/i Tilia, Malo. T. Bergman. 
Larva nuda . virefcens corniculis 2 purpureis caiuhe, 

punflumque purpureum ad fingula fligmata. 
Ph. fedens erigit a tergo crijlas 2 , quarum prior ex a- 

larum exteriorum , pofterior ex interiorum dentibus 

f. lobulis conniventibus. 

Oo. 57. P. Bombyx fpirilinguis criftata, alis depreffis cinera- 

fcentibus 00 notatis. 
Raf. inf. 1. /. 2. /. 63. WUk. pap. 6. /. 1. a. 11. 
Habitat i/i Quercu. 
Larva /uida . rubra , punclis lineisque albis : dorfali in- 

terrupta. 

helvola. 58. P. Bombyx fpirilinguis, alis rufis: fafciis fubfufce- 
fcentibus : poftica latiore, fubtus rufefcentibus. 
Habitat i/i Finlandia. Uddman. 
Tentacula faturatius rufa. Antenna angufiiffima. 508 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noftua. 

* 2 * NoCTtL-E elingues. 

Strix. 59. P. Noclua elinguis, alis patulis concoloribus albidis 
nigro reticulatis nebulofisque. M. L. U. 
Mer. furin. 20. t. 20. 
Habitat in America meridio/ia/i. 
Larva flubpi/ofa. //igra annulis /iiieaque /atera/i. 

Fagi. 60. P. Noclua elinguis, alis reverfis rufo-cinereis : fafciis 
linearibus duabus luteis flexuofis. 
Rab. acl. Stockh. 1749. p. 132. /. 4. /. 10-14. 
Uddm. diff. 61. Alb. i//f /.58. 

Raf. inf. app. t. 12. 
Habitat iu Corylo, Fago, Betula. 
Larva pedibtts 6 : anterioribus elongatis ; cauda refiexa 
corniculis 2 fetaceis. 

bucepha-61. P. Noclua fubelinguis, alis deflexis cinereis apice ma- 
la. cula fubocellari flava. 

Gad. inf. 1. /.34. Frifc/i. i/if. II. /.4. 

Lifl. gced. /.35. Dc Gecr i/if. 1. /. 13./. 14-19. 

Mer. curop. t. 142. Raf. inf. 1. p/tal. 2. t. 14. 

Alb. i/if. 23. /. 33. Wilk. pap. 21. /.3. a. 8. 

Habitat i/i Tilia, Alno, Quercu, Salice. 

Larva pilofa, nigra annulis lineisque luteis. 

Humuli. 62. P. Noclua elinguis fulva, antennis thorace brevioribus, 
maris alis niveis. 
Fn. fvec. 917. Raj. i/tfl 157. //. 3. 

De Geer. i/ifl 1. t. 7. /. 5, 6. 
Habitat //1 Lupuli radicibus. 7/. fcan. 49. 
Mas alis albis. Femina flavis fulvo-fliriatis. 

lupulina. 63. P. Noclua elinguis lutea, antennis thorace brevioribus, 

alis macula arcuque cinerafcente. 
De Geer infl. 1. /. 7. / 12? a/t flex/t tai/tum a/ia: (') 
Habitat iu Europa. 
Prcecedentis omnino flatitra . fled dimidio mi/ior , a/io- 

que co/ore. 

* * NOCTU^: flpiri/ingues, dorflo lavcs absque cr/fla. 

Lunus. 64. P. Noclua fpirilinguis l?evis, alis patulis caudatis fufco 
luteoque undatis, ocellis caudalibus fubternis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

65- P. 

(*) De Geer citatio: deleatur. Vide Emendanda pag. 824 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noftua. 509 

arepufcii-65. P. Nottua fpirilinguis laevis, alis patulis grifeis fafcia 
laris. maculaque albis ; inferioribus ocello fufco. M. L. U. 

Habitat in America. 

occidua. 66. P. Noclua fpirilinguis laevis, alis patulis nebulofis 
linea pallida, fuperioribus ocello lunato puncloque. 
M. L. U. 
Habitat in America. 

punctige-67. P. Noclua fpirilinguis laevis, alis depreffis: fuperiori- 
ra. bus puncto callofo apiceque ocellato ; inferioribus al- 

bis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Ahc fuperiorcs cincrafccntes arca lunata albida 6° piinclo 
callofo ad margincm intcriorcni. 

Dominu-68. P. Noclua fpirilinguis laevis, alis depreffis nigris: fu- 
la. perioribus cseruleo flavo alboque, inferioribus rubro 

maculatis. 
Mer. cur. 2. t. 38. Raf. inf. 3. /.47. 

Alb. inf t. 22. Wilk. pap. 19. /.3. «.3. 

Habitat in Cynogloffo, Fraxino, Salice. 
Larva pilofa, nigra, trifariam albo punclata. 
Abdomen Phalcciuc rubrum fafciis nigris. 

Matro- 69. P. Noclua fpirilinguis kevis, alis fuperioribus grifeis : 
nula. exterius flavo maculatis; inferioribus nigro macu- 

latis. f 
Raf. inf. 3. t. 39. /. 1, 2. 
Habitat in Germania. 

fuligino- 70. P. Noclua fpirilinguis laevis, alis deflexis fuliginofis 
fa. puncto nigro; inferioribus rubris nigro-maculatis. 

//. wgoth. 141. Raf. inf. 1. phal. 2. /.43. 

Uddm. diff. 76. Wilk. pap. 23. t. 3. a. 14. 

Habitat in Sinapi, Rapa, Rumice. 
Larva pilofa, ferruginca. 

Fulvia. 71. Y.Noclua fpirilinguis laevis, alis deflexis concoloribus 
fulvis margine nigris. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

Batis. 72. P. Noclua fpirilinguis lsevis, alis depreffis: fuperiori- 
bus fufcis, maculis fimul quinque albidis; inferioribus 
albis. 

Mcr. 5io INSECTA LEPIDOPTERA. Phakena. Noftua. 

Mer. eur. 3. t. 21. f. 1. Reaum. inf. 1. /. 7. /. 2. 
Hdbitat in Rubo. 

trapezi- 73. P. Noclua fpirilinguis laevis, alis depreffis pallidis fa- 
na. fcia latiffima faturatiore puncto nigro margineque pun- 

ctato. 
Mer. ettrop. t. 11. 
Habitat in Europa. 

Alarum fafcia trapeziformis eft cum pttnclo nigro in 
medio ; margo poflicus fupra punclorum nigrorum fcric 
notatus. 

lucernea. 74. Y.Noclua feticornis(')lrevis, alis cinereisimmaculatis: 
ftrigis tribus repandis albidis, collari bifido. 

Habitat in Europa. 

Ahv absquc macula. complanatoe, fcre cauoj; collarc crc- 
cluni cordis inftar bifidum. 

pellex. 75. Y.Nocliia feticornis(')laevis, alis fufcis lineis tribus ma- 
culaque transverfa: inferioribus difco albis. M. L.U. 
Habitat in Indiis. 

Abdou/cu album ano rubro. Aloz infcriorcs margine fu- 
fco : punclis tribus albis. 

glyphica. 76. Y.Noclua feticornis(')Lxvis, alis patulis fufcefcentibus 
maculis hieroglyphicis nigris; fubtus fafcia atra. 

Fn. fvec. 847. 

Hoffn.picl. 4. /. 11. /. 3. Rcaum. inf. 1. /. 49./ 14 r 

Habitat in Verbafco. 

Minima , P/i. graminis magnitudine , Gcometnc fimilis ; 
Aloz characlcribus anomalis fufcis , luteo marginatis 
cum punclo nigro. 

pallens. 77. P. Noclua feticornis (*) lsevis, alis deflexis pallidis im- 
maculatis: marginibus pofticis fubtus nigro punclatis. 
Habitat in Europa. 

ruffula. 78. P. Noclua feticornis (*) laevis, alis fulvis rubro-venofis ; 

inferioribus nigro-variegatis. 
Habitat iu Europa. 
SimiUima P. Bombyci Sannioni . ut facile tantuni fexu 

differre credatur. 

leporina. 79. F.Noclua feticornis ( ') laevis, alis deflexis albis : punclis 
nigris ramofis. 

Dc 

(*) lege: fpirilinguis. Vide Emendanda pag. 824. INSECTA LEPIDOPTERA. PhaUena. Noctua. 511 

Dc Geer. inf. 1. /. 12. /. 10, 11. 17. 

Habitat in Alno, Salice. 

Simiiis Fh. /ttbricipcda;, fcd alce paucioribus piinclis ad- 

fpcrfte & corpus album , ucc J/avum, nec Abdomcn 

nigro punclatiim. 

ornatrix. 80. P. Noclua feticornis( T ) laevis, alis depreffis rubris atro- 
punclatis : inferioribus albo nigroquc variis. M. L. U. 
Habitat in America. 

A/ce fupcriorcs fttpra flavefccntcs marginc mbro puiiclis 
nigris : fubtus rubnc ; infcriores macuiis nigris ; ma- 
gnitudo P. Argi. 

Jacobrea:. 8 1 . P. Noflua feticornis (') lasvis, alis fufcis: lineis pun- 
ftisque duobus : inferioribusque totis rubris. Faun. 
fvcc. 869. 
/?. a'l. 120. Raj. inf. 168. //. 26. 

Mo/tff. inf. 97. /. ai/tcp. Mcr. cur. 3. /. 28. 
Rob. ic. 1. /.20. A/b. inf. t. 34. / G. H. 

Gced. i//f. 1. /.9. Rcaum. inf. 1. /. 16. / 4-7. 

Lifi. gocd. t. 54. Raf. inf. 1. p/ial. 2. t. 49. 

B/ank. inf. t. 1. / G. K. Wilk. pap. 26. /.3. a. 1. 
Pet. gaz. t. 33. / 6. 
Habitat in Jacobasa Senecionis. 
Larva pilofa, a/bo l/tteoqtic annulata. 

helico- 82. P. Nocl/ta feticornis (') laevis, alis deflexis fufcis con- 
nia. coloribus: fuperioribus linea: inferioribus bafi albis. 

M. L. U. 

Habitat in Calidis rcgionibus. 

Abdomen fiav/tm trifariam fufco-niacitlatum. 

rubricol-83. P. Noclua feticornis (') laevis nigra, collari purpureo, 
lis. abdomine flavo. Fn. fvec. 881. 

Habitat in Europa. 

quadra. 84. P. AV?//yz feticornis (*) laevis, alisdepreffisluteis: fupe- 
rioribus punctis duobus atris. 
Raf. inf. 1. pha/. 2. t. 17. 
Wiik. pap. 24. /. 3. a. 17. 
Habitat in Pinu, Quercu. 

Larva pilofa dorfo punclis rubris maculaquc nigra : /a- 
teribus /incis nigris. Fha/cena in mu/tis accedit pha- 
/angi Tiiicaruiu. 

8 5 - P. 
(') lege : fpirilinguls. Vidc Emcndanda pag. 824. 5i INSKCTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noaua. compla- 85. P. Noclua feticornis lnsvis, alis dcpreffis : fupcriori- 
na. bus canefcentibus : exteriori margine inferioribusque 

totis flavis. Fn. fvec. 918. 
A/b. inf. t. 70. /. G. H. 
Habitat in Quercu. 

'-' * * NOCTILE fpirilingucs doifo criftato. 

Pacla. 86. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis cinera- 

fcentibus; inferioribus rubris fafciis duabus nigris. 

Merian. eur. 3. /. 38. /. 139. Raf. iufi 1. phal. 2. t. 15. Wilk. pap. 17. /. 2. b. 1. 

Uddm. diff. 73. /. 10. Alb. inf. 80. 

Reaum. inf. 1. /. 32./. 6, 7. 
(5. Wilk. pap. 33. /. 1. a. \. 
Habitat in Salice, Quercu. 
Larva fufca. fiibviUofa. fubtus fcrruginca. 
Varietas major in Europa auflraliore vix nifi fcxtup/a 
magnitudine diffcrt, nec Larva diffcntit. 

Pronuba. 87. P. Noclua fpirilinguis criftata. alis incumbentibus gri- 
feis; inferioribus luteis: fafcia atra fubmarginali. Mcr. cur. /.49. 
Alb. inf. t. 72. / C. D. 
Frifch. inf. 10. /. 15. / 4. 
Rcaum. inf 1. /. 41. / 4. 
1. t. 14. / 89. Fn. fvec. 870. 

Gced. inf. 1. /. 14. 

Lifl. ga'd. /41. 

Blank. inf. t. 6. / D. F. 

Raj. inf 237. //. 18. 

Wilk. pap. 1. /. 1. a. 1. 

Habitat in Cheirantho, Thlafpi, Senecione, Primula. 

Larva nuda, tcftacea, linca dorfali nigra interrupta. 

maura. 88. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis depreffis dentatis: 
fafciis duabus nigris; inferioribus nigris fafcia alba. 

Habitat in Mauritania. E. Brander. 

Ala poflice dentatce; fupcriorcs luridai, fafciatai. 

Ahc inferiorcs 6° fuperiores fubtus fafcia transvcrfa an- 
gujla pallida ; prcetcrea margo pojlicus fubtits fa- 
fcia albida. 

Fraxini. 89. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis cinereo 
nebulofis : inferioribus fupra nigris fafcia cserule- 
fcente. 

Mer. cur. t. 46. Wilk. pap. 45. /.. 1. a. 2. 

Habitat in Fraxino. 90. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Noaua. 513 

Chryfi- go. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis: fuperiori- 
tis. bus orichalceis fafcia grifea. Fn. fvcc. 875. 

Raj. inf. 182. Merian. cur. 1. /. 39. 

Alb. inf. t. 71. 

Habitat in Galeopfide, Mentha. 

Gamma. 91. P. Noclua fpirilinguis criftata, alisdeflexis: fuperiori- 
bus fufcis X aureo infcriptis. Fn. fvec. 873. 
Goed. inf. 2. t. 21. Alb. inf. t. 79. /. G. H. 

LiJI. gotd. f. 14. Frifch. inf. 5. t. 15. 

Blattk. iuf t. 8. /. N. P. Reaum. ittf. 2. t. 26, 27./ 5. 
Pct. gaz. t. 64./. 6. Raf. i/tf 1. phal 3. /. 5. 

Raj. ittf 163. //. 17. Wilk. pap. 34. t. 2. a. 1. 

Mcr. cttr. 82. f. 78. 

Habitat in Abrotano, Boragine, La6luca. 
Larva geometrica, 12-poda. viridis, fubpilofa, nec ideo 
ad Geotnctras atnatidanda. 

Interro- 92. P. Notlua fpirilinguis criftata, alis deflexis: fuperiori- 
gationis. bus cinereis figno ? albo infcriptis. 

Habitat in Europa. 

Jota. 93. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis: fuperiori- 
bus ferrugineo grifeis / refupinato aureo infcriptis. 

Habitat in Germania. P. Forsfkdl. 

Magnitudo trium prcecedcntiuin. Corpus grifcttin. Cri- 
Jla collaris fcmiorbicitlaris ; dorfalis thoracis bifida; 
fupra - abdominalis itifundibttliforinis. Alce fupcriorcs 
grifeo fufcoque varice; in tnedio vcrfus margincm tc- 
nuiorcin magis iutcce; in ccntro alce jota grcccitm 
f figuttm interrogationis aitrcitm. a prccccdcntis fpe- 
cici diverjlfjimum. 

Feftucae. 94. P.i\W?//tf fpirilinguiscriftata, alisdeflexis: fuperioribus 
flavo ferrugineoque variis : maculis tribus argenteis. 
Alb. inf. t. 84. /. G. H. Wilh.pap. 8. /. 1. a. 17. 
Pet. gaz. t. 7./. 7. ^/7. ^-/'//.1748. /. 0./3,4. 

Habitat in Feftuca fluitante. 
Larva nuda, viridis. 

meticu- 95. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis erofis pallidis : fu- 
lofa. perioribus bafi incarnata triangulo fufco. 

F11. fvcc. 815. 

Gced. inf 1. /. 56. Rcautit. inf 1. t. 8./ 25, 26. 

Lifl. ga'd. f. 44. 1. t. 14./ 12, 13. 

K k Mer. 5i4 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. No6lua. 

Mer. eur. t. 24. Dc Geer iuf. 1. /. 5. / 14. 

A/b. inf. t. 13. Wilk. pap. 3. t. 1. a. 3. 

Habitat iti Cheirantho, Mercuriali, Urtica. 
Larva nuda, viridis, lineis latcralibus albis. 

Pfi. 96. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis canis : fu- 

perioribus charafteribus ty nigris. Fn. fvcc. 879. 

Gced. inf. 1. t. 22. Frifch. inf. 2. t. 2. 

Lijt. ga>d. f. 92. Reaum. inf. 1. /. 42. /. 5, 6. 

Raj. inf. 350. Rcef. inf. 1. p/ial. 2. t. 7, 8. 

Mer. eur. 3. /.42. Wilk. pap. 28. /. 3. /'. 4. 

Alb. inf t. 86. 

Habitat in Alno, Corylo, Quercu, Malo. 

Larva pilofa, dorfo favo, latcribus nigris rubro-macu- 
/atis, thorace fupra cornu ereclo nigro. 

Chi. 97. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis canis: fu- 

perioribus y^ nigro notatis. 
A/b. inf t. 83. /. C. D. Rcef inf 1. phal. 2. t. 13. 
Habitat in Aquilegia, Delphinio, Soncho. 
Larva nuda, viridis, /ateribus lincis 2 flavis. 

Aceris. 98. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis canis : fu- 
perioribus lineolis undatis annuloque ovali nigris. 

Alb. inf. t. 83. Rcauni. inf. 1. /. 34./ 11. 

Frifch. inf 1. /. 5. Wilk. pap. 32. /. 3. c. 6. 

Habitat in Acere, /Efculo, Juglande. 

Larva hirfufa, fafcicu/is tccla flavis rubrisque, dorfo a/- 
, bo nigro macu/ato. 

aprilina. 99. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis : fuperiori- 
bus virentibus fafcia maculisque atris : poftice pun£tis 
trigonis. 
De Geer inf. 1. /. 5. /. 22, 23. 
Habitat in Europa. 

ludifica. 100. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis : fuperio- 
ribus virentibus, abdomineque flavo nigro punclatis. 

Habitat in Europa. 

Simil/ima Fh. apri/iuce. at divcrfa flavedine &>" thora- 
cc niacu/ato. 

occulta. 101. P. N~oclua fpirilinguis criftata. alis deflexis fufco ne- 
bulofis ftriga inferioribusquebrevioribus margine albis. 

Habi- INSECTA LEPIDOPTERA. Phalama. No6r.ua. 515 

Habitat in Europa. Tych. Holm. M. D. 

Fafcia linearis repanda a/ba, fupra fuperiores ubi infc- 

riores terminantur margine poflico utrinque albo : alcr 

inferiores multo breviores fu/it. 

confpicil-102. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis incumbenti planis: 
laris. pallide grifeis, oculorum operculis orbiculatis. 

Habitat in Europa. T. Bergman. 

AI02 inferiores fubtus a/bidoz, pone punclum fafcia obfolcta 
e punclis diflinclis, prozter illa quce alas terminant. 

umbrati-103. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis lanceolatis canis 
ca. ftriatis, thoracis valvulis lunatis. 

Reaum. inf. 1. t. 43./. 9, II. 
Roef. inf. 1. phal. 2. t. 25. 
Habitat iu Soncho. 
Larva nuda, nigricans, trifariam rubro-punclata. 

exfoleta. 104. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis lanceolatis convo- 

lutis exfoletis dorfo fufcefcentibus, collari compreffo. 

Frifch. inf. 5. /. 11. /. 1. Raf. inf. 1. phal. 2. t. 24. 

Wilk. pap. 8. t. \. a. 18. 

Habitat in Chenopodio Vulvaria, Atriplice, Pifo, Cam- 

panula. 
Larva nuda, viridis, punclata, linea laterali albida. 
Ph. color ligni putrefcentis admodum c.xfolcti. 

Verbafci.105. P. Noclud fpirilinguis criftata, alis deflexis obfoletis 
margine laterali fufcis. 
Raj. iuf. 169. n. 125. Reaum. i/if 1. /. 43. 

Merian. eur. 3. /. 29. Rof. inf. 1. pha/. 2. t. 23. 

Frifch. inf 6. t. 9. Wilk. pap. 7. /. 1. a. 15. 

Alb. inf. t. 13. 

Habitat i/i Verbafco, Scrophularia. 
Larva nuda, cinerea flavaque maculis nigris. 
Ph. ftmi/is Ph. exfo/etoz, fed dimidio brcvior. 

exclama- 106. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis incumbentibus fu- 
tionis. fcis lineola atra maculaque cordata, inferioribus albis. 

Habitat in Europa. 

Al^ fuperiores verfus bafin lineola atra /atiufcu/a bre- 
vi, qua/u fcquitur in mcdio inacu/a cordata fufca. 
apicc antcriora fpcclante. Thorax anticc lunu/a at/a 
bi/it/a. 

Kk 2 107. P. 516 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noftua. 

gothica. 107. P. NoSiua fpirilinguis criftata, alis deflexis: fuperio- 
ribus fufcefcentibus : arcu nigro lineaalbamarginato. 

HaMtat in Europa. 

A/cc in medio Arcu nigro extrorfum verfo, marginc un- 
dique a/bo, cum adjeclo Pundo nigro ad latus intcrius. 

fcabriu- 108. P. Noclua fpirilinguis criftata. alis deflexis fufcis: 
fcula. margine dorfali pofticoque pallidis. 

Habitat in Europa. 

Crifloz in dorfo ipftus abdominis 4 ponc thoracem gibbum. 

ftrigilis. 109. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis nebulofis: 

denticulis fetaceis intra fafciam albam terminalem. 
Habitat in Europa. 
Inter congeneres parva. A/oz grifeo-cinereoz tribus an- 

nit/is ovalibus nigris ; fafcia alba alas terminans latior. 

intra qttam area fufca inferit 5 vcl 6 ftrias nigras 

fere ad cjtts mcdi/tm. 

C ni- 110. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis depreffis cinereis 
grum. macula nigra extus obfoleta lineolaque apicis atra. 

Fn. fvec. 874. 

Habitat in Europa. 

Lineola uigra ante apicem ad marginem exteriorcm. 

Brafficre. 1 1 1 . P. Noclua fpirilinguis criftata, alis depreffis cinereo 
nebulofis: unco nigro fupra maculam priorem. 
Raf. inf. 1. phal. 2. t. 29. 
Habitat in Braffica. 
Larva fttfco-viridis punclis latcralibus rubris. 

Rumicis. 112. P. Nottua fpirilinguis criftata, alis deflexis cinereis 
bimaculatis: litura marginis tenuioris alba. 
Mcr. eur. t. 82. Rcef. inf. 1. pl/al. 2. t. 27. 

Alb. inf. t. 32. Wilk. pap. 26. t. 3. a. 1. 

Habitat in Rumice, Soncho. 
Larva pi/ofa, nigra, punclis r/ibris albisq/tc 11/ixtis. 

Oxyacan-113. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis bimacu- 
thae. latis margine tenuiore cnerulefcente. 7 

A/b. iuf t. 14. Wilk. pap. 12. t. 1. c. 1. 

Rcef. inf. 1. pl/a/. 2. t. 33. 

Habitat in Atriplice, Oxyacantha, Pruno fpinofa. 
Larva incrqua/is. a/bo nigroquc varia. cauda gibba. 

114. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalama. No&ua. }*/ oleracea. 1 14. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis: fuperio- 
ribus fufcefcentibus bimaculatis, ftriga marginis pofti- 
ca bidentata. 

Fn. fvec. 871. 

Mer. cur. 1. t. 43? Reaitm. inf. 2. t. 39./. 4*' 

Alb. inf. 27. /. 40? Rosf. inf. 1. phal. 2. t. 32. 

Habitat in Olerum radicibus, </ttas confumit. 

Larva livida, nuda, latere linea nigricantc. fnbtus fttb- 
incamata. 

Piil. 115. P. Nocltia fpirilinguis criftata, alis deflexis ferrugineo- 

cinereis bimaculatis: ftriga poftica pallida. 

Fn. fvcc. 878. 

Raf. iuf 1. phal. 2. t. 52. 

Wilk. pap. 4. t. 1. a. 7. 

Habitat in Pifo, Genifta, legumina confumcns; interdum 
in Cucumcrc .' Groffularia ? 

Larva nuda, ferruginca lineis 4 favis. 

Atripli- 116. P. A T oclua fpirilinguis criftata: alis deflexis nebulofis 
cis. litura fulva. f 

Roef. inf. 1. phal. 2. t. 31. 

Wilk. pap. 3. t. 1. a. 2. 

Habitat in Atriplice, Rumice. 

Larva lavis, ?iuda, rufefccns punclis albis. 

praecox. 117. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis cinereis 
bimaculatis poftice rufo-fubfafciatis. f 
Rcef. inf. 1. phal. 2. t. 51. 
Habitat in Soncho. 
Larva lcevis, nuda, ferruginca linea dorfali alba. 

triplafia. 118. P. Noclua fpirilinguis, alis deflexis: fuperioribus ar- 

cu duplici contrario maculisque tribus glaucis inter- 

mediis. 
Mcr. cur. t. 97. 
De Geer inf. 1. /. 6. /. 20, 21. 
Raf. inf. 1. phal 2. t. 34. 
Habitat in Soncho, Humulo. 

Larva nuda, viridis gibbcribus 2 dorfi 6° 1 ani fufcis. 
Crijla thoracis refcxa, alta , pallida. Alce fuperiores 

grifeo-cinereoz arctt fcrrttginco in ala antica &° po- 
ftica. Maculoz tres intcrjeclce glaucce, quarum duoz 

verfus margincm lateralcni. 

Kk 3 119. P. 5 i8 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. No&ua. 

pyrami- i ig. Y.Notlua fpirilinguis criftata, alis fufcis: fuperioribus 
dea. ftrigis tribus flavefcentibus repandis. f 

Merian. ettr. 2. p. 23. t. 9. Raf. inf. 1. phal. 2. t. 11. 

Rcaum. inf. 1. /. 15. f. 1-5. 

Habitat in Pruno, Juglande, Quercu. 

Larva poflice conico-gibba, nuda, viridis linea dorfali 

flava, latcrali alba. 
Abdomen Phaloznaz ad latcra pui/clis 3^4 albis nota- 
ti/r. ut in Ph. C nigro. 

flavicor- 120. Y.Nodua fpirilinguis criftata, alis fuperioribus cine- 
nis. reis: ftrigis tribus atris, antennis luteis. 

Habitat in Svecia. T. Bergman. 

leucome-i 2 1 . P. Noclua fpirilinguis criftata, alis nigricante nebulo- 
las. fis; inferioribus niveis poftice fafcia lata nigra. 

Habitat in Europa. 

Alce. inferiores a medio ad bajin laclctc a mcdio vcrfus 
apiccm nigra, fcd apice ipfo albicantcs. 

typica. 122. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis fufcefcen- 
tibus. macula reniformi, ftrigis pallidis reticulatis. 
Raf. inf 2. phal 2. t. 56. Mer. cur. t. 81? 

Habitat iu Salice. 
Larva viridis, nuda, grifea, lincis latcralilnis fiavis. 

lucipara. 123. P. Noclua fpirilinguis criftata : alis purpurafcentibus : 
fafcia nigra macula poftica flava. 
Habitat iu Europa. 

Delphi- 124. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis purpura- 
nii. fcentibus : fafciis duabus flavefcentibus ; inferioribus 

obfcuris. f 
Mer. cur. 1. t. 40. Raf. inf 1. phal. 2. t. 12. 

Wilk. pap. 3. /. 1. a. 4. 
Habitat in Delphinio. 
Larva nuda, ftavefcens, nigro-pitnclata. 

citrago. 125. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis luteis: 
fuperioribus fafciis tribus ferrugineis obliquis. 
Albin. inf t. 33. Wilk. iiif 5. /. 1. a. 8. 

Habitat in Pado, Salice. 
Larva nttda, fufca, lateribus flava. 

126. P. Superfedere coailus plurimas fpecies cineritiarum, nec non minutiffimarum, facie, 

ctiavi Auclorum picluris, uotas, fcd i/ii/ii aptis vcrbis non indigitandas. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noftua. 519 

Sccalis. 126. P. Noclua fpirilinguis criftata, alis deflexis : fupcrio- 
ribus grifeo-fufcis ftriatis : macula reniformi A latino. 
Roland. Ac7. Stockh. 1752. p. 62. 

Habitat i/itra culmos Secalis, confumta intra vaginam folii 
partc culmi, migrat in aliam p/antam, unde fpicat alba. 

3 ' GEOMETR.E peclinatat, a/is poflicis fubangulatis. 

Ia6tearia. 127. P. Gcomctra bipectinicornis , alis angulatis albis im- 
maculatis, antennis apice fetaceis. 
Fn. fvec. 865. 
Habitat in Europa. 

falcataria.128. P. Gcometra pectinicornis, alis falcatis glaucis : an- 
ticis undis fafciaque grifeis puncto fufco. 

Dc Geer inf. 1. /. 24. /. 7. 

Habitat in Betula alba, Alno. 

Mas punclo fermgineo in medio a/a; juxta fafciam, quo 
fcmina carct. Larva cfl coarclata uti Laccrtina- 
riaz. Bcrgman. 

Sambu- 1 29. P. Gcomctra pe6linicornis, alis caudato-angulatis flavc- 
caria. fcentibus lineis duabus; pofticis apicibus bipunctatis. 

Gau/. inf. 2. /.34. Alb. inf. /.94. 

Lif/. ga'd. f. 10. Raf. inf. 1. phal. 3. t. b. 

Pct. gaz. t. 51. /. 6. IVi/k. pap. 38. /. 1. b. 2. 

Raj. inf. 177. n. 9. 
Habitat in Sambuco. 
Larva gcometra, /cevis, pu/la. 

lacertina-130. P. Gcomctra pectinicornis, alis erofis lutefcentibus 
ria. poftice faturatioribus : lineis duabus pun6loque fufcis. 

A/b. inf. 65. Dc Gecr inf 1. t. 10. / 7.8. 

Kcaum. inf.2. t.22.f4 } 6. Wi/k. pap. 14. /. 1. e. 3. 
Habitat in Quercu. 

Larva cauda funp/ici, apoda, Vimilic afjinis^ /iuda. ru- 
bra, dorfo angulato. 

Alniaria. 131. P. Geometra peclinicornis, alis erofis flavis : ftrigis 
duabus fufcis. Fn. fvec. 834. 

K k 4 Dc Geometraram LarvcE pcdibus pecloralibrts 6, caudalibus 2, fubcaudalibus 2 plaur- 
qttc injlruuntur, hiuc incedunt fcrc uti Hirudincs ; e^ quicfcunt eretfia; harum 
peclinicorniuiu Larva itnprimis rcfcrunt ita ramulum ultimum cui ii/fidcnt, ut 
difficilc ab co diftinguantur . 520 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsena. Geometra. 

De Geer inf i. /. 10. /. 13, 14. 
Roef. inf 1. phal. 3. /. 1? 
Habitat in Alno. 

Syringa-132. P. Geometra pe6tinicornis, alis fuberofis : omnibus 
ria. grifeo-flavefcentibus, ftrigis repandis punclisque duo- 

bus fufcis. f 
Rcef. inf. 1. phal. 3. t. 10. 
Wilk. pap. 39. t. 1. b. 6. 
Habitat in Syringa, Jafmino. 

Larva glauco luteoque varia, dorfo aculeata, fpinaquc 
lutea curva. 

Prunaria. 133. P. Geomctra^zEtimcoxms, alisfubdentatisluteisfufco- 

pulverulentis : anticis lunula fufca. 
Wilk. pap. 40. /. 1,6, 8. (*) /.1,2. Uddm. diff. 69. 
Alb. inf 42. /. 69. 
Habitat in Pruno fpinofa. 
Larva geometra , ferruginca , dorfo antice pofliccque fpi- 

nis 2. 
Mas alis /uteis, Femina flavis. 

* GEOMETR/E peclinicornes^ Alis rotundatis. 

Piniaria. 134. P. Geomctra pectinicornis, alis omnibus fufcis: di- 
fco bimaculato-albo : fubtus nebulofo-fubfafciatis. 
Fn. fvec. 839. Uddm. diff. 64. 

Habitat in Pinu. 

Tiliaria. 135. P. Geometra pec~linicornis, alis lutefcentibus eriga- 
tis : fubtus nebulofo-fafciatis linea alba interrupta. 
Fn. fvec. 818. 

Reaum. inf 2. t. 28. /. 6. 

Habitat in Tilia. 

vulpina- 136. P. Gcomctra peclinicornis , alis anticis flavefcentibus 
ria. lunula ferruginea marginibusque rubris ; fubtus fufcis. 

Fn. fvcc. 837. 
Robert. ic. t. 30. /. 1. Raj. inf 228. ;/. 75. 

Habitat in Gramine. 

elingua- 137. P. Gcometra pe6linicornis, alis flavis: anticis fafcia 
ria. lata lutea: medio puncto nigro. 

Rafi 

Geometrarum pcclinicprninm fonincc plaucquc antouiisftmplicibusfetaceisfunt, prc 

indc fexits completus acquirendus. 
(*) lege: I. B. 8. Vide Emendanda pag. 824. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometra. 521 

Rcef. inf. 1. phal. 3. t. g. 

Habitat in Pyro. 

Larva geomctra, lcezris, ramiformis. Ph. Gcomctra elinguis. 

melana- 138. P. Geometra peclinicornis, alis nigro-punctatismacu- 
ria. latis : anticis albidis; poflerioribus luteis. 

Udd. dif. 65. 
Habitat in Europa. 

macula- 139. P. Geometra pectinicornis. alis omnibus nigro-macu- 
ria. latis flavis. 

Habitat in Germania. 

Pnvccdcnti jimillima . fed minor cV alis ctiam fupcrio- 
ribus flavis. Antennee in mea fetacece . fed fcmina. 

atomaria. 140. P. Geometra peftinicornis, alisomnibuslutefcentibus: 
fafciis atomisque fufcis. 
Faun. fvec. 840. 
Frifch. inf. 13. p. 12. t. 5. 
Alb. inf. 42. /. 6 g r 
Habitat in Tilia. 

pulvera- 141. P. Gcomctra pectinicornis , alis omnibus teftaceo- 
ria. pulverulentis : fafcia lata ferruginea. 

Habitat in Europa. 

fafciaria. 142. P. Gcomctra pectinicornis, alis omnibus cinereis: 
fafcia lata ferruginea. 
Habitat in Europa. 

Betularia. 143. P. Geometra pe&inicornis : alis omnibus albis fubfa- 
fciatis atomisque nigris, thorace fafcia atra. Faun. 
fvcc. 850. 
Pci. gaz. t. 7. /. 8. 
Acl. Stockh. 1755. p. 214. /. 6. /. 3. 
Alb- inf. t. qi, 92, 40, 41. Gadd fatag. 82. 

Wilk. pap. 38. t. 1. b. I. 
Habitat in Betula, Ulmo, Rofa. 
Larva gcometra pallida, poflicc maculis 2 atris. 

fcopula- 144. P. Gcomctra peclinicornis, alis canefcentibus ; fafciis 
ria. tribus obfurioribus; pofticis albidis. 

Habitat in Europa. 

Magnitudo c> fatitra antcccdcntis ; lunula nigra fub alis 
infcrioribus. 

Kk 5 145. P. 522 INSECTA LEPIDOPTERA. Phakena. Geometra. 

vvauaria. 145. P. Gcomctra peftinicornis. alis cinereis: anticis fa- 
fciis quatuor nigris abbreviatis insequalibus. Faun. 
fvcc. 845. 
Gazd. inf. 1. t. 35. Merian. cnr. 1. /. 25. /. 151. 

Lifl. gcvd. t. 12. Frifch. inf 3. /. 3. /. 1. 

Pet. muf 3. ;/. 4. Rcef. inf 1. phal. 3. /.4. 

Raj. inf 179. Wilk. pap. 24. (*) /. 2. a. 2. 

Alb. inf 47. /. 78. 
Habitat in Groffularia. Ribe rubro. 
Larva geomctra, viridis, fubpilofa. 

tentacu- 146. P. Geomctra pectinicornis , alis omnibus cinerafcen- 
laria. tibus ftrigis obfoletis, palpis longitudine antennarum. 

Fn. fvec. 841. Dc Gcer inf 1. /. 5. /. 1. 

Habitat in Europa. 

Palpi compreffo-ciliares uniarticulati longitudinc fere 
antcnnarum, porrecli apicibus divaricatis. 

purpura-147. P. Gcomctra pe6linicornis, alis luteis margine antica- 
ria. rumque fafciis duabus purpureis. 

Gocd. inf 2. t. 12. Uddm. diff. 69. 

Lifl. gced. 60. 

Habitat in Quercu, Pruno fpinofa. 

Minima, cum fcauenti, facilc intcr Gcomctras cfl. 

profapia- 148. P. Gcomctra peftinicornis , alis lutefcentibus : fafciis 
ria. utrinque duabus faturatioribus. 

Uddm. diff 66. 
Habitat in Europa. 

punclaria. 149. P. Gcomctra peclinicornis: alis cinereo-grifefcenti- 
bus : ftrigaferruginea ordineque transverfopunctorum 
atrorum. 

Uddm. diff. 67. 

Habitat in Finlandia. 

Ordo punclorum in mcdio , pone flrigatn, in utraquc 
pagina omnium a/arum, dijtincliffimus cjl. 

pufaria. 150. P. Geometra pectinicornis, alis omnibus niveis: ftri- 
gis tribus obfoletis. 
Habitat in Europa. 

papiliona-151. P. Gcomctra peclinicornis, alis omnibus viridibus e- 
ria. rectis: ftriga fesquialtera pallida repanda. 

Fn. fvec. ()22. Frijch. inf. 10. /. 17. 

Habi- 
(*) lege: 42. Vide Emendanda pag, 824. INSECTA LEITDOPTERA. Phalaena. Geometra. 523 

Habitat in Thymo? 

Co/if. Rcef. inf. 1. phal. 3. /. 12. Wilk. pap. 37. /. 1. 
a. 6. fed noflra ditplo major. 

tripun- 152. P. Gcomctra pectinicornis, alis fufcefcentibus : ante- 
ctaria. rioribus fafcia interrupta bafeosque ftria ; pofterioribus 

difco albis. 
Pct. gaz. t. 28. /. 8. Edw. av. 35. t. 35. 

Habitat in Afia. 

Alarnm fafcia c maculis 6 f. 7 coadunatis. Abdomcn 
trifariam nigro-punclatum, Ano flavo. 

tricincta-153. P. Geometra pe6tinicornis, alis flavefcentibus conco- 
ria. loribus: arcubus tribus fufcis. M. L. U. 

Habitat in America. 

Alarum arcus: I. a margine anteriore duclus ad auuiu: 
2. a margine antico ad marginem poflicum ; 3. apiccm 
al<z anterioris includit. 

Jatropha-154. P. Gconutra peftinicornis, alis nigris concoloribus: 
ria. anterioribusmaculisduabus; pofterioribusunicaflavis. 

M. L. U. 
Mcr. furin. 38. /. 38. /. 1. 
Habitat in Jatropha goffypifolia Amcriccs. 
Ala anteriorcs macula ovata transvcrfa 6° minore, quoz 
in altero fexu dec/t, ad bafin. 

* * * GeomeTI-LE fcticornes alis angulatis. 

viridata. 155. P. Gcometra feticornis, alis angulatis omnibus viri- 
dibus: ftriga pallida. 
Fn. fvcc. 857. 
Habitat in Ouercu. 

Similis Raf. 1 . phal. 3 . t. 13. fcd linca unica 6° mar- 
go concolor. 

putata. 156. P. Gco/uctra feticornis, alis angulatis: omnibus al- 
bidis : ftrigis duabus candidis repandis. 
Habitat iu Europa. 

notata. 157. P. Geomctra feticornis, alis angulatis pallidis: fafciis 
tribus fubfufcis: anticarum poftica nigricanti-com- 
maculata. 

Fn. fvec. 357. 

Habitat in Europa. 

Mar- 5 2 4 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometra. 

Margo poflicns omnium alarum flriga fufca tcrminatur. 
quaz evidentior ubi ala anterior cmarginata : in ala- 
rum anticarum medio f. in fafcia tertia funt qua- 
tuor punda cequaliter difpoflta inter fe , qutz flerco- 
ra mufcarum referunt. 

amata. 158. P. Geometra feticornis, alis fubangulatis : omnibus 
luteis : ftriga ferruginea repanda punctisque pulveru- 
lentis. 7 

Wilk. pap. 37. t. 1. a. 5. 

Reaum. inf. 2. t. 29. /. 1-4? 

Habitat in Quercu auflraliore. 

Larva geometra viridis cingitlis flavis, infcrne rubris. 

repanda- 159. P. Geometra feticornis, alis cinereis: omnibus fufco- 
ta. undatis; pofticis margine repando atro. 

Habitat in Europa. 

dubitata. 160. P. Geometra feticornis , alis anticis grifeo-glauce- 
fcentibus fafcia purpurafcente ; pofticis dentatis. 
Habitat in Europa. 
Statura Geomctroz. magnitudo Nocluoz, facies Tineoz. 

emargi- 161. P. Geometra feticornis, alis omnibus pallidis emar- 
nata. ginato-angulatis : ftrigis duabus grifeis. 

Habitat in Europa. 

Aloz flavefcenti-pallidoz lineis 2 grifcis remotiffimis ; 
pmicliini fufcum in difco ; omnes aice pojlice ferc 
emarginatce funt. 

' ' * * GEOMETR^; feticornes alis rotundatis. 

atrata. 162. P. Geometra feticornis atra, alis ereclis: anticis api- 
ce albis. 
Fn. fvec. 864. 
Pet. gaz. t. 69. /. 8. 
Habitat in Europae pafcuis. 

clathrata.163. P. Geometra feticornis, alis omnibus flavefcenti-al- 
bis : lineis nigris decuffatis. 
Habitat in Europa. 

undulata. 164. P. Geometra feticornis, alis omnibus fupra ftrigis 
confertiffimis transverfis undulatis fufcis. 
Uddm. diff. 71. 
Habitat in Salice caprea. 

165. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometra. 525 

flaveola- 165. P. Geometra feticornis, alis nigris concoloribus: di- 
ta. fco communi flavo crenato. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 
Corpus flavutn. 

aeftuata. 166. P. Geometra feticornis, alis fufcis concoloribus: ma- 
culis albis oblongis coadunatis. M. L. U. 
Habitat i/i Indiis. 

Ahc anteriores baji maeulis 2 , difco 6 coadunatis ; po- 
ftcriores maculis 7 linearibus coadunatis. 

Groffula-167. P. Geometra feticornis, alis albidis maculis rotunda- 
riata. tis nigris: anticis ftrigis luteis. Fn. fvcc. 849. 

Mduff. iiij. 96. //. 10. Mcrian. eitr. 1. /.29. 

Jonji. inf. 84. //. 10. /. 6. Alb. inf. t. 43. /.71. 
Ga'd. inf 1. /. 36. Frifc/i. inf. 3. /. 2. 

Lijl. gaui. f. 9. Rccf. i/if 1. phal. 3. t. 2. 

Blank. inf t. 7. /. E. H. Wilk. pap. 42. /. 2. a. 1. 
Raj. i/if. 178. //. 12. 

Habitat in Ribe, Groffularia, Amygdalo. 
Abdomen luteum nigro-maculatum. 
Larva geometra f/tbpi/ojd, ftpra fttfca, fnbttts flava. 

luteolata. 168. P. Geometra feticornis, alis flaviffimis: anterioribus 
maculis coftalibus tribus ferrugineis: media fubar- 
gentea. 

Wilk. pap. 39. t. 1. b. 4. Uddm. dijf.' 70. 

Habitat in Oxyacantha. 

Larva geometra nuda, Jttjca: Jpina dorfali rccla. 

Populata. 169. P. Geometra feticornis , alis flavo-pallidis: anticis 
fubfafciatis : apice fubtus fufco contaminatis. 
Habitat in Populo. 

A/ce printorcs fltpra obfolcte grifeo faflciahc : pojiice flttb- 
ttts flavejccntcs arctt fttjco cx pit/tclis ctt/n pu/iclo ni- 
gro centra/i. 

bilineata.170. P. Geometra feticorriis, alis omnibus luteis teftaceo 
undatis: fafcia repanda margine fufco alboque. 
Habitat in Svecia. 

Cheno- 171. P. Geometra feticornis, alis anticis teftaceis ; fafciis 
podiata. tribus grifeis punclo prominulo apicisque lineola fupra 

fufca. Fn. 526 INSECTA LEPIDOPTERA. Phakena. Geometra. 

Fn. fvec. 856. Alb. inf t. 47. /. 79. 

Habitat in Chenopodio. 

comitata. 172. P. Geometra feticornis, alis anticis flavefcentibus: 
fafciis tribus grifeis puncto apicisque lineola utrinque 
fufca. 
Habitat in Europa. 

dotata. 173. P. Geometra feticornis, alis flavefcentibus : anticis fub- 
fafciatis : apicis litura fubtus fufca. 
Habitat in Europa. 

plagiata. 174. P. Geometra feticornis, alis anticis canis: fafciis tri- 
bus trilineatis nigricantibus repandis. 
Habitat in Europa. 

miata. 175. P. Gcometra feticornis, alis virefcenti undulatis: fa- 
fciis duabus latioribus albis. 
Fn. fvcc. 863. 
Habitat in Europa. 

Prunata. 176. P. Gcometra feticornis, alis grifeis : anticis fafciis 
duabus pallidis repandis: poftica femiterminali. 
Faun. fvec. 866. 
Frifc/i. inf. 5. /. 14. 
Habitat in Pruno. 

averfata. 177. P. Geometra feticornis, alis pallidis : ftriga bafeos fa- 
fciaque media pun6loque fufcis. 
Uddm. diff. 72. 
Habitat in Finlandia. 
Pttnclitm in pagina inferiori magis fatttratitm. 

triftata. 178. P. Geometra feticornis, alis omnibus nigris albo fub- 
undatis: fafciis duabus albis undatis nigro-punclatis. 
Fn. fvec. 862. 
Habitat in Sylvis Europce. 

Alche- 179. P. Gcometra feticornis, alis canefcentibus: anticis 
millata. undatis: fafcia nivea cinereo undata, lineolaque intra 

apicem. 
De Geer inf 1. t. 22. f. 16. 
Habitat in Alchemilla. 

Fafcia 6? lineola repanda intra apicem alba fttnf, ftriga 
cinerea repandaque priori '; dimidio minor. 

180. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geomctra. 527 

haftata. 180. P. Geometra feticornis, alis omnibus nigris albo ma- 
culatis: fafciis duabus albis immaculatis haftato dcntatis. 
Habitat i/t Svecia. 

Majufcula inter proximas : alis concoloribus absquc pun- 
clo nigro fubtus. 

albicil- 181. P. Geometra feticornis, alis omnibus nigricantibus: 
lata. fafcia unica latiffima immaculata. 

Habitat in Svecia. 

maro-ina-182. P. Geometra feticornis, alis omnibus albis: margine 
ta. exteriore limbo fufco interrupto. 

Fn. fvec. 860. 
Habitat i/i Corylo. 
Quibusdam maculce 2/^3 in fingiihe ahc difco. 

ocellata. 183. P. Geometra feticornis , alis albidis : anticis fafciis 
duabus fufcefcentibus maculaque apicis ocellari di- 
dyma. 

Fi/. fvcc. 862. 

Habitat i/i Europa. 

Janata. 184. P. Gco/nctra feticornis, alis anterioribus fubtus ci- 
nereis : pofterioribus fupra fafcia punclisque tribus al- 
bis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Ahc Anteriores fupra cincrctc lineis 2 iransverfis fatnra- 
tioribus : fubtus fafcia alba. Polteriores fupra fafcia 
alba : fubtus lincis 2 faturatioribus 6° macula ad an- 
gulum ani. Si FJi. fubtus infpiciatur , /// cauda ftt 
capitis loco , refert eandem fupra 6° antice vifam : 
liinc hyjicron-protcron vcl Janus bifro/is audit. 

flucluata.185. P. Gcomctra feticornis, alis cinerafcentibus : anticis 
fafciis abbreviatis tribus fufcis. 
Fn. fvcc. 859. Mer. eur. t. 120. 

Ga-d. inf 1. t. K. Frifch. inf. 7. /. ig. 

Lift. gced. f. 13. 
Habitat in arboribus variis, Tropaeolo. 

Junipera-186. P. Geometra feticornis. aliscinerafcentibus: anteriori- 
ta. bus fafciis duabus grifeis lineolaque apicis fufca. 

Habitat in Juniperis. F>. C. Solander. 

Fafcia 528 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometra. 

Fafcia alarum pofierior verfus margincm intcriorcm fe- 
re interrupta ; anterior ad bafin , minor ; ad apicem 
alce fupra lineola nigricans longitudinalis. 

incanata. 187. P. Geometra feticornis, alis omnibus canis poftice 
ftriga alba repanda difco punclo margineque nigro- 
punctatis. 
Habitat in Europa. 

immuta- 188. P. Geomctra feticornis, alis albidis concoloribus : 
ta. ftriga cinerea pun6to margineque nigro punctatis. 

Habitat in Europa. 
AIce pone Jlrigam obfolete nebuiofce. 

immora-189. P. Geotnetra feticornis, alis omnibus lutefcentibus: 
ta. fafciis obfoletis albidis marginisque ftriga nigricante. 

Habitat in Europa. 

Alce concolores, absquc punflo. undiquc atomis fufcis ad- 
fperfa. 

remuta- 190. P. Gcomctra feticornis, alis flavefcentibus : ftrigistri- 
ta. bus fufcis.puncto margineque poftico nigro-punclato. 

Habitat in Europa. 

fuccentu-191. P. Geometra feticornis, alis omnibus canefcenti-ex- 
riata. albidis puncto nigro : limbo obfcuriore. 

Habitat in Europa. De Geer. 

TJwrax albus ad latcra teclus duabus valvulis, alarutn 
ntdimcntis , bafi alarum anteriorum incumbciitibiis. 
Abdomcn grifcum , fcd primum e>" ultimwn fegmen- 
tum album ; fligmata omnia nigra. Alce oblonga. 

ftrigilata. 192. P. Gcomctra feticornis, alis cinereis: poftice ftriga 
transverfa recla pallida. 
Habitat in Europa. 

didyma- 193. P. Geometra feticornis, alis albidis obfolete cinereo- 
ta. bifafciatis: pofteriori macula fufca biloba. 

Habitat in Europa. D. C. Solander. 

rectangu-194. P. Geometra feticornis, alis viridibus fufco-fubfa- 
lata. fciatis. 

Habitat in Europa. Claud. Aljlrbmer. 

AIa> fubtus fafcia reclangula c punclis nigricantibus. 

195. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometra. 529 

Hortula- 195. P. Geomctra feticornis, alis albis: fufco-fafciato 
ta. maculatis, thorace anoque flavis. Fn. fvec. 846. 

GauL inf. 2. t. 13. Alb. inf. t. 37. /. 60. 

Lijl. goed. t. 61. Rcaum. inf. 1. t. 49./. 17, 18. 

Pet. gaz. t. 32. /. 8. DeGccrinf. 1. /. 28./. 18. 19. 
Raj. inf 222. Ra-f. inf. 1. phal. 4. /. 14. 

Habitat in Urtica, hortis pomonce. 
Larva 16-poda. nuda. a/bida, dorfo fufco. 

Nym- 196. P. Geometra feticornis, alis cinereis: omnibus con- 
phajata. formiter albo maculatis reticulatis. 

Fn. fvec. 851. Raj. inf 2 2~ t . n. 87. 

Habitat in Nymphaea, Lemna. 

Potamo- 197. P. Geometra feticornis, alis cinereis albo maculatis: 
gata. anterioribus obfoletius reticulatis. 

Fn. fvcc. 853. Rcaum. inf 2. t. 32. / 11. 

Lmf. pruff. 178. 

Habitat in Potamogetone natante, fubiens metamorpho- 
Jin intra folii fegmentum folio adfcitum. 

Stratio- 198. P. Geomctra feticornis, alis pallidis fubfafciatis : an- 
tata. terioribus punctis tribus nigris. 

Fn. fvec. 854. 

De Geer inf 1. /. 37./ 16-18. 
Habitat in Stratiote Aloide fub aquis. 

Lemna- 199. P. Geomctra feticornis, alis albis: pofticis fafcia ter- 
ta. minali nigra: punctis quatuor albis. 

Fn. fvec. 852. Raj. inf. 205. ;/. 102. 

Habitat in Lemna, ex qua collecla nidum Jlruit. 

cingula- 200. P. Geometra feticornis. alis omnibus atris: ftriga 
ta. nivea. 

Fn. fvec. 906. 

Habitat in Europa. 

Statura cV 5 magnitudo Tinca. Antenim corpore breviores. 

brumata. 201. P. Geometra feticornis, alis grifeo-fufcis ftriga ni- 
gra poftice pallidioribus; femina aptera. 

Fn. fvcc. 921. Rcaum. inf 2. t. 30./ 8, 9. 

Raj. inf. 369. n.g.f. 181. //.4. DeGccrinf. 1. t.2\.f. 11,19. 

Habitat in Pomonse arboribus, quas mifcrc dcvaftaL oclo- 
bri ova poncns. Amcen. acad. 3. p. 349. 

Ll -i 53© INSECTA LEPIDOPTERA. Phalama. Tortrix. 

' 4 ' TORTRICES. 

prafina- 202. P. Tortrix alis fuperioribus viridibus: ftrigis duabus 
na. obliquis flavis. margine poftico antennis pedibus- 

que fulvis. 
Pet. gaz. t. 7. /. 11. De Geer inf. 1. /. 3. /. 1. 

Alb. inf. t. 31. Wilk. pap. 6. t. 1. a. 13. 

Reaum.inf 1. /. 39./ 13. 14. 
Habitat in Alno. Quercu. 
Larva nuda. luteo-virens punclis a/bis, ano fulvo. 

viridana. 203. P. Tortrix alis rhombeis. fuperioribus viridibus im- 

maculatis. 
Fn. fvec. 895. Rcef inf 1. phal. 4. /. 3. 

Frifch. inf 3. /. 8. Wilk. pap. 4. /. 1. a. 5. 

Rcaum. inf. 2. t. 18./. 6, 7. 
Habitat in Quercu, Salice hirfuta. 
Larva nuda . viridis punclis uigris , capite caudaquc 

luteis. 

literana. 204. P. Tortrix alis rhombeis : fuperioribus viridibus cha- 

racteribus atris. 
Habitat in Germania. 
Simillima prozcedenti, fed alis faturatius viridibus : cha- 

racleribus plurimis atris. 

hamana. 205. P. Tortrix alis fuperioribus flavis pun6to lituraque 
poftica hamata ferrugineis. 
Habitat in Europa. 

fufcana. 206. P. Tortrix alis omnibus fufcis. 
Habitat in Europa. 

oporana. 207. P. Tortrix alis fuperioribus ferrugineis grifeo ma- 
culatis reticulatisque. 
IVilk. pap. 17. /. 2. a. 4. 
Habitat in Malo. 

Rofana. 208. P. Tortrix alis fuperioribus teftaceo-reticulatis : fa- 
fcia grifea obliqua. 
Fn. fvec. 896. 

Merian. europ. \. p. 7. /. 19. 
Habitat in Rofa, Berberide. 

209. P. Tortricum Larva contorquent c^ filo connedlunt folia, qua: vorant <S° intra quoe fe 
recipiunt. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena- Tortrix. 531 

Xylofte- 209. P. Tortrix alis fuperioribus teftaceis: cruce commu- 
ana. ni ferruginea. 

Habitat in Xylofteo. 

Avella- 210. P. Tortrix alis fuperioribus teftaceis: fafciis ferru- 
na. gineis fefquitertiis. 

Fn. fvec. 882. 
Alb. inf 1. t. 95. /. g. //.- 
Habitat in Corylo. Pyro. 

Ameria- 211. P. Tortrix alis fuperioribus teftaceis : litura com- 
na. muni ferruginea. 

Reaum. inf. 2. t. 18. /. 6. 7. 
Habitat in Salice. 

Piceana. 212. P. Tortrix alis fuperioribus grifeo nigroque variis: 
dorfo ferrugineis. 
Habitat i/i Pini foliis, qiuv combinat. 
Larva nuda, viridis. 10- />oda. Rolander. 

miniftra-213. P. Tortrix alis fuperioribus teftaceis : margine po- 
na. ftico rufo. medio litura ferruginea: lineola alba. 

Habitat i// Europa. 

Lechea- 214. P. Tortrix alis fuperioribus luteis: charafteribus 
na. J L. thoraceque argenteis. 

Habitat in Pado. 

Brande- 215. P. Tortrix alis fuperioribus teftaceo-fufcis imma- 
riana. culatis. 

Habitat in Europa. 

Antccedentibus paulo major, alis obfcure cincrcis. 

Forsfka-216. P. Tortrix alis fuperioribus flavis luteo reticulatis : 
leana. medio litura fufcefcente. 

Habitat in Europa. 
Prcecedcntibus omnibus minor efl. 

Lceflingi-217. P. Tortrix alis fuperioribus flavis luteo reticulatis: 
ana. ftrigis tribus ferrugineo-argenteis. 

Habitat in Europa. 
Facics & 1 magnitudo antecedentis. 

Bergman-218. P. Tortrix alis fuperioribus luteis flavo punftatis : 
niana. fafciis quatuor argenteis : tertia bifida. 

L 1 2 Habi- 532 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalama. Tortrix. 

Habitat in Europa. 

Parva & prozcedenti fimillima. 

Holmia- 219. P. Tortrix alis fuperioribus luteo ferrugineis; macu- 
na. la marginali trigona argentea. 

Fn. fvec. 883. 

Habitat in Pomonse arboribus. 
Pracedentibus duabus paulo minor. 

Rolan- 220. P. Tortrix alis fuperioribus pallide teftaceis, ftrigis 
driana. ferrugineis inferne antrorfum verfis. 

Habitat in Europa. 

Solan- 221. P. Tortrix alis fuperioribus pallidis : macula com- 
driana. muni dorfali ferruginea. 

De Geer inf. 1. /. 28. /. 29, 30. 

Habitat in Betula. 

Haftiana. 22 2. P. Tortrix alis fuperioribus fufcis : fafcia antrorfum 

obliqua alba. 
Habitat in Salice. Reinh. Hafi. 
Fafcia non tangit marginem i/iteriorem alce e^ a fum- 

m defcendit antrorfum. 
Hafl (Rein/i.) fenno, nati/s ad Infeclorum HiJIoriam, at 

in flore oztatis periit cgregius difcipulus. 

Wahlbo-223. P. Tortrix alis fuperioribus cinereis : fafciis duabus 
miana. fufco-nebulofis litura poftica obfoleta, palpis obtufis. 

Habitat in Europa. 

Aloz cinerece. Fafcia anterior ciiiereo-fufca, pojfice Jub- 
triloba ; Fafcia media latior cinereo-fufca ; litura obli- 
qua objoleta ante apicem ; margo exterior alarum ex- 
trorfum marginatus ut iti prcecedentibus ; ccterum in 
variis f/milis P. tertianellce. 

Lediana. 224. P. Tortrix alis fufcis: fafciis duabus rubro-argen- 
teis : pofteriore pun6lo intrufo. 
Habitat in Ledo. T. Bcrgman. 

Heracli- 225. P. Tortrix elinguis recurvicornis, alis grifeis puncto 
ana. fufco. thorace flavo. Fn. fvec. 916. 

Reai/m. inf. 2. t. 16./. 1-4. Dc Geer inf 1. /. 29./. 6, 7. 
Habitat in umbellis plantarum /imbeUiferarum. impri- 
i/i is Heraclii, co/itortis dejlruclisque floribus caules ex 
alis foHorum penctrans. INSECTA LEPIDOITERA. Phalaena. Pyralis. 533 

* 5 ' PVRALES. 

Farinalis.226. P. Pyralis recurvicornis, alis politis fufcefcentibus : 
ftrigis repandis albidis area interjecla glauca. 
Habitat in Farina. 

glaucina-227. P. Pyralis recurvicornis. alis glabris glaucis: ftri- 
lis. gis duabus flavis arcuatis remotiffimis. 

Habitat in Europa. 

probofci-228. P. Pyra/is palpis porrectis approximatis thorace lon- 
dalis. gioribus, alis cinereo-grifeis : ftrigis ferrugineis. 

Habitat in Europa. 

roftralis. 229. P. Pyralis palpis porreftis thorace longioribus, alis 

fubgrifeis : pun6tis duobus muricatis ftriga interje6ta 

nigra. 
Raj. inf. 214. ;/. 9. Roef. inf. 1. fhal. 4. t. 6. 

Rcaum. inf. 1. /. 18. /. 16? 
Habitat i/i Carpino, Humulo. 
Ahc poflerius pallidiorcs; iu arca autcriorc linca nigra 

utraque cxtremitatc tcrminata punclo cmincnte. Pal- 

pi approximati. 

forficalis. 230. P. Pyra/is alis glabris pallidis: lineis ferrugineis re- 

trorfum obliquatis litura anterioris. 
Fn. fvcc. 880. Rcait/n. inf. 1. /. 16. /. 13. 14. 

Habitat in Braffica. 
Ahe poflicc ad anguhi/n obtufum difccdcntcs. ut in Jc- 

qucnti. 

verticalis.231. P. Pyralis alis glabris pallidis fubfafciatis : fubtus 
fufco undatis. 
Fn. fvcc. 855. 

Mer. cur. t. 88. /. infi/nr Rocf. inf I. phal. 4. /. 4. 
Rcaum. inf. 2. /. 19./. 1-5. Wilk. pap. 24. /. 3. a. 16. 
Habitat in Urtica Tortrix. 

pinguina-232. P. Pyralis elinguis recurvicornis. alis cineratis : co- 
lis. fta nigro fubfafciata. 

Fn. fvcc. 915. 

Roland. Atl. StockJi. 1755. p. 51. /. 2. 
Habitat in Pinguibus, Butyro aliisque frequens. intra 
domos 6° cu/inas. iarius in ventriculo humano. inter 
vcrmcs pefjiina. 

Ll 3 233. P. 534 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Pyralis. 

purpura-233. P. Pyralis alis fufco-purpurafcentibus : omnibus lu- 
lis. teo maculatis.. 

Habitat in Europa. 

* 6 * TlNE.E. 

fociella. 234. P. Tinea alis oblongis cinereis: antice albidis: po- 
ftice ftriga pallida. 
Fn. fvec. 905. 
Habitat in Europa. 

colonel- 235. P. Tinea alis oblongis cinereis : punclis duobus atris 
la. ante ftrigam curvam ferratam obfoletam. 

Fn. fvec. 912. 
Habitat in Europa. 
Falpi dtto, prominentes, dijfantes, ut in antecedenti. 

pufiella. 136. P. Tiuca alis fuperioribus albis : punctis lineaque 

communi longitudinali dentataatra; inferioribusnigris. 

Habitat in Germania. F. Forsfkal. 

Statura F. T. EvonymcIIcr. Ala fufcce : fcd fuperiores ftt- 

pra nivecc. fafcia longitudinali atra obtitfc dcntata. 

prater puncla varia. 

bella. 237. P. Tinca alisflavis: fuperioribus fafciis fex punfto- 

rum nigrorum. 
Pet. gaz. 6. t. 3./. 2. Raj. inf. 211* //. 1. 

Catesb. car. 2. p. 96. /. 96. 
Habitat in America feptentrionali. 
Alce fafciis ex pitnclis nigris in totident fcrics transvcr- 

fas digeflis. 
Variat pitnclis alantm ftipcriorum ftmplicifjitnis ct° ocel- 

latis. 

pulchel- 238. P. Tinca alis albis : fuperioribus nigro fanguineo- 
la. que punctatis; inferioribus apice nigris. 

Pet. gaz. t. 3. /. 3. 

Habitat in Europa aitjirali: in Mauritania. Brander. 
Similis Tinece Evonytnclhc fed duplo major, pulcher- 
ri/na. AI02 fupcriores Punclis rubris 6° nigris fparfts 
mixtis : margo fttpcriorum poflicus nigro punclatus. 

Evony- 239. P. Tinea alis fuperioribus albis: punctis 50 nigris; 
mella. inferioribus fufcis. 

Fn. fvcc. 891. Frifc/t. iuf 5. /. 16. 

Mer. INSECTA LEPIDOPTERA. PhalaSna. Tinea. 535 

Mer. inf. 2. t. 2. Kcaum. inf 2. t. 12. /. 12,13. 

Alb. inf. t. 60. /. A-C. Roef. inf. 1. phal. 4. /.8. 
Raj. inf 196. Wilk. pap. 4. t. 1. a. 6. 

Habitat in Evonymo! Pado, Sorbo &=c. 
Larva; vivunt in focictatc fub tcntoriis. 

Padella. 240. P. Tinea alis fuperioribus lividis : punftis 20 nigris; 
inferioribus fufcis. 
Frifc/i. inf 5. /. 16. Roef. inf 1. phal. 4. t. 7. 

Reaum. inf 2. t. 12. f. 5-9. IVilk. pap. 4. /. 1. a. 6. 
Habitat in Arboribus pomonse. 

SimiUima P. Evonymellce. , fed fupra iiiinus alba fereque 
plumbea punclis nigris paucioribus. Palpi magis pro- 
mincntcs ut fere bicornis. 
Larvae vivunt in focietate fub tentoriis, uti prozcedentis. 

irrorella. 241. P. Tinea alis luteis: fuperioribus pun£tis nigris tri- 
fariis. 
Fn. fvec. 920. 
Habitat in Europa. 

lutarella. 242. P. Tinea alis corporeque luteis immaculatis. 
Habitat in Europa. 

Magnitudo &> Jlatura P. T. Fadclla aut Phryganea, 
fcd magis angufia. 

mefo- 243. P. Tinea alis fupra albis, fubtus luteis, interne nigris. 
mella. Habitat in Gramine. 

pafcuella.244. P. Tinca alis fuperioribus pallidis linea maculaque 
rhombea albiffimis. 
Habitat in Pafcuis. 

pratella. 245. P. Tinca alis fuperioribus albidis : linea albiffima po- 
ftice ramofa: apice ftriis obliquis. 
Fn. fvec. 908. 
Habitat in Pafcuis. 

culmel- 246. P. Tinea alis fuperioribus albidis : ftriis longitudinali- 
la. bus albiffimis terminatis ordine punciorum nigrican- 

tium transverfo. 
Fn. fvec. 907. 

Reaum. inf 1. /. 17. /. 13, 14. 
Raj. inf. 229. n. 106. 
Habitat in Pafcuis. 

L 1 4 247. P. 536 INSECTA LEPIDOPTERA. Phakena. Tinea. 

nemo- 247. P. Tinea alis albidis incurvatis : fuperioribus puncto 
rella. nigro. 

Habitat in Xylofteo. Clerk. 

Simi/is tribus pracedentibus : punclum ad marginem aice 
intcriorem. 

fcenella. 248. P. Tinea alis fuperioribus fufcis: maculis albiffimis: 
anteriore falcata. pofteriore reniformi. 
Habitat in Europa. 

unguicel-24g. P. Tinea alis cinereis fubfafciatis apice recurvato- 
la. acuminatis. margine exteriore poftico transverfe albo- 

ftriatis. 
Fn. fvec. 890. 
Habitat in Europa. 

Salicella. 250. P. Tinea alis caerulefcenti-cinereis. latere dorfali al- 
bidis punftatis. 
Raf inf. 1. pha/. 4. /. g. Wi/k. pap. 5. t. \. a. 10. 

Habitat in Salice. Tortrix. 
Parva fnfca. punclis albis. ib-poda. 

Cynosba-251. P. Tinea alis grifeis apice albidis : puncto nigro. 
tella. Reaum. inf. 3. t. 2. f. b? 

De Geer. inf. 1. /. 34. /. 4. 5. 
Habitat in Rof?e gemmis. 

veftianel-252. P. Tinea aliscinereis: apicibusadfcendentibusplumo- 
la. fis. palpis recurvis. 

Habitat in Veftimentis. quoz dej/ruit. 

tapetzel-253. P. Tinea alis nigris poftice albidis, capite niveo. 
la. Fn. fvec. 892. 

Reaum. inf 3. /. 20. /. 2-4. 

Habitat in Tapetibus. Pellibus. intra cy/indros mcatus 
rodens. 

pellionel-254. P. Tinea alis canis medio punclo nigro . capite fub- 
la. grifeo. Fn. fvec. 8g4. 

Reaum. inf 3. /. 6. / 12-16. 

Habitat in Veftimentis pi/ofs. <]itas mifcrc devaf/at, in- 
tra cucu/lum /atitans. 

farcitrel- 2 5 5 . P. Tinca alis cinereis, thorace utrinque pun6to albo. 

la. Fn. fvec. 8g3- 

Reaum. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 537 

Reauni. inf 3. /. 6. f. 9, 10. 
Raf. i/if. 1. phal. 4. t. 17. 

Habitat in Veftimentis. qua dcjlruit. intra folliculiini 
occultata. 

minutel- 256. P. Tinca alis nigricantibus : macula transverfa fer- 
la. ruginea. 

//. Scanic. 21 6. 
Habitat in Domibus. 

Mello- 257. P. Tinca alis canis poftice purpurafcentibus ftriga 
nella. alba. fcutello nigro apice candido. 

Svam/n. bibl. 1. /. 26. f. 2. 
Raf. inf app. 2^2. t. 41. 
Reaiini. inf. 3. /. iq. f 7-9.' 
Habitat in Apum alvearibus. angiportns favos pcnctran- 

tes flrncns. 
Aliam ctia/n Spccic/n cjusdc/n nuincris habct illuflris 
Equcs Rcati/n. inf 3. /. 19. 

cuculla- 258. P. Tinca alis albido-cinereis: antice ftriga nigra re- 
tella. curvata. 

Rcef. inf. 1. phal. 4. t. 1 1. 

Habitat in Sorbo intra folliculum conicuin confeclu/n. 

granella. 259. P. Ti/ica alis albo nigroque reticulatis. capite albo. 
Leiav. cpifl. 1692. /nart. 7. 
Raf. inf 1. p/ial. 4. /. 12. 
Reait/n. i//f 3. t. 20. f. 14. 16. 
Bakcr. microfc. t. 13. /. 13. 
De Gecr Acl. Stockh. 1746. /. 48. 
Habitat in Frumentorum granariis fc/nina rodcns con- 
glo/nerans. hye/ne parietes adfcendens. 

Lappella.260. P. Tinca alis pallidis punclo nigro. apice adfcenden- 
tibus. 
Acl. Stockh. 1752. p. 66. 
Habitat in Ar6tii capitulis intra Sc/nina. 
Larva fexpeda titi Ti-oletellce. 

proletel- 261. P. Tinca alis albidis punclis duobus fufcis. lingua 
la. inflexa. f 

Vallifn. nat. 1. p. 372. /. 379. 

Reau/n. inf. 2. t. 25. 

Habitat in Braffica. Chelidonio ; an ctia/n in Quercu ? 

L 1 5 Parit 538 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 

Parit quotannis ad 200000 fobolcs: dum 12 progenies 
ponant 1 2 ova jingulcz. 

Arbutel-262. P. Tinea alis fanguineis: fafciis argenteis tenuiffimis. 
la. Habitat in Uva urfi. 

teffella. 263. P. Tinea alis nigris: fafciis duabus albis remotiffi- 
mis teffellatis. Fn. fvcc. 897. 
Habitat in Europa. 

vittella. 264. P. Tinea alis cinereis : vitta dorfali communi nigra, 
margine poftico atro-punclato. 
Habitat in Europa. 

Linea obfoletior nigra . iu meJio alba 6° brevis in ejus 
apicc. 

Xyloftel-265. P. Tinca alis cinereis: vitta dorfali communi alba 
la. dentata. 

Fn. fvcc. 909. 
Habitat in Lonicera. 

Simillima Rcef inf. 1. p/ial. 4. t. 10. in Braffica, La- 
cluca, fcd minor. 

trigonel-266. P. Tinea alis fucefcentibus : macula communi dor- 
la. fali duplici alba trigona. 

Fn. fvcc. 911. 
Habitat in Sylvis. 

rhomboi-267. P. Tinea alis fufcis : macula rhombea nigra. Fn. 
della. fvec. 910. 

Habitat in Europge fylvis. 

tertianel-268. P. Tinea alis cinereis: fafciis obfcurioribus fefqui- 
la. tertiis. 

Habitat in Europa. 

mercurel-269. P. Tinea alis albido cinereis fubfafciatis medio pun- 
la. 6I0 albo ^ cin6lo. 

Habitat in Europa. 

Pomo- 270. P. Tinea alis nebulofis poftice macula rubra aurea. 
nella. Frifch. inf. 7. /. 10. 

Roef. inf. 1. p/ial. 4. /. 13. 
Reaum. inf 2. /. 40. f. 9, 10. 
Wilk. pap. 5. /. 1. a. 9. 
Habitat intra Poma Pyri. 

271. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 539 

Strobi- 271. P. Tinca alis fufcis argenteo-undatis; inferioribus 
lella. fufcis margine albo. 

Hdbitat in Jlrobilis Abietis. 

Pinella. 272. P. Tinea alis flavis: maculis duabus argenteis: an- 
teriore oblonga, pofteriore ovata. 
Habitat i/i Pinetis. 

Turio- 273. P. Tinca alis grifeo albis nitidulis. thorace luteo. 
nella. Habitat intra Pini turiones. 

dodecel-274. V.Tinca alis grifeis pallido fafciatis : punctis trium 
la. parium fufcis. 

Dc Gccr inf. 1. t. 22. f. 22, 23. 
Habitat intra Pini turiones. 

Refinel- 275. P. Tinea alis fufcis: fafciis cinereo-argenteis. 
la. Frifc/i. inf. 10. /. 10. 

Dc Gccr inf 1. /. 33. f 12, 13. 
Rcef inf. 1. phal. 4. /. 16. 

Habitat intra Refinae glomerem exfudantem c vulnere ra- 
morum Pii/i. 

fufcella. 276. P. Tinca alis fufco cinereis : fuperioribus pun6lis duo- 

bus anoque fubtus macula nigris. 
Habitat in domibus. 
Litura ctia/n f/tfca vcrfi/s angulum pofticum cxtcriorem- 

qi/c ahc fi/pcrioris. 

Corticel- 277. P. Tinea alis grifeis margine aureo-punclatis pofti- 
la. ce trilunatis. 

Habitat intra Corticem Arboriin/ vircnti/in/ , imprimis 
pon/ifcrariiin. 

ftipella. 278. P. Tinca alis nigris: maculis tribus fulphureis. 

Habitat i>/ Europa. D. C. Solander. 

Alff f/tpcriorcs nigrce mac/ila fulphurea ad bafin : alia 
in n/cdio non tangens marginem exteriorem ; alia an- 
te apicen/ non tangcns marginem tcn/iiorcn/. 

gemmel-279. P. Tinea alis nigro albo argenteoque nebulofis, ca- 
la. pite albo. 

Habitat intra Quercus folia. fubcutanea. 

280. P. 54Q INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 

braclel- 280. P. Tinea alis nigris macula marginali anticeque lu- 
la. teo-aureis. 

Habitat in Europa. 

Alaritm bafls ad -J- totius flava : flrons flava ; antcnme 
brevcs. 

ramella. 281. P. Titiea alis cinereo-albidis : arcu fufco. 
Habitat intra Quercus ranws. 

porrectel-282. P. Tinca alis albicantibus. antennis porreclis appro- 
la. ximatis longitudine corporis, palpis recurvis. 

Dc Gccr inf. 1. /. 26. /. 15, 16. 
Habitat in Tetradynamiae plantis variis. 

Petive- 283. P. Tinea alis fubgrifeis litura dorfali flava, apiceque 
rella. punctis tribus nigris. 

Habitat in Svecia. 

Magnihtdo R fnbctttaiiearitm. Alce fttfco-grifccc; in 
medio lititra flava , qttcc unittir cnm ahv oppofihe ma- 
cula; margo exterior intra apicem ftriatus, 6° apcx 
pofticc pttnclis tribns nigris notatas. 

Svvam- 284. P. Tinea antennis longiffimis. alis flavefcentibus pal- 
merda- lidis immaculatis. 

mella. Habitat in Europa. 

Reaumu-285. P. Tinea antennis longiffimis, alis nigris extrorfum 
rella. deauratis. Fn. fvcc. 902. 

Habitat in Europa. 

De Gee- 286. P. Tinea antennis longiffimis, alis atris fafcia ar- 
rella. gentea. 

Dc Gecr infl 1. /. 32. /. 13. 

Uddm. diflf. 78. 

Habitat in Svecia, itnprimis ad acidulas fetrenflcs. 

Mouffe- 287. P. Tinca antennis corpore brevioribus albo annula- 
tella. tis, alis lividis : atomis oblongis fufcis. 

Habitat in Europa. 
Alo? valdc acuminatce. 

Lifterella.288. P. Tinca antennis longitudine fere corporis nigris 
albo fubannulatis, alis fufcis. 
Habitat in Europa. 

289. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 541 

Frifchel- 389. P. Tinea antennis longitudine corporis, alis fufco 
la. auratis, antennis concoloribus. 

Habitat in Europa. 

Albinel- 290. P. Tinca alis fufcis : linea 1 aurea antrorfum arcua- 
la. ta. Fn. fvec. 901. 

Habitat i/i Europa. 

Gcedar- 291. P. Tinea alis auratis: fafciis 2 argenteis: priore an- 
tella. trorfum, pofteriore retrorfum arcuata. 

Habitat in Alnetis. pedibus tantum quatuor infidens; 
poflicis duobus protenfis. T. Bergman. 

Meria- 292. P. Tinea alis nigris: fafciis 3 argenteis transverfe di- 
nella. varicatis. Fn. fvec. 900. 

Habitat i/i Europa. 

Wilkel- 293. P. Tinea alis nigris: fafciis 4 argenteis arcuatis : 
la. fecunda recta. 

Fn. fvec. 899. 
//. gotl. 260. 
Habitat in Europa. 

Lyonne-294. P. Tinea alis flavis : fafciis 4 argenteis: tertia fuper- 
tella. ne bifida. Fn. fvec. 904. 

Habitat in Europa. 

Bonne- 295. P. Tinea alis albis: lineis 2 argenteis; pofticisque 
tella. undatis. Fn. fvec. 903. 

Habitat in Europa. 

Schaefife-296. P. Tinea alis nigris difco flavis: ftriga lineisque 
rella. duabus longitudinalibus punctisque tribus argenteis. 

It. fcanic. 112. Phahena Fagi. 
Habitat in Fagi foliis fubcutanea. 

Rcefella. 297. P. Tinea alis nigro-auratis : punctis 9 argenteis 

convexis fubmarginalibus. 
F/ifch. inf. 3. p. 31. t. 4. 
De Geer inf 1. /. 30. /. 10-12. 
Habitat in Mali foliis fubcutanea . omnium pulcher- 

rima. 

298. P. 

Subcutaneae ka minutiffema, fpeciofiffinuB omnium, quce. intra folii fubjlantiam vi- 
vunf, rodunt,fapius 14-/01/«-; fedfunt etiamfubcutanea Mufca, Tenthredines, 
Curculiones, Chryfomela, DcrmeJliJcs dfc. 542 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 

Rajella. 298. P. Tinea alis auratis: punctis 7 argenteis : fecunda 
tertiaque connatis. 
Dc Geer inf. 1 . /. 31./. n. 12. 
Habitat in Alni foliis fubcutanea. 

Clerkel- 299. P. Tinea alis argenteis poftice fufco-auratis caudatis 
la. ocello terminali atro. 

Habitat in Svecia. C. Clcrk. 

Corpus minimum . totum argcntcum. Ahc fuperiores ad 
apiccm fufco-aurattz^ fubjlriattc. &= caudato? cum occl- 
to rotundo atro. Antcnna longitudine corporis. 

* 7 * ALUCITiE. 

monoda-300. P. Alucita alis patentibus linearibus indivifis. 
6tyla. Reaum. inf 1. /. 20./. 12-16. 
Habitat in Europa. 

didacly- 301. P. Alucita alis patentibus ramofis fufcis: ftrigis al- 
la. bis: anticis bipartitis, pofticis tripartitis. 

Raj. inf 205. ;/. 101. 
Reaum. inf 1. t. 20. /. 1-4. 
Habitat in Lonicera Xylofteo. 

trida£ty-302. P. Alucita alis patentibus fiffis pallidis: lineis albis. 
la. Habitat in Europa. 

tetrada- 303. P. Alucita alis patentibus fiffis flavefcentibus. 
6lyla. Habitat in Europa. 

pentada-304. P. Alucita alis patentibus fiffis quinquepartitis ni- 
6tyla. veis : digito quinto diftinfto. 

Rcaum. inf. 1. /. 20./. 1-4. 
Raf. inf. 1. phal. 4. /.5. 
Habitat in Svecia. 

hexada- 305. P. Alucita alis patentibus fiffis: fingulis fexpartitis. 
6tyla. Rcaum. inf 1. /. 19. /. 19-21. 

Frifch. inf 3. /. 7 ? 
Habitat in Europa. IV. NEU- INSECTA NEUROPTERA. Libellula. 543 

IV. NEUROPTERA. 

Alre IV nudce , venis reticulatce. 

Cauda fepius aliquo fexus adminiculo in- 

ftrucla. inermis. 

207. LIBELLULA. Os maxillofum : maxillis plu- 

ribus. 
Antennce thorace breviores. 
Alcc extenfse. 
Cauda particulis hamofo - fo- 

liaceis. 

Alis patentibus acquiefcentes. 

4-macu- 1. L. alis pofticis bafi omnibusque medio antico macula 
lata. nigricante. 

Fn. fvcc. 764. L. alis macula marginali duplici. 

Raj. inf. 49. n. 3. 

Reaum. inf 6. t. 35. f. 1. 2. 

Habitat in Europa. 

flaveola. 2. L. alis bafi luteis. Fn. fvcc. 765. 
Raj. inf 49. //.4. 
Roef inf. 2. aqv. 2. t. 5. f. 4. 
Habitat in Europa. 

Hcec inter minores : variat rarius a/is absque bafi Ii/tea ; 
fortc fexu. 

vulgata. 3. L. alis albis. corpore fufco: cauda fimplici. Faun. 
fvec. 766. 
Raj. inf 49. n. 6. 
Rcef inf. 2. aqu. 2. t. 8. 
Habitat in Europa. 

rubicun- 4. L. alis tantum pofticis bafi nigricantibus. 
da. R&f i' l f 2. aqv. 2. t. 7. f. 4. 

Raj. inf. 50. ?/. 8. 

Habi- 

Libellulre Accipitres gymnopterorum Larvis intra aquam currunt, Fcra crtidcles i>/- 
feclorum aquaticorum ; Illarum patentes Lepidoptera, ereclce Diptera impri- 
mis praedantur. 544 INSECTA NEUROPTERA. Libellula. Habitat in Europa. 

Sexus alter a tergo thoracis &-' abdominis maculis ru- 
bris : alter luteis. 

depreffa. 5. L. alis omnibus bafi nigricantibus. thorace lineis duabus 
flavis, abdomine depreffo-lanceolato lateribus flave- 
fcente. 
Raj. inf. 140. &> 49. n. 4. 5. Kcau/n. inf. 6. t. 35. /. 1. 
Raf. inf. 2. aqv. t. 6. /. 4. 
t. 7. / 3- 
Habitat in Europa. 
Hcec intcrditm abdominis tergo ccerulefcente occurrit. 

vulgatis-6. L. thorace ftrigis oclo flavicantibus. 
fima. Fn. fvec. 767. 

Swamm. quart. t. 8. / 6. Rcef. aquat. 2. t. 5. / 3. 

Habitat in Europa. 

cancella-7. L. alis bafi immaculatis. abdomine dorfo lateribusque 
ta. interrupte luteis. 

Habitat in Europa. 

aenea. 8. L. thorace aeneo-viridi. 

Fn.fvcc. 768, 769. L. thorace viridi nitido lineis flavis. 
Raj. inf 49. //. 5. 6° 140. 
Rcef inf 2. aqv. 2. t. 5. / 2. 
Habitat in Europa. 

grandis. 9. L. alis glaucefcentibus. thoracis lineis quatuor flavis. 
Fn. fvec. 770. 
Mouff. inf. 67. n. 2. 3. 
Raj. inf 49. n. 2. & 140. n. 2. 
Reaum. inf. 6. /. 38. / 3. 
Raf. inf 2. aqu. 2. t. 4. /. 14. 
Habitat in Europa. 

juncea. 10. L. alarum membranula accefforia nigricante. thorace 
lineis fex flavis, abdomine ad bafin attenuato. 
Habitat iii Europa. 

Alarum pofticarum membranula bafeos nigricans 111 hac 
fpecie, at in antecedenti alba. 

11. L. Libellula Mas, vifafocia, ut eam devirginet, cauda forcipe apprehendit femina col- 

lioii, quo vero illa, vinci nolens volensve, liberetur, cauda fua vulvifera rc- 
pcllit proci pcchis, ubi maris arma latcnt; fic anitis fcxibus obvolitat pro- 
pria lcge. INSECTA NEUROPTERA. Libellula. 545 

forcipa- 1 1 . L. thorace nigro characteribus variis fiavefcentibus. 
ta. Fn. fvec. 771 . 

Pet. muf. 84. n. 819. 
Reaum. inf. 4. /. 10. f. 4. 
6. /. 35. /. 5. 
Habitat in Europa. 

fafciata. 12. L. alis planis fufcis : fafcia alba lineari. 
Edw. aiv. 174. /. 174. 
Habitat in India. Dc Gccr. 

umbrata. 13. L. alis planis albis : fafcia fufca. 
Habitat in America. Rolander. 
Alarum fafcia in medio ; apices alarum obfcuriores. 

dimidia- 14. L. alis planis a bafi ad medium nigris. 
ta. Habitat in America. Rolander. 

Margo alarum etiam fufcus cft, cceterum hyalince. Cauda 
duobus parvis mucronibus. 

chinenfis.15. L. alis fuperioribus teftaceo-obfoletis ; fecundariis vi- 
ridibus apice fufcis. 
Edw. av. 112. /. 112. 
Habitat in China. 

america- 16. L. alis purpurafcentibus : fafcia alba, primoribus apice 
na. albis; pofticis linea bafeos alba. 

Edzc. av. 174. /. 174. 

Habitat in America. 

Corpus viride. Alce fufco -purpurafcentcs. 

Oculi diftantes remotique. 

Virgo. 17. L. alis erectis coloratis. 

a. Libellula corpore fericeo nitido, alis luteo-fufcis mar- 
gine immaculatis. Fn. fvec. 756. 
Rcef. aqu. 2. t. 9. /. 7. 
Raj. inf 50. ;/. 1 1 . 
(3. Libellula corpore fericeo nitido, alis viridi-ca^rule- 
fcentibus apice fufcis : margine immaculatis. Faun. 
fvec. 757. 
Raj. inf. 50. ;/. 10. 
Homberg. Acl. Parif. 3. p. 145. 
Reaum. inf. 6. /. 35. / 7. 

M m 8 Li- 546 INSECTA NEUROPTERA. Libellula. 

y. Libellula corpore viridi-caeruleo, alis fubfufcis: pun- 
6to marginali albo. Fn. fvec. 758. 
Rcef. aqu. 2. t. 9. /. 6. 
Raj. inf. 51. n. 12. 
0. Libellula corpore fericeo nitido, alis inaurato-fufcis : 
macula nigra. Fn. fvec. 759. 
Rcef aqu. 2. t. 9. /. 5. 
Raj. inf. 50. n. 9. 6° /. 140. n. 2. 
Habitat in Europae flitviis. 

Puella. 18. L. alis ere6tis hyalinis. 

a. Libellula corpore fericeo, alis punfto marginali fufco. 
Fn. fvec. 760. 
Raj. inf. 51. n. 15. 
Rcef. aqu. 2. t. 10, 11. omncs. 
Reaum. inf 6. /. 40. /. omnes. 
p. Libellula corpore incarnato, alis pun6lo marginali fu- 
fco. Fn. fvec. 761. 
Raj. inf 51. n. 16. & 52. n. 17. 
Reaum. inf. 6. /. 3. / 4. & t. 4. t. 11. /. 6. 
Roef inf aqu. 2. t. 10, 11. 
Y- Libellula corpore fericeo, alis pun6lo marginali nigro. 
Fn. fvec. 762. 
Raj. inf. 140. n. 1. 
8. Libellula corpore caeruleo cinereoque alterno, alis pun- 
6I0 marginali nigro. Fn. fvec. 763. 
Gced. inf 3. /. 29./ R. Merian. eur. 78. t. 156. 
Lifl. goed. 228. f 103. Raj. inf. 53. n. 18. 

Reaum. inf 6. /. 35./ 6. Frifch. infecl. 8. /. 11. 
Habitat ad prata patudofa, vittitans Mufcis. 
Varietates conjunxi, quas copula fcBpius junclas vidi. 

208. EPHEMERA. Os edentulum absque palpis. 

Al(£ ere6tae: pofticis minimis. 
Cauda fsepius fetofa. 

* Cauda trifeta. 

vulgata. 1. E. cauda rifeta, alis nebulofo-maculatis. Faun.fvec. 
750. 
Habitat in Europae aquis. 

* * Cau- 

Ephemerse LarvtB natant in Aquis ; volatiles farta breviffimo fruuntur gaudio,fub 
quo copulentur & pariant. INSECTA NEUROPTERA. Ephemera. 547 

* * Cauda bifeta. 

biocula- 2. E. cauda bifeta, alis albis reticulatis, abdomine dia- 
ta. phano. Fn. fivec. 751. 

Habitat in Europae aquofis. 

culicifor-3. E. caudabifeta, alis albis, corpore fufco. Fn.fvecj^. 
mis. Roef. infi 2. aqu. 2. t. 12. 

Habitat in Europae aquofis. 

horaria. 4. E. cauda bifeta, alis albis margine craffiore nigrican- 
tibus. Fn. fvec. 754. 
Swamm. quart. 87. Ephemera minima. 
Habitat in Europae aquis. 

* * * Cauda mutica. 

mutica. 5. E. cauda mutica, alis albis ftriatis. Fn. fvec. 752. 
Habitat in Europa. 

vefperti- 6. E. nigra, alis inferioribus albis. Fn.fvec. 755. It.cel. 21. 
na. Habitat in Europa. 

209. PHRYGANEA. Os edentulum: Palpis IV. 

Antenncz thorace longiores. 
Alce incumbentes: inferiori- 
bus plicatis. 

Phalae- 1. P. nigra, alis albidis: maculis nigris fparfis. 
noides. Uddm. difif. 53. /. 16. Phryganea nigra, alis albo-pal- 
lidis : maculis plurimis nigris. 
Habitat in Europa. 

ftriata. 2. P. nigra, alis teftaceis nervofo-ftriatis. Fn.fvec. 738. 
Aldr. infi 763. 

Reaum. infi. 3. /. 13. fi 8, 9? 
Habitat in Europa. 

grifea. 3. P. grifea, alis fuperioribus nebulofis: macula margi- 
nali nigra. Fn. fivec. 739. 
Reaum. infi. 3. /. 13. /. 8, 9, 11? 
Habitat in Europae aquofis. 

M m 2 4. P. 

Phrygane ce Larva latent fub aqua intra tubos cylindricos, mobiles, afe confeclos ; 
volatiles faclcT choreas vefpcrtinas in aere injiituunt. 548 INSECTA NEUROPTERA. Phryganea. 

grandis. 4. P. alis cinereo teftaceis : lineolis duabus longitudinali- 
bus nigris : pun6lo albo. Fn. fvec. 740. 
Rcamn. inf. 3. /. 14./. 4' 
Roef. aqu. 2. t. 17. 

Habitat in Europa, intra cylindrum ex ramentis longi- 
tuJinalibus ligneis. 

rhombi- 5. P. alis flavefcentibus deflexo-compreffis : macula rhom- 
ca. bea laterali alba. Fn. fvec. 741. 

Reaum. inf 3. t. 14. _/. 5. 
Ra ,r . inf. 2. aqu. 2. t. 16. 

Habitat in Europas aquofis. intra nidum cx ramcntis gra- 
niincis transvcrfis. 

bimacu- 6. P. alis fufcis : macula laterali duplici flava. Fn. fvcc. 
lata. 742. 

Habitat in Europae aquofs. 

flavilate- 7. P. alis reticulatis, cauda inermi, thoracis lateribus fla- 
ra. vis. Fn. fvec. 743. 

Habitat in Europa. 

bicauda- 8. P. alis venofo-reticulatis. cauda bifeta. Faun. fvec. 
ta. 744. 

Wagn. Iielv. 227, 228, 229. 
Rcaum. inf. 3. /. 13. /. 12. 
Habitat in Europse aquofis. 

nigra. 9. P. alis caeruleo-atris, antennis corpore duplo longiori- 
bus. Fn. fvec. 745. 
Raj. inf 275. 
Habitat in Europa. 

longicor-10. P. alis fuperioribus nebulofis, antennis corpore triplo 
nis. longioribus. Fn. fvec. 746. 

Habitat in Europa. 

filofa. 11. P. alis cylindrico incumbentibus flavefcentibus, an- 
tennis corpore triplo longioribus. 
Habitat in Svecia. 

waeneri. 1 2. P. cinerea, alis pofticis pallidioribus : margine interiore 
pilofo albido. //. wgotli. 44. 
Habitat in Europa, frequens ad Lacum Wcenerum Sveciee. 

13- P- INSECTA NEUROPTERA. Phryganea. 549 

albifrons.13. P. nigra. alis exterioribus maculis linearibus quatuor 
transverfis albis. 
Ilabitat in Svecia. T. Bergman. 

bilineata.14. P. nigricans. alis fuperioribus utroque margine lineo- 
lis duabus transverfis albidis. 
Habitat in Europa. 

nebulofa.15. P- n ig r a, alis incumbentibus fubcinereo-nebulofis, 
caudae fetis truncatis. Fn. fvec. 748. 
Habitat i/i Europa. 

fufca. 16. P. fufca immaculata. Fn. fvec. 749. 
Habitat in Europa. 

flava. 17. P.alisflavo-reticulatis.antennislongitudineabdominis. 
Habitat in Europa. 210. HEMEROBIUS. Os dentibus duobus. 

Alce deflexse, nec plicatse. 
Antennce thorace convexo lon- Perla. 1. H. viridis, alis hyalinis: vafis viridibus. Faitn. fvcc. 

73i- 
Moujf. inf. 937. Mufca chryfops. 
Gced. inf. 2. p. 40. /. 14. 
Alb. inf t. 64. 
Merian. eur. 3. p. 49. /. 8. 
Vallifn. nat. 1. p. 77. t. 2. 
Pet. inuf 4. ;/. 6. Perla merdam olens. 
Raj. inf. 274. Mufca quadripennis. corpore luteo 

viridi. 
Reaum. inf 3. /. 33. /. 2. 5. 6. Leo Aphidum. 
Rcef inf 3. p. 127. t. 21./. 4, 5- 
Habitat iu Europae plantis, viclitans Aphidibus. 

Chryfops.2. H. viridi nigroque varius, alis hyalinis reticulatis. Fn. 
fvec. -J2>2. 
Frifc/t. inf 4. p. 40. /. 23. 
Rcaum. inf 3. /. 3./. 14, 15, 16. 
Rcef ittf app. 1. p. 126. t. 21. f 3. 
Habi/at in Europa. 

M m 3 3. H. 350 INSECTA NEUROPTERA. Hemerobius. 

Phalae- 3. H. teftaceus, alis bafi mucronatis; margine dorfali po- 
noides. ftice excifis. 

Habitat in Europa. 

Formica-4. H. hirtus, alis nebulofis: vafis pilofis, antennis clavatis. 

leo. Fn.fvec.75T,. It. cel. 149, 206. Hemerobius formicaleo. 

Reaum. i/if. 4. t. 14. /. 18, 19. 6° /. H.f. 8. &* 6. t. 32, 

33, 34- 
Rcef. inf 3./. 101. /. 17, 18, 19, 20. 
Vallisn. oper. 1. p. 77. t. 2. 
Habitat in Europae arena, retrogradus in fovea excava- 

ta fornicis inftar^ Formicis imprimis viclitans. 

Formica-5. H. alis hyalinis immaculatis, antennis clavatis. 
lynx. Rcef inf 3. t. 21. f 2. 
Habitat in Africa. 

teftaceus.6. H. fufco-teftaceus, alis nigris corpore triplo longio- 

ribus. 
Habitat in America. Rolander. 
Corpus totum obfcure teflaceum. Caput atrum, glabcr- 

rintutn. Antennae teftaceai ex globis pilofis , vix 

thorace longiores. Abdomen breviffimum. Alae pla- 

ncc incumbentes una fupra alteram. 

margina-7. H. flavus, alis hyalinis margine fufcis corpore triplo 
lis. longioribus. 

Habitat in America. Rolander. 

Similis priori, excepto colore &* Antcnnis paulo longio- 
ribus. 

Humuli- 8. H. alis albis pun6lis fufcis, antennis albo-fufcoque 
nus. annulatis. Fn. fvcc. 734. 

Habitat in Europa. 

fexpun- 9. H. alis albis : maculis fufcis poftice punciis fex diftin- 
6tatus. 6tis, antennis fufcis. Fn. fvcc. 735. 

Habitat in Europa. 

flavicans. 10. H. niger, thorace abdomineque flavis. Fn. fvec. 736. 
Habitat in Europa. 

lutarius. 1 1 . H. niger, alis albidis ftriatis albo maculatis. Fn. fvec. 
737. (fub Fhryganea). 
Hoffn. picl. t. \2. Raf inf 2. aqu. 2. t. 13. 

Habi- INSECTA NEUROPTERA. Hemerobius. 551 

Habitat in Europae p/ateis, imprimis vere. 
Larva Rafe/ii accedcns Ephemeris fingulare infeclum 
reddit. 

fpeciofus.12. H. fufcus, alis grifeis nigro maculatis. 
Rcef inf. 3. /. 21. f. 1. 
Habitat in Africa cV 5 Euiopa auftrali. 

albus. 13. H. albus, oculis viridi-aeneis. 
Habitat in Europa. 

Simillimus H. PerlcB , fed totus albus , nc quidem vafis 
alarum obfcuris. 

cornutus.14. H. maxillis corniformibus porrectis thorace longiori- 
bus. 
Habitat in Penfylvania. De Geer. 

Altcr fexus cornibus tcretibus majoribus Icevibus , alter 
vero brevioribus cj° introrfum denticulatis. 

Pedicu- 15. H. virefcens, antennis longitudine corporis. 
larius. Habitat in Europa. 

Hic ita Termiti pulfatorio fimi/is, ut demtis alis vix 
differat facie ; an fexu ? 

211. PANORPA. Roftrum corneum, cylindricum : 

palpis. . . 
Antennce thorace loneiores. 
Cauda maris chelata. 

commu- 1. P. alis aequalibus nigro maculatis. 
nis. Fn. fvec. 729. Panorpa. 

Aldr. inf 386./. 8, 9. c^ 387./. 5, 6. Mufca fcorpiura. 

Frifch. inf 9. p. 29. t. 14. /. 1. Scorpio Mufca. 

Mouff. infi 62. f. 3. 4. 

Reaum. inf 4. /. 8. /. 9. 

Habitat in Europa. 

Mas cauda chelifera ; femina inermi. 

germani-2. P. alis aequalibus hyalinis apice fufcis. 
ca. Habitat in Germania. P. Forsfkal. 

Priori dimidio minor. Cauda magis pallida. Alce tan- 
tum apice fufcce 6° punclo ad marginem exteriorem. 

M m 4 3. P. 552 INSECTA NEUROPTERA. Panorpa. 

Coa. 3. P. alis pofticis linearibus longiffimis. 
Haffelqv. iter. 423. Ephemera coa. 
Acl. Stockh. 1747. p. 176. /. 6. /. 1. 
Habitat in Coa Metellina &> infulis Archipelagi. 

212. RAPHIDIA. Os dentibus duobus in Capite de- 

preffo corneo. 
Alce defiexse. 
Antennce longitudine Thoracis an- 

tici elongati cylindrici. 
Cauda feminae feta recurva laxa. 

ophiopfis.i. RAPHIDIA. Fn. fvcc. 730. 

Rcefel. inf. app. 1. p. 130. /. 21. /. 6. 7. 

Habitat in Europa. 

Pupa hujus currit matri fjnillima, licet aptera. V. HY- Defcriptiones infe&orum omifanus, cum indigenorumfiftatFauua Svecica, exoticorum 
tradat (M. L. U.) Mufeum Lovifa Ulrica Regina. INSECTA HYMENOPTERA. Cynips. 553 

V. HYMENOPTERA. 

Alae quatuor membranacece , plerisque. 
Aculeus caudcz, feci nullus in Maribus. 

213. CYNIPS. Os maxillis absque probofcide. 

Aadeus fpiralis, faepius reconditus. 

Rofae. 1 . C. nigra. abdomine ferrugineo poftice nigro. pedibus 

ferrugineis. 
Faun.fvec. 938. Tenthredo antennis 12-nodiis nigris, 

abdomine fubtus ferrugineo. pedibus flavis. alis im- 

maculatis. 
Blank. inf. t. 1 6. /. V-Z. 
Reaum. inf. 3. /. 46. /. 5-8. 6° /. 47. / 1-4. 
Habitat in Bedeguar Rofarum hispido. 

Hieracii. 2. C. Hieracii murorum. 

Fn. fvec. 950. //. fcan. 280. 

Barth. acl. 1671. t. 283. Valent. virid. t. 328. / 1. 
Chemn. brunsv. t. 7. Heuch. wittenb. 1. /. 1. 

Habitat in Hieracii murorum galla caulina hirta. 

Glecho- 3. C. Glechomae hederacese. 

mae. Fn. fvec. 949. //. wgoth. 107. 

Blank. inf. 186. JVe/fch. hecafl. t. 127. / 1. 

Pancow. herb. 709. Rcaum. inf 3. /. 42. / 1-5. 
Elshol. niarch. 

Habitat in Glechomae hederaceae gallis foliorum globofs 
fcabris. 

Ouercus 4. C. nigra, bafi antennarum pedibusque flavefcentibus. 
baccaru. Uddm. difjf. 81. /. 1. / 14. 

Habitat in Gallis foliornni Quercus pellucidis, fubglobo- 
Jis . paginoz inferiori infertis , magnitudine Pifi , exiens 
media aflate. 

Quercus 5. C. nigra, thorace lineato, pedibus grifeis. femoribus 
folii. fubtus nigris. 

Fn. fvec. 947. 
Rhed. inf. 157. Frifch. inf. 2. /. 3. /. 5. 

M m 5 Reaum. 

Cyniphis Larvce pleraque intra Gallas plantarum, quas caufantur , latcnt. 554 INSECTA HYMENOPTERA. Cynips. Rcaum. inf 3. /. 39. /. 14-17. Leuwcnh. nat. 21J. 

Blank. inf t. 16. /. A-H. 
Rcefi inf app. t. 52, 53. /. 10, 1 1. 

Habitat in Gallis foliorum Qucrcus globofis pagina infe- 
riore ; avellanoz magnitudine. Amcen. acad. 3. p. 324. 

Quercus 6. C. nigra, pedibus albidis, femoribus fufcis. 
petioli. Rcef inf app. /.35, 36. 

Habitat in Quercus petiolo f. ramulo. Galla cava utrin- 
que convexa. 

Quercus 7. C. grifea, alis cruce lineari. 
peduncu- Rcaum. inf. 3. /. 40. /. 1-6. 

li. Habitat in Quercus floribus mafculis , Gallis granulatis 

in catenas nodorum. Amcen. acad. 3. p. 324. 

Quercus 8. C. gemmae Quercus Roboris. 

gemmae. Fn. fvec. 948. Tenthredo gallse imbricatae. 

Reauin. inf 3. t. 43. / omnes. 

Habitat in Quercus gemma termina/i, in gallam imbri- 
catam tumefccnte. Fasri. vimina- 
lis. 9. C. Fagi fylvaticae. 

Fn. fvec. 946. Tenthredo gallae foliorum Fagi. 

Frifch. inf. 2. t. 5. 

Habitat in Fagi fylvaticse foliis. 

10. C. flava, thorace nigro. 
Rcef. inf 2. Vefp. t. 10. 

Habitat in Salicis viminalis foliis fub cojla. Salicis 11. C. atra, thoracis tergo virefcente. Fn. fvec. 941. 
ftrobili. Habitat in Salicis glabrse apicibus ramulorum firobilifor- 
mibus e foliolis. 

Ameri- 12. C. nigra, pedibus pallidis. 
nse. Habitat in Salicis pentandrae Gallis incequalibus. ramos 

terminantibus. Pfenes. Syco- 
mori. 13. C. Ficus Caricae. Haffelqv. iter. 424. //. 11 1, 112. 
Amcen. acad. 1. p. 41. 

Habitat in groffis Ficus Caricae orientalis. 

14. C. Ficus Sycomori. Haffelqv. iter. 426. n. 113. 
Habitat in .Fgypti Ficus Sycomori groffis. Haffelqv. Fufcus INSECTA HYMENOPTERA. Cynips. 555 

Fufcus aculco longitudinc corporis exfcrto , fed debiti, 
laxo , ut vix videatur Cynips cffc. Corpus lceve gla- 
brum nigrum ; thorax longitadine abdominis. Anten- 
iHC thoracc breviores, fubu/atce, bafi craffo-conicce. 214. TENTHREDO. Os maxillis absque probofcide. 

Alce planae tumidae. 
Aculeus laminis duabus ferra- 
tis vix prominentibus. 

* Antcnnis clavatis. 

femora- 1 . T. antennis clavatis luteis , corpore atro , femoribus 
ta. pofterioribus maximis. 

Habitat in Europa. 

lutea. 2. T. antennis clavatis luteis, abdominis fegmentis pleris- 
que fiavis. Fn. fvec. 923. 
Gced. inf 1. t. 64. Frifch. inf 4. t. 25. 

Lifl. gced. f. 77. a. Rcefi vefip. t. 13. 

Habitat in Salice, Alno, Betula. 

Ameri- 3. T. antennis clavatis, pedibus abdomineque fubtus ferru- 
nse. gineis, corpore cinereo. 

Rcef. infi 2. vefip. t. 1. 
Habitat in Salice. 

lucorum. 4. T. antennis clavatis nigris, corpore villofo atro. Faun. 
fivec. 927. 
Habitat in Betula Alno. 

fafciata. 5. T. antennis clavatis nigris, abdomine glabro atro, alis 
fuperioribus fafcia fufca. 
Habitat in Europa. 

america- 6. T. antennis fubclavatis, thorace luteo, abdomine cae- 
na. ruleo, alis nigris. 

Habitat in America. Rolander. 

Pedes lutei at Tibice pofticcc nigrcc. Bafis alarum cozru- 
lefcens. 

T^T. 

Tenthredinis Larvce plerceque folia plantarum exedunt, polypodtz, feu pedibus plus 
quam XVI communiter injlrucla,- 556 INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 

nitens. 7. T. antennis clavatis luteis, abdomine glabro caeru- 
lefcente. 
Habitat in Europa. 

Ln abdominis dorfio macula oblonga nigra per 4 fegmen- 
ta extenfa. 

* * Antennis peclinatis. 

Pini. 8. T. antennis pe6linatis lanceolatis, thorace fubvillofo. 
Uddm. diff. 90. /.13. 
Habitat in Pini foliis. 
Mas niger tibiis fenioribusquc fulvis. Femina duplo 

major grifica, antennis ferratis. 
Larva ccerulca extremitatibus fulvis. 

Juniperi. 9. T. antennis pectinatis obtufis, thorace glabro. 
Uddm. dififi. 91. /. 12. 
Habitat in Junipero. 
Maris tibice e^ fcmora fulva. Fcmina antcnnis fer- 

ratis. 
Larva viridis adfpcrfa pundis nigris. 

Antennis fubclavatis continuis, nec articulatis. 

uftulata. 10. T. antennis fubclavatis continuis, thorace cserulefcen- 
te, alis macula fufca. 
Habitat in Europa. 

ruftica. 1 1. T. antennis fubclavatis, abdomine nigro : cingulis qua- 
tuor flavis. 
Habitat in Europa. 

* * * Antennis f/iformibus, articulis 7 /. 8 cxcepta bafi. 

Scrophu-12. T. antennis feptemnodiis luteis, abdomine cingulis 
larise. quinque flavis : primo remotiore. Fn. fvcc. 935. 

Reaum. infi 5. /. 13. /. 12-23. 
Blacktc. hcrb. t. 87. /. 10. 
Habitat in Scrophularia varia. 

Maris fer.ora poflica linca fiava longitudinali fiubtus 
notata. 

pratenfis. 13. T. antennis feptemnodiis, corpore nigro, abdominis 
fegmentis quatuor ferrugineis. Fn. fivec. 928. 
Frifich. infi. 2. t. I. / 21-24. 
Habitat in Europa. 

14. T. INSFXTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 557 

Cerafi. 14. T. antennis feptemnodiis, corpore nigro, pedibus 
luteis. 
Rcau/n. inf. 5. t. 12. /. 1-5. 
Habitat in Cerafi fo/iis, quce involvit ut wutetur. 

Salicis. 15. T. antennis feptemnodiis, corpore flavo, vertice ca- 
pitis thoracisque nigro. Fn. fvec. 927. 
Rcaum. inf. 5. /. 11. /. 10. 
Habitat in Salicibus variis. 

mefome-16. T. antennis feptemnodiis, abdomine fubflavo: dorfo 
la. nigro arcubus flavefcentibus. Fn. fvcc. 936. 

Habitat in Europa. 

rufipes. 17. T. antennis feptemnodiis, corpore nigro. abdomine 
cingulis duobus luteis, pedibus rubris. 
Habitat i/i Europa. 

campe- 18. T. antennis feptemnodiis, corpore nigro, abdominis 
ftris. cingulo flavo inaequali, pedibusque flavis. 

Habitat in Europa. 

atra. 19. T. antennis feptemnodiis. corpore atro, pedibus rubris. 

Habitat in Europa. 

viridis. 20. T. antennis feptemnodiis. corpore viridi, abdomine 
fupra fufco. 
Habitat in Europa. 

Rofae. 21. T. antennis feptemnodiis, corpore flavo, cofta ala- 
rum fuperiorum longitudinali nigra. Fn. fvec. 929. 
Rcef. inf. 2. vefp. t. 2. Reaum. inf 5. t. 14. /. 10-12. 
Habitat in Rofa. 

cincta. 22. T. antennis feptemnodiis . corpore atro, abdomine 
cingulo albo. 
Habitat in Rofa. 

livida. 23. T. antennis feptemnodiis. corpore atro, abdomine fu- 
pra infraque livido. 
Habitat in Europa. 
Alter fexus antennis annulo albo e° p/tnclo albo utrmque 

a.l bafn abdominis ; alter vero hac albcdine carct. 

fepten- 24. T. antennis feptemnodiis, pedibus pofticis compreffis 
trionalis. dilatatis. 

Habi- 558 INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 

Habitat in Europa. T. Holm, M. D. Danus. 

Antennce nigrce. Caput nigrum. Thcrax niger. Abdo- 
men cylindricum, ferrugineum, bafl nigrum. Pedes 
ferruginei. Tibice poflicce bafi albce, verfus apicem 
duplici articulo compreffcz cV dilatatce in figuram fe- 
micordatam, fed verticalem. 

1 2-pun- 25. T. antennis feptemnodiis.corpore atro : pun£tis 1 2 albis. 
ciata. Habitat in Europa. 

Corpus totum nigrum. Macula alba utrinque ante alas 
in thorace. ScuteUum album. Tria fcgmenta abdomi- 
nis macula utrinquc alba. Ultimum fegmentum abdo- 
minis apice album. Femora fecundi paris macula al- 
ba. Tibice annulo flavo. Labia flava. ***** Antcnnis fetaceis articutis plurimis. erythro- 26. T. antennis fetaceis, corpore caeruleo, capite rubro. 
cephala. Uddm. diflf. 89. 

Habitat in Pino. 

Mas totus ater, ore tibiisque anticis luteis. 

Abietis. 27. T. antennis fetaceis, corpore nigro, abdominis qua- 
tuor fegmentis fulvis. 
Habitat in Pino. 

fylvatica.28. T. antennis fetaceis, corpore nigro, pedibus thoracis- 
que chara6leribus flavis. Fn. fvec. 931. 
Habitat in Europa. 

nemora- 29. T. antennis fetaceis, corpore atro, abdominis fegmen- 
lis. tis lateribus albis. 

Habitat in Europa. 

Cynos- 30. T. antennis fetaceis, corpore atro, pedibus ferrugi- 
bati. neis : pofticis albo nigroque annulatis. Fn.fvec.g3-j. 

Reaum. inf. 5. /. 15. /. 1-6. 
Habitat in Rofa. 

reticula- 3 1 . T. antennis fetaceis, alis pallido fufcoque variis, ve- 
ta. nis elevatis albis reticulatis. 

Habitat in Finlandia. T. Holm. 

Caput nigrum futuris albis. Collum flavefcens , ubi 
autem jungitur thoraci fupra transverfe truncatum. 
Abdomen fupra luteum, fed verfus caudam nigrum. 

Alce INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 559 

Alcz fufcce fafciis pallidis , vcnis albis . craffs . eleva- 
tis. notabiiiter admodum vcnofs. 

Betulne. 32. T. antennis fetaceis, corpore rubro, thorace ano ocu- 
lisque nigris. alis poftice fufcis. 
Habitat in Betulis. D. C. Solandcr. 
Magnitudo 6° flatura T. crytroccphalce. Antcnnce fetacea 
rubrce, apice fufca articulis 24. Caput rubrum fulcis 
2 longitudinalibus. Oculi nigri. Puncla 3 congloba- 
ta nigra verticis. Thorax niger, antice ruber. Ab- 
domen rubrum poflico fegmento nigro. Pcdes rubri. 
Alce glauca?. vcrfus apices ftifcce. 

faltuum. 33. T. antennis fetaceis. corpore nigro, abdomine luteo. 
Habitat in Svecia. 

Addenda? {La/~vas vidi. non cxclufi.) 

intercus. 34. T. nigra. pedibus flavis. 

Habitat in foliis Arctii, Atropse, fubcutaneus. 

Rumicis. 35. T. Rumicis Lapathi. 

Rcaum. inf. 5. t. 10. f. 13. 14. 
Habitat in Rumicibus Lapathis diclis. 

Ulmi. 36. T. Ulmi campeftris. 

Rcaum. inf. 5. t. 10. /. 16. 
Habitat- in Ulmi campeftris foliis. 

Alni. 37. T. Betulae Alni. 

Reaum. inf 5. /. 11. f. 1, 2. 
Habitat in Betu/ce Alni foliis. 

Pruni. 38. T. Pruni. 

Reaum. inf 5. /. 12. f. 16. 
Habitat in Pruno. 

Lonice- 39. T. Lonicerae. 

rse. Reaum. inf 5. /. 13. /. 8. 10. 

Habitat in Lonicera. 

Capreae. 40. T. Salicis. Fn. fvec. 933. 

Lift. gced. 125. / 49. Frifch. inf. 6. /. 4. 

Gced. ifif 1. t. 19. Reaum. inf 5. /. 11. /. 5, 6. 

Alb. inf 59. / g. h. 

Habitat in Salicibus. 

215. ICH- 560 INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 215. ICHNEUMON. Os maxillis absque probofcide. 
Ac?t/e?ts exfertus vagina cylin- 

drica bivalvi. 
Abdomen fsepius petiolatum. 
Alce lanceolatse planse, in o- 

mni fexu. * Abdomine feffrfi apice mucronato. 

gigas. 1 . I. abdomine mucronato ferrugineo : fegmentis 3.4.5.6 
nigris, thorace villofo. Fn. fvec. 925. 
Linn. acl. Stockh. 1739. /. 3. /. 7. 
Reaum. inf. 6. /. 31. /. 1, 2. 
De Geer. inf. 1. t. 36. /. I, 2, 
Rcef. inf. 2. vefp. t. 8. 9. 
Habitat in Svecia frequens. 

Mas abdomine mucronato ferrugineo: fegmentis 1,7,8 
fufcis. Thorace villofo ; Pedibus pofticis nigris; cor- 
porc fcxtuplo minore. 

Spe- 2. I. abdomine mucronato atro. thorace villofo litura an- 
6trum. te alas lutea. 

Fn. fvec. 926. 
Amcen. acad. 3. p. 325. 
De Geer inf. 1. /. 36. /. 6. 
Habitat in Lignis putridis anliquis Pini 6° Abietis. 

Juvencus. 3. I. abdomine mucronato atro-cserulefente, thorace uni- 

colore villofo. 
Fn. fvcc. 954. 
De Geer inf 1. /. 36. / 7. 
Habitat in Sylvis. 
Similis I. fpeclro , fed caret lititra ante alas lutca: 

aculeoque abdomine longe breviore inflruitur. 

Camelus. 4. I. abdomine mucronato atro lateribus albo maculato 
thorace lsevi. 
Uddm. diff 82. 
Habitat in Ligno putrido. 
Antennoz nigrce; praccdentium 1, 2, 3 flavce. 

* * Scu- Ichneumonis Larvce pUrumquc intra alia infccla, & imprimis intra Larvas Lcpi- 
doptcrortim aliorumquc vivunt, quas inttts confumunt. INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 561 

Scutello albido; Antennis fafcia albida annulatis. 

fugillato- 5 . I. fcutello flavicante. thorace immaculato, abdomine 
rius. atro: fegmentis tribus utrinque pun6lo albo. 

Habitat in Europa. 

Pcdcs nigri. Abdominis fegmenta tria prima tttrinque 
unico punclo albo. 

raptorius.6. I. fcutello flavicante, thorace immaculato, abdominis 
fegmento fecundo tertioque luteis. reliquis apice albis. 

Habitat in Europa. 

Thorax itnmaculatus vcl callo tantum ad bafcn alce. 
Femora pofteriora 4 nigra. 

farcito- 7. I. fcutello flavicante, thorace immaculato, abdominis 
rius. fegmento tertio pofterius fecundoque ferrugineis, fex- 

to flavo. 
Fn. fvec. 976. 
Habitat in Europa. 

extenfo- 8. I. fcutello flavicante, thorace immaculato. abdominis 
rius. fegmento fecundo tertioque ferrugineis, ultimis api- 

ce albidis. 
Fn. fvec. 980. 
Habital in Europa. 

culpato- 9. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdominis (eg- 
rius. mento fecundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris. 

Habitat in Europa. 

conftri- 10. I. fcutello flavicante, thorace bidentato fubmaculato. 
ctorius. abdominis fegmento fecundo ferrugineo. 

Habitat in Europa. 

faturato-n. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdominis 
rius. nigri fegmento ultimo albido. 

De Geer. inf. 1. /. 23. /. 16. 
Habitat in Europa. 

crifpato- 12. I. fcutello flavicante, thorace fubmaculato, abdomine 
rius. toto luteo-ferrugineo : apice fubfufcefcente. 

Habitat in Europa. 

Piforius. 13. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdomine 
toto luteo. 

N n Fn. 562 INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 

Fn. fvec. 966. 968. 

Habitat in Larva Phalaenae Piforum. 

* * * Scutello albido; Antennis nigris totis. 

luftato- 14. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdominis 
rius. fegmento fecundo tertioque luteis. 

Habitat in Europa. 

volutato-i 5. I. fcutello flavicante, thorace variegato. abdominis feg- 
rius. mentis omnibus dorfo flavis. 

Habitat in Europa. 
Pedes rufi. 

vaginato-16. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdominis 
rius. fegmentis margine flavis : primo quintoque unicolore. 

Habitat in Europa. 
Pedes rubri: pofiici nigro fafciati. 

perfvafo- 1 7. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdomine atro : 
rius. fegmentis omnibus utrinque pun6tis duobus albis. 

Fn. fvec. 964. 

Dc Geer inf 1. /. 36. /. 8. 
Habitat in Europa. 

Aculeus corporc longior. Pedes ferruginci. Abdomen fes- 
file: flatura I. manifeflatoris. 

defigna- 18. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdomine 
torius. atro : fegmentis primis quatuor utrinque punclo albo. 

Fn. fvec. 965. 
Habitat in Europa. 
Pedes poflici nigri. 

edi6lo- 19. I. fcutello flavicante. thorace maculato: pun6lis utrin- 
rius. que duobus abdomineque toto atro. 

Habitat in Europa. 

delirato- 20. I. fcutello flavicante, thorace maculato : pun6lis utrin- 
rius. que tribus abdomineque toto atro. 

Habitat in Europa. 

fofforius. 21. I. fcutello flavicante, thorace immaculato, abdomine 
toto atro. 
Habitat in Europa. 

Sexus diflinfltts fcepe colorc divcrfo gaudet, unde calamitas Spccicritm in hocgenere. INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 563 * * * * ScutcUo thoracc concolorc ; Antennis fafcia an- 
nulatis. 

ariolator. 22. I. thorace ferrugineo bifpinofo, alis fafciis binis fufcis, 
abdomine fafciis duabus albis. 

Habitat in America. Muf De Geer. 

Parvus. Linea alba inter utrumque oculum 6- Caput. 
Antcnnce nigrce annulo albo. Thorax a tcrgo poflice 
dentibus duobus. Alcz primores albcs macula fufca in 
medio c^ apice; fccundaria totce albce. 

comita- 23. I. ater totus, antennis fafcia alba. 
tor. Habitat in Europa. D. C. Solander. 

peregri- 24. I. niger, pedibus fubclavatis abdomineque ferrugineis: 
nator. fegmentis duobus ultimis nigris, ano albido. 

Habitat in Europa. 
Pcdiculo duplo major. 

incubitor.25. I. niger, abdomine ferrugineo ; apice nigro macula 
alba. alis hyalinis, antennis fafciatis. 
Habitat in Europa. 

reluaa- 26. I. niger, abdomine medio piceo, tibiis anticis clavatis. 
tor. Habitat in Europa. 

Aculcus longitudine fere corporis, ruber. 

* Scutello thoraci concolore ; Antennis nigris fetaccis. 

denigra- 27. I. corpore atro, alis nigris lunula hyalina, abdomine 
tor. teftaceo fubfeffili. 

Habitat in Europa. G. T. Holm. M. D. 

defertor. 28. I. corpore luteo; alis fufcis: fafciis duabus albis. 
Habitat in Europa. 

Sequentes alas hyalinas gerunt. 

corufca- 29. I. corpore artubusque atris, alis fufco hyalinis. 
tor. Habitat in Europa. 

manife- 30. I. corpore atro immaculato, abdomine feffili cylindri- 
ftator. co, pedibus rufis. 

Fn. fvec. 959. R a j. inf 256. n. 18. b. 

De Geer. inf 1. t. 36./. 9. Reaum. inf 6. /. 29./. 16. 

N n 2 Habi- 564 INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 

Habitat in locis g-lareofis ; Ln fafciculo foliorum Salicis 
foramen dentibus rodebat : antennis infertis recognofce- 
bat latentcm larvam. Rolander. 

Aculens corpore faipc duplo longior. 

compun- 31. I. corpore atro immaculato, abdomine fubpetiolato ob- 
6lor. longo. pedibus rufis, aculeo antennis breviore. 

Habitat in Europa. 

delufor. 32. I. corpore nigro ; abdomine ferrugineo bafi apiceque 
nigro. femorum pofticorum patellis folis nigris. 
Habitat in Europa. 

venator. 33. I. corpore atro immaculato, abdominis bafi fubtus in- 
carnata, pedibus rufis, aculeo retraftili. 
Habitat in Europa. 

extenfor. 34. I. corpore nigro immaculato, abdomine cylindrico. 
pedibus rufis. tentaculis fetaceis. 
Fn. fvec. 986. 
Habitat in Europa. 

exarator.35. I. corpore piceo immaculato, abdomine femoribusque 
clavatis, tentaculis fetaceis, alis macula nigra albaque. 

Habitat in Europa. 

Parvus anguflus longiufculis pedibus. aculeo corpore lon- 
giore. 

Turio- 36. I. niger, abdomine cylindrico, macula alarum fufca 
nellae. alba infeta. tibiis pofterioribus albo annulatis. 

Habitat in Larvis Phalaenae Turionellae. 
Antenna longitudine corporis; aculeus abdominc brevior: 
Pedes ferruginei ; quatuor pojieriorcs tibice fufcai an- 
nulo albo; fcd Mas hac nota dcflituitur. 

Strobilel-37. I. niger, aculeo corpore duplo longiore, pedibus palli- 
lae. dis ferrugineis: pofticis nigris. 

Fn. fvec. 971 ? 
Habitat in Larva Phalaenae ftrobilellae. 

Modera- 38. I. niger, abdomine petiolato compreffo, ore tentacu- 
tor. lato, pedibus pallidis, aculeo corpore fubbreviore. 

Habitat in Larva Ichneumonis ftrobilellae. qua confim- 
ta folliculum cranio fuperftiti incedifcat. Rolander. 

39- I- INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 565 

Refinel- 39. I. niger, pedibus flavis, abdomine fubcylindrico fes- 
lae. fili, antennis bafi luteis. 

Habitat in Phalaenae refinellae Larva. Rolander. 
Angufius. oblongus. immaculatus. Antennce corpore lon- 
giorcs ; bafis antennarum flava. 

praeroga-^o. I. niger. pedibus flavis, abdomine oblongo obtufo. 
tor. Habitat in Larva Phalaenae Salicis. 

Antcnncz vix corporis longitudine, nec bafi fiavce. 

manda- 41. I. niger, abdominis fegmento fecundo tertioque fer- 
tor. rugineis: apice fupra albo, antennis unicoloribus. 

Habitat in Europa. 

titillator. 42 . 1. niger, abdomine pedibusque quatuor anterioribus fer- 

rugineis. 
Habitat in Europa. 
Petiolus abdominis pedesque pofiici, exceptis plantis al- 

bis, nigri. 

enerva- 43. I. niger, abdominis tribus primis fegmentis rufis: api- 
tor. ce fupra albo. antennis albo fafciatis. 

Habitat in Europa. 

gravida- 44. I. niger, abdominis primo fegmento ferrugineo abdo- 
tor. men dimidium obtegente. 

Habitat in Europa. 

inculca- 45. I. niger, abdomine falcato toto ferrugineo. 
tor. Fn. fvec. 972. Reaum. inf. 6. t. 30. /. 9. 

Habitat in Europa. 

pugilla- 46. I. niger, abdomine falcato : fegmentis fecundo tertio 
tor. quartoque rufis. pedibus tenuibus ferrugineis. 

Fn. fvcc. 975. Raj. inf 255. n. 17. 

De Geer inf. 1. /. 6. /. 12. 
Habitat in Phalasnae Ziczac larva. 

rufpator. 47. I. niger, abdomine fubcylindrico, pedibus ferrugineis, 
femoribus clavatis: pofticis dentatis. 
Habitat in Europa. 

jaculator.48. I. niger, abdomine falcato : fegmento fecundo tertio 
quartoque rufis, tibiis pofticis clavatis. 
Fn. fvec. 985. Mouff. inf. t. 121. 

Nn 3 De 566 INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. Dc Geer. inf. i. /. 36./. 10. Reaum. inf. 4. /. 10. /. 14. 
Habitat in Apis truncorum, florifomniae, Sphegisque 
figuli larvis. Bcrgman. 

affecta- 49. I. niger. abdomine falcato : fegmento fecundo tertio 
tor. quartoque latere rufis. tibiis pofticis clavatis. 

Habitat in Europa. 

Similis antecedenti . at dimidio minor. aculco breviffimo. 
nec corpus czquante. 

Appendi-50. I. niger, abdomine breviffimo thoraci impofito, pedi- 
gafter. bus pofticis longiffimis. 

Reaum. inf. 6. /. 31./. 13. 

Brown. jam. 439. t. 44. /. 6. 

Habitat in America. /// Hifpania. Z. Hallman. 

Corpus nigrum. Ala parvce. hyalinoz. Thorax punclis 
fparfis excavatis, poflice obtufifftmus . retufus. Ab- 
domett nitidum , compreffum. lenticulare , minimum, 
magnituditie feminis lini, dorfo thoracis affixum pe- 
tiolo. Antennoz filiformcs, longifftmce. ■ ■ ■ * * * Antennis luteis fetaceis. luteus. 51. I. luteus. thorace ftriato. abdomine falcato. 
Fn. fvec. 967. Gced. inf. 2. t. 37. 

Raj. inf 253. n. 6. Lifl. gced. t. 20. f C. 

Habitat in Europa frequens ad plateas. 

ramidu- 52. I. luteus, abdomine falcato : apice nigro. 
lus. Fn. fvec. 969. 

Raj. inf. 253. n. 7. 
Habitat in Europa. 

glauco- 53. I. luteus, pe6lore nigro, abdomine falcato: ano nigro. 
pterus. Fn. fvec. 973. 

Habitat in Europa. 

circum- 54. I. niger, abdomine falcato: antice luteo, pedibus po- 
flexus. fticis nigro geniculatis. Fn. fvec. 974. 

Habitat in Europa. 

cin6lus. 55. I. ater, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis fa- 
fciis duabus nigris. 
Fn. fvec. 984. 
Habitat in Europa. 

^. £fc. ^fc. 3£ 3|£ ^fc 4j. INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 567 

Mimttl Antennis Jiliformibus. Abdomine 
ovato fefijHi. 

Mufca- 56. I. auratus, pedibus flavis faltatoriis. 
rum. De Geer inf 1. t. 32. /. 19, 20. 

Habitat in Larvis Mufcarum aphidivorarum. 

Bedegua-57. I. auratus, thorace viridi, abdomine aureo. Faun. 
ris. fvee. 939. 

Rcefi infi app. t. 53. / F. H 
Blank. infi. 188. n. 12. 
Habitat in Gallis Rofse, Quercus. 
Aculeus longitudine corporis. 

Juniperi. 58. I. auratus viridis. antennis nigris . punclo alarum 
rubro. 
Fn. fivec. 987. 
Habitat in Tipulse juniperi Larva. 

Pupa- 59. I. auratus caeruleus, abdomine viridi nitido, pedibus 
rum. pallidis. 

Dc Gecr infi 1. /. 30. /. 18. 
Rcefi infi 2. vefip. t. 3. 
Habitat in Pupis Papilionum. 

Larva- 60. I. auratus viridis, abdomine nigro : macula dorfali pur- 
rum. purafcente, pedibus flavis, antennis feptemnodiis. 

Dc Gcer Acl. Upfial. mff. 

Habitat in Larvis Phalaenarum variarum. 

Cyniphi-61. I. auratus viridis abdomine fufco : bafi cingulo palli- 
dis. do, pedibus flavefcentibus. Fn. fivec. 942. 

Habitat in Larvis cyniphidis gallarum Salicis pentandra: 

intus concameratannn . 
Antennis reliquisque parum diffcrt a prozcedenti. 

Cocco- 62. I. nigro-aeneus, abdomine cserulefcente, pedibus li- 
rum. vidis. 

De Geer infi. 1 . t. 35. / 1 7. 
Habitat in Coccis. 

Secalis. 63. I. niger, capite rufo, oculis viridibus. 
Habitat in Larvis fipicarum Secalis. 

N n 4 64. I. 568 INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 

Subcuta-64. I. niger, alis hirfutis : macula lunari nigra, antennis 
neus. fubfiliformibus. 

De Geer inf 1 . /. 30. /.21. 
Habitat in Larvis fubcutaneis. 

Aphi- 65. 1. niger, abdomine bafi pedibusque anticis genubusque 
dum. pofticis flavis. Fn. fvec. 953. 

It. gotl. 307. 

Frifch. inf 11. /. 19. 

Habitat in Aphidibus. 

Ovulo- 66. I. niger, pedibus rufis, antennis filiformibus longis. 
rum. De Geer inf. 1. /. 35. /. 11, 12, 13. 

Habitat in ovis Lepidoptcrorum. 

globatus. 67. I. niger, pedibus ferrugineis. 
Fn. fvec. 951. 
Merian. eur. t. 22. 
Frifch. inf 6. /. 10. 
Raj. inf. 255. //. 13. 
Reaum. i/if 2. t. 35. /. 5, 6. 
Derham theol. 1. 8. c. 6. //. 21. 

Habitat in Culmis intra Folliculum commnncm. bombyci- 
nunij fubrotundum. albitm. 

glomera-68. I. niger, pedibus flavis. 
tus. Fn. fvec. 952. 

Gced. inf 1. p. 59. //. 11. 

Rcaum. inf. 2. /. 33. /. 2, 7, 8. 

Mer. europ. t. 48. 

De Geer inf. 1. /. 16. / 6. 

Raj. inf 260. 254. //. 12. 

Raf. inf 2. vefp. t. 3. 

Habitat in Larvis Papilionum : excuntes proprios fol- 
liculos flavos nefiunt , intra quos exchifce pupa obfcr- 
vant Papilionis pupam , nitper cxuta /arva, in quam 
ova immittunt. 

pe6lini- 69. I. ater, antennis ramofis. 
cornis. De Geer inf 1. /. 16. / 6. 

De Geer Ad. Stockh. 1740. p. 464. /. 1. 4-6. 

Habitat in Larvis fubcutaneis Ouercus. 216. SPHEX. INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 569 

216. SPHEX. Os maxillis absque probofcide. 

AIcb plano-incumbentes (nec plicatse), 

in omni fexu. 
Aculeus punct.orius reconditus. 

* Abdominc pctiolato : petiolo elongato. 

argilla- 1. S. ferruginea, abdominis petiolo uniarticulato curvato, 
cea. antennis clavatis, maxillis porreftis. 

Habitat Surinami intra globos argillaceos larva. Ro- 

lander. 
Maxilloz prominent edentulce, rqflrum bivalvc ambicntes. 

fabulofa. 2. S. nigrahirta, abdominis petiolo biarticulato : fegmen- 
to fecundo tertioque ferrugineis. 

Frifch. infi 2. t. 1. /. 6. 7. 

Habitat in terra fiabulofa Europae, ubi Canis inftar pedi- 
bus anterioribus cuniculum fiodit larvamque Phalce?iaz 
vel Araneam femimortuam in eo fepelit, cui ovulu?n con- 
credit; quo fac~lo o?-ificiu?n te?~ra claudit. 

Aloz abdomine di??iidio breviores. Roflrum retraclile bi- 
valve linguam conti?iens. 

afiatica. 3. S. ferruginea, thorace variegato, abdominis petiolo 
macula utrinque ad bafin flava, thorace variegato. 
M. L. U. 
Habitat i?i Indiis. 

aegyptia. 4. S. nigra, petiolo abdominis pedumque articulis dimi- 
diatis flavis. 
Habitat in yEgypto. Haffclqvijl. 

fervens. 5. S. nigra, abdomine petiolato ferrugineo, alis caerule- 
fcentibus. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

inda. 6. S. atra, abdomine petiolato, alis nigro-caerulefcentibus 
margine tenuiore hyalino. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 
Facie cum antecede?iti convenit. 

clavipes. 7. S. nigra, abdominis petiolo ferrugineo uniarticulato cla- 
vato, pedibus clavatis. 

N n 5 Habi- 

Sphegis Larva confumunt occifa Infedia ad qua niatcr ova fepeliit. 57° INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. Habitat in Europa. 

Parva efJ. Abdomen ferrugincum cxcepto petiolo. Fe- 
mora cV tibice pojlicce clavata. 

Spirifex. 8. S. atra, thorace hirto. petiolo uniarticulato flavo longi- 

tudine abdominis. 
Reaum. inf. 6. /. 28. f. 5. 
Habitat in Europa aufJraJi; in cylindris fpiralibus ter- 

reis fub teclis. 
Longitudo Crabronis : petioJus cylindricus flavus. Pedes 

1 , 2 , 3 , 4 ftavi , bafi femorum nigri. Pedes 5 . 6 

flavi. fed apicibus femorum 6° tibiarum nigris. 

figulus. 9. S. atra, abdomine fubpetiolato : marginibus fegmento- 
rum lucidis. 
Habitat Upfalise in parietum ligneorum foraminibus ab 
aliorum infeclorum larvis faclis rcliclisque , quoz pri- 
mo purgat circumroditque , deinde fiindum argilla 
obducit. cui Araneam imponit 7 eique ovu/um concredit. 
quo faclo nidum argilla claudit. Larva apoda, palli- 
da , larvisque Apum fimilis . confumta Aranea mem- 
branam luteJf-fufcam 6° teneroz pupoz aptiffimam net. 
Una mater perplurimos nidos conftruit 6° plerumque 
non ultra biduum in quovis adornando confumit. T. 
Bergman. 
Alce abdomine breviores. Abdomcn petiolatum atrum mar- 
ginibus fcgmcntorum lucidis, fi quis eos a capite oblique 
intueatur. viatica. pectini- 
pes. variega- 
ta. * * Abdomine fubfeffdi. 

10. S. nigra, alis fufcis. abdomine antice ferrugineo: cin- 
gulis nigris. 

Fn. fvec. 977. Amcen. acad. 3. p. 330. 

Raj. inf 254. ;/. 9. 6° jun. 22. Vefpa miraculofa. 
Frifc/i. inf 2. t. 1. /. 13. 

Habitat in Europa ; fodit cunicuJum . occidit larvam 
PJiaJancc. attraJiit. fepeJit, impofito ovo. obturat. 

11. S. nigra glabra, abdomine anteriore ferrugineo, pedi- 

bus primariis ciliatis. 
Habitat in Europa. 

12. S. nigra tota, alis albo maculatis. 
Habitat in Europa. INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 571 

indica. 13. S. atra, pedibus antennisque ferrugineis. alis atro-cae- 
rulefcentibus. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

tropica. 14. S. nigra, oculis albis, abdominis fegmento fecundo 
latiore ferrugineo. M. L. U. 
Habitat i/i Indiis. 

Colon. 15. S. nigra. pedibus antennisque rufis. thorace viridi. 
alis maculis duabus nigris. 
Habitat i/i Svecia. 

gibba. 1 6. S. nigra, abdomine ferrugineo apice fufco, alis primo- 
ribus apice nigricantibus. 

Habitat in Svecia. 

rufipes. 1 7. S. atra, abdominis fegmentis utrinque macula alba, alis 
apice fufcis. pedibus pofticis rubris. 
Habitat in Europa. 

arenaria. 18. S. abdominis fafciis quatuor flavis: primo fegmento 
duobus punctis flavis. Fn. fvcc. 994. 
Habitat in arena ad templum acccfforium Fahlunenfe. 

fofforia. 19. S. thorace immaculato, ore argenteo, abdomine ma- 
culis utrinque 4 albis. 
Habitat in Europae montibus fabulofis. 

leucofto-20. S. atra glabra, labio argenteo, palmis fufcis. 
ma. Habitat in Europa. 

vaga. 21. S. thorace bipunctato, abdominis fafciis 3 flavis: pri- 
mis interruptis, tibiis fiavis. Fn. fvcc. 997. 
Habitat in Europa. 

cserulea. 22. S. caerulea, alis ferrugineis bafi nigris. Muf De Geer. 
Habitat in America mcridionali. 

Magnitudo Crabronis. Alae fcrruginece , bafi nigroe, 
apice albicantes. Antennae bafi nigrce, apice ferru- 

gineoz. 

ignita. 23. S. glabra nitida, thorace viridi, abdomine aureo : apice 
quadridentato. 
Fn. fvec. 1004. 
Frifch. inf 9. /. 10. /. 1. 
Habitat in muris Europae. 

24. S- 572 INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 

aurata. 24. S. glabra nitida. thorace viridi. abdomine aureo bi- 
dentato. 
Habitat in muris Europse. 

cyanea. 25. S. glabra nitida. thorace abdomineque caeruleo : apice 
tridentato. 
Habitat in muris Europae. 

217. VESPA. Os maxillis absque probofcide. 

Alce fuperiores plicatse, in omni fexu. 
Aculeus punctorius reconditus. 

Crabro. 1. V. thorace nigro antice rufo immaculato, abdominis 
incifuris puncto nigro duplici contiguo. 
Fn. fvcc. 988. Aldr. inf. 225. 

Mouff. inf. 50. Frifch. inf. 9. /. 11./. 1. 

Raj. inf 250. Swatn. bibl. t. 26. /. 9. 

Reaum. inf. 6. /. 18./. 1. 
4. t. 10./. 9. 
Habitat in Europae arboribus cavis f fub earum radici- 
bus. Accipiter Apitm. 

vulgaris. 2. V. thorace lineolis3parium differentium flavefcentium, 
abdominis incifuris punclis nigris diftinctis. Fn.fvec. 
989. 

Mouff. inf 52. Reaum. inf. 6. t. 17./. 7, 8. 

Raj. inf 250. Frifch. inf. 9. t. 12. f. 2. 

Aldr. inf 198. Swamm. bibl. t. 26. f 8. 

Habitat in Europa fub tcclis freaucns; praidatur Mu- 
fcis, furatur mcl Apum. 

rufa. 3. V. thorace lineolis punclisque duobus flavis, abdomi- 
ne flavo antice ferrugineo. 
Fn. fvec. 998. 
Reaum. inf. 6. /. 14? 
Habitat in Europa. 

parietum.4. V. nigra. abdomine fafciis quinque flavis : prima remo- 
tiffima. 
Fn. fvec. 990. 
Frifch. inf. 9. t. 12. /. 1. 
Habitat in foraminibus parietum ligncorum. 

5. v. INSECTA HYMENOPTERA. Vefpa. 573 

muraria. 5. V. nigra, thorace bafi flavefcente, abdomine fafciis 
quatuor flavis: prima remotiffima. 
Fn. fvec. 991. 

Frifch. infi 9. p. 24. /. 12. /. 8, 9. 
Habitat in muris. 

cribraria. 6- V. nigra, abdomine fafciis fex flavis: intermediis tribus 
interruptis. tibiis anticis clypeis cribriformibus. 

Raj. inf. 255. Vefpa ichneumon pedibus anterioribus ve- 
lut clypeatis. 

Roland. Acl. Stockh. 1 75 1. /. 56. /. 3. /. 1. 

Uddm. diff. 94. Apis tibiis anticis lamella cribriformi. 

Habitat in Europa. 

fpinipes. 7. V. nigra, tibiis incifurisque abdominis flavis, femoribus 
intermediis denticulatis. 
Habitat in Svecia. T. Bergman. 

rupeftris. 8. V. abdominis fegmento fecundo majore maculis dua- 
bus ovatis albidis, pedibus antennisque ferrugineis. 
Habitat ad Lapidum latera auftralia, nidum ex fiflulis 
aggregatis conficiens. Rolander. 

coarftata. 9. V. abdominis primo articulo infundibuliformi, fecundo 
campanulato maximo. 
Fn. fvec. 1002. 
Frifch. inf 9. t. 9. 
Habitat in Europa. 

arvenfis. 10. V. abdominis fafciis quatuor flavis: tertia interrupta. 
Fn. fvec. 992. 
Habitat in Europa. 

biglumis. 11. V. thoracis fcutello bifpinofo. abdominis fegmentis 
margine albis: fecundo punctis duobus albis. 
Fn. fvec. 101 1. 
Habitat in Europa ; trahit occifas Mufcas fe fcepe triplo 

majores. 

uniglu- 12. V. thoracis fcutello mucronato, abdominis fegmentis 
mis. punctis duobus albis fublateralibus. 

Habitat in Europa. 

i3- V- 

Vefpse vivnnt in Societatc gyncecocratica, favosjtruitnt, infecta gymnoptcra devajlant. 574 INSECTA HYMENOPTERA. Vefpa. 

cornu- 13. V. roftro corneo fubulato. abdomine atro: fegmento 
ta. fecundo majore. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

Thorax latere dentatus. Roflrum bivalve. Alce nigrce. 
Mas comibus duobus capite duplo longioribus. 

fignata. 14. V. thorace fupra nigro lineis quatuor fafciolisque dua- 
bus flavis. M. L. U. 
Habitai in America. 

canaden- 15. V. thorace fquamis duabus, abdominis ferruginei feg- 
fis. mento primo obconico. 

Habitat in America feptentrionali. P. Kalm. 

emargi- 16. V. fcutello emarginato, abdominis nigri petiolo incur- 
nata. vo utrinque unidentato. M. L. U. 

Habitat in America. 

calida. 17. V. nigra, abdominis apice antennisque fulvis. M.L.U, 
Habitat in Indiis. 218. APIS. Os maxillis atque probofcide inflexa 
vaoqnis duabus bivalvibus. 

o 

Alce planae, in omni fexu. 
Aculeus Feminis & Neutris puncto- 
rius reconditus. 

longicor- 1 . A. antennis filiformibus longitudine corporis hirfuti ful- 
nis. vique. 

Swamm. bibl. t. 26. f. 6. 
Habitat in Europa. 

tumulo- 2. A. antennis filiformibus longitudine corporis nigri, pe- 
rum. dibus maxillisque flavefcentibus. 

Fn. fvec. 1000. Apis nigra, pedibus maxillisque flavis. 

It. gotl 336. 

Habitat in Wifingsose Tumulis fepulchralibus. 

clavicor- 3. A. antennis clavatis longitudine corporis nigri, abdo- 
nis. minis fafciis duabus flavis interruptis. 

Habitat in Europa. 

^A. 

Apes vivunt in Socictate gyncecocratica, favos Jlruunt cereos, 6° mel e net'larc flo- 
rutn hauriunt. INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 575 

centun- 4. A. nigra. abdomine fubtus lana fulva. Fn.fvec. 1010. 
cularis. Raj. inf 242. Apis fylveftris, corpore longo angufto. 
Reaum. inf 6. /. 10. f. 3. 4. 
Frifch. inf. 11. t. 2 ? 

Habitat in Europa intra tcrrain plurcs nidos cylindricos 
cx foliis Rofae formans. tainquam centunculos. Amcen. 
acad. 3. p. 320. 

cineraria. 5 . A. nigra. thorace hirfuto albicante : fafcia nigra. 
Habitat in Europa. 

furina- 6. A. atra, alis atro-cserulefcentibus. abdominis petiolo 
menfis. obovato. 

Habitat in America. Rolandcr. 

Magna, facie Sphegis. fed lingua inflrucla. 

retufa. 7. A. nigra fubhirta. abdominis bafi retufa. tibiis pofticis 
extus lanatis. 
Habitat in Europa. 

rufa. 8. A. fufca, abdomine rufefcente, fronte alba. 

Raj. inf. 242. Apis fylveftris parva, abdomine breviore. 
Fn. fvec. 1009. Apis hirfuta, capite nigro, abdomine 

rufo, fronte alba. 
Habitat iu Europa. 

bicornis. 9. A. frontebicorni, capite nigro, abdomine hirfuto. Fn. 
fvec. 1008. 
Habitat in Europa. 
An prioris fcinina ? copula connexas vidit P. Forsfkdl. 

trunco- 10. A. nigra glabra, fronte albida pubefcente, abdomine 
rum. fegmentis margine albidis. fubtus flavicante. 

Habitat in Europa. 

dentata. 11. A. nitida viridis. alis nigris. femoribus pofticis denta- 
tis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

cordata. 12. A. nitida viridis, alis hyalinis. abdomine cordato, ti- 
biis pofticis dilatatis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

helvola. 13. A. rufa villofa oblonga fubtus albida. 
Habitat in Europa. 

14. A. 576 INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 

fuccin- 14. A. thorace flavefcente fubvillofo, abdomine nigro: 
6la. cingulis quatuor albis. 

Habitat in Terris auftralibus. 
Rojlmm fubulatum. corncum, bivalve. 

zonata. 15. A. fubpubefcens fufca, abdomine cingulis quatuor 
caeruleis. M. L. U. 
Habitat in Indiis. 

caerule- 16. A. fufca fubvillofa, abdomine caerulefcente : incifura- 
fcens. rum marginibus albicantibus. 

Habitat in Europa. 

mellifera. 17. A. pubefcens, thorace fubgrifeo, abdomine fufco, 
pedibus pofticis glabris utrinque margine ciliatis. 

Fn. fvec. 1003. 

Mouff. inf. 2. Swamm. bibl. t. 17. f. 1. operaria. 

Aldr. infi 20. /• 3- femina. 

Jonjl. infi. 1. t. 2. f. 4. mas. 

Raj. inf. 240. 

Reaum. infi. 5. t. 21. 23. t. 22. f 1. opcraria. 

f. 2. mas. 
f. 4. fcmina. 

Habitat in Europae arboribus cavis, frequentius culta. 

REGINA (Femina) unica. a/tior, oblongior, aculeata. 
FUCI (Mares) ad 1600, incrmcs, antennis n-articu- 
latis. OPERARLE (Spadones) ad 20000. antennis 
15-articu/atis . ventriculis 2 mellis ceraqtie, aculeatoz 
Enfe retrorfum ferrato venenato latente intra vagi- 
na/n cufpidatam. 

RESPUBLICA Alvearii gynozcocratica eft , dum Femina 
imperans femper inclufa, operariorum cuftodum fatel- 
litio affidue ftipata ', antemiis obvium Marem quem- 
cunque fahttat , infdiendoque comprimit cuin illius 
vitoz difpendio : ponit dein ova ad 40000 fazpe quot- 
annis in adaptatis favi cellis : primum neittra , dein 
mafcula, demum nonnulla feminina ; his exclufts gradtt 
2:do fupra calorem ozftatis ordinarioz, adolefcunt Lar- 
voe fextiduo , ncnt ad parietcs celloz , operiunttir ttsqttc 
dttnt adttltce evo/aut, a/teroque die me/lificant. Mares. 
ignavum pecus, incurii apricantur ferenis diebus , gu- 
loz dcditi. Spadones operarii, neutri , indcfcffi. mcl 
e neclare, ceram c po/Une florum fedu/o /egunt \ mil- 
/iaris fpatio, quoties pcr coetum /icet, reducunt , favos 

cereos INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 577 

cereos firuunt fexangulari-prismaticos , eosquc mel- 
le replent, feminam mares pullosquc nutriunt, cellas 
inkabitatas repurgant, immunda auferunt, vigilias 
6° fiationes ad portas inflitititnt. /tojtcs arcent aculei 
iclu vencnato fibi ipfis licet lethali, maresque demum 
transacTis nuptiis expellunt. Hofles imprimis funt Mo- 
tacittaz, Hirundines, Pavones, Bufones, Mures, Cra- 
brones, Vefpcc, Pediculi, Apcs fttres, Mcllonelloz. Ftt- 
mits &*c. Flores nicllifcri. non omnes , pnecipui 
ftt/tt Echhtm. Borago . Verbafcum, Scrpyllum alii ; 
imprimis Erica Svecis. Fagopyrum Scanis. Tilia Po- 
lonis . Rosmarinus Narbonenfibus . Thymtts Atticis . 
Arbttttts Corficis , Abfinthium Sardinis , Aconitum 
Ponticis &*c. kinc pretitim varium mettis : Vide Reau- 
murium, Aubenton. 

fubterra- 18. A. pubefcens, thorace grifeo. abdomine fufco. pedi- 
nea. bus undique villofis. 

Habitat in Terra fabulofa ficciore , quam foraminibus 
phtribus parum remotis penctrant 6° di/linclai ccdifi- 
cant plures. 

variegata. 19. A. thorace abdomineque albo variegato. 
Habitat in Europa. 

roftrata. 20. A. labio fuperiore conico inflexo. abdominis fafciis 

glaucis repandis. 
Fn.fvec. 999. Apis pedibus maxillisque flavis apice 111- 

gris. incifuris abdominis glabris margine nigris. 
It. gotl. 336. 
Habitat in Europ?e monticulis arenojis. 

manicata.21. A. nigra, pedibus anticis hirfutiffimis, ano multiden- 
tato. abdomine maculis flavis. 
Habitat iit Europa. 

4-denta- 22. A. fufca abdominis cingulis quinis albidis. ano quadri- 
ta. dentato : intermediis bifidis. 

Stvamm. bibl. t. 26. f. 4. 
Habitat in Europa. 

florifo- 23. A. nigra, abdomine fubcylindrico incurvo apice bi- 
mnis. dentato. tibiis pofticis apice fpinofis. 

Habilat in Europa, per nocles fioribus inhatrens. 

O o 24. A. 578 INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 

conica. 24. A. fufca, abdomine conico acutiffimo : fegmentorum 
marginibus albis. Fn. fvcc. 1006. 
Raj. infi. 252. n. ult. 
Reaum. inf 6. /. 11. /. 2, 3, 4. 
Habitat in terrae cavitatibus. 

annulata.25. A. nigra, fronte annulisque pedum nigris. 
Habitat in Europa. 

ruficor- 26. A. antennis pedibus pun6lisque duobus thoracis fer- 
nis. rugineis. 

Habitat in Europa. 

ichneu- 27. A. roft.ro corneo re6to, abdomine petiolato, thoracis 
monea. futuris aureo-nitentibus. 

Habitat in America. Rolander. 

Similis Ichneumoni, A. mellifera major. Lingvae vagi- 
na recla, nec reflexa, apice biflda. Antennae nigrai. 
Thorax nigricans futuris aureis nitentibus. Abdomen 
nigrum. fcgmentis tribus primis ferrugincis. 

cariofa. 28. A. fufca fubvillofa, fronte pedibusque flavis. 
Fn. fvec. 1001. 
Habitat in Europae ligno cariofo. 

* Bombinatrices hirfutiffinue. 

violacea. 29. A. hirfuta atra, alis caerulefcentibus. 

Pet.gaz. t. 12. f. 5. Bombylius lufitanicus e nigro cae- 
rulefcens. 

Reaum. inf. 6. /. 5./. I, 2. 

Habitat in Truncis cxficcatis Europae aufbralis , quos 
perforat, longitudinaliter excavat, ibique plures nidos 
a fundo incipiens pollinc herbantm melle mixto replet 
<5?° unicuique ovum concredit. Nidi diflingvuntur 4 
/. 5 annulis ligneis. Nympha caput deorfum fpeclat 
ut in fuudo exitum quajrat Apis perfetla. 

terreftris.30. A. hirfuta nigra, thoracis cingulo flavo, ano albo. 
Fn. fvec. 10 12. 

Moufif. inf. 53. /. 2. Bradl. natur. t. 26.fi. 1. D. 

Gced. infi. 2. t. 46. Raj. infi 247. //. 8. 

Lifil. gced.fi. 105. Frifich. infi 9. /. 13./. I. 

Reaum. infi. 6. /. 3. /. 1 . 

Habitat in Europae tcrra, fiub qua profiunde nidum 
ponit. 

31. A. INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 579 

Lapida- 31. A. hirfuta atra, ano fulvo. Fn. fvcc. 1015. 
ria. Frifch. inf. 9. p. 25. //. 2. 

Reaum. inf. 6. /. 1. f. 1-4. 
Habitat in acervis Lapidum. 

Mufco- 32. A. hirfuta fulva, abdomine flavo. Fn. fvec. 1017. 
rum. Frifch. i/if. g. p. 26. n. 8. 

Reaitm. inf 6. t. 2. f. 1-3. 
Habitat fub Mufco tcrreflri. 

Hypno- 33. A. hirfuta fulva, abdominis fafcia nigra, ano albo. 
rum. Fn. fvec . 1018. 

Reaum. inf 6. t. 4. f 1. 
Habitat fvb Mufcis. 

acervo- 34. A. hirfuta atra. Fn. fvec. 1013. 
rum. Habitat fub terra. 

fubterra-35. A. hirfuta atra, ano fufco. Fn. fvec. 1014. 
nea. Habitat fttb terra. 

furina- 36. A. hirfuta nigra, abdomine, excepto primo fegmento, 
menfis. flavo. 

Habitat Surinami. Rolander. 

aeftuans. 37. A. hirfuta nigra, thorace flavo. M. L. U. 
Habitat in calidis regionibus. 

tropica. 38. A. hirfuta nigra, abdomine poftice flavo. M. L. U. 
Habitat in calidis regionibus. 

alpina. 39. A. hirfuta, thorace nigro, abdomine luteo. Faun. 
fvec. 1016. 
Habitat in Lapponiae alpibus. 

218. FORMICA. Squamula eretla thoraci abdomi- 

nique interjecla. 
Aculeus Feminis & Neutris re- 

conditus. 
Alce Maribus & Feminis; fed 

Neutris nullae. 

hercule- 1. F. nigra, abdomine ovato, femoribus ferrugineis. 
ana. Fn. fvec. 1019. Formica magna. 

O o 2 //. 580 INSECTA HYMENOPTERA. Formica. 

//. gotl. 22,2. Formica magna, Hippomyrmex. 
Raj. i/if. 69. Formica maxima. 

Habitat in Europae truncis putridis vagabunda ; in Ame- 
rica fcptentrionali. Kabn. 

rufa. 2. F. thorace compreffo toto ferrugineo, capite abdomi- 

neque nigris. 
Fn. fvec. 1020. Formica rufa. 
Raj. inf. 69. Formica media rubra. 
Habitat in Europae acervis acerofis fylvaticis; in Ame- 

rica fcptentrionali. Kalm. 

fufca. 3. F. cinereo-fufca, tibiis pallidis. 
Fn. fvec. 1022. Formica fufca. 

Raj. inf 69. Formica media, nigro colore fplendens. 
Habitat in Europae terra fabulofa. 

nigra. 4. F. tota nigra nitida, tibiis cinerafcentibus. 
Fn. fvec. 1023. Formica atra. 
Raj. inf. 69. Formica minor e fufco nigricans. 
Habitat in Europae terra. 

obfoleta. 5. F. fupra nigra, fubtus teftaceo rufa, abdomine fubglo- 
bofo. 
Habitat in Europae terra. 

rubra. 6. F. teftacea. oculis punftoque fub abdomine nigris. 
Fn. fvec. 1022. Formica rubra. 
Raj. inf 69. Formica minima rubra. 
Habitat in Europae tuberibus granunofis. 

Pharao- 7. F. rufa, abdomine magis fufco. M. L. U. 
nis. Habitat in /Egypto; tninima. 

Salomo- 8. F. rubra, abdomine nigro fubvillofo. M. L. U. 
nis. Habitat in /Egypto, Arabia, Palaeftina. 

facchari- 9. F. nigra, pedibus antennis maxillisque rufis. 
vora. Brown. jam. 440. Formica minima faccharivora. 

Habitat in America intra culmos facchari nidificans eos- 

que deftrucns. 
Corpus adfperfum pilis albidis. Squama petioli craffa 
integra. Magnitudo F. cozfpitum. 

10. F. 

Formicae vivunt infocietatc, indefeffce corradunt quisquilias <S° in accrvwn Societa- 
tis congerunt ; at plebecula hcec fpadonum fub nuptiis infervit novis nuptis, &■' 
peraclis puerperiis expellit parentes, retentis liberis pro confervatione familice. INSECTA HYMENOPTERA. Formica. 581 

csefpi- 10. F. petiolo nodis duobus alternis: pofteriore majore. 
tum. Habitat in Europae tuberibus. 

omnivo-11. F. thorace bidentato. petiolo binodofo, corpore te- 
ra. ftaceo, abdomine fufco. 

Brown. jain. 440. Formica domeftica omnivora. 
Habitat i/i America meridionaii, confumens 6° dilace- 

rans omnia cibaria. 
Thorax lcevis , adfperfus punclis vix confpicuis cleva- 
tis. Abdomen fufcum . pilis albis vix manifcflis. 
Petiolus uodis duobus teretiufculis. Corpus teftaceum, 
inintttifftmitm. 

bidens. 12. F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis 

ferrugineis: articulo infimo nigro. 
Habitat in America meridionali. Rolander. 
Caput ovatum. Antennse articulo primo longo nigro, 

rcliquis brcvifftmis ferrugineis. Thorax in medio fpi- 

nis 2 obtufuifculis. breviffimis. approximatis, f gibbe- 

re bidcntato notatus. 

fexdens. 1 3. F. thorace fexfpinofo. capite didymo, utrinque poftice 
mucronato. 

Habitat in America mcridionali. Rolandcr. 

Caput pone bilobum f. didymum. utrinqite pofiice tcr- 
miuatum fpina folitaria. Thorax a tcrgo fpinarum 
tribus paribus armatum : qitarum 2 priores antrorfum 
prominentcs ; medioz 2 minimce funt ; pofleriores 2 ere- 
t7ce. Petiolus Abdominis articulis duobus nodofus. 

cephalo- 14. F. thorace quadrifpinofo, capite didymo magno utrin- 
tes. que poftice mucronato. 

Merian. furin. t. 18. f. majores. 

Marcgr. braf. 252. Formica magna. 

Habitat in America mcridionali. 

Corpus totum ferrugineo-pubefcens. Caput craffiffimum, 
rotitndatum. poftice didymiim cum fpina utrinque bre- 
vi. Thorax antice fpinis 2 ereclis. dijianiibus ; pofli- 
ce fpinis 2 ereclis. approximatis. Petiolus abdominis 
tuberculis duobus. uno poft alterum, notatus. 

atrata. 15. F. thorace quadrifpinofo, capite depreffo marginato 
utrinque bifpinofo. 
Marcgr. braf 252. Tapiiai. 

O o 3 Habi- 582 INSECTA HYMENOPTERA. Formica. 

Habitat in America mcridionaU. Rolander. 

Caput obtufum, depreffum. utroquc latere e/evato-margi- 
iiatum. pofi/icc utrinquc bij pinojum , f. duplici aculeo 
niucronatttm. Maxillae brevifftmcc. Corpus atritm. 
Thorax fpinis 4, omnino ttt in prozcedcnti. Petiolus 
abdominis tubercttlis 2. u/to pojl a/tcriim. loco fquamce. 

hsemato- 16. F. fquama petiolari conica. capite fubdidymo, ma- 
da. xillis porreclis rubris. 

Habitat in America meridiona/i. Rolander. 
Caput ob/ongiim, depreffiufctt/itm, pojlicc bilobum absque 
punilis. Maxillae 2, retloz, paralhloz, prominentcs, 
exferto?, rubres, edentttlce. Thorax inermis. Abdo- 
men nigricans : Petiolo Squama conica acuta. Pedes 
flavi. Alae hyalincB. Corpus nigrum. 

foetida. 17. F. gibbere petiolari transverfe compreffo, abdominis 
primo fegmento contraciiore. maxillis porrectis. 

Habitat in America meridionali. Rolander. 

Caput nigrttm, fupra puiiclis 3 elevatis. qttod non in 
prozcedentibus americanis. Maxillae exfertoz, longiufcu- 
/ce. reclce, para//e/ce. Thorax incrmis. Abdomen, 
uti Pedes, pi/is vagis adfperfiini : articttlo primo con- 
tracliore. Petiolus unico articulo fupra tubcrcu/o gib- 
bo, antice pof/iceque compreffo 6° poj/ice transvcrjim 
Jtriato. Alae /tya/ince. 

219. MUTILLA. AIce nullae in omni fexu. 

Corpiis pubefcens. TJiorax po- 

ftice retufus. 
Aculeus reconditus punclorius. 

occiden- 1. M. coccinea. abdomine cingulo nigro. 
talis. Pet. mufi 404. gaz. t. 13./. 4. 

Catesb. car. 3 . p. 15. /. 15. 
Habitat in America feptcntriona/t . 

america- 2. M. nigra, abdomine maculis rufis quatuor lineisque tri- 
na. bus albis. 

Habitat in America auj/rali. 

■ An- 

Genus dubium huc retuli o/> facicm.jtatnram d^ aculeum ani punctorium, quamvis 
alis dejlituantur fpecies cnjitsvis fcxus. INSECTA HYMENOPTERA. Mutilla. 58; Antennce fubu/atoz , nigrce. Thorax ater , utrinquc ma- 
cula alba in mcdio . ctiam macu/a alba utrinque in 
pofieriore parte thoracis. Abdominis primum fegincn- 
tum magiiuiii. maculis 4 rufis , quaruin 2 priores mi- 
nores : reliqua fegmenta maculis 3 magnis albis . undc 
abdomcn pofiice lineis tribus a/bis /oiigitudina/ibus. 

indica. 3. M. nigra, abdomine fafcia lutea lineaque alba. 
Habitat in Indiis. 

europaea.4. M. nigra, abdomine fafciis tribus albis interruptis, tho- 
race antice rufo. 
Uddm. dijf. 98. /.17. Apis aptera. 
Habitat in Europa. 

barbara. 5. M. nigra. abdomine punctis albis ter tribus, thorace 

rufo. 
Habitat in Mauritania. E. Brandcr. 
Maculce. albce fupra abdomcn 3 . in trip/ici feric trans- 

verfa. 

maura. 6. M. nigra. abdomine maculis tribus albis. 
Habitat in Mauritania. E. Brander. 
Pracedcnti minor , tota nigra , fed macu/as fupra abdo- 
men a/bce ; una parva ad bajin ; una ad apicem ; dua 
paulo majores ad /atcra in medio abdominis. 

Acaro- 7. M. glabra rufa, capite abdomineque poftico nigro. 
rum. Habitat inter Acaros. 

Hac differt a re/iquis quod g/abra nec tomcntofa fit, 
07° videtur potius Sphex aptera effe; fegmentum 1. 2 
abdominis rufa. rcliqua nigra. 

formica- 8. M. glabra rufa. capite abdomineque pubefcente nigris. 
ria. Habitat in Europa. D. C. Solandcr. 

Brcecedcnti duplo major. Abdomen totum nigrum 6° 
parum villofum. O o 4 VI. DI- 5 84 INSECTA DIPTERA. Oeftrus. 

VI. DIPTERA. 

Alse du<e. 

Halteres clavati ', folitarii ', pone Jzngulam alam, 
fub fquamula propria. 

220. OESTRUS. Os absque probofcide aut roftro 

exferto. 

Bovis. 1. OE. alis maculatis, thorace flavo fafcia fufca, abdomine 
flavo apice nigro. Fiu fvec. 1024. Lt. Wgot. 202. 

Raj. inf. 271. 

Derham theolog. I. 8. c. 6. //. 11. 

Vallifn. nat. 1. /. 28. 

Reaum. inf. 4. /.36-38. 

Habitat intra Boum dorfum. 

Hoc illud infecltim-cui nomen Aftlo 
Romanum efl. Oeflrum greeci verterc vocantes, 
Afper, acerba fonans. quo toto exterrita fdvis 
Diffugiunt armenta. 

Tarandi. 2. OE. alis immaculatis, thorace flavo fafcia nigra, abdo- 
mine fulvo apice flavo. Fn. fvec. 1029. 
Flor. lapp. 360. n. 517. 
Linn. Ac7. Stockh. 1739. t. 3. /. 5, 6. 

Acl. Upfal. 17. . . 
Habitat intra Cervi Tarandi dorfum. 
Hujus cauffa Lappones quotannis cum grege migrant e 
Lapponia fylvatica in Alpes lapponicas. 

nafalis. 3. OE. alis immaculatis. thorace ferrugineo, abdomine 
nigro pilis flavis. Fn. fvec. 1026. 
Habitat in Equorum fauce, per nares intrans. 

haemor- 4. OE. alis immaculatis, thorace nigro: fcutello pallido, 
rhoidalis. abdomine nigro : bafi albo apiceque fulvo. 

Fn. fvec. 1028. 

Frifch. inf 5. t. 7. 

Reaum. inf 4. t. 35. /. 3-5. 

Habitat in Equorum inteflino reclo. mirc per anum in- 
trans. 

5- OE. 

Oeftri Larva latent intra Mammalium dorpus, ubi per totam hyetnem nutriuntur. INSECTA DIPTERA. Oeftrus. 585 

Ovis. 5. OE. alis immaculatis, thorace abdomineque ferrugineo 
nigro-maculato. Fn. fvec. 1027. 
Vattifn. nat. 1. p. 224. t. 27. 
Rcaum. inf 4. /. 35. /. 21-24. 
Habitat in Ovium Jhut frontis. 

221. TIPULA. Os capitis elongati labiis lateralibus 

inftrudtum Palpisque duobus in- 
curvis te6ium, absque probo- 
fcide & roftro. 

Alis patentibus. 

peclini- 1. T. antennis pe6tinatis, alis macula nigra, thorace fla- 
cornis. vefcente. 

Habitat in Svecia. 

Antcniuc pcclinatcc radiis oppojitis , fed in altero fcxit 
intra jinguhtm par radiorum inucro capitatus fo/itarius, 
in altcro geminus. 

rivofa. 2. T. alis hyalinis rivulis fufcis maculaque nivea. Faun. 
fvec. 1 1 2 1 . 
Acl. Stockh. 1739. t. 9. /. 8. Raj. inf. 72. n. 4. 

Habitat in Europa. 

crocata. 3. T. alis macula fufca, abdomine atro fafciis fulvis. 
Fu. fvcc. 1 123. 
Raj. inf. J2. n. 4. 
Reaiim. inf. 5. t. 1. f. 14, 15, 16. 
Habitat in Europa. 

oleracea. 4. T. alis hyalinis cofta marginali fufca. Fn. fvcc. 11 24. 
Gced. inf. 2. t. 44. Bradl. nat. t. 25. /. 3. 

Lijl. gocd. f. 139. Frifch. iuf 4. t. 12. 

Leuwenh. nat. 1693. f. 4. 5. 

1714. /. 4. 
Habitat iu Europa ad radices plantarum , olcribus 6° 
plantis cultis infefta. 

horto- 5. T. alis hyalinis: maculis fparfisalbis obfoletis. Faun. 
rum. fvec. 1 125. 

Raj. inf 72. n. 6. Alb. inf. t. 61. 

Habitat in Europa. , 

O o 5 6^T. 

Tipulse Larfce communiter Jub radicibus vegetabilium degunt 6° radices exedunt. 586 INSECTA DIPTERA. Tipula. 

variega- 6. T. alis hyalinis : macula pallida obfoleta, corpore ni- 
ta. gro luteoque vario. Fn. fvec. 1131. 

Habitat in Europa. 

contami-7. T. alis nigro maculatis, corpore nigro. Fn.fvec. 1134. 
nata. Habitat in Europa. 

lunata. 8. T. alis cinerafcentibus : lunula marginali alba. Faioi. 
fvec. 1 126. 
Raj. inf 73. n. 10. Rcauni. inf. 5. t. 2. f. 11. 

Habitat in Europa. 

pratenfis.9. T. alis fubcinereis: vafis fufcis puncloque marginali 
obfcuro, fronte fulva. Fn. fvec. 1128. 
Frifch. inf. 4. /. 12. 
Habitat in Europa. 

terreftris. 10. T. alis hyalinis pun6lo marginali fufco, abdominis 
dorfo cinereo. Fn. fvcc. 1129. 
Frifch. inf. 7. /. 22. 
Habitat in Europa. 

cornici- 1 1. T. alis hyalinis punfto marginali fufco, abdomine fla- 
na. vo lineis tribus fufcis. Fn. fvec. 1130. 

Habitat in Europa. 

nigra. 12. T. alis fufcis, corpore atro. Fn. fvcc. 1132. 
Habitat in Europa. 

atrata. 13. T. alis hyalinis punclo marginali corporeque atro, 
ventre pedibusque rufis. Fn. fvcc. 112J. 
Habitat in Larvis P. Vinuter Clcrck. 

macula- 14. T. alis hyalinis maculis duabus fufcis. abdominis me- 
ta. dio maculato-ferrugineo. 

Habitat in Europa. 

annulata. 15. T. alis fufco variegatis. femoribus annulo albo. Fn. 

fvCC. I 122. 

Rcaitm. inf. 5. /. 4. f. 1, 2. 
Habitat in Europa. 

flave- 16. T. alis immaculatis, corpore flavo. dorfo fufco. Fn. 
fcens. fvcc. 1133. 

Habitat in Europa. 

17. T. INSECTA DIPTERA. Tipula. 587 

regela- 17. T. alis hyalinis nitentibus. corpore cinereo fufco. 
tionis. Habitat in Europai tcrrcf/ribtts. primo vere frequens. 

replicata. 1 8. T. alis hyalinis margine tenuiore recurvato, corpore 
fufco, antennis fimplicibus. Dc Geer Acl. Upfa/. 
Habitat in Europa. 

* * Alis incumbentibus. 

plumofa. 19. T. thorace virefcente, alis hyalinis punclo nigro. Fn. 
fvcc. 1 135. 

It. celand. 40. 41, 86. 160. 

Gced. inf. 3. t. X. 
K Lij/. gced. f. 140. 

Reaum. inf. 5. /. 5. f. 10. 

Habitat in Europa. imprimis in maritimis. 

littoralis. 20. T. virefcens alis immaculatis, pedibus anticis lon- 
giffimis. Fn. fvec. 1136. 1140. 
Rcanm. inf 5. t. 6. f 12, 13. 14. 
Habitat in Europae maritimis. 

motatrix. 21. T. pedibus anticis maximis motatoriis. annulo albo. 

Frifc/i. inf 11. t. 13. 
Habitat in Europa. 

vibrato- 22. T. pedibus anticis maximis motatoriis apice albis. Fn. 
ria. fvec. 1 138. 

//. a'l. 160. 
Habitat in Europa. 

tremula. 23. T. pedibus anticis longiffimis motatoriis nigris annulis 

albis. 
Habitat Upfaliae. T. Bcrgman. 
Ahv hyalince immaculattz. Thorax pallidus maculis tri- 

bus nigris longitudinalibus. Abdomcn flavo- ritbrum. 

Octt/i nigri. Aittcnim pilofce. 

monilis. 24. T. pedibus albis annulis novem nigris. alis albo cine- 
reoque variis. Fn. fvec. 11 39. 
Habitat in Europa. 

macroce-25. T. corpore virefcenti. oculis thoracisque tergo nigris. 
phala. Fn. fvcc. 1141. 

Habitat in littoribus humidis, agi/ifftma. 

26. T. 588 INSECTA DIPTERA. Tipula. 

Marci. 26. T. nigra glabra, alis nigricantibus, femoribus anticis 
introrfum fulcatis. Fn. fvcc. 1143. 
Reauni. inf. 5. /. 7. f. 17, 18. 
Habitat in fimetis 6° Terra prcegnante primo vere. 

brevicor-27. T. nigra glabra, oculis margine nigricantibus, femo- 
nis. ribus tibiisque anticis fpina terminatis. 

Habitat in Europse umbrofis. 

putris. 28. T. fufca. alarum bafi cinerea. Fn. fvcc. 1144. 
Frifch. inf 4. /. 2. 
Habitat in Terra pr&gnante, primo vere. 

febrilis. 29. T. atraoblongahirta, alis nigricantibus. Fn.fvec.ii^. 
Gced. inf. 1. t. 6. Pet. gaz. t. 14. /. 4. 

Lifl. gced. f. 108. Rcaitm. inf. 5. t. 7. /. 7-12"? 

Habitat in locis fuffocatis. 

florilega. 30. T. atra holofericea. Fn. fvec. 11 46. 

Habitat in Pomonae floribus, quos deflritit. 

Hortula- 31. T. alis albis margine nigro. thorace abdomineque ru- 
na. bro. Fn. fvcc. 1147. 

Habitat in Afparago 6- Pomonae foribus, qiiorum pc- 
Jiis cjl. 

phalsenoi-32. T. alis deflexis cinereis ovato-lanceolatis ciliatis. Fn. 
des. fvec. 1 148. 

Lcitw. epifl. 1692. jan. 24. /. 2. 3. Frifc/i. inf II. /. II. 
Habitat in Parietibus ad fterquilinia. 

notata. 33. T. atra, alis albis, abdomine latere antice maculaalba. 
Fn. fvec. 1 149. 
Habitat in Europa. 

Juniperi-34. T. alis incumbentibus glaucis: margine tenuiore vil- 
na. lofo. Fn. fvec. 11 50. 

Habitat in Juniperi triglochidc. qitam caujfat. 

paluftris. 35. T. atra, abdomine rufefcente. Fn. fvcc. 1151. 
Habitat in Europae paludojis. 

longicor-36. T. antennis corpore incarnato longioribus. Fn.fvec. 
nis. 1152. 

Habitat in Europa. 

37- T. INSECTA DIPTERA. Tipuia. 589 

pinnicor-37. T. antennisbipectinatis. corporeatro, halteribus albis. 
nis. Habitat in Svecia. 

Pulice mitior, angufiia. Thorax atcrrimtts. 

222. MUSCA. Os Probofcide carnofa: labiis 2 la- 

teralibus: Palpi nulli. 

* Filatce Antennis fimplicibus absqae filo latcrali. 

plebeja. 1. M. antennis filatis fubulatis, corpore cinereo hirto. ab- 
dominis incifuris margine albidis. 
Habitat in Europa. 

illucens. 2. M. antennis filatis clavatis, alis caeruleis, corporenigro. 

abdominis fegmento fecundo lateribus pellucido. 
Habitat in America aufilrali. Muf. Dc Geer. 
Antennce longce nigrce. Abdominis fegmcntum fecitndum 

glaucum. iatcribus peUucidum. 

chamae- 3. M. antennis filatis clavatis, fcutello bidentato luteo. 
leon. abdomine nigro: fafciis lateralibus luteis. 

Fn. fvec. 1083, 1029. Frifch inf. 5. /. 10. 

//. wgoth. 84. Reaum. inf. 4. /. 25. 

Ga'd. infi 1. t. 70. R^fi- ' n fi- tnufc. 2. t. 5. 

Swamm. mctam. t. 4. 

bibl. t. 42. /. 2. 
Habitat Larva in Aquis dutcibus. 
Mufica fiupra aquam obambulare fiolct. 

micro- 4. M. antennis filatis clavatis, fcutello bidentato nigro, 
leon. abdomine atro: ftrigis lateralibus albis. 

Habitat in Europa. 

hydro- 5. M. antennis filatis clavatis, fcutello bidentato nigro, 
leon. abdomine viridi, medio nigro angulato. 

Habitat in Europa. 

6. M. 

Mufcae dijtingvuntur anttnnis inermibus l. armatis. 
Filatse antennis absqne feta aut plunia laterali. 
Armatae antennis cum feta aitt fluma laterali. 

- Tomentofce corpore pubefcentes, fape vix manifejle. 

- — Plumatis antcnnis pectinatce. 

- — Setariis antennis Jiniplici fcta. 

- Pilofse raris fetis, imprimis in thorace confpicuis . 

- - Plumatis antennis. 

- - Setariis antennis. 59° INSECTA DIPTERA. Mufca. panthe- 6. M. antennis filatis, corpore atro, abdomine dorfo ma- 
rina. culis tribus. marginibus totidem connatis albis. 

Habitat in Svecia. 

Similis M. Hydroleoni, fed fcutelhtm integrum. Antennoz 
clavatoz breves. Corpus nudum. Abdomen depreffum, 
marghiatum ; incifuris marginc mcdio a/bis 6° mar- 
gine laterali. 

Morio. 7. M. antennis filatis fubulatis, corpore hirto atro, alis di- 
midiato-nigris. 
Fn. fvec. 1067. 
Reaum. inf. 6. t. 27. f. 13. 
Aldr. inf t. 2. f. 13. 
Habitat in Europa. 

Maura. 8. M. antennis filatis fubulatis, corpore hirto atro albo 
fafciato, alis nigro variis. 
Habitat in Europa. 

Hotten- 9. M. antennis filatis fubulatis, corpore hirto lutefcente, 
totta. alis cofta fufcis. 

Habitat in Europa. 

Scolopa- 10. M. antennis filatis apice fetigeris, abdomine flavefcen- 
cea. te trifariam nigro-punctato, alis nebulofis. 

Fn. fvcc. 1066. 
Reaum. inf 4. /. 10, /. 5, 6. 
Habitat in Europa. 

Vermi- 11. M. antennis filatis apice fetigeris. abdomine trifariam 
leo. nigro-punctato, thorace maculato. alis immaculatis. 

Dc Geer ctcl. Stockh. 1752. p. 180, 260. t. 5. 
Habitat in Galliae arena mobili. 

tringaria. 12. M. antennis filatis apice fetigeris, abdomine trifariam 
nigro-punclato, thorace unicolore, alis immaculatis. 
Habitat in Svecia. 

Similis priori, a qua differt thoracc cano , ?iec duobus 
callis fufcis longitudinalibus notato. 

Cono- 13. M. antennis clavatis mucronatis bafi coadunatis, cor- 
pfoides. pore atro, abdominis cingulis tribus flavis. 

Reaum. inf 4. /. 33. f. 12, 13. 

Habitat in Europa. 

Simillhna Mufcce macrocephalce. To- INSECTA DIPTERA. Mufca. 591 

Tomentofce plumatce. 

bomby- 14. M. antennis plumatis tomentofa nigra, abdomine hir- 
lans. futo poftice rufo. 

Habitat in Europa. 

myftacea.15. M. antennis plumatis tomentofa nigra, thorace ab- 
dominis apice alarumque bafi fulvis. Faun. fvec. 
1069. 

Fn. fvcc. 107 1. femina. 

Habitat in Europa. 

lappona. 16. M. antennis plumatis fubtomentofa nigra, fcutello fer- 
rugineo. abdomine cingulis tribus albidis interruptis. 
Habitat in Svecia. D. C. Solander. 

* * ' Tomcutofie fietarice. 

pendula. 17. M. antennis fetariis tomentofa, thorace lineis quatuor, 

abdomine fafciis tribus interruptis flavis. Fattn. fvec. 

1081. 

Frifch. infi. 4. /. 13. Reaum. inf. 4. £31. /. 9-1 1. 

Habitat in aquis ftagnantibus ; Larva titbo filiformi re- 

fipiratorio fafpendenda. 

florea. 1 8. M. antennis fetariis tomentofa, thorace fafciis duabus 
inaequalibus nigris. abdomine duabus luteis fubabruptis. 
Fn. fvec. 1080. 

Alb. inf t. 17. /. 1. 

Habitat in Europa. 

nemo- 19. M. [antennis fetariis tomentofa, abdomine fegmento 
rum. luteo cingulisque tribus albis. fegmento primo lateri- 

bus luteo. 
Fn. fvcc. 1078. Mer. eur. t. 2. 

Reaum. infi 3. /. 31. /. 8. Alb. infi t. 3. /. M. L. 
Habitat iu Europa. 

arbufto- 20. M. antennis fetariis tomentofa, thorace grifeo, abdo- 
rum. mine fubfufco: fegmento primo fecundoque latere 

ferrugineis. 
Habitat in Europa, fimiUima infcquenti. 

tenax. 21. M. antennis fetariis, tomentofa, thorace grifeo abdo- 
mine fubfufco unicolore, tibiis pofticis compreffo- 
gibbis. 

Fn. 5g2 INSECTA DIPTERA. Mufca. 

Fn. fvec. 1072. Gced. inf. 1. /. 2. 

Swamm. bibl. t. 38. /. Q. Z///. ^awJ. /. 126. 

Rea/tm. inf 4. /. 20. /. 7. i?<z/. /»/. 272. 

Blank. inf. t. 10. /. F. 

Habitatin fimetis. c/oac/s, aquis putrefcentibus, vix pre- 
/0 deftruenda larva. 

intricaria. 22. M. antennis fetariis tomentofa lutefcens, abdominis 
apice albido, genubus albis. 
Habitat in Europa. 
Similis Mi/fcce difcolori. 

ceftracea.23. M. antennis fetariis tomentofa nigra, fcutello albido, 
abdominis apice lutefcente. 
Fn. fvec. 1070. 
Habitat in Europa. 

fallax. 24. M. antennis fetariis fufca, fronte flava, abdominis api- 
ce tomentofo fulvo, fquama halterum laftea. 
Habitat in Europa. 
Similis externa facie antecedenti. 

lucorum.25. M. antennis fetariis fubtomentofa, thorace fubgrifeo, 
abdomine nigro: fegmento primo toto flavo. 
Habitat in Europa. 

fylva- 26. M. antennis fetariis, tomentofa nigra, abdominis ulti- 
rum. mo fegmento tomentofo flavo. 

Habitat in Europa. 

bicinaa. 27. M. antennis fetariis elongatis nigra. thorace lateribus 
pundtis, abdomineque cingulis duobus flavis. 
Habitat in Europa. 
Abdomen glabrum ut fequentis; fafcia prior intcrrupta. 

arcuata. 28. M. antennis fetariis elongatis nigra, thorace lateribus 
maculis, abdomine cingulis quatuor arcuatis flavis. 
Habitat in Europa. 

Sa/tellum flavum macula nigra ; Abdomen glabrum. 
Thorax nudiufculus fubtomej/tofus. 

mutabilis. 29. M. antennis fetariis elongatis tomentofa, abdomineni- 
gro grifeoque mutabili, fcutello ferrugineo. thorace 
immaculato. 
Habitat in Europa. 

*o. M. INSECTA DIPTERA. Mufca. 593 ichneu- 30. M. antennis fetariis elongatis cylindricis, thorace pe- 
monea. dibusque longiufculis ferrugineis. abdomine cinereo. 

Habitat in Europa. fimillima Ichnewnoni. 

diophthal-3 1 . M. antennis fetariis nuda, thorace maculis, abdomine 
ma. cingulis fex flavis, femoribus pofticis dentatis. 

Habitat in Europa. 

Nigra. Oculi fafcia fufca perpendiculari; Pedes ferru- 
ginei. Femora poflica fubtus denticulo. Scutellum fcr- 
rugineum pofl lunulam flavam. Maculoz it\.flavo3 t/w- 
racis. 

32. M. antennis fetariis nuda, thorace maculis, abdomine 
cingulis fex flavis, pedibus anticis nigris. 

Habitat in Europa. 

Abdominis fafcia poflicoz per paria dorfo uniuntur. Pedes 
ferruginei femoribus muticis. Scutellum nigrum. 

33. M.antennis fetariisnuda.thoracelineis lateralibus, ab- 
domine cingulis quatuor flavis interruptis. 

Habitat in Europa. 
Pedes flavi. 

34. M. antennis fetariis nudiufcula, thorace immaculato 
fcutello ferrugineo. abdomine cingulis tribus albidis. 

Habitat in Europa. 

35. M.antennis fetariis fubtomentofa, thoraceimmaculato, 
fcutello glauco. abdomine cingulis tribus albidis in- 
terruptis. 

Habitat in Europa. 

Corpus nigrum ; fafcia prima abdominis bafeos latior efl 
6° ferc pellucida. 

36. M. antennis fetariis fubtomentofa atra, abdominis pri- 
mo fegmento maculis duabus pellucidis. 

Habitat in Europa. 

37. M. antennisfetariisfubtomentofa nigra, abdomine fub- 
globofo cingulis quatuor albis, fquamis halterum buc- 
catis. 

Habitat in Svecia. 

38. M. antennis fetariis nigra nudiufcula, thorace imma- 
culato, abdomine cingulis quatuor flavis : primo in- 
terrupto. 

P p Fn. 594 INSECTA DIPTERA. Mufca. Fn. fvec. 1089. 

Gced. inf. 1. /. 41. Lifl. gced. t. 133. 

Habitat inter Aphides Ribeos. 

Pyraftri. 39. M. antennis fetariis nigra nudiufcula, thorace imma- 
culato. abdomine bis tribus lunulis flavis recurvatis. 
Fn. fvec. 1090. Gced. inf. 1. /. 47. larva. 

Frifch. inf 11. /. 22. f. 1. Lift. goed. t. 134. 
Reaum. infl 3. t. 31. /. 9. Blank. inf. t. 10. /. P. 
Alb. infl /.66. 
Habitat inter Aphides Pyri. 

transfu- 40. M.antennis fetariis nigra, abdomine cylindrico tomen- 
ga. tofo lunulis bis tribus albidis recurvis. Fn.fvec. 1094. 

Habitat in Svecia rarior: olim lecla. nec dein a mc in 
Svecia reperta. 

Mentha- 41. M. antennis fetariis nigra nuda, thorace maculato. 
ftri. abdomine cingulis quatuor fcutelloque flavis. 

Fn. fvec. 1097. 

Habitat intcr Aphidcs. at Muflca in Menthae floribus 
mellifuga. 

fcripta. 42. M. antennis fetariis nudiufcula. thorace lineis, fcutel- 
lo abdomineque lineari fafciis flavis. 
Fn. fvec. 1091. 
Reaum. infl. 4. /. 10. /. 2. 3. 
Rcef inf 2. muflc. t. 6. 
Habitat inter Aphides. at Mufca in floribus. 

mellina. 43. M. antennis fetariis nuda. thorace fubaeneo fufcefcen- 
te immaculato, abdomine maculis 8 lutefcentibus. 

Fn. fvec. 1092, 1093. 

Habitat inter Aphides. quibus viclitat. 

Variat abdominis dorfo 4, 3, 6° 2 paribus maciilarum fer- 
ruginearum : iisque l. tetragonis. 1. trigonis, 1. rotundis. 

pipiens. 44. M. antennis fetariis glabra nigra, abdomine utrinque 
albo maculato, femoribus pofticis clavatis dentatis. 

Fn. fvec. 1096. 

Habitat in Europa. volitat frcquens ad flores Menthae 
aliosque. 

45. M. Aphidivorse Mufcu 38-45 fuiit, quarum Larvcs foliis impofita Aphidibus vicli- 
tani , vix £ loco moventur, &-' folo rojlro, tanquam totum cotpus probofcide con- 
Jlaret, aphides inquirunt, legunt, confummit. 1NSFXTA DIPTERA. Mufca. 595 

fegnis. 45. M. antennis fetariis glabra, thorace fubaeneo, abdo- 
mine ferrugineo: apice nigro, femoribus pofticis cla- 
vatis. 
Habitat in Europa. 

femora- 46. M.antennis fetariis glabra atraoblonga. femoribus po- 
ta. fticis clavatis, pedibusque anticis rubris. 

Habitat in Europa. 

Pilofa plumatce. 

inanis. 47. M. antennis plumatis pilofa flavefcens, abdomine 

pellucido cingulis duobus nigris. 
Habitat in Europa. 
Simillima fequenti, fcd T/iorax magis vittofo-favus. Ab- 

domen pettucidum, flavum, cinclum fafciis duabus ni- 

gris o° ano nigro. Rofirum utrinquc comeum gla- 

brum. Alce absquc fafcia. 

pellu- 48. M. antennis plumatis pilofa nigra, abdominis fegmen- 
cens. to primo albo pellucido. 

Fn. fvec. 1073. Raj. inf. 271. 

Habitat in Europa. 

meridia- 49. M. antennis plumatis pilofa nigra, fronte aurata, alis 
na. bafi luteis. Fn. fvcc. 1077. 

Habitat in Europa. 

Caefar. 50. M. antennis plumatis pilofa viridi-nitens, pedibus 
nigris. Fn. fvec. icg8. 
Raj. inf 27 2. Moujf. inf. t. 49. 

Habitat in Cadaveribus. 

cadaveri-5 1. M. antennis plumatis pilofa aeneo-nitens : thorace cae- 
na. ruleo, abdomine viridi. Fn. fvec. 1099. 

Gced. inf. 1. /. 54. Lifl. gced. f 123. 

Habitat in Cadaveribus. 

Vomito- 52. M. antennis plumatis pilofa, thorace nigro, abdomine 
ria. caeruleo nitente. Fn. fvec. 1102. 

Gwd. inf. 1. /. 53. Reaum. inf 4. /. 8. /. 1. 

Lijh gwd.f. 122. /. 19. /. 8. 

Raj. inf 27. /. 24. /. 13, 15. 

Lyonet. lcff. t. 1. /, 23, 27. 
Habitat in Cadaveribus; ctiam Americae. Kalm. 

Pp 2 53. M. >96 INSECTA DIPTERA. Mufca. carnaria. 53. M. antennis plumatis pilofa nigra. thorace lineis palli- 
dioribus. abdomine nitidulo teffellato: major. 
Fn. fvec. 1105. Frifch. inf 7. t. 14. 

Aldr. inf 348. t. 2. f. 16. Reaum. inf 4. /. 29. /. 4-6. 
Jonfl. itif t. 8. 0. 2.f. 16. Roef inf. 2. mufc. t. 9, 10. 
Raj. inf. 270. 
Habitat in Cadaveribus Europce, etiam Americse. Kahn. 

domefti- 54. M. antennis plumatis pilofa nigra. thorace lineis 5 ob- 
ca. foletis, abdomine nitidulo teffellato : minor. 

Fn. fvec. 1106. Joblot. micr. 1. pp. t. 5. 

Aldr. inf. t. 2. f 23. Raj. inf. 270. 

Habitat in Europoz domibus, etiam Americcz. 
Larvce in fimo Equino. Pupce parallele cubantes. fepul- 
chralis. eroffa. rotunda 
ta. Larva- 
rum. Radi- 
cum. 55. M. antennis plumatis pilofa nigra, abdomine atro ni- 

tidulo : fupra glaberrimo. 
Habitat in Europa. 
Statura Mufcce domeflicoz, fed tota atra; a/ter fexus fe- 

ta non pilofa. 

- Pilofoz fetarice. 

56. M. antennis fetariis pilofa nigra. alis bafi ferrugineis. 
Reaum. inf 4. /. 26. f 10. 

Habitat in Stercore bovino. 

Similis M. meridianoz, fed major omnibus noflris mufcis. 

•57. M. antennis fetariis pilofa, thorace fublineato. abdo- 
mine fubrotundo fiavo : maculis longitudinalibus fufcis 
confertis. 

Habitat in Europa. 

Maculoz 5 dorfales , iu altero fexu di/Iantes, in altero 
contiguoz. 

58. M. antennis fetariis pilofa nigricans. thorace cinereo, 
abdomine pallidius teffellato. 

De Geer inf. 1 . t. 11./. 23. 

Habitat in Larvis Lepidopterorum. 

Similis M. domeflicce. fed thorax vix lineatus. 

59. M. antennis fetariis pilofa, abdomine cinereo: linea 

dorfali cingulisque quatuor nigris. 
Habitat in radicibus Raphani. Rolander. 
Similis M. domeflicce. fcd dimidio mi/wr. anguflior. 60. M. INSECTA DIPTEREA. Mufca. 597 

lateralis. 60. M. antennis fetariis pilofa nigricans, abdominis la- 
teribus ferrugineis. 
Habitat in Europa. 

Cemite- 61. M. antennis fetariis pilofa nigra, abdomine fupra 
riorum. glabro. 

Habitat in Europa. 

Similis M. fepulchrali, fcd paulo minor. 

pluvialis. 62. M. antennis fetariis pilofa cinerea, thorace maculis 
quinque nigris, abdomine maculis tridentatis obfoletis. 
Fn. fvcc. 1 1 1 2 . 
Habitat in Europa. 

feneftra- 63. M. antennis fetariis fubpilofa atra. abdomine fupra ru- 
lis. gofo ftrigis albis. 

Habitat in Europa, frcquens in fcneftris. 

roralis. 64. M. antennis fetariis pilofa aterrima. 
Habitat in Europa. 

ferrata. 65. M. antennis fetariis pilofa fufca, alarum cofta pilis 
breviffimis ferrata, abdomine pedibusque ferrugineis. 
Habitat in Europa. 

cellaris. 66. M. antennis fetariis pilofa nigra, alis nervofis. oculis 
ferrugineis. Fn. fvcc. 1111. 
Habitat in cellis vinariis aliisquc. 

meteori- 67. M. antennis fetariis pilofa nigra, abdomine fubcinereo, 
ca. alis bafi fubflavis. oculis brunneis. 

//. wgoth. 37. 

Habitat in Europa, nebula; injiar . ingruente imprimis 
pluvia . ora Equoruin obvolitantis. Amcvn. acad. 3. 
/• 358. 

putris. 68. M. antennis fetariis fubpilofa atra. alarum cofta nigra 
oculis ferrugineis. 
7.. Fn. fvcc. 1 1 10. 
cafei. |3. Fn. fvec. 1109. Gced. inf. 1. /. 73. 

Mer. eur. t. 43. /. 83. Lifl. gced. t. 132. 

Frifch. inf I. t. 7. 
Habitat a in Fimetis, 3 in Cafeo. 
Ha> tres fpecies adeo affnes, ut difficulter diflingvantur. 

P p 3 70. M. 598 INSECTA DIPTERA. Mufca. 

Frit. 69. M. antennis fetariis pilofa nigra, halteribus plantis po- 
fticis abdomineque virefcenti-pallidis. 
Linn. acl. Stockh. 1750./. 128. 

Habitat in ghtmis Hordei, decimum quodquc granum 
Hordeaceum apud nos dejtruens. 

Leprae. 70. M. antennis fetariis atra nitens, antennis pedibusque 
albis, oculis rufo inauratis. 
Habitat in Elephantiafi Nigritarum Americce. Rolander. 
Corpus pediculo minus. Abdomen fubtus 6° bafi album. 
Dcnticuhts utrinque ad baftn probofcidis. 

cupraria. 71. M. antennis fetariis glabra aenea, thorace viridi. ab- 
domine cupreo oblongo: halteribus nudis. 
Fn. fvec. 1 103. 
Reaum. inf. 4. /. 22. f. 7, 8. 
Habitat in Europa. 

polita. 72. M. antennis fetariis glabra aenea, capite viridi, thora- 
ce abdomineque caeruleis, halteribus nudis. 
Habitat in Europa. 
Variat colore viridi & carulco. 

viduata. 73. M. antennis fetariis glabra nuda seneo-nigra, abdomi- 
ne aeneo: dorfo atro, fquamis halterum ciliatis. 
Habitat in Europa. 

pubera. 74. M. antennis fetaceis pilofa nigra, abdominis ultimo 
fegmento incurvato: pube utrinque reflexa. 
Habitat in Europa. 

Petronel-75. M. antennis fetariis pilofa glabra livida, fronte rubra, 
la. cauda incurvata, pedibus elongatis teftaceis. 

//. wgoth. 55. 
Habitat ad aquas. curfttans mufca fupra aquas quictas. 

ungulata.76. M. antennis fetariis pilofa glabra aeneo-viridis, cauda 
uncinata, pedibus elongatis pallidis. 
Fn. fvec. 1053. 
Habitat in Europa. 

aequino- 77. M. antennis fetariis glabra nigra, capite teftaceo, o- 
clialis. culis brunneis, pedibus elongatis. 

Habitat in America meHdionali. Muf. De Geer. jg. M. INSECTA DIPTERA. Mufca. 599 

cibaria. 78. M. antennis fetariis laevis, vertice punftis tribus ele- 
vatis. abdomine cinereo adunco, pedibus elongatis. 
Habitat in Culinis 6° in cibariis antiquis. 

fcybala- 79. M. antennis fetariis pilofa rufo-ferruginea hirta, alis 
ria. punfto obfcuriore. 

Habitat in Stercore. 

Similis M. Jlercorarice fed duplo major , 6° faturatius 
colorata. 

ftercora- 80. M. antennis fetariis pilofa grifea hirta, alis puncto ob- 
ria. fcuriore. Fn. fvec. 1068. 

RcaitHi. inf. 4. t. 27. f. 1-3. 
Habitat in Stercore. 

fimetaria.81. M. antennis fetariis pilofa livens glabrata, alis pun- 
6I0 obfcuriore. 
Habitat in Europa. 

parietina.82. M. antennis fetariis, alis fufcis albo punftatis macula- 
tisque, fronte teftacea. 
Habitat in Europa. 

umbra- 83. M. antennis fetariis, alis fufcis albo maculatis. fron- 
rum. te nivea. 

Habitat in Europa. 

groffifi- 84. M. antennis fetariis, alis nigris apice albis. Fn.fuec. 
cationis. 1051. 

Habitat in Europa, rarius. 

faltuum. 85. M. antennis fetariis, alis albis cofta punctoque termi- 
nali fufcis, corpore flavo, occipite nigricante. 
Habitat in Europa. 

vibrans. 86. M. antennis fetariis pilofa, alis hyalinis apice nigro, ca- 
pite rubro. Fn. fvec. 1052. 
Habitat in Europa, ubique vibrans alas. 

cynipfea. 87. M. antennis fetariis, alis apice pun6lo nigro, abdomi- 
nis primo articulo obovato. 
Fn. fvec. 1054. 
Habitat in Europa. 
Fenwra antica fubtus denticulata funt. P p 4 89. M. 600 INSECTA DIPTERA. Mufca. 

flava. 88. M. antennis fetariis flava nuda, oculis viridiffimis. 
Fn. fvec. 1 1 14. 
Habitat in Europa; vix Pediculo major. 

aeftuans. 89. M. antennis fetariis, alis unguiculatis albis punclo 
centrali nigricante. Fn. fvec. 1055. 
Habitat in Europa. 

Serratu- 90. M. antennis fetariis. alis albis. thorace virefcente. ab- 
lae. domine cinereo lineis quatuor punclorum nigrorum. 

Habitat in Cardui &r° affinium floribus. 

Arnicse. 91. M. antennis fetariis, alis unguiculatis grifeis nigro ma- 
culatis. 
Fn. fvec. 1057. Aldr. inf. 346. t. 1. /. 5. 

Habitat in difcis florum radiatorum , iviprimis Arnices 
montancz. 

Hyofcy- 92. M. antennis fetariis, alis unguiculatis albis fufco ma- 
ami. culatis. 

Fn. fvec. 1058. 

Habitat in Hyofcyamis, Carduis. 

germina-93. M. antennis fetariis, alis albis margine maculisque ni- 
tionis. gris. Fn. fvec. 1059. 

Habitat in Foliis arborum, frequens primo vere. 

Urticae. 94. M. antennis fetariis, alis albis punclo terminali fafciis- 
que tribus fufcis diftinclis. 
Habitat in Urtica. 

Cerafi. 95. antennis fetariis, alis albis : fafciis fufcis inaequalibus : 
pofticis exterius connexis. 
Fn. fvec. 1061. 
Blank. inf. t. 16. f. L. 
Red. vivent. 264. 
Reaum. inf. 2. t. 38. /. 22, 23. 
Habitat in Ceraforum nuclcis. 

Heraclii. 96. M. antennis fetariis, alis albis : fafciis fufcis repandis, 
oculis viridibus. 
Habitat in foliis Heraclii ; fubcutanea. 

Cardui. 97. M. antennis fetariis. alis albis : linea geminata fufca S 
literae figura, oculis viridibus. Fn. fvec. 1063. 

Rcaum. INSECTA DIPTERA. Mufca. 60 1 

Reaum. inf. 3. /. 45./. 12-14. Gocd. i/if. 1. /. 50. 

Blank. inf. t. 16. Lifl. gced. t. 129. 

Habitat in Cardui crifpi, Serratulse arvcnfis Gallis. 

folftitia- 98. M. antennis fetariis . alis albis unguiculatis : fafciis 
lis. quatuor fufcis, fcutello flavo. Fn. fvec. 1084. 

Habitat in Carduis, a/iisquc. 

flore- 99. M. antennis fetariis. alis pallidis venis nigricantibus : 
fcentia?. ftrigis duabus undatis apiceque fufcis. Fn. fvec. 1065. 

Habitat in Europa. 

fronde- 100. M. antennis fetariis, alis nigris: fafciis duabus pun- 
fcentiae. 6lisque duobus albis, corpore nigro. 

Habitat in Europa. 

223. TABANUS. Os Probofcide carnofa, terminata 

labiis duobus. 
Rojiro Palpis duobus , fubulatis, 
probofcidi lateralibus , paral- 
lelis. 

bovinus. 1 . T. oculis virefcentibus, abdominis dorfo maculis albis 
trigonis longitudinalibus. 
Fn. fvec. 1045. 
fonfl. inf. t. 8. O. 2. f. 22. 
Reaum. inf. 4. /. 17. /. 8. 
Habitat in Europa, Equis iufefus. 

calens. 2. T. oculis viridibus, abdominis dorfo linea alba. anten- 
nis rubris. 
Habitat iu America. Muf. Dc Gccr. 

Tarandi-3. T. oculis viridibus? abdominis fegmentis margine lu- 
nus. teis, pedibus rufis. 

Fn. fvec. 1046. 

Habitat in Lapponia , Norvegia , Tarandorum tenella 
cornua pungens, vu/nerans, deformans. 

exaeftu- 4. T. oculis viridibus, abdominis fegmentis margine albis, 
ans. tibiis candidis. 

Habitat in America meridioua/i. Rolander. 

P P 5 5- T. 602 INSECTA DIPTERA. Tabanus. 

fervens. 5. T. oculis viridibus, abdomine antennisque luteis, capi- 
te thoraceque fufco. 
Habitat in America aujlraliore. 

mexica- 6. T. oculis . . . , corpore livido. antennis viridibus. alis 
nus. virefcentibus punctis anaftomofantibus. 

Habitat in America meridionali. Rolander. 

Bromius. 7. T. oculis fafcia unica purpurafcente, corpore cinera- 
fcente. Fn. fvec. 1048. 
Habitat in Europa. 

occiden- 8. T. oculis fafciis binis fufcis, corpore fufco, abdomine 
talis. lineis tribus fulvis. 

Habitat in America meridionaU. Lcefling. 

tropicus. g. T. oculis fafciis ternis fufcis, abdominis lateribus fer- 
rugineis. Fn. fvec. 1047. 
Habitat in Europa, Equis inflantc pluvia molefius. 

antar- 10. T. oculis fafciis quaternis fufcis. fcutello macula ni- 
cticus. gra. tibiis anticis albis. 

Habitat in America calidiorc. Rolandcr. 

Dorfum abdominis notatum maculis a/bis. 

pluvialis. 1 1. T. oculis fafciis quaternis undatis, alis fufco pun- 
ftatis. 
Fn. fvec. 1050. Rcaum. inf. 4. t. 18. /. 1. 

Habitat in Europa. 

caecu- 12. T. oculis nigro-pun<5tatis, alis maculatis. 
tiens. Fn. fvec. 1049. 

Habitat in Europa. 

224. CULEX. Os aculeis fetaceis intra vaginam 

flexilem. 

pipiens. 1 . C. cinereus, abdomine annulis fufcis oclo. Fn.fvcc. 1 1 1 6. 
FI. lapp. 363. 364. 
Blank. inf t. i^.f.A-D. 
Reaum. inf 4. /.43, 44. 
Swamm. quart. t. 23. 

bibl. t. 31./. 4-8. t. 32./. 1-5. 

foblot. 
Culicis Larvce plerumque in aqua degunt &* Pupce nwventur agiles. INSECTA DIPTERA. Culex. 603 

/ob/et. micr. 1. pp. 2. t. 13. f. A. B. C. D. E. H. 

I. L. 
r j. Kalm. itin. 2. p. 268. Mufquetoes. 
Habitat in Europa; aquofis; copiofiffima in Lapponla; 

ctiam i/i America ebvia. Kalm. 
Mas antc/inis plumofis vix pungit aut fugit fanguincm. 
Larva in Aquis ; Pupa bicornis revcrfa ; Lnfcclum pipi- 

cns . pungens : iu Lndiis magis vcncnata. Anfercs al- 

licit . pullos GaUinarum nutrit Lapponum calami- 

tas fclicifftma. 

bifurca- 2. C. fufcus. roftro bifurco. Fn. fvcc. 11 15. 

tus. Raj. inf 74. //. 4. Rcaum. inf. 4. /. 40. /. 1, 2. 

Habitat in Europa. 

pulicaris. 3. C. alis hyalinis : maculis tribus obfcuris. Faun. fvec. 
1117. 
Fl. lapp. 365. 

Dcrh. phyf.-th. L 1. c. 11. /. 5. 6. 
Habitat i/i Europa; in America. Kal/n. 
Curfitat , mordet , rclinquit pitnclum fufcu/u. A/ncen. 
acad. 3. p. 343. 

reptans. 4. C. niger. alis hyalinis. pedibus nigris annulo albo. Fn. 
fvcc. I 1 18. 
Habitat in Europa , rcptatu meleftus tc/uporc vcfpcrtino. 

equinus. 5. C. ater. abdomine fufco, fronte alba. Fn.fvec. 11 20. 
Fl. lapp. 359. 

Habitat circum Equos . queru/n fanguinc/n haurit . in- 
tcr crincs eorum curfitans. 

fterco- 6. C. teftaceus, alis reticulatis. linea thoracis. tribusque ab- 
reus. dominis nigricantibus. 

Habitat in ftercoribus. 

225. EMPIS. Os Roftro corneo. inflexo. bivalvi, thora- 
ce longiore : valvulis horizontalibus. 

borealis. 1. E. antennis filatis nigra, alis fubrotundis fufco-ferru- 
gineis. 
Fn. fvcc. 1038. 

Habitat in Norlandia. chorcas acreas circa vefpcras in- 
ftituens. 

2. E. 604 INSECTA DIPTERA. Empis. 

penni- 2. E. antennis filatis nigra. pedibus pofticis longis: alteri 
pes. pennatis. 

Fn. fvec. 1041. 
Habitat in Europa. 

livida. 3. E. antennis filatis livida, thorace lineis tribus nigris. 
Habitat in Europa. 

Corpus /ividum. T/iorax linea dorfali /atera/ibusquc nigris. 
Abdomen fupra magis fufcum. A/oz ob/ongoz venis fufcis. 

226. CONOPS. Os Roftro porrecto, geniculato. 

roftrata. 1. C. antennis fetariis nigra. abdomine ovato flavo laevi, 
roftro conico. 

Habitat iu Germania. P. Forsfkd/. Phi/. Mag. 

Statura Mttfcoz domefiicoz. Rof/rum corneum, porreclum, 
conicum , capitc /ongius , verfus bafin re/iquis omnibus 
multo craffius. Tibice fiavcfccntcs. A/oz pallidce. 

calci- 2. C. antennis fubplumatis cinerea glabra ovata. Fn.fvec. 
trans. 1042. 

Habitat ad Boum pedes . undc eorutn continuns ca/ci- 

tratus. Anuvn. acad. 3. p. 343. 
Simi/lima Mufcoz domeflicoz , ut vix dignofcatur ab in- 
exercitatis, nifi fo/o roftro. 

irritans. 3. C. antennis fetariis cinerea fubpilofa ovata. 
Habitat cum Pecoribus. 
Simit/imus prozcedenti, fcd dimidio minor. 

macroce-4. C. antennis clavatis mucronatis luteis, abdomine fub- 
phala. cylindrico glabro: fegmentis quatuor margine flave- 

fcentibus. 
Fn. fvcc. 1030. Uddm. diff. 100. 

Habitat in Europa. 
Simi/lima Mufco? conopfoidi, fed antcnnoz bafi difiincloz. 

flavipes. 5. C. antennis clavatis mucronatis nigris, abdomine fub- 
cylindrico glabro: fegmentis tribus margine flavis. 
Habitat in Europa. 

Simi/lima Mitfcoz conopfoidi , nigra. Pitncla 2 lutca ad 
bafin abdominis. Pedes fiavi (ncc , ut prozcedcutis, 
fcrruginci) fafciis nigris. 

6. C. INSECTA DIPTERA. Conops. 605 

6. C. antennis fetariis, abdomine hamofo grifeo, facie 
veficulari alba, alis nebulofis. 
Habitat in Europa. 227. ASILUS. Os Roftro corneo, porreclo, reclo, 

bivalvi. 

maurus. 1. A. fubferrugineus, pecloris lateribus punctis thoracis- 

que dorfo lineis tribus nigris. 
Habitat in Mauritania. E. Brander. 
Magnitudo Afdi crabroniformis. Antennoz ferruginece. 

Abdominis fegmenta margine fufca. 

barbarus. 2. A. fronte thorace pedibusque ferrugineis, alis flavis 

apice margineque tenuiore nigris. 
Habitat in Mauritania. E. Brander. 
Major congeneribus. Squamula alba ad latera thoracis. 

Frons ciliata. Femora 6° Tibice fpinis fparfis tenuis- 

fimis. 

3. A. abdomine tomentofo antice nigro. poftice flavo 

infiexo. 

Fn. fvec. 1031. Mouff. inf. 46. 

Raj. inf 267. Jonfl. inf. t. 10. f 2. 

Frifch. inf 3. /.8. 
Habitat intra Terram. 

gibbofus. 4. A. hirfutus niger, abdomine poftice albo. 
Fn. fvec. 1034. It. fcanic. 414. 

Habitat in Europa. 

ater. 5. A. hirfutus totus niger. barba albida. 

Habitat in Germania. Bergh Ifacfon. 
Similis prcecedenti fed brevior , totus hirfutus. Barba 
fub capite &> ungulcB alba. Anteium fubclavatoz. 

gilvus. 6. A. abdomine pubefcente nigro: fupra rufo. 
Fn. fvec. 1036. 
Habitat in Europa. 

margina- 7. A. halteribus abdominisque incifuris flavis, femoribus 
tus. nigris. 

Habitat in Svecia. T. Bergman. 

Abdo- 606 INSECTA DIPTERA. Afilus. 

Abdomen nigrum , pilis fulvis tomentofum . imprimis ad 
incifaras. Thorax niger. 

germani- 8. A.hirtusfubcinereus,femoribusnigris,tibiisrubris, alis 
cus. fufcis bafi albis. 

Habitat in Germania. P. Forsfhdl, Bergh Ifacfcn. 
Seqaenti fimilis, ctiam antennis. fed duplo major. 

forcipa- 9. A. hirtus fubcinereus. 
tus. Frifch. inf. 3. p. 35. /. 7. 

Habitat intra Terram. 

Maris cauda forcipata ; Feminoz acuta. Varietas ma- 
jor Tibiis ferrugineis. 

Tipuloi- 10. A. lividus nudus. thoracis lineis dorfalibus tribus 
des. nigris. 

Fn. fvec. 1033. 
Habitat in Europa. 

celandi- 11. A. ater nudus, alis nigris, femoribus halteribusque 
cus. ferrugineis. 

Fn. fvec. 1037. 
//. os/and. 155. 
Habitat in Europa. 

Morio. 12. A. hirtus niger, alis albo nigroque variis. 
Habitat in Europa. 
Simillimus Mufcoz Morioni. 

228. BOMBYLIUS. Os Roftro porrecto, fetaceo, lon- 

giffimo, bivalvi: valvulis ho- 
rizontalibus intra quas acu- 
lei fetacei. 

major. 1. B. alis femi-nigris. Fn. fvec. 11 19. 
Mouff. inf 64. /. 5. 
Aldr. inf. 350. /. IO. 
Raj. iiif. 273. 
Habitat in Europa. medius. 2. B. alis fufco punctatis. 
Pet. gaz. t. 36./. 5. 
Habitat in Europa. 3. B. INSECTA DIPTERA. Bombylius. 607 

minor. 3. B. alis immaculatis. //. fcan. 164. 
Pet. gaz. t. 42. /. 9. 
Reaum. inf. 4. t. 8. f. 11 -13. 
Habitat in Europa. 229. HIPPOBOSCA. Os Roftro bivalvi, cylindri- 

co, obtufo. 
Pedes unguibus pluribus. 

Equina. 1. H. alis obtufis, thorace albo variegato. 

Fn. fvcc. 1043. Mouff. inf 59. 

Frifch. inf. 5. /. ior 
Reauni. inf. 6. /. 48. 

Habitat in Europa 6° America fcptcntrionali , Equis 
6° Bobus infcfta. 

avicula- 2. H. alis obtufis, thorace unicolore. 
ria. Habitat in Avibus. D. C. Solander. 

Prcecedenti dimidio minor. 

Hirundi- 3. H. alis fubulatis. 
nis. Fn. fvec. 1044. 

Reauni. inf 4. /. 11. /. 1-5. 
Habitat in Hirurtdinibus. 

Ovina. 4. H. alis nullis. //. wgoth. 59. 
Frifch. inf 5. /. 18. 
Habitat intcr Ovium lanam. VII. APTE- Hippobofcse ovum facih ntatre majus, potius Pupa excludenda in volatile. 608 INSECTA APTERA. Lepifma. 

VII. APTERA. 

Alse nullce, in omni fexu. 

230. LEPISMA. Pedes VI. curforii. 
Os Palpis II. 

Cauda fetofa: fetis extenfis. 
Corpus fquamis imbricatum. 

facchari- 1. L. fquamofa, cauda triplici. 

na. Brown. jam. 425. Setoura fubargentea, cauda fetofa, 

fetis hirfutis. 
Adam. microgr. t. 28. /. 147. 

Habitat in America inter faccharum 6° utenfdia dome- 
fiica, inde per Europam vulgaris , hodie in Svecia 
incepit. 

terreftris. 2. L. nuda, cauda triplici. 
Habitat in Europa. 

Similis Podurce fed major , corpore toto albo cylindrico. 
Antennoz corporis dimidii longitudine , obtufce ut in 
Poditra. 231. PODURA. Pedes VI, curforii. 

Oculi II, compofiti ex oclonis. 
Cauda bifurca, faltatrix, inflexa. 

viridis. 1. P. fubglobofa viridis. Fn. fvec. 11 72. 
Habitat in Europae plantis. 

atra. 2. P. fubglobofa atra, antennis longitudine corporis apice 

albis. Fn. fvec. 1173. 
Habitat in Europae plantis. 

fufca. 3. P. globofa fufca nitida, antennis longis: articulis plu- 
rimis. Fn. fvec. 1 1 74. 
Acl. Stockh. 1743../. 296. /. 7. 
Habitat in Europae terrefiribus. 

4vP. 

Mntilla 220 qvuni aptera, hunc ordincm /ccundum alas intrarct,/cd characler ordi- 
nis Hymcnopterorum a/finilms eam /ociat. INSECTA APTERA. Podura. 609 

plumbea.4. P. teres fufco-crerulea nitida. Fn. fvcc. 1 1 75. 
Habitat in Europae arbuftis. 

nivalis. 5. P. oblonga cinerea fignaturis nigris. Fn.fvec. 11 76. 
E. N. C. dec. 2. ann. 3. obf. 197. Pulex nivis. 
Dc Geer Acl. Upf 1740. p. 54. /. 2. 
Habitat in Europae ncmoribiis, Lignis. 

arborea. 6. P. nigra, pedibus furcaque albis. Fn. fvcc. 11 77. 
Dc Geer acl. Upf 1740. /. 49. t. 1. 

acl. Stockh. 1740. /. 272. /. 1. 
Habitat iii Europae fylvis. 

cin£ta. 7. P. cylindrica grifea, cingulo atro antice albo. 
Habitat in fylvis Europas. 

aquatica. 8. P. nigra aquatica. Fn. fvec. 11 78. 
Dc Gecr acl. Upf. 1740. /. 57. /. 3. 

Stock/i. 1740. /. 279. /. 3, 4. 
Habitat in Aquofis Europae. 

nmetaria.9. P. terreftris alba. Fn. fvcc. 11 80. 

Habitat in terra prcegnantc Europse, frequcns priino vere. 

ambu- 10. P. alba, furca extenfa. Fn. fvcc. 11 70. 
lans. Habitat in Europa. 232. TERMES. Pedes VI, curforii. 
Oculi II. 

Antennce fetacese. 
Os maxillis duabus. 

fatale. 1 . T. luteum ; alterius maxillis longitudine antennarum. 
Habitat in Indiae ittriusquc uii/brofs, apcrto aeri invi- 
ft/in, fornices cylindricos progrediendo incedi/icans, ina- 
xillis longis altiffinie rcfdiens ; Nidos e fabulo, finit- 
bus daidaleis in tophuni Jtruens. Deflruit ittenfiUa 
oinnia, utiiusque Indicc calamitas fumma: doinos, na- 
ves, cibaria, veftimenta, cx animalibits 6° vegetabi- 
libus fingula quaque , relicla fola fupcrficic integra ; 
calce viva cocrccndum, de quo Rolander 6° pcregrina- 
tores phtrima. 

Q q Altc- 610 INSECTA APTERA. Termes. 

Alteri (Femina fiorte) Corpus magnitudinc T. pulfatorii. 
Caput comeum, lceve, oblongo fubtetragonum , lu- 
teum. Antennoz vix thorace longiores. Maxilloz cor- 
nece, lceves, nigrce, fubulatce, fubarcuatoz, porrecla, lon- 
«itudine antennarum. Abdomen oblongum, fubcylin- 

o 

dricum, albicans. 
Alterum (fiexu tantum divcrfum, Rolander) fimile prcecc- 
denti, fed absque maxillis magnis porreclis. Caput 
fuborbiculatum, flavefcens. Maxilloz breviffimc?. An- 
tennoz filiformes, corpore dimidio breviores. Abdomen 
ovatum, albiditm. 

pulfato- 2. T. abdomine oblongo. ore rubro, oculis luteis. 
rium. Fn. fvec. 1168. 

Derh. theol. 1 1 9. 
Bradl. nat. t. 27. /. 3. 
Raj. inf. 8. 
Acl.angl.n.270.p.2i\.&n.2^\.p. 15860^/;. 245./. 376. 

Roland. acl. Stockh. 1754. /. 152. 

Habitat in Europa e^ America, frequens in domibus, in- 
vifum veflibus, Herbariis, Infeclorum mufeis. Femi- 
na horologii inflar pulfatoria in ligneis feflucis. 

fatidicum.3. T. abdomine ovato, ore pallido, oculis fufcis. 
Frifch. inf 1 1. p. 2. t. 10. 
Habitat in Europa auftra/iore, nobis primum vifum in 

plantis ficcis a Lceflingio transmiffis. 
Simile prozcedenti, fed duplo majus. 

233. PEDICULUS. Pedes VI, ambulatorii. 

Oculi II. 

Os aculeo exferendo. 
Antennce longitudine thoracis. 
Abdomen depreffum, fublobatum. 

Humanus.i. P. humanus. Fn. fvec. 1153. 

Moufif. inf 259. Alb. aran. t. \2. 

Red. exp. t. 18. Bonan. 7nicr.fi. 55. 

Swamm. quart. t. 7. Joblot. micr. \. pp. 1. i. 1. 

* bibl. t. 1. /. 3-6. Baker. micr. t. 13. / 4- 
Habitat in capite & veflimcntis humanis. Pedi.culi Mammaliutn Avinmque multo phires ctiamnum non obfervati, minus dc- 
fcripti, multo minus differcntia dctcrminati exjlant. INSECTA APTERA. Pediculus. 6n Pubis. 2. P. pubis. Fn. fvec. 1 1 54. 

Mouff. inf 200. Red. exp. t. 19./. I. 

Raj. inf. 8. Pet. gaz. t. 67. /. g. 

Schenk. obf. 676. 
Habitat in Hominis immundi pube, rarius 6° fuperciliis. 

ricinoi- 3. P. abdomine orbiculato linea alba, fcutello trilobo, ro- 
des. ftro albo. 

Habitat in America, pedes obambulantium intrans, fan- 

guincm hauriens, in iis ova deponens, ulcera cacoethi- 

ca caufans. Rolander. 

Acarus effet , nifi pedes rufefcentes tantum 6. Roflrum 

longum cylindricum fubtus hamulis. Corpus rufefcens. 

Vefperti-4. P.thorace angulato-cruciato, pedibus ungulatis, corpo- 
lionis. re longioribus. 

Frifch. inf 7. /. 7. 
Habitat in Vefpertilione murino. 

Animal infvctai ftruclurcc, Acaro aut Phalangio fimile. 
in plano non procedere valet. 

Suis. 5. P. Suis fcrofse. 

Habitat in Suibus [3. 

Porcelli. 6. P. Muris Porcelli. 

Habitat in Mure Porcello. 

Cameli. 7. P. Cameli. f 
Red. exp. t. 22. 
Habitat in Camelo Dromedario. Ba6lriano. 

Cervi. 8. P. Cervi. 

Frifch. inf. 12. p. 15. t. 5. Red. exp. t. 5. 

Habitat in Cervo Elapho, Dama, Capreolo. 

Ovis. 9. P. Ovis Arietis. 

Red. exp. t. 22. f. 1 ? 
Habitat in Ovibus. 

Bovis. 10. P. Bovis Tauri, abdomine lineis transverfis oclo fer- 
rugineis. Fn. fvec. 1 1 5 5 . 
Habitat in Bobus. 

Vituli. 11. P. Bovis Tauri, abdomine plumbeo. Fn. fvec. 11 56. 
Habitat in Bobus cum pracedenti. Qq 2 12. P. 612 INSECTA APTERA. Pediculus. 

Equi. 12. P. Equi Caballi. 
Habitat in Equis. 

Afini. 13. P. Equi Afini. f 

Red. exp. t. 22. f. 1. 
Habitat in Afinis. 

Tinnun- 14. P. Falconis Tinnunculi. Fn. fvec. 1 1 57. 
culi. Red. exp. t. 13. 

Frifch. inf 11. p. 24. /. 24. 

Habitat in Falconibus Tinnunculis. Milvis. 

Conferantur alioz fpecies in Falconibus. Rcd. exp. t. 1 . 

Corvi. 15. P. Corvi Coracis. Fn. fvec. 11 58. 
Red. exp. t. 16. /. 2. 
Habitat in Corvis. 

infaufti. 16. P. Corvi infaufti. 

Fn. fvec. 11 59. Pediculus Picae lapponicae. 
Habitat in Corvo infaufto. 

Picae. 17. P. Corvi Picae. f 
Red. exp. t. 5. 
Habitat in Corvo Pica. 

Cygni. 18. P. Anatis Cygni. 7 
Red. exper. t. 8. 
Habitat in Cygno. 
Conferatur Red. exp. t. 9. /. 3. 

Anferis. 19. P. Anatis Anferis. 
Red. exper. t. 10. 
Habitat in Anferibus feris 6° manfuctis. 

mofcha- 20. P. Anatis mofchatae. f 
tae. Red. exper. t. 9. /. 1. 

Habitat in Anate mofchata. 

Ouerque-21. P. Anatis Querquedulae. f 
dulae. Rcd. cxper. t. 12. 

Habitat in Ouerquedulis. 

Sternae. 22. P. Sternae Hirundinis. Fn. fvcc. 1162. 
Red. cxper. t. 9. /. 2. 
Habitat in Sternis. Laris. 

2\. P. INSECTA APTERA. Pediculus. 613 

Plataleae. 23. P. Platalere Leucorodiae. f 
Rcd. exper. t. 4. 
Habitat in Leucorodiis. 

Ardeae. 24. P. Ardeae cinereae. f 
Red. exper. t. 6. 
Habitat in Ardeis. 

Gruis. 25. P. Ardeae Gruis. Fn. fvec. 1162. f 
Rcd. exper. t. 3. 
Habifat in Gruibus. 

Ciconine. 26. P. Ardeae Ciconiae. 

Frifch. inf. 8. p. 9. /. 6. 
Habitat in Ciconiis. 

Chara- 27. P. Charadrii Pluvialis. f 
drii. Rcd. exper. t. g. 

Habitat in Pluvialibus. 

Fulicae. 28. P. Fulicae atrae. f 
Rcd. exper. t. 4. 
Habitat in Fulicis. 

Recurvi-29. P- Recurviroftrae Avofettae. //. ad. 90. Faun. fvec. 
roftrae. 1 1 63. 

Habitat in Recurviroftris. 

Haemato-30. P. Haematopi Oftralegi. Fn. fvcc. 1164. 
pi. Habitat in Haematopis. 

Pavonis. 31. P. Pavonis criftati. f 

Frifch. inf. 12. /. 3./. 6. Rcd. expcr. t. 15. 

Habitat in Pavonibus. 

Melea- 32. P. Meleagridis Gallo-pavonis. Fn. fvec. 1160. 
gridis. Frifch. inf. 8. /. 4. Red. exper. t. 22} 

Habitat in Gallo-pavonibus. 

Gallinae. 33. P. Phafiani Galli ihorace capiteque utrinque mucronato. 
Fn. fvec. 1 166. 
Habitat in Gallinis domcflicis. 
Expeliitur Pipere. 

Q q 3 34- P- 

(f) Signo Crucis ubiquc notavimus animalia nobis nec viva, ncc in mufeis afftrvata 
vifa, ut Natnra confitlti ad ca attcntius cxaminanda incitcntur. 6i 4 
Caponis. Tetrao- 
nis. INSECTA APTERA. Pediculus. 

34. P. Phafiani Galli alter. Fn. fvec. 1165. 
Frifch. inf. 11. t. 24. Red. exper. t. 16./. 1 
Habitat in Gallinis domejlicis. 

35. P. Tetraonis Tetricis. 

Red. exper. t. 14. Pulex pavonis? 
Habitat in Tetraonibus. Lagopi. 36. P. Tetraonis Lagopi. Fn. fvec. 1167 
Habitat in Lagopis. Colum- 
bae. Pari. Apis. 37. P. Columbae Oenatis. f 
Red. exper. t. 2. f. 1. 
Habitat in Columbis. 

38. P. Pari majoris, cauda quadrifeta. f 
Frifc/i. inf 8. /. 9. t. 1. f. 5. 
Habitat in Paris. 

39. P. Apis. f 
Frifch. inf. 8. /. 16. 

Habitat in Apibus ad fquami/lam halterum. 234. PULEX. Pedes VI, faltatorii. 
Oculi II. 

Os roftro infiexo. 
Abdomen compreffum. irritans. 1. P. probofcide corpore breviore. 

Fn. fvec. 1171. Pulex. Joblot. micr. 1. pp. 1. t. 3 

Raj.' inf 7. 

Alb. aran. t. 41. 

Bonan. micr. f. 56. 

Anon. angl. p. 204. f. 12 

Hook. microgr, pene- 
trans. Frifch. inf 11. p. 8. 
Vallifn. oper. 1. t. 25. /. 1. 
Leuiuenh. epifl. 26. /. 1-20. 
Raf. inf 2. mufc. t. 2, 3. 4. 
Baker. micr. t. 13. /. 6. Habitat ubique in Europa, Leporibus imprimis molefia : 

in America. Kalm. 
Larva apoda, cauda bifurca, net. Pupa pedata. immo- 

bilis. Mas fub femina Jungitur, affinis coleoptratis. 

2. P. probofcide corporis longitudine. 
Marcgr. braf 249. Tunga. 
Sloan. jam. 2. p. 191. introd. 125. Catesb. INSECTA APTERA. Pulex. 615 

Catesb. car. 3. /. 10. /. 10. /. 3. Pulex cutem pene- 

trans. 
Habitat in America : Pedes hominum intrans, ova depo- 

nens, unde cacoethes, fcepe mors. 
Corpus fnfco rufcfcens, compreffum. Abdomen fubtus al- 

bidiim. Famelicus faltat , prozcedenti fimiUimus. Ro- 

lander. 

235. ACARUS. Pedes VIII. 

Oculi II, ad latera capitis. 
Tentacula duo , articulata , pedi- 
formia. 

elephan- 1. A. orbicularis depreffus : macula bafeos ovata. 
tinus. Habitat in India. 

Magnitudo feminis Lupini albi , depreffus , lividus mar- 
gine craffo , fubtus utrinque 3 fulcis. Macula bafeos 
nigra, ovata, trifida. 

segyptius.2. A. obovatus fufcus margine albo. M. L. U. 
Habitat in Oriente. 

Reduvius.3. A. obovatus planus macula bafeos obovata. 
Fn. fvec. 1192. //. celand. 62. 126. 
Raj. inf. 9. 
Habitat in Bobus, Canibus, fylvis. 

america- 4. A. obovatus rubicundus, fcutello geniculisque pedum 
nus. albidis. 

Kalm. acl. Stockh. 1754. 
Habitat in America. 

fanguifu-5. A. abdomine poftice crenato, fcutello ovato fubfulvo, 
gus. roftro tripartito. 

Habitat in America. Rolander. 

Pedes antici ad cxortum fpinis brevibus. Sanguincm in 
tibiis obambulaiitiiim haurit vix extrahendus. 

Ricinus. 6. A. globofo-ovatus macula bafeos rotunda, antennis 
clavatis. 
Fn. fvec. 11 93. Raj. inf 10. 

Aldr. inf 559. Frifch. inf. 5. /.19. 

Habitat in Bobus, Canibus. 

Q q 4 7- A. 6i6 INSECTA APTERA. Acarus. 

Cancroi- 7. A. antennis cheliformibus, abdomine ovato depreffo. 
des. Fn. fvec. 11 87. //. cel. 84. 

Seb. inuf. 1. /. 70. /. 11. 

Frifch. inf. 8. /. 1. Rcef fuppl. /.64. 

Clerck. aran. t. 6. f. 10: 1,2. 
Habitat in Europae umbrofis fujfocatis. 

Scor- 8. A. antennis cheliformibus, abdomine cylindrico. capi- 
pioides. te appendiculato. 

Rabitat in America. Rolander. 

Simillimus A. Cancroidi , fed chelce ovatce , Corpus fla- 
vefcens, ditplo majus, 6° Abdomen cylindricum. Mor- 
fu venenatus. An nterque Phalangium: 

craffipes.9. A. pedibus fecundariis cheliformibus. Fn.fvec. 1189. 
Habitat in Europa. 

pafferi- 10. A. femoribus tertiis craffiffimis. 
nus. Fn. fvec. iigo. 

De Geer Acl. Stockh. 1740. p. 351. t. 1. /. 2. 
Red. viv. t. 2. f. 4. 
Habitat in Pafferibus variis. 

motato- 1 1 . A. pedibus primis longiffimis motatoriis. Faun. fvcc. 
rius. 1188. 

Habitat in Umbrofis. 

Aphidioi-12. A. pedibus primis longioribus curforiis, abdomine po- 
des. ftice bicorni. Fn. fvec. 1191. 

Habitat in Europa. 

coleo- 1 3. A. ater, lateribus nigro-fubcoleoptratis. Fn.fvec. 1 2 1 1 . 
ptratus. Habitat in Europa. 

telarius. 14. A. hyalino-fulvus. 

Fn. fvcc. 1212. 1 196. 

Habitat in Europae plantis , minus ventis expofitis , cal- 
dario inclufis, tcla ducens filis parallelis, quibus plan- 
tas fuffocat; in Tiliae foliis averfis autumno frequens. 

Siro. 15. A. lateribus fublobatis, pedibus quatuor pofticis lon- 
giffimis, femoribus capiteque ferrugineis, abdomine 
fetofo. 

Farince. Scabiei. 

Blank. inf t. 14./. A. B. Schenck. obf 676. 

Riv. INSECTA APTERA. Acarus. 617 

Leuw. cpiji. 77. /. 379./. 9,10. Allen. comp. XI: 8. 
Rivin. prurit. 18. /. D-L. Acl. angl. n. 283. 

E.N.C. dcc. 2. ann.io. app. 34. Riv. prur. 18. /. A. B. 

Acl. Hpf. 1682. p. 319. 
Habitat in Farina Europae, Americae. 
Intcr Sironcs Farina> , Scabiei , Dyfcntcrice , Hemitritcei 

non rcperi alias diffcrentias, quam a loco petitas. Anuvn. 

acad. 3. p. 333. 

exulce- 16. A.pedibuslongiffimis fetaceis: anticisduobusbrevibus. 
rans. Habitat in Scabie ferina. 

genicula-17. A. niger, femorum geniculis fubglobofis. Faun.fvec. 
tus. 12 10. 

Habitat . . 

aquaticus. 1 8. A. abdomine depreffo tomentofo poftice obtufo, aqua- 
ticus. Fn. fvec. 1199. 
Frifc/i. inf 8. /. 3. 
Rcef fuppl. 1. /. 25. 
Habitat in Europas aquis dulcibus. 

holoferi- 19. A. abdomine depreffo tomentofo poftice retufo, ter- 
ceus. reftris. Fn. fvec. 1200. 

//. cel. 84. 
Lift. aran. /38. 
Raj. inf 41. //. 38. 
Blank. inf. t. 14. /. J. 
Habitat in Europae c^ Americse ficcis. 
Simillimus pracedcnti. 

bacca- 20. A. abdomine diftento rubro: lateribus obfcurioribus. 
rum. Fn. fvec. 1201. 

Habitat in Baccis Ribis aliisque frcqucntcr curfitans. 

Mufca- 21. A. abdomine rufo, pedibus poftxis longiffimis filifor- 
rum. mibus. Fn. fvec. 1209. 

Habitat in Mufcis. 

Batatas. 22. A. fanguineus fcabriufculus, pedibus anterioribus lon- 
gitudine corporis. Rolander. 
Habitat in Batatas Surinami. Qq 5 23. A. 

Acari minimi infcdorum fcrtilitate immenfa ubicunque obvii, plurium calamita- 
lum cau/frn funt. 618 INSECTA APTERA. Acarus. 

gymno- 23. A. abdomine rubro, lateribus punctis binis coccineis. 
pteroru. Fn. fvec. 1208. 

Habitat in Apibus aliisque. 

coleo- 24. A. rufus, ano albicante. Fn. fvec. 1198. 
ptratoru. Blank. inf. t. 14. /. H. Frifch. inf. 4. /. 10. 

Reaum. inf 6. /. 4. f. 13, 14. 
Reef. inf 4. /. 20. t. \. f. 10-15. 
Habitat i?i Scarabseis. 

rupeftris. 25. A. fufcus: linea dorfali bicolore. Fn. fvec. 1202. 
Habitat in Europa. 

longicor-26. A. ruber, antennis roftro longioribus. Fn. fvec. 1205. 
nis. Habitat in Europa. 

littoralis. 27. A. fufco-rufus, pedibus fanguineis. Fn. fvec. 1206. 
/7. eeland. 96. 
Habitat in Europae littoribus. 

Fungo- 28. A. fufco-rufefcens. abdomine fubglobofo glabro. Fn. 
rum. fvec. 1207. 

Habitat in Fungis. 

fcaber. 29. A. cinereus depreffus: lateribus fcabris. Faun. fvec. 
1197. 
Habitat i?i Europa. 

Salicinus.30. A. ruber: linea dorfali duplici fufca: antice bifurca. 
Fn. fvec. 1204. 
Habitat in Salicibus frequcns. 

croceus. 3 1 . A. fulvus : thoracis lateribus pun6lo rufo. Fn.fvec. 1 204. 
Habitat in Europa. 

236. PHALANGIUM. Pedes VIII. 

Oculi verticis duo contioui 

duo laterales. 
Frons antennis pediformibus. 
Abdomen rotundatum , mu- 
ticum. 

Opilio. 1. P. abdomine ovato: fubtus albo. 
Fn. fvec. 1186. 

Mouff. INSECTA APTERA. Phalangium. 619 

Mouff. inf. 234. /. 4. Raj. inf. 39. ;/. 35. 

Aldr. inf 608. /. 4. Bradl. nat. t. 24. /. 2. 

Gtxd. inf. 2. t. 49. Clerck. aran.t.b.f. 10:3. 

Lifl. gosd. f. 143. 

angl. t. 1. /. 35. 
Habitat in Europa, America. 

cauda- 2. P. chelis ramofis, abdomine mucronato. M. L. U. 
tum. Seb. muf 1. t. 70. /. 7, 8. 

Habitat in India. 

renifor- 3. P. antennis corpore longioribus , thorace reniformi. 
me. M. L. U. 

Brown. jam. 409. t. 41. / 3. Tarantula fufca major. 
pedibus anterioribus craffioribus aculeatis & unguicu- 
latis fere cheliformibus, proximis longiffimis & te- 
nuiffimis. 
Habitat in America. ■5i ARANEA. Pedes VIII. 
Oculi VIII. Os ungfuibus f. retinaculis duobus. 
Palpi duo articulati; mafculis ge- 

nitalia. 
Anus papillis textoriis. 

diadema. 1. A. abdomine fubglobofo rubro-fufco cruce albo-pun- 
<5tata. Fn. fvec. 12 14. 
Mouff. inf. 233../. 1. 
Aldr. inf. 608. /. 9. 
Jonfi. inf t. 18./ 17, 19, 20. 
Raj. inf 18. n. 2. 
Lijl. aran. f. 2. 
Frifch. inf. 7. t. 4. 
Clerck. aran. 25. /. 1. /. 4, 3. 
Habitat in Betulis. 

reticula- 2. A. abdomine globofo reticulato fupra purpurafcente 
ta. fufco-nebulofo. Fn. fvec. 1221. 

Habitat in Hortis. 

^A. 

Aranese fila ducunt, plertrque telas Jlruunt, in/eclis pafcuntur rapinaque vivunt ; 
Penes in palpis gerunt. 620 INSECTA APTERA. Aranea. 

cucurbi- 3. A. abdomine fubglobofo flavo punctis quibusdam nigris. 
tina. Fn. fvec. 1224. 

Raj. infl. 20. //. 8. Lifl. aran. f. 5. 

Clerck. aran. 44. /. 2. /. 4. 
Habitat in Arboribus floliatis. 

calycina. 4. A. abdomine globofo pallido flavefcente. Fn.fvec. 1228. 
Habitat in Calycibus floruni , a corolla decidua vacuis. 

bipuncta-5. A. abdomine globofo atro: punctis duobus excavatis. 
ta. Fn. fvec. 1232. 

Habitat in feneftris. Rete diflperflo. 

arundina-6. A. abdomine fubglobofo albo: maculis dilute fufcis. 
cea. Fn. fvec. 1243. 

Habitat in Arundinum paniculis. 

angulata. 7. A. abdomine ovato antice lateribus angulato-acuto. 
Fn. fvec. 12 13. 
//. gotl. 216. 

Clerck. aran. 22. t. r. f. 1. 
Habitat in Arboribus. Rete perpendiculari. 

domefti- 8. A. abdomine ovato fufco : maculis nigris quinque fub- 
ca. contiguis anterioribus majoribus. Fn. fvec. 12 15. 

Raj. inf 27. ;/. 17. 
Lifl. aran. 59. /. 17. 
Clerck. aran. 76. t. 2. f g. 
Habitat in feneftris, frequens. 

lineata. 9. A. abdomine ovato albido: lineis tribus longitudinalibus 
punctorum nigricantium. Fn. fvec. 1220. 
Habitat in Nemoribus. 

riparia. 10. A. abdomine ovato nigro-seneo fubulato bicorni. Fu. 
fvec. 1222. 
Lt. ojt. 145. 
Habitat in littoribus fabulofis. Rete horizontali. 

labyrin- 1 1. A. abdomine ovato fufco : linea exalbida pinnata, ano 
thica. bifurco. Fn. fvec. 1223. Lt. osl. 251. 

Raj. infl 27. n. 18. 
Lijt. aran. 60. /. 18. 
Clerck. aran. 79. t. 2. / 8. 

Habitat fluper Terram, Tela horizontali cum puteo cylin- 
drico. 

12. A. INSECTA APTERA. Aranea. 621 

redimita. 1 2. A. abdomine oblongo-ovato flavo: annulo ovali 
dorfali rubro. Fn. fvec. 122"]. 
Raj. inf. 24. /. 12. 
Lifl. aran. 51. f. 12. 
Frifch. inf 10. t. 4. 
Clerck. aran. t. 3. f. 9. 
Habitat in Hortis. 

corollata. 13. A. abdomine ovato nigro: annulo dorfali ovali albo. 
Fn. fvec. i2 2g. It. cel. 126. 
Clerck. aran. 124. /. 5. /. i8. J 
Habitat in Plantis. 

fumigata.14. A. abdomine ovato fufco: bafi punclis duobus albis. 
Fn. fvec. 1231. Clcrck. aran. 104. t. 5. / 6. 

Habitat in campis. 

mbntana. 15. A. abdomine ovato albo maculis cinereis. Fn. fvec. 
1242. 
Lifl. aran. 36. / 6 r 
Habitat in Arboribus. 

notata. 16. A. abdomine ovato fufco: lineis albis transverfis ar- 
cuatis. 
Habitat in Europa. 

rufipes. 17. A. abdomine fufco, pedibus rufis. Fn. fvec. 1230. 
Habitat frequentius in Urticis. 

noclurna. 18. A. abdomine nigro: pun6lis duobus albis, bafique lu- 
nula alba. Fn. fvec. 1235. 
Habitat in Europa. 

extenfa. 19. A. abdomine longo argenteo virefcente, pedibus lon- 
gitudinaliter extenfis. Fn. fvec. 12 16. 

Raj. inf. 19. n. 2. 

Lifl. aran. /3. 

Habitat in uliginofis, pcdibus ad ramos arcle 6° longi- 
tudinalitcr extenfis. 

fimbria- 20. A. abdomine oblongo nigro: linea utrinque laterali 
ta. alba. pedibus fufcis. Fn. fvec. 1226. 

Clerck. 

Spcchs Aranearum variant cctate fcrpc &fexu; difficillime perfcctcc in vutfcis affcr- 
vantur; ptnrcs itaqitc videndce apud Lifterum, Albinum, imprimis vero apttd 
octilatifftmum Clerck de Araneis Svecicis. Holm. 1757. quart. qui ultra 
60 habct. 622 1NSECTA APTERA. Aranea. 

Clerck. aran. 102. /. 5. /. 9. 

Habitat in Aquis, fuper aquas currens. 

fexpun- 2 1 . A. abdomine oblongo : punctorum excavatorum pari- 
ctata. bus tribus. Fn. fvec. 1233. 

Habitat in Sylvis acerofis. 

flaviffi- 22. A. abdomine oblongo flaviffimo laevi. M. L. U. 
ma. Habitat iti ^gypto. Hafifelqvifl. 

Thorax fulvus. Pedes glabri. 

quadri- 23. A. abdomine oblongo nigro: punctis quatuor exca- 
punc~tata. vatis. Fn. fivec. 1234. //. cel. 34. 
Habitat in feneftris. 

holoferi- 24. A. abdomine ovato-oblongo holofericeo: bafi fubtus 
cea. pun6tis duobus flavis. Fn. fvec. 1241. 

Raj. infi 31. n. 23. 
Lifh aran. "Ji.fi 23. 
Habitat in Europa, intra folia convoluta plantarum. 

fenocu- 25. A. oculis tantum fenis. 
lata. Lifl. aran. 74. /. 24. 

Raj. infi 32. n. 24. 
Habitat in Europa. 

avicula- 26. A. thorace orbiculato convexo centro transverfe ex- 
ria. cavato. Amoen. acad. 1. p. 323. 

Marcgr. brafi. 248. 

Laet. amer. t. 570. Olcar. mufi t. 17. /.3. 

Worm. tnuf. t. 244. Merian. fiur. t. 18. 

Clufi pofith. 47. 

Habitat in America, infiidiatur Aviculis. Infeclis. 
Morfu diro fierpcntino minatur. 

ocellata. 27. A. femoribus ocellis tribus geminatis. 
Habitat in China. De Geer. 

Corpus pallidum magnitudine Tarantulce. Abdomen nc- 
bulofium pallidum annu/o nigro. Thoracis dificus ma- 
cula gemina magna nigra. Oculorum regio nigra. 
Maculcz ocellis gcminis albidis : in fingulo femore tres, 
iu tibiis pauciores. 

Tarantu-28. A. Tarantula dicta. 

la. Bagliv. Tarantula {monographia). 

Bradl. INSECTA APTERA. Aranea. 623 BradL natur. t. 24. /. 10. 
Olcar. muf. 21. t. 12. f. 4. 

Habitat in Italia; imprimis in Apulia, Barbaria, O- 

riente. 
Rabida fub canicula morfu excitat famofum Tarantismutn 

Mufica medcndum. 
Species hujus plures fifiunt Authoresl quce accuratius 

inquirendce 6° difiinguendce , cum colore diverfce for- 

te etiam fpecie diffcrant. 

fcenica. 29. A. faliens nigra: lineis femicircularibus albis transver- 
fis. Fn. fvec. 1237. 
Raj. inf. 37. //. 31. Lifi. aran. /.31. 

Bradl. nat. t. 24. /. 5. 
Clerck. aran. 117. t. 5. / 13. 
Habitat in parietibus. 

trunco- 30. A. faliens nigra: dorfo punciis albis. Fn. fvec. 1236. 
rum. Habitat in parietibus. truncis. 

rupeftris.31. A. faliens, abdominis macula nigra margine rubra 
medio alba. Fn. fvec. 1238. 
Habitat in parietibus. lignis. 

aquatica.32. A. livida, abdomine ovato : linea transverfa punclis- 
que duobus excavatis. Fn. fvcc. 1240. 
Clerck. aran. 143. /. 6. /. 8. 
Habitat in Aquis Europae du/cibus, urinatoria. 

faccata. 33. A. abdomine ovato ferrugineo fufco. 
Lifi. aran. 82. /. 28. 
Frifch. inf. 8. t. 2. 

Habitat in terra, circumfcrens ubique fccum faccum 
fuum ovorum. 

virefcens. 34. A. abdomine oblongo flavo-viridi : lineis lateralibus 
albis. Fn. fvec. 1225. 
fonfi. inf. t. 18. /. 42. 
Habitat in Hortis. 

paluftris. 35. A. abdomine oblongo nebulofo: lineis lateralibus al- 
bis. Fn. fvec. 1219. 
Habitat in paludibus ccefpitofis exficcatis. 

viatica. 36. A. abdomine fubrotundo plano obtufo, pedibus qua- 
tuor pofticis breviffimis. Fu. fvec. 12 18. 

Raj. 624 1NSECTA APTERA. Aranea. 

Raj inf. 35. //. 29. Lijl. aran. f. 29. 

Frifch. inf 7. t. 5. 

Clerck. aran. 128. /. 6. /. 5. 

Habitat in arboribus, lignis, ovis incubans. 

levipes. 37. A. abdomine rhombeo depreffo, pedibus transverfali- 
ter extenfis variegatis. Fn. fvec. 12 17. 
Lifl. aran. /.13. Frifch. inf. 10. t. 14. 

Habitat in truncis, parieiibus. 

cancri- 38. A. abdomine femiorbiculato : ambitu fexdentato. 
formis. Sloan. jam. 2. p. 197. t. 235. /. 4. Araneus cancrifor- 
mis campeftris reticulum fpirale nectens. 

Brown. jam. 419. /. 44./ 5. Aranea nigra cancriformis. 

Habitat in America. 

fpinofa. 39. A. fpinis dorfalibus oclonis : pofticis duabus patenti- 
bus, abdomine fubtus conico. 
Habitat in America. 238. SCORPIO. Pedes VIII. 

Oculi VIII, horum 3 ad latus utrum- 

que thoracis; 2 in tergo. 
Frons chelifera. 
Palpi II, cheliformes. 
Cauda elongata, articulata, termi- 

nata Mucrone arcuato. 
Peclines duo fubtus inter peclxis 

& abdomen. 

maurus. 1 . S. peclinibus 8-dentatis, manibus fubcordatis punclatis. 
Habitat in Africa. 

afer. 2. S. peclinibus 13-dentatis, manibus fubcordatis pilofis. 

Swamm. bibl. t. 3. / 3. Seb. muf. 1. /. 70. / 4. 

quart. t. 6. 
Habitat in India. 

americus.3. S. pe6linibus 14-dentatis, manibus fubciliatis: digitis 
filiformibus. 
Habitat in America. 4- INSECTA APTERA. Scorpio. 

europseus.4. S. pectinibus 18-dentatis, manibus ungulatis. 
Mouff. inf 204. 
Aldrov. inf. 577. 
Raj. inf 9. ^ 

Habitat in Europa maxime auflrali. 
Cauda fub aculeo mucronata efl. 

auftralis. 5. S. pe£tinibus 32-dentatis, manibus laevibus. 
Habitat in Africa, forte etiam America. 625 (9 . CANCER. Pedes utrinque VIII : praeter Ma- 

nus 2 chelatas. 
Oculi II, diftantes, pedunculati, 

elongati, mobiles. 
Palpi II magni, cheliferi. 
Cauda articulata, inermis. 

a ' BRACHYURI Thorace lcevi lateribus integerrimo. 

Curfor. 1 . C. brachyurus, thorace laevi integerrimo : lateribus po- 
ftice marginato. antennis fiffilibus, cauda reflexa. j 

Haffelqv. iter. 433. n. 128. Cancer anomalus. 

Habitat in Mari Mediterraneo , Indico, fole occiduo 
e mari exiens in littora fabu/ofa, velociffimeque dis- 
currens. 

raninus. 2. C. brachyurus, thorace laevi integerrimo oblongo obo- 
vato : antice truncato-dentato. 
Rumph. muf 13. /. 7, /. F. f. U. 
Habitat in M. Indico. 

mutus. 3. C. brachyurus, thorace laevi integerrimo : margine anti- 
co transverfo brunneo. 
Habitat in M. Mediterraneo? 

Tefla lozvis } antice truncata , margine brunneo , poftice 
complanato-truncata ; lateribus integra. Chelce lceves. 
Carpis unidentatis, Brachiis fubtus denticulatis. 

minutus. 4. C. brachyurus, thorace laevi integerrimo fubquadrato: 
margine acutiufculo. Muf Ad. Fr. 1. p. 85. 
//. wgoth. 137. /. 3. /. 1. Kalm. iter. 2. p. 143. 

Sloan. jam. 2. t. 245. /. 1. Osbeck. iter. 307. Rr Habi- 626 INSECTA APTERA. Cancer. 

Habitat in Pelagi Fuco natante, fupra aquam fcepius 
curfitans. 

rurico- 5. C. brachyurus, thorace laevi integerrimo : antice retu- 
la. fo, pedum articulis ultimis penultimisque undique 

fpinofis. 
Sloan. jam. 1. t. 2. Catesb. car. 2. p. 32. /.32. 

Fewill. peruv. 3. /. 237. Brown. jam. 423. 
Habitat in America, fylvas vafliffimis agminibus quotan- 
nis deferens littora maris petiturus. 

vocans. 6. C. brachyurus, thorace laevi integerrimo fubtus hirto. 
Rumph. muf. 10. t. 14. /. E. 
Catesb. car. 2. t. 25. Cancer arenarius. 
Habitat in Indiis. 

craniola- 7. C. brachyurus, thorace laevi integerrimo ovato glaberri- 
ris. mo, manibus ancipitibus laevibus. 

Rumph. muf. t. 10. /. A. B. Pet. amb. t. 9. /. 3. 

Habitat in Afia. 

philar- 8. C. brachyurus, thorace laevi integerrimo convexo : po- 
gius. ftice quindecim-dentato. M. L. U. 

Habitat in Afia. 

* b * Brachyuri thorace lozvi lateribus incifo. 

rhomboi-g. C. brachyurus, thorace lasvi lateribus antice unifpinofis, 
des. fronte truncata. 

Barrel. rar. t. 1287. /. 1. 

/. 1286. / 1, 2. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

macula- 10. C. brachyurus, thorace laevi maculis fanguineis rotun- 
tus. dis : lateribus unidentatis. 

Rumph. muf. t. 10./ 1. Pet. amb. t. 1. / 8. 

Habitat in Afia. 

pelagicus. 1 1 . C. brachyurus, thorace laevi utrinque unifpinofo, fron- 
te o6to-dentata, manibus multangulo-prifmaticis. 

Osb. iter. 307. C. manuum articulis omnibus dentatis: 
extimo heptagono. 

Rumph. muf. t. 7. / R. Broiun. jam. 421. /. 41. / 2. 

Habitat in Pelagi univerfi orbis Fuco natante. 

12. C. 
Cancri perennes quotannis deponunt crujlam fenectamque exuunt laboriofe. INSECTA APTERA. Cancer. 627 

Nucleus. 12. C. brachyurus, thorace laevi globofo: antice utrinque 
unidentato, poftice roftroque bidentato. 

Habitat in M. Mediterraneo ad littora Barbarice. E. 
Brander. 

Statura C. craniolaris, magnitudo glandis, color flavus. 
Thorax^<?//£ rojtrum utrinque dente unico, <Sr° ad pojiica 
thoracis margo obfolete bidentatus, at fupra pedes pojii- 
cos dens validior conicus. Cauda gldberrima. Femo- 
ra antica punciis cminentibus adfperfa. Ungues acuti. 

Ia6latus. 13. C. brachyurus. thorace laevi utrinque ferrato-quadri- 
lobo, manibus ovatis laevibus. M. L. U 
Habitat in Indiis. 

Maenas. 14. C. brachyurus, thorace laevi utrinque quinquedenta- 
to, manibus ovatis, carpis dentatis, pedibus pofti- 
cis fubulatis. 

//. wgoth. 173. 

Rumph. muf. t. 6. f. o. Pet. amb. t. 1. f. 5. 

Habitat in Oceano Europaeo, Afiatico. 

Depura- 15. C. brachyurus, thorace laevi utrinque fubquinqueden- 
tor. tato, manibus apice compreffis, pedibus pofticis ovatis. 

Planc. conch. 34. /. 3. /. 7. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

Frons inter oculos dentibus tribus. Digitus fixus chela- 
runi valde compreffus. 

feriatus. 16. C. brachyurus, thorace laevi utrinque quinquedenta- 
to, manibus multangulis ovatis, carpis unidentatis. 
Rumph. muf t. 6. /. P. Pet. amb. t. 1. f. 6. 

Habitat in M. Indico. 

granula- 17. C. brachyurus, thorace laevi crenulato angulis dilatato- 
tus. quinquedentatis, poftice truncato, manibus truncato- 

criftatis. 
Catesb. car. 2. p. 36. /36. C. chelis craffiffimis. 
Habitat in America. Muf De Geer. 
Tefla convexa, fubtuberculata margine pojtico laterali di- 
latato-quinqucdentato ■, reliquo crenulato. Rojtrum bi- 
lobutn, obtufum. Chela^ truncatce, crifiatce, ad bafin 
fpina armatai. 

Pagurus. 1 8. C. brachyurus, thorace utrinque obtufe novem-plicato, 
manibus apice atris. 

R r 2 Fn. 628 INSECTA APTERA. Cancer. 

Fn. fvec. 1244. Bell. aquat. 368. 

//. wgoth. 173. Rond. pifc. 560. 

Muf. Ad. Fr. 1. p. 85. Gefn. aquat. 155. 

Bradl. nat. t. 3. /. 4. Aldr. exfangu. 186. 

Rumph. muf. t. 11. f. 4. ,/<w/?. exfangu. t. 5./. 2. 
Habitat in Oceano Europaeo, Afiatico. 

* c * Brachyuri thorace hirto. 

Chabrus. ig. C. brachyurus, thorace hirto fuborbiculato mutico. 
manibus ovatis muricatis. 
Habitat in Oceano Indico. 

Araneus. 20. C. brachyurus, thorace hirfuto ovato tuberculato, ro- 
ftro bifido, manibus ovatis. 
Fn. fvec. 1246. 

Iter. fcanic. 312. Jonft. cxfangu. t. 5. /. 13. 

Habitat in Oceano Europseo. 

Cuphaeus.21. C. brachyurus, thorace villofo ovato antice obtufo. 
poftice tridentato. 
Rumph. muf t. 10. /. Dr 

Habitat in Afia. 

mufco- 22. C.brachyurus, thorace villofo utrinque tridentato.ro- 
fus. ftro bidentato: lateribus unidentato. 

Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander. 

Magnitudo glandis. Tcfla obovata , villis mollifjimis 
incurvis hirfuta, ad utrumque latus fpinis 3 fubula- 
tis. Roftrum fpinis 2 fubulatis parallelis cum dente 
compreffo ad utrumque latus roflri. Ungues pedum 
fubulati, curvi, introrfwn dentati. Chelcz /ceves, linea- 
res, carpo utrinque dente obtufo rctrorfum fpeclantc. 

perfona- 23. C. brachyurus, thorace hirto insequali utrinque quin- 
tus. quedentato, roftro quadridentato. 

Planc. 

Pinnotheres. C. macrourns '? tefta membranacea punctis lateralibus ternis, manr- 
bus acuminatis : digitis incurvis. -f 

Rumph. muf. p. 25. Jonji. exfangu. t. 20. /. 3. 

Habitat in Mari Mediterraneo &* Afiatico inira Tcjias Piini.r, 
Sphondyii. 

Hic nobis non vifus, ab autoptis attcnte defcribendus. 

Conchapafcens, luminibus orbum pandeus corpus, expofda Sepice oclo- 
poditc, idcoquc non ftne cufiode efi, qui Pinnophylax (Arifiot. II: 
24. e^ V: 15.) Pinnotheres (Plin. IX: 42, 31.) neque enim vi- 
ta Concha fortaffe fervari poffet nift opera Cancri {Bell. aqu. 401. 
Haffelqv. iter. 450). INSECTA APTERA. Cancer. 629 

Planc. conc/i. 36. /. 5. /. 1. 

Habitat in M. Mediterraneo. 

Tejla magnitudine pomi, rubra, vti totum corpus hirta. 
Rojlrum bidcntatum cum dente ad utrumque latus 
breviore. Seta utrinque ad bafin caudce. Pedes duo 
pojiici quafit fiupra reliquos collocati. 

" d " Brachyuri thorace fupra fpinofo. 

Maja. 24. C.brachyurus, thorace aculeato, manibus ventricofis 
laevibus. 
Fn. fvec. 1245. Matth. diofc. 2 2g. Maja. 

Iter. fcanic. 327. Jonjl. exfang. t. 5. /. 5. 

Habitat in Oceano Europaeo. 

longima-25. C. brachyurus, thorace aculeato. manibus corpore 
nus. longioribus: digito patulo; pollice curvato. 

Rumph. mufi t. 8. /. 2. Pet. amb. t. 2. f. 15. 

Habitat in Oceano Afiatico. 

horridus. 26. C. brachyurus, thorace obtufe aculeato, manibus ova- 
tis, cauda cariofa. 
Rumph. mufi. t. 9. /. 1. Pet. amb. t. 1. /. 7. 

Habitat in Oceano Afiatico. 

criftatus. 27. C. brachyurus, thorace aculeato: roftro bifido criftato, 
manibus teretibus. 
Rumph. mufi. t. 8. / 1. Pet. amb. t. 5. / 11. 

Habitat in Oceano Afiatico. 

fuperci- 28. C. brachyurus, thorace aculeato: fpinis ocularibus ra- 
liofus. mofo-trifidis, manibus teretibus. M. L. U. 

Habitat in Oceano Indico. 

cornutus.29. C. brachyurus, thorace aculeato: roftro fpinis corni- 
formibus barbatis, manibus teretibus. M. L. U. 
Habitat in Oceano Indico. 

longipes. 30. C. brachyurus, thorace aculeato, manibus ovatis fca- 
bris, pedibus pofterioribus longiffimis. 
Rumph. mufi. t. 8. /. 4. 
Habitat in Oceano Indico. 

fpinifer. 31. C. brachyurus, thorace poftice uni-aculeato, maequali, 
pedibus fecundi paris longiffimis. 

R r 3 Rumph. 630 INSECTA APTERA. Cancer. 

Rumph. muf t. 8. /. 3 ? 
Habitat in Afia. 

* e * Brachyuri thorace incequali. 

cruenta- 32. C. brachyurus, thorace tuberculofo fanguineo, roftro 
tus. lineari truncato. 

Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander. 
Tcjla Jlatura 6° magnitudine C. Aranei, fupra admo- 
dum nodofa tuberibus inaqualibus : apice maculis albis. 
Roflrum lineare, truncatum, cum dente utrinque ad 
ejus bafin. Chelce. lineares ad carpos utrinque dente 
retrofpeclante obtufo. Pedes acuti. 

hepaticus.33. C. brachyurus, thorace verrucofo gibbo femiorbicula- 
to: margine ferrato. 
Habitat in Indiis. 

Calappa. 34. C. brachyurus, thorace ftrigis fubimbricato gibbo tri- 
lobo. 
Rumph. muf. t. 11. /. 2, 2. 
Habitat in Afia. 

Grapfus. 35. C. brachyurus,thoraceftrigis lateralibus,fronte retufa. 
Amoen. acad. 4. /. . / 

Catesb. car. 2. t. 36. /. 1. Pagurus maculatus. 
Habitat in America, Infula Adfcenfionis. 

aeneus. 36. C. brachyurus, thorace rugofiffimo obtufo utrinque 
quadrilobo. 
Habitat in India. 

puncta- 37. C. brachyurus, thorace obovato punctato : poftice tri- 
tus. dentato. 

Rumph. muf t. 10. /. C. Broivn. jam. t. 42. /. 3. 

Habitat in Afia, America. 

dorfipes. 38. C. brachyurus, thorace rugofo ovali: antice ferrato 
ciliato, pedibus pofticis dorfalibus. 
Rumph. muf t. 10. /. 3. Pet. amb. t. 6. / 2. 

Habitat in India. 

Symmy- 3 9. C. fubbrachy urus, thorace fubcylindrico ciliato-ferrato, 
fta. chelis cordatis, antennis ciliato-pilofis. 

Habitat in Afia. 

* r * INSECTA APTERA. Cancer. 631 

* f * MACROURI parafitici, cauda fetacea aphylla. 

Bernhar-40. C. macrourus parafiticus, chelis cordatis laevibus: fi- 
dus. niftra majore. 

Matth. diofc. 230. Aldr. exfangu. 218. 

Rond. pifc. I. p. 553. Jonfil. exfangu. t. 7. /. 6-12. 

Bellon. aquat. 362. Swammerd. bibl. t. II. f. 1,2. 

Gefn. aquat. 161. 

Habitat in Oceano Europaeo, intra varias teflas Con- 

charum. 
Chelcz margine anteriore verfus bafin barbato?. 

Dioge- 41. C. macrourus parafiticus, chelis muricatis: dextra 
nes. majore. 

Brown. jam. 424. Aftacusmaximus,caudafubnudamol- 
li, chelis fubverrucofis tuberculatis : dextra majore. 
Rumph. muf t. 5. /. K. L. 
Catesb. car. 2. t. 34. 

Habitat in Oceano Afiatico, Americano, intra teflas va- 
rias Concharum. 

g * Macrouri thorace lcevi. 

Gamma-42. C. macrourus, thorace laevi, roftro lateribus dentato : 
rus. bafi fupra dente duplici. Fn. fvec. 1248. 

It. wefilrogoth. 174. Gefin. aquat. 91. 

Mufi. Ad. Fr. 87. Aldr. exfangu. 112. 

Matth. diofc. 2 2"]. Jdnfit. exfangu. t. 71. 

Rond. pific. 1. p. 538. 

Habitat in Oceano imprimis Norvegico: in America 
fieptentrionali. Kalm. 

Aftacus. 43. C. macrourus, thorace lsevi, roftro lateribus dentato: 
bafi utrinque dente unico. Fn. fivec. 1249. 
Mufi. Ad. Fr. 1. p. 87. Gefin. aquat. 104. 

Rafi. infi. app. 1. /. 54, 55. Aldr. exfiangu. 129. 

Matth. diofic. 228. Jonjl. exfiangu. t. 4. fi. 1. 

Rond. pific. 2. p. 210. 
Bcllon. aquat. 355. 
Habitat in Europae lacubus, filuviis. 

Carcinus.44. C. macrourus, thorace laevi, manibus teretiufculis : 
brachiis hifpido-aculeatis. 
Sloan. jam. 2. p. 271. t. 245. /. 2. Aftacus fluviatilis 

major, chelis aculeatis. 
Habitat in Americae fiuviis. 

R r 4 45. C. 632 INSECTA APTERA. Cancer. 

penna- 45. C. macrourus. thorace laevi cylindrico, roftro enfi- 
ceus. formi : margine fuperiore ferrato. 

Muf Ad. Fr. 1. p. 87. 
Habitat in Calidioribus regionibus. 

Squilla. 46. C. macrourus , thorace laevi , roftro fupra ferrato fub- 
tus tridentato, manuum digitis aequalibus. Fn.fvec. 
1252. 
Matth. diofc. 22g. Rond. pifc. 549. 

Klein. dub. 35. /. A. 
Habitat in M. Balthico, Oceano Europaeo. 

Crangon.47. C. macrourus. thorace laevi. roftro integerrimo, ma- 
nuum pollice longiore. Fn. fvec. 1251. 
Habitat in M. Balthico. 

* h ' Macrouri thorace intzquali. 

Carabus. 48. C. macrourus, thorace ftrigis imbricatis oblongiufcu- 
lo antice ciliato, roftro bidentato mobili. 
Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander. 
Tefla magnitudine extimi pollicis , fupra lcevis fed ru- 
gis quafi imbricatis , margme antice denticulis ciliata. 
Roflrum dentibus 2 parallelis mobilibus depreffis. An- 
tennce corpore longiores villis ciliatcz. Chelce latiffi- 
mce cordatcB antice pilis ciliata. Pedes unguibus fal- 
catis. Cauda articulis 3 utrinque foliatis : extremo 
articulo ovato parvo , bafi utrinque pedibus 2 parvis 
d^ 5 fubtus fetis aliquot longiffimis. 

Cancha- 49. C. macrourus. thorace rugofo ovali, manibus com- 
rus. preffis margine fpinofis. M. L. U. 

Habitat in Indiis. 

* i * Macrouri thorace aculeato. 

pilofus. 50. C. macrourus. thorace chelisque angulatis hifpidis. 
Muf Ad. Fr. 87. 
Habitat in Indiis. 

norvegi- 51. C. macrourus. thorace antrorfum aculeato, manibus 
cus. prifmaticis: angulis fpinofis. Fn. fvec. \2t\7. 

It. fcanic. 307. 
Muf. Ad. Fr. 1. /. 88. 

Aldr. exfangu. 113. Aftacus mediae magnitudinis prior. 
Habitat in Mari Norvegico. 

* u * INSECTA APTERA. Cancer. 633 r k * Macrouri, manibus adaftylis, thorace oblongo. 

Homa- 52. C. macrourus, thorace antrorfum aculeato, manibus 
rus. adactylis. 

Rumph. muf. t. -1 . /. A. Pet. amb. t. 6. /. 1 . 

Habitat in Mari Afiatico. 

Arctus. 53. C. macrourus, thorace fubaculeato hirto, manibus 
ada6lylis. 
Marcgr. braf. 186. Poliquiquyixe. 
Jonfl. exfangu. t. 4. /. 3, 4, 8, 12. 
Barrel. rar. t. 1288. /. 2. 
Rumph. muf t. 2. /. C. D. 
Brmvn. jam. t. 41. /. 1. 
Habitat in M. Europae, Afiae, Africae, Americae. 

1 ' Macrouri manibus adaclylis , tefla thoracis breviffima, 
nec thoracem totum tegentc. 

Mantis. 54. C. macrourus articularis, manibus adaclylis compres- 
fis falcatis ferrato-dentatis. Muf. Ad. Fr. 1. /. 86. 

Rumph. muf. t. 3. /. E. C. Arenarius. 

Marcgr. braf 186. /. 187. Tamaru-guacu. 

Habitat in M. Afiatico, Indico, Mediterraneo. 

Thoracis tejla membranacea. Pedes utrinque 3. Pol- 
lex ferrato-dontatus, terminalis. Daclyli fub abdomi- 
ne trium parium. Antennoz trifidoz: lamina ovata ad 
oculos. 

Scylla- 55. C. macrourus articularis, manibus adaclylis ventrico- 
rus. fis rectis angulatis introrfum tridentatis. Muf Ad. Fr. 

1. /. 86. C. mirabilis. 
Rumph. muf t. 3. /. F. G. 
Habitat in M. Afiatico. 

Statura prozcedentis. Thoracis tefla latere pojlico emar- 
ginata. Mucronum par pone pedes. 

Pulex. 56. C. macrourus articularis, manibus ada6lylis, cauda at- 
tenuata fpinis bifidis. //. oel. 42, 96. 
Fn. fvec. 1253. Frifch. inf. 7. /. 18. 

//. gotland. 260. Raj. inf 44. Pediculus fluviatilis. 
Habitat ad Maris littora. Rr =5 57. c. Species 54-59 ob thoracem Lorica dejlitulum 6° fmgularem Jlructuram corporis adeo a 
reliquis Cancris reccdunt, ut facile genus dijlinctum conjlituerent. 634 INSECTA APTERA. Cancer. 

Locufta. 57. C. macrourus articularis, manibus adactylis, cauda 
attenuata fpinis bifidis. 
Fn. fvec. 1254. //. gotl. 260. 

Roef. inf. 3. /. 62. 
Klcin. miff. 5. /. 6. /. A. B. C. 
Habitat in Europae maritimis. 

Salinus. 58. C. macrourus articularis, manibus adactylis, pedibus 
patentibus, cauda fubulata. 

Matii diar. britann. 1756. 

Habitat in Angliae Salinis Limingtonianis. D. Schlojferus. 

Corpus pediculo ?najus , oblongum. Oculi diflantes, la- 
terales, pedunculati. Antcnntz fetacece, corpore brevio- 
res. Cauda filiformi-fubulata , exferta , longitudine 
corporis. Pedes utrinque 10 patentes & quafi pinna- 
tim digefli. 

ftagnalis. 59. C. macrourus articularis, manibus adactylis, pedibus 
patentibus, cauda cylindrica bifida. 

Fn. fvec. 1357. 

Schtzff. monogr. . . Apus. 

Habitat in Europae aquis dutcibus, in fffuris rupium 
retentis. 

240. MONOCULUS. Pedes natatorii. 

Corpus crufta teclum. 
Oaili approximati, teftse in- 
nati. 

Polyphe- 1. M. tefta plana convexa futura lunata, poftice denta- 
mus. ta, cauda fubulata longiffima. 

Cluf. exot. /.6. c. 4. 
Jonfi. exfangu. t. 7. /. 1, 2. 
Olear. muf t. 28. /. 1, 2. 

Worm. muf 249. /. 249. Bont. jav. /.5. ^.31. 

Rumph. muf. 21. /. 12. Schceff. monogr. 1756. /. 7. 

Knorr. delic. t. F. 1. 
Habitat in India. 

foliace- 2. M. tefta foliacea plana. 
us. Lceff. acl. Upf. 1750. p. 42. /. 

Frifch. iiif 6. /. 27. /. 12. 
Habitat in Aquis duicibus, flagnantibus Europae. 

3- M. INSECTA APTERA. Monoculus. 635 

Apus. 3. M. tefta fubcompreffa antice retufa poftice truncata, 
cauda bifeta. Fn. fvec. 1181. 
Frifch. inf. 10. t. 1. 
Acl. angl. 40. p. 150. t. 1. /. 2. 
Schaff. monogr. 1756. /. 1-6. 
Habitat in Europae foffis, pifcinis. 

Pulex. 4. M. antennis dichotomis, cauda inflexa. Fn.fvec. 1182. 
Swamm. qnart. 66. t. 1. 

bibl. t. 31. /. 1, 2, 3. 
Schceff. monogr. 1755. /. 1. /. 1-8. 
/?£/<?/. micr. \. pp. 2. t. 13. /. P. Q. R. 
Habitat ubique in aquis dulcibus , tanta fcepe in copia, 
ut appareat fanguinea. Amcen. acad. 3. p. 320. 

Pedicu- 5. M. antennis dichotomis, cauda reflexa. Fn. fvec. 1 183. 
lus. Habitat in Europae aquis dulcibus. 

quadri- 6. M. antennis quaternis, cauda re6la bifida. Fn.fvcc. 1 1 84. 
cornis. Baker. micr. t. 9. /. 1, 2. 

Blank. inf. 149. /. 13. / B. 

foblot. micr. 1. pp. 2. t. 14. /. C Z>. 

Z>£ 6^r acl. Stockh. 1747. A 6. /. 2. 

y^r?. «//£-/. abbrev. 2. p. 258. /. 20. /. 5. 6. 

Roef inf 3. t. 98. / 1, 2, 4. 

Habitat in Aquis Europse. 

Ovaria tanquam uvce biim petiolata adhozrent. 

concha- 7. M. antennis capillaribus multiplicibus. tefta bivalvi. 
ceus. Fn. fvec. 1185. 

Habitat in aquis dulcibus. 

lenticula-8. M. tefta compreffa lentiformi. 
ris. Habitat in Finlandia. Uddman. 

Latitudo extimi articuli digiti. 

Telemus.9. M. tefta fubglobofa poftice tridentata, antice labio fimo. 
Habitat Algiriae. E. Brander. 

Teflam folum vidi generis ctiamnum dubii , figura ferc 
feminis Ciceris ; hcec fubglobofa, pellucida, poftice tri- 
dentata : dente intermedio acutiore ; latus Tefloz infe- 
rius minus gibbum : antice fiffa efl horizontaliter te- 
Jla ultra medium ; pars inferior antice longior in la- 
bium concavum, adfcendens , obtufum ; ftiperior absquc 
labio, antice gibba. transverfe flriata. 

241. ONI- 636 INSECTA APTERA. Onifcus. 

241. ONISCUS. Pedes XIV. 

Antennce fetaceae. 
Corpus ovale. 

Afilus. 1. O. abdomine foliis duobus obte6to, cauda femiovali. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 88. 
Bell. aquat. 443. Afilus f. ceftrum. 
Rond. pifc. 576. Pediculus marinus. 
Habitat in Oceano. 

Oeftrum.2. O. abdomine foliis fex obte<5to, cauda retufa. Mufi 
Reg. 89. 
Marcgr. braf 155./. 3, 4. Animalculum cruftaceum. 
Habitat in Oceano. 

Pfora. 3. O. abdomine fubtus nudo, cauda femiovali acuta. 

Habitat in mari Norvegico. D. C Solander. 

Magnitudo prozcedentium. Thorax fegmentis 7 ozquali- 
bus. Cauda fegmentis quinque anguflioribus , prozter 
ultimum quod femiovale fed acutum. Antennce. \ totius 
longitudinis. Pedes XIV, quorum 6 primi antrorfum 
verfi digito incurvo 6° affixi corpori articulo arcua- 
to. Abdomen nudum. Cauda obtecla foliolis angujlis 
11011 evidentibus. 

Ovarium externe contra fcabiem Specificum Norvegis. So- 
lander. 

Phyfo- 4. O. abdomine fubtus nudo, cauda ovata. 
des. Habitat in Pelago. 

Corpus prozter caput 6° caudam ultimam, ex 7 fegmentis 
trunci, c^ 5 caudce. Antennae utrinque 2, breves. 
Caudae folium terminale omnino ovatum ; ad latera u- 
trinque fubtus auclum duobus petiolis diphyllis : foliolis 
lanceolatis, obtufis, cauda brevioribus : Caudce articuli 
fubtus obtecli numerofis veficulis longitudine caudce. 

Ento- 5. O. abdomine fubtus nudo, cauda fubulata. Faun.fvec. 
mon. 1255. 

Raj. inf. 43. Afellus marinus cornubienfis alius. 

Klein. dub. 38. /. 1, 2. Entomon pyramidale. 

Habitat in M. Balthico. 

Ceti. 6. O. ovalis: fegmentis, excepto fecundo, in medio in- 
terruptis. Muf Ad. Fr. 1. p. 89. 

Mar- INSECTA APTERA. Onifcus. 637 

Martenf fpitzb. 85. t. Q. f. D. Pediculus ceti. 
Seb. t/ief 1. /. qo. /. 5. Pediculus ceti. 
Habitat in Balaenis. 

marinus. 7. O. femicylindricus, cauda ovato-oblonga integra. //. 
wgoth. igo. 
Habitat in Oceano Norvegico. 

fcopulo- 8. O. luteus ftrigis fufcis. //. wgoth. 190. 
rum. Habitat in Oceano Norvegico. 

aquati- 9. O. cauda rotundata, ftilis bifurcis. Fn. fvec. 1258. 
cus. Raj. inf 43. 

Frifch. inf 10. /. 5. 
Habitat in Aquis puris. 

Confer: Entomon hieroglyphicum. Klein. dub. f. 5, 
fed maxinnim. 

Afellus. 10. O. ovalis. cauda obtufa bifida. Fn. fvec. 1257. 
Matth. diofc. 257. 
Raj. inf. 41. //. 1. 
Aldr. inf. 632. 
Mouff. inf 202. 

Habitat in Domibus, Muris. Hybernaculis, lignis pu- 
tridis. 

Armadil-n. O. ovalis. cauda obtufa integra. Fn. fvec. 1256. 
lo. //. gotl. 298. 

Raj. inf 42. A. lividus. 
Habitat in Europa fub lapidibus. 

Pedes plures quam quatuordecim ; Segmenta corporis 10, 
preeter caput c^ caudam. 

242. SCOLOPENDRA. Pedes numerofi, totidem u- 

trinque quot corporis feg- 
menta. 

Antennce fetacese. 

Palpi duo, articulati. 

Corptts depreffum. 

Lagura. 1. S. pedibus utrinque XII, corpore ovali, cauda peni- 
cillo albo. Fn. fvec. 1264. 

Acl. 638 INSECTA APTERA. Scolopendra. 

Acl. gall. miff. 1. p. 532. /. 17. /. 4-10. 
Habitat in Svecia fub mufcis. 

coleo- 2. S. pedibus utrinque XIV, thorace coleoptrato. 

ptrata. Habitat in Hifpania. D. Z. Hallman. 

Antennce flava, longitudine corporis. Corpus fgura S. 
forflcatce , fed longius fegmentis fingulis teclis clypeolo 
femiorbiculato poflice emarginato. Elytron fimplex, 
tauquam ex duobus coadunatum , poftice emargina- 
tum ' , incipiens ad i\\tum fegmentum corporis, tegens 
unum tantum alterumve fegmentum. Aloz fub elytro 
anguftce fimplices. Pedes 1 4 paribus , longitudine fer- 
me corporis fpinofi : Tibiis flavis angufliffimis. 

forficata. 3. S. pedibus utrinque XV. Fn. fvec. 1263. 
Raj. inf 45. 
Mouff. inf. 199. 
Aldr. inf 635. 
Habitat in Europa ; in America feptentrionali. Kalm. 

gigantea. 4. S. pedibus utrinque XVII. 

Brown. jam. 426. /. 42. /. 4. S. maxima pedibus 36. 

Habitat in America. 

Sequenti multo major, fed fimillima. 

morfi- 5. S. pedibus utrinque XX. Amcen. acad. 1.^.325,506 

tans. Mufi Ad. Fr. 1. p. 89. Seb. mufi 1. /. 81./. 3, 4 

Olear. muf. t. 12. f 5. 2. /. 25./. 3, 4 

Pet. gaz. t. 13. /. 3. Frifch. inf 11. /. 2./. 7 

Leuivenh. epift. 102. Catesb. car. 3. p. 2. t. 2 
Bradl. nat. t. 25. /. 4. 
Habitat in Indiis. 

Oculi utrinque quaterni. Articuli corporis 22, antenna- 
rum 20. 

electrica. 6. S. pedibus utrinque LXX. Fn. fvec. 1261. 
Aldr. inf. 636. /. 8. 

Frifch. inf. II. /. 8. /. 1. Raj. inf. 45. 

Habitat in Europae terra. 
Lucet in tenebris manifefle. 

phofpho-7. S. pedibus utrinque LXXVI. 

rea. Habitat in Afia, noclu inflar Lampyridis ignita ex al- 

to coslo decidua iu navem, in tnari indico 6° athio- 
pico , 1 00 milliaribus a continente. An alata uti 2 ? 

Caput INSECTA APTERA. Scolopendra. 639 

Caput ovatum , flavefcens , exaratum lincis 2 6° una 
transverfali. Corpus craffitie pennoz pafferinoz , fili- 
forme, digito longius, purpurafcens , lineis duabus fla- 
vis parallelis , conflans fegmentis 72. Antcnnoz arti- 
culis 14, fubulatoz, ferrugineoz. 

occiden- 8. S. pedibus utrinque CXXIII. 
talis. Habitat in America. 

Corpus femipedale , ferrugincum , convcxiufculum. An- 
tennoz articulis 14. 

marina. g. S. pedibus utrinque.., corpore pallido: linea dorfali 
rufa. //. wgoth. 191. 
Habitat in Oceano At/antico. 243. JULUS. Pedes numerofi, duplo utrinque plu- 
res, quam corporis fegmenta. 
Antennce moniliformes. 
Palpi duo, articulati. 
Corptis femicylindricum. 

ovalis. 1. J. pedibus utrinque XX. Chin. lagerfir. 36. /. 4. 
Habitat in Afia. 

Segmenta corporis oblongo-ovalis 1 o , prozter thoracis 6° 
caudoz. 

craffus. 2. J. pedibus utrinque XCVI. Chin. lagerflr. 35. 
Habitat in Afia. 

terreftris.3. J. pedibus utrinque C. Fn. fvec. 1260. 
Moujf. inf 30. 
Raj. inf 46. n. 4. 
Aldr. inf. 636. /. 4. 
Frifch. inf 11. /. 8. /. 3. 
Jonfl. inf. t. 23. 
Habitat in Europa fub terra. 

indus. 4. J. pedibus utrinque CXV. Muf Ad. Fr. 1. p. 90. 
Amozn. acad. 1. /. 324. Scolopendra pedibus 96. 
Seb. muf. 1. /. 81. /. 5. 
Habitat in Indiis. 5- J- 640 INSECTA APTERA. Julus. 

fabulo- 5. J. pedibus utrinque CXX. Fn. fvec. 1262. 
fus. //. gotl. 280. 

Raj. inf. 47. 
Habitat in Europae fabulofis. 

fufcus. 6. J. pedibus utrinque CXXIV. Chin. lagerfl. 34. 
Seb. muf 2. t. 24. /. 4. 5. 
Habitat in Indiis. 
Segmenta corporis 62, prceter thoracis &• caudce. 

maximus.7. J. pedibus utrinque CXXXIV. 

Marcgr. braf. 255. Vermis terreftris. 

Habitat in America. 

Segmenta corporis 67. prceter thoracis c v caudce. Animadverti immenfum opus D E I , 
non poffe hominem affequi 
quamvis laboriofe quserat. 

Ecclef. CLAS- VERMES. 641 

CLASSIS VI 

V E R M E S. TARDIGRADA, mollia, pandentia, vivaciffima. redintegran- 
da, humidi Animantia, acephala , apoda , androgyna, 
Tentaadis dignofcenda. 

IMPERFECTA veteribus, nec inepte, di<5ta animantia, defti- 
tuuntur Capit